Chọn một nhãn hiệu sản phẩm của một công ty kinh doanh cụ thể. phân tích nội dung quản trị quảng cáo sản phẩm nhãn hiệu sản phẩm của công ty đó

  • 20 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 20 trang

Nội dung text: Chọn một nhãn hiệu sản phẩm của một công ty kinh doanh cụ thể. phân tích nội dung quản trị quảng cáo sản phẩm nhãn hiệu sản phẩm của công ty đó

BÀI THẢO LUẬN
Đề tài: Chọn một nhãn hiệu sản phẩm của một công ty kinh doanh cụ thể.
Phân tích nội dung quản trị quảng cáo sản phẩm/ nhãn hiệu sản phẩm của
công ty đó.
Mục lục
Phần I. Cơ sở lý luận về quản trị quảng cáo
I. Xác định mục tiêu quảng cáo
II. Quyết định ngân sách quảng cáo
III. Quyết định thông điệp quảng cáo
1. Hình thành thông điệp
2. Đánh giá và lựa chọn thông điệp
3. Thực hiện thông điệp
IV. Quyết đinh về phương tiện quảng cáo
1. Quyết định về phạm vi, tần suất và cường độ tác động
2. Lựa chọn những loại hình cơ bản của truyền thông
3. Lựa chọn phương tiện truyền thông cụ thể
4. Quyết định lịch sử dụng các phương tiện truyền thông
5. Quyết định về phân bố địa lý của phương tiện truyền thông
V. Đánh giá hiệu quả quảng cáo
1. Nghiên cứu hiệu quả truyền thông
2. Nghiên cứu hiệu quả tiêu thụ
Phần II. Nội dung quản trị quảng cáo của nhãn hiệu dầu gội đầu X-men
của tập đoàn ICP.
I. Giới thiệu nhãn hiệu
II. Nội dung quản trị quảng cáo của nhãn hiệu
1. Các quảng cáo của X-men
2. Mục tiêu quảng cáo
3. Ngân sách quảng cáo
4. Thông điệp quảng cáo
5. Phương tiện quảng cáo
6. Đánh giá hiệu quả quảng cáo
1
Phần I. Cơ sở lý luận về quản trị quảng cáo
Quảng cáo là một trong năm công cụ chủ yếu mà công ty sử dụng để hướng
thông tin thuyết phục vào người mua và công chũng mục tiêu. Ta định nghĩa
quảng cáo là mọi hình thức trình bày gián tiếp và khuếch trương ý tưởng, hàng
hóa hay dịch vụ được người bảo trợ nhất định trả tiền. Quảng cáo là một cách
phát thông điệp hiệu quả về chi phí.
Khi xây dựng chương trình quảng cáo những người quản lý marketing bao giờ
cũng phải bắt đầu từ việc phát hiện tthij trường mục tiêu và động cơ của người
mua. Sau đó, khi xây dựng chương trình quảng cáo họ tiếp tục thông qua 5 quyết
định quan trọng gọi là 5 M:
- mission: mục tiêu quảng cáo là gì?
- Money : có thể chi bao nhiêu tiền ?
- Message: Cần phải gửi thông điệp như thế nào?
- Media: Cần sử dụng phương tiện truyền thông nào?
- Maesurement: cần đánh giá kết quả như thế nào?
2
Xác định
mục tiêu
- mục tiêu
truyền thông
- mục tiêu
tiêu thụ
Quyết định ngân
sách
Căn cứ vào khả
năng phần trăm
doanh số bán
Cân bằng cạnh
tranh
Căn cứ vào mục
tiêu và nhiệm vụ
Quyết định thông điệp
Hình thành thông điệp
Đánh giá thông điệp và
lựa chọn thông điệp
Thực hiện thông điệp
Quyết định phương
tiện
Phạm vi, tần suất tác
động
Các kiểu phương tiện
chính
Các phương tiện cụ thể
Phân phối thời gian cho
các công việc
Đánh giá
quảng cáo
Tác dụng
truyền thông
Tác dụng đến
mức tiêu thụ
3
I. Xác định mục tiêu quảng cáo
Bước đầu tiên trong quá trình xây dựng chương trình quảng cáo là xác định mục
tiêu quảng cáo. Những mục tiêu này phải xuất phát từ những mục tiêu trước đó
về thị trường mục tiêu, xác định vị trí trên thị trường marketing mix. Các chiến
lược xác định vị trí trên thị trường và marketing mix quyết định nhiệm vụ mà
quảng cáo phải thực hiện trong chương trình marketing toàn diện.
Các loại mục tiêu quảng cáo:
1. Mục tiêu thông tin
- Thông báo cho thị trường biết về 1 sản phẩm mới
- Nêu ra những công dụng mới của sản phẩm
- Thông báo cho thị trường biết việc thay đổi giá
- Giải thích nguyên tắc hoạt động của sản phẩm
- Mô tả những dịch vụ hiện có
- Uốn nắn lại những ấn tượng không tốt
- Giảm bớt nỗi lo sợ của người mua
- Tạo dựng hình ảnh của công ty
2. Mục tiêu thuyết phục
- Hình thành sự ưa thích nhãn hiệu
- Khuyến khích chuyển sang nhãn hiệu của mình
- Thay đổi nhận thức của người mua về các tính chất của sản phẩm
- Thuyết phục người mua ngay
- Thuyết phục người mua tiếp người chào hàng
3. Mục tiêu nhắc nhở
- Nhắc nhở người mua là sắp tới họ sẽ cần đến sản phẩm đó
- Nhắc nhở người mua nơi có thể mua nó
- Lưu trữ trong tâm trí người mua sản phẩm trong thời kỳ trái vụ
- Duy trì mức đọ biết đến ở mức cao
 Quảng cáo thông tin chủ yếu thịnh hành trong giai đoạn tung sản phẩm ra
thị trường, khi mục tiêu là tạo nhu cầu ban đầu.
 Quảng cáo thuyết phục trở nên quan trọng trong giai đoạn cạnh tranh, khi
mà mục tiêu của công ty là tạo ra nhu cầu có trọn lọc đối với một nhãn
hiệu cụ thể
 Quảng cáo nhắc nhở vô cùng quan trọng đối với những sản phẩm sung
mãn. Một hình thức quảng cáo gần giống với loại quảng cáo này là quảng
cáo củng cố nhằm cam đoan với những người mua hiện có rằng họ đã lựa
chọn đúng.
II. Quyết định ngân sách quảng cáo
4
Sau khi xác định xong mục tiêu quảng cáo, các công ty có thể bắt tay vào xây
dựng ngân sách quảng cáo cho từng sản phẩm của mình. Vai trò của quảng cáo
là nâng cao đường cong nhu cầu của sản phẩm. Công ty muốn chi đúng soos tiền
cần thiết để đạt được chỉ tiêu tiêu thụ đó. Thế nhưng làm thế nào để công ty biết
được là mình chi đúng số tiền đó?
* 4 phương pháp quyết định ngân sách quảng cáo:
1. Phương pháp căn cứ vào khả năng
2. Phương pháp tính tỷ lệ phần trăm doanh số bán
3. Phương pháp cân bằng cạnh tranh
4. Phương pháp căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ
* Các yếu tố cần xem xét khi quyết định ngân sách quảng cáo:
- Giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm: Những sản phẩm mới thường
nhận được ngân sách quảng cáo lớn để tạo ra sự biết đến và khích hoạt
người tiêu dùng dùng thử. Những nhãn hiệu đã đứng chân thường chỉ
được hỗ trợ những ngân sách nhỏ hơn theo tỷ lệ với doanh số bán.
- Thị phần và cơ sở tiêu dùng: những nhãn hiệu có thị phần lớn thường đòi
hỏi chi phí quảng cáo ít hơn tính theo tỷ lệ phần trăm doanh số bán để duy
trì thị phần của mình. Để tạo ra thị phần bằng cách thăng quy mô thị
trường đòi hỏi chi phí quảng cáo lớn hơn. Ngoài ra, nếu tính chi phí trên
ấn tượng thì việc tiếp cận người tiêu dùng một nhãn hiệu được sử dụng
rộng dãi, ít tốn kém hơn là tiếp cận những người tiêu dùng nhiều nhãn
hiệu sử dụng ít.
- Cạnh tranh và quần tụ: Trên một thị trường có đông đối thủ cạnh tranh và
chi phí quảng cáo nhiều, một nhãn hiệu phải được quảng cáo mạnh hơn
để vượt lên trên nhiễu của thị trường. Ngay cả khi tình trạng huyên náo do
quảng cáo không trực tiếp cạnh tranh với nhãn hiệu đó gây ra cũng đòi
hỏi phải quảng cáo mạnh hơn.
- Tần suất quảng cáo
- Khả năng thay thế của sản phẩm: Những nhãn hiệu thuộc loại thông
thường (vd: thuốc lá, bia, nước ngọt…) đòi hỏi quảng cáo mạnh để tạo ra
một hình ảnh khác biệt. Quảng cáo cũng rất quan trọng khi nhãn hiệu có
thể cung ứng những ích lợi vật chất hay tính năng độc đáo.
III. Quyết định thông điệp quảng cáo
1) Hình thành thông điệp:
Lợi ích chủ yếu mà nhãn hiệu đó đem lại (nhận diện lợi ích của khách hàng).
Thông điệp của sản phẩm cần được quyết định như 1 bộ phận của quá trình phát
triển khái nịêm sản phẩm. Nó biểu hịên lợi ích chủ yếu của nhãn hiệu đó đem lại.
5
i) Những người sáng tác sử dụng một số phương pháp để tạo ra sức hấp
dẫn cho thị trường. họ có thể lấy cảm hứng từ những cuộc chuyện trò
với người tiêu dùng, đại lý, chuyên gia và đối thủ cạnh tranh.
ii) Người tiêu dùng là một nguồn chủ yếu cung cấp những ý tưởng hay.
Cảm giác của họ về những ưu điểm và nhược điểm của nhãn hiệu hiện
có cho những gợi ý quan trọng để hoạch định chiến lược sáng tạo.
iii) Nội dung thông điệp thường có 1 luận cứ bán hàng độc đáo (USP). Nó
đóng vai trò quan trọng trong việc thông đạt vị trí của nhãn hiệu cho
thị trường mục tiêu. Đặ biệt là nhân cách của nhãn hiệu.
(1) USP thể hiện những đặc trưng về chức năng của sản phẩm/nhãn
hiệu
(2) USP thể hiện các đặc tính mang tính cảm xúc (tiêu dùng SP sẽ đạt
được).
(3) Ý tưởng xây dựng USP
Sản phẩm Ý tưởng xây dựng USP cho sản phẩm
Mỹ phẩm Hy vọng
Phân bón, thuốc trừ sâu Tăng năng suất đồng ruộng, giàu có hơn
Nước ngọt Làm dịu cơn khát mùa hè
Máy ảnh Ghi lại trong từng khoảnh khắc
Máy Photocopy Làm tăng hiệu quả công việc văn phòng
2) Đánh giá và lựa chọn thông điệp: Được đánh giá trên cơ sơ: mong muốn,
tính độc đáo, tính trung thực
i) Mong muốn: Thông điệp phải nói lên được điều gì đó mà người tiêu
dùng đang được mong muốn hay quan tâm về sản phẩm
ii) Tính độc đáo: nói lên được điều gì đó độc đáo hay đặc biệt mà tất cả
những nhãn hiệu cùng loại sản phẩm đó không có
iii) Tính trung thực: thông điệp phải trung thực hay có bằng chứng
3) Thực hiện thông điệp:
- Tác dụng thông điệp không chỉ phụ thuộc vào nội dung truyền đạt, mà
phụ thuộc cách vào cả cách truyền đạt nữa. Một số quảng cáo nhằm xác
định vị trí lý trí, còn số khá thì nhằm xác định vị trí tình cảm. Người sáng
tác phải tìm phong cách, văn phong lời lẽ và hình thức để thực hiện thông
điệp đó. Tất cả yếu tố này phải tạo nên một hình ảnh và thông điệp cô
đọng. Do ít người đọc phàn bài viết, nên hình ảnh và tiêu đề phải khái
quát được ý đồ chào hàng.
- Phong cách thể hiện thông điệp
6
i) Cảnh sinh hoạt: thể hiện 1 hay nhiều người đang sử dụng sản phẩm
đó trong 1 khung cảnh quen thuộc
ii) Lối sống: Nhấn mạnh sự hài hoà của sản phẩm với 1 lối sống nào đó.
iii) Cảnh thơ mộng: sản phẩm hay công dụng của nó được thể hiện trong
1 khung cảnh thơ mộng.
iv) Tâm trạng hay hình ảnh: Thể hiện sản phẩm trong một khung cảnh
gợi lên tâm trạng hay hình ảnh tươi đẹp, tình yêu hay thanh bình.
Không có gì nói về sản phẩm mà chỉ để người xem tự cảm nhận.
v) Âm nhạc: Sử dụng nhiều nhạc nền và hình ảnh một hay nhiều người
hay các nhân vật hoạt hình đang hát một bài hát về sản phẩm.
vi) Nhân vật biểu tượng: sáng tác 1 nhân vật nhân cách hoá sản phẩm.
vii) Trìng độ kỹ thuật: thể hiện trình độ nghề nghiệp và kinh nghiệm
của của công ty trong công việc sản xuất sản phẩm đó.
viii) Bằng chứng khoa học: dẫn ra kết quả thăm dò hay bằng chứng
khoa học chứng tỏ nhãn hiệu đó được ưa thích hay hơn hẳn các nhãn
hiệu khác.
ix) Bằng chứng thực nghiệm: Dẫn ra một nguồn thông tin có uy tín lớn,
được yêu thích hay có trình độ chuyên môn tán thưởng sản phẩm đó.
IV. Quyết định về phương tiện truyền thông
Quá trình này gồm các bước: quyết định phạm vi mong muốn, tần suất và cường
độ tác động; lựa chọn những phương tiện truyền thông chủ yếu; lựa chọn phương
tiện truyền thông cụ thể; quyết định lịch sử dụng phương tiện truyền thông; và
quyết định phân bố phương tiện truyền thông theo địa lý.
1. Quyết định về phạm vi, tần suất và cường độ tác động
Hiệu quả của các lần tiếp xúc đến mức độ biết đến của công chúng phụ thuộc
vào phạm vi tiếp xúc, tần suất và cường độ tác động.
Mức độ biết đến
Dùng thử
T*
A*
A* E*
Mức độ biết đến Phạm vi 7
 Phạm vi (R): số người hay hộ gia đình khác nhau được tiếp xúc với mục
quảng cáo cụ thể trên phương tiện truyền thông ít nhất một lần trong một
thời kỳ nhất định.
 Tần xuất (F): số lần mà một người hay hộ gia đình tiếp xúc với thông điệp
trong một thời kỳ nhất định.
 Cường độ tác động (I): Giá trị định lượng của một lần tiếp xúc qua một
phương tiện nhất định.
* Mối quan hệ;
- Tổng số lần tiếp xúc (E): Tích của phạm vi tiếp xúc với tần suất trung bình. Nó
được xem là tổng số lần đánh giá.
- Số lần tiếp xúc có trọng số (WE): Tích của phạm vi nhân với tần suất trung
bình nhân với cường độ trung bình.
* Cách dung hòa trong kế hoạch sử dụng phương tiện như sau: Phạm vi là quan
trọng hơn khi tung ra những sản phẩm mới, những nhãn hiệu che sườn, những
nhãn hiệu nổi tiếng, hay những nhãn hiệu mua thường xuyên, hay khi theo đuổi
một thị trường chưa xác định. Tần suất quan trọng hơn khi có những đối thủ
cạnh tranh, sự phản đối của người tiêu dùng mạnh, hay chu kỳ mua thường
xuyên.
2. Lựa chọn những loại hình cơ bản của phương tiện truyền thông
Phương tiện truyền Ưu điểm Hạn chế
thông
Báo chí Linh hoạt, kịp thời,bao Thời gian tồn tại ngắn,
quát hết thị trường địa chất lượng tái hiện kém,
phương, đông đảo mọi ít người đọc
người chấp nhận, độ tin
cậy cao.
Truyền hình Kết hợp hình, tiếng và Giá đắt, quá nhiều quảng
cử động khêu gợi cảm cáo, công chúng ít được
xúc, thu hút mạnh sự chú tuyển chọn.
ý, bao quát rộng
Thư trực tiếp Công chúng có lựa chọn Giá cao, hình ảnh mờ
linh hoạt, không có cạnh nhạt
tranh quảng cáo trên
cùng phương tiện, trực
8
tiếp với từng người.
Truyền thanh Đại chúng, chọn lọc Chỉ có âm thanh, sức hút
được địa bàn, giá rẻ sự chú ý kém hơn TV,
không có bố cục chuẩn,
tiếp xúc thoáng qua
Tạp chí Tuyển chọn kỹ địa bàn Thời gian đăng quảng
và công chúng, tin cậy cáo đến lúc mua lâu, tồn
và uy tín, chất lượng tái tại những số phát hành
hiện lâu, khá nhiều không có ích, không
người đọc đảm bảo vị trí tốt
Quảng cáo ngoài trời Linh hoạt, tần suất lặp Không lựa chọn công
lại cao, giá rẻ, ít cạnh chúng, hạn chế tính sáng
tranh tạo
* Những biến quan trọng trong lựa chọn loại hình phương tiện quảng cáo:
 Thói quen sử dụng phương tiện truyền thông của công chúng mục tiêu
 Sản phẩm
 Thông điệp
 Giá
3. Lựa chọn phương tiện truyền thông cụ thể
Để lựa chọn được phương tiện truyền thppgn cụ thể trong rất nhiều loại phương
tiện, marketers thường dựa vào dịch vụ đo lường các phương tiện cung cấp
những con số ước tính về quy mô công chúng, bao gồm:
 Số xuất bản: Số đơn vị vật chất mang tải quảng cáo đó
 Công chúng: Số những người tiếp xúc với phương tiện
 Công chúng có hiệu quả: số người có những đặc điểm của mục tiêu đã
tiếp xúc với phương tiện
 Công chúng tiếp xúc với quảng cáo có hiệu quả: số người có những đặc
điểm của mục tiêu thực sự thấy quảng cáo.
4. Quyết định lịch sử dụng các phương tiện truyền thông
* Vấn đề lịch quảng cáo chung
* Vấn đề quảng cáo chi tiết
Hình thức QC Sử dụng các hình thức QC Đánh giá đạt
hiệu quả cao
Đã từng sửĐang sửDự định sử
dụng dụng dụng
Báo/ tạp chí in 96,8 93,5 93,5 40,0
9
Truyền hình 74,2 80,6 77,4 41,9
Radio 67,7 29,0 9,7 9,7
Internet 64,5 90,3 51,6 32,3
Việc sử dụng và đánh giá mức độ hiệu quả cao về các hình thức QC
trên PTTTĐC (%) (2009)
5. Quyết định về phân bố địa lý của phương tiện truyền thông
Doanh nghiệp phải quyết định cách phân bổ ngân sách quảng cáo theo không
gian cũng như thời gian. Công ty quyết định mua quảng cáo toàn quốc khi nó
đăng quảng cáo trên mạng lưới truyền hình toàn quốc. Doanh nghiệp mua quảng
cáo khu vực tức là mua thời hian quảng cáo truyền hình trên một vài thị trường
truyền hình hay những số tạp chí phát hành trong khu vực. Doanh nghiệp cũng
có thể mua quảng cáo địa phương nghĩa là họ sẽ quảng cáo trên báo chí, đài phát
thanh địa phương hay quảng cáo ngoài trời.
V. Đánh giá hiệu quả quảng cáo
Việc lập kế hoạch và quản lý hoạt động quảng cáo tốt chủ yếu dựa vào việc
lượng định hiệu quả quảng cáo. Hầu hết các cách đo lường hiệu quả quảng cáo
đều mang tính chất ứng dụng, đề cập đến những quảng cáo và chiến dịch cụ thể.
Phần lớn số tiền này được các công ty quảng cáo chi vào việc thử nghiệm trước
các quảng cáo và chỉ có một phần nhỏ hơn nhiều được chi cho việc đánh giá sau
hiệu quả của chúng. Hầu hết những người quảng cáo đều cố gắng đo lường hiệu
quả truyền thông của quảng cáo, tức là tiềm năng của nó tác động đến mức độ
biết đến, hiểu biết và ưa thích. Bên cạnh đó hiệu quả quảng cáo còn được đo
lường qua hiệu quả tiêu thụ.
 Nghiên cứu hiệu quả truyền thông.
Nghiên cứu hiệu quả truyền thông nhằm xác định xem một quảng cáo truyền
thông có hiệu quả không. Việc thử nghiệm bài viết có thể tiến hành trước khi
đăng tải trên các phương tiện truyền thông và sau khi đã đăng tải trên báo chí
hay hệ truyền thanh.
Có 3 phương pháp chủ yếu để thử nghiệm trước quảng cáo: Đánh giá trực
tiếp, thử nghiệm tập quảng cáo, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.
 Nghiên cứu hiệu quả tiêu thụ.
Hiệu quả tiêu thụ nói chung khó đo lường hơn hiệu quả truyền thông. Ngoài
quảng cáo ra, mức tiêu thụ còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như
10
tính chất của sản phẩm, giá cả, mức độ sẵn có và hoạt động của các đối thủ
cạnh tranh.
Công thức:
Phần chi phí Phần tiếng Phần tâm trí Thị phần
nói và trái tim
Nói cách khác là phần chi phí quảng cáo của công ty tạo ra phần tiếng nói để
tranh thủ được phần tâm trí và trái tim và cuối cùng là thị phần.
Phần II. Nội dung quản trị quảng cáo của nhãn hiệu X-men của công
ty ICP
I. Giới thiệu nhãn hiệu
1. Tổng quan về công ty
* Công Ty TNHH Hàng Gia Dụng Quốc Tế (ICP) là một trong những công ty
hàng tiêu dùng tư nhân lớn nhất khu vực Đông Dương với 500 nhân viên.
* Tập đoàn ICP bao gồm 3 công ty:
Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng Gia Dụng O.E.M: sản xuất hàng tiêu dùng và
mỹ phẩm.
Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Đẹp: tiếp thị và phân phối mỹ phẩm trang điểm và
dưỡng da.
Công Ty Phân Phối ICP: tiếp thị và phân phối hàng tiêu dùng.
* Thông tin về Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hàng Gia Dụng Quốc Tế (ICP)
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Hàng Gia Dụng Quốc Tế (ICP) hoạt động trong các
lĩnh vực hàng chăm sóc gia đình, chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm với sứ mệnh làm
đẹp cho cuộc sống. Từ khi thành lập vào năm 2001 đến nay, công ty ICP không
ngừng phát triển và sáng tạo, cho ra những sản phẩm chất lượng cao phục vụ
người tiêu dùng. Một số nhãn hàng của công ty đã quen thuộc với người tiêu
dùng như X-men, Dr.men, Teen-X, Hatrick, Vegy, Ocleen, L’OVITE, QGIRL,
v.v.. ICP hiện là một trong ba công ty dẫn đầu về ngành hàng dầu gội tại Việt
Nam. Năm 2008, ICP đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 30% so với năm 2007. ICP
còn là đối tác của Quỹ Mekong Enterprise Fund II do Mekong Capital quản lý và
PENM (Private Equity New Market) do BankInvest quản lý.
2. Tổng quan về sản phẩm
2.1 Sự ra đời
11
Từ giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, ngay từ khi bắt đầu kinh doanh tại Việt
Nam, các đại gia trong lĩnh vực sảnh xuất kinh doanh hàng tiêu dùng như
Unilever, Procter & Gamble, Kao và Colgate Palmolive đều tập trung phát triển
kinh doanh ngành hàng dầu gội đầu và các sản phẩm chăm sóc tóc. Tuy vậy suốt
gần 10 năm trời, thị trường dầu gội dành riêng cho nam giới vẫn không được các
nhà sản xuất dầu gội để ý tới. Nhãn hiệu dầu gội đầu chiếm thị phần cao lúc bấy
giờ là Head & Shoulder đã thử định vị mình là sản phẩm dành cho nam giới với
các quảng cáo gắn liền với ca sĩ Lam Trường hoặc danh thủ bóng đá Hồng Sơn.
Do phải cạnh tranh rất căng thẳng với đối thủ nặng ký nhất trong mảng dầu gội
trị gàu là Clear, H&S đã bỏ tham vọng định vị mình là loại dầu gội đầu dành cho
đàn ông. Tại thời điểm đó, công ty Unza cũng có loại dầu gội thơm, dành riêng
cho đàn ông là Romano. Do có sản phẩm chủ lực là Enchanteur, Unza không đầu
tư đúng mức để Romano trở thành sự lựa chọn số một của đàn ông về dầu gội
đầu. Vất vả trong việc bảo vệ và xây dựng thị phần cho các loại dầu gội đầu phổ
dụng, không công ty nào dám mạo hiểm xây dựng thị trường mới: dầu gội đầu
dành cho nam giới. Công ty TNHH Hàng Gia dụng Quốc tế ICP (bây giờ là công
ty cổ phần), lúc đó mới chỉ có hai sản phẩm là nước rửa rau quả Vegy và sản
phẩm vệ sinh nhà cửa OCleen. Chưa có nhãn hiệu dầu gội đầu nào, không phải
cạnh tranh với các loại dầu gội đầu phổ dụng, phân khúc dầu gội đầu dành riêng
cho phái mạnh thực sự là một “đại dương xanh” tuyệt vời cho ICP vẫy vùng.
Năm 2003, ICP đã giới thiệu dầu gội đầu X-Men với định vị “đàn ông đích
thực”.
2.2 Sản phẩm chủ yếu
12
Các sản phẩm của X-men thường chú trọng vào mùi hương rất nam tính theo
phong cách quyến rũ của đàn ông Nam Âu. X-men là một trong số những sản
phẩm nằm trong nhóm “bò tiền” của công ty như Xmen, Xmen boss, Dr.men,
Hattrick, Teen X...trong tuyến sản phẩm dầu gội X-men ta có thể thấy X-men for
boss, X-men active, X-men sport, X-men sport 2 in 1, X-men free… Một dải sản
phẩm theo chiều dọc hướng đến nam giới được công ty triển khai như sữa tắm,
lăn khử mùi, gel vuốt tóc, … nhằm tạo ra một bộ sản phẩm nhằm phục vụ nhu
cầu tắm gội, chăm sóc cơ thể cho nam giới.
2.3 Đối tượng khách hàng
X-men lựa chọn phân khúc thị trường dầu gội đầu dành cho nam.Khách hàng
mục tiêu là những nam nhân độ tuổi từ 14 đến 40, có thu nhập trung bình khá trở
lên, sống chủ yếu tại các thành phố, có phong cách và bản lĩnh.
II. Nội dung quản trị quảng cáo của nhãn hiệu X-men
1. Các quảng cáo của X-men
Giai đoạn X-men bắt đầu tung sản phẩm ra thị trường. Năm 2003, trên
truyền hình xuất hiện video quảng cáo đầu tiên của X-men với sự xuất hiện
của Brid Pitt – một trong mười đàn ông quyến rũ nhất hành tinh, “phong cách
mạnh mẽ và bản lĩnh, X-men đàn ông đích thực”, X-men đã khắng định tính
“đàn ông đích thực”. Thông tin mà X-men muốn chuyển đến người tiêu dùng
đó là: X-men là loại dầu gội đầu đích thực giành cho đàn ông có phong cách
mạnh mẽ và bản lĩnh.
Những giai đoạn quảng cáo tiếp theo được xây dựng theo mô tuýp “anh hùng
cứu mĩ nhân”. Trên TVC lúc này xuất hiện đoạn quảng cáo “người hùng X-Men –
X-Hitchhiking”. Videoclip dài 30s thể hiện cảnh một anh chàng điển trai (do
Michael Fox đóng), xông pha không ngại gian khổ để cứu nguy cho 1 cô gái
(do Tara Wallace đóng).
13
Các đoạn video quảng cáo tiếp theo lần lượt ra đời: đầu tiên là X-
Hitchhiking, rồi đến X-Mission, và X-Rescue, gần đây là Die Hard 5 tập
trung vào giới teen.
2. Mục tiêu quảng cáo
 Quảng cáo thông tin
So với những quảng cáo của các hãng dầu gội đầu khác (romano, clear, head
& shoulder, sunsilk…), quảng cáo của X-men không quá chú trọng đến thông
tin về thành phần, tính năng, tác dụng của dầu gội đầu. Thay vào đó, hầu hết
quảng cáo X-men mang đến thông tin về định hướng sản phẩm: “đàn ông
đích thực”, “phong cách mạnh mẽ và bản lĩnh”, “khẳng định đẳng cấp phái
mạnh”.
Một số quảng cáo cho những sản phẩm giai đoạn sau của X-men, có thêm
một số thông tin mới mà nhà cung cấp muốn đưa ra cho công chúng. Vd: “X-
men chai mới với hương mới”
 Quảng cáo thuyết phục và quảng cáo so sánh
X-men không trực tiếp đưa ra một loại nhãn hiệu dầu gội đầu khác rồi so
sánh đánh giá về mức độ sạch gàu, mượt tóc, hương thơm quyến rũ…, nhưng
qua phong cách quảng cáo, những thông điệp, slogan sáng tạo, độc đáo ta
thấy được sự khác biệt giữa X-men và Romano, giữa X-men và Clearmen…
Chính định hướng sản phẩm đã tạo lên sự khác biệt của X-men. Nếu Romano
đưa ra video quảng cáo với sự xuất hiện của - đặc trưng cho phong cách Ý
lịch lãm, lãng mạn, tuy cũng rất menly xong khác hẳn với Brid Pitt cùng
phong cách Mỹ mạnh mẽ bản lĩnh.
Tính thuyết phục trong quảng cáo của X-men khá lớn. Quảng cáo của X-men
được người tiêu dùng đánh giá là hứng thú thứ 2 sau quảng cáo của Comfor
với sự xuất hiện của hai nhân vật Andy và Lili. Cùng với những thông điệp
độc đáo, phong cách sáng tạo, X-men đã thuyết phục được người tiêu dùng
rằng sản phẩm X-men là dầu gội đầu của nam giới, những “đàn ông đích
thực”, hay muốn trở thành đàn ông đích thực thì hãy dùng sản phẩm X-men.
 Quảng cáo nhắc nhở
Những quảng cáo về sau của X-men ngoài mục tiêu cung cấp thông tin về
những sản phẩm mới, quảng cáo X-men còn hướng tới mục tiêu nhắc nhở.
Lưu giữ trong tâm trí người tiêu dùng hình ảnh của X-men và duy trì mức độ
biết đến.
3. Quyết định ngân sách quảng cáo
14
Khi X-men ra đời, trên thị trường dầu gội nam chỉ có Romano của Unza là độc
chiếm. Tuy nhiên, Romano chỉ được chú trọng là một loại sữa tắm, và được đi
kèm với Enchanteur như một loại sản phẩm phụ, chưa có một công ty nào thực
sự chú trọng tới đoạn thị trường còn “bỏ ngỏ” này. Bởi thế, X-men có một lợi
thế là được tự do “tung hoành” trên mảnh đất đầy màu mỡ, một “đại dương
xanh” cho X-men “vùng vẫy”.
Với mục tiêu xâm nhập thị trường, phân tích các yếu tố về chu kỳ sống, thị phần
và cơ sở tiêu dùng, mức độ cạnh tranh và quần tụ, khả năng thay thế của sản
phẩm, X-men quyết định ngân sách quảng cáo chỉ với 400 triệu, một khoản chi
khá hạn hẹp cho quảng cáo, tuy vậy, x-men đã rất thành công khi nhanh chóng
chiếm được lòng tin và thị phần trên thị trường.
Sau sự ra đời thành công của X-men, Romano mới tập trung làm mới lại hình
ảnh của mình, tiếp sau đó là sự ra đớicủa Clearmen. Thị trường dầu gội của X-
men xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh. Để giữ vững và mở rộng thị trường, X-
men tăng ngân sách quảng cáo 599 000 USD – một khoản ngân sách nhỏ hơn
nhiều những đối thủ cạnh tranh. Tuy vậy, X-men vẫn chiếm được 7% thị phần,
xếp thứ 5 trên thị trường dầu gội nói chung và đứng đầu (hơn 60% thị phần)
trong phân khúc dầu gội dành cho nam.
4. Quyết định thông điệp quảng cáo
4.1 Hình thành thông điệp:
Khi X-Men nhảy vào phân khúc thị trường dầu gội nam, với vai trò là dầu gội
đầu cho đàn ông, nó được coi là đang tung hoành trong “đại dương xanh”. Vì
vậy. X-Men được coi như là một sản phẩm mới nguyên tắc. Vì lần đầu tiên xuất
hiện trên thị trường, cho tới khi xâm nhập thị trường, ngoài X-men thì chưa có
sản phẩm dầu gội đầu nào tương tự. Bởi lẽ đó, X-men cần có thông điệp khẳng
định dầu gội X-men là loại dầu gội dành cho nam giới.
4.2. Đánh giá và lựa chọn thông điệp
Hình dạng, bao bì sản phẩm “khá Tây”, tên gọi cũng rất Tây, đại sứ thương hiệu
lẫn phong cách quảng cáo đều mang dáng dấp của kinh đô điện ảnh Hollywood
nhưng ẩn sau bên trong, X-men thấu hiểu đến tận “chân tơ kẽ tóc” người tiêu
dùng Việt Nam. Đánh dấu tâm lý sính ngoại do hàng sản xuất trong nước chất
lượng thấp từ thời bao cấp còn để lại ấn tượng khá nặng nề với người tiêu dùng
Việt Nam, một hình ảnh Tây là cần thiết để khẳng định chất lượng, đảm bảo
doanh thu cho công ty nội địa mới 2 năm tuổi, vốn đi lên từ một nhà máy nhỏ.
Về tính cách sản phẩm, ICP hiểu rất rõ tâm lý muốn nổi bật và khẳng định bãn
lĩnh nam nhi qua việc không dùng đồ của phụ nữ lẫn những mùi hương chải
chuốt như nước hoa, vừa không nam tính, vừa khó chịu trong một xứ sở có khí
hậu nóng nực của các chàng trai Việt Nam. Hình ảnh người đàn ông đích thực
với tính cách thông minh, hào hiệp, luôn có mặt đúng lúc và vượt qua mọi thử
15
thách một cách khôn khéo mà ICP đã xây dựng chính là lấy nguyên mẫu từ Lục
Vân Tiên, nhân vật nổi tiếng trong văn chương được đông đảo người dân yêu
mến. “Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha” ghi đậm dấu ấn hành hiệp
trượng nghĩa của Lục Vân Tiên cũng chính là cốt truyện ICP dùng để quảng bá
cho chàng trai X-men của mình. Do đó, dù có mang phong cách Hollywood, dù
có hình ảnh đại diện nước ngoài nhưng chàng trai X-men vẫn gần gũi với người
dân Việt Nam, nhanh chóng xây dựng được tính cách lẫn tình cảm trong tâm trí
họ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để X-men gây được sự chú ý,
nhanh chóng chiếm thị phần và cạnh tranh với các đối thủ có tiềm lực tài chính
mạnh, công nghệ cao, thương hiệu lớn như Clearmen. Khi Clearmen ra đời, X-
men đã là một “biểu tượng” của sản phẩm dầu gội dành cho nam giới và thống
trị thị trường này, một “tượng đài” không dễ phá vỡ với bất kỳ đối thủ nào.
4.3 Thực hiện thông điệp
Cùng sự xuất hiện của gương mặt tài tử Brad Pitt trong 1 đoạn video quảng cáo,
những tấm vé đi du lịch nước Mỹ để gặp Brad Pitt đã làm cho nhiều người tiêu
dùng Việt nức lòng.
Không chỉ vì sự xuất hiện quá ư đột ngột của một nhãn hiệu dầu gội – mà người
tiêu dùng coi là một sản phẩm ngoại, mà còn vì cách quảng cáo nổi bật của nó.
Brad Pitt được coi là một thần tượng của các thiếu nữ, khi ICP dùng anh ta trong
đoạn quảng cáo của mình, ICP đã ngụ ý rằng, khi dùng X-Men cũng có thể được
như anh ấy. Như một hệ quả tất yếu, X-Men từng bước nâng cao thị phần, và
giành lấy vị trí dẫn đầu thị trường của Romano một cách tự nhiên.
Chiến dịch thứ hai chính là thông điệp : “Nếu thương chồng, hãy để anh ấy dùng
dầu gội riêng”. Quả thực thông điệp này đánh đúng tim đen người phụ nữ, nhất
là người phụ nữ Việt Nam.
ICP đã rất khôn khéo khi chọn mục tiêu khách hàng chính là những người phụ
nữ, những người luôn lo chuyện gia đình, đặc biệt là về dầu gội đầu cho nam
giới trong gia đình. Khi đánh trúng tâm lý người phụ nữ, ICP muốn ám rằng,
“những loại dầu gội đầu cả nhà chị dùng đều là của phụ nữ, chị hãy cho chồng
của chị dùng loại dầu gội đầu riêng đi!”.
Với cách làm như vậy, ICP đã đánh trúng tâm lý thương chồng của người phụ nữ
Việt Nam. Và thể hiện tình yêu thương đó bằng cách mua dầu gội đầu riêng của
mình.
Thông điệp thứ hai, là thông điệp: “ Nếu là nam nhi, hãy dùng dầu gội đầu
riêng”.
ICP đã rất khôn khéo khi thực hiện chiến dịch này. Vậy nó thể hiện như thế nào
khi ICP ra hàng loạt thông điệp có vẻ như không liên quan tới nhau, nhưng lại có
liên quan khá mật thiết?
Khi ra thông điệp thứ nhất, ICP muốn đánh chủ yếu vào tâm lý người phụ nữ,
nhưng bên cạnh đó cũng tác động không nhỏ tới nam giới trong gia đình. Bởi vì
lúc này, người phụ nữ là người chủ động trong việc mua sắm các loại dầu gội
đầu cho gia đình, nam giới hoặc không can thiệp, hoặc không để ý tới chuyện
này. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện thông điệp thứ nhất, tâm lý người
đàn ông sẽ có tác động khi chính mình được dùng loại dầu gội đầu của riêng
16