Quy định sử dụng

Cấm đăng tải tài liệu có nội dung sau đây.


1. Tài liệu cấm bởi pháp luật.
Tất cả các loại tài liệu vi phạm vào điều luật của nhà nước
Tài liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

1.1 Tài Liệu tuyệt mật của nhà nước.
- Tài Liệu chiến lược an ninh quốc gia; kế hoạch phòng thủ đất nước; kế hoạch động viên đối phó với chiến tranh; các loại vũ khí, phương tiện có ý nghĩa quyết định khả năng phòng thủ đất nước;
- Các chủ trương, chính sách về đối nội, đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không công bố hoặc chưa công bố.
Những tin của nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam mà Chính phủ xác định thuộc độ Tuyệt Mật;
- Tổ chức và hoạt động tình báo, phản gián do Chính Phủ quy định;
Mật mã quốc gia;
- Dự trữ chiến lược quốc gia; các số liệu dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước về những lĩnh vực chưa công bố; kế hoạch phát hành tiền, khóa an toàn của từng mẫu tiền và các loại giấy tờ có giá trị như tiền; phương án, kế hoạch thu đổi tiền chưa công bố;
- Khu vực, địa điểm cấm; tin, Tài Liệu khác mà Chính phủ xác định thuộc độ Tuyệt mật.
- Các cuộc đàm phán và tiếp xúc cấp cao giữa nước ta với nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác chưa công bố.
- Những tin của nước ngoài hoặc của các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam mà Chính phủ xác định thuộc độ Tối mật;
- Tổ chức hoạt động, trang bị, phương án tác chiến của các đơn vị vũ trang nhân dân, trừ tổ chức và hoạt động được quy định tại khoản 3 Điều 5 của Pháp lệnh; phương án sản xuất, vận chuyển và cất giữ vũ khí; công trình quan trọng phòng thủ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo;
Bản đồ quân sự; tọa độ điểm hạng I, hạng II nhà nước của mạng lưới quốc gia hoàn chỉnh cùng với các ghi chú điểm kèm theo.
- Vị trí và trị số độ cao các mốc chính của các trạm khí tượng, thủy văn, hải văn; số liệu độ cao và số không tuyệt đối của các mốc hải văn;
Số lượng tiền in, phát hành; tiền dự trữ bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ; các số liệu về bội chi, lạm phát tiền mặt chưa công bố; phương án giá các mặt hàng chiến lược thuộc Nhà nước quản lý chưa công bố;
- Nơi lưu giữ và số lượng kim loại quý hiếm, đá quý, ngoại hối và vật quý hiếm khác của Nhà nước;
Công trình khoa học, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết nghề nghiệp đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ mà Nhà nước chưa công bố;
- Kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng đặc biệt giữ vị trí trọng yếu trong việc phát triển và bảo vệ đất nước không công bố hoặc chưa công bố;

1.2 Tài liệu vi phạm pháp luật của nhà nước.
- Cấm tài liệu chứa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân Việt Nam
- Cấm tài liệu quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
- Cấm tài liệu gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet Việt Nam.

2. Tài liệu không duyệt theo quy định.
Đã tồn tại trên 1tailieu.com
Tài liệu không là nguyên gốc không cắt xén 1 vài trang đầu hoặc cuối
Tài liệu không phải là tiếng Anh, tiếng Việt
Các thông tư, nghị định, văn bản pháp luật của Nhà nước
Tài liệu thuộc các thể loại truyện tranh, truyện ngắn và truyện dài, truyện dịch, truyện cười
Tài liệu thuộc thể loại báo chí, ngoại trừ thể loại nghiên cứu tham khảo.
Tài liệu cắt nhỏ theo từng phần hoặc đã tồn tại trên 1tailieu.com nhưng nội dung trong tài liệu bị xáo trộn
Cách trình bày trong tài liệu lộn xộn, thông tin tài liệu không mang lại giá trị cho người dùng
Các đề thi riêng lẻ từ 1 tới 2 trang, đề thi chỉ có đáp án không có câu hỏi, các bìa tiểu luận có 1 tới 2 trang.

3. Tiêu đề:
Tiêu đề tài liệu không giống với tiêu đề của trong nội dung tài liệu (Nếu có). Ví dụ như của đồ án, luận văn, tên tài liệu phải là tên đề tài
Tiêu đề phải phù hợp với nội dung của tài liệu, không quá chung chung, không khái quát được nội dung tài liệu như: lời nói đầu, bìa luận văn,…
Tiêu đề là tiếng Việt chuẩn, có dấu (đối với các tài liệu tiếng Việt), tối thiểu 20 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt sau: ", / , [, ] , -, _, $, #, &, *, @, ! .
Các từ của tiêu đề phải được phân biệt bằng dấu cách, không để chữ bị dính vào nhau.
Các trường hợp đăng tài liệu với tiêu đề không phù hợp thì không được duyệt.

4. Quy định về thành viên upload
- Thành viên cố tình upload các tài liệu thuộc mục 1.11.2 ở trên hoặc tài liệu mang tính chất quảng cáo sẽ bị cấm vĩnh viễn và chuyển thông tin đến cơ quan chức năng.
- Lỗi nhập tiêu đề và danh mục không được duyệt quá 10 lần sẽ không được upload trong vòng 10 ngày.
- Thành viên cố tình cắt trang, nối trang, cắt nhỏ tài liệu để vượt qua kiểm tra trùng tài liệu của 1tailieu.com, nếu bị BQT phát hiện sẽ bị cấm vĩnh viễn tài khoản mà không cần thông báo cho thành viên.

5. Đối với tài liệu vi phạm
Khi phát hiện tài liệu vi phạm những quy định trên 1tailieu.com có quyền xóa tài liệu mà không thông báo trước

Ghi chú: Nội dung có thể được cập nhật...