Công tác tham dự thầu tại công ty cổ phần licogi 13 thực trạng và giải pháp

  • 86 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 86 trang

Nội dung text: Công tác tham dự thầu tại công ty cổ phần licogi 13 thực trạng và giải pháp

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
MỤC LỤC
Phần mở đầu......................................................................................................1
Phần nội dung..................................................................................................2
Chương I: Thực trạng công tác tham dự thầu của Công ty cổ phần
LICOGI 13.......................................................................................................2
1.1. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần
Licogi 13.................................................................................................................2
1.1.1 - Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần LICOGI
13........................................................................................................................2
1.1.2- Tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ
phần LICOGI13..................................................................................................6
1.1.3- Tổng quan về tình hình đầu tư của Công ty Cổ phần LICOGI 13...........8
1.2. Thực trạng công tác tham dự thầu của Công ty Cổ phần LICOGI 13.. 11
1.2.1.- Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công tác tham dự thầu của
công ty:.............................................................................................................11
1.2.1.1. Môi trường bên ngoài...................................................................11
1.2.1.2. Các yếu tố thuộc nội bộ doanh nghiệp.........................................12
1.2.2- Quy trình tham dự thầu..........................................................................27
1.2.2.1. Thu thập thông tin về gói thầu :....................................................29
1.2.2.2. Mua và nghiên cứu HSMT............................................................31
1.2.2.3. Lập và trình duyệt HSDT..............................................................31
1.2.2.4. Nộp HSDT và tham dự mở thầu....................................................41
1.2.2.5. Ký kết và thực hiện hợp đồng........................................................42
1.2.3. Tổ chức phối hợp thực hiện công tác tham dự thầu giữa các phòng ban
có liên quan......................................................................................................44
1.2.4. Minh hoạ qua một gói thầu cụ thể mà công ty đã tham dự....................45
1.2.4.1. Gói thầu « phần móng nhà văn phòng và căn hộ cho thuê ».......45
1.2.4.2. Gói thầu « Xử lý nền một số hạng mục thuộc dây chuyền sản xuất
chính của nhà máy xi măng Thăng Long »................................................53
1.2.5. Đánh giá tình hình thực hiện công tác tham dự thầu của công ty trong
thời gian qua.....................................................................................................61
1.2.5.1- Những thành tựu đạt được............................................................65
Khoa đầu tư
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
1.2.5.2- Những tồn tại cần khắc phục........................................................69
1.2.5.3- Nguyên nhân của những tồn tại....................................................70
a. Do chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế..............................70
b. Công tác tổ chức nhân sự đấu thầu còn nhiều hạn chế :...................70
c. Năng lực cạnh tranh của nhà thầu chưa thực sự cao.........................71
d. Công tác nghiên cứu HSMT chưa thực sự hiệu quả.........................71
e. Công tác lập HSDT chưa được thực hiện tốt....................................71
Chương II - Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao khả năng
thắng thầu tại công ty cổ phần LICOGI 13................................................73
2.1.Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới........................73
2.2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại
công ty cổ phần LICOGI 13...............................................................................73
2.2.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Cổ
phần LICOGI 13...............................................................................................73
2.2.1.1- Nhóm giải pháp chung..................................................................73
a. Khắc phục ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan..............................73
b. Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp......................74
c. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đấu
thầu.......................................................................................................75
2.2.1.2- Nhóm giải pháp cụ thể:.................................................................76
a- Giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu, đánh hồ sơ mời thầu....76
b- Giải pháp hoàn thiện công tác lập hồ sơ dự thầu.............................78
c- Giám sát quá trình thi công đảm bảo chất lượng công trình, tạo uy
tín đối với khách hàng..........................................................................81
2.2.2. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước và tổng công ty LICOGI
..........................................................................................................................82
2.2.2.1- Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước......................................82
2.2.2.2- Kiến nghị với Tổng Công ty LICOGI............................................82
PHẦN KẾT LUẬN.........................................................................................84
Khoa đầu tư
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Phần mở đầu
Cùng với xu thế hội nhập và phát triển của nền kinh tế, cùng với nhiệm vụ đẩy
mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội, ngành xây dựng đang ngày càng phát triển và giữ vai trò chủ đạo trong nền
kinh tế. Nhận thức được mức tỷ suất lợi nhuận sẽ đạt được khi tham gia hoạt động
trong lĩnh vực này, trong mấy chục năm qua, có hàng trăm doanh nghiệp xây dựng
đã được thành lập và đi vào hoạt động. Công ty cổ phần LICOGI 13 được thành lập
từ đầu những năm 60 với tiền thân là công trường cơ giới 57 cho đến nay đã có gần
50 năm kinh nghiệm trong việc nhận thầu thi công các công trình xây dựng, bao
gồm cả các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông.
Hiện nay cái tên LICOGI 13 được nhắc tới như một lá cờ đầu trong ngành xây
dựng. Trong suốt nửa thế kỷ qua, công ty đã không ngừng củng cố và nâng cao vị
thế của mình. Gần chục năm trở lại đây, công ty quyết định đẩy mạnh đa dạng hoá
ngành nghề kinh doanh, tham gia vào hoạt động đầu tư phát triển cả với cương vị
của một nhà đầu tư. Tuy nhiên vai trò của một nhà thầu chuyên nghiệp vẫn được
xác định là vai trò chính, đồng thời hoạt động nhận thầu thi công công trình vẫn là
hoạt động mang lại tỷ lệ doanh thu chủ yếu cho công ty. Với mục đích tìm hiểu sâu
hơn về hoạt động này, em đã chọn nghiên cứu đề tài “Công tác tham dự thầu tại
công ty cổ phần LICOGI 13- Thực trạng và giải pháp”. Trong phạm vi có hạn
của bài viết có thể em chưa thể đề cập tới tất cả các vấn đề có liên quan. Vậy kính
mong các thầy cô và các bạn cho ý kiến góp ý bổ sung
Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt-
người đã tận tình hướng dẫn và giúp em hoàn thành chuyên đề.
Khoa đầu tư 1
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Phần nội dung
Chương I: Thực trạng công tác tham dự thầu của
Công ty cổ phần LICOGI 13.
1.1. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần
Licogi 13
1.1.1 - Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần
LICOGI 13.
a.Thông tin chung
1. Tên
+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần LICOGI13
+ Tên công ty viết bằng tiếng Anh: LICOGI13 JOINT STOCK COMPANY
+Tên công ty viết tắt: LICOGI13
2. Địa chỉ công ty: Toà nhà LICOGI13, Đường Khuất Duy Tiến, Phường
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 04.8542560; 04.5530151; 04.5534377.
Fax: 04.8544107
Email:[email protected]
3. Đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ
phần LICOGI 13 số 0103008046 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp
ngày 10/6/2005.
4. Tài khoản công ty
+ số : 10201-00000-54283
Tại Ngân hàng Công thương - Thanh Xuân - Hà Nội
+Số:1007 27750-6300
Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Điện Biên Phủ-
Thành phố Hà Nội.
Khoa đầu tư 2
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
+Số: 2111-0000-0000-61
Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hà Nội
5. Mã số thuế Công ty: 01 001 064 26
6.Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ VNĐ)
Vốn nhà nước chiếm 51%
Vốn tư nhân chiếm 49%
7.Danh sách cổ đông sáng lập:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối
Số cổ
Stt Tên cổ đông với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính
phần
đối với tổ chức
1 Tổng công ty xây dựng Nhà G1 Phường Thanh Xuân Nam,
và phát triển hạ tầng Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Đại diện
Nguyễn toàn Thắng 51.000
Số 18, ngách 9, ngõ Đền Tương Thuận,
phường khâm Thiên, Quận Đống Đa,
Hà Nội
2 16 cổ đông khác 9.551
8. Thành viên hội đồng quản trị.
Ông Vũ Tuấn Đương-Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty;
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó chủ tịch HĐQT;Uỷ viên HĐQT kiêm trưởng
ban kiểm soát Tổng công ty LICOGI
Ông Nguyễn Văn Hiệp - Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc công ty;
Ông Nguyễn Khắc Minh - Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty;
Ông Bùi Đình Sơn - Uỷ viên HĐQT, Trưởng Phòng KTKT
Khoa đầu tư 3
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
9. Người đại diện theo pháp luật của công ty.
Chức danh: Giám đốc
Họ và tên: Vũ Tuấn Đương Giới tính: Nam
Sinh ngày: 02/09/1963 Dân tộc: kinhQuốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): 012636306
Ngày cấp: 03/10/2003Nơi cấp: Công an Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 318 nhà A11, Phường Thanh xuân
Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Phòng 903- 17T2, Khu trung cư Trung Hoà, Phường Trung
Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
b. Quá trình hình thành và phát triển qua các giai đoạn
Được thành lập từ rất sớm (năm 1960) với tiền thân là Công trường cơ giới
57, đến 8/03/1980 phát triển thành xí nghiệp Thi công cơ giới số 13 và năm 1989
đổi tên thành Xí nghiệp cơ giới và xây lắp số 13 thuộc Liên hiệp các xí nghiệp thi
công cơ giới ; đến đầu năm 1996 thành lập công ty cơ giới và xây lắp số 13 trực
thuộc Tổng công ty xây dựng và Phát triển hạ tầng ; Ngày 10 tháng 06 năm 2005,
Công ty Cơ giới và xây lắp số 13 chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ
phần theo quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008046 do Sở Kế hoạch và
đầu tư Hà Nội cấp ; LICOGI13 là một đơn vị chủ lực trong lĩnh vực san nền, xử lý
nền móng các công trình xây dựng lớn trọng điểm của đất nước.
Bằng định hướng đa dạng hoá ngành nghề, sản phẩm, mở rộng quy mô và
nâng cao chất lượng sản phẩm, những năm vừa qua, một mặt LICOGI13 tiếp tục
đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ và nâng cao trình độ cán bộ, công nhân kỹ thuật
của lĩnh vực truyền thống (san nền, xử lý nền móng), mặt khác đầu tư phát triển các
lĩnh vực, ngành nghề khác như : sản xuất gạch Block bằng dây chuyền công nghệ
hiện đại của Tây Ba Nha, sản xuất công nghệ bê tông cốt thép theo công nghệ quay
li tâm kết hợp rung, thi công xây lắp hạ tầng kỹ thuật tại các thành phố, sân bay,
Khoa đầu tư 4
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
bến cảng… Những lĩnh vực, ngành nghề mới của Công ty đã phát huy được hiệu
quả, cùng với ngành nghề truyền thống làm tăng năng lực, sức cạnh tranh, vị thế,
tạo ra nhiều sản phẩm mới, nhiều việc làm, các sản phẩm ngành nghề bổ trợ lẫn
nhau làm tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
Với yêu cầu tiếp tục đổi mới phát triển doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu hội
nhập kinh tế quốc tế, LICOGI13 đã và đang thực hiện những đổi mới tạo bước đột
phá để theo kịp tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, cụ thể như :
Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng và hiệu quả
các lĩnh vực đang hoạt động ; tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên môn hoá, cải
tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng, cơ chế giao khoán và kiểm soát nội bộ, ngày
càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ cho các cán bộ và công nhân.
Đầu tư thiết bị thi công mới, hiện đại có năng suất cao, thu hút, tuyển chọn,
đào tạo cán bộ công nhân kỹ thuật , tổ chức một lực lượng đủ mạnh để đảm nhận
việc thi công các công trình nguồn điện có quy mô lớn.
Chuyển từ vị thế nhà thầu thuần tuý sang làm chủ đầu tư các dự án, trước là
các dự án về Nhà ở trung cư cao tầng, Dự án khu trụ sở, văn phòng và căn hộ cao
cấp cho thuê, các dự án khu đô thị mới…Tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự
án về thủy điện vừa và nhỏ, dự án về vật liệu, cơ khí xây dựng…
Tổ chức lại, mở rộng hơn quy mô hoạt động của các chi nhánh : Xây dựng,
Nền móng, Sản xuất VLXD, Cơ giới – Hạ tầng và các hoạt động dịch vụ khác.
c. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:
-Thi công xây lắp bằng cơ giới : mặt bằng, nền móng và hạ tầng kỹ thuật các
loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thuỷ lợi, giao thông, khu đô thị,
khu công nghiệp ;
- Xây dựng nhà ở, các công trình dân dụng, công nghiệp công cộng.
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng ; gạch Block, ống cống bê tông, bê
tông thương phẩm, và các loại vật liệu khác ;
Khoa đầu tư 5
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Sản xuất công nghiệp : gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng ;
côtpha định hình, giàn giáo, nhà công nghiệp, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, lắp đặt
máy móc, thiết bị và các sản phẩm công nghiệp, kết cấu định hình khác ;
- Các hoạt động dịch vụ : cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, dịch vụ
khảo sát địa hình, địa chất, thí nghiệm vật liệu xây dựng, nền móng, tư vấn đầu tư ;
-Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ, vật liệu xây dựng, xuất khẩu lao
động ;
- Đầu tư và kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật Khu
công nghiệp, các Dự án thủy điện vừa và nhỏ.
1.1.2- Tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ
phần LICOGI13
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2005-2007
Bảng 1: TÓM TẮT TÀI SẢN CỦA CÔNG TY
TRONG 3 NĂM 2005-2007:
Đơn vị tính: VND
Danh mục Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
1.Tổng số tài sản có 242.362.375.601 224.560.069.592 343.078.979.546
2. Tổng nợ phải trả 230.363.345.841 204.887.657.422 229.050.908.920
3. Vốn lưu động 181.149.646.477 173.074.517.627 265.117.375.015
4. Lợi nhuận trước thuế 1.895.499.647 4.343.026.937 15.324.246.898
5. Lợi nhuận sau thuế 1.895.499.647 4.343.026.937 13.178.853.749
6. Tốc độ tăng của lợi
- 129 595
nhuận sau thuế (%)
(Nguồn: LICOGI 13)
Từ bảng tóm tắt tài sản của công ty có thể rút ra những nhận xét khái quát về
tình hình tài chính của công ty trong 3 năm như sau:
Khoa đầu tư 6
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Thứ nhất, vốn lưu động hàng năm chiếm khoảng 70% so với tổng tài sản. Đây
là một tỷ lệ tương đối lớn. Điều này có thể lý giải xuất phát từ đặc điểm lĩnh vực
sản xuất kinh doanh của công ty. Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với chức năng
chủ yếu là nhận thầu thi công công trình, một năm công ty có thể thi công cùng lúc
gần chục công trình lớn. Do đó, một tỷ lệ vốn lưu động lớn trong cơ cấu tổng tài sản
là một sự đầu tư hợp lý đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh.
Thứ hai, mặc dù tổng tài sản của công ty không tăng đều qua các năm song lợi
nhuận sau thuế năm sau luôn cao hơn năm trước, thậm chí có thể đánh giá đây là
những bước tăng trưởng thần kỳ. Năm 2006, lợi nhuận sau thuế tăng 129% so với
năm 2005, năm 2007, tỷ lệ này là 595%. Tốc độ tăng của năm 2007 so với năm
2006 là 203%. Điều đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kể trên đạt được kể từ sau năm
2004- một mốc quan trọng đánh giá sự chuyển đổi hoạt động của công ty sang mô
hình công ty cổ phần. Như vậy, có thể khẳng định việc chuyển đổi mô hình hoạt
động là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với xu hướng phát triển tất yếu của nền kinh
tế.
Bảng 2: SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU TRONG 3 NĂM TỪ 2005-2007
Năm 2005 2006 2007
1. Sản lượng 200.367.000 256.395.838 373.289.000
(1000 Đ)
Tốc độ tăng - 27.96 86.30
trưởng định
gốc(%)
Tốc độ tăng - 27.96 45.59
trưởng liên
hoàn(%)
2. Doanh thu 182.282.135 202.336.208 283.262.000
(1000 Đ)
Tốc độ tăng - 11.00 55.40
trưởng định
gốc(%)
Tốc độ tăng 11.00 40
trưởng liên
hoàn(%)
(Nguồn: tự tổng hợp)
Khoa đầu tư 7
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Từ bảng tổng kết trên có thể đưa ra một vài nhận xét về tình hình sản xuất
kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây như sau:
Thứ nhất, sản lượng và doanh thu đều tăng lên theo thời gian. Năm sau tăng
trưởng với tốc độ cao hơn năm trước. Điều này chính là một minh chứng rõ ràng
nhất cho sự lớn mạnh không ngừng của công ty trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, bên cạnh đó có một điều cần chú ý xem xét và đánh giá. Có thể
nhận thấy tốc độ tăng của sản lượng luôn cao hơn tốc độ tăng của doanh thu. Điều
này phản ánh điều gì? Phải chăng đối với các công trình công ty đã thi công thì vấn
đề nâng cao chất lượng chưa thực sự được chú ý?
Bên cạnh các thông tin về tổng tài sản và kết quả sản xuất kinh doanh, chúng
ta còn có thể đánh giá tiềm lực tài chính của công ty qua việc cung cấp hạn mức tín
dụng của các ngân hàng thương mại đối với công ty
Bảng 3: TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ HẠN NGẠCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CUNG CẤP CÁC HẠN MỨC TÍN DỤNG.
Đơn vị tính : VNĐ
Ngân hàng cung cấp
STT Địa chỉ Số tiền tín dụng
tín dụng
Ngân hàng Công thương 275 Đường Nguyễn Trãi,
1 50.800.000.000
Thanh Xuân Q. Thanh Xuân - TP HN
Ngân hàng thương mại cổ 148 Đường Hoàng Quốc Việt
2 25.000.000.000
phần Quân đội Q. Cầu Giấy - TP HN
Ngân hàng thương mại cổ 72 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm -
3 168.000.000.000
phần Kỹ thương TP Hà Nội
Tổng số tiền tín dụng: 243.800.000.000
( Nguồn: LICOGI 13)
1.1.3- Tổng quan về tình hình đầu tư của Công ty Cổ phần LICOGI 13.
Chúng ta có thể theo dõi tình hình đầu tư của công ty từ năm 2005 trởi lại đây
qua bảng tổng kết sau:
Khoa đầu tư 8
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Bảng 4: DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG TIẾN HÀNH :
Đơn vị tính : Triệu đồng
Giá trị hợp đồng Dự kiến
Khách hàng/ thời gian
TT Tên hợp đồng Phần Phần
Tổng số Chủ đầu tư hoàn
đã TH còn lại thành
Đường bao biển khu đô thị Ban Quản lý
1 33.391 22.152 11.238 06/2009
mở rộng Cột 5 - Cột 8 dự án Hạ Long
Gói mặt đường bao biển
Ban Quản lý
2 Cột 8 - Hạ Long - Quảng 24.691 10.620 14.070 06/2009
dự án Hạ Long
Ninh
Nhà máy thuỷ
3 Thuỷ điện Sông Tranh 2 124.000 15.000 109.000 điện Sông 12/2009
Tranh
Thuỷ điện Bản Chát - Đào
và xử lý gia cố hố móng vai
Tổng công ty
phải đập chính; san nền và
4 445.286 85.942 371.369 điện lực Việt 2011
xây dựng cơ bản các khu
Nam
phụ trợ; Khai thác sản xuất
đá, cát nghiền.
Công ty Trách
San nền khu công nghiệp nhiệm hữu hạn
5 Thăng Long II - Phố Nối, 130.000 80.000 50.000 khu công 09/2009
Hưng Yên nghiệp Thăng
Long II
Công ty cổ
6 Nhà máy xi măng Bút Sơn 63.191 30.000 33.000 phần xi măng 04/2009
Bút Sơn
(Nguồn : LICOGI 13)
Trên thực tế bảng trên chỉ liệt kê những công trình lớn mà công ty đã và đang
thi công. Bên cạnh đó còn nhiều gói thầu với giá trị vừa và nhỏ đã được công ty
hoàn thành và bàn giao công trình. Như vậy có thể thấy trong những năm gần đây,
Khoa đầu tư 9
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
công ty liên tục nhận được các hợp đồng thi công các gói thầu quan trọng với yêu
cầu kỹ thuật phức tạp.
Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy, bắt đầu từ năm 2008, số lượng các công trình
thuộc phạm vi đầu tư của công ty giảm rõ rệt so với các năm trước. Lý giải cho điều
này có thể xuất phát từ tình trạng chững lại của nền kinh tế, gây ra sự bất ổn trong
đầu tư nói chung,và trong công nghiệp xây dựng nói riêng. Đây chính là hậu quả do
ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ gây nên.
Bảng 5 : DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY ĐANG TRIỂN KHAI
Đơn vị tính:
triệu đồng
Tổng giá trị Thời gian Thời gian
TT Tên dự án Địa điểm
đầu tư triển khai hoàn thành
Khu trụ sở văn Đường khuất Duy
phòng và căn Tiến - Nhân chính
1 314.000 Quý 1/2009 Quý 3/2011
hộ cao cấp - Thanh Xuân -
cho thuê Hà Nội
( Nguồn : LICOGI 13)
Có thể thấy, bên cạnh việc tham gia hoạt động đấu thầu với vai trò một nhà
thầu độc lập, LICOGI 13 còn tổ chức đấu thầu trên cương vị một nhà đầu tư. Dự án
« khu trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê » là dự án lớn nhất công ty đã
đầu tư và thực hiện
1.2. Thực trạng công tác tham dự thầu của Công ty Cổ phần LICOGI 13.
1.2.1.- Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công tác tham dự thầu của công
ty:
LICOGI 13 là một công ty lớn trong lĩnh vực xây dựng. Kể từ khi thành lập
cho đến nay, công ty đã tham gia và giành được hợp đồng thi công nhiều gói thầu
quan trọng. Doanh thu từ hoạt động đấu thầu chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng doanh
thu. Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của hoạt động tham dự thầu đối với hoạt động
sản xuất kinh doanh cũng như sự tồn tại và phát triển của công ty. Do đó khi nghiên
cứu hoạt động tham dự thầu, chúng ta phải đặc biệt chú ý tới các nhân tố ảnh hưởng
Khoa đầu tư 10
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
tới khả năng thắng thầu của công ty. Các nhân tố này có thể trực tiếp hay gián tiếp
ảnh hưởng tới kết quả hoạt động tham dự thầu của bất cứ một nhà thầu nào. Khi xét
tới các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công tác tham dự thầu của công ty, chúng
ta có thể chia các nhân tố này ra làm 2 nhóm: nhóm nhân tố từ môi trường bên
ngoài- là các nhân tố khách quan và nhóm nhân tố bên trong- bao gồm các nhân tố
chủ quan xuất phát từ nội bộ doanh nghiệp.
1.2.1.1. Môi trường bên ngoài
a. Đặc điểm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh
Được thành lập từ rất sớm vào những năm 1960, công ty cổ phần LICOGI 13
đã có gần 50 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Có thể nói đây là một ngành
công nghiệp mũi nhọn và được xếp vào nhóm ngành công nghiệp quan trọng bậc
nhất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Bởi lẽ chúng ta vẫn đang trong giai đoạn đẩy
nhanh công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, cho nên công nghiệp xây dựng đóng
vai trò chủ đạo trong việc tạo dựng cơ sở hạ tầng, làm tiền đề cho sự phát triển của
các ngành, các lĩnh vực khác. Hiện đây đang là thời kỳ hưng thịnh của lĩnh vực xây
dựng xây dựng cơ bản và xây dựng dân dụng. Việc nắm bắt được xu hướng phát
triển của xã hội và khả năng thích nghi với những nhu cầu thay đổi không ngừng
của nó sẽ là một trong các nhân tố quyết định thành công đối với công tác tham dự
thầu.
b. Đối thủ, đối tác
Cũng xuất phát từ đặc điểm kể trên của công nghiệp xây dựng mà trong nửa
thế kỷ qua, nền kinh tế đã chứng kiến việc xuất hiện và lớn mạnh không ngừng của
các công ty hoạt động trong lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao vào bậc nhất này.
Điều đó là một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của toàn xã hội, nhưng cũng là
một thách thức đối với từng công ty- từng cá thể hoạt động trong lĩnh vực này. Việc
liên tục củng cố uy tín và hình ảnh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Không nằm
ngoài quy luật nà, LICOGI 13 luôn phải theo dõi các tín hiệu thị trường cũng như
các thông tin từ các đối thủ cạnh tranh để tìm ra cho mình những chiến lược, chính
sách nội bộ phù hợp, đồng thời lựa chọn những đối tác có khả năng kết hợp một
cách ăn ý nhất với công ty.
Khoa đầu tư 11
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
1.2.1.2. Các yếu tố thuộc nội bộ doanh nghiệp
a. Nguồn nhân lực
Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào,
nguồn nhân lực cũng là yếu tố đầu vào quan trọng nhất trong hàm sản xuất. Vì con
người có khả năng sử dụng vốn và khai thác tài nguyên, kết hợp với việc áp dụng
khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm. Nhận thức được vấn đề này, công ty
LICOGI 13 đã có chính sách đầu tư khá hợp lý vào việc phát triển nguồn nhân lực.
Trước hết công ty cần phải đảm bảo đội ngũ lao động đủ về số lượng để bố trí
theo các công trình, đặc biệt khi cần thực hiện cùng lúc nhiều gói thầu, hoặc nhiều
hạng mục của một gói thầu lớn. Một thực tế còn tồn tại trong đa số các công ty xây
dựng hiện nay là tình trạng bắt công nhân làm tăng ca, thậm chí làm cả ban đêm để
kịp tiến độ công trình. Diều đó không những gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao
động mà còn ảnh hưởng tới chất lượng công trình, từ đó làm suy giảm uy tín của
công ty không chỉ trong hoạt động xây dựng mà cả trong quản lý và sử dụng lao
động. Và tất nhiên cái giá phải trả về lâu dài sẽ lớn gấp nhiều lần những đồng lợi
nhuận mà công ty đạt được trước mắt. Vì thế cần cân nhắc để có quyết định sáng
suốt trong việc đào tạo và sử dụng lao động.
Tuy nhiên vấn đề số lượng chỉ là một mặt phản ánh sự đóng góp về lượng vào
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Quan trọng hơn cả vẫn là chất
lượng đội ngũ lao động. Chất lượng ở đây không chỉ đánh giá ở riêng đội ngũ kĩ sư
hay cán bộ lãnh đạo. Đặc điểm của công nghiệp xây dựng là môi trường địa hình và
kĩ thuật thi công sử dụng cho mỗi công trình không giống nhau, đòi hỏi người cán
bộ kĩ thuật cũng như những công nhân trực tiếp thi công cần phải nhạy bén, linh
hoạt có khả năng thích nghi với sự thay đổi liên tục trong điều kiện và biện pháp thi
công.
Với đội ngũ hơn 700 kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, được đào tạo trong
nước cũng như nước ngoài, đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong quản lý cũng
như ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hiện nay, LICOGI13 có khả
năng thi công, xây dựng các loại công trình tầm cỡ, quy mô lớn; những công trình
kết cấu phức tạp nhất đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng.
Khoa đầu tư 12
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Bảng 6 : NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13
TT Ngành nghề Phân loại Trình độ Số lượng
I Tổng số CBCNV 744
Kỹ sư kỹ thuật 175
A Nghành xây dựng 1 - Kỹ sư xây dựng 3 - 25 năm 65
dân dụng và công 2 - Kiến trúc sư kinh 5
nghiệp 3 - Kỹ sư vật liệu xây dựng nghiệm 14
4 - Kỹ sư kinh tế xây dựng 15
B Nghành xây mỏ, giao 1 - K.S giao thông san nền 9
thông 2 - Kỹ sư cầu đường 8
3 - K.S khai thác lộ thiên 5
4 - K.S trắc địa 8
C Các nghành nghề 1 - Kỹ sư động lực 5
khác 2 - Kỹ sư cơ khí 4
3 - Kỹ sư điện 2
4 - Kỹ sư thủy lợi 8
5 - Cử nhân kinh tế, tài chính 20
6 - Cử nhân luật 4
7 - Cử nhân ngoại ngữ 3
II Công nhân kỹ thuật 569
( Bậc 3 trở lên ) 1 - Thợ lái ôtô vận chuyển Bậc 3 - 5 50
2 - Thợ lái máy đào Bậc 3 - 5 20
3 - Thợ lái máy ủi Bậc 3 - 5 15
4 - Thợ đóng cọc Bậc 3 - 5 30
5 - Thợ khoan cọc nhồi Bậc 3 - 5 27
6 - Thợ cơ khí Bậc 3 - 5 15
7 - Công nhân trắc địa Bậc 3 - 5 15
8 - Thợ điện ôtô Bậc 3 - 5 17
9 - Thợ xây dựng (nề, sắt, xây...) Bậc 3 - 5 325
10 - Thợ khác Bậc 3 - 5 55
(nguồn: LICOGI 13)
Khoa đầu tư 13
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
c.Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý công ty
Khi xét đến các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của một doanh nghiệp, không thể không nhắc đến đặc điểm về bộ máy tổ chức quản
lý của doanh nghiệp đó. Bởi lẽ một cơ cấu tổ chức hợp lý quyết định sự thành công
bước đầu của một quá trình đầu tư, nó giúp cho hoạt động đầu tư được diễn ra trôi
chảy và đồng bộ. Một cơ cấu tổ chức bất hợp lý đồng nghĩa với một dây chuyền vận
hành thiếu đồng bộ. Và như vậy thì hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ không bao giờ
mang lại hiệu quả, thậm chí có thể sẽ tàn lụi dần. Nắm rõ tầm quan trọng của vấn đề
này, công ty đã nghiên cứu và tìm ra cho mình một cơ cấu tổ chức hợp lý nhất và
khi vận hành sẽ mang lại hiệu quả cao nhất
Khoa đầu tư 14
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC PHÓ TỔNG GIÁM
ĐỐC
PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG BAN QUẢN PHÒNG
TỔ CHỨC KINH TẾ CƠ GIỚI TÀI CHÍNH LÝ DỰ ÁN TỔNG HỢP
HÀNH CHÍNH KỸ THUẬT KẾ TOÁN
VẬT TƯ ĐTXD
CÁC CHI NHÁNH CÁC BAN ĐIỀU ĐỘI, XƯỞNG SỬA
TRỰC THUỘC HÀNH CHỮA
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ CÔNG TY CỔ CÔNG TY
LICOGI 13 PHẦN SXVLXD PHẦN THUỶ ĐIỆN TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI
NỀN MÓNG XÂY DỰNG LICOGI 13 IMAG NGỌC LINH VIỆT ĐỨC
Khoa đầu tư 15
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Trong mô hình nêu trên, các công việc trước và trong quá trình tham dự thầu
được giao cho phòng kinh tế- kỹ thuật phụ trách. Chúng ta có thể tham khảo mô
hình tổ chức của bộ phận này qua mô hình sau đây:
Trưởng phòng
Phó phòng phụ trách Phó phòng phụ trách
kỹ thuật tiếp thị đấu thầu
Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ
phận phận phận phận phận phận
kế quản lý tiếp thị tiền quản lý an toàn
hoạch kinh tế đấu lương kỹ thuật và bảo
thống thầu thi công hộ lao
kê động
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng phòng được quy định rõ ràng
trong điều lệ công ty:
* Chức năng
- Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, tiếp
thị và đấu thầu, kinh tế và kế hoạch, tổ chức, quản lý việc thực hiện các hợp đồng
xây lắp về khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của
phòng KTKT, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty về kinh tế, kế
hoạch và kỹ thuật thi công.
* Nhiệm vụ:
Khoa đầu tư 16
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Nghiên cứu thị trường xây dựng, tham mưu cho Giám đốc Công ty trong
việc xây dựng các định hướng lớn trong sản xuất kinh doanh.
- Phối hợp với các Phòng-Ban có liên quan để xây dựng các kế hoạch sản xuất
kinh doanh dài hạn và hàng năm.
- Là đầu mối giúp lãnh đạo Công ty phối hợp linh hoạt và rộng rãi các bộ phận
và cá nhân trong Công ty, các tổ chức và cá nhân ngoài Công ty trong việc thu thập,
phân tích thông tin và tìm hiểu về các hợp đồng và các đối tác tiềm năng. Tham
mưu cho Giám đốc Công ty trong việc quyết định tham gia hoặc không tham gia
chào giá, đấu thầu hoặc ký kết từng hợp đồng tiềm năng.
- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ công nhân viên trong phòng đúng người,
đúng việc phát huy năng lực sở trường của từng người để thực hiện tốt chức năng,
nhiệm vụ của phòng.
- Quan hệ mật thiết với các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc công
ty để thống nhất hướng giải quyết tốt nhất những vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ.
d. Năng lực xe máy thi công
Đây cũng là một nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của công tác
tham dự thầu. Năng lực xe máy thi công thể hiện ở hệ thống máy móc thiết bị mà
nhà thầu sở hữu và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của chúng. Nó cũng là
minh chứng cho khả năng của doanh nghiệp trong việc huy động nguồn lực vào
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cũng giống như yêu cầu đối với lao động,
máy móc thiết bị công ty sở hữu cơ bản phải đảm bảo được tiến độ và chất lượng
công trình. Phải hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng đi thuê máy thi công bởi lẽ đây
là một hoạt động mang tính bất ổn và thường chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro trong
việc đảm bảo tiến độ và thường đẩy chi phí xây dựng lên cao, từ đó hạn chế khả
năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Một vấn đề cần quan tâm là khi đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phải chú ý
tới nguồn gốc xuất xứ và các thông số kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu của từng loại
công việc. Khi sử dụng cần có kế hoạch bố trí máy móc phù hợp với từng loại công
trình, từng loại địa hình, địa chất…Song song với nó là việc bảo trì, bảo dưỡng và
Khoa đầu tư 17
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
đầu tư mới, đầu tư bổ sung máy móc có áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật mới để
đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu của công việc
Việc tăng cường đầu tư vào máy móc thiết bị không đơn thuần là hoạt động
làm tăng tài sản của doanh nghiệp mà còn làm tăng năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp.
Công ty cổ phần LICOGI 13, sau một thời gian dài hoạt động đã nhận được
nhiều bài học từ việc thua thầu đáng tiếc do chưa đầu tư thoả đáng vào tài sản cố
định, cho đến nay đã đầu tư cho mình một hệ thống máy móc thiết bị tương đối đầy
đủ, có khả năng đáp ứng các công trình lớn, có yêu cầu kĩ thuật phức tạp.
Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ XE MÁY THI CÔNG
TT Loại xe máy, thiết bị Số lượng Công suất
I Thiết bị xử lý nền móng
1 Máy đóng cọc
1.1 Máy đóng cọc bê tông cốt thép 13
- NIPPON SARYO D 508 1 Đến 6 tấn
- NIPPON SARYO D 308, 408 6 Đến 5 tấn
- DJ2 1 Đến 3,5 tấn
- CP 46 1 Đến 3,5 tấn
- UH20 1 Đến 3,5 tấn
- HITACHI KH - 125 2 Đến 4 tấn
- SUMITOMO SD-307; SD - Đến 6 tấn
2
510
- PD7 - 60R 1 Đến 7 tấn
1.2 Máy đóng cọc bản nhựa 2
1.3 Máy đóng cọc cát, cọc lassen 4 60 - 120 kw
1.4 Máy đóng cọc xi măng đất 7 D400 - 600
Khoa đầu tư 18