Công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty truyền tải điện i – thực trạng và giải pháp

  • 82 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 82 trang

Nội dung text: Công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty truyền tải điện i – thực trạng và giải pháp

Chuyên đề tốt nghiệp Công ty Truyền Tải Điện I
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................1
Chương 1: Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty Truyền
Tải Điện I:........................................................................................................2
1.1.Khái quát chung về công ty Truyền Tải Điện I:..........................................2
1.1.1. Giới thiệu công ty Truyền Tải Điện I........................................................2
1.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Truyền Tải Điện I.......2
1.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty:.................................................7
1.1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Truyền Tải Điện I:....................8
1.1.1.4. Chức năng, nhiệm vụ các phòng:.................................................10
1.1.2. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty:............................14
1.2. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty Truyền tải điện I..18
1.2.1. Đặc điểm của các dự án đầu tư của công ty:...........................................18
1.2.1.1. Khái quát về các dự án của công ty:............................................18
1.2.1.2 . Đặc điểm chung của các dự án:..................................................34
1.2.1.3. Đặc điểm riêng của các dự án:....................................................35
1.2.2. Quy trình quản lý dự án tại công ty truyền tải điện I:.............................36
1.2.2.1.Xin giao đất, thuê đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất( đối
với dự án có sử dụng đất).........................................................................36
1.2.2.2.Xin phép xây dựng(nếu yêu cầu phải có giấy phép xây dựng)......36
1.2.2.3.Thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng xây
dựng:........................................................................................................37
1.2.2.4.Thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình:.......................................37
1.2.2.5.Đấu thầu mua sắm thiết bị công nghệ và xây lắp:........................37
1.2.2.6.Tiến hành thi công xây lắp:...........................................................38
1.2.2.7.Quản lý kỹ thuật , chất lượng thiết bị và chất lượng xây dựng:....38
1.2.2.8.Nghiệm thu, bàn giao công trình:.................................................38
1.2.2.9.Quyết toán công trình:..................................................................38
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp Công ty Truyền Tải Điện I
1.2.2.10.Công tác báo cáo đầu tư:............................................................39
1.2.3. Thực trạng quản lý dự án đầu tư tại công ty theo các nội dung cơ bản: 39
1.2.3.1.Quản lý thời gian và tiến độ của dự án:.......................................40
1.2.3.2.Quản lý chất lượng dự án:............................................................44
1.2.3.3.Quản lý chi phí dự án:..................................................................46
1.2.4. Ví dụ minh họa thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty
Truyền tải điện I:................................................................................................48
1.2.5.Đánh giá công tác quảy lý dự án của công ty Truyền tải điện I:.............54
1.2.5.1.Những kết quả đạt được trong công tác quản lý dự án:................54
1.2.5.2.Những hạn chế và khó khăn:........................................................58
Chương 2: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu
tư tại công ty Truyền tải điện I:...................................................................62
2.1.Định hướng phát triển của công ty Truyền tải điện I:..............................62
2.1.1.Yêu cầu nhiệm vụ của công ty trong những năm tới:..............................62
2.1.2.Những nhiệm vụ của công ty:..................................................................63
2.1.3.Phân tích SWOT:......................................................................................64
2.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư của
công ty:............................................................................................................... 68
2.2.1.Cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư của công ty................................68
2.2.2.Giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án cho các cán bộ quản lý dự án
trong công ty:.....................................................................................................69
2.2.3.Hoàn thiện công tác thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý
dự án:..................................................................................................................70
2.2.4.Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các công việc chủ yếu của dự án: 71
2.2.5.Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án theo nội dung dự án:..........73
2.3.Một số kiến nghị đối với cơ quan nhà nước trong việc đổi mới công tác
quản lý dự án đầu tư ở nước ta........................................................................77
KẾT LUẬN....................................................................................................79
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................80
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp Công ty Truyền Tải Điện I
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 1 Công ty Truyền Tải Điện I
LỜI MỞ ĐẦU
Như chúng ta đã biết Điện là một phát minh vĩ đại của loài người, từ khi phát
minh ra được dòng điện cả thế giới như được bừng sáng; Dòng điện dùng để thắp
sáng, dùng để vận hành các máy móc thiết bị,…tác dụng của nó khó có thể kể hết
được. Để sản xuất, đưa nó vào sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả cần có ngành
điện. Do vậy Ngành điện là một ngành không thể thiếu trong hoạt động sản xuất
kinh doanh và từ khi ra đời đến nay nó đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền
kinh tế. Hoạt động truyền tải điện là một khâu quan trọng trong dây chuyền sản xuất
- truyền tải - phân phối điện năng, đảm bảo cung cấp điện cho mọi miền đất nước.
Nó là ngành công nghệ tiên tiến phức tạp, đòi hỏi hàm lượng chất xám cao, điều
kiện lao động độc hại, nguy hiểm và có vốn đầu tư lớn. Trước đây vai trò của
Truyền tải điện vẫn còn mờ nhạt đối với công nghiệp điện Việt Nam. Song với sự
phát triển ngày càng cao của nền kinh tế, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng
với sự nỗ lực, phấn đấu không nghỉ của cán bộ CNV ngành điện, Truyền tải điện đã
ngày càng vững mạnh và khẳng định được tầm quan trọng của mình, đảm bảo cho
dòng điện truyền tải liên tục và an toàn cho xứng đáng là một ngành mũi nhọn của
đất nước.
Là sinh viên của khoa kinh tế đầu tư, được thực tập tại công ty em rất mong
muốn tìm hiểu về hoạt động quản lý đầu tư của công ty để thu thập thêm kiến thức
cho mình trước khi ra trường. Sau thời gian thực tập với sự hướng dẫn tận tình của
cán bộ tại công ty và Thầy giáo Tiến sĩ: Nguyễn Hồng Minh em đã hoàn thành
chuyên đề thực tập của mình. Trong phạm vi chuyên đề, em xin trình bày về đề tài
“Công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty Truyền tải điện I – Thực trạng và
giải pháp”
Đề tài gồm những nội dung cơ bản sau:
Chương I: Thực trạng công tác quản lý dự an đầu tư tại công ty truyền tải điện I
Chương II:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại
công ty truyền tải điện I
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 2 Công ty Truyền Tải Điện I
Chương 1: Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty
Truyền Tải Điện I:
1.1.Khái quát chung về công ty Truyền Tải Điện I:
1.1.1. Giới thiệu công ty Truyền Tải Điện I
1.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Truyền Tải Điện I
Công ty truyền tải điện I, tên tiếng anh là :Power Transmission Company N01
(viết tắt:PTC1), là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Truyền tải
điện Quốc gia, là một công ty chuyên sản suất, kinh doanh vật tư thiết bị điện phục
vụ sản xuất và truyền tải điện năng của Việt Nam
Trụ sở đặt tại: 15 Cửa Bắc- Ba Đình – Hà Nội
Công ty có nhiệm vụ quản lý vận hành an toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng
điện năng, phấn đấu giảm lượng điện tiêu hao trong truyền tải, sửa chữa lưới điện
và thiết bị trong lưới điện. Xây lắp các công trình điện, thí nghiệm, hiệu chỉnh các
thiết bị điện sau hiệu chỉnh và lắp đặt , thực hiện một số lĩnh vực sản xuất dịch vụ
liên quan tới ngành điện trên địa bàn miền Bắc Việt Nam .
Tổ chức tiền thân của công ty là Sở Truyền tải điện miền Bắc được thành lập
ngày 1/5/1981, trực thuộc Công ty Điện lực miền Bắc. Sau khi ra đời, sở quản lý,
vận hành lưới điện truyền tải ở cấp điện áp 110kV khu vực Hà Nội và tỉnh Hà Sơn
Bình.
Giai đoạn trước năm 1981: Hoạt động truyền tải điện ở giai đoạn này vẫn đang
chịu sự quản lý của tổng công ty điện lực Việt Nam.Mọi hoạt động sản xuất, truyền
tải, phân phối điện năng đều do tổng công ty điện lực Việt Nam quản lý và điều
hành.Nhiệm vụ truyền tải điện chỉ gói gọn trong các tỉnh, thành phố và các khu
công nghiệp lớn. Vai trò của truyền tải điện giai đoạn này vẫn còn mờ nhạt nó chưa
có tầm quan trọng đối với công nghiệp điện Việt Nam
Giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1985:Phân phối điện năng đã mở rộng ra các
tỉnh , thành phố khác. Tổ chức tiền thân của công ty truyền tải điện I là Sở truyền tải
điện miền Bắc được thành lập tách ra khói hoạt động của Sở điện lực Việt Nam. Sở
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 3 Công ty Truyền Tải Điện I
truyền tải điện miền Bắc được thành lập theo quyết định số 06/LD/TTCB ngày
1/5/1981. Trong 2 năm đầu liên tiếp sở chủ yếu quản lý vận hành lưới điện 110kV
trên toàn miền Bắc.Đồng thời Sở được giao nhiệm vụ phục hồi những lưới điện
110kV đã bị chiến tranh tàn phá và lắp đặt một số trạm, đường dây mới nhằm mở
rộng hoạt động của ngành.Tháng 2/1984, Sở tiếp nhận lưới điện 220kV đầu tiên ở
miền Bắc đó là đường dây 220kV Phả Lại-Hà Đông đặt nền móng cho thời kì phát
triển mới của điện lực Việt Nam.
Cuối năm 1985 đến 1993:Sở lần lượt bàn giao lưới điện 110kV trả lại cho Sở
điện lực các tỉnh và được giao nhiệm vụ quản lý xây dựng lưới điện 220kV toàn
miền Bắc, thực hiện nhiệm vụ truyền tải điện từ 3 nhà máy Hòa Bình, Phả Lại,
Uông Bí đến các tỉnh, thành phố lớn. Đến tháng 4/1994 Sở truyền tải điện miềm
Bắc tiếp nhận và đưa và quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện Bắc Nam500kV
đoạn từ Hòa Bình đến Đèo Ngang.
Giai đoạn từ năm 1995 đến nay:Ngày 27/1/1995 Bộ năng lượng ra nghị định
số 14-CP thành lập Tổng công ty điện lực Việt Nam theo đó Sở điện lực Miền Bắc
được tách ra khỏi công ty điện lực I hình thành Công ty truyền tải điện I theo quy
định số112/NL/TCCB-LĐ ngày4/3/1995 của Bộ năng lượng.Công ty truyền tải điện
I là đơn vị hoạch toán phụ thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam.
Trong suốt 28 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tập đoàn Điện lực Viêt nam,
Công ty Truyền tải điện 1 đã không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Đảng
và nhà nước giao. Trải qua bao thăng trầm nhưng luôn giữ đươc sự ổn định, giữ
vững được truyền thống vẻ vang của ngành điện; luôn đảm bảo cung cấp điện ổn
định, đảm an toàn cho người và thiết bị. Không ngừng đổi mới công nghệ, ứng dụng
khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, huy động tối đa năng lực sẵn có, phục vụ
tốt sự phát triển của đất nước. Với sự nỗ lực của CBCNV TTĐ I trong nhiều năm
qua, công ty đã được Tập đoàn Điện lực Việt nam, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ
Công Thương), Công an tỉnh, UBND tỉnh các tỉnh , Liên đoàn Lao động Việt Nam,
Đảng và Nhà nước ghi nhận những công lao đóng góp của cán bộ và CNVC TTĐI
đồng thời tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, Bằng khen, Huân Huy chương các
loại; vinh dự nhất là tháng 9 năm 2005 Công ty được Nhà nước phong tặng danh
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 4 Công ty Truyền Tải Điện I
hiệu cao quý: Đơn vị AHLĐ thời kỳ đổi mới. Kể từ đó Công ty Truyền tải điện 1
chuyển sang một trang sử mới của mình: mọi người suy nghĩ và hành động theo
phong cách của một đơn vị Anh hùng.
Điểm lại quá trình xây dựng và phát triển của công ty, lúc đầu chỉ với gần 200
cán bộ, công nhân từ các đơn vị: Công ty Điện lực 1, Sở Điện lực Hà Nội, Xí
nghiệp Xây lắp điện... được giao nhiệm vụ quản lý vận hành 7 Trạm biến áp 110kV
và 145 km đường dây 110kV xung quanh khu vực Hà Nội, Hà Tây. Đến nay, Công
ty TTĐ1 đã có 10 Truyền tải điện khu vực, 5 TBA trực thuộc, có 3 đơn vị phụ trợ là
Xưởng Thí nghiệm, Xưởng Sửa chữa Thiết bị điện và Đội Vận tải - Cơ khí, với gần
2400 CBCNV đang quản lý 5 Trạm biến áp 500kV, 25 Trạm biến áp 220kV với tổng
số 59 Máy biến áp, tổng dung lượng 8859 MVA; 890 km đường dây 500kV, 3118
km đường dây 220kV; gần 3000 km cáp quang và 32 hệ thống thiết bị truyền dẫn
quang. Sản lượng điện truyền tải liên tục tăng nhanh, năm 1995 truyền tải 4,5 tỷ
kWh, đến năm 2008 sản lượng điện truyền tải đã tăng lên gấp 6 lần, đạt 27,3 tỷ
kWh. Lưới truyền tải do công ty quản lý đã liên tục phát triển, vươn sâu, vươn xa
đến hầu hết các tỉnh miền Bắc, đội ngũ người lao động đã lớn mạnh vượt bậc cả về
số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện dụng cụ thi công cơ
bản đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
Trên con đường phát triển của mình, công ty TTĐ1 đã trải qua nhiều khó khăn
thách thức: Hệ thống lưới TTĐ trải rộng khắp miền Bắc, đi qua nhiều địa hình khó
khăn phức tạp, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiết bị hầu hết đã cũ kỹ lạc hậu,
không đồng bộ lại luôn phải vận hành trong điều kiện quá tải, nguồn vốn đầu tư sửa
chữa, nâng cấp hạn hẹp.Ở thời kỳ đầu khi mới thành lập, công ty đã trải qua giai
đoạn cực kỳ khó khăn, nhiệm vụ đặt ra là bằng mọi cách phải giữ cho dòng điện an
toàn liên tục, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhưng hệ thống lưới truyền
tải điện đã già cỗi, kém tin cậy, không có thiết bị dự phòng, phải vận hành quá tải
liên tục, không có điều kiện để bảo dưỡng, nhiều trạm biến áp 220kV, kể cả các
trạm nút quan trọng vẫn vận hành theo sơ đồ kết dây tạm, thiết bị không đồng bộ,
nhiều tuyến đường dây, nhiều trạm biến áp phải vận hành trong tình trạng quá tải
gây ra phát nóng, đứt dây, tụt lèo.
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 5 Công ty Truyền Tải Điện I
Năm 1992, công trình đường dây Siêu cao áp 500kV Bắc Nam lịch sử được
khởi công xây dựng, song hành với những người thợ xây dựng đường dây, những
người thợ truyền tải cũng khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp nhận đưa công
trình vào vận hành. Ngày 27/5/1994 đường dây 500kV Bắc Nam chính thức hoàn
thành hệ thống điện toàn quốc được thống nhất. Với đặc thù đường dây 500kV Bắc
Nam đi qua hầu hết các khu vực núi cao, rừng sâu, đường sá đi lại khó khăn, dân cư
thưa thớt, trình độ dân trí thấp, cây cối trong và ngoài hành lang rậm rạp, phát triển
tái sinh rất nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe doạ sự cố, công ty đã tập trung đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong hành lang, xã hội
hoá công tác bảo vệ đường dây, cùng với các công việc sửa chữa, bảo dưỡng thường
xuyên đã đảm bảo đường dây 500kV Bắc Nam vận hành an toàn.
Những năm tiếp theo, sau khi đưa đường dây 500kV vào vận hành ổn định, là
giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, nhu cầu về điện tăng nhanh, dẫn đến hàng loạt
các trạm biến áp 220kV phải vận hành trong tình trạng quá tải. Công ty đã hoàn
thành xuất sắc chương trình chống quá tải, hiện đại hoá các trạm biến áp trọng điểm
của miền Bắc như: Hà Đông, Mai Động, Chèm, Thanh Hoá, Ninh Bình, Vinh... với
thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất. Trong chương trình này, bằng tinh thần
vượt khó, phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo của mình, CBCNV công ty đã làm
chủ được nhiều thiết bị công nghệ cao lần đầu tiên được lắp đặt ở Việt Nam mà
không cần thuê Chuyên gia nước ngoài, đã tiết kiệm cho nhà nước nhiều tỷ đồng mà
vẫn vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng. Và điều có ý nghĩa nhất đối với khách hàng
dùng điện là hàng trăm tấn thiết bị siêu trường, siêu trọng đã được lắp đặt chủ yếu
vào ban đêm, từ 1 đến 5 giờ sáng nhằm giảm thiểu thời gian cắt điện, để mỗi người
dân, mỗi nhà máy, khi bắt đầu ngày làm việc mới hoàn toàn yên tâm vì nguồn điện
được cung ứng đầy đủ.
Bước vào những năm đầu thế kỷ 21, lưới truyền tải điện phát triển với tốc độ
rất nhanh, khối lượng đường dây và trạm biến áp đưa vào vận hành hàng năm rất
lớn. Vấn đề đặt ra là phải tổ chức lực lượng giám sát, nghiệm thu, tiếp nhận quản lý
công trình, phải ghép nối vận hành đồng thời thiết bị cũ (thế hệ điện từ) với thiết bị
mới (kỹ thuật số). Lưới truyền tải vươn nhanh đến vùng sâu, vùng xa đòi hỏi phải
đào tạo đội ngũ tại chỗ đủ mạnh để xử lý nhanh nhất mọi bất thường trên lưới nhằm
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 6 Công ty Truyền Tải Điện I
ngăn ngừa sự cố. Mặt khác công ty vẫn phải tích cực sửa chữa, đại tu, nâng cấp chất
lượng thiết bị, mở rộng, nâng công suất các trạm biến áp, nâng cao độ tin cậy của
lưới điện để phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ
các sự kiện trọng đại của đất nước. Thông qua các công trình sửa chữa, đại tu đã
khẳng định trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty, đặc biệt là
Xưởng Thí nghiệm và Xưởng Sửa chữa Thiết bị điện đã xử lý mọi bất thường của
thiết bị, giải quyết thành công nhiều phần việc khó khăn phức tạp mà trước đây phải
thuê Chuyên gia nước ngoài.
Ngoài nhiệm vụ quản lý vân hành an toàn liên tục lưới truyền tải điện, công ty
đã có những bước tiến vượt bậc trong việc đảm nhận các công trình đầu tư xây
dựng và sửa chữa có giá trị lớn, điển hình là công trình xây dựng và lắp đặt trạm cắt
220kV Nho Quan, giá trị lên đến 165 tỷ đồng với thời gian thi công ngắn kỷ lục chỉ
trong 8 tháng. Tiếp đó là công trình mở rộng trạm 220kV Sóc Sơn giá trị hơn 30 tỷ
đồng, trong đó đã lắp đặt đưa vào vận hành MBA 125.000 kVA lần đầu tiên do Việt
Nam chế tạo cùng hàng chục ngàn tấn thiết bị nhất thứ, nhị thứ, sắt thép, bê tông,
cũng thi công với thời gian ngắn kỷ lục chỉ trong 28 ngày, kịp thời cung cấp điện
cho phát triển kinh tế vùng Bắc Thăng Long. Tham gia lắp đặt mở rộng trạm 500kV
Hà Tĩnh giá trị hơn 5 tỷ đồng với nhiều hạng mục công việc rất phức tạp, trong đó
phải tiếp nhận vận chuyển vật tư thiết bị từ trạm 500kV Playku, trạm 500kV Đà
Nẵng về lắp đặt tại trạm 500kV Hà Tĩnh. Phối hợp thi công kéo dây đường dây
220kV Vinh - Hà Tĩnh để kịp thời gian đóng điện. Tiến hành lắp đặt hệ thống tụ bù
110kV trên hàng chục trạm biến áp đã cải thiện rất tốt chất lượng điện áp hệ thống
điện miền Bắc...
Đi đôi với việc đảm nhận các công trình đầu tư xây dựng là việc tổ chức giám
sát, thi công mở rộng, nâng cấp các trạm biến áp; giám sát thi công đường dây
500kV mạch 2 và các tuyến đường dây 220kV khu vực Tây Bắc. Công ty đã vận
dụng hợp lý lực lượng quản lý vận hành để tổ chức giám sát đảm bảo chất lượng
công trình, đặc biệt là việc tổ chức giám sát, nghiệm thu 2 tuyến đường dây 220kV
mua điện Trung Quốc là Tân Kiều - Lào Cai - Yên Bái - Việt Trì và Mã Quan - Hà
Giang - Tuyên Quang - Thái Nguyên, trong điều kiện hết sức khó khăn phức tạp và
đòi hỏi rất khẩn trương về thời gian, công ty đã cùng với các đơn vị thi công làm
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 7 Công ty Truyền Tải Điện I
việc thêm giờ, kể cả các ngày lễ, ngày nghỉ để đóng điện đường dây sớm hơn kế
hoạch. Giám sát, thi công mở rộng, lắp đặt FSC và SVC trạm Thái Nguyên. Hiện
nay 2 đường dây mua điện Trung Quốc đang vận hành rất an toàn, đảm bảo cung
cấp điện cho 7 tỉnh phía bắc với công suất gần 450MW từ Trung Quốc
Từng là người đầu tiên thực hiện thành công các biện pháp thủ công để tiến
hành thay sứ, thay dây đường dây 110kV-220kV; là người đầu tiên với phương tiện
thô sơ, thực hiện thành công việc thi công kéo dây mới trên một lộ chung cột với
đường dây 220kV đang vận hành; là người đầu tiên thực hiện thành công việc sửa
chữa có điện trên đường dây 220kV; là người đầu tiên lắp đặt và hiệu chỉnh các máy
cắt SF6 cùng hệ thống rơ le kỹ thuật số hiện đại. Chính nhờ những cố gắng như vậy
mà suốt 28 năm qua, công ty liên tục phát triển bền vững. Sản lượng điện truyền tải
tăng trưởng trung bình 15-18%/năm, năm 2008 đạt 27,3 tỷ kWh, vượt 13% so với
kế hoạch giao và gấp gần 2,5 lần sản lượng năm 2000; năm 2008 đạt 1,7% so với kế
hoạch giao là 2%.
Với những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, Công ty Truyền tải điện 1 đã liên
tục tiến bộ, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao
quý. Năm 1995 công ty được tặng Huân chương Lao động hạng nhất đến năm 2001
được tặng Huân chương Độc lập hạng ba và năm 2005 được Chủ tịch nước phong
tặng danh hiệu Anh Hùng Lao động thời kỳ đổi mới.Và vào ngày 14/1/2009 công ty
đón nhận Huân Chương Độc lập hạng Nhì do nhà nước trao tặng.
1.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty:
* Chức năng:
- Quản lý vận hành lưới truyền tải điện cấp điện áp 220 Kv đến 500 Kv.
- Sửa chữa đại tu các thiết bị điện, trạm điện ở các cấp điện áp.
- Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị đo lường, hệ thống tự động, rơ le bảo vệ
và các thiết bị điện trong trạm điện ở các cấp điện áp.
- Lắp đặt cải tạo các thiết bị điện trong trạm điện, các đường dây tải điện ở các
cấp điện áp.
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 8 Công ty Truyền Tải Điện I
- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ và công nhân quản lý vận hành trạm
biến áp và đường dây tải điện.
- Sửa chữa đường dây 220Kv trong tình trạng có điện
* Nhiệm vụ:
- Quản lý vận hành lưới truyền tải điện cấp điện áp 220KV- 500KV
- Quản lý vận hành các trạm biến áp 220KV- 500KV
- Sủa chữa, đại tu các thiết bị điện, trạm điện ở các cấp điện áp
- Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị đo lường, hệ thống tự động, rơle bảo vệ,
các thiết bị điện trong trạm điện ở các cấp điện áp
- Lắp đặt, cải tạo các thiết bị điện trong trạm điện, các đường dây tải điện ở
các cấp điện áp.
- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ và công nhân quản lý vận hành trạm
biến áp và đường dây tải điện.
- Sửa chữa đường dây 220KV trong tình trạng có điện.
- Công ty truyền tải điện I còn được Tổng công ty Điện lực giao nhiệm vụ lắp
đặt các thiết bị điện có công suất lớn, tính năng hiện đại của Đức, Ytaly…để thay
thế các thiết bị cũ, lạc hậu của Liên Xô nhằm chống quá tải trong chương chương
trình ở các trạm biến áp 220KV Miền Bắc.
1.1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Truyền Tải Điện I:
Do đặc điểm của ngành và nhu cầu về quản lý nên tổ chức bộ máy quản lý
của Công ty Truyền tải điện 1 được tổ chức theo mô hình như sơ đồ dưới đây
Tổng số CBCNV của Công ty: 2.330 người.
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 9 Công ty Truyền Tải Điện I
Giám Đốc Công Ty
P.GĐ phụ trách trạm
P.GĐ phụ trách trạm
ĐZ
(QMR )
Kỹ Văn Quản lý Vật tư Tổng Kế Tài TCCB LĐ Thanh Kinh Điều độ Đầu tư Kỹ Kỹ
thuật phòng đấu hợp thi hoạch chính và ĐT tra bảo tế dự Viễn xây thuật thuật
đường thầu đua kế toán TL vệ toán Thông và dựng AT- trạm
dây CNTT BHLĐ
Xưởng thí Xưởng Đội vận TBA TBA TBA 500KV TTĐ TTĐ TTĐ TTĐ TTĐ
nghiệm SCTB tải cơ 220KV 220KV Thường Tín Nghệ Hà Quảng Thái Tây
điện khí Hà Đông Chèm An Tĩnh Ninh Nguyên Bắc
TTĐ Hà TTĐ Hải TTĐ Hoà TTĐ Ninh TTĐ Thanh
Nội Phòng Bình Bình
Hoá
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 10 Công ty Truyền Tải Điện I
* Khối phòng ban nghiệp vụ : Gồm 15 phòng chức năng tham mưu cho ban
giám đốc và chỉ đạo nghiệp vụ cho các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty
* Công ty TTĐ1 hiện có 10 đơn vị Truyền tải điện khu vực các tỉnh Miền
bắc.
* Hiện nay đang quản lý: 4 trạm biến áp 500kV và 27 trạm biến áp 220kV
* Đường dây: 860.51km đường dây 500kV, 2.607km đường dây 220kV
* Một số công trình đang thực hiện chuẩn bị sản xuất là trạm 500kV Quảng
Ninh, trạm 220kV Vân Trì, Trạm 220kV Phủ lý, Đường dây 220kV Vinh - Bản
Lả ...
Qua sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty ta thấy các bộ phận trong công ty đều có
chức năng nhiệm vụ riêng của mình và thực hiện đầy đủ các mục tiêu của công ty
đề ra, điều đó dẫn đến chất lượng công việc đươc đảm bảo hơn, tránh được sự thâu
tóm quyền lực vào tay một nhóm người, hoạt động của công ty được rõ ràng minh
bạch.
1.1.1.4. Chức năng, nhiệm vụ các phòng:
1:Ban Giám đốc
Giám đốc :Là đại diện pháp nhân của công ty trước pháp luật, là người có
quyền điều hành cao nhất công ty, trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước
Tổng Giám Đốc Tổng công ty về mọi mặt hoạt động sản xuất của công ty; liên đới
chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Giám Đốc Tổng công ty về các phần
việc cụ thể do các Phó GĐ và các bộ phận trực thuộc khác thực hiện theo chủ
trương của GĐ.
- PGĐ Công ty: Là người giúp việc cho GĐ được GĐ uỷ nhiệm quản lý, điều
hành một số lĩnh vực theo sự phân công cụ thể; thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch
hoặc chủ trương đã được duyệt, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước GĐ công
ty trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 11 Công ty Truyền Tải Điện I
2: Văn phòng ( VP )
Thay mặt GĐ quản lý cán bộ công nhân viên của phòng, thực hiện tốt nhiệm
vụ của phòng và của công ty giao.Tổng hợp, hành chính,quản trị và tham mưu giúp
GĐ chỉ đạo quản lý công tác pháp chế thi đua, tuyên truyền, lưu trữ trong công ty.
3: Phòng kế hoạch ( KH )
Tham mưu giúp GĐ chỉ đạo, quản lý công tác kế hoạch, thống kê các hoạt
động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của công ty.
4: Phòng đầu tư xây dựng
-Tham mưu giúp GĐ chỉ đạo thực hiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây
dựng công trình thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển, xây dựng cơ bản trong phạm vi
công ty Truyền tải điện I.
- Thay mặt Giám đốc quản lý CBCNV của phòng, thực hiện tốt các nhiệm vụ
Công ty giao, thực hiện đúng các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước, các nội quy quy chế của Công ty.
5: Phòng lao động tiền lương ( LĐTL )
Chịu trách nhiệm tham mưu giúp GĐ quản lý các lĩnh vực công tác về kế
hoạch lao động tiền lương, BHXH, bảo đảm nguồn lao động và đời sống xã hội của
công ty, tham mưu giúp giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức
khoẻ cho người lao động trong toàn công ty
6: Phòng kĩ thuật trạm ( KTTr )
là cơ quan tham mưu giúp GĐ công ty chỉ đạo điều hành công tác quản lý kĩ
thuật liên quan đến thiết bị trạm biến áp; thay mặt GĐ quản lý cán bộ CNV của
phòng , thực hiện kế hoạch của phòng và của công ty, thực hiện đúng các đường lối
của Đảng và Nhà nước, nội quy của cơ quan.
7: Phòng kĩ thuật đường dây ( KTĐZ )
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 12 Công ty Truyền Tải Điện I
Tham mưu giúp GĐ công ty chỉ đạo, quản lý điều hành công tác vận hành, đại
tu, sửa chữa và nghiệm thu các đường dây truyền tải 220KV-500KV; công tác quản lý
ô tô, xe máy và công tác xây dựng các công trình phụ trợ khác; thay mặt GĐ quản lý
cán bộ CNV của phòng, thực hiện tốt các kế hoạch của phòng và của công ty.
8: Phòng tài chính kế toán ( TCKT )
tham mưu giúp GĐ công ty chỉ đạo, quản lý công tác kế toán tài chính và hạch
toán kế toán kinh doanh của công ty và chế độ tài chính kế toán của Nhà nước ban
hành; tham mưu giúp GĐ tổ chức thực hiện thống nhất công tác kế toán và thống
kê, quản lý cán bộ CNV của phòng, thực hiện tốt ké hoạch của phòng và công ty
giao.
9: Phòng vật tư ( VT ):
chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc cung ứng vật tư, thiết bị, các nguồn trong và
ngoài nước; quản lý việc sử dụng vật tư; đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải
điện; quảm lý cán bộ CNV của phòng, hoàn thành tốt kế hoạch của phòng và công
ty giao.
10. Phòng Thanh tra, bảo vệ ( TTBV )
Giúp GĐ chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác thanh tra - bảo vệ -
pháp chế, công tác quân sự- tự vệ trong công ty.
11. Phòng Kinh tế dự toán ( KTDT )
Tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ về dự toán
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, chuẩn bị sản xuất, sửa chữa lớn, sửa chữa
thường xuyên các công trình của công ty và nhận thầu; quản lý CBCNV của phòng,
thực hiện tốt kế hoạch của phòng và của công ty.
12. Phòng Điều độ viễn thông và công nghệ thông tin:
-Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức quản lý công tác điều độ các hoạt động
truyền tải điện và hoạt động công nghệ thông tin của công ty.
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 13 Công ty Truyền Tải Điện I
-Thực hiện công tác quản lý vận hành, điều hành hệ thống thiết bị thông tin
viễn thông thuộc công ty Truyền tải điện I, quản lý theo cơ chế quản lý của tổng
công ty điện lực Việt nam.
13: Phòng kĩ thuật an toàn và bảo hộ lao động ( KTAT)
Là phòng tham mưu trực tiếp cho GĐ giúp GĐ chỉ đạo, quản lý và thực hiện
công tác kĩ thuật an toàn và bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ
14: Phòng tổ chức cán bộ và đào tạo ( TCCB – ĐT ):
giúp GĐ quản lý công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, quản lý công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CNVC; hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực
hiên tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; thay mặt GĐ quản lý cán bộ
CNV của phòng, thực hiện tốt kế hoạch của phòng và của công ty giao.
15: Phòng Quản lý đấu thầu ( QLĐT )
Tham mưu giúp GĐ chỉ đạo, quản lý công tác đấu thầu trong công ty và một
số công việc khác được giao.
16: Phòng Tổng hợp thi đua ( TH – TĐ )
Tham mưu cho GĐ công ty về công tác tổng hợp, thi đua, áp dụng và cải tiến
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.
17: Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thành viên
* Xưởng thí nghiệm: Là một đơn vị thành viên có chức năng tiến hành các thí
nghiệm đặc trưng của nghành điện, các thí nghiệm về công nghệ sản xuất mới, các
giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc, phát minh, sáng kiến cải tiến kĩ thuật của
công nhân.
* Xưởng sửa chữa thiết bị: Sửa chữa, phục hồi mọi thiết bị thuộc quyền sở
hữu của công ty, phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 14 Công ty Truyền Tải Điện I
* Đội vận tải cơ khí: Chuyên chở các phương tiện, thiết bị điện cũng như
người lao động đến các công trình, trạm biến áp hay nơi xảy ra sự cố điện nhằm đáp
ứng nhanh nhất nhu cầu về người, phương tiện, thiết bị để khắc phục sự cố điện.
* Các trạm biến áp: Theo dõi tổ chức quản lý, vận hành các máy biến áp mà
công ty trực tiếp quản lý
* Các Truyền tải điện : Là đơn vị hoạt động chuyên nghành truyền tải điện
trêm phạm vi một số tỉnh, thành phố có chức năng quản lý, vận hành cung cấp lưới
điện an toàn, liên tục, tin cậy đảm bảo chất lượng điện, phấn đấu giảm tổn thất điện
năng lưới truyền tải điện theo kế hoạch được giao.
1.1.2. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty:
Từ ngày thành lập đến nay, cán bộ công nhân viên công ty truyền tải điện I đã
nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đã được nhà nước
tặng thưởng nhiều danh hiệu.
Ta có bảng kết quả sản xuất kinh doanh trong các năm qua(2004-2008)
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008
Sảnlượng 17130 19800 22050 23520 27360
điện(trkwh)
Lao động(người) 1720 1800 1880 2015 2330
Quỹ lương(triệu 48504 61992 70387.2 80391.2 91754.3
đồng)
NSLĐBQ(triệu 796.5 865 942 965 986
kwh/người)
TLBQ(triệu 2.35 2.87 3.12 3.23 3.43
đồng/người/tháng)
Sản lượng điện, số lao động , quỹ lương, NSLĐBQ và TLBQ đều tăng lên
theo từng năm, mặc dù cho điều kiện kỹ thuật vẫn chưa đổi mới hoàn toàn
Khối lượng quản lý:
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 15 Công ty Truyền Tải Điện I
Năm 2007 Công ty Truyền tải điện 1 đang quản lý 4 trạm biến áp 500kv, 24
trạm biến áp 220kv (có 9 trạm 110kV nằm trong trạm 220kV) và 890 km đường dây
500kv M1và M2, 2645 km mạch đơn và mạch kép đường dây 220kv
Đến năm 2008 thì Công ty quản lý 30 trạm biến áp, trong đó có 4 TBA
500Kv, 25 TBA 220Kv, 1 TBA 110kV với tổng công suất đặt: 8.972 MVA và tổng
công suất bù là: 925,85MVAR ;Quản lý gần 900 km đường dây 500kV, 4000 km
đường dây 220kV và 192 km đường dây 220kV vận hành cấp 110kV
Trong mấy năm gần đây Công ty Truyền tải điện I đã đạt được một số thành
công rõ nét. Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch Tổng công ty điện lực
giao.Sản lượng điện truyền tải không ngừng tăng, công ty đã từng bước tăng trưởng
vững mạnh.
Năm 2006 công ty đã hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa mạng Lan cơ quan
công ty Truyền tải điện. Mạng internet công ty Truyền tải điện I được xây dựng từ
năm 1998 với 18 nút mạng, 01 máy chủ, 02 dịch vụ phần mềm và khoảng 30 người
sử dụng trong toàn bộ hệ thống. Mạng được xây dựng theo kiểu hình sao, tốc độ
truyền dẫn trong mạng chỉ đạt 10Mbps và đây cũng là phương án lý tưởng của công
nghệ tại thời điểm đó. Qua 9 năm vận hành, mạng internet công ty Truyền tải điện I
đã có 156 máy tính cá nhân , 04 máy chủ, 14 dịch vụ phần mềm, 10 switch được lắp
đặt theo nhiều tầng lớp. Hệ thống mạng tốc độ chậm, nhiều nút trung gian, các máy
chủ có cấu hình thấp trong khi tập đoàn điện lực và công ty liên tục triển khai nhiều
phần mềm quan trọng vì vậy hệ thống trở nên quá tải, việc sự cố và sụp đổ có thể
xảy ra bất cứ lúc nào. Được sự đồng ý của lãnh đạo công ty từ tháng 8/2006 phòng
điều độ máy tính đã tiến hành sửa chữa, cải tạo mạng Lan. Sau một thời gian tốc độ
mạng đã nâng từ 10/100MB/s lêm tốc độ 100/1000MB/s; khắc phục tình trạng
nghẽn cổ chai giữa hai khối cơ quan Cửa Bắc và Hàng Bún; cải thiện rõ rệt tốc độ
truy cập mạng; đưa hệ thống mạng thành hệ thống mạng tập trung, thông suốt, cấu
hình và đầu nối khoa học…Vói cơ sở hạ tầng hệ thống như hiện nay, mạng internet
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 16 Công ty Truyền Tải Điện I
hoàn toàn có thể đáp ứng những yêu tối thiểu của các phần mềm mà tập đoàn và
công ty triển khai.
Thứ hai là công ty đã bắt tay vào cải tạo, nâng cấp TBA 220KV Hà Đông. Đây
là đầu mối cung ứng điện năng cho khu vực Hà Nội, Hà Tây, đồng thời là điểm nút
quan trọng ảnh hưởng đến toàn lưới điện miền Bắc. Tuy nhiên sau mấy chục năm
vận hành không ngừng nghỉ, hệ thống thiết bị đã trở nên già nua, lạc hậu và không
còn đảm bảo an toàn, tin cậy trong khi nhu cầu phụ tải không ngừng tăng cao nếu
tiếp tục vận hành trạm với tình trạng thiết bị “ quá đát” sẽ gây nguy hiểm. Do vậy
PTCI đề nghị và được EVN cho phép cải tạo nâng cấp, sửa chữa nhằm nâng cao
năng lực và độ tin cậy cho trạm cũng như góp phần đảm bảo an toàn cho hệ thống
toàn miền Bắc. Dự án này đã và đang thổi một luồng sinh khí mới cho trạm.
Về công tác quản lý, đã có những thay đổi đáng kể, chuyển sang hình thức
quản lý mới. Công ty truyền tải điện I đã xây dựng và thiết kế dân chủ thông qua
nội dung và quy chế. Các nội dung và quy chế này vừa là công cụ giám sát vừa là
tấm gương phản chiếu hiệu quả sản xuất của từng cá nhân trong đơn vị
Ngoài ra lưới truyền tải điện được vận hành tuyệt đối an toàn, tin cậy không
có tai nạn chết người xảy ra, sự cố xảy ra cũng giảm. Nếu có sự cố xảy ra,hạn chế
tối đa thời gian cắt điện, Công ty đã kết hợp sửa chữa nhiều công việc cùng nhiều
đơn vị thực hiện một tuyến đường dây trong một lần cắt điện sửa chữa đề việc
truyền tải điện luôn được tiến hành liên tục.
Công tác quản lý kỹ thuật: Công ty coi đây là công tác trọng tâm của toàn bộ
các đơn vị trong toàn Công ty. Việc củng cố và hoàn thiện công tác quản lý kỹ thuật
là cơ sở để đảm bảo việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty trong
năm. Công ty đã làm tốt công tác biên soạn quy trình quản lý vận hành thiết bị trạm
và đường dây. Tăng cường công tác kiểm tra thiết bị, kiểm tra đường dây định kỳ và
đột xuất để phát hiện sớm khiếm khuyết thiết bị và chủ động có phương án xử lý.
Tăng cường kỷ luật trực ca vận hành và trực sự cố từ đơn vị đến cấp Công ty. Chủ
động bố trí lịch cắt điện sớm và hợp lý để triển khai thi công hoàn thành sớm đại tu
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A
Chuyên đề tốt nghiệp 17 Công ty Truyền Tải Điện I
sửa chữa lớn, ĐTXD góp phần an toàn cho vận hành lưới điện. Duy trì hội nghị
kiểm điểm công tác quản lý vận hành trạm biến áp, đường dây hàng quý qua đó có
thể học tập kinh nghiệm lẫn nhau và có kế hoạch khắc phục ngay những tồn tại
trong quản lý vận hành. Khi những thiết bị cũ kĩ, lạc hậu được thay thế hoàn toàn
bằng những thiết bị hiện đại, chắc chắn trạm sẽ vững vàng hơn với vai trò một đầu
mối trọng yếu cấp điện cho Thủ Đô Hà Nội và khu vực lân cận. Và với CBCNV
TTĐ I đặc biệt là những kỹ sư, công nhân trực tiếp làm việc tại trạm sẽ không còn
cảm giác lo âu mà thay vào đó là sự tự tin, phấn khởi trong mỗi ca trực vận hành.
Số lượng truyền tải qua trạm 2005 là 7.2 tỷ KWh, năm 2006 là 7.6 tỷ KWh.
Về mặt quản lý, trong những năm qua đã có những thay đổi đáng kể. Chuyển
sang hình thức quản lý mới, công ty Truyền tải điện I đã thực hiện nội dung quản lý
bằng nội quy, quy chế. Các nội quy, quy chế này vừa là công cụ giám sát hoạt động
các phòng ban, cá nhân theo chức danh vừa phản ánh hiệu quả sản xuất của từng cá
nhân, từng đơn vị. Nhờ đó mọi hoạt động của công ty đi vào nề nếp, đảm bảo phối
hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban, đơn vị trực thuộc.
Lưới truyền tải điện được vận hành tuyệt đối an toàn, sự cố xảy ra giảm. Khi
có sự cố xảy ra hạn chế tối đa thời gian cắt điện cho một lần sửa chữa cũng như số
lần sửa chữa cắt điện trên lưới. Công ty đã thực hiện kết hợp sửa chữa nhiều công
việc cùng nhiều đơn vị thực hiện trên một tuyến đường dây trong một lần sửa chữa
cắt điện để việc truyền tải điện luôn được liên tục.
Công ty Truyền tải điện có đội ngũ CNV có kinh nghiệm quản lý vận hành, có
ham muốn phấn đấu, có tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm, nỗ lực cố gắng vượt qua
khó khăn, lãnh đạo công ty đã biết dựa vào đó mà phát huy sức mạnh tập thể, đoàn
kết nội bộ, phát huy dân chủ…để tập trung nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng
công ty điện lực Việt Nam giao. Thu nhập cán bộ CNV tương đối cao, đời sống vật
chất tinh thần được đảm bảo, người lao động của công ty được làm việc trong điều
kiện phù hợp, bầu không khí thoải mái, luôn luôn được động viên khuyến khích cả
về vật chất lẫn tinh thần.
Thái Thị Khánh Hoà Đầu tư 47A