Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư/bảo mật sau đây giúp bạn đọc truy cập hiểu được các thông tin cung cấp cho website sẽ được sử dụng như thế nào.  Việc truy cập vào 1tailieu.com bạn mặc định chấp thuận các chính sách này.

1. Thu thập thông tin các nhân
Các thông tin thu thập qua website bao gồm email, họ tên, số điện thoại(nếu có) được chúng tôi sử dụng vào:
- Hỗ trợ thành viên đăng nhập/xác minh tài khoản trên hệ thống 1tailieu.com
- Cung cấp thông tin mới đến các thành viên
1tailieu cam kết chỉ sử dụng các thông tin được thành viên cung cấp theo đúng luật pháp quy định và chỉ sử dụng cho các mục đích hợp lệ trên website.

2. Sử dụng thông tin cá nhân
- 1tailieu thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bao gồm email, họ tên, số điện thoại của thành viên với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của "Chính sách bảo mật" này.
- Khi cần thiết, ban quản trị có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với thành viên như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới. Thành viên có thể nhận được thư định kỳ cung cấp các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của 1tailieu.com.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân
- Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.
- Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.
- Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên 1tailieu.com

4. Chính sách bảo mật đối với tài liệu
- 1tailieu tôn trọng bản quyền của những thông tin, tài liệu mà Thành viên đưa lên 1Tailieu.com, tuy nhiên 1Tailieu.com có toàn quyền biên tập lại nội dung sao cho phù hợp hoặc hủy bỏ những thông tin,tài liệu mà Thành viên cung cấp cho 1Tailieu.com mà không cần thông báo cho Thành viên để đảm bảo rằng những thông tin, tài liệu được đăng ký phù hơp với Quy định của 1Tailieu.com.
- 1tailieu có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn sự truy cập và sử dụng website của Thành vên nếu như Thành viên có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Thành viên.
- 1tailieu có quyền từ chối đăng ký làm Thành viên của những Thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách Thành viên trên 1Tailieu.com.
- 1tailieu có quyền cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Thành viên vi phạm quy định đăng tải thông tin,tài liệu trên website 1Tailieu.com hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
- Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát,cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, 1Tailieu.com sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của 1Tailieu.com.
- 1Tailieu có quyền gửi thư điện tử với mục đích quảng cáo, cung cấp thông tin theo các địa chỉ email mà Thành viên đã đăng ký. Nếu Thành viên không muốn nhận thư,Thành viên có thể gửi Thông báo vào mail [email protected], 1tailieu.com sẽ ngừng cung cấp thông tin.

5. Giải quyết khiếu nại của khách hàng
- Đề nghị thành viên/người truy cập thông báo mọi trường hợp về 1Tailieu.com tại địa chỉ email [email protected]

Ghi chú: Nội dung có thể được cập nhật...