Đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi tại công ty xnk và đầu tư (imexin)

  • 78 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 78 trang

Nội dung text: Đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi tại công ty xnk và đầu tư (imexin)

Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
LỜI MỞ ĐẦU
Kể từ khi nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và
đặc biệt là từ khi gia nhập WTO, nhiều cơ hội lớn đã được mở ra để nước ta từng
bước chuyển đổi cơ cấu ngành theo hướng phát triển các ngành công nghiệp và
dịch vụ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò của ngành nông nghiệp đặc biệt là
nông nghiệp chăn nuôi đối với nền kinh tế Việt Nam từ trước đến nay. Nhiều
chuyên gia nhận định rằng, nước Việt Nam càng hội nhập, mở cửa với thế giới thì
càng phải chú trọng đến việc đảm bảo một nền nông nghiệp phát triển vững bền và
ổn định, vì đây chính là thế mạnh của nước ta khi cạnh tranh với các nền kinh tế
lớn trên thế giới. Một nền nông nghiệp không những được giữ vững về tốc độ tăng
trưởng mà còn phát triển theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa chính là
đường lối của Đảng và Chính phủ trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, các sản phẩm
phục vụ ngành nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng là vấn đề đang
được nhiều doanh nghiệp xem trọng. Trong đó công tác đầu tư được coi là tiền đề
căn bản, quyết định mức độ thành công hay thất bại của sản phẩm.
Công ty XNK và Đầu tư là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong
nhiều lĩnh vực khác nhau. Đầu những năm 2000, theo chính sách khuyến khích sản
xuất thức ăn chăn nuôi của Nhà nước, Công ty đã có dự án đầu tư sản xuất thức ăn
chăn nuôi Nam Mỹ, và trở thành sản phẩm chiến lược của Công ty với khối lượng
đầu tư ngày càng lớn. Dự án đã đem lại hiệu quả đầu tư đáng chú ý cho doanh
nghiệp và cho nền kinh tế nước ta.
Sau một thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty XNK và Đầu tư, kết hợp với
kiến thức tích lũy được, em đã chọn đề tài: “Đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi
tại công ty XNK và Đầu tư (IMEXIN)”. Nội dung của chuyên đề là sự tổng hợp
và phân tích dựa trên những tài liệu mà Công ty cung cấp và các kiến thức đã học
về công tác đầu tư trên nhiều phương diện để sản xuất ra sản phẩm thức ăn chăn
nuôi Nsm Mỹ của Công ty, từ đó rút ra những kết quả và hiệu quả đạt được.
1
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Chuyên đề được chia thành 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty XNK và Đầu tư (IMEXIN).
Chương 2: Thực trạng đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Công ty
XNK và Đầu tư (IMEXIN).
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu tư sản xuất
thức ăn chăn nuôi tại công ty XNK và Đầu tư (IMEXIN).
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do lần đầu tiếp cận với vấn đề và kiến
thức còn hạn chế nên chuyên đề này khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong
được các thầy cô cùng các bạn và những người quan tâm góp ý.
2
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ (IMEXIN)
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ
1. Giới thiệu khái quát về Công ty
Tên công ty: Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư
Tên giao dịch quốc tế: Import – Export And Investment Corporation.
Tên viết tắt: IMEXIN.
Giám đốc: Lê Tiến Chiến
Trụ sở: Số 62 Ngõ 149 Giảng Võ, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 8513203 – 8230313
Fax: 8453435
Giấy chứng nhận kinh doanh số: 200597 do UBKH Thành phố Hà
Nội cấp ngày 03/01/1995.
Giấy chứng nhận đăng ký Thuế mã số: 0100106835 do Cục thuế Hà Nội
cấp ngày 24/05/1998.
Giấy chứng nhận mã số, mã vạch trên sản phẩm hàng hoá IMEXIN số BH
0052 ngày 02/07/2002 do Hội khoa học kỹ thuật mã số, mã vạch Việt Nam cấp.
Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư là một trong những doanh nghiệp nhà
nước trực thuộc Liên minh hợp tác xã Việt Nam. Là đơn vị hạch toán độc lập, có
tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Công ty được phép kinh doanh: Mua, bán buôn, bán lẻ nông sản, thực phẩm, lâm
sản, thủy sản, thủ công mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu; nhập khẩu các loại máy móc,
hàng tiêu dùng; giao nhận vận tải, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản phẩm tre gỗ…
3
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Quá trình hình thành và phát triển củâ công ty XNK và Đầu tư có thể chia
làm 4 giai đoạn:
 Giai đoạn trước năm 1975
Tiền thân của Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư (IMEXIN) là Công ty kinh
doanh tổng hợp cấp I, thuộc Ban quản lý hợp tác xã mua bán Việt Nam, được
thành lập ngày 10/4/1970 theo QĐ 204/HT-TC của Bộ Nội Thương (nay là bộ
Công Thương). Là công ty cấp I (cấp Trung ương) của nhà nước nên chức năng
chính của công ty là: tổ chức thu mua, bán buôn bán lẻ nông sản, thực phẩm, lâm
sản, thuỷ hải sản… cho các công ty cấp II (cấp tỉnh), cấp III (cấp huyện) và các cơ
quan, xí nghiệp ở Trung ương, chủ yếu phân bố trên miền Bắc nước ta.
 Giai đoạn 1975 - 1987
Năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước thống nhất, Đảng
và nhà nước ta chủ trương mở rộng phát triển kinh tế nhằm khôi phục đất nước sau
chiến tranh. Nhờ đó mà công ty có điều kiện mở rộng phạm vi và loại hình kinh
doanh. Công ty đề nghị Bộ Nội thương ra quyết định thành lập thêm một số trạm
kinh doanh.
+ Trạm kinh doanh số I và II tại Hà Nội với chức năng sản xuất kinh doanh
trên địa bàn miền Bắc.
+ Trạm kinh doanh số III tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với chức
năng hoạt động kinh doanh trên địa bàn miền Trung.
+ Trạm kinh doanh số IV tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động
kinh doanh trên địa bàn miền Nam.
Trong thời gian này Công ty hoạt động theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung,
công ty là đơn vị đầu ngành Hợp tác xã mua bán, cung ứng hàng hóa cho các Công
ty, Hợp tác xã mua bán cấp tỉnh, huyện trên địa bàn cả nước nhưng chủ yếu vẫn là
địa bàn miền Bắc.
4
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
 Giai đoạn 1988 - 1999
Tháng 12 năm 1988 công ty đổi tên thành Công ty Kinh doanh tổng hợp
Hợp tác xã mua bán miền Bắc theo quyết định số: 124/NT-QĐ ngày 01/12/1988.
Ngày 29/12/1994 công ty được đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu và
Đầu tư (IMEXIN) trực thuộc Hội đồng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thành lập
theo quyết định số 4286/QĐ-HĐLM của Hội đồng Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam.
 Giai đoạn từ năm 2000 đến nay
Từ năm 2000 hoạt động của công ty không ngừng được mở rộng sang lĩnh
vực đầu tư, sản xuất và dịch vụ.
- Năm 2000 công ty xây dựng và cho đi vào hoạt động Xưởng sản xuất
chiếu tre tại Thanh Hóa .
- Năm 2002 Nhà máy Sản xuất thức ăn chăn nuôi Nam Mỹ được xây dựng
tại Hà Nam và đi vào hoạt động năm 2003.
- Công ty tích cực phát triển các loại hình dịch vụ (xuất nhập khẩu, ăn uống,
nhà hàng, khách sạn du lịch).
Từ khi thành lập đến nay hoạt động của công ty không ngừng phát triển.
Phạm vi kinh doanh của công ty không chỉ bó hẹp ở phạm vi trong nước mà còn
đang vươn ra thị trường nước ngoài như: Thị trường truyền thống Đông Âu, Trung
Quốc, các nước Đông Nam Á, Nam Á. Các bạn hàng lớn của công ty là Trung
Quốc, Lào và Thái Lan. Sản phẩm và dịch vụ của công ty ngày càng chất lượng và
phong phú, đã thu được hiệu quả cao và đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty.
5
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty
Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức Công ty IMEXIN
GIÁM
ĐỐC
Các Phó
Các phòng chức năng
Giám đốc
- Tổ chức Hành chính
- Kế toán tài chính
Phòng XNK I, II
Phòng Dịch vụ - Du lịch Phòng Kinh doanh
I, II
Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc
Trung Các cửa Nhà Xí Chi Chi
tâm hàng lẻ máy nghiệp nhánh nhánh
Giao độc lập Thức ăn chiếu tre Quảng TP.
nhận gia súc Thanh Bình HCM
vận tải Hóa
Nguồn: Giải pháp hoàn thiện tổ chức Công ty XNK và Đầu tư (Tháng 1 năm 2008)
6
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
 Mô hình tổ chức Công ty
Bộ máy của công ty XNK và Đầu tư IMEXIN được tổ chức theo mô hình
trực tuyến chức năng. Bộ máy quản lý được chia thành các bộ phận khác nhau mỗi
bộ phận có chức năng nhiệm vụ riêng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám
đốc.
Công ty có tổng số đơn vị sản xuất kinh doanh và phòng ban là 12, với:
- 7 Phòng chức năng + kinh doanh
- 5 Đơn vị kinh doanh có con dấu riêng
 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban và đơn vị trực thuộc
Các phòng ban:
o Phòng tổ chức hành chính:
- Làm công tác tổ chức cán bộ: Giúp giám đốc tiếp
nhận, điều động, nâng lương, đề bạt và làm các thủ tục thành lập.
- Xây dựng các đề án tổ chức
- Làm các chế độ bảo hiểm xã hội và các công việc liên quan khác.
- Làm các công việc hành chính, văn thư, đánh máy, mua sắm trang
thiết bị phục vụ cho quá trình làm việc.
o Phòng Kế toán – Tài chính:
Có chức năng tham mưu cho Giám đốc tổ chức thực hiện công tác thống kê
kế toán, quản lý một cách khoa học và hợp lý theo đúng điều lệ và nhiệm vụ của
kế toán, đáp ứng các yêu cầu quản lý của công ty.
o Phòng Dịch vụ và Du lịch:
Chuyên tổ chức các tour nội địa và tour nước ngoài và thực hiện các hoạt
động dịch vụ khác trong công ty.
7
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
o Phòng Xuất nhập khẩu:
Thực hiện các công việc liên quan tới quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá
như là: Đại lý trung gian tiến hành xuất nhập khẩu ủy thác để hưởng phần chênh
lệch hoa hồng. Phương thức kinh doanh chủ yếu là tạm nhập tái xuất, nhập khẩu
các hàng hoá phục vụ cho sản xuất của công ty và việc kinh doanh nội địa.
Các chi nhánh, cơ sở sản xuất trực thuộc khác:
o Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Hoạt động chủ yếu là xuất
khẩu.
o Chi nhánh tại Quảng Bình: Kinh doanh tổng hợp trong nội địa là chính.
o Xí nghiệp chiếu tre Thọ Xuân – Thanh Hóa: sản xuất các mặt hàng
chiếu, đũa vệ sinh, đệm ghế ô tô, salon…
o Tổ hợp Mây, Tre đan xuất khẩu tại thôn Yên Kiện, Đông Phương Yên,
Chương Mỹ, Hà Tây: sản xuất các mặt hàng Mây Tre đan với nhiều loại mẫu mã
chủng loại phù hợp với thị hiếu trong và ngoài nước.
o Nhà máy thức ăn chăn nuôi Nam Mỹ tại Bình Lục, Hà Nam, chuyên
sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm với dây chuyền công nghệ tiên
tiến, sản phẩm của Nhà máy đã có thị phần đáng kể trên thị trường và được người
tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng.
4. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty
Theo điều lệ Công ty, chức năng nhiệm vụ chính của Công ty là:
- Kinh doanh tổng hợp: Mua bán các loại hàng hóa vật tư, thiết bị máy móc
phục vụ sản xuất; Kinh doanh ăn uống, nhà hàng khách sạn kho bãi, dịch vụ lữ
hàng nội địa và quốc tế, vận chuyển khách du lịch; Kinh doanh hàng kim khí điện
máy và các mặt hàng phục vụ sản xuất công, nông nghiệp.
8
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
- Gia công sản xuất chế biến các mặt hàng thức ăn chăn nuôi và xuất nhập
khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi gia súc.
- Sản xuất và xuất khẩu chiếu tre và các sản phẩm tre, gỗ.
- Thực hiện các Dịch vụ xuất nhập khẩu.
- Xây dựng và tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện có hiệu quả mọi
mục tiêu đề ra về năng suất lao động, lợi nhuận, ổn định công ăn việc làm cho
người lao động và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Tạo lập và huy động vốn, vật tư, trang trải về tài chính, có trách nhiệm
quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo đúng chế độ tài chính. Nghiên cứu khả
năng đầu tư phát triển sản xuất về công nghệ, thị trường, mặt hàng.
Công ty XNK và đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy,
chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành
tốt kế hoạch đề ra của công ty.
Như vậy, ta có thể thấy lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty IMEXIN
rất đa dạng và phong phú, trên nhiều lĩnh vực nhằm khai thác mọi tiềm năng của
thị trường. Là một doanh nghiệp có tuổi đời khá lâu, công ty đã đạt được những
thành tựu đáng kể trên bước đường phát triển của mình, đã và đang tích lũy kinh
nghiệm cũng như cải thiện đổi mới các hoạt động cho phù hợp.
Trong đó, các lĩnh vực hoạt động chính của công ty gồm có: hoạt động xuất
nhập khẩu và các dịch vụ về xuất nhập khẩu, hoạt động thương mại nội địa và các
hoạt động sản xuất.
 Hoạt động Xuất nhập khẩu hàng hóa và Dịch vụ xuất nhập khẩu
Về hoạt động xuất nhập khẩu và dịch vụ xuất nhập khẩu, công ty IMEXIN
đảm nhận các nhiệm vụ chính sau: thứ nhất là xuất nhập khẩu các mặt hàng phục
vụ tiêu dùng và phục sản xuất, thứ hai là dịch vụ logistic.
Công ty xuất khẩu hoa quả, nông phẩm, quần áo; nhập khẩu chủ yêú máy
móc thiết bị. Logistics, hay còn gọi là hoạt động giao nhận vận tải, được công ty
9
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
đặc biệt chú trọng. Hình thức kinh doanh dịch vụ logistics của công ty gồm có dịch
vụ giao nhận đối với kinh doanh tạm nhập tái xuất và quá cảnh hàng hóa qua Việt
nam, các hoạt động này ngày càng đem lại cho Công ty những lợi nhuận và khối
lượng lớn.
 Thương mại nội địa
Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, IMEXIN còn đảm nhận
lĩnh vực kinh doanh nội địa. Cơ cấu hàng hóa kinh doanh nội địa của công ty chủ
yếu gồm các sản phẩm của ngành công nghiệp nhẹ, các mặt hàng tiêu dùng như
quần áo, thực phẩm công nghệ như mì chính, nước mắm, bột canh, đồ hộp…
 Sản xuất chiếu tre, sản phẩm tre gỗ; Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia
súc, gia cầm
Công ty có hai dự án và đã tiến hành đầu tư: Nhà máy Sản xuất thức ăn
chăn nuôi Nam Mỹ và Xí nghiệp Chiếu tre IMEXIN.
Các sản phẩm sản xuất đều được Công ty kinh doanh trong nước và xuất
khẩu, chiếm thị phần đáng kể trên thị trường và được người tiêu dùng đánh giá cao
về chất lượng.
5. Nhân sự Công ty
a. Đội ngũ lao động
Từ khi chính thức thành lập, IMEXIN luôn quan tâm đến việc tuyển dụng
lao động đủ về số lượng và đạt yêu cầu về chất lượng. Đến nay, Công ty đang có
hơn 170 cán bộ công nhân viên làm việc tại các phòng ban và hệ thống đơn vị trực
thuộc, cùng hơn 200 lao động làm việc trực tiếp tại các cửa hàng bán lẻ, nhà máy,
xí nghiệp. Do yêu cầu về công việc nên công ty đang có kế hoạch tuyển thêm nhân
sự, tập trung vào lớp người trẻ, năng động, trình độ cao. Các nhân viên trong Công
ty làm việc cố gắng, có trách nhiệm và đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau về
kinh nghiệm, thời gian công tác, hoàn thành tốt công việc được giao.
10
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Theo biên chế Tổ chức của công ty, Tổng số cán bộ công nhân viên của
công ty tính đến năm 2008 là 175 người, với các trình độ chuyên môn và hình thức
lao động khác nhau. Cơ cấu lao động của IMEXIN thể hiện qua bảng sau:
Bảng 1: Cơ cấu lao động của Công ty XNK và Đầu tư
Số lượng Tỷ lệ trong
STT Chỉ tiêu
(người) tổng LĐ (%)
1 Cán bộ quản lý 69 39,4
- Cán bộ quản lý kỹ thuật 23 13,1
+ Số có trình độ đại học 17 9,7
+ Số có trình độ cao đẳng, trung cấp 6 3,4
- Cán bộ quản lý kinh tế 46 26,3
+ Số có trình độ đại học 38 21,7
+ Số có trình độ cao đẳng, trung cấp 8 4,6
2 Công nhân kỹ thuật 60 34,3
- Công nhân kỹ thuật bậc 4 trở lên 25 14,3
- Công nhân kỹ thuật bậc 3 trở xuống 35 20,0
3 Lao động phổ thông 46 26,3
- Số thực hiện HĐLĐ không xác định thời hạn 32 18,3
- Số thực hiện HĐLĐ thời vụ dưới 1 năm 14 8,0
Tổng 175 100
Nguồn: Giải pháp hoàn thiện tổ chức Công ty XNK và Đầu tư (Tháng 1 năm 2008)
Có thể chia nguồn nhân lực của Công ty theo 3 tiêu chí: Cán bộ quản lý gồm
các cán bộ quản lý kỹ thuật và cán bộ quản lý kinh tế, công nhân kỹ thuật đảm
nhận công việc kiểm tra, phân loại hàng hóa, nhận hàng, và lao động phổ thông
đảm nhận công việc bốc dỡ hàng hóa. Trong đó, cán bộ quản lý chiếm 39,4%, công
nhân kỹ thuật chiếm 34,3%, lao động phổ thông chiếm 26,3%, cho thấy lực lượng
lao động của Công ty phân bố khá đều theo cấp bậc. Lực lượng lao động của Công
ty có trình độ tương đối cao: 17 trên 23 cán bộ quản lý kỹ thuật có trình độ đại học,
11
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
38 trên 46 cán bộ quản lý kinh tế có trình độ đại học, còn lại là cao đẳng và trung
cấp. Công ty có 25 trên 60 công nhân là công nhân kĩ thuật bậc 4 trở lên. Đây là lợi
thế lớn của công ty trong việc nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị
trường. Do tính chất phức tạp của ngành sản xuất và xuất nhập khẩu, nên công ty
luôn đảm bảo đội ngũ lao động nhiều thành phần, bao gồm những cán bộ dày dạn
kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo và các nhân viên trẻ, năng động có thể đảm nhận việc
sổ sách, giao dịch với khách hàng cũng như làm việc tại các cửa khẩu.
b. Chính sách đãi ngộ
- Đãi ngộ phi vật chất:
Với quan điểm coi yếu tố con người là nền tảng cho sự phát triển của
IMEXIN, Công ty rất coi trọng công tác nâng cao chất lượng lao động và đào tạo
nguồn nhân lực. Hàng năm công ty đều quan tâm đầu tư cho hoạt động đào tạo,
kiểm tra, bảo vệ sức khỏe định kì cho cán bộ công nhân viên. Công ty thường
xuyên tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn và dài hạn ở trong và ngoài nước về các
chủ đề chuyên môn và nghiệp vụ khác nhau nhằm bổ sung và cập nhật kiến thức
cho nhân viên.
Công ty luôn chú trọng tạo cơ hội bình đẳng cho từng cán bộ công nhân viên
để có thể phát huy năng lực và khả năng sáng tạo của tập thể lao động trong công
việc.
- Đãi ngộ vật chất:
Không chỉ dừng ở việc tạo lập một môi trường lao động thoải mái, tích cực,
công ty còn quan tâm chu đáo đến đời sống, không ngừng cải thiện và nâng cao thu
nhập của người lao động. Điều này đã giúp người lao động yên tâm gắn bó, cống
hiến cho đơn vị.
Như vậy với chính sách đãi ngộ của mình, Công ty không những thu hút và
nuôi dưỡng được nhiều lao động chất lượng cao mà còn tạo ra được bầu không khí
12
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
lao động cạnh tranh lành mạnh, phát huy tốt nhất tiềm lực con người nhằm thực
hiện mục tiêu chung của tổ chức.
II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY XNK VÀ
ĐẦU TƯ
1. Đặc điểm về vốn
 Qui mô vốn lớn và tốc độ tăng vốn nhanh. Vốn cố định chiếm tỉ trọng
ngày càng lớn.
Công ty đi vào hoạt động với qui mô vốn trung bình nhưng đến nay qui mô
vốn của công ty khá lớn. Tổng số vốn đăng kí kinh doanh của công ty là 3.793
triệu đồng . Trong đó, vốn cố định là: 1.531 triệu đồng, vốn lưu động là 2.262 triệu
đồng. Sau gần 40 năm hoạt động, qui mô vốn của công ty ngày càng tăng, vốn
tham gia kinh doanh hiện nay đã lên đến 51.130 triệu đồng. Trong đó, vốn cố định
là: 34.025 triệu đồng, vốn lưu động là: 16.925 triệu đồng. Như vậy, tỷ trọng vốn cố
định trong tổng vốn từ chiếm hơn 1/3, sau đó tăng lên vượt vốn lưu động, chiếm
66,5% tổng số vốn.
Có thể giải thích đặc điểm này bởi những nguyên nhân sau:
- Lĩnh vực và mặt hàng sản xuất kinh doanh của IMEXIN ngày càng được
mở rộng, công ty cũng cần đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của
mình vì thế qui mô vốn tăng. Mặt khác, qui mô vốn tăng cũng cho thấy hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng được mở rộng, đem lại lợi nhuận và
tạo điều kiện cho tích lũy vốn.
- Vốn cố định tăng do trong quá trình hoạt động, IMEXIN đã tiến hành xây
dựng thêm các cơ sở kinh doanh thực thuộc, mở rộng đầu tư vào Nhà máy Sản
xuất Thức ăn chăn nuôi Nam Mỹ và Xí nghiệp chiếu Thanh Hoá.
 Vốn tự có (khoảng 25,375 tỷ đồng) và vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng
lớn trong tổng vốn của Công ty.
13
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Trong vốn tự có, vốn Ngân sách Nhà nước vào khoảng 3,7 tỷ đồng. Tỷ
trọng vốn tự có trong tổng vốn đầu tư ngày càng tăng, cho thấy Công ty đang dần
chủ động hơn về vốn. Vì trong quá trình hình thành và phát triển, IMEXIN hoạt
động kinh doanh khá hiệu quả nên tỷ lệ lợi nhuận tích lũy được ngày càng nhiều
góp phần làm tăng thêm nguồn vốn tự có.
Trong các hình thức vay vốn của IMEXIN, bao gồm vay ngân hàng, vay
bạn hàng và vay từ các tổ chức tài trợ thì hình thức vay ngân hàng được công ty
thường sử dụng thường xuyên nhất. Tổng các khoản vay ngân hàng của công ty
hàng năm lên tới khoảng 15-20 tỷ đồng. Công ty đa dạng hóa nguồn vốn vay của
mình bằng cách vay từ nhiều ngân hàng khác nhau. Các ngân hàng mà IMEXIN
tin cậy là ngân hàng Ngoại thương, ngân hàng Công thương Việt Nam, ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngân hàng VIBank (Láng Hạ).
2. Đặc điểm về hoạt động đầu tư
Là công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu kèm theo mảng đầu tư,
các hoạt động đầu tư của IMEXIN khá da dạng.
Các lĩnh vực đầu tư chính (chiếm chủ yếu vốn đầu tư) của Công ty có thể
chia làm hai nhóm chính: Đầu tư cho hoạt động sản xuất (gồm có đầu tư cho sản
xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất chiếu và sản xuất nước uống tinh khiết) và đầu tư
cho các hoạt động kinh doanh khác (hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh
doanh nội địa).
Trong đó, vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi chiếm tỷ
trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư và tiếp tục tăng qua các năm về số vốn đầu tư,
nhưng tỉ trọng lại có xu hướng giảm: năm 2006 là 80,20%; năm 2007 là 79,29%;
77,55% tính đến năm 2008 (Bảng 2) cho thấy IMEXIN đang đầu tư theo xu hướng
hợp lý hóa và cân bằng hơn giữa các lĩnh vực. Lĩnh vực sản xuất nước uống tinh
khiết chiếm ít vốn đầu tư nhất. Các lĩnh vực còn lại là sản xuất chiếu, xuất nhập
14
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
khẩu và kinh doanh nội địa chiếm tỷ lệ đầu tư khá đồng đều, riêng xuất nhập khẩu
ngày càng được đầu tư với vốn lớn hơn.
Bảng 2: Cơ cấu đầu tư của Công ty IMEXIN
theo lĩnh vực giai đoạn 2006 - 2008
STT Nội dung 2006 Tỷ lệ 2007 Tỷ lệ 2008 Tỷ lệ
đầu tư (trđ) (%) (trđ) (%) (trđ) (%)
1 Sản xuất thức 34.820 80,20 37.162 79,29 48.006 77,55
ăn chăn nuôi
2 Sản xuất chiếu 2.215 5,08 2.451 5,23 2.932 5,73
3 Xuất nhập khẩu 3.516 8,10 4.763 10,16 6.242 12,21
4 Sản xuất nước 725 1,67 812 1,73 1.350 2,64
uống tinh khiết
5 Kinh doanh 2.152 4,95 1.678 3,58 954 1,87
nội địa
Tổng 43.418 100 46.866 100 51.130 100
Nguồn: Phòng Kinh doanh I công ty XNK và Đầu tư IMEXIN
Trong năm 2008, công ty đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động xuất nhập khẩu, tỷ
trọng vốn đầu tư cho hoạt động xuất nhập khẩu gấp rưỡi năm 2007 trong khi đó
vốn dành cho kinh doanh nội địa lại giảm. Nguyên nhân là hiện nay các mặt hàng
xuất khẩu của công ty đã tạo được uy tín trên thị trường có lãi, còn các mặt hàng
kinh doanh nội địa thì đã phổ biến và là các mặt hàng thông thường bị cạnh tranh
mạnh mẽ bởi các tư thương nên không đem lại lợi nhuận cao. Năm 2007 và 2008
công ty đang khai thác triệt để xu hướng tiêu dùng rau quả sạch đã chủ động mở
hướng khai thác nhập khẩu hoa quả từ Australia về tiêu thụ trong nước. Qua thời
15
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
gian thử nghiệm đến nay doanh thu khá ổn định, đem lại lợi nhuận đáng kể cho
công ty.
3. Đặc điểm về hình thức huy động vốn đầu tư
Nguồn vốn hiện có của Công ty chủ yếu bao gồm vốn tự có và vốn vay,
ngoài ra còn có vốn chiếm dụng và các nguồn vốn khác chiếm tỉ lệ nhỏ.
 Vốn tự có: Là một doanh nghiệp nhà nước, vốn tự có ban đầu của Công
ty IMEXIN là nguồn vốn đầu tư của Ngân sách nhà nước. Lợi nhuận giữ lại hàng
năm được bổ sung góp phần tăng qui mô nguồn vốn này. Đây là nguồn vốn cơ bản
lâu dài để phát triển và mở rộng phạm vi kinh doanh của Công ty.
 Vốn vay: Ngoài phần vốn tự có (vốn góp) thì nguồn vốn vay có vị trí đặc
biệt quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nó có thể đáp
ứng các nhu cầu về vốn trong ngắn hạn hoặc dài hạn, có thể huy động được số vốn
lớn, tức thời. Vốn vay của Công ty IMEXIN được huy động chủ yếu bằng cách
vay vốn từ các ngân hàng trong nước. Hiện nay việc vay vốn để thực hiện hoạt
động kinh doanh xuất nhập khẩu đã được tạo nhiều thuận lợi bởi các ngân hàng.
 Ngoài ra, Công ty vay từ các nhà nhập khẩu và khách hàng của Công ty,
đặc biệt là khách hàng mua với khối lượng lớn, các bạn hàng quen thuộc, có mối
quan hệ lâu dài. Tuy nhiên để vay vốn từ các khách hàng này cũng gặp phải một
số khó khăn như công ty phải thường xuyên đảm bảo được các hợp đồng đã ký kết
về khối lượng và chất lượng từng loại hàng hóa theo đúng yêu cầu hợp đồng.
 Vốn chiếm dụng: Đây cũng là một nguồn vốn tương đối quan trọng, xuất
phát từ việc chiếm dụng tiền hàng của bạn hàng thông qua thanh toán trả chậm khi
nhập hàng hoặc xin ứng vốn trước khi xuất hàng.
 Các nguồn vốn khác:
- Huy động vốn từ cán bộ, nhân viên của công ty: Công ty huy động vốn từ
các cán bộ, công nhân viên của mình bằng cách vay trực tiếp hoặc thông qua các
16
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
khoản phải trả công nhân viên. Đây là một nguồn vốn linh động vì không phải chịu
sức ép về lãi suất.
- Đầu tư, liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài: công ty thông qua
liên doanh với các liên doanh phía nước ngoài để thực hiện chế biến các sản phẩm
để xuất khẩu dựa trên quan điểm “ hai bên cùng có lợi ” để tạo mối quan hệ bền tốt
giữa công ty và đối tác.
III. MỘT SỐ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XNK VÀ
ĐẦU TƯ
Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường đều nhằm
mục đích tìm kiếm lợi nhuận, sản xuất kinh doanh ổn định và có hiệu quả. Nhiệm
vụ của công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN là sản xuất, kinh doanh xuất
nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp và mục đích cuối cùng cũng là đem lại nhiều lợi
nhuận.
Hiện nay, đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế cùng với
các chính sách ưu đãi trong thương mại quốc tế của nhà nước, hoạt động kinh
doanh ngoại thương thành phố Hà Nội nói riêng đang từng bước khởi sắc. Đó là
thời cơ, tiền đề cho sự phát triển vươn lên của công ty xuất nhập khẩu và đầu tư
IMEXIN. Đến nay hoạt động sản xuấtt kinh doanh của công ty đã đi vào ổn định
tạo điều kiện khả quan cho sự phát triển trong tương lai.
Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận phần lớn có xu hướng tăng. Điều này
cho thấy công ty đã hoạt động khá hiệu quả trong giai đoạn 2006 – 2008. Tổng
doanh thu của công ty tăng khá đều đặn trong giai đoạn ba năm vừa qua. Năm
2006 doanh thu của công ty là 172.173 triệu đồng, năm 2007 là 190.848 triệu
đồng, năm 2008 tăng lên 211.268 triệu đồng (Bảng 3). Như vậy, mức tăng doanh
thu năm 2007 so với năm 2006 là 10,5%; năm 2008 tăng 10,7% so với năm 2007.
Lợi nhuận của công ty vẫn tăng từ năm 2006 đến năm 2007 nhưng năm 2008 lợi
nhuận có chiều hướng giảm (-2,66% so với năm 2007) . Dự báo năm 2009 hoạt
17
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn do vẫn chịu tác
động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, công ty vẫn luôn nỗ lực để giữ
mục tiêu tăng lợi nhuận.
Bảng 3: Kết quả kinh doanh của IMEXIN từ năm 2006 đến năm 2008
Đơn vị: triệu đồng
Năm Năm Năm Tỷ lệ tăng (%)
STT Chỉ tiêu
2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007
1 Tổng doanh thu 172.713 190.848 211.268 10,50 10,70
2 Giá vốn hàng bán 168.929 186.942 207.240 10,66 10,86
3 Lợi nhuận gộp 2.784 2.906 3.028 4,38 4,20
- Tỷ suất lợi nhuận gộp 1,61 1,52 1,43 -5,54 -5,87
4 Chi phí kinh doanh 2.037 2.080 2.224 2,11 6,92
- Tỷ suất chi phí 1,18 1,09 1,05 -7,59 -3,41
5 Lợi nhuận thuần 747 826 804 10,58 -2,66
- Tỷ suất lợi nhuận thuần 0,43 0,43 0,38 0,07 -12,07
Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán Công ty XNK và Đầu tư IMEXIN
Các khoản chi phí kinh doanh của công ty đã tăng trong các năm vừa qua:
Năm 2007 tăng 8,6% so với năm 2006, năm 2008 tăng 11,1% so với năm 2007,
nguyên nhân là gần đây do tác động của những biến động của nền kinh tế như lạm
phát cuối năm 2007 và đầu năm 2008, khủng hoảng kinh tế thế giới, khiến cho
IMEXIN phải tăng cường chi phí quản lý để ứng phó với các biến động của thị
trường đến hoạt động sản xuất của mình, đó là nguyên nhân khiến cho công ty
không thể giảm được giá vốn hàng bán. Giá vốn hàng bán của công ty có tỷ lệ tăng
khá cao, 10,66% từ năm 2006 đến năm 2007 và 10,86% từ năm 2007 đến năm
2008. Tuy nhiên, tỷ suất chi phí trên tổng doanh thu lại giảm cho thấy IMEXIN đã
quản lý tốt chi phí của mình.
Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi những năm qua đã giúp công ty tái đầu
tư mở rộng, quan tâm tốt hơn đến đời sống người lao động, cũng như đóng góp
18
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Thu nhập của cán bộ công nhân viên của công
ty ngày càng được cải thiện năm 2006 đạt 2.800.000 đ/tháng, năm 2007 đạt
2.850.000đ/tháng, năm 2008 đạt 3.000.000đ/tháng.
19
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI CÔNG TY
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ (IMEXIN)
I. KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI NAM MỸ
1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy sản xuất thức ăn chăn
nuôi Nam Mỹ
Sau hơn 20 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty XNK và đầu tư
(IMEXIN) quyết định mở rộng lĩnh vực sản xuất, khai thác tiềm năng của thị
trường. Năm 2002, công ty tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn
nuôi Nam Mỹ và đưa vào hoạt động năm 2003.
Theo khảo sát của công ty, Việt Nam đang thiếu sự tác động của khoa học
hiện đại trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thức ăn cho gia súc, gia cầm chủ yếu là
thức ăn thô như ngô, khoai, sắn chưa qua chế biến. Trong khi đó các nước tiên tiến
chăn nuôi gia súc, gia cầm phần lớn bằng thức ăn tinh, đã qua chế biến, có bổ sung
thêm các nguyên tố vi lượng. Nó có tác dụng lớn trong việc thúc đẩy quá trình sinh
trưởng và phát triển của vật nuôi. Hơn nữa, vật nuôi có nhiều chủng loại, chia ra
nhiều mục đích chăn nuôi khác nhau như: vật nuôi lấy giống, vật nuôi lấy thịt…
nên phải có các chế độ dinh dưỡng chuyên biệt cho từng loại. Vì vậy, công ty
XNK và Đầu tư đã tiến hành xây dựng nhà máy Thức ăn chăn nuôi Nam Mỹ trên
cơ sở nghiên cứu, khảo sát về chức năng nhiệm vụ, địa điểm… của nhà máy.
Giới thiệu khái quát về nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Nam Mỹ:
Tên: Nhà máy Sản xuất thức ăn chăn nuôi Nam Mỹ.
Là chi nhánh của công ty XNK và Đầu tư (IMEXIN).
Địa điểm: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam.
Tổng diện tích được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: 11.273 m 2.
Thời hạn sử dụng: 40 năm.
20
Nguyễn Thu Hà –Kinh Tế Quốc Dân- Đầu tư 47B