Công tác quản lý dự án tại công ty cổ phần xây dựng vinaconex 1

  • 138 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 138 trang

Nội dung text: Công tác quản lý dự án tại công ty cổ phần xây dựng vinaconex 1

Chuyên đề tốt nghiệp 1 Trường Đại học Kinh tế quốc dân
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quản lý dự án là một quá trình phức tạp, không có sự lặp lại. Nó khác hoàn toàn so
với việc quản lý công việc thường ngày của một nhà hàng, một công ty sản xuất hay một
nhà máy - bởi tính lặp đi lặp lại, diễn ra theo các quy tắc chặt chẽ và được xác định rõ của
công việc. Trong khi đó, công việc của quản lý dự án và những thay đổi của nó mang tính
duy nhất, không lặp lại, không xác định rõ ràng và không có dự án nào giống dự án nào. Mỗi
dự án có địa điểm khác nhau, không gian và thời gian khác nhau, thậm chí trong quá trình
thực hiện dự án còn có sự thay đổi mục tiêu, ý tưởng từ chủ đầu tư. Cho nên, việc điều hành
quản lý dự án cũng luôn thay đổi linh hoạt, không có công thức nhất định.
Trong khoảng một thập niên trở lại đây, cùng với xu hướng hội nhập khu vực hóa,
toàn cầu hóa trong mọi lĩnh vực kinh tế và cả lĩnh vực đầu tư xây dựng, công tác quản lý đầu
tư xây dựng ngày càng trở nên phức tạp đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều
ngành, nhiều đối tác và nhiều bộ môn liên quan. Do đó, công tác quản lý dự án đầu tư xây
dựng đòi hỏi phải có sự phát triển sâu rộng, và mang tính chuyên nghiệp hơn mới có thể đáp
ứng nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng ở nước ta trong thời gian tới. Điều này không
chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của Đảng và Nhà nước, mà còn tùy thuộc vào sự phấn đấu, không
ngừng nâng cao chất lượng, chuyên môn của bản thân các doanh nghiệp xây dựng, nhằm tạo
ra hiệu quả cao nhất cho các dự án xây dựng công trình, đem lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội
cho đất nước.
Xuất phát từ thực tế trên, bằng kiến thức về chuyên nghành đầu tư được tích lũy trong
thời gian học tập và nghiên cứu tại trường cùng thời gian thực tập thiết thực tại Công ty cổ
phần xây dựng Vinaconex-1, tôi đã chọn vấn đề : “Công tác quản lý dự án tại Công ty cổ
phần xây dựng Vinaconex-1” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài là thông qua việc xem xét, đánh giá thực trạng công
tác quản lý các dự án của đầu tư xây dựng công trình Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex-
1 trên cơ sở vận dụng những lý luận và thực tiễn về quản lý dự án đầu tư, để đề ra các giải
pháp giúp hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý dự án tại Công ty, đồng thời kiến nghị
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 2 Trường Đại học Kinh tế quốc dân
với Nhà nước biện pháp nhằm mở rộng, phát triển hoạt động quản lý dự án cho Công ty nói
riêng và các công ty xây dựng vừa và nhỏ nói chung trong nền kinh tế thị trường hội nhập
hiện nay.
Để thực hiện mục đích trên, chuyên đề có nhiệm vụ :
- Luận giải các vấn đề lý luận, thực tiễn về đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, xây
dựng hệ thống quy trình, nội dung đánh giá hiệu quả đầu tư trong công tác quản lý xây dựng
công trình
- Đánh giá thực trạng quản lý các dự án đầu tư xây dựng dân dụng của Công ty hiện nay,
nêu ra những vấn đề bất cập cần giải quyết trong tổ chức, thực hiện quản lý dự án, từ đó đề
ra nhóm giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, mang lại
thành công cao cho công trình.
- Đề xuất các quan điểm định hướng, giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm giúp cho cơ quan
hoạch định, quản lý của Nhà nước đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý
dự án của Công ty cũng như các doanh nghiệp xây dựng.
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng đề tài tập trung nghiên cứu là các hoạt động quản lý dự án mà Công ty cổ phần
xây dựng Vinaconex-1 đang triển khai và tổ chức thực hiện
- Phạm vi nghiên cứu : Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dụng trong quản lý dự án đầu tư
phát triển, trong đó tập trung chủ yếu vào nội dung quản lý các công trình xây dựng dân
dụng do Công ty làm chủ chủ đầu tư trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2008
4. Phương pháp nghiên cứu
Để triển khai đề tài, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây :
- Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác-Lênin; các phương
pháp nghiên cứu chung như phương pháp tổng hợp, phân tích so sánh; các phương pháp
thống kê kết hợp với khảo sát thực tế.
- Các phương pháp nghiên cứu mang tính đặc thù của lĩnh vực đầu tư dự án như phân tích
theo chu kỳ dự án, phân tích các bên có liên quan, các phương pháp đánh giá kết quả, hiệu
quả đầu tư, các phương pháp phân tích đánh giá đầu tư khác như phân tích lưu đồ, phân tích
SWOT...
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 3 Trường Đại học Kinh tế quốc dân
- Vận dụng các chính sách, văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ
Kế hoạch - Đầu tư về quản lý đầu tư xây dựng công trình vào thực tiễn nghiên cứu đề tài.
5. Kết cấu của chuyên đề
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của chuyên đề
được kết cấu thành 2 chương :
Chương 1 : Thực trạng công tác quản lý dự án tại Công ty cổ phần xây dựng
Vinaconex-1
Chương 2 : Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án tại
Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex-1
Chuyên đề này có nội dung nghiên cứu khá rộng, liên quan đến nhiều mặt nội dung
và nhiều vấn đề cần giải quyết. Tuy được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của thầy giáo
TS.Nguyễn Hồng Minh nhưng do trình độ và thời gian có hạn nên chuyên đề khó tránh khỏi
những thiếu xót. Vì vậy, Tôi rất mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ của cán bộ phòng Đầu
tư Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex-1 cùng các thầy cô Bộ môn để đề tài nghiên cứu có
thể hoàn thiện hơn nữa.
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 4 Trường Đại học Kinh tế quốc dân
CHƯƠNG 1 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX-1
1.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần Xây dựng VINACONEX-1
Công ty cổ phần Xây dựng Số 1 (VINACONEX 1 - JSC) là doanh nghiệp hạng 1 - Thành
viên của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt nam (VINACONEX JSC),
có giấy phép hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cả nước. Hiện nay, Công ty có trụ
sở tại D9, phường Thanh Xuân bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Trong quá trình
phát triền của mình, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 đã thực hiện xây dựng các công trình ở
nhiều lĩnh vực khác nhau và ở mọi quy mô, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và được tặng
thưởng nhiều huy chương vàng chất lượng. Sau 34 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty
Cổ phần Xây dựng số 1 đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành
Xây dựng. Công ty luôn khẳng định được vị thế của mình, được các đối tác đánh giá cao về
năng lực cũng như chất lượng sản phẩm. Hiện nay, Công ty có đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ
thuật có trình độ cao, lành nghề, giàu kinh nghiệm, luôn được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật
các kiến thức mới nhất về quản lý kỹ thuật, công nghệ cùng các trang thiết bị hiện đại.
1.1.1 Quá trình xây dựng và phát triển của Công ty
Ngày 16 tháng 11 năm 1973 Công ty xây dựng Mộc Châu, tiền thân của Công ty cổ
phần Xây dựng số 1 - Vinaconex 1 hiện nay được Bộ Xây dựng dựng ra quyết định thành
lập số 1969-BXD tại mảnh đất cao nguyên Mộc Châu tỉnh Sơn La. Từ năm 1973 đến năm
1977, Công ty làm nhiệm vụ xây dựng Nông trường Mộc Châu – Một cơ sở kinh tế của nhà
nước để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân vùng Tây Bắc của tổ
quốc trong thời kỳ đất nước đang trong tình trạng chiến tranh.
Từ năm 1977 đến năm 1981, Công ty chuyển về Xuân Mai thuộc huyện Chương Mỹ
tỉnh Hà Tây trước đây, nay thuộc thành phố Hà Nội và đổi tên thành Công ty Xây dựng số
11 – Bộ Xây dựng để xây dựng Nhà máy Bê tông Xuân Mai - Nhà máy Đúc cấu kiện bê
tông lớn nhất Đông Nam Á tại thời điểm đó, trong giai đoạn này Công ty cũng đã tham gia
thi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình - Một công trình trọng điểm quốc gia. Cuối
năm 1981 Công ty được Bộ Xây dựng cho chuyển trụ sở về Hà Nội và được Nhà nước giao
nhiệm vụ xây dựng khu nhà ở lắp ghép tấm lớn Thanh Xuân - Hà Nội. Năm 1984 Chủ tịch
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 5 Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Hội đồng Bộ trưởng đã ký Quyết định số 196/CT đổi tên Công ty xây dựng số 11 thành Liên
hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 trực thuộc Bộ xây dựng với nhiệm vụ chính là xây dựng
nhà ở cho nhân dân Thủ đô. Ngày 3 tháng 7 năm 1985 Thủ tướng chính phủ ra quyết định số
196-HĐBT thành lập Liên hiệp Xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 trên cơ sở Công ty Xây dựng
số 11 – Bộ Xây dựng. Giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1995 Liên hiệp Xây dựng nhà ở tấm
lớn số 1 đã xây dựng hơn 600 ngàn m2 nhà ở theo phương pháp lắp ghép tấm lớn tại khu
nhà ở Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam và các khu nhà ở Nghĩa Đô, Giáp Nhị… góp
phần rất quan trọng vào chương trình quốc gia, giải quyết nhà ở cho nhân dân thủ đô Hà Nội
tại thời kỳ đó. Trong thời kỳ này, Công ty cũng đã bắt đầu thi công xây dựng một số công
trình lớn bằng nguồn vốn nước ngoài như khách sạn Quốc tế 254D Thụy Khuê, Nhà máy
Coca-cola Ngọc Hồi và đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ có năng lực và giàu kinh
nghiệm, một đội ngũ công nhân lành nghề, xây dựng và tạo lập được cơ sở vật chất ban đầu
để tồn tại và phát triển.
Năm 1993 Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 được Bộ xây dựng cho phép đổi tên
thành Liên hợp xây dựng số 1 trực thuộc Bộ xây dựng với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các
công trình dân dụng và công nghiệp. Ngày 15/4/1995 Bộ xây dựng ra quyết định sáp nhập
Liên hợp xây dựng số 1 vào Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam -
Vinaconex JSC và từ đó mang tên mới là: Công ty xây dựng số 1 - Vinaconco - 1. Theo chủ
trương đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước ngày 29/8/2003 Bộ Xây Dựng ra quyết định số
1173/QĐ - BXD về việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước : Công ty xây dựng số 1 trực
thuộc Tổng công ty CPXNK xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần và mang tên mới là:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX-1)
VIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N01
Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX-1) là công ty cổ phần có vốn góp của
nhà nước chi phối (51%); do đó Tổng công ty VINACONEX làm đại diện, Công ty cổ phần
xây dựng số 1 là thành viên Tổng công ty (VINACONEX JSC).
Từ đó đến nay, Công ty đã có những bước phát triển vượt bậc, năng lực Công ty được
nâng cao mọi mặt từ năng lực quản lý của cán bộ, năng lực thiết bị trong thi công xây lắp và
đã mở rộng thêm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo hướng đa doanh, đa dạng hóa sản
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 6 Trường Đại học Kinh tế quốc dân
phẩm. Với năng lực được nâng cao, Công ty đã tham gia thi công nhiều công trình lớn, công
trình trọng điểm quốc gia và nhiều công trình bằng nguồn vốn nước ngoài, thể hiện đẳng cấp
cao và khẳng định là doanh nghiệp có uy tín và năng lực hàng đầu trong thị trường xây dựng
hiện nay. Địa bàn hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex-1 đã trải rộng khắp
cả nước, từ Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai đến Thành phố Hồ Chính Minh, tỉnh Bạc Liêu,
khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Hiện nay Công ty đang đồng loạt thi công hơn 40 công
trình, trong đó có nhiều công trình đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài và nhiều công trình
trọng điểm.
Như vậy, trong quá trình 35 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều địa bàn đóng
quân và hoạt động với việc thi công nhiều những công trình lớn, điều kiện thi công khó
khăn, phức tạp, đòi hỏi tiến độ nhanh, và tham gia thi công nhiều công trình trọng điểm, tên
tuổi Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex-1 qua các thời kỳ đã gắn liền với các địa danh
nổi tiếng như: Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, khu vực Xuân Mai, huyện Chương Mỹ
thành phố Hà Nội. Tên tuổi Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 cũng đã gắn liền với các công
trình lớn như khu nhà lắp ghép tấm lớn Thanh Xuân, Nhà máy Coca-cola, Tràng Tiền Plaza
thành phố Hà Nội, Nhà ở cao cấp 34 tầng tại Trung Hòa - Nhân Chính, khách sạn Sài Gòn -
Hạ Long…
Qua quá trình hoạt động và phát triển, Công ty đã đào tạo và xây dựng được một đội
ngũ cán bộ có năng lực và giàu kinh nghiệm. Một số cán bộ do sự điều động của công tác
cán bộ và những lý do khác nhau đã đi công tác ở các doanh nghiệp và các đơn vị khác
mang theo năng lực, phẩm chất và truyền thống người Công ty Cổ phần Xây dựng
Vinaconex-1.
1.1.2 Mục tiêu phát triển và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty
1.1.2.1 Mục tiêu phát triển
Là một doanh nghiệp có trên 30 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần Xây
dựng số 1 đã đóng góp tích cực và để lại dấu ấn cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất
nước. Những năm gần đây sản xuất kinh doanh của Công ty luôn phát triển bền vững với
nhịp độ cao. Giá trị sản xuất kinh doanh tăng bình quân 25%/năm. Đời sống của người lao
động trong Công ty được nâng cao rõ rệt.
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 7 Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Hàng nghìn công trình và hạng mục công trình trên khắp mọi miền đất nước được tập
thể người lao động của Công ty bằng bàn tay và khối óc của mình thực hiện với chất lượng
cao nhất, đáp ứng tiến độ thi công, đã và đang mạng lại hiệu quả kinh tế cho đất nước.
Trong số đó có các công trình tiêu biểu trong thời gian gần đây như : Trung tâm thương mại
Tràng tiền Plaza Hà nội; Khách sạn Sài gòn Hạ long Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng ninh;
Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà nội; Cao ốc 25 tầng Thành phố Hải Dương; Nhà 34 tầng
khu Đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính Hà nội…
Hiện nay thế mạnh của Công ty là xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp,
đặc biệt là công trình cao tầng bởi vì Công ty đang sở hữu một số lượng lớn xe máy thiết bị
phục vụ thi công như : Xe máy vận tải, san nền, máy khoan cọc nhồi, trạm trộn cung cấp bê
tông thương phẩm, cần trục tháp, thang tải và hệ thống giàn giáo cốp pha, sàn công tác định
hình. Vì vậy, Công ty có đủ năng lực phục vụ thi công hàng chục công trình ở nhiều lĩnh
vực khác nhau và ở mọi quy mô, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Sau 34 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 đã trở thành
một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành Xây dựng. Công ty luôn khẳng định
được vị thế của mình, được các đối tác đánh giá cao về năng lực cũng như chất lượng sản
phẩm. Cùng với trang thiết bị thi công hiện đại và đồng bộ là đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán
bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật lành nghề, Công ty luôn hướng tới
mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây
dựng cơ bản. Mục tiêu cao nhất của Công ty hiện nay là làm thỏa mãn mọi nhu cầu của
khách hàng. Công ty luôn xác định con người là yếu tố quan trọng cho sự phát triển. Vì thế
luôn có những chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, kỹ sư; xây dựng lực
lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, có tính kỷ luật và tác phong công nghiệp.
Trong giai đoạn hiện nay, đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm số một, là cơ hội để phát triển
Công ty cả về chất và lượng, tạo điều kiện để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, thúc
đẩy và chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Công ty đã, đang và sẽ triển khai các dự án phát triển
đô thị tại Quận Cầu Giấy, Hà nội; D9A Thanh Xuân Bắc, Hà Nội; Dự án Khu đô thị Lê
Trọng Tấn (Hà Đông); Dự án Hà Khánh (Hạ Long, Quảng Ninh); Dự án Vĩnh Điềm Trung
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 8 Trường Đại học Kinh tế quốc dân
(Nha Trang, Khánh Hòa) và một số dự án khác…
Về đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất, Công ty sẽ tập trung hướng vào đầu
tư thiết bị, phương tiện sản xuất công nghệ mới, hiện đại và đồng bộ, tạo điều kiện để Công
ty phát triển trở thành một nhà thầu xây dựng dân dụng và công nghiệp có trình độ công
nghệ cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
Bên cạnh đó Công ty sẽ đổi mới sắp xếp cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên
nghiệp, áp dụng triệt để và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 :
2000, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Đồng thời tiếp tục xây dựng, kiện toàn
tổ chức Công ty hướng tới hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
Về nguồn vốn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đa sở hữu nguồn vốn, năng động và linh
hoạt trong hoạt động tài chính để thu hút thêm nguồn vốn từ các cổ đông của Công ty, từ các
nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước cùng với các nguồn vốn hợp pháp khác. Đồng
thời sử dụng có hiệu quả vốn của Công ty vào sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận
cao.
Với định hướng trên, Công ty đã đề ra chính sách chất lượng của mình để luôn đảm
bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình hoạt động và phát triển.Cụ thể là :
- Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
sản xuất.
- Không ngừng nâng cao năng lực quản lý và điều hành sản xuất, điều chỉnh kịp thời cơ chế
quản lý để phù hợp với lực lượng sản xuất phát triển.
- Thường xuyên tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động, không ngừng đào tạo
nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên
- Khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác quản lý chất lượng.
Phạt nghiêm khắc đối với những vi phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.
- Làm tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Giá cả hợp lý và hoàn thành đúng tiến độ cam kết.
1.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm :
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 9 Trường Đại học Kinh tế quốc dân
- Xây dựng các công trình hạ tầng: giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước và xử lý môi trường
- Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế điện
- Kinh doanh phát triển khu đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
- Tư vấn đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn
giám sát, quản lý dự án
- Kinh doanh khách sạn du lịch lữ hành
- Đại lý cho các hãng trong và ngoài nước kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và
tiêu dùng
- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, xuất khẩu xây dựng
- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất, đối với công trình xây dụng dân dụng,
công nghiệp
- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu đô thị và nông thôn, xử lý nước thải và nước sinh
hoạt
- Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng khu
đô thị, khu công nghiệp
- Thi công xây dựng, cầu đường
- Đo đạc, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình, lập dự án đầu

- Dịch vụ quản lý nhà ở đô thị và văn phòng cho thuê
- Sản xuất, gia công lắp đặt các sản phẩm cơ khí
- Kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi; vận chuyển, xếp dỡ hàng hoá
- Phá dỡ các công trình dân dụng và công nghiệp
- Cho thuê thiết bị, máy móc xây dựng; giàn giáo cốp pha
- Kinh doanh tài chính
1.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:
- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 10 Trường Đại học Kinh tế quốc
dân
- Giám đốc điều hành
- Ban kiểm soát.
Quyền và nhiệm vụ của từng thành phần đều được quy định rõ trong “Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1” được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 (tổ chức chính thức vào ngày 25/4/2008).
Như vậy, sự phân cấp quản lý trong Công ty khá đầy đủ và rõ ràng :
- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Các vấn đề liên quan
đến định hướng phát triển, quyết định đầu tư, quyết định tổ chức đều phải thông qua Đại hội
đồng cổ đông. Việc bầu, miễm nhiệm hay bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành
viên Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đông cổ đông thực hiện.
- Hội đồng quản trị với vai trò là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty
để quyết định, sẽ tổ chức giám sát, chỉ đạo Giám đốc và các thành viên quản lý quan trọng
khác trong việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Giám đốc dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị sẽ trực tiếp điều hành kế toán trưởng, các
Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn và các phòng ban trực thuộc, các chi nhánh, tổ đội xây
dựng công trình.
- Ban kiểm soát sẽ thực hiện vai trò giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc
trong quá trình quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông
trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Với cách phân cấp quản lý này, công tác quản lý dự án của Công ty sẽ được tiến hành
thuận lợi hơn, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các bộ phận, tuân thủ theo đúng các thủ tục,
quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty đề ra, mang lại hiệu quả quản lý và đầu tư cao
cho hoạt động của Công ty.
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 11 Trường Đại học Kinh tế quốc
dân
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty
1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Công ty cổ phần xây dựng
VINACONEX-1
1.2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
1.2.1.1 Tình hình chung
Thời điểm kết thúc thời bao cấp về kinh tế, bao cấp về kế hoạch, việc làm, mở đầu
của nền kinh tế thị trường thì giống như tất cả các doanh nghiệp xây dựng khác, Công ty
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 12 Trường Đại học Kinh tế quốc
dân
chịu sức ép lớn về việc làm cho người lao động, sức ép về tài chính do bắt đầu phải đưa
khấu hao tài sản đã đầu tư vào giá trị công trình. Bên cạnh đó, muốn trụ vững, tồn tại và
phát triển, đòi hỏi các đơn vị và từng thành viên phải vươn lên nắm bắt công nghệ mới hiện
đại đang được các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Vì vậy, Công ty đã mạnh
dạn lựa chọn các dự án có vốn đầu tư nước ngoài để “vừa học vừa hành” cách quản lý, sử
dụng thiết bị, giải pháp thi công hiện đại. Những công trình khu nhà ở cao cấp West Lake
Regency tại 254 Thụy Khuê, nhà máy Coca-cola Ngọc Hồi, Khách sạn The Lien, Đại sứ
quán Autralia tại Hà Nội do nước ngoài đầu tư, là những công trình đầu tiên giúp cho Công
ty tích lũy nhanh kinh nghiệm thi công các công trình quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức
tạp; đáp ứng yêu cầu về xây dựng trong thời kỳ đổi mới. Đây cũng là cuộc “thử lửa” đầu
tiên với ngành xây dựng nói chung và Công ty nói riêng. Và Công ty đã vượt lên mọi khó
khăn về tài chính, trí lực, nắm bắt được cơ hội vững vàng bứt lên với khát vọng chinh phục
công nghệ cháy bỏng. Với sức mạnh của một tập thể có tầm nhìn chiến lược, định hướng
đúng đắn, Vinaconex-1 được Tổng Công ty giao cho hàng loạt các công trình, dự án đầu tư
nước ngoài tầm cỡ ngay tại địa bàn Thủ đô Hà Nội. Những công trình này không chỉ thỏa
mãn yêu cầu của các chủ đầu tư, mà còn tạo ra danh tiếng cho Vinaconex-1, giúp cho đơn vị
thắng thầu các công trình lớn trên nhiều địa bàn trong cả nước.
Mặc dù mở rộng địa bàn, Hà Nội vẫn là nơi Vinaconex 1 ưu tiên nhiều nhất, đặc biệt
thành công trong việc xây dựng các chung cư cao cấp tại các khu đô thị hiện đại tại phía Tây
Nam Hà Nội. Đây cũng là thời điểm khát vọng chinh phục công nghệ của Vinaconex-1 đạt
tới đỉnh cao. Nếu như trong thời kỳ khó khăn nhất chuyển từ thời kỳ bao cấp sang thời kỳ
kinh tế thị trường, Công ty đã mạnh dạn lựa chọn phương án đấu thầu thi công các công
trình có vốn đầu tư nước ngoài để tiếp cận phương pháp quản lý, công nghệ, giải pháp thi
công tiên tiến, thì đây là thời điểm Công ty tập trung nhiều tiềm lực đầu tư thiết bị hiện đại,
công nghệ mới. Công ty đã đầu tư nhiều chục tỷ đồng mua sắm thiết bị, công nghệ hiện đại.
Với hệ thống thiết bị công nghệ đồng bộ, hiện đại, cộng với đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ
thuật được đào tạo, vận hành thuần thục, Công ty có đủ năng lực tổ chức thi công đồng thời
hàng chục công trình lớn, cao tầng. Đây cũng là thời điểm các nhà đầu tư trong nước và
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 13 Trường Đại học Kinh tế quốc
dân
nước ngoài đặt niềm tin vào Vinaconex-1, giao cho công ty đảm đương nhiều công trình giá
trị lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Các công trình áp dụng công nghệ mới đã được tổ chức
thi công nhanh chóng, đảm bảo tiến độ, chất lượng đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của chủ đầu
tư đã khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường.
Không chỉ thành công trong việc thi công các công trình dân dụng, Vinaconex-1 còn
chứng tỏ thế mạnh chuyên ngành trong việc thi công các công trình công nghiệp. Cho đến
này Công ty đã phối hợp với các đơn vị bạn hoàn thành hàng loạt dự án xây dựng nhà máy
lớn. Cùng với việc đầu tư phát triển công nghệ hiện đại, Vinaconex-1 còn xác định đầu tư là
một trong những định hướng chiến lược trọng tâm cho tương lai. Tận dụng thế mạnh xây
dựng nhà ở cao cấp, Công ty đã đầu tư hàng loạt các dự án nhà ở đô thị.Công ty còn đầu tư
tích lũy lợi nhuận tạo tiềm lực tài chính thông qua các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp vật
liệu xây dựng như nhà máy gạch lát Terrazzo, trạm trộn bê tông. Đồng thời tiếp tục đầu tư
chiều sâu, phát triển sản xuất (Đầu tư xe máy, thiết bị đồng bộ, phương tiện sản xuất công
nghệ mới); tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản
xuất ngày càng phát triển.
Nhờ thế, ngay khi hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, Vinaconex 1 vẫn tiếp tục tạo
được những bước đột phá đáng khích lệ, giữ vững vị thế tốp đầu ngành xây dựng, góp phần
tạo dựng thành quả ngày một tự hào hơn cho đơn vị.
1.2.1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặc dù đã trải qua nhiều thời kỳ biến động có lúc gặp thuận lợi nhưng cũng có lúc
gặp nhiều khó khăn song Công ty luôn cố gắng phấn đấu và phát triển, giá trị sản lượng và
doanh thu luôn duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao, năm sau cao hơn năm trước. Nếu như
năm 1997, Công ty mới đạt giá trị sản lượng 80 tỷ đồng, thì chỉ một năm sau (1998), Công
ty đã bước chân vào Câu lạc bộ các doanh nghiệp 100 tỷ. Đến năm 2007 đã đạt 325 tỷ, đặc
biệt năm 2008, năm Công ty kỷ niệm 35 năm thành lập, giá trị sản xuất kinh doanh có bước
phát triển vượt bậc dự kiến đạt trên 500 tỷ đồng.
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 14 Trường Đại học Kinh tế quốc
dân
Bảng biểu 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (tỷ đồng)
Năm Giá trị sản lượng Doanh thu Lợi nhuận Nộp ngân sách
2006 241,7 202,6 5,31 4,39
2007 325,5 257,3 16,03 25,41
2008 524,8 410,0 22,5 18,0
Với giá trị sản lượng năm 2008 tăng mạnh, các chỉ tiêu tài chính năm 2007 (tổng giá
trị tài sản trên 460 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu 76 tỷ đồng, doanh thu trên 250 tỷ đồng,
lợi nhuận sau thuế 12,9 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu 6.329 đồng, cổ tức 16%) sẽ được
“nâng cấp”, giúp Công ty có thêm thế mạnh vươn tới những tầm cao mới.
Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn do
khủng hoảng tài chính và giá cả biến động khó lường song tình hình Công ty nhìn chung vẫn
đang ổn định và có nhiều điều kiện phát triển. Với khả năng việc làm đã có và công tác thị
trường đang được xúc tiến tốt cùng thương hiệu Công ty đang được nâng cao, Công ty đã dự
kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:
- Giá trị sản lượng: 605 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu: 450 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 28,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 25,77 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 2.500.000 đồng/người/tháng
- Đầu tư xây dựng khu nhà ở cao cấp Vinaconex 1 đạt 150 tỷ đồng
- Làm xong công tác chuẩn bị đầu tư văn phòng Công ty giai đoạn 2 – Nhà D9A
Trong tương lai, Vinaconex 1 tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển Công ty thành
nhà thầu thi công các công trình dân dụng và công nghiệp hàng đầu trong cả nước. Để làm
được điều này, Vinaconex 1 sẽ không ngừng đầu tư xe máy, thiết bị, công nghệ mới, hiện
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 15 Trường Đại học Kinh tế quốc
dân
đại, đủ sức thi công các công trình đặc biệt, các khu đô thị mới hiện đại và phát triển đa
dạng các sản phẩm xây dựng (bao gồm sản phẩm xây lắp, sản xuất công nghiệp vật liệu xây
dựng, kinh doanh nhà ở, kinh doanh tài chính….). Trong đó, đầu tư phát triển nguồn nhân
lực là vấn đề đặc biệt được quan tâm , bởi chỉ có một đội ngũ quản lý, tư vấn, kỹ sư, công
nhân kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp mới có thể đủ sức mạnh, đủ trí tuệ thực hiện các
công trình xây dựng ngày càng một to hơn, hiện đại hơn trên khắp mọi miền đất nước.
Bảng biểu 1.2 : Giá trị sản lượng và doanh thu của Công ty 2006-2009
Đơn vị : Tỷ đồng
1.2.1.3 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Nhìn vào bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn
2006-2007 có thể thấy mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của Công ty ở mức ổn định,
các hoạt động tài chính được duy trì ở mức cân bằng. Lợi nhuận kinh doanh của Công ty
năm 2006 là 13,5 tỷ và đạt 15,5 tỷ đồng năm 2007. Khoản chi phí cho quản lý doanh nghiệp
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 16 Trường Đại học Kinh tế quốc
dân
tăng cho thấy Công ty rất chú trọng đến khâu quản lý, đào tạo chuyên môn cho bộ phận
quản lý cũng như tích cực tăng cường hệ thống quản lý cho các dự án đầu tư chiến lược.
Tuy nhiên sự chênh lệch về lợi nhuận ròng của hai năm xuất phát chủ yếu từ phần lợi
nhuận khác mà Công ty thu được trong năm 2007. Trong khi lợi nhuận kinh doanh chỉ tăng
14,8% thì khoản thu nhập khác lại đạt mức tăng trưởng rất cao (tăng hơn 14 lần so với năm
2006). Điều đó cho thấy, Công ty đang ngày càng mở rộng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
của mình, tăng cường hợp tác sản xuất với các đối tác trong ngành, qua đó nâng cao chất
lượng sản phẩm cũng như hiệu quả tài chính của Công ty.
Bảng biểu 1.3 : Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2006-2007
STT Nội dung Năm 2006 Năm 2007
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 227.480.929.614 247.874.309.411
2 Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
3 227.480.929.614 247.874.309.411
dịch vụ
4 Giá vốn hàng bán 205.356.456.208 222.825.707.390
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
5 22.124.473.406 25.048.602.021
dịch vụ
6 Doanh thu hoạt động tài chính 10.418.773.944 8.894.948.340
7 Chi phí tài chính 8.409.447.909 6.205.817.087
8 Chi phí bán hàng
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.598.989.153 12.205.543.672
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 13.534.810.288 15.532.189.602
11 Thu nhập khác 36.592.143 514.115.451
12 Chi phí khác 16.500.000
13 Lợi nhuận khác 36.592.143 497.615.451
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 13.571.402.431 16.029.805.053
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.650.185.504 3.112.689.219
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9.921.216.927 12.917.115.834
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 8.964 6.329
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 14% 16%
Xét về mặt hiệu quả tài chính, bảng chỉ tiêu tài chính cơ bản cho thấy Công ty hoạt
động với hiệu quả ở mức trung bình. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu so với năm trước có
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 17 Trường Đại học Kinh tế quốc
dân
tăng, tuy nhiên tỷ suất này so với tổng tài sản hay vốn chủ dở hữu lại giảm, có thể do lượng
vốn chủ sở hữu ngày càng gia tăng khi công ty tiến hành phát hành thêm cổ phiếu huy động
vốn. Khả năng thanh toán còn thấp, trong khi mức nợ trên tổng nguồn vốn của Công ty hiện
đang ở mức rất cao chưa, điều này cho thấy Công ty khó có thể đáp ứng tốt kỳ vọng của các
cổ đông cũng như mức trả nợ cần thiết của các tổ chức tín dụng đề ra. Mức doanh thu mà
Công ty có được chủ yếu được tài trợ từ đầu từ vào nguồn tài sản ngắn hạn do nguồn này tạo
ra vòng quay vốn lớn, tạo điều kiện để Công ty tăng cường kinh doanh trong lĩnh vực cung
cấp sản phẩm, dịch vụ.
Bảng biểu 1.4 : Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
ST Đơn Năm Năm
Nội dung
T vị tính 2006 2007
1 Cơ cấu tài sản
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 9,71 7,25
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 90,29 92,75
2 Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 91,03 83,52
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 8,97 16,48
3 Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,58 0,72
- Khả năng thanh toán hiện hành Lần 0,99 1,11
4 Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản % 3,05 2,80
- Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần % 4,36 5,21
- Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu % 34,05 17,01
Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói
chung đang gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính và giá cả biến động phức tạp
song nhìn chung, tình hình phát triển của Công ty vẫn đang ổn định và có nhiều điều kiện và
tiềm năng phát triển trong tương lai.
1.2.2 Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng của Công ty
Các dự án xây dựng của Công ty hiện nay chủ yếu là các dự án thuộc nhóm B. Theo
số liệu thống kê, số các dự án mà Công ty thực hiện trong giai đoạn 2001-2007 là 6 dự án
lớn với tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án thuộc nhóm B và 1 dự án
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 18 Trường Đại học Kinh tế quốc
dân
nhóm C. Các dự án này tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển nhà ở và đô thị, sản xuất
vật liệu sản xuất, theo mục tiêu chiến lược mà Công ty đã đặt ra.
Về hiệu quả của các dự án mà Công ty đã và đang thực hiện, nhìn chung là đạt kết
quả tốt. Một số dự án đã được thi công xong và đã bàn giao đưa vào sử dụng : dự án nhà
máy sản xuất gạch lát Terrzzo, dự án nhà ở chung cư cao tầng I9... hiệu quả kinh tế xã hội
(so với báo cáo nghiên cứu kỹ thuật) đạt được mục tiêu đề ra, mang lại lợi nhuận cho nhà
đầu tư, tăng vẻ đẹp cho Thành phố, tăng thêm quỹ nhà ở cho Thành phố Hà Nội, giải quyết
được công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Việc thực hiện tiến độ của các dự án theo đúng quyết định phê duyệt. Tuy nhiên một
số dự án bị chậm lại như Nhà ở chung cư cao tầng I9 bị chậm tiến độ 3 tháng, dự án nhà
xưởng và trạm trộn bê tông thương phẩm phường Hà Khánh-Quảng Ninh hiện tại đang
ngừng triển khai vì xét thấy không còn phù hợp quy hoạch tổng thể của khu vực, hiện đang
làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng.
Nhìn chung quản lý chất lượng của các dự án được đảm bảo như : Nhà chung cư cao
tầng I9 đã bàn giao cho khách hàng tháng 1/2005, đại đa số khách hàng có lời khen về chất
lượng. Tuy nhiên cũng không tránh được một số nhược điểm còn tồn tại ở một số căn hộ,
xong Công ty đã tiến hành sử chữa triệt để, bảo hành công trình đúng quy định chung của
Nhà nước đã đề ra. Công trình nhà máy sản xuất gạch lát Terrzzo ngay sau khi được bàn
giao đưa vào vận hành, chất lượng gạch tốt, đảm bảo được độ bền, bóng, thu hút được thị
trường tiêu thụ, đáp ứng cho những công trình tại Hà Nội, đồng thời còn cung cấp xây dựng
cho một số công trình thi công ở các tỉnh lân cận, thể hiện doanh thu qua từng năm của nhà
máy (năm 2002 : 1,679 tỷ đồng, năm 2003 : 6,633 tỷ đồng, năm 2004 : 4,919 tỷ đồng )
Công tác tổ chức quản lý dự án của Công ty ở một số dự án đầu tư cụ thể như sau :
- Dự án Nhà máy sản xuất gạch lát Terrzzo
Công ty tự thực hiện dự án, thành lập phòng Đầu tư với nhiệm vụ giải quyết tất cả các
thủ tục về xây dựng cơ bản và chức năng giám sát chất lượng kỹ thuật công trình như một
ban quản lý dự án. Trình tự từ các văn bản pháp quy, đến thi công công tình, và kết thúc dự
án bàn giao đưa vào sử dụng, đều thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, giám sát chặt
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 19 Trường Đại học Kinh tế quốc
dân
chẽ theo quy trình quản lý chất lượng. Nghiệm thu kỹ thuật theo giai đoạn, thanh quyết toán
công trình nhanh gọn
- Nhà ở chung cư cao tầng I9
Công ty thành lập tổ tư vấn giám sát công trình. Bộ phận này trực thuộc sự quản lý,
chỉ đạo trực tiếp của phòng Đầu tư và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt kỹ, mỹ thuật công
trình, giải quyết các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản : trình tự từ các văn bản pháp quy,
đến thi công công trình và kết thúc dự án bàn giao đưa vào sử dụng, đều thực hiện theo đúng
quy định của Nhà nước, giám sát chặt chẽ theo quy trình quản lý chất lượng. Dự án thực
hiện nghiệm thu kỹ thuật theo giai đoạn
- Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung - Nha trang
Thành lập chi nhánh tại thành phố Nha Trang do 1 Phó giám đốc Công ty làm Giám
đốc chi nhánh để điều hành công việc dự án. Dự án còn đang trong giai đoạn làm công tác
đền bù, san lấp mặt bằng
- Nhà xưởng và trạm trộn bê tông thương phẩm Quảng Ninh
Dự án đang được thi công san lấp mặt bằng, làm hàng rào tạm xung quanh để bảo vệ
đất. Thi công 2 nhà tạm để chứa vật liệu trong thời gian trạm trộn còn hoạt động. Hiện tại dự
án đang ngừng lại vì xét thấy không còn phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố cũng
như tình hình hiện tại của Công ty. Vì vậy, đối với dự án này, lãnh đạo Công ty đang thực
hiện thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng.
1.3 Thực trạng công tác quản lý dự án tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX-1
1.3.1 Giới thiệu một số dự án đầu tư xây dựng tiêu biểu của Công ty
a. Dự án chung cư I9-18 tầng, Thanh Xuân Bắc.
- Địa điểm XD : Khu I, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Chủ đầu tư : Công ty cổ phần xây dựng số 1 - VINACONEX 1.
- Tư vấn thiết kế : Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam VCC.
- Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới.
- Quản lý thực hiện dự án : Phòng Đầu Tư - Công ty CP xây dựng số 1(VINACONEX 1).
- Quy mô dự án:
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B
Chuyên đề tốt nghiệp 20 Trường Đại học Kinh tế quốc
dân
+ Diện tích chiếm đất : 3520 m2.
+ Diện tích xây dựng : 1200 m2.
+ Tổng diện tích sàn : 21.066 m2.
Tầng nổi chức năng ở, văn phòng, công cộng: 18.836 m2
Tầng kỹ thuật : 1.115 m2
Tầng hầm : 1.115 m2
Diện tích căn hộ điển hình : từ 70m2 đến 123m2
Số lượng căn hộ : 148 căn
- Quy mô dân số (dự kiến) : 700 người.
- Tổng mức đầu tư : 72.351.467.744 đồng.
- Thời gian khởi công : Năm 2003.
- Thời gian hoàn thành : Năm 2005.
Toàn bộ nhà được trang bị các hệ thống phòng chống cháy nổ, Camera giám sát, hệ
thống điện thoại, đàm thoại nội bộ, hệ thống truyền hình hệ thống cung cấp gas trung tâm,
hệ thống phòng chữa cháy...
Công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2007. Được người
dân sử dụng đánh giá cao về điều kiện, tiện ích sinh hoạt và chất lượng Công trình.
b. Dự án khu văn phòng và nhà ở cao cấp VINACONEX 1
- Địa điểm XD : phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Chủ đầu tư : Công ty cổ phần xây dựng số 1 - VINACONEX 1.
- Tư vấn thiết kế : Liên danh Công ty tư vấn thiết kế SUNJIN và VCC Việt Nam.
- Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới.
- Quản lý thực hiện dự án : Ban quản lý dự án VINACONEX 1.
- Quy mô dự án :
+ Diện tích chiếm đất : 10.453,44 m2.
+ Diện tích xây dựng : 4181,37 m2.
+ Diện tích sân đường cây xanh : 5.262 m2.
+ Tổng diện tích sàn : 86.884 m2.
Đoàn Quốc Hữu Đầu tư 47B