Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần sông đà i, thực trạng và giải pháp

  • 57 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 57 trang

Nội dung text: Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần sông đà i, thực trạng và giải pháp

LỜI NÓI ĐẦU
Hoạt động đầu tư phát triển đối với 1 Doanh nghiệp là vô cùng quan
trọng vì nó quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp đó.
Tuy nhiên, phải làm sao cho hoạt động đầu tư của Doanh nghiệp trở nên có
hiệu quả cao nhất không phải là 1 điều đơn giản đối với tất cả các doanh
nghiệp. Cho đến nay khái niệm đầu tư phát triển không còn gì xa lạ với những
doanh nghiệp sản xuất cũng như kinh doanh sản phẩm dịch vụ, song việc nhìn
nhận, thực hiện có hiệ quả các nội dung của hoạt động đầu tư phát triển trong
Doanh nghiệp đối với mọi doanh nghiệp không phải là dễ dàng.
Được thành lập từ năm 1993, với hơn 17 năm phát triển Công ty cổ
phần Sông Đà I đã có những kinh nghiệm và tiềm lực cần thiết để cạnh tranh
trong thời kì hội nhập kinh tế. Trong 17 năm qua, Công ty với tư cách là công
ty con của Tổng công ty Sông Đà, đã hoạt động độc lập trong các lĩnh vực tư
vấn xây dựng, thi công công trình,…. Nhận thức được tầm quan trọng của
hoạt động đầu tư phát triển, trong giai đoạn 2004 - 2008 vừa qua, công ty đã
tập trung các nguồn lực tài chính, vật chất, nhân lực cho đầu tư phát triển. Tuy
nhiên vẫn còn một số hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty.
Trong thời gian thực tập tại công ty và qua quá trình tìm hiểu hoạt dộng đầu
tư phát triển tại công ty và những kiến thức trong quá trình học tập, em đã
chọn đề tài: "Đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Sông Đà I, Thực trạng
và giải pháp".
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thạc sĩ Hoàng
Thị Thu Hà, Phòng Kinh tế kế hoạch và Đầu tư của Công ty đã giúp em hoàn
thành tốt đề tài này. Do thời gian thu thập số liệu còn nhiều hạn chế nên đề tài
sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong sự góp ý của
thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn!.
CHƯƠNG I
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ I
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY
Tên tiếng việt : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ I
Tên viết tắt : SONG DA I
Tên trong giao dịch quốc tế: Song Da I joint stock company
Địa chỉ : 18/165 đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04.7671764
Fax : 04.7671772
Vốn điều lệ : 15.000.000.000.000 đồng
Cơ cấu sở hữu : Nhà nước 51,05%; cổ đông trong ngoài công ty
48,95%.
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà I
1.1.1.1. Quá trình hình thành
Công ty cổ phần Sông Đà I trước đây có tên gọi là công ty Sông Đà I
đây là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Đà,
được thành lập theo quyết định 130A/BXD-TCLĐ ngày 26/03/1993 của Bộ
Xây dựng, có chứng chỉ hành nghề số 120 và Đăng ký kinh doanh số 108231.
Từ ngày thành lập đến nay, công ty đã có những lần thay đổi tên như sau:
- Từ năm 1993 - 2005: Công ty Sông Đà I
- Từ năm 2005 - 2007: Công ty TNHH nhà nước một thành viên Sông Đà I.
- Từ năm 2007 đến nay: Công ty Cổ phần Sông Đà I.
1.1.1.1.2. Quá trình phát triển
Sự trưởng thành và phát triển của Công ty trong 17 năm qua có thể chia
thành 2 giai đoạn sau:
- Thời kỳ 1993 - 2005: Đổi mới, hội nhập và phát triển
Tháng 3/1993, Bộ xây dựng quyết định thành lập Công ty Sông Đà I
trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Thời điểm này, công ty kiện toàn tổ chức
sản xuất, mạnh dạn đầu tư thiết bị mới, tuyển chọn đội ngũ cán bộ có phẩm
chất, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, có sự năng động sáng tạo thích
ứng với cơ chế thị trường, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển trong điều kiện
mới.
Những công trình thi công đạt chất lượng cao của Công ty trong thời kỳ
này tiêu biểu như: Công trình nhà máy Xi Măng Hạ Long, công trình thuỷ
điện Sơn La, công trình thuỷ điện Hội Quảng, công trình Nhà máy Xi măng
Nghi Sơn và thuỷ điện Nho Quế, công trình thuỷ điện Nậm Chiến…
Với hàng chục công trình đạt huy chương vàng chất lượng và sự tin
tưởng của khách hàng trong và ngoài nước là bằng chứng khẳng định vị trí và
sự phát triển của Công ty trong thời kỳ mới.
- Thời kỳ 2005 - nay: Chuyển đổi hoạt động sang hình thức Công ty Cổ
phần:
Ban đầu mới thành lập Công ty chỉ gần với 30 cán bộ công nhân viên,
chỉ hoạt động trên cơ sở một đội ngũ xây dựng địa bàn Thành phố Hà Nội.
Đến tháng 12 năm 2005 thực hiện chủ trương mới, đổi mới doanh nghiệp của
Nhà nước, công ty đã được Bộ Xây dựng quyết định đổi tên thành Công ty
TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà I theo quyết định số 2387/QĐ-
BXD ngày 28/12/2005. Đây là tiền đề để thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp,
một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp và đổi
mới các doanh nghiệp Nhà nước.
Sau đó thực hiện quyết định số 1446/QĐ-BXD về việc chuyển đổi
Công ty TNHH nhà nước một thành viên thành Công ty Cổ phần. Ngày
04/12/2007, Công ty TNHH chính thức chuyển dổi sang Công ty Cổ phần với
tên gọi mới là Công ty Cổ phần Sông Đà I. Trực thuộc tổng Công ty Sông Đà.
Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày
24/12/2007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103021471 do Sở
kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/12/2007.
Trong những năm qua, thành tích của tập thể các thế hệ cán bộ công
nhân viên Công ty CP Sông Đà I được hội tụ trong phần thưởng cao quý
cuủaĐảng, Nhà nước và Bộ xây dựng trao tặng:
- 01 Huân chương Độc lập Hạng Nhì
- 01 Huân chương Độc lập Hạng Ba
- 02 Đồng chí được tuyên dương anh hùng lao động thời kỳ đổi mới,
nhiều chiến sỹ thi đua, tập thể lao động giỏi…
1.1.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY VÀ CÁC
PHÒNG BAN
* Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Sông Đà I
TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TGĐ PHÓ TGĐ PHÓ TGĐ PHÓ TGĐ
KỸ THUẬT THI CÔNG KINH TẾ QUẢN LÝ CƠ GIỚI
PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG
KINH TẾ VẬT TƯ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ DỰ ÁN TỔ CHỨC
KẾ HOẠCH CƠ GIỚI KẾ TOÁN KỸ THUẬT ĐẦUTƯ HÀNH CHÍNH
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Bộ máy quản lý điều hành:
* Chức năng nhiệm vụ của công ty
Chức năng
Công ty cổ phần Sông Đà I hoạt động thực hiện chức năng sản xuất,
kinh doanh xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành xây dựng
của ngành, của nhà nước bao gồm những lĩnh vực:
- Nhận thầu và nhận thi công công trình xây dựng, lắp đặt máy, trang
trí nội ngoại thất các công trình dân dựng, công nghiệp và các công trình kỹ
thuật cơ sở hạ tầng khác.
- Khoan nổ mìn, khai thác mỏ lộ thiên, khai thác và chế biến khoáng
sản; khoan tạo lỗ, khoan cộc nhồi và xử lý nền móng các công trình xây
dựng.
- Thiết kế, tư vấn thiết kế các công trình đầu tư xây dựng trong và
ngoài nước.
- Kinh doanh bất động sản, nhà ở, dịch vụ phát triển nhà.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng, phục vụ thi công công trình.
Nhiệm vụ:
Công ty cổ phần Sông Đà I là một công ty trực thuộc Tổng công ty
Sông Đà hoạt động trong nhiều lĩnh vực trong đó quan trọng nhất là lĩnh
vực xây dựng, có nhiệm vụ:
- Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước
giao, kế thừa các quyền, nghĩa vụ đối với vốn, tài sản, các khoản nợ phải
thu, phải trả lao dộng, quyền sử dụng đất, các hợp đồng đã ký kết của công
ty Sông Đà I tại thời điểm chuyển đổi để phát triển sản xuất, kinh doanh
theo nhiệm vụ đã được giao.
* Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trực thuộc công ty.
Phòng kinh tế kế hoạch:
Phòng kinh tế kế hoạch công ty là phòng chức năng tham mưu giúp
Giám đóc công ty trong các khâu xây dựng kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
hoạch, tổng hợp báo cáo thống kê. Các tác hợp đồng kinh tế, định mức đơn
giá, giá thành; công tác sản xuất, công tác sản xuất, công tác xuất nhập
khẩu của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng quý của
Công ty.
- Lập và trình duyệt các kế hoạch định hướng của Công ty 5 năm, 10
năm nhằm làm cơ sở cho công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh và phát triển
của Công ty.
- Quản lý các định mức kinh tế kỹ thuật, chính sách của Nhà nước và
Tổng công ty, công ty để các đơn vị trực thuộc hạch toán sản xuất kinh
doanh. Xây dựng giá thành sản phẩm, giá thành công trình đáp ứng nhiệm
vụ sản xuất kinh doanh toàn công ty đảm bảo hạch toán có lãi trong quá
trình hoạt động kinh doanh của mình.
- Hướng dẫn các đơn vị trong việc xây dựng các định mức và đơn giá
mới từ đó áp dụng để đưa vào tính toán trong các dự toán thu hồi vốn theo
chức năng của phòng.
- Tìm kiến mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, lựa chọn chủng loại
vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu thi công công trình của công ty và tổng
công ty để có kế hoạch triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao về chất lượng
và giá thành, có hiệu quả và có khả năng cạnh tranh cao với các đối tác.
Phòng tài chính kế toán:
Giúp Giám đóc công ty tổ chức bộ máy tài chính, kế toán từ công ty
tới các đơn vị trực thuộc. Tổ chức chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính, thông
tin kinh tế và hạch toán kinh tế, hạch toán kế toán theo đúng điều lệ tổ chức
kế toán và pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nước được cụ thể hoá bằng
điều lệ hoạt động của công ty và những quy định của tổng công ty về quản
lý kinh tế tài chính. Giúp giám đốc công ty kiểm tra, kiểm soát công tác tái
chính kế toán, công tác phân tích hoạt động kinh tế của công ty và các đơn
vị trực thuộc.
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
- Dựa vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty để lựa chọn đề
ra hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp, xây dựng trình tự lập, duyệt
và luân chuyển chứng từ kế toán trong đơn vị một cách khoa họch, hợp lý
theo đúng quy định.
- Tổ chức hệ thống kế toán, tạo điều kiện cho việc điều hành và quản
lý kinh tế tài chính của đơn vị công tác một cách chặt chẽ và có hiệu quả.
- Tổ chức tuàn hoàn luân chuyển vốn, thu hồi vốn, thu hồi công nợ
và thanh toán cho các đơn vị kịp thời đúng chế độ quy định.
- Xây dựng các kế hoạch tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tổ
chức thực hiện các kế hoạch tín dụng để phục vụ cho sản xuất kịp thời có
hiệu quả ngày càng cao.
- Kiểm tra kế toán trong đơn vị xác định tính trung thực khách quan
của báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của đơn vị. Đánh giá đúng tình
hình tài chính của đơn vị tại thời điểm báo cáo.
- Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế thường xuyên để đánh giá
đúng đắn kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm để tổ chức sản xuất và quản
lý kinh tế tốt hơn cho các kỳ sau.
- Tổ chức công bố công khai về tài chính theo đúng quy định.
- Tổ chức bồi dưỡng đào tạo cán bộ tài chính kế toán nâng cao trình
độ cho cán bộ nhân viên trong phòng làm công tác kế toán tài chính ở các
đơn vị trực thuộc công ty.
Phòng tổ chức hành chính
Là phòng chức năng giúp ban Giám đốc công ty trong công tác:
- Tổ chức thực hiện các phương án cải tiến tổ chức sản xuất kinh
doanh, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng quản lý và điều phối sử
dụng lao động hợp lý trong công ty, tổ chức thực hiện đúng đắn các chế độ
chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công nhân viên.
- Nghiên cứu và tổ chức thực hiện các phương án sắp xếp, cải tiến tổ
chức sản xuất kinh doanh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tình hình thực tế
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
và phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty
trong giai đoạn mới.
- Nghiên cứu xây dựng, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác quy
hoạch cán bộ tại công ty.
- Đề xuất, thực hiện công tác đề bạt, thăng chức cán bộ theo đúng
tiêu chuẩn và quy chế của tổng công ty.
- Thực hiện công tác quản lý hợp lý lao động trong công ty đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Đề xuất và lập kế hoạch, chương trình đào tạo lại nghề mới, đào tạo
nâng cao bậc thợ cho công nhân đề phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh của Công ty.
Phòng quản lý kỹ thuật:
- Quản lý xây lắp, thực hiện các quy định và chính sách của nhà
nước xây dựng cơ bản đối với tất cả các công trình mà công ty thi công và
đầu tư xây dựng cơ bản.
- Áp dụng những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại, sáng kiến cải
tiễn kỹ thuật trong xây dựng công trình.
- Kiểm tra giám sát kỹ thuật, chất lượng và khối lượng công trình mà
Công ty nhận thầu, đầu tư xây dựng.
- Hướng dẫn, kiểm tra các Đơn vị trong công ty việc thực hiện các
quy định về kỹ thuật.
- Xác định khối lưọng thực hiện của công trình để làm căn cứ thực
hiện tốt hơn các công trình.
- Quản lý việc thi công theo quy hoạch kiến trúc xây dựng, thiết kế
kỹ thuật đã được Tổng công ty phê duyệt đối với các dự án đầu tư xây dựng
thuộc Công ty quản lý.
- Thiết kế, dự toán, quyết toán công trình, trình Giám đốc công ty
phê duyệt đối với các công trình trong dự án đầu tư xây dựng.
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
- Lập hồ sơ đấu thầu, giải pháp thi công và các thủ tục xây dựng cơ
bản khác.
Phòng vật tư cơ giới:
- Giúp Giám đốc Công ty trong công tác quản lý thiết bị xây dựng,
thiết bị dây truyền sản xuất công nghiệp.
- Quản lý kỹ thuật tài sản thiết bị cơ giới của công ty bằng số tổng
hợp tài sản cố định theo mẫu quy định.
- Thực hiện việc điều động tài sản trong nội bộ Công ty đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh, thi công xây dựng công trình.
- Cùng với các phòng ban khác có liên quan tổ chức lập kế hoạch sửa
chữa lớn, tái đầu tư các phương tiện, kiểm tra các phương tiện khi đưa vào
sửa chữa tái đầu tư, phục hồi. Lập biên bản nghiệm thu các tài sản sau khi
sửa chữa để đưa vào hoạt động.
Phòng dự án đầu tư.
Phòng đàu tư là phòng chức năng giúp Giám đốc Công ty về công
tác lập kế hoạch đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực: xây lắp, SXCN, đầu tư
trang thiết bị máy móc, ..vv… kể cả tái đầu tư của Công ty và các đơn vị
trực thuộc.
- Nghiên cứu sự biến động của thị trường để tìm kiếm cơ hội đầu tư,
thu thập thông tin xây dựng các kế hoạch đầu tư năm và 5năm trong toàn
Công ty và các công ty thành viên.
- Lập báo cáo giám sát và đánh giá kết quả đầu tư của Nhà nước về
khuyến khích đầu tư trong nước, quy chế quản ý đầu tư và xây dựng… từ
đó phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý hoạt động đầu tư.
- Lập báo cáo cơ hội đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc chủ trì
thuê Công ty tư vấn có đủ năng lực lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Thẩm
định các dự án do các đơn vị trực thuộc lập trước khi trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt quyết định đầu tư.
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
- Tham gia quyết toán các dự án do Công ty làm chủ đầu tư và lập
các thủ tục trình Tổng công ty phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.
- Lập kế hoạch đấu thầu cho từng dự án đầu tư của công ty trình cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
- Chịu trách nhiệm trong công tác đấu thầu mua sắm thiết bị thuộc dự
án đầu tư mà Công ty Sông Đà I làm chủ đầu tư: lập hồ sơ mời thầu, trình
duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn xét thầu, tổ chức đấu thầu.
1.1.3. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Về xây dựng: Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, công
trình công nghiệp, dân dụng, xây dựng các công trình ngầm, xây lắp đồng
bộ các hệ thống đường dây đến 500KV và trạm cao, trung, hạ thế các hệ
thống điện công nghiệp và dân dụng.
- Xây dựng công nghiệp: Lắp đặt các hệ thống thiết bị công nghệ của
công trình công nghệ, thuỷ điện, xây dựng các công trình giao thông: Cầu,
đường bộ, sân bay, bến cảng….
- Lĩnh vực đầu tư: Sản xuất công nghiệp, sản xuất kinh doanh điện
thương phẩm, xi măng, sắt thép, may mặc và các sản phẩm công nghiệp,
dân dụng khác, Chế tạo, lắp đặt thiết bị thuỷ điện, thuỷ lợi và các kết cấu cơ
khí xây dựng, vận tải đường thuỷ, đường bộ: Các thiết bị siêu trường, siêu
trọng và các sản phẩm hàng hoá khác.
- Tư vấn đầu tư: Tư vấn xây dựng, tư vấn đầu tư các dự án, khảo sát
địa hình, địa chất, thuỷ văn các dự án đầu tư, thiết kế các công trình thuỷ
điện, thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng, thiết kế trạm biến áp và đường dây
dđện có cấp điện áp đến 500KV, thẩm định thiết kế kỹ thuật các công trình
công nghiệp, dân dụng, lập quy hoạch dự án đầu tư xây dựng các công trình
dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, tư vấn, giám sát thi công
các công trình thuỷ điện, công nghiệp, dân dụng, giao thông…
- Nghiên cứu đào tạo: Các ngành nghề kinh doanh và các dịch vụ
khác phù hợp với quy định của pháp luật.
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
1.2. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY
1.2.1. Sự cần thiết phải tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại
công ty.
Đầu tư phát triển nói chung là bộ phận cơ bản của đầu tư là việc xử
dụng vốn trong hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm làm tăng thêm
hoặc tạo ra những tài sản vật chất, những tài sản trí tuệ, gia tăng năng lực
sản xuất, tạo thêm việc làm và vì mục tiêu phát triển.
Trong doanh nghiệp, đầu tư phát triển là việc chi dung vốn cùng với
các nguồn lực vật chất nhằm duy trì sự hoạt động và tăng them tài sản cho
doanh nghiệp, tạo them việc làm và nâng cao đời sống cho các thành viên
trong doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư phát triển là hoạt động không thể
thiếu trong sự r đời, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bất cứ một
doanh nghiệp để tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự gia đời của mình
đều phải tiến hành các công tác xây dựng cơ bản như nhà xưởng, cấu trúc
hạ tầng, mua sắm và lắp đặt máy móc, các thiết bị gắn với hoạt động cơ sở
vật chất, kỹ thuật vừa tạo ra. Ngoài ra đối với bất kỳ cơ sở sản xuất, kinh
doanh sản phẩm, dịch vụ đang tồn tại, sau một thời gian do ảnh hưởng của
nhiều nhân tố dẩn đến sự hao mòn, hư hỏng. Để duy trì sự hoạt động bình
thường trở lại cũng như mở rộng, phát triển sản xuất, cần tiến hành các hoạt
động sửa chữa các cơ sở vật chất kỹ thuật đã hư hỏng hoặc đầu tư đổi mới
máy móc thiết bị để thích ứng với điều kiện hoạt động mới của doanh
nghiệp.
Đầu tư phát triển giúp cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới và
nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ. Vì thế đầu tư phát triển giữ
vai trò quyết định trong sự nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao chất
lượng các hoạt động khác. Đầu tư phát triển cũng tạo điều kiện để doanh
nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm giá thành, tăng lợi
nhuận, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm của doanh nghiệp.
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Như vậy có thể thấy rằng đầu tư phát triển là rất quan trọng, nó quyết
định sự ra đời và là cơ sở duy trì phát triển năng lực sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp.
Hoạt động đầu tư phát triển được thực hiện tại công ty cổ phần Sông
Đà I là rất cần thiết, do nhiều nguyên nhân:
Thứ nhất, căn cứ vào vai trò của ngành xây dựng đối với các ngành
kinh tế khác và tiềm năng để phát triển nó.
Đất nước chúng ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất
nước, một điều rất cần thiết tạo nền móng cho nền kinh tế phát triển là phải
xây dựng một cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu phát triển đó. Chính vì
vậy ngành xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng và cần thiết. Ngành xây
dựng mà sản phẩm của mình là các công trình như nhà ở, nhà xưởng, nhà
máy thủy điện, công trình giao thông, …vv, phục vụ cho rất nhiều mặt của
đời sống xã hội. Sự phát triển của ngành xây dựng sẽ là nền móng quan
trọng cho sự phát triển của các ngành khác trong xã hội. Khi nền kinh tế xã
hội ngày càng phát triển những ngành công nghiệp, thủy lợi, giao thông,
cơ sở hạ tầng nông thôn, …càng phát triển thì nhu cầu các sản phẩm của
ngành xây dựng càng lớn hơn. Đầu tư phát triển ngành xây dựng là đầu tư
cơ sở hạ tầng cho các ngành của nền kinh tế quốc dân. Khi các ngành đó
phát triển nó sẽ tác động trở lại đố với sự phát triển của nganh xây dựng.
Với vai trò và tiềm năng phát triển của ngành xây dựng là rất lớn như vậy
nên hoạt động đầu tư phát triển tại công ty là rất cần thiết, đúng đắn, hứa
hẹn đem lại hiệu quả cao trong tương lai.
Thứ hai, căn cứ vào thực trạng ngành xây dựng của Việt Nam. Tại Việt
Nam tuy những năm qua chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích
lệ trong lĩnh vực xây dựng nhưng nhìn chung vẫn còn kém phát triển.
Chúng ta có nhiều công ty xây dựng nhưng sự phát triển còn manh muốn,
những công trình lớn chủ yếu do nhà thầu nước ngoài đảm nhiêm. Những
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
thiết bị cũng như công nghệ của chúng ta còn lạc hậu so với các nước trong
khu vực và thế giới. Vì vậy, hoạt động đầu tư đổi mới máy móc thiết bị,
nâng cao năng lực công nghệ, … là một hướng đầu tư đúng đắn, có tính
khả thi cao.
Thứ ba, căn cứ vào tình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian
qua. Công ty cổ phần Sông Đà I nhờ có các nổ lực nâng cao chất lượng sản
phẩm, thỏa mản nhu cầu đa dạng của thị trường , chính vì vậy mà công ty
đã xây dựng dược cho mình uy tín vững chắc. Bước sang giai đoạn mới sản
xuất của công ty ngày càng được mở rộng và phát triển. Nhu cầu đầu tư,
mở rộng năng lực sản xuất là một tất yếu để phất triển công ty và nó cũng
phù hợp với xu thế phát triển chung của kinh tế xã hội.
Thứ tư, căn cứ vào nhu cầu của thị trường, tình trạng máy móc thiết bị,
công nghệ hiện tại của công ty.
Nhu cầu sản phẩm xây dựng ngày càng tăng cao trên thị trường, theo
như mục tiêu phát triển nền kinh tế của đảng và nhà nước ta phấn đấu đến
năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. vai trò của
ngành xây dựng với sự phát triển kinh tế xã hội và sự tăng trưởng của các
ngành kinh tế khác là rất lớn. Các công trình xây dựng ngày càng có quy
mô lớn hơn, để giảm thời gian thi công đòi hỏi các đơn vị thi công phải xây
dựng được cho mình một đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm,
thiết bị hiện đại đáp ứng các biện pháp thi công tiên tiến và đáp ứng được
nhu cầu thị trường xây dựng. Tuy nhiên hiện nay khả năng và năng lực sản
xuất của thiết bị máy móc của công ty là rất hạn chế, chưa đáp ứng được
nhu cầu đó. Chính vì vậy việc đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng
sản xuất là rất cần thiết.
1.2.2. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần Sông
Đà I.
1.2.2.1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của công ty
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Trong những năm vừa qua tình hình đầu tư tại công ty cổ phần Sông
Đà I có sự phát triển rất lớn, điều này được thể hiện rất rõ qua các số liệu
bảng sau:
Bảng 1: Tình hình thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch
giai đoạn 2004 - 2008
Năm
STT Đơn vị 2004 2005 2006 2007 2008
Chỉ tiêu
1 Vốn đầu tư Triệu 217.455 250.680 228.155 232.626 183.073
kế hoạch đồng
2 Vốn đầu tư Triệu 116.621 173.596 166.325 177.172 165.315
thực hiện đồng
3 Tỷ lệ thực % 53,63% 69,25% 72,9% 76,16% 90,3%
hiện/kế
hoạch (%)
(Nguồn: Phòng Kế toán - Tài chính)
Trong giai đoạn 2004 – 2008, vốn đầu tư thực hiện của công ty liên tục
tăng từ 116.621 triệu đồng năm 2004 lên 177.172 triệu đồng năm 2007, chỉ
có năm 2008 do kinh tế thế giới gặp cuộc đại khủng hoảng có anh hưởng
rất nhiều đến kinh tế Việt Nam chính vì vậy mà tình hình đầu tư có sự giảm
suốt chỉ còn 165.315 triệu đồng. Cũng trong giai đoạn này ta nhận thấy vốn
đầu tư thực hiện luôn thấp hơn so với vốn đầu tư theo kế hoạch. Tỷ lệ vốn
đầu tư thực hiện so với vốn đầu tư kế hoạch vào khoảng 54% - 91% .
Nguyên nhân là do tình trạng thiếu vốn nên công ty không thể thực hiện
được các kế hoạch đặt ra như đầu tư các hạng mục công trình như dự tính.
Ngoài ra còn có những tác động bên ngoài cũng ảnh hưởng đến tình hình
thực hiện đầu tư của công ty như giá cả biến động.
Tuy có sự chênh lệch của vốn đầu tư thực hiện so với vốn đầu tư kế
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
hoạch nhưng tỷ lệ này có sự tăng dần theo các năm phản ánh tình hình đầu
tư ngày càng sát với tình hình thực tế.Điều này được thể hiện qua các số
liệu sau:
Bảng 2: Quy mô và tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện
Giai đoạn 200 4 - 2008
Năm
Đơn
2004 2005 2006 2007 2008
vị
Chỉ tiêu
Triệu
1. Tổng vốn đầu tư 116.621 173.596 166.325 177.172 165.315
đồng
2. Lượng Tăng Triệu
56.975 -7.271 10.847 -11.857
tuyệt dối liên hoàn đồng
3. Tốc dộ tăng liên
% 49 -4,2 6,5 -6,7
hoàn
4. Tốc độ tăng
% 49 42,6 51,92 41,75
định gốc
(Nguồn: Phòng Kế toán - Tài chính)
Trong giai đoạn 2004 – 2008 tổng vốn đầu tư của công ty cổ phần Sông
Đà I tăng rất nhanh , từ 116.621 triệu đồng năm 2004 lên 165.315 triệu
đồng năm 2008 tức đã tăng 48.694 triệu đồng, tương ứng đã tăng 41,8% so
với năm 2004. Điều này cho thấy công ty không ngừng mở rộng các hoạt
động đầu tư phát triển. Có thể nói vốn đầu tư của công ty liên tục tăng
trong giai đoạn này, năm 2005 vốn đầu tư là 173.596 triệu đồng tăng
56.975 triệu đồng tức 49% so với năm 2004. Năm 2006 tuy có giảm xuống
166.325 triệu đồng nhưng vẩn ở mức cao so với 116.621 triệu đồng năm
2004. Năm 2007 vốn đầu tư tăng mạnh mẽ lên đến 177.172 triệu đồng tức
tăng 60.551 triệu đồng. Đây là năm mà lượng vốn tăng cao nhất, nguyên
nhân do công ty thực hiện đầu tư liên tục các hạng mục mới, lớn, công ty
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
đầu tư nhiều vào thiết bị thi công công trình. Năm 2008 vốn đầu tư của
cong ty có sự giảm suốt cũng là do tình hình chung của các công ty hoạt
động trong lĩnh vực xây dựng do tình hình kinh tế thế giới đi xuống.
1.2.2.2. Vồn đầu tư phát triển của công ty phân theo nguồn vốn.
Để thực hiện các dự án đầu tư công ty cổ phần Sông Đà I thường huy
động vốn từ các nguồn như : Vốn chủ sở hữu bao gồm các quỹ đầu tư phát
triển, vốn vay ngân hàng, ngoài ra còn có vốn khấu hao để lại qua các năm,
tuy nhiên được chia thành 2 nguồn vốn chủ yếu đó là vốn chủ sở hữu và nợ
phải trả. Được thể hiện ở bảng sau :
Bảng 3: Nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2004 - 2008
Đơn vị: Triệu đồng
Năm
2004 2005 2006 2007 2008
Chỉ tiêu
1. Tổng vốn đầu tư 116.621 173.596 166.325 177.172 165.315
2. Vốn chủ sở hữu 8.722 8.501 7.959 8.672 9.475
3. Nợ phải trả 107.899 165.095 158.366 168.500 155.840
(Nguồn: Phòng Kế toán - Tài chính)
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Bảng 4: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2004 - 2008
Đơn vị: %
Năm
2004 2005 2006 2007 2008
Chỉ tiêu
1. Tổng vốn đầu tư 100 100 100 100 100
2. Vốn chủ sở hữu 7,48 4,9 4,8 4,9 5,7
3. Nợ phải trả 92,52 95,1 95,2 95,1 94,3
(Nguồn: Phòng Kế toán - Tài chính)
Như vậy cùng với sự tăng trưởng của lượng vốn đầu tư cho đầu tư phát
triển của công ty giai đoạn 2004 – 2008 lượng vốn huy động cũng tăng liên
tục, trong đó nguồn vốn chủ yếu cho đầu tư phát triển chủ yếu là nguồn vốn
vay, bao gồm vay ngắn hạn và vay dài hạn. Nguồn vốn Nợ luôn chiếm hơn
92% vốn cho đầu tư phát triển của công ty qua các năm. Tăng từ 92,52%
năm 2004 lên 95,1% năm 2005 và liên tục giữ ở mức này. Trong nguồn
vốn nợ của công ty thì nguồn vốn vay ngân hàng luôn chiếm tỷ lệ cao nhất.
Năm 2004 nguồn vốn vay mới chỉ là 107.899 triệu đồng sang năm 2005
vốn này đã tăng lên 165.095 triệu đồng như vậy đã tăng 47.941 triệu đồng
tương đương tăng 44,43%. Bước sang năm 2006 tuy vốn này tuy có giảm
nhưng vẩn ở mức cao là 158.366 triệu đồng, năm 2007 vốn này tăng đột
ngột là 168.500 triệu đồng do năm này công ty phải thực hiện các dự án đổi
mới máy móc thiết bị công nghệ hiện đại và có các dự án xây dựng mới có
tầm quan trọng, và khối lượng thi công lớn nên vốn đầu tư tăng mạnh. Để
tăng vốn đầu tư thực hiện bên cạnh việc tăng vốn chủ sở hữu công ty cũng
phải tăng cường vay vốn từ ngân hàng. Năm 2008 công ty tiếp tục đầu tư
vào nhiều dự án nhưng do tình hình kinh tế có nhiều biến động, giá cả vật
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
tư đầu có nhiều biến đổi nên việc đầu tư của công ty có nhiều ảnh hưởng,
lượng vốn đầu tư không còn nhiều như một năm trước đó, đồng thời vốn
huy động tư bên ngoài cũng có sự giảm suốt chỉ còn 155.840 triệu đồng
chiếm 94,3%.
1.2.3. Vốn đầu tư phát triển của công ty phân theo các nội dung đầu tư.
Đối với bất cứ một doanh nghiệp nào cũng vậy, hoạt động đầu tư phát
triển là vô cùng quan trọng, đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vực
xây dựng như công ty cổ phần Sông Đà I lại càng quan trọng hơn. Nhận
thức được điều này những năm qua ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng rất
nhiều đến hoạt động đầu tư phát triển ở công ty. Trong giai đoạn 2004 –
2008 do nhu cầu của hoạt động kinh doanh công ty đã đẩy mạnh hoạt động
đầu tư như: sửa chữa, mua săm máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất và
phương tiện vận tải; đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng hệ thống nhà
xưởng, công trình kiến trúc; đầu tư phát triển nguồn nhân lực; hệ thống
thông tin; đầu tư cho mở rộng thị trường; và một số hoạt động khác.
Có tình hình vốn đầu tư thực hiện theo nội dung đầu tư tại công ty cổ
phần Sông Đà I như sau:
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Bảng 5: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phân theo các nội dung đầu tư
giai đoạn 2004 - 2008
Đơn vị: Triệu đồng
Năm
2004 2005 2006 2007 2008
Chỉ tiêu
Tổng vốn đầu tư 116.621 173.596 166.325 177.172 165.315
Vốn đầu tư cho thiết 111.373 159.222 148.112 155.539 148.569
bị, cho dự án đầu tư
Vốn đầu tư cho hệ 2.239 9.322 12.890 15.680 13.787
thống nhà xưởng
Vốn đầu tư cho đào 968 1.597 1.830 2.091 1.405
tạo nguồn nhân lực
Vốn đầu tư cho hệ 1.236 1.962 1.979 2.286 678
thống thông tin
Vốn đầu tư khác 805 1.493 1.514 1.576 876
(Nguồn: Phòng Kế toán - Tài chính)
Trong giai đoạn 2004 – 2008 thì ngoài việc vốn đầu tư thực hiện tăng
một cách đáng kể thì đầu tư cho mỗi nội dung đầu tư đều tăng lên. Năm
2004 vốn đầu tư cho thiết bị, cho dự án đầu tư chỉ là 111.373 triệu đồng
nhưng nó đã tăng lên là 155.539 triệu đồng năm 2007 và có hơi giảm
xuống chút ít vào năm 2008. Vốn đầu tư cho hệ thống nhà xưởng, đào tạo
nguồn nhân lực, hệ thống thông tin, vốn khác đều có tăng đều đặn từng
năm trong giai đoạn 2004 – 2007 và giảm xuống vào năm 2008, điều này
SV: Nguyễn Duy Hải Lớp: Đầu tư 47A