Đầu tư phát triển ngành giáo dục – đào tạo việt nam, thực trạng và giải pháp

  • 67 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 67 trang

Nội dung text: Đầu tư phát triển ngành giáo dục – đào tạo việt nam, thực trạng và giải pháp

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1
LỜI MỞ ĐẦU
Hệ thống giáo dục của nước ta đang trong giai đoạn phát triển về chất và lượng,
quy mô đào tạo tăng nhanh. Trong năm 2000 cả nước đã hoàn thành xóa mù chữ, phổ
cập giáo dục tiểu học và đang phấn đấu thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học
cơ sở vào năm 2010, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập và đào tạo của xã hội.
Mặc dù thế bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì chúng ta còn phải đối mặt
với những vấn đề xã hội: khắc phục sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, các
miền; giảm dần khoảng cách giàu nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp…
Chính vì thế chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực luôn là đề
tài thu hút được nhiều sự quan tâm của xã hội. Việt Nam dần hội nhập vào kinh tế toàn
cầu, nên nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng cao là rất cấp thiết.
Chính vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài: “Đầu tư phát triển ngành giáo dục –
đào tạo Việt Nam, thực trạng và giải pháp”. Nhằm mục tiêu nghiên cứu về thực
trạng, hiệu quả đầu tư phát triển ngành giáo dục Việt Nam. Từ đó có thể đưa ra những
giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư đồng thời có những biện pháp huy
động vốn tích cực cho ngành giáo dục và đào tạo.
Chuyên đề thực tập gồm 2 phần:
Chương 1: Thực trạng đầu tư phát triển ngành giáo dục – đào tạo Việt
Nam
Chương 2: Giải pháp tăng cường đầu tư phát triển ngành giáo dục – đào
tạo Việt Nam.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chuyên đề của tôi cũng không tránh được những
thiếu sót rất mong sự chỉ bảo của cô giáo cùng ban lãnh đạo của Viện chiến lược phát
triển. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Th.s. Phan Thị Thu Hiền và
ban lãnh đạo Viện chiến lược đã giúp tôi hoàn thành chuyên đề thực tập này.
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2
Chương 1: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC –
ĐÀO TẠO VIỆT NAM
1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VIỆT NAM
Hệ thống giáo dục của nước ta đang trong giai đoạn phát triển về chất và lượng,
quy mô đào tạo tăng nhanh, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập và đào tạo của xã hội.
Tuy nhiên, hệ thống giáo dục hiện nay vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế -
xã hội, chưa thực sự gắn với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực có trình độ cao của các
ngành, địa phương và cả nước. Chính vì vậy, vấn đề đảm bảo và nâng cao chất lượng
giáo dục đang được các cấp, các ngành và xã hội đặc biệt quan tâm. Mâu thuẫn giữa
nguồn lực và chất lượng là căn bệnh được chỉ ra của hệ thống này, nhưng tìm ra
phương thuốc đặc trị cho nó lại không dễ. Dưới đây là một số thành tựu và một số hạn
chế về giáo dục – đào tạo Việt Nam.
1.1.1. Những thành tựu đạt được:
1.1.1.1. Về quy mô:
Cho đến nay, hệ thống giáo dục mới ở Việt Nam từ mầm non đến đại học về cơ
bản được xác lập, mạng lưới trường học phát triển rộng khắp từ nông thôn đến thành
thị, từ miền ngược đến miền xuôi; đã xây dựng được hệ thống các trường dân tộc nội
trú với điều kiện tương đối tốt để đào tạo con em các dân tọc ít người. Hệ thống các
trường ngoài công lập được hình thành đã góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày
càng cao của nhân dân.
Số học sinh và sinh viên cúng tăng đáng kể trong giai đoạn 2003 - 2008, ta có
bảng sau:
Bảng 1: Số học sinh và sinh viên trong giai đoạn 2003 - 2008:
Đơn vị: nghìn người
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
1. Giáo dục tiểu học 8346,0 7744,8 7304,0 7029,4 6860,3
2. Giáo dục THCS 6569,8 6616,7 6371,3 6152,0 5803,3
3. Giáo dục THPT 2589,6 2761,1 2975,3 3075,2 3021,6
4. Gióa dục ĐH-CĐ 1131,0 1319,8 1387,1 1666,2 1928,4
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3
Số lượng học sinh và sinh viên ngày càng tăng nhanh. Đặc biệt là số lượng sinh
viên trong các trường ĐH và CĐ đã tăng đáng kể, từ 1131 nghìn sinh viên trong năm
học 2003 – 2004 đã tăng lên đến 1928,4 nghìn sinh viên vào năm học 2007 – 2008.
Điều này chứng tỏ người dân ngày càng quan tâm đến việc học tập và nâng cao trình
độ học vấn cho bản thân.
Trải qua nhiều thăng trầm với nhiều khó khăn, mạng lưới giáo dục - đào tạo được
duy trì và tiếp tục phát triển trên toàn quốc. Số trường học tăng rất nhanh ở các bậc
học, cụ thể là: ở giáo dục mầm non số trường học tăng từ 9975 vào năm 2003 lên đến
11.696 trường vào năm 2008; giáo dục phổ thông thì số trường học tăng từ 26.352
trường vào năm 2003 lên đến 27.898 vào năm 2008. Hiện nay cả nước đã có khoảng
345 trường ĐH và CĐ, trong đó có 288 trường công lập và 57 trường ngoài công lập.
Sự phát triển về quy mô đào tạo ở các trường học trong những năm qua đã góp phần
đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và cung ứng nhân lực cho nền kinh tế, góp phần
nâng cao tỷ lệ lao động được qua đào tạo xấp xỉ 30% vào năm 2007.
Việc mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình nhà trường (bán công, dân lập, tư
thục) và phát triển các hình thức giáo dục không chính quy đã tạo thêm cơ hội học tập
cho nhân dân, trước hết là thanh thiếu niên, góp phần thúc đẩy sự phát triển hệ thống
giáo dục quốc dân và bước đầu hình thành xã hội học tập
Giáo dục ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa phát triển
mạnh và có tiến bộ rõ rệt. Mạng lưới trường, lớp về cơ bản đã bảo đảm cho con em các
dân tộc được học tập ngay tại xã, thôn, bản. Việc củng cố, phát triển các trường phổ
thông dân tộc nội trú và tăng chỉ tiêu cử tuyển đã tạo thêm điều kiện cho con em các
dân tộc thiểu số ở địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được đào tạo ở ĐH, CĐ,
tạo nguồn cán bộ cho các vùng này. Đã thí điểm và chuẩn bị ban hành chính sách học
nghề nội trú cho thanh niên, thiếu niên con em đồng bào dân tộc. Tiếng nói và chữ viết
của 8 dân tộc thiểu số đã được đưa vào giảng dạy ở trường tiểu học; trong đó tiếng
Hoa và tiếng Khơmer được dạy cả ở trường THCS.
Tuy nhiên thực tế phát triển quy mô của bậc học này lại không theo chủ quan của
quy hoạch đào tạo. Hiện nay các cơ quan quản lý vẫn đang loay hoay tìm ra hướng
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 4
khắc phục những bất hợp lý về quy mô học sinh, đó là việc phân bố ngành học, các
nhà trường không đồng đều, phần lớn các trường tập trung ở vùng Đồng bằng sông
Hồng (31%) và miền Đông nam bộ (24%), là những vùng kinh tế - xã hội phát triển.
Trong khi đó các vùng như Tây Bắc chỉ chiếm (3%), Tây Nguyên (4%), Nam Trung
bộ (5%) - đây đều là những vùng mà giáo dục rất cần được phát triển vì những kỹ
năng nghề nghiệp được đào tạo một cách căn bản là nhân tố tích cực để xoá đói, giảm
nghèo ở những vùng đất này.
Chính phủ đã có nhiều chính sách và biện pháp tăng đầu tư cho các vùng khó
khăn như chương trình 135, chương trình kiên cố hóa trường, lớp học v.v. Nhờ vậy, cơ
sở vật chất của giáo dục ở vùng khó khăn tiếp tục được củng cố, tăng cường. Việc
miễn, giảm học phí, cấp học bổng và các chính sách hỗ trợ khác đã tạo điều kiện cho
đại bộ phận con em các gia đình nghèo, diện chính sách được học tập, trước hết ở các
cấp học phổ cập.
Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở các cấp, bậc học, ở mọi vùng miền đã được
cải thiện đáng kể trong 5-6 năm qua, nhất là từ khi thực hiện chủ trương đổi mới
chương trình giáo dục phổ thông và kiên cố hoá trường, lớp học. Một số địa phương,
một số trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đã nỗ lực để
từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
1.1.1.2. Về chất lượng:
Chất lượng giáo dục nước ta trong những năm đổi mới đang từng bước được cải
thiện. Số lượng các trường được phổ cập giáo dục ngày càng tăng và chất lượng cũng
được tốt hơn. Lực lượng lao động được đào tạo đã và đang góp phần quan trọng vào
sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tất cả học sinh, sinh viên được giáo dục
toàn diện từng mặt về trí, đức, thể, mỹ, kỹ năng nghề nghiệp. Phần lớn, trong các cuộc
thi trí tuệ của khu vực cũng như trên toàng thế giới, học sinh Việt Nam luôn đạt các
giải cao mang vinh quang vê cho tổ quốc.
Nội dung giảng dạy và kiến thức của học sinh phổ thông có tiến bộ, toàn diện
hơn và tiếp cận dần với phương pháp học tập mới. Trong giáo dục nghề nghiệp, chất
lượng đào tạo của một số ngành nghề như y dược, nông nghiệp, cơ khí, xây dựng, giao
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 5
thông vận tải, v.v. về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của thực tế sản xuất và đời sống hiện
nay. Đặc biệt, sự tiến bộ về nhận thức chính trị và trách nhiệm xã hội của học sinh,
sinh viên cùng với đội ngũ giáo viên, giảng viên đã góp phần vào việc bảo đảm ổn
định chính trị của đất nước trong điều kiện có nhiều biến động của tình hình quốc tế và
âm mưu, hành động của các thế lực thù địch đối với nước ta thời gian vừa qua.
1.1.1.3. Nguyên nhân đạt được những thành tựu đó:
- Truyền thống hiếu học của dân tộc đã tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, thể hiện
trong từng gia đình, từng dòng họ, từng cộng đồng dân cư. Nhân dân đã không tiếc
công sức, tiền của đầu tư và khuyến khích động viên con em vượt khó khăn, chăm chỉ
học tập; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà trường thực hiện dạy tốt, học tốt.
- Sự lãnh đạo của Đảng, của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và
chính quyền các cấp; sự quan tâm, tham gia đóng góp của các tổ chức, đoàn thể và
toàn xã hội đối với giáo dục. Trong khoảng 10 năm, BCH Trung ương đã dành 3 hội
nghị chuyên đề bàn về giáo dục. Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục và quyết định
nhiều chủ trương lớn về phát triển giáo dục. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành các chính sách và trực tiếp chỉ đạo ngành giáo dục triển khai thực hiện các
chủ trương của Đảng và Quốc hội. Các địa phương đã quan tâm chỉ đạo và đầu tư để
tăng cường cơ sở vật chất và giải quyết chế độ cho giáo viên. Toàn xã hội không chỉ
đóng góp tiền của, công sức, mà cả về trí tuệ cho việc xây dựng và phát triển giáo dục,
tham gia trực tiếp vào các hoạt động giáo dục.
- Lòng yêu nước, yêu người, yêu nghề và những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo. Đội
ngũ này không chỉ truyền đạt các kiến thức chuyên môn, mà còn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục đạo đức, lý tưởng cho học sinh, sinh viên; giải thích các chủ trương, đường
lối của Đảng và Nhà nước trong nhân dân, trong xã hội. Những giáo viên công tác ở
các vùng núi, vùng sâu, vùng xa đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đóng góp to lớn
vào sự nghiệp trồng người.
1.1.2. Những tồn tại:
1.1.2.1. Về quy mô:
Cơ sở vật chất, dụng cụ dùng cho giảng dạy chưa đáp ứng nhu cầu học tập và
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 6
giảng dạy ngày càng cao của giáo viên và học sinh, sinh viên trong cả nước. Quy mô
giáo dục đại học, cao học và trung học chuyên nghiệp còn quá ít, chưa đáp ứng nhu
cầu học tập ngày càng cao của xã hội. Giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi,
vùng khó khăn đang có dấu hiệu giảm sút cả về quy mô và chất lượng.
1.1.2.2. Về chất lượng:
Theo đánh giá của các chuyên gia thì chất lượng giáo dục nnước ta vẫn còn yếu
kém và bất cập. Lối học vẫn còn nặng về truyền đạt kiến thức để đối phó với các kỳ
thi, chưa chú trọng đến việc xây dựng tư duy sáng tạo. Trình độ ngoại ngữ, tin học vẫn
còn rất yếu, kỹ năng nghề nghiệp vẫn còn hạn chê nhiều. Và điều đặc biệt là chưa chú
trọng đến việc giáo dục nhân cách đạo đức, lối sống, động cơ học tập cho học sinh và
sinh viên.
Chất lượng giáo viên chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành giáo dục – đào
tạo trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, đời sống giáo viên còn gặp rất nhiều khó khăn,
truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp ngàn đời nay của dân tộc bị suy giảm. Thêm vào
đó là hệ thống các trường sư phạm còn yếu, chất lượng thấp, không thu hút được
người tài. Đội ngũ giáo viên trong các trường dạy học tăng mạnh về quy mô và chất
lượng trong giai đoạn 2003 – 2008, từ 755,4 nghìn người vào năm 2003 lên đến 800,6
vào năm 2008. Mặc dù số lượng giáo viên dạy học tăng nhanh như vậy nhưng vẫn
thiếu và yếu so với yêu cầu. Những hạn chế về chất lượng của giáo viên vẫn là năng
lực chuyên môn, năng lực thực hành còn yếu, kiến thức và kỹ năng sư phạm còn bộc
lộ nhiều hạn chế mặc dù phần đông đã được đào tạo qua các trường ĐH và CĐ. Nhiều
giáo viên chưa tiếp cận được phương pháp giảng dạy hiệu quả. Kỹ năng chuẩn bị bài
giảng, giảng bài, kiểm tra đánh giá, kỹ năng quản lý lớp học, tâm lý học người lớn,
phương pháp nghiên cứu, tổ chức quản lý xưởng thực hành thực tập, sử dụng phương
tiện dạy học, khả năng ngoại ngữ và tin học ...
Tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan tồn tại từ nhiều năm nay, có những biểu
hiện tiêu cực nhưng chưa tìm được giải pháp cơ bản để ngăn chặn có hiệu quả.
Tệ nạn sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; hiện tượng “học giả, bằng
thật”, không trung thực trong học tập và thi cử, sao chép luận văn, luận án có xu
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 7
hướng lan rộng, ảnh hưởng xấu đến chất lượng đào tạo, đến đạo đức của thế hệ trẻ và
lòng tin của xã hội. Bệnh thành tích đã tác động đến quá trình giảng dạy, học tập, đánh
giá học sinh, cũng như công tác quản lý giáo dục, và đây là một trong những nguyên
nhân làm cho việc đánh giá tình hình giáo dục, nhất là về chất lượng, chưa phản ánh
hết thực chất.
Bên cạnh đó ngành giáo dục còn có những hạn chế sau:
+ Cơ cấu giáo dục bất hợp lý.
+ Quảm lý giáo dục chậm chuyển biến, phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền
hạn giữa các ngành các cấp chưa hợp lý.
+ Sử dụng và quản lý các nguồn đầu tư cho giáo dục kém hiệu quả, chưa thực sự
tập trung vào những hướng ưu tiên.
+ Cán bộ quản lý các cấp thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, ít được đào tạo,
bồi dưỡng.
1.1.2.3. Nguyên nhân:
(*) Tư duy giáo dục chậm được đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của đất
nước cũng như đòi hỏi của sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế-xã hội và hội nhập
quốc tế.
- Các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương chưa quán triệt sâu sắc các quan
điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, chưa cụ thể hóa kịp thời và
đầy đủ trong việc hoạch định một số chính sách và tổ chức thực hiện các hoạt động
giáo dục.
- Chưa nhận thức đầy đủ để có giải pháp đối với các vấn đề mới nảy sinh trong
mối quan hệ giữa kế hoạch phát triển giáo dục và thị trường lao động; giữa mở rộng
quy mô và nâng cao chất lượng, hiệu quả; giữa đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao
của nhân dân và khả năng hạn hẹp của nền kinh tế; giữa đầu tư của Nhà nước và đóng
góp của nhân dân; giữa tình trạng phân hóa giàu nghèo và yêu cầu bảo đảm công bằng
xã hội trong giáo dục.
- Chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác dự báo và nghiên cứu khoa học
giáo dục.
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 8
(*) Quản lý về giáo dục còn yếu kém và bất cập:
- Cơ chế quản lý giáo dục chưa tương thích với nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Quản lý nhà nước
về giáo dục còn nặng tính quan liêu, chưa thoát khỏi tình trạng ôm đồm, sự vụ. Công
tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch còn nhiều bất cập.
- Hệ thống luật pháp và các chính sách về giáo dục chưa hoàn chỉnh, thiếu hiệu
lực. Còn thiếu các đạo luật cụ thể về điều kiện phát triển và bảo đảm chất lượng như
Luật Giáo viên; về các bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân như Luật Giáo dục đại
học, Luật Giáo dục nghề nghiệp v.v. Một số quy định về đầu tư, quản lý nhân sự, đất
đai, tài chính v.v. chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất quản lý và
phát triển giáo dục. Đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước còn dàn trải, không đủ bảo
đảm nhu cầu phát triển giáo dục, trong khi đó chưa có chính sách đủ mạnh để huy
động các nguồn đầu tư khác trong xã hội. Chính sách về học phí có nhiều điểm không
còn phù hợp, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung, dẫn đến tình trạng địa phương và
nhà trường đặt ra quá nhiều khoản thu, gây bức xúc trong xã hội. Chính sách tuyển
dụng, sử dụng cán bộ thiên về bằng cấp, chưa chú ý đúng mức đến năng lực thực tế
dẫn đến tình trạng “học giả, bằng thật” và một số hiện tượng tiêu cực khác.
- Công tác chỉ đạo, điều hành còn nhiều yếu kém, bất cập, chậm đưa ra những
quyết sách đồng bộ ở tầm vĩ mô. Việc phân công, phân cấp và cơ chế phối hợp giữa
Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH với các bộ, ngành, địa phương chậm được thể chế hoá.
Các cấp chính quyền ở nhiều địa phương vẫn còn thiếu chủ động trong việc thực hiện
các chủ trương và giải quyết các vấn đề cụ thể về giáo dục; chưa quan tâm đầy đủ đến
việc khắc phục bệnh thành tích và các tiêu cực trong giáo dục. Quản lý của ngành giáo
dục và của địa phương đối với các cơ sở ngoài công lập còn lúng túng, một mặt chưa
tạo điều kiện thuận lợi để các trường này phát triển, mặt khác, chưa ngăn chặn kịp thời
tình trạng lợi dụng chính sách xã hội hoá nhằm thu lợi bất chính. Công tác kiểm tra,
thanh tra giáo dục, đặc biệt là thanh tra chuyên môn còn bất cập, kém hiệu quả. Trình
độ và năng lực của một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục còn thấp, chưa theo kịp yêu
cầu đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục.
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 9
(*) Hệ thống đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng được nhu cầu về quy mô cũng như
chất lượng:
Có thể nhận thấy những nguyên nhân dẫn tới sự thiếu hụt, bất cập về đội ngũ giáo
viên là do nhiều trường dạy học không có chỉ tiêu biên chế hoặc không tuyển được do
nhiều nguyên nhân do đồng lương trả còn thấp, điều kiện làm việc chưa hấp dẫn.
Thêm nữa giáo viên các trường ngoài công lập thường có độ tuổi cao hơn (không ít
giáo viên đã ở tuổi nghỉ chế độ) và có nhiều giáo viên hợp đồng từ các trường dạy học
phổ thông hoặc từ các trường cao đẳng, đại học. Độ tuổi trung bình của giáo viên vào
khoảng xấp xỉ 40 tuổi nên cũng hạn chế khả năng nâng cao trình độ của bản thân.
Nhiều giáo viên với khả năng sử dụng ngoại ngữ và máy tính phục vụ công tác chuyên
môn còn yếu đã cản trở việc cập nhật tri thức mới về chuyên môn và phương pháp
giảng dạy. Cho dù về cơ bản hiện nay những giáo viên này tham gia tích cực đảm bảo
được việc dạy và học trong hệ thống. Tuy nhiên kết quả đạt được ở đây cũng chưa
tương xứng với mong muốn. Những khiếm khuyết đã nêu đang ảnh hưởng lớn đến
chất lượng đào tạo trong các nhà trường.
(*) Bên cạnh các nguyên nhân chủ yếu đã nêu ở trên cần kể đến những tác động
khách quan làm tăng thêm các yếu kém, bất cập của giáo dục:
- Nhu cầu học tập của nhân dân ngày càng cao, trong khi khả năng đáp ứng của
ngành giáo dục và trình độ phát triển kinh tế của đất nước còn hạn chế. Mức đầu tư
cho giáo dục tính trung bình cho 1 người dân còn thấp so với yêu cầu bảo đảm chất
lượng và so với các nước: ở Trung Quốc là 105 USD, ở Thái Lan là 350 USD, ở
Malaixia là 720 USD trong khi đó ở Việt Nam là 53 USD.
- Sức đón nhận của thị trường lao động còn hạn chế, chưa thỏa mãn nhu cầu
việc làm của người lao động đã qua đào tạo.
- Tâm lý khoa cử, bằng cấp vẫn chi phối nặng nề việc dạy, học và thi cử. Thái
độ chưa coi trọng các trường ngoài công lập làm hạn chế việc đẩy mạnh xã hội hóa
giáo dục.
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10
1.2. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO
TẠO VIỆT NAM.
1.2.1. Sự cần thiết phải đầu tư phát triển ngành giáo dục – đào tạo:
Ngành giáo dục – đào tạo muốn phát triển được và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ
mới, nhất thiết phải được đầu tư cả về sức ngời lẫn sức của. Có thể hiểu đầu tư cho
giáo dục – đào tạo là hành động bỏ tiền ra để tiến hành hoạt động nhằm tạo tài sản mới
cho nền kinh tế nói chung và cho ngành giáo dục – đào tạo nói riêng. Giáo dục – đào
tạo vừa gắn với yêu cầu phát triển chung của đâts nước, vừa phù hợp với xu thế phát
triển của thời đại. Phát triển giáo dục chính là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài, đào tạo cong người có văn hoá, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao
động tự chủ, sáng tạo.
Phát triển nguồn nhân lực bao gồm cả về số lượng và chất lượng dân số, nhưng
hiện nay chất lượng giáo dục là trọng tâm của phát triển nguồn nhân lực nhất là đối với
các nước đang phát triển, đông dân số và chất lượng nguồn nhân lực thấp như Việt
Nam. Thực tế cho thấy, lợi ích thu được từ việc đào tạo nguồn nhân lực mà cụ thể là
thông qua giáo dục – đào tạo rất lớn. Trình độ nguồn nhân lực trung bình ở một nước
cao hơn cho phép tăng trưởng kinh tế tố hơn và điều chỉnh tốt hơn đối với các vấn đề
dân số, kế hoạch hoá gia đình, môi trường và nhiều vấn đề khác.
1.2.2. Xu hướng đầu tư phát triển ngành giáo dục – đào tạo:
1.2.2.1. Sự thay đổi về quan niệm giáo dục – đào tạo:
Nền văn hóa Á Đông là một nền văn hóa chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng
phong kiến, Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thời phong kiến, Việt Nam
tiếp thu phương thức giáo dục của Trung Quốc. Nền giáo dục đó đã tạo nên một tầng
lớp quan lại phục vụ xã hội phong kiến. Tuy nhiên nền giáo dục đó chỉ phù hợp với
chế độ phong kiến, lấy kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp làm cơ sở.
Thực dân Pháp sang thống trị, đã cải biến nền kinh tế phong kiến thành nền
kinh tế thuộc địa nửa phong kiến. Một số bộ phận sĩ phu đã truyền bá chữ quốc ngữ.
Và sau khi nhà nước giành độc lập, chúng ta đã có một nền giáo dục dân chủ nhân dân.
Những thành công và đóng góp của nền giáo dục trong phát triển kinh tế - xã hội là
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 11
không thể phủ nhận được.
Xác định được tính cấp thiết cần phải đổi mới quan niệm trong giáo dục – đào
tạo, đại hội IX của Đảng đã xác định: “Mọi người được học, học thường xuyên, học
suốt đời, cả nước trở thành một xã hội học tập”. Xã hội học tập là mục tiêu của nền
giáo dục mới và xã hội hóa giáo dục là một phương tiện mạnh mẽ để thực hiện xã hội
hóa học tập.
Bên cạnh đó, có nhiều quan niệm mới coi giáo dục là một ngành dịch vụ với sản
phẩm tri thức, có cầu và có cung đã và đang hình thành trên phạm vi toàn thế giới.
Ngành dich vụ giáo dục – đào tạo xét trên một phương diện nào đó, thì nó đang dần
dần vận hành theo cơ chế thị trường và ở đây đầu tư vào giáo dục có vai trò quyết định
sức cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ này.
1.2.2.2. Xu hướng dầu tư phát triển ngành giáo dục – đào tạo:
Xu hướng đầu tư phát triển ngành giáo dục – đào tạo ở Việt Nam đang đi dần
vào quỹ đạo chung của thế giới, bên cạnh đó dựa vào những điều kiện thực tiễn của
Việt Nam để có bước phát triển thích hợp.
Xu hướng đầu tư phát triển ngành giáo dục – đào tạo ở Việt Nam đang được
triển khai với các mục tiêu cụ thể sau:
- Nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở các trình độ vào năm 2010 đạt 40%, trong
đó từ cao đẳng trở lên 6%, trung học chuyên nghiệp 8%, công nhân kỹ thuật 26%.
Thực hiện phổ cập trung học cơ sở trong cả nước:
+ Giáo dục mầm non: đến năm 2010 hầu hết trẻ em đều được chăm sóc, giáo dục bằng
những hình thức thích hợp. Tăng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ từ 12% năm 2000 lên
15% năm 2005 và 18% năm 2010. Đối với trẻ 3-5 tuổi tăng tỷ lệ đến trường, lớp mẫu
giáo từ 50% năm 2000 lên 58% vào năm 2005 và 67% vào năm 2010; riêng trẻ em 5
tuổi tăng tỷ lệ huy động đến mẫu giáo để chuẩn bị vào lớp 1 từ 81% năm 2000 lên
85% vào năm 2005 và 95% vào năm 2010. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ trong
các cơ sở giáo dục mầm non xuống dưới 20% vào năm 2005, dưới 15% vào năm 2010.
+ Giáo dục phổ thông: thực hiện giáo dục toàn diện về đức, trí , thể, mỹ. Cung cấp
học vấn phổ thông cơ bản, hệ thống và có tính hướng nghiệp; tiếp cận trình độ các
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 12
nước phát triển trong khu vực. Tăng tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường
từ 95% năm 2000 lên 97% năm 2005 và 99% năm 2010.
+ Trung học cơ sở: Cung cấp cho học sinh học vấn phổ thông cơ sở và những
hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để thực hiện phân luồng sau trung học
cơ sở , tạo điều kiện để học sinh tiếp tục học tập hoặc đi vào cuộc sống lao động. Đạt
chuẩn phổ cập trung học cơ sở ở các thành phố , đô thị, vùng kinh tế phát triển vào
năm 2005, trong cả nước 2010. Tăng tỷ lệ học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi từ
74% năm 2000 lên 80% vào năm 2005 và 90% vào năm 2010.
+ Trung học phổ thông: Tăng tỷ lệ học sinh trong độ tuổi vào trung học phổ thông từ
38% năm 2000 lên 45% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010.
+ Giáo dục nghề nghiệp: nâng cao chất lượng dạy nghề gắn với nâng cao ý thức
kỷ luật lao động và tác phong lao động hiện đại. Gắn đào tạo vói nhu cầu sử dụng, với
việc làm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.
+ Trung học chuyên nghiệp: thu hút học sinh trong độ tuổi vào các trường trung
học chuyên nghiệp đạt 10% năm 2005, 15% năm 2010. Dạy nghề : thu hút học sinh
sau trung học cơ sở vào học các trường dạy nghề từ 6% năm 2000 lên 10% năm 2005,
15% năm 2010. Dạy nghề bậc cao: thu hút học sinh sau trung học phổ thông, trung học
chuyên nghiệp vào học các chương trình này đạt 5% năm 2005, 10% năm 2010. .
+ Giáo dục cao đẳng, đại học và sau đại học: Nâng tỷ lệ sinh viên trên một vạn dân từ
118 năm học 2000-2001 lên 200 vào năm 2010. Tăng quy mô đào tạo thạc sỹ từ
11.727 học viên năm 2000 lên 38.000 , nghiên cứu sinh từ 3.870 năm 2000 lên 15.000
vào năm 2010.
+ Giáo dục không chính quy: củng cố và nâng cao kết quả xoá muv chữ cho người lớn,
đặc biệt ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện có hiệu quả các chương trình sau
xoá mù chữ, bổ túc trên tiểu học để góp phần thực hiện chủ trương phổ cập giáo dục
trung học cơ sở vào năm 2010.
+ Giáo dục trẻ khuyết tật: Tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật được học tập ở một trong các
loại hình lớp hoà nhập, bán hoà nhập hoặc chuyên biệt, đạt tỷ lệ 50% vào năm 2005 và
70% vào năm 2010.
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 13
Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, xu hướng đầu tư phát triển giáo dục
đang dần dần theo chiều hướng tích cực, đó là: Nhà nước vẫn đóng vai trò chủ chốt
trong huy động nguồn lực đầu tư phát triển ngành giáo dục, đóng vai trò định hướng
trong hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư đang dần dần được điều chỉnh
theo quy luật thị trường, xu hướng đầu tư vì lợi nhuận và phi lợi nhuận đang đồng thời
tồn tại và phát triển.
1.2.3. Thực trạng đầu tư phát triển ngành giáo dục – đào tạo Việt Nam:
1.2.3.1. Tình hình phát triển ngành giáo dục – đào tạo Việt Nam:
(*) Giáo dục mầm non:
Bước đầu khôi phục và phát triển giáo dục mầm non sau một thời gian dài gặp
khó khăn ở nhiều địa phương. Số xã “trắng” về cơ sở giáo dục mầm non giảm rõ rệt.
Năm học 2003-2004 đã có gần 2,6 triệu trẻ em theo học ở hơn 10.000 cơ sở giáo dục
mầm non, số trẻ 5 tuổi học mẫu giáo chiếm 90% số trẻ trong độ tuổi. Tuy vậy, tỷ lệ trẻ
ra lớp mẫu giáo ở các vùng khó khăn còn thấp, như ở đồng bằng sông Cửu Long mới
đạt 42,7%.
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non có tiến
bộ, song còn thấp và chưa đồng đều giữa các vùng. Một số nơi đã đưa việc dạy chữ
vào lớp mẫu giáo 5 tuổi là không phù hợp với khả năng tiếp thu của trẻ.
Quyết định 161/2002/QĐ-TTCP của Thủ tướng Chính phủ đã tạo điều kiện thuận
lợi cho việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ giáo viên và đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất đối với giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn. Trở ngại lớn nhất hiện nay là, đội
ngũ giáo viên mầm non còn thiếu so với định mức, nhiều giáo viên chưa đạt chuẩn;
phòng học và đồ dùng dạy học còn rất thiếu thốn.
(*) Giáo dục phổ thông:
Trong 5 năm qua, số lượng học sinh ở bậc trung học tiếp tục tăng, ở bậc tiểu
học giảm dần và đi vào ổn định. Tổng số học sinh phổ thông năm học 2003-2004 là
17,6 triệu. Đáng chú ý là tốc độ tăng số lượng học sinh ở miền núi, vùng sâu, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số cao hơn các vùng khác, thể hiện những cố gắng khắc phục
tình trạng chênh lệch về phát triển giáo dục giữa các vùng, miền.
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 14
Số lượng trường phổ thông tăng mạnh ở tất cả các cấp, bậc học và ở hầu hết các
vùng, miền, ở các vùng khó khăn đang triển khai tích cực việc xóa phòng học tranh tre
và kiên cố hóa trường, lớp. Công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS
chuyển biến còn chậm.
Khối lượng kiến thức cơ bản của học sinh phổ thông hiện nay lớn hơn và rộng
hơn so với trước đây, nhất là về các môn khoa học tự nhiên, toán, tin học, ngoại ngữ.
Chương trình ở một số môn học đã tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực. Học sinh
Việt Nam đi du học đều được vào thẳng các cấp học tương đương, phần lớn lưu học
sinh đều học tốt. Việc đào tạo học sinh giỏi có nhiều thành tích và được các nước đánh
giá cao; nhiều học sinh Việt Nam đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế.
Tuy nhiên, kiến thức xã hội, kỹ năng thực hành và vận dụng kiến thức, tính linh
hoạt, độc lập và sáng tạo của đa số học sinh còn yếu. Có sự chênh lệch khá rõ về trình
độ học sinh giữa các vùng, miền. Học sinh phổ thông, nhất là ở thành phố, phải học
tập căng thẳng, ngay từ bậc tiểu học do phải chịu nhiều áp lực của các kỳ thi, đặc biệt
là kỳ thi tuyển sinh vào đại học (ĐH). Đa số học sinh có cố gắng chăm chỉ học tập và
rèn luyện, song vẫn còn một bộ phận, nhất là học sinh THPT, còn có thái độ thiếu
trung thực trong học tập; một số rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.
Số lượng giáo viên và tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn tăng đáng kể trong 5 năm qua.
Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên phổ thông hiện vẫn ở trong tình trạng “vừa thiếu, vừa
thừa”; thiếu giáo viên THPT, THCS ở các vùng khó khăn, thiếu giáo viên âm nhạc, mỹ
thuật, thể dục, công nghệ, tin học...và thiếu cán bộ về thiết bị, hướng dẫn thực hành,
phụ trách thư viện. Ở một số tỉnh miền núi và miền Tây Nam Bộ còn một tỷ lệ khá cao
giáo viên tiểu học lớn tuổi có trình độ thấp so với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Đa số giáo viên chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Một bộ phận giáo viên
còn thiếu gương mẫu, thậm chí sa sút về đạo đức nghề nghiệp.
Cơ sở vật chất đã được tăng cường so với trước. Trong vòng 3 năm qua đã có
thêm 40.000 phòng học, trong đó tỷ lệ phòng học cấp 4 và kiên cố đã tăng từ 84,3%
lên 89,3%. Sách cho thư viện và thiết bị dạy học trong trường phổ thông đã được bổ
sung đáng kể. Tuy vậy, phần lớn các trường hiện nay chưa có phòng bảo quản thiết bị,
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 15
phòng thực hành, phòng thí nghiệm, nhất là ở miền núi và nông thôn. Việc thực hiện
học 2 buổi/ngày ở phổ thông, trước hết ở tiểu học còn chậm do thiếu phòng học, giáo
viên và kinh phí trả lương cho giáo viên. Việc xây dựng trường phổ thông đạt chuẩn
quốc gia còn chậm và gặp nhiều khó khăn, thiếu phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm
và đặc biệt là thiếu diện tích đất.
Thực hiện Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội, chương trình tiểu học và
THCS đã chính thức được ban hành; SGK mới đã được triển khai đại trà ở 6 khối lớp:
lớp 1, 2, 3 và lớp 6, 7, 8 trên toàn quốc đúng mục tiêu và tiến độ đã đề ra. SGK mới đã
tiếp cận trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, được đa số giáo viên và học sinh
chấp nhận, bước đầu góp phần thay đổi cách dạy, cách học, cách đánh giá trong nhà
trường.
Tuy nhiên, có những phần trong một số cuốn SGK mới ở tiểu học và THCS còn
nặng và khó, có chỗ còn sai sót. Bên cạnh đó, cần rút kinh nghiệm về quy trình tổ chức
và cách huy động các nhà giáo, nhà khoa học tham gia vào các khâu biên soạn, thẩm
định chương trình, SGK. Việc chuẩn bị điều kiện triển khai đại trà còn thiếu đồng bộ
giữa đổi mới chương trình, SGK, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đặc biệt là bồi
dưỡng giáo viên. Ở THPT, việc thí điểm phân ban chỉ mới tiến hành được một năm,
song còn có ý kiến đề nghị xem xét lại cách tổ chức phân ban để bảo đảm mục đích và
hiệu quả.
(*) Giáo dục nghề nghiệp:
Dạy nghề đã được phục hồi sau nhiều năm suy giảm. Năm 2003 quy mô tuyển
sinh dạy nghề dài hạn và ngắn hạn đã tăng hơn 2 lần, tuyển sinh THCN tăng 1,67 lần
so với năm 1998, đưa tổng số học sinh học nghề và THCN lên 1,5 triệu. Dạy nghề
ngắn hạn và dạy nghề cho nông dân được mở rộng. Số trường dạy nghề và trường
THCN tăng.
Đến nay hầu hết các tỉnh đều có trường dạy nghề, bước đầu phát triển các
trường dạy nghề thuộc một số ngành kinh tế mũi nhọn. Mặc dù vậy, quy mô dạy nghề
dài hạn và THCN còn thấp so với yêu cầu của thị trường lao động. Cơ cấu ngành nghề
đào tạo còn mất cân đối. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phân bố chưa hợp lý,
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 16
còn tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và các vùng kinh tế trọng điểm.
Kiến thức, kỹ năng của học sinh ở một số trường được đầu tư, trang bị tốt như
trường cao đẳng công nghiệp 4 và một số trường thuộc ngành dầu khí, bưu chính viễn
thông ... tương đương trình độ tiên tiến trong khu vực. Tuy nhiên, nhìn chung chất
lượng đại trà của giáo dục nghề nghiệp còn thấp, đặc biệt là về kỹ năng thực hành và
tác phong công nghiệp. Xã hội và các cấp, các ngành chưa thực sự coi trọng giáo dục
nghề nghiệp, nhiều học sinh chỉ coi trường dạy nghề, trường THCN là nơi trú chân để
chờ thi vào ĐH, cao đẳng (CĐ).
Một số chương trình, tài liệu dạy nghề đã được xây dựng theo phương pháp mới
phù hợp với quy trình và công nghệ sản xuất hiện đại. Ở THCN, chương trình khung
đang được xây dựng. Tuy vậy, tình trạng chung là thiếu giáo trình, giáo trình hiện có
chưa bảo đảm liên thông giữa các cấp và các ngành đào tạo. Danh mục ngành nghề
chưa được bổ sung, hoàn chỉnh. Hệ thống chuẩn đào tạo nghề chưa được ban hành.
Đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề và THCN tăng, tỷ lệ học sinh/ giáo viên
còn cao so với quy định . Đa số giáo viên còn hạn chế về kỹ năng thực hành, khả năng
tiếp cận với công nghệ mới và phương pháp dạy học tiên tiến. Tỷ lệ giáo viên dạy
nghề đạt chuẩn còn thấp, vào khoảng 69%. Ngoài một số ít trường dạy nghề đang
được tập trung đầu tư, xây dựng, còn phần lớn đều thiếu kinh phí, kể cả kinh phí mua
thiết bị, nguyên liệu, vật liệu phục vụ việc thực hành của học sinh.
(*) Giáo dục đại học và sau đại học:
Từ năm 1998 đến nay quy mô giáo dục đại học và sau đại học đã tăng đáng kể.
Năm học 2003-2004 có hơn 1.032.000 sinh viên, gần 33.000 học viên cao học và
nghiên cứu sinh. Hàng năm, số sinh viên từ khu vực nông thôn, miền núi đều chiếm
khoảng 70% tổng số tuyển mới. Chính phủ đã thông qua quy hoạch mạng lưới các
trường ĐH, CĐ làm cơ sở để phát triển thêm một số trường công lập và ngoài công lập
ở Tây Bắc, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long, nên đã khắc phục được một
bước sự bất hợp lý trong việc phân bố các cơ sở giáo dục ĐH giữa các vùng, miền.
Mặc dù có chuyển biến, nhưng cơ cấu đào tạo giữa giáo dục ĐH với giáo dục
nghề nghiệp vẫn chưa hợp lý, chưa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao của thị
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 17
trường lao động. Số học viên cao học và nghiên cứu sinh tăng quá nhanh trong khi
chưa đủ điều kiện bảo đảm chất lượng.
Đa số sinh viên có ý thức chính trị tốt, có lối sống lành mạnh, tích cực tham gia
các hoạt động xã hội như phong trào thanh niên tình nguyện, an toàn giao thông v.v.,
số sinh viên được kết nạp vào Đảng ngày càng nhiều. Ở một số ngành nghề trong một
số trường trọng điểm có truyền thống như hai đại học quốc gia, trường đại học Bách
khoa Hà Nội, trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh ..., trình độ của sinh viên tốt
nghiệp đã tiếp cận trình độ của các trường ĐH trong khu vực.
Tình trạng đáng lo ngại hiện nay là còn nhiều sinh viên thiếu trung thực trong
học tập và thi cử; một bộ phận chưa có hoài bão, lý tưởng; một số vi phạm nội quy,
quy chế, có biểu hiện của lối sống hưởng thụ, đua đòi. Tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý,
cờ bạc, mê tín, vi phạm pháp luật trong sinh viên, tuy ít nhưng chưa ngăn chặn được,
gây nhiều lo lắng trong xã hội. Việc tuyển sinh chặt chẽ nhưng đánh giá quá trình học
tập lại lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng nhiều sinh viên chưa chăm chỉ học tập. Sinh viên ít
có điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học; năng lực tự học, tự nghiên cứu, thực hành,
khả năng giao tiếp và hợp tác trong công việc còn yếu. Trình độ ngoại ngữ của sinh
viên tốt nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập. Chất lượng đào tạo sau đại học, đặc
biệt là chất lượng của một số luận án tiến sỹ còn thấp, chưa theo kịp trình độ phát triển
khoa học, công nghệ và chưa gắn với cuộc sống.
Việc xây dựng chương trình khung và công tác biên soạn chương trình, giáo
trình của các trường ĐH, CĐ chưa được quan tâm đúng mức. Giáo trình đại học còn
thiếu, nội dung còn lạc hậu; tài liệu tham khảo còn nghèo nàn. Chương trình chưa
được thiết kế liên thông giữa các cấp, bậc, trình độ đào tạo.
Với số lượng khoảng 40.000 giảng viên, so với quy mô trên 1 triệu sinh viên,
học viên cao học và nghiên cứu sinh, hầu hết các trường ĐH, CĐ đều thiếu giảng viên.
Đội ngũ giảng viên ĐH, CĐ mới có 45% đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Phần đông giảng
viên nòng cốt, chuyên gia đầu ngành đã cao tuổi, sự hẫng hụt đội ngũ vẫn chưa khắc
phục được. Trong khi đó, chưa có chính sách thích hợp thu hút đội ngũ cán bộ khoa
học của các cơ quan nghiên cứu tham gia giảng dạy tại các trường ĐH. Hoạt động
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 18
nghiên cứu khoa học của các trường ĐH chưa được quan tâm đúng mức. Đa số giảng
viên chỉ tập trung vào giảng dạy, ít tham gia nghiên cứu khoa học.
Bằng nhiều nguồn vốn (đầu tư từ ngân sách, từ học phí và tranh thủ viện trợ)
các trường đã cố gắng nâng cấp thư viện, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, mua sắm
thiết bị hiện đại và nối mạng Internet. Tuy vậy, tình trạng chung là cơ sở vật chất kỹ
thuật của các trường ĐH, CĐ còn thiếu và lạc hậu; diện tích sử dụng của các trường
chỉ mới đáp ứng khoảng 1/3 chuẩn quy định, đây là bất cập lớn của giáo dục ĐH nước
ta. Tiến độ triển khai xây dựng cơ sở vật chất của hai đại học quốc gia, hai trường ĐH
sư phạm trọng điểm còn rất chậm.
(*) Giáo dục không chính quy:
Giáo dục không chính quy phát triển mạnh trong các năm gần đây. Đến mạng
lưới cơ sở giáo dục không chính quy đã phủ khắp các địa phương. Tính trung bình,
hàng năm có gần 300.000 người theo học các lớp bổ túc văn hóa; khoảng 700.000
người theo học các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, giáo dục từ xa và một
số lượng khá lớn sinh viên các khóa đào tạo liên kết giữa các trường và địa phương.
Quy mô giáo dục không chính quy phát triển nhanh, nhưng công tác quản lý còn yếu
kém và điều kiện bảo đảm chất lượng còn rất thấp. Việc quản lý lỏng lẻo đối với các
hệ liên kết đào tạo có cấp văn bằng đã dẫn đến tình trạng “học giả, bằng thật”. Đây là
một khâu yếu nghiêm trọng của giáo dục không chính quy ở nước ta.
Các chương trình bổ túc văn hóa, phổ cập kiến thức, kỹ năng các ngành nghề đơn
giản, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu. Các chương trình giáo dục từ xa vẫn đang
trong quá trình xây dựng, tiến độ còn chậm, chất lượng còn thấp.
Đội ngũ giáo viên không chính quy nhìn chung còn thiếu và trình độ thấp; cơ sở
vật chất còn nghèo nàn, điều kiện để tổ chức thực hành, thực nghiệm còn rất hạn chế.
1.2.3.2. Tình hình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngành giáo dục – đào tạo Việt
Nam:
Thời gian qua, hoạt động đầu tư phát triển giáo dục ngày càng được chú trọng
đáng kể. Vốn đầu tư toàn xã hội được nâng cao rõ rệt, đây cũng là điều kiện thuận lợi
cho việc huy động vốn đầu tư phát triển ngành giáo dục - đào tạo nói riêng.
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 19
Với tổng số tiền từ ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo như năm 2006 là
54.798 tỷ đồng thì ngành giáo dục đã dùng tới 81,8% tổng số tiền này để chi thường
xuyên, số tiền để chi cho đầu tư chỉ là 10.000 tỷ, chiếm 18,2%.
Tỷ lệ này khi về các địa phương còn tiếp tục mất cân đối nghiêm trọng hơn. Với
40.458 tỷ đồng ngân sách giáo dục rót về các địa phương thì có tới 34.578 tỷ để dành
cho việc chi thường xuyên, chi cho đầu tư chỉ là 5.880 tỷ đồng.
Như vậy, với tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục như năm 2006 thì chủ
yếu số tiền này chỉ được dùng vào chi tiêu thường xuyên, tiền dành cho đầu tư hầu như
không đáng kể. Trong khi đó, tiền đầu tư ở đây được tính cho những việc như nâng
cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trường lớp, đổi mới phương pháp dạy và
học...
Tại hầu hết các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ và
ngay ở những quốc gia láng giềng như Trung Quốc, tỷ lệ chi thường xuyên chỉ chiếm
khoảng 40% trong tổng chi, 60% còn lại dành cho việc tái đầu tư.
Theo bảng tính cho giáo dục đào tạo bình quân cho một người đi học từ mầm non
đến ĐH trong 12 tháng (do không có số liệu thống kê chi cho học tập ở các bậc học
khác nhau nên Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT sử dụng thống kê chung cho chi phí
học tập bình quân cho người đi học từ mầm non đến ĐH):
Trong tổng số tiền phải chi trả thì học phí chỉ chiếm 27%, còn các khoản chi phí
như đóng góp cho trường lớp, học thêm và các chi phí khác chiếm tổng cộng tới là
45%.
Đến năm 2008, người đi học phải trả trung bình 1.142.000 VNĐ. Đặc biệt, số tiền
phải trả cho các khoản chi khác trong giáo dục đã tăng từ 90 nghìn lên tới 225 nghìn,
chiếm 21% tổng chi so với 14% năm 2002.
Số tiền dành chi cho phổ cập giáo dục tiểu học, duy trì kết quả phổ cập, thực hiện
phổ cập giáo dục THCS đã tăng gấp 10 lần từ 15 tỷ của năm 2002 lên thành 150 tỷ vào
năm 2006. Tuy nhiên kết quả đang phản ánh xu hướng ngược lại.
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 20
Số trẻ em từ 11 đến 14 tuổi là 6,810 triệu em, số học sinh THCS là 6,152 triệu
em, chiếm tỷ lệ 90,3%, tức là có gần 10%, tương đương với hơn 600 nghìn trẻ em tốt
nghiệp tiểu học không học lên THCS và đã bỏ học.
Số học sinh bỏ học khi học hết THCS còn lên tới hơn 2 triệu học sinh. Năm 2006,
số người đi học từ 15 đến 17 tuổi là 5,540 triệu nhưng tổng số học sinh THPT chỉ là
3,075 triệu, chiếm tỷ lệ 55,5%.
Như vậy khoảng 44,5 % học sinh tốt nghiệp THCS nhưng không học tiếp lên
THPT.
Bảng 2: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển giáo dục – đào tạo giai đoạn
2003-2008:
Đơn vị: Tỷ đồng, %
2003 2004 2005 2006 2007 2008
1.VĐT toàn xã hội. 217.600 258.700 324.000 398.900 452.800 521.700
- Tốc độ tăng - 18,89 25,24 23,12 13,51 15,22
2.VĐT cho giáo dục – đào 37.552 54.223 68.968 78.088 87.458 98.828
tạo
- Tốc độ tăng - 44,4 27,2 13,2 12,00 13,00
3. Tỷ trọng VĐT giáo dục – 17,25 20,9 21,3 19,6 19,3 18,94
đào tạo/VĐT xã hội
(Nguồn: Ngân sách nhà nước)
Qua những số liệu trên cho chúng ta thấy, tổng VĐT toàn xã hội ngày càng tăng.
Đặc trong năm 2008 tăng lên một cách nhanh chóng, nếu như năm 2003 VĐT toàn xã
hội là 217.600 tỷ đồng thì đến năm 2008 đã tăng lên thành 521.700 tỷ đồng (tức gấp
2,4 lần so với năm 2003). Trên cơ sở đó, VĐT cho ngành giáo dục – đào tạo cũng tăng
đáng kể, từ 37.552 tỷ đồng năm 2003 đã lên đến 98.828 tỷ đồng trong năm 2008 (gấp
hơn 2,6 lần so với năm 2003). Điều này chứng tỏ, chi phí đầu tư cho ngành giáo dục –
đào tạo rất được chú trọng. Và theo ước tính thì chi phí cho giáo dục – đào tạo trên
GDP ở Việt Nam vào năm 2005 là khoảng 8,3%, đây là con số đáng khích lệ. Tuy
nhiên, dù đã được tăng nhiều nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với đòi hỏi thực tế.
Nguyễn Thị Yến Thảo Lớp: Kinh tế đầu tư 47A