Đầu tư phát triển tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam giai đoạn 2005 – 2015

  • 87 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 87 trang

Nội dung text: Đầu tư phát triển tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam giai đoạn 2005 – 2015

Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
LỜI MỞ ĐẦU
Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt
Nam đã tăng rất nhanh và đạt gần 20 tỷ USD năm 2007. Nhiều dự án có tổng mức
đầu tư đăng kí trên 5 tỷ USD vào Việt Nam năm 2008. Đầu tư trong nước và nước
ngoài tăng mạnh làm nhu cầu xây lắp công nghiệp tăng theo. Kinh tế phát triển với
tốc độ ổn định, lâu dài sẽ làm bùng nổ nhu cầu xây dựng dân dụng cao cấp, đặc biệt
là trong lĩnh vực văn phòng cho thuê, khách sạn và căn hộ cao cấp. Giá đất tại các
thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang ở mức khá cao thúc đẩy nhu cầu
xây dựng các tòa nhà cao ốc. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đang thực hiện
chiến lược đa dạng hóa ngành nghề đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, theo
đó Tập đoàn sẽ đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế nhằm phát triển
Tập đoàn thành một trong những trụ cột của nền kinh tế. Tổng mức đầu tư của
Petrovietnam năm 2007 là 55 ngàn tỷ đồng, trong đó có khoảng 15 tỷ ngàn tỷ đồng
đầu tư cho xây lắp. Ngoài đầu tư của Tập đoàn, các thành viên của Petrovietnam
cũng đang đầu tư rất mạnh vào các lĩnh vực khai thác và thăm dò dầu khí, chế biến
và kinh doanh các sản phẩm dầu khí, thủy điện và các dự án công nghiệp khác.
Thực hiện chiến lược phát triển chung của tập đoàn và mục tiêu chiến lược đã
vạch ra, PVC đã và đang vươn lên trở thành một Tổng Công ty xây lắp chuyên
ngành, chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong xây lắp chuyên
ngành dầu khí, đặc biệt là các công trình dầu khí trên biển.
Là sinh viên năm cuối của khoa Đầu tư – trường Đại học kinh tế quốc dân,
em đang thực hiện chương trình thực tập cuối khóa tại Ban Đầu tư và Dự án của
Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Trong gần bốn tháng thực tập tại
đây, em đã có cơ hội được tìm hiểu về đơn vị, về quá trình hình thành phát triển, cơ
cấu chức năng của các phòng ban, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng
như tình hình đầu tư của Tổng công ty này. Để tìm ra những giải pháp nhằm phát
huy những thành công, kết quả, hạn chế những tồn tại trong quá trình thực hiện hoạt
động đầu tư phát triển ở Tổng công ty PVC trong thời gian qua, em lựa chọn đề tài:
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 1 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
“Đầu tư phát triển tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn
2005 – 2015”
Chuyên đề tốt nghiệp bao gồm 2 chương chính:
Chương I: Tình hình đầu tư phát triển của Tổng công ty PVC giai đoạn 2005 -
2008
Chương II: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh đầu tư phát triển tại Tổng công
ty PVC
Em xin chân thành cảm ơn thầy T.S Phạm Văn Hùng đã tận tình hướng dẫn,
giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này.
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 2 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VIỆT NAM (PVC)
GIAI ĐOẠN 2005 - 2008
I. Tổng quan về Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty PVC
1.1 Lịch sử hình thành Tổng công ty PVC
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) là đơn vị thành viên
của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các
công trình dân dụng cao cấp, công nghiệp dầu khí, đầu tư và kinh doanh bất động
sản...
Tiền thân của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam là Binh đoàn
318, ra đời từ năm 1980 với nhiệm vụ chủ yếu là chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ
cho ngành dầu khí.
Ngày 14/9/1983, Tổng cục Dầu khí đã có quyết định số 1069/DK – TC, Binh
đoàn 318 chuyển thành Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí, là một trong những
đơn vị chủ lực xây dựng giàn khoan đầu tiên của Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí
Việt Xô với gần 1.200 cán bộ chiến sĩ và trên 50 cán bộ lãnh đạo, kỹ sư, công nhân
kỹ thuật từ Khu gang thép Thái Nguyên, các Viện, các trường Đại học và các Tổng
công ty được điều động về với nhiệm vụ “Xây dựng các công trình công nghiệp và
dân dụng phục vụ quá trình tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, công trình
chuyên dụng vận chuyển, chế biến, tàng trữ dầu…”. Ngay từ ngày đầu thành lập,
đơn vị đã chú trọng đến việc đầu tư vào cơ sở vật chất, tích luỹ kinh nghiệm, phát
triển năng lực sản xuất để tạo nền tảng khá vững chắc cho sự phát triển sau này.
Qua gần một phần tư thế kỷ phát triển và trưởng thành, Tổng công ty cổ phần Xây
lắp Dầu khí Việt Nam đã trải qua những dấu mốc quan trọng như:
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 3 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
- Chuyển thành Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí (PVECC) vào năm
1995.
- Đầu năm 2006, PVECC chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần
với tên gọi Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí.
- Ngày 21/11/2007, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xây
lắp Dầu khí thông qua Đề án chuyển đổi Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí thành
Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công
ty con.
Cho đến nay, Tổng công ty PVC đã thực hiện được nhiều công trình lớn và trở
thành một trong những Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng không chỉ
của ngành dầu khí mà còn ở những ngành công nghiệp và dân dụng khác. Tổng
công ty PVC đã tham gia tất cả các công trình trọng điểm của ngành dầu khí, từ căn
cứ dịch vụ tổng hợp trên bờ tại Vũng Tàu, đến các công trình đường ống dẫn khí từ
Long Hải đến các khu công nghiệp Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Đồng Nai, các công trình
trọng điểm quốc gia như nhà máy Đạm Phú Mỹ, điện Nhơn Trạch, cụm khí điện
đạm Cà Mau và đặc biệt là nhà máy lọc dầu Dung Quất.
1.2 Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty PVC
1.2.1 Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty PVC
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 4 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 5 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Tổng công ty PVC
a, Phòng tổ chức hành chính
 Chức năng
Phòng tổ chức hành chính là phòng chức năng tham mưu giúp cho Hội đồng
quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty trong việc điều hành mọi hoạt động của cơ
quan Tổng công ty, thực hiện công tác tổ chức, quản lý lao động và thực hiện các
chế độ chính sách đối với người lao động, quản lý các công tác hành chính, quản trị,
văn thư lưu trữ của Cơ quan Tổng công ty.
 Nhiệm vụ
* Trong công tác thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Tham mưu, soạn thảo giúp Hội đồng quản trị Tổng công ty trong việc ban
hành các quy chế, quy định trong công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Tham mưu đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng
công ty trong việc thực hiện đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công
ty, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty, thực
hiện các quyền, nghĩa vụ của chử sở hữu phần vốn nhà nước, phần vốn góp của
Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.
- Phối hợp với các Phòng Ban có liên quan để tham mưu cho lãnh đạo Tổng
công ty trong chiến lược đầu tư và phát triển, phương án tổ chức quản lý, tổ chức
kinh doanh, đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của Tổng công ty.
- Cùng các bộ phận chức năng kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết,
Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Tổng công ty, các đơn vị thành
viên, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ở doanh nghiệp khác.
* Trong công tác tổ chức, nhân sự
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, đề xuất xây dựng
bộ máy tổ chức và cơ chế quản lý, điều hành của Tổng công ty trong từng thời kỳ.
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 6 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
- Xây dựng các quy chế, quy định về công tác tổ chức, quản lý cán bộ trình
Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Xây dựng đề án, phương án quy hoạch và sử dụng cán bộ, công nhân viên,
điều động, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật với cán bộ, công nhân viên
trong Tổng công ty.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để
đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Xây dựng phương án tiền lương, tiền thưởng phù hợp với tình hình hoạt
động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm
tra việc thực hiện trong toàn Tổng công ty.
- Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy
định của nhà nước.
- Xây dựng chương trình công tác thi đua khen thưởng, tổ chức sơ kết, tổng
kết đánh giá tình hình thi đua, khen thưởng định kỳ và đột xuất.
* Trong công tác hành chính, sự nghiệp
- Làm đầu mối phối hợp hoạt động trong bộ máy điều hành của Tổng công ty.
Xây dựng chương trình công tác của Tổng công ty và theo dõi, đôn đốc các đơn vị
thành viên thực hiện các chương trình đó.
- Tham mưu, đề xuất ý kiến với lãnh đạo Tổng công ty trong việc xử lý các
thông tin, theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện các ý kiến của lãnh
đạo Tổng công ty.
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của Tổng công ty và các
quy định hiện hành của nhà nước.
- Tham gia xây dựng và quản lý trang web của Tổng công ty.
- Làm đầu mối giao dịch, làm việc với các cơ quan thông tấn, báo chí.
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 7 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
* Trong công tác quản trị
- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cơ quan Tổng công ty.
Lập dự trù mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị và tổ chức thực hiện
sau khi được phê duyệt.
- Quản lý các thiết bị và phương tiện thông tin liên lạc của cơ quan Tổng công
ty, đảm bảo thông tin, liên lạc thông suốt, phục vụ cho công tác quản lý điều hành
sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.
- Quản lý và điều động xe, máy phục vụ cho công việc theo đúng quy định,
chuẩn bị vé tàu, xe, máy bay cho lãnh đạo Tổng công ty đi công tác.
- Lập dự trù mua sách, báo chí, văn phòng phẩm phục vụ theo yêu cầu của
Lãnh đạo Tổng công ty và các Phòng ban chức năng.
- Tổ chức công tác lễ tân, phục vụ khách trong nước và khách nước ngoài đến
làm việc tại cơ quan Tổng công ty.
- Tổ chức thăm viếng, hiếu hỷ…
b, Phòng kinh tế kế hoạch
 Chức năng
Phòng kinh tế kế hoạch và Phòng chức năng tham mưu giúp việc cho Lãnh
đạo tổng công ty trong công tác Kinh tế kế hoạch, quản lý đấu thầu, mua sắm máy
móc thiết bị, vật tư và công tác phát triển thị trường và quản lý thương hiệu.
 Nhiệm vụ
* Trong công tác kinh tế kế hoạch
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của
Tổng công ty
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 8 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh theo
định kỳ, tổng hợp, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, đề xuất các
giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất theo kỳ kế hoạch.
- Tham gia đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế khi Tổng công ty được chỉ
định thầu hoặc trúng thầu thi công.
- Tư vấn, tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong việc giao nhiệm vụ, ủy
quyền thực hiện, ký hợp đồng kinh tế giữa Tổng công ty với các đơn vị trong và
ngoài Tổng công ty.
- Là đầu mối quản lý tất cả các hợp đồng kinh tế trong toàn Tổng công ty, thực
hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc thanh quyết toán và thanh lý
các hợp đồng kinh tế, kể cả hợp đồng với nhà thầu phụ nếu có.
- Hướng dẫn, thẩm định, trình duyệt và giao giá thành sản xuất công nghiệp
đối với các đơn vị thành viên và người đại diện quản lý phần vốn tại các công ty
góp vốn, công ty liên kết.
- Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức phân tích kết quả hạch toán kinh doanh để tư
vấn cho lãnh đạo Tổng công ty có những điều chỉnh quản lý phù hợp và kịp thời.
* Trong công tác quản lý đấu thầu
- Xây dựng quy chế, quy định của Tổng công ty về đấu thầu
- Tư vấn, làm hồ sơ, tham dự đấu thầu đối với các dự án, công trình, hạng mục
công trình mà Tổng công ty tham gia đấu thầu.
- Điều hành và quản lý các công trình mà Tổng công ty tham gia thi công sau
khi trúng thầu, thanh quyết toán với chủ đầu tư.
- Lập hồ sơ năng lực giới thiệu về Tổng công ty phục vụ cho công tác tiếp thị,
đấu thầu.
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch của Tổng công ty trong công tác liên doanh,
liên kết với các đối tác cùng tham dự đấu thầu công trình.
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 9 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
- Dự thảo các thỏa thuận liên danh, liên kết với các đối tác khi tham gia đấu
thầu.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về phân cấp đấu thầu của Tổng
công ty.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước
- Chụi trách nghiệm trước lãnh đạo Tổng công ty và pháp luật về tính trung
thực và chính xác của hồ sơ thầu.
* Công tác mua sắm máy móc thiết bị, vật tư
- Xây dựng quy chế đầu tư, mua sắm vật tư, máy móc thiết bị của Tổng công
ty.
- Là đầu mối triển khai kế hoạch đầu thầu mua sắm máy móc thiết bị, lập tổng
dự toán, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức xét thầu, thẩm định kết quả đấu thầu trình hội
đồng quản trị phê duyệt.
- Soạn thảo, đàm phán, tổ chức ký kết các hợp đồng kinh tế về việc đầu tư mua
sắm, thuê các loại thiết bị,máy móc, vật tư phục vụ cho các dự án do Tổng công ty
làm chủ đầu tư hoặc tổng thầu EPC.
- Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện hợp
đồng, xử lý các công việc phát sinh theo đúng thủ tục và cá quy định hiện hành. Tổ
chức thực hiện các thủ tục liên quan đến nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất các vật
tư, thiết bị mua sắm ngoài nước, tổ chức tiếp nhận, bàn giao vật tư, thiết bị mua sắm
ngoài nước, tổ chức tiếp nhận, bàn giao vật tư, thiết bị đã mua sắm cho các đơn vị
sử dụng.
- Là đầu mối thẩm định các kế hoạch đầu tư, báo cáo đầu tư cho các dự án đầu
tư mua sắm thiết bị, vật tư do các công ty con làm chủ đầu tư để báo cáo Tổng giám
đốc, Hội đồng quản trị cho ý kiến về định hướng đầu tư và thỏa thuận chủ trương
đầu tư.
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 10 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thành viên trong việc đầu tư, mua sắm vật
tư, thiết bị cho công trình và mục đích khác theo đúng quy chế hiện hành của nhà
nước và quy chế đầu tư, mua sắm máy móc vật tư, máy móc thiết bị của Tổng công
ty.
* Công tác phát triển thị trường và quản lý thương hiệu
- Giúp việc cho Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trong công tác xây dựng
định hướng chiến lược phát triển thị trường của Tổng công ty.
- Tư vấn, soạn thảo các quy định của Tổng công ty trong công tác quản lý, sử
dụng và phát triển thương hiệu.
- Xây dựng phương án sử dụng thương hiệu và đề xuất giá trị thương hiệu
trong các hoạt động góp vốn bằng thương hiệu của Tổng công ty.
- Đề xuất và triển khai các hoạt động quản lý, xây dựng và phát triển thương
hiệu của Tổng công ty.
c, Phòng kỹ thuật sản xuất
 Chức năng
Phòng kỹ thuật sản xuất là phòng chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo
Tổng công ty trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý kỹ
thuật thi công, quản lý phương tiện, thiết bị thi công… theo các công trình, quy
phạm kỹ thuật của nhà nước liên quan đến ngành, nghề sản xuất kinh doanh của
Tổng công ty.
 Nhiệm vụ
* Trong công tác khoa học và công nghệ
- Hệ thống hóa các quy định của Nhà nước về quy trình, quy phạm kỹ thuật
các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của các phòng, đề xuất lãnh đạo phê duyệt các
quy trình, quy phạm kỹ thuật chuyên ngành của Tổng công ty. Xây dựng các
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 11 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
chương trình ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kỹ thuật, hệ thống quản lý
chất lượng của Tổng công ty.
- Tổng hợp các đề tài nghiên cứu công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất và thi công của Tổng công ty
và các đơn vị thành viên.
* Trong công tác quản lý kỹ thuật thi công và giám sát chất lượng
- Lập và xem xét các quy trình kỹ thuật, kế hoạch chất lượng theo yêu cầu của
các dự án mà Tổng công ty hoặc các đơn vị thành viên thực hiện để trình Tổng giám
đốc phê duyệt.
- Tham gia thiết kế kỹ thuật thi công, lập phương án về tiến độ, tổ chức thi
công các dự án mà Tổng công ty thực hiện.
- Thực hiện công tác giám sát và quản lý tiến độ đối với các công trình, dự án
trọng điểm theo quyết định của Tổng giám đốc.
* Trong công tác quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật cơ giới
- Quản lý toàn bộ trang thiết bị, máy móc kỹ thuật phục vụ thi công của toàn
bộ Tổng công ty, lập báo cáo tình hình sử dụng thiết bị, định kỳ theo quy định, kiểm
kê số lượng, chất lượng, thanh lý và đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị định kỳ hàng
năm.
- Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thiết bị, kiểm tra, hướng dẫn các
đơn vị thành viên trong công tác quản lý thiết bị, công tác bảo dưỡng, sửa chữa và
sử dụng thiết bị, làm đầu mối xử lý các tình huống sự cố đối với phương tiện, thiết
bị.
- Phối hợp với phòng kinh tế và kế hoạch lập kế hoạch mua sắm máy móc,
thiết bị hàng năm.
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 12 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
d, Phòng đầu tư và dự án
 Chức năng
Phòng đầu tư và dự án là phòng chức năng tham mưu giúp việc cho lãnh đạo
Tổng công ty trong công tác đầu tư và quản lý dự án.
 Nhiệm vụ
- Xây dựng, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch đầu tư ngắn hạn, dài
hạn của Tổng công ty.
- Theo định kỳ hàng tháng, quý, năm tiến hành thống kê lập báo cáo theo quy
định về công tác đầu tư, phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư, đề xuất các biện pháp
tốt nhất để công tác đầu tư có hiệu quả cao nhất.
- Đối với các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư:
+ Làm đầu mối quản lý, lập luận chứng tiền khả thi và khả thi về các dự án
đầu tư. Chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục đầu tư và trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty.
+ Trên cơ sở các dự án đã duyệt, tùy theo tính chất quy mô của từng dự án, lập
phương án tổ chức thực hiện trình Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định.
+ Tổ chức quản lý, theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, chủ trì
thực hiện các hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng giao nhận thầu các hạng
mục hoặc các dự án khi được lãnh đạo Tổng công ty giao, bao gồm: mua bán, cho
thuê, khai thác, nhà ở… Các công trình công cộng và những bất động sản khác do
Tổng công ty trực tiếp đầu tư.
+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao và quyết toán vốn đầu tư với cấp có thẩm
quyền.
+ Là đầu mối quản lý tài sản cố định bao gồm đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc
theo các dự án của Tổng công ty.
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 13 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
+ Lưu trữ, quản lý hồ sơ, văn bản liên quan đến các dự án đầu tư do Tổng
công ty làm chủ đầu tư.
- Đối với các dự án do các đơn vị thành viên Tổng công ty làm chủ đầu tư:
+ Hướng dẫn trình tự, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng khi đơn vị thành viên
đề nghị, rà soát, kiểm tra chủ trương đầu tư dự án của các đơn vị báo cáo làm thủ
tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Kiểm tra và lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kĩ thuật,
tổng dự toán các dự án.
+ Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy
định của Nhà nước và theo thiết kế đã được duyệt.
+ Kiểm tra quyết toán và các số liệu thanh quyết toán các dự án của các đơn vị
thành viên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Hướng dẫn, tham gia với chủ đầu tư về phương án quản lý, sử dụng dự án
sau đầu tư hoặc bàn giao dự án.
e, Phòng tài chính kế toán
 Chức năng
Là phòng chức năng tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Tổng công ty trong
việc: tổ chức vốn, phân phối các nguồn tài chính, kiểm tra tài chính, tổ chức bộ máy
kế toán, tổng hợp chi phí phân tích hoạt động tài chính, thực hiện việc thanh tra,
kiểm tra, kiểm soát việc ghi chép, hạch toán….
 Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ đầy đủ, kịp
thời cho sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Tạo vốn và điều hòa sử dụng vốn trong toàn Tổng công ty nhằm phục vụ
hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, lập quy trình cho vay vốn, thu hồi vốn,
giám sát kiểm tra đôn đốc việc thu hồi nợ.
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 14 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
- Thực hiện việc phân cấp quản lý về quy chế tài chính cho các đơn vị thành
viên. Thực hiên nghiệp vụ thanh toán với ngân sách, khách hàng, cán bộ, công nhân
viên. Trích lập sử dụng các quỹ theo đúng chế độ và quy định tài chính của Tổng
công ty.
- Tổ chức và thực hiện các cuộc kiểm kê tài sản, vật tư vốn và đánh giá lại tài
sản, vật tư theo đúng chủ chương và chế độ quy định của Nhà nước.
- Tổ chức kiểm tra xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê, quyết toán của các
đơn vị trực thuộc, thành viên. Tổng hợp và báo cáo về kế toán, thống kê quyết toán
tài chính của Tổng công ty theo chế độ quy định.
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PVC trong giai
đoạn 2005 – 2008
2.1. Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty PVC
* Xây lắp chuyên ngành dầu khí:
- Thiết kế, thi công, bảo dưỡng và sửa chữa các giàn khoan, chân đế, bồn bể,
tháp, hệ thống ống công nghệ... của ngành dầu khí trên đất liền và trên biển.
- Sản xuất, chế tạo, lắp đặt và gia công ống công nghệ, ren ống, khớp nối, đầu
nối và các phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực khoan, khai thác dầu khí.
- Đóng tàu vận tải dầu, khí và hoá chất.
- Kinh doanh vật tư thiết bị xây dựng và thiết bị phục vụ ngành dầu khí.
* Xây dựng công nghiệp:
- Đầu tư xây dựng các nhà máy chế tạo cơ khí, đóng tàu, xi măng, VLXD...
- Khảo sát, thiết kế, tư vấn, thi công hệ thống máy móc, thiét bị công nghệ,
thiết bị điều khiển... trong xây dựng công nghiệp.
- Đầu tư, thiết kế và tổng thầu các dự án hạ tầng, giao thông, thủy lợi, đê kè,
bến cảng...
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 15 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
- Xây dựng nhà máy Khí - Điện, nhiệt điện, lắp đặt hệ thống đường dây tải
điện
* Xây dựng dân dụng:
- Đầu tư, tư vấn, thiết kế, tổng thầu EPC xây dựng văn phòng, khách sạn và
chung cư cao cấp; đặc biệt nhà kết cấu thép, nhà cao tầng và siêu cao tầng...
* Đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị
* Đầu tư bất động sản; kinh doanh văn phòng, siêu thị và nhà ở.
2.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PVC giai đoạn 2005 –
2008
Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt
Nam đã tăng rất nhanh và đạt gần 20 tỷ USD năm 2007. Nhiều dự án có tổng mức
đầu tư đăng kí trên 5 tỷ USD vào Việt Nam năm 2008. Đầu tư trong nước và nước
ngoài tăng mạnh làm nhu cầu xây lắp công nghiệp tăng theo. Kinh tế phát triển với
tốc độ ổn định, lâu dài sẽ làm bùng nổ nhu cầu xây dựng dân dụng cao cấp, đặc biệt
là trong lĩnh vực văn phòng cho thuê, khách sạn và căn hộ cao cấp. Giá đất tại các
thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang ở mức khá cao thúc đẩy nhu cầu
xây dựng các tòa nhà cao ốc. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đang thực hiện
chiến lược đa dạng hóa ngành nghề đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, theo
đó Tập đoàn sẽ đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế nhằm phát triển
Tập đoàn thành một trong những trụ cột của nền kinh tế. Tổng mức đầu tư của
Petrovietnam năm 2007 là 55 ngàn tỷ đồng, trong đó có khoảng 15 tỷ ngàn tỷ đồng
đầu tư cho xây lắp. Ngoài đầu tư của tập đoàn,các thành viên của Petrovietnam
cũng đang đầu tư rất mạnh vào các lĩnh vực khai thác và thăm dò dầu khí, chế biến
và kinh doanh các sản phẩm dầu khí, thủy điện và các dự án công nghiệp khác.
Thực hiện chiến lược phát triển chung của tập đoàn và mục tiêu chiến lược đã
vạch ra, PVC đã và đang vươn lên trở thành một Tổng Công ty xây lắp chuyên
ngành, chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong xây lắp chuyên
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 16 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
ngành dầu khí, đặc biệt là các công trình dầu khí trên biển. Do đó kết quả sản xuất
kinh doanh của Tổng công ty PVC trong những năm qua đã có những chuyển biến
đáng kể.
 Về công tác tiếp thị và kí kết hợp đồng
Sản lượng và doanh thu trong năm 2008 của Tổng công ty PVC một phần
được chuyển tiếp từ việc thực hiện các hợp đồng ký trong năm 2007, phần lớn các
hợp đồng mới được kí kết trong năm 2008 được tập đoàn hỗ trợ bằng việc chỉ định
thầu thực hiện các dự án trong ngành. Tình hình thực hiện công tác tiếp thị, đầu
thầu và kí kết hợp đồng kinh tế trong năm 2008 như sau:
- Công ty mẹ: Trong năm 2007, 2008 Tổng công ty PVC đã tham gia 15 gói
thầu trong và ngoài ngành, kết quả là trúng 13 gói thầu, riêng năm 2008 trúng 7 gói
thầu và kí kết hợp đồng với giá trị 420 tỷ. Lập hồ sơ đề xuất cho 13 công trình/ dự
án được Tập đoàn chỉ định thầu và kí kết 27 hợp đồng giá trị 2.184 tỷ
- Ngoài công ty mẹ: trong năm 2008 các Công ty con cũng đã thực hiện việc
triển khai công tác kí kết 54 hợp đồng để thi công các công trình/ hạng mục công
trình với giá trị 517 tỷ đồng.
 Về công tác thi công xây lắp
+ Công tác thi công
Tổng công ty PVC là đơn vị xây lắp chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia
Việt Nam, việc thực hiện các dự án của PVC trải dài trên diện rộng, cả trên đất liền
và trên biển, nên việc quản lý tốt các dự án là rất khó khăn.Việc hình thành mạng
lưới các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty PVC trên toàn quốc đã giải
quyết công việc quản lý thi công một cách có hiệu quả, hiện nay mô hình quản lý
các dự án được thực hiên theo mô hình sau:
- Đối với các dự án lớn và có quy mô phức tạp, cần phải có nhiều đơn vị thành
viên cùng thực hiện, Tổng công ty PVC sẽ thành lập Ban điều hành dự án quản lý
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 17 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
trực tiếp, cụ thể như dự án: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy hạt nhựa
Polypropylen, San lấp Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
- Đối với các dự án lớn, cần phải có 2 đến 3 đơn vị thành viên thực hiện, Tổng
côn ty PVC sẽ ủy quyền cho một đơn vị thi công chính và chủ lực trực tiếp quản lý
các đơn vị thi công khác trên công trường, cụ thế như dự án: San lấp nhà máy điện
Nhơn trạch 2, Kho xăng dầu Cù Lao Tào, Kho chứa LPG Gò dầu, San lấp nhà máy
đạm Cà mau..
- Đối với các dự án có quy mô vừa và nhỏ, tùy theo năng lực và kinh nghiệm
của từng đơn vị thành viên, Tổng công ty PVC sẽ ủy quyền cho duy nhất một đơn vị
thành viên thực hiện quản lý thi công toàn bộ dự án.
- Với cả 3 mô hình quản lý, Tổng công ty PVC đều chủ động kiểm soát về
khối lượng, chất lượng, tiến độ, và tình hình nghiệm thu bàn giao thanh quyết toán
công trình. Vì vậy, PVC đã hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng theo các mốc
cam kết với chủ đầu tư.
Trong những năm qua, Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt nam đã có
những bước tiến khá mạnh trong việc đáp ứng tiến độ của chủ đầu tư và nhà thầu
chính. Trong năm 2007, Tổng công ty đã đáp ứng kịp thời bàn giao phần xây dựng
cho lắp đặt thiết bị, tuy nhiên còn một số công trình vẫn bị chậm tiến độ ban đầu
như dự án Trường tiểu học Đất mũi – Cà mau, Kho xăng dầu Cù Lao Tào. Hết năm
2008, PVC đã bàn giao cho các chủ đầu tư 11 công trình/ hạng mục công trình đạt
chất lượng và đúng tiến độ đề ra như: Trường PTTH Đất mũi, Trường PTTH Khánh
an, Kho chứa đạm tại Phú Mỹ…. Đồng thời, PVC tiếp tục hoàn thiện đổi mới cơ
chế quản lý thi công xây lắp và phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ những công trình
đang thực hiện như: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khách sạn Dầu khí 12 tầng tại
Quảng Ngãi, Khách sạn Dầu khí vũng tàu 4 sao….
+ Công tác quản lý chất lượng
Tổng công ty PVC luôn đặt vấn đề chất lượng là tiêu chí hàng đầu để phấn
đấu. Tổng công ty PVC đã xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 18 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
ISO 9001 phiên bản 2000, tại từng công trình Tổng công ty PVC đều thiết lập hệ
thống quản lý theo đúng yêu cầu của dự án cụ thể. Tính đến nay, các công trình do
Tổng công ty PVC thi công đều đảm bảo chất lượng đúng theo yêu cầu thiết kế.
Hiện nay, do chuyển đổi mô hình quản lý từ công ty cổ phần thành mô hình
công ty mẹ - công ty con, trong năm 2008 Công ty mẹ và công ty con đang hoạn
thiện các quy trình để cập nhật lại hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản
2000 theo mô hình hoạt động mới.
+ Công tác an toàn
PVC đã thiết lập và duy trì đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn lao động từ
Tổng công ty tới các đơn vị thành viên tại các công trình đang thi công, đồng thời
ban hành chính sách an toàn lao động và các quy định về trang bi bao hộ lao động,
các quy phạm về an toàn lao động để áp dụng trong toàn Tổng công ty. Trong đó tại
Công ty Mẹ - Ban kỹ thuật sản xuất là ban được giao làm đầu mối và tại các công ty
thành viên đều có các bộ phận chuyên trách để quản lý công tác an toàn lao động và
vệ sinh môi trường.
Trong 2 năm trở lại đây, Tổng công ty PVC chưa để xảy ra bất kỳ tai nạn lao
động đáng kể nào, công tác an toàn và vệ sinh môi trường ngày một được nâng cao.
Đặc biệt trên công trường Nhà máy lọc dầu Dung quất, PVC luôn là nhà thầu có
điểm cao về an toàn và bảo vệ môi trường.
 Về công tác đầu tư
+ Đề án nâng cao năng lực thiết bị thi công
Trong năm 2007, Tổng công ty PVC đã không hoàn thành kế hoạch đầu tư đề
ra. Máy móc thiết bị của Tổng công ty phần lớn được trang bị từ những năm 1990
nên đã cũ, lạc hậu. Kế hoạch đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công trong năm
2008 của Tổng công ty được tập đoàn chấp nhận với giá trị 539 tỷ đồng. Tổng giá
trị các hợp đồng đã kí kết có giá trị là 351,2 tỷ đồng, hầu hết các máy móc thiết bị
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 19 Đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập Khoa Đầu tư
đã được nhập khẩu và đã được đưa vào sử dụng tại các công trường mang lại hiệu
quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
+ Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2008 của Tổng công ty được tập
đoàn chấp thuận với giá trị 270 tỷ. Đến nay, Tổng công ty PVC đã thực hiện được
20,7 tỷ với 2 dự án lớn:
- Dự án xây dựng văn phòng tại 69 Nguyễn Du: đang thực hiện
- Nhà máy chế tạo thiết bị tại Dung Quất: với giá trị thực hiện đạt 20,7 tỷ
+ Lĩnh vực đầu tư tài chính
Kế hoạch đầu tư tài chính năm 2008 được Tập đoàn chấp thuận với giá trị 385
tỷ đồng. Đến nay, số vốn Tổng công ty PVC đầu tư là 1051,8 tỷ , đạt 273% tỷ đồng,
góp vào các đơn vị đã được Tập đoàn Dầu khí chấp thuận là 84,12 tỷ, nhận chuyển
nhượng từ Tập đoàn là 630,13 tỷ. Việc góp vốn thành lập các công ty trên đều phù
hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty PVC và đúng với quy định của Tập
đoàn.
Như vậy, tổng giá trị đầu tư tài chính của Tổng công ty PVC năm 2008 sau khi
loại trừ công ty các công ty con là 421,6 tỷ, đạt 209,5% kế hoạch năm.
 Về công tác tài chính
Trong năm 2006 – 2007, công ty chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình
công ty cổ phần, tình hình tài chính của công ty còn gặp rất nhiều khó khăn do tại
thời điểm đó việc xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ
phần làm chưa được triệt để, các công trình dở dang còn tiềm ẩn các khoản lỗ, công
nợ không có khả năng thu hồi rất lớn.
Được sự hỗ trợ nhiều mặt của lãnh đạo Tập đoàn xử lý các khoản lỗ, tồn đọng
và cấp bách cho công ty. Tình hình tài chính của công ty đã được lành mạnh hóa,
sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã có những chuyển biến rõ nét. Kết quả sản
xuất kinh doanh đã có lãi đạt 17 tỷ đồng. Đời sống của cán bộ công nhân viên được
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Huyền 20 Đầu tư 47A