Thực trạng về vấn đề nghiên cứu nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ ở công ty tnhh đức trường

  • 72 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 72 trang

Nội dung text: Thực trạng về vấn đề nghiên cứu nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ ở công ty tnhh đức trường

Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
PHẦN 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH
ĐỨC TRƯỜNG
1. Khái quát sơ lược về CÔNG TY TNHH ĐỨC TRƯỜNG
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
* Quá trình hình thành công ty
Trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển nên
đòi hỏi có càng nhiều cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông, thủy lợi kiên cố
để đáp ứng cho nhu cầu phát triển của đất nước và phục vụ cho nhu cầu của con
người trong xã hội. Xuất phát từ yêu cầu đó nên Công ty TNHH Đức Trường ra
đời.
Công ty được thành lập ngày 22 tháng 10 năm 2007, giấy chứng nhận đăng
kí kinh doanh số 3802000297 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum cấp. Với
số vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng. Địa chỉ TDP 1 – TT Đăk Hà – Huyện Đăk Hà – Tỉnh
Kon Tum.
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công
trình đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng ( thủy lợi, thủy điện,
điện, cấp thoát nước ).
* Quá trình phát triển công ty
Công ty TNHH Đức Trường mặc dù mới thành lập được hơn hai năm trong
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ban đầu công ty gặp không ít khó khăn
nhưng với quyết tâm phấn đấu vươn lên dưới sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo
Công ty luôn đưa ra những phương thức hoạt động ngày càng quy mô và phát
triển mạnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Công ty góp phần giải quyết công ăn việc
làm cho nhiều lao động ở địa phương.
Công ty sau một thời gian hoạt động chưa lâu nhưng đã tạo ra được niềm
tin, sự tín nhiệm của đối tác. Ngoài ra, công ty còn tham gia xây dựng các công
trình giao thông phục vụ cho việc đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh Kon
Tum và một số địa phương khác.
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Đức Trường
1.1.2.1. Chức năng của Công ty TNHH Đức Trường
- Công ty hoạt động theo định hướng phát triển của nhu cầu con người, đô
thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Công ty nhận thi công xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy
điện, san mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Kon
Tum, thành phố Kon Tum và một số địa phương khác.
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :1/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
- Lãnh đạo công ty luôn nghiên cứu những phương thức mới nhằm nâng
cao quá trình thi công, đảm bảo chất lượng cho các công trình.
1.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty TNHH Đức Trường
- Tổ chức điều hành kế toán sản xuất kinh doanh của đơn vị thực thi tiến độ
phân kỳ của kế hoạch. Đồng thời, có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các báo cáo tài
chính thống kê theo quy định của pháp luật.
- Về công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình cũng được thực
hiện theo đúng quy định của công ty.
- Khai thác, sử dụng vốn có hiệu quả đầu tư hoạt động kinh doanh.
- Mở rộng quan hệ đối tác trong nước và ngoài nước
- Thực hiện các nghĩa vụ nộp các khoản nguồn thu cho ngân sách nhà
nước, không ngừng phát triển công ty ngày càng lớn mạnh.
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của công ty
1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty TNHH Đức Trường
Công ty TNHH Đức Trường là một doanh nghiệp chuyên về xây dựng
công trình. Vì thế, phải có một quy trình sản xuất chặt chẽ, cơ cấu tổ chức nhất
định và có hệ thống. Được biểu hiện như sau:
* Quy trình sản xuất
Khảo sát kiểm Tập kết máy Tập trung vật
tra hiện trường móc, thiết bị, tư về kho công
nhân lực trình
Quyết toán tài Nghiệm thu Sản xuất thi
chính toàn bộ đưa công
vào sử dụng
* Giải thích
Sau khi kí hợp đồng tiến hành nhận thầu thi công xây dựng công trình:
Điều đầu tiên đó là phải kiểm tra, khảo sát nơi công trình như thế nào để đưa ra
một phương án phù hợp với công trình.
Tiếp theo là tập kết máy móc, thiết bị, nguồn nhân lực về nơi công trình để
chuẩn bị tiến hành thi công.
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :2/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
Những vật tư nào liên quan hoặc cần dùng cho quá trình thi công thì phải
tập trung về kho công trình và tiến hành sản xuất thi công, trong một thời gian
nào đó mà kế hoạch đã đưa ra để hoàn thành công trình.
Sau đó người chủ thuần sẽ nghiệm thu toàn bộ và giao cho bên giao thầu
đưa vào sử dụng.
Cuối cùng là khâu quyết toán tài chính. Là bên giao thầu tiến hành thanh
toán toàn bộ chi phí cho bên nhận thầu
* Cơ cấu tổ chức sản xuất
Ban chỉ huy công
trình
Đội thi công, công Đội thi công dân Đội thi công cơ
trình giao thông dụng - công nghiệp giới
Tổ làm Tổ làm Tổ làm Tổ xây Bộ phận Bộ phận
đường cầu nền dựng vận máy móc
móng chuyển thiết bị
vận tải
- Chức năng nhiệm vụ các đội:
+ Ban chỉ huy công trường: Chỉ đạo quản lý thi công
+ Đội thi công công trình giao thông: thi công các công trình giao thông
+ Đội thi công dân dụng và công nghiệp: Thi công các công trình dân dụng
và công nghiệp.
+ Đội thi công cơ giới: Vận chuyển vật tư, san nền, san mặt bằng
1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
1.2.2.1. Đặc điểm chung
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là xây dựng, thi công
các công trình giao thông dân dụng, thủy lợi, cơ sở hạ tầng.
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :3/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
Về nguồn lực: Tổng số nhu cầu lao động là 150 người, trong đó lao động
còn lại là cán bộ nhân viên. Ngoài ra, công ty còn thuê thêm lao động ở bên
ngoài.
1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Đức Trường
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty
Tổng giám đốc
Phó giám đốc Giám đốc
Phòng kỹ Phòng kế Phòng tổ Phòng tài
thuật hoạch chức hành chính kế
nghiệp vụ chính toán
Đội thi công Đội thi công Đội thi
công trình công trình công cơ
giao thông DD-CN giới
Ghi chú:
Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng
Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
a. Tổng giám đốc
Là người đại diện cho toàn thể công nhân viên trong công ty, là người trực
tiếp điều hành và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của công ty trước cơ quan
pháp luật, các tổ chức có thẩm quyền.
b.Giám đốc
Là người trợ giúp giám đốc trong quá trình sản xuất kinh doanh, xử lý các
công việc khi giám đốc đi vắng, giám sát về mặt kỹ thuật và kiểm tra chất lượng
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :4/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
sản phẩm của các công trình đồng thời chịu trách nhiệm trước giám đốc về lĩnh
vực được phân công phụ trách.
c. Phó giám đốc
Là người phụ giúp giám đốc trong công tác quản lý về mặt vật tư, đồng
thời vạch ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty, và là người trực tiếp theo
dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty.
d. Phòng kỹ thuật
Dựa vào những hợp đồng đã kí kết, phòng kỹ thuật tiến hành khảo sát địa
bàn thi công. Từ đó lên bản vẽ, lập kế hoạch thiết kế và dự toán cho công trình.
e. Phòng kế hoạch vật tư
lập kế hoạch cung ứng và quản lý tình hình sử dụng vật tư, tổ chức quản lý
kho vật tư.
f. Phòng tổ chức hành chính:
Có trách nhiệm giúp ban giám đốc có trách nhiệm giúp ban giám đốc trong
việc quản lý nhân sự, đào tạo tuyển dụng lao động, bố trí sắp xếp đội ngũ lao
động, xét khen thưởng, kỷ luật … Quản lý công tác hành chính văn phòng, an
toàn người lao động và các chế độ bảo hiểm đối với người lao động.
g. Phòng tài chính - kế toán
Theo dõi, quan sát thu, chi, cân đối thu chi, hạch toán giá thành, hạch toán
kết quả sản xuất kinh doanh. Phân tích các hoạt động kinh tế tài chính, tham
mưu cho giám đốc về lĩnh vực tài chính kế toán.
h.Các đội thi công:
Trực tiếp thi công các công trình:
1.2.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Đức Trường
1.2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
Kế toán trưởng
(Kế toán tổng hợp)
Kế toán công Kế toán ngân Kế toán vật tư Thủ quỹ kiêm
nợ thanh toán hàng kiêm thủ kho kế toán tiền
mặt
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :5/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
Ghi chú: Quan hệ chỉ đạo Quan hệ chức năng
Chức năng và nhiệm của mỗi nhân viên tại công ty TNHH Đức
Trường
a. Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hơp:
Là người có trách nhiệm, quyền hạn cao nhất tại phòng kế toán chịu trách
nhiệm trực tiếp phân công, chỉ đạo công tác kế toán tại công ty. Yêu cầu các bộ
phận cung cấp đủ số liệu trong hợp đồng kinh tế.
Tổ chức luân chuyển chứng từ, thiết kế mẫu sỗ kế toán sao cho phù hợp với
yêu cầu quản lý, giám sát hoạt động, ký duyệt soạn thảo hợp đồng mua bán, lập
kế hoạch vay vốn và kế hoạch chi tiền mặt tiền lương.
Cuối mỗi tháng mỗi quý kế toán trưởng chịu trách nhiệm hoàn thiện các
báo cáo gửi về công ty.
b.Kế toán công nợ thanh toán:
Là thành viên làm việc dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng, theo dõi các
phiếu thu tiền mặt, tiền gửi và tiền vay ngân hàng. Hạch toán các nghiệp vụ phát
sinh công nợ và các khoản cho cán bộ nhân viên theo chế độ của công ty.
c. Kế toán vật tư kiêm thủ kho:
Thuộc quyền quản lý của phòng vật tư theo dõi tình hình Nhập- Xuất -Tồn
vật tư hằng ngày.Lập phiếu nhập kho, xuất kho, thanh toán, tính giá vật tư dùng
cho thủ công, xây dựng.
Cuối tháng lên bảng tổng hợp Nhập- Xuất- Tồn nguyên vật liệu. Ngoài ra,
kế toán vật tư còn tham gia vào công tác kiểm kê vật liệu, công cụ, dụng cụ định
kỳ.
d. Kế toán ngân hàng:
Theo dõi tiền gửi Ngân hàng, căn cứ cứ vào giấy báo Nợ, báo Có, tiền tạm
ứng, các khoản tiền lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp và các khoản chi phí khác ở
công ty. Cuối tháng, lên bảng kê để đối chiếu số liệu với các bộ phận liên quan.
e. Thủ quỹ kiêm kế toán tiền mặt:
Theo dõi, quản lý tiền mặt tại công ty, tình hình thu chi tiền mặt vào sổ quỹ
là người liên hệ, giao nhận và lưu trữ chứng từ, tín phiếu có giá trị theo lệnh của
kế toán trưởng và giám đốc Công ty.
1.2.3.2 Hình thức sổ kế toán tại công ty TNHH Đức Trường
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :6/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
Sơ đồ tổ chức sổ kế toán
Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính
Chứng từ kế Phần mềm kế Sổ kế toán
toán toán
*sổ nkc,sc
*sổ chi tiết
Máy vi tính
Bảng tổng hợp *báo cáo tài
chứng từ kế chính
toán cùng loại *báo cáo kế
toán quản trị
*ghi chú:
Nhập số liệu hàng ngày
Định kỳ hoặc cuối tháng
*Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính: là kế toán được thực
hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính.
*Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính:
(1) Hàng ngày kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp
chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác
định tài khoản ghi nợ, tài khoản ghi có để nhập dữ liệu vào máy tính theo các
bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mền kế toán.
Theo duy định của phần mền kế toán, các thông tin được tự động nhập vào
sổ kế toán tổng hợp ( Sổ cái hoặc nhật ký sổ cái…)và các sổ, thẻ kế toán chi tiết
liên quan.
(2) Cuối tháng ( hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện
các thao tác khóa sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số
liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính
xác, trung thực theo thông tin được nhập trong kỳ> Người làm kế toán có thể
kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra
giấy.
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :7/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định.Cuối tháng,
cuối năm, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy đóng thành
quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay.
1.2.3.3 Tổ chức các phần hành kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng
cụ.
Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy tính thông qua phần mền kế toán do
nhóm nhân viên của công ty tự viết, nên các loại chứng từ, sổ sách đều được tạo
sẵn trên phần mền. Khi cần sử dụng nhân viên kế toán chỉ cần nhập những thông
tin cần thiết vào và in ra khi cần đối chiều, ký duyệt…
Kế toán tăng vật tư và công cụ dụng cụ:
Nhà cung cấp KT vật tư, KT tổng hợp sổ
hóa đơn bán phiếu nhập kho, cái TK 152
bảng ke số 4
KT tiền, phiếu thu, phiếu KT công nợ, sổ chi tiết
chi công nợ TK 331
Giải thích:
- Căn cứ vào tính hình xây dựng mà doanh nghiệp quyết định mua nguyên
vật liệu từ các nhà cung cấp hoặc các đại lý.
- Vật liệu được nhập về kho sau đó vào kế toán tổng hợp vào sổ cái tài
khoản 152, kế toán công nợ theo dõi công nợ hoặc kế toán tiền theo dõi
việc thu chi.
1.3. Một số chỉ tiêu khác
1.3.1. Tổ chức hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty TNHH Đức
Trường
Hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành tại công ty không có gì thay đổi
với hệ thống tài khoản đã học.
STT Số hiệu tài khoản Tên tài khoản
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :8/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3
1 111 Tiền mặt tại quỹ
1111 Tiền việt nam
2 112 Tiền gửi ngân hàng
1121 Tiền việt nam
3 121 Đầu tư chứng khoán dài hạn
4 131 Phải thu khách hàng
5 133 Thuế GTGT đầu vào
1331 Thuế GTGT khấu trừ hàng hóa, dịch vụ
1332 Thuế GTGT khấu trừ TSCĐ
6 136 Phải thu nội bộ
7 138 Phải thu khác
8 139 Dự phòng phải thu khó đòi
9 141 Tạm ứng
10 142 Chi phí trả trước ngắn hạn
11 144 Ký cược,ký quỹ ngắn hạn
12 151 Hàng mua đang đi trên đường
13 152 Nguyên vật liệu
14 153 Công cụ dụng cụ
15 154 Chi phí dở dang cuối kỳ
16 159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
17 211 TSCĐ hữu hình
2112 MMTB
2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :9/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
2118 TSCĐ khác
18 213 TSCĐ vô hình
2135 Phần mềm máy vi tính
2138 TSCĐ khác
19 214 Hao mòn TSCĐ
2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
2143 Hao mòn TSCĐ vô hình
20 241 Xây dựng cơ bản dở dang
2411 Mua sắm TSCĐ
2412 Xây dựng cơ bản
21 311 Vay ngắn hạn
22 331 Phải trả người bán
23 333 Thuế và các khoản phải nộp Ngân Sách
3331 Thuế GTGT phải nộp
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
3338 Thuế nộp khác
24 334 Trả công nhân viên
25 336 Trả nội bộ
26 338 Phải trả, phải nộp khác
3382 Kinh phí công đoàn
3383 Bảo hiểm xã hội
3384 Bảo hiểm y tế
3388 Phải trả, phải nộp khác
27 341 Vay dài hạn
28 411 Nguồn vồn kinh doanh
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :10/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
29 414 Quỹ đầu tư pháp triển
30 415 Quỹ dự phòng tài chính
31 421 Lợi nhuận chưa phân phối
4211 Lợi nhuận năm trước
4212 Lợi nhuận năm nay
32 431 Quỹ khen thưởng phúc lợi
4311 Quỹ khen thưởng
4312 Quỹ phúc lợi
33 441 Nguồn vốn đầu tư và xây dựng cơ bản
34 511 Doanh thu bán hàng và dịch vụ
35 515 Doanh thu hoạt động tài chính
36 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
37 622 Chi phí nhân công trực tiếp
38 623 Chi phí sử dụng máy thi công
39 627 Chi phí sản xuất chung
40 635 Chi phí tài chính
41 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
6422 Chi phí mua văn phòng phẩm
6425 Trả tiền phí lệ phí khác
6428 Chi công tác phí tiếp khách
42 711 Thu nhập khác
43 811 Chi phí khác
44 821 Chi phí bất thường
45 911 Xác định lại lỗ
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :11/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
1.3.1.1. Tổ chức hệ thống chứng từ
TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TÍNH CHẤT
BB(*) HD(*)
I lao động tiền lương
1 Bảng chấm công 01a-LĐTL X
2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b- LĐTL X
3 Bảng thanh toán tiền lương 02- LĐTL X
4 Bảng thanh toán tiền lương thưởng 03- LĐTL X
5 Giấy đi đường 04- LĐTL X
6 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công 05- LĐTL X
việc hoành thành
7 Bảng thanh toán tiền lương làm theo 06- LĐTL X
giờ
8 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07- LĐTL X
9 Hợp đồng giao khoán 08- LĐTL X
10 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp 09- LĐTL X
đồng giao khoán
11 Bảng kê trích nộp các khoản theo 10- LĐTL X
lương
12 Bảng phân bố tiền lương và bảo 11- LĐTL X
hiểm xã hội
II- Hàng tồn kho
1 Phiếu nhập kho 01-VT X
2 Phiếu xuất kho 02-VT X
3 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công 03-VT X
cụ, sản phẩm, hàng hóa
4 Phiếu bào vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT X
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :12/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
5 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, 05-VT X
sản phẩm, hàng hóa
6 Bảng kê mua hàng 06-VT X
7 Bảng phân bố nguyên liệu, vật liệu, 07-VT X
công cụ, dụng cụ
III- Bán hàng
1 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH X
2 Thẻ quầy hàng 02-BH X
3 Bảng kê mua lại cổ phiếu 03-BH X
4 Bảng kê bán cố phiếu 04-BH X
IV-Tiền tệ
1 Phiếu thu 01-TT X
2 Phiếu chi 02-TT X
3 Giấy đề nghị tậm ứng 03-TT X
4 Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT X
5 Giấy đề nghị thanh toán 05-TT X
6 Biên lại thu tiền 06-TT X
7 Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá 07-TT X
quý
8 Bảng kiểm kê quỹ ( dùng cho VNĐ) 08a-TT X
9 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại 08b-TT X
tệ, vàng, bạc…)
10 Bảng kê chi 09-TT X
V- tài sản cố định
1 Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ X
2 Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ X
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :13/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
3 Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa 03-TSCĐ X
lớn hoàn thành
4 Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ X
5 Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ X
6 Bảng tính và phân bố khấu hao 06-TSCĐ X
TSCĐ
B-CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
1 Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng X
lương BHXH
2 Danh sách người nghỉ thưởng, trợ X
cấp ốm đau, thai sản
3 Hóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT-3LL X
4 Hóa đơn bán hàng thông thường 02GTGT-3LL X
5 Phiếu xuất kho kiêm vẩn chuyển nội 03 PKX-3LL X
bộ
6 Phiếu xuất kho hàng đại lý 04 HDL-3LL X
7 Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính 05 TTC-LL X
8 Bảng kê mua hàng hóa mua vào 04/GTGT X
không có hóa đơn
9 ………………………….. X
GHI CHÚ: (*)BB: Mẫu bắt buộc (*) HD: Mẫu hướng dẫn
1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho
Là công ty xây dựng, đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ nên công ty áp dụng
phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1.3.3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
1.3.4. Phương hướng hoạt động, chính sách, chiến lược phát triển sản
xuất trong tương lai
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay các doanh nghiệp việt Nam chịu sự điều
tiết vĩ mô của nhà nước và chiệu sự chi phối của các quy luật khách quan trong
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :14/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
nền kinh tế thị trường,đòi hỏi các doanh nghiệp phải quản lí một cách có hiệu
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình,sử dụng vốn một cách tiết kiệm
nhất mà vẩn mang lại lợi nhuận tối đa.
 Về vấn đề trước mắt đặt ralà doanh nghiệp hoạch toán đầy đủ chính xác
vật liệu, công cụ dụng cụ, một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản
xuất.
 Tiếp tục mở rộng quan hệ, dành được nhiều hợp đồng kinh tế có giá trị
cao.
 Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ kỹ thuật
chuyên môn hóa cao.
 Lấy chỉ tiêu, năng suất, chất lượng, an toàn, đảo bảo làm nền tảng.
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :15/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ
DỤNG CỤ Ở CÔNG TY TNHH ĐỨC TRƯỜNG
2.1. Khái niệm - đặc điểm - yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán
nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NVL
2.1.1.1. Khái niệm
Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất
kinh doanh, tham gia thường xuyên và trực tiếp vào quá trình sản xuất sản
phẩm, thể hiện dưới dạnh vật hóa là cơ sở để hình thành nên sản phẩm mới và
ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm được sản xuất.
2.1.1.2. Đặc điểm
- Về mặt giá trị: giá trị của nguyên vật liệu khi đưa vào sản xuất thường có
xu hướng tăng lên khi nguyên vật liệu đó cấu thành nên sản phẩm.
- Về hình thái: Khi đưa vào quá trình sản xuất thì nguyên vật liệu thay đổi
về hình thái và sự thay đổi này hoàn toàn phụ thuộc vào hình thái vật chất mà
sản phẩm do nguyên vật liệu tạo ra.
- Giá trị sử dụng: Khi sử dụng nguyên vật liệu dùng để sản xuất thì nguyên
vật liệu đó sẽ tạo thêm những giá trị sử dụng khác.
2.1.2. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý công cụ dụng cụ
2.1.2.1. Khái niệm
Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về
giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định. Vì vậy, công cụ
dụng cụ được quản lý và hạch toán giống như nguyên vật liệu.
2.1.2.2. Đặc điểm
- Giá trị: Trong quá trình tham gia sản xuất giá trị công cụ dụng cụ được
chuyển dần vào chi phí sản xuất kinh doanh.
- Hình thái: Tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn giữ
nguyên hình thái vật chất ban đầu.
- Giá trị sử dụng: Đối với công cụ dụng cụ thì giá trị sử dụng tỉ lệ nghịch
với thời gian sử dụng.
- Theo quy định hiện hành những tư liệu sau đây không phân biệt theo tiêu
chuẩn thời gian sử dụng và giá trị thực tế kế toán vẫn phải hạch toán như là công
cụ dụng cụ:
+ Các loại bao bì để dựng vật tư hàng hóa trong quá trình thu mua, bảo
quản dự trữ và tiêu thụ.
+ Các loại bao bì kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng.
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :16/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
+ Các lán trại tạm thời, đà giáo, ván khuôn, giá lắp, chuyên dùng cho sản
xuất lắp đặt.
+ Những dụng cụ đồ nghề bằng thủy tinh, sành sứ, hoặc quần áo, giày dép
chuyên dùng để lao động.
2.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ
- Trên cơ sở những chứng từ có liên quan kế toán tiến hành ghi chép, phản
ánh chính xác, kịp thời, số lượng, chất lượng và giá trị thực tế của từng loại từng
thứ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập, xuất, tồn tiến hành vào các sổ chi tiết
và bảng tổng hợp.
- Vận dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ.
Hướng dẫn kiểm tra các bộ phận, đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban
đầu về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu mua, tình hình dự trữ và tiêu hao vật
liệu, công cụ dụng cụ. Phát hiện và xử lý kịp thời vật liệu, công cụ dụng cụ thừa,
thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất, ngăn ngừa việc sử dụng lãng phí.
- tham gia kiểm kê đánh giá lại vật liệu, công cụ dụng cụ theo chế độ quy
định của nhà nước, lập báo cáo kế toán về vật liệu, dụng cụ phục vụ cho công
tác lãnh đạo và quản lý, điều hành phân tích kinh tế.
2.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ
2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ
2.2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu
Nếu căn cứ theo tính năng sử dụng có thể chia nguyên vật liệu ra thành các
nhóm:
+ Nguyên liệu, vật liệu chính: Là những nguyên vật liệu mà sau quá trình
gia công, chế biến cấu thành nên thực thể vật chất của sản phẩm. (Cũng có thể là
bán thành phẩm mua ngoài). Vì vậy, khái niệm nguyên vật liệu chính gắn liền
với từng doanh nghiệp sản xuất cụ thể. Trong các doanh nghiệp kinh doanh
thương mại, dịch vụ không đặt ra khái niệm nguyên, vật liệu chính, phụ. Nguyên
vật liêu chính cũng bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài với mục đích tiếp tục
quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm hàng hóa.
+ Vật liệu phụ: là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất
không cấu thành nên thực thể vật chất của sản phẩm mà có thể kết hợp với
nguyên, vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bên ngoài, làm
tăng thêm chất lượng hoặc giá trị của sản phẩm.
Vật liệu phụ cũng có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho quá trình chế
tạo sản phẩm được thực hiện bình thường hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ,
kỹ thuật phục vụ cho quá trình lao động.
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :17/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
+ Nhiên liệu: là một loại vật liệu phụ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho
quá trình sản xuất.
Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng như xăng, dầu, ở thể rắn như các loại
than đá, than bùn và ở thể khí như ga…
+ Phụ tùng thay thế: là những vật tư, sản phẩm dùng để thay thế, sửa chữa
máy móc, thiết bị, tài sản cố định, phương tiện vận tài…
+ Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: là những loại vật liệu, thiết bị dùng
trong xây dựng cơ bản như: gạch, đá, cát, xi măng, sắt thép… Đối với thiết bị
xây dựng cơ bản gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và vật
kết cấu dùng để lắp đặt vào công trình xây dựng cơ bản như các loại thiết bị
điện, các loại thiết bị vệ sinh.
+ Phế liệu: Là những phần vật chất mà doanh nghiệp có thể thu hồi được
trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
- Trường hợp căn cứ vào nguồn cung cấp kế toán có thể phân loại nguyên
vật liệu thành các nhóm khác như:
+ Nguyên, vật liệu mua ngoài là nguyên vật liệu do doanh nghiệp mua
ngoài mà có, thông thường mua của nhà cung cấp.
+ Vật liệu tự chế biến là vật liệu do doanh nghiệp sản xuất ra và sử dụng
như là nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm.
+ Vật liệu thuê ngoài gia công là vật liệu mà doanh nghiệp không tự sản
xuất, cũng không phải mua ngoài mà thuê các cơ sở gia công.
+ Nguyên, vật liệu nhận góp vốn liên doanh là nguyên vật liệu do các bên
liên doanh góp vốn theo thỏa thuận trên hợp đồng liên doanh.
+ Nguyên, vật liệu được cấp là nguyên vật liệu do đơn vị cấp trên cấp theo
quy định.
2.2.1.2. Phân loại công cụ dụng cụ
- Công cụ dụng cụ lao động: dụng cụ gỡ lắp, dụng cụ đồ nghề, dụng cụ
quản lý, dụng cụ áo bảo vệ lao động, khuôn mẫu, lán trai.
- Bao bì luân chuyển.
- Đồ nghề cho thuê
2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ
2.2.2.1. Đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ nhập kho
Nguyên, vật liệu của doanh nghiệp có thể được tính giá theo giá thực tế
hoặc giá hạch toán. Giá thực tế của nguyên, vật liệu nhập kho được xác định tùy
theo từng nguồn nhập, từng lần nhập cụ thể sau:
- Nguyên vật liệu mua ngoài:
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :18/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
Trị giá thực tế Giá mua trên hóa Chi phí thu mua Các khoản giảm
của NL, VL = đơn (Cả thuế NK + (kể cả hao mòn - trừ phát sinh
ngoại nhập nếu có) trong định mức) khi mua NVL
+ Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên vật liệu dùng vào sản xuất kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế (GTGT) theo phương pháp trực tiếp hoặc
không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, hoặc dùng cho hoạt động sự nghiệp,
phúc lợi dự án thì giá trị nguyên vật liệu mua vào được phản ánh theo tổng giá
trị thanh toán bao gồm cả thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (nếu có).
+ Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên vật liệu dùng vào sản xuất kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp
khấu trừ thì giá trị của nguyên vật liệu mua vào được phản ánh theo giá mua
chưa có thuế. Thuế GTGT đầu vao khi mua nguyên vật liệu và thuế GTGT đầu
vào của dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, bảo quản… được khấu trừ và hạch toán
vào tài khoản 133.
- Vật liệu do tự chế biến:
Trị giá thực tế vật liệu do tự chế biến nhập lại kho bao gồm trị giá thực tế
của vật liệu xuất ra để chế biến và chi phí chế biến.
Giá thực tế Giá thực tế vật liệu Chi phí chế
= +
nhập kho xuất chế biến biến
- Vật liệu thuê ngoài gia công:
Trị giá thực tế vật liệu thuê ngoài gia công nhập lại kho bao gồm trị giá
thực tế của vật liệu xuất ra để thuê ngoài gia công, chi phí gia công và chi phí
vận chuyển từ kho của doanh nghiệp đối với gia công, và từ nơi gia công về lại
kho của doanh nghiệp.
Giá thực tế Giá thực tế thuê Chi phí gia + Chi phí vận
= +
nhập kho ngoài gia công công chuyển
- Nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh
Trị giá thực tế nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần là
giá thực tế các bên tham gia góp vốn chấp nhận.
Giá thỏa Chi phí
Giá thực
= thuận giữa các bên + liên quan (nếu
tế nhập kho
tham gia góp vốn có)
2.2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho
- Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh:
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :19/72
Chuyên đề NVL - CCDC GVHD: Phạm Thị Thoa
Theo phương pháp này giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho được tính trên
cơ sở số lượng nguyên vật liệu xuất kho và đơn giá thực tế nhập kho của chính
lô hàng nguyên vật liệu xuất kho đó. Phương pháp này sẽ nhận diện đựoc từng
loại nguyên vật liệu xuất và tồn kho theo từng danh đơn mua vào riêng biệt .Do
đó trị giá của nguyên vật liệu xuất và tồn kho đựoc xác định chính xác và tuyệt
đối , phản ánh đúng thực tế phát sinh. Nhưng như vậy thì việc quản lý tồn kho
sẽ rất phức tạp đặc biệt khi doanh nghiệp dự trữ nhiều loại nguyên vật liệu với
giá trị nhỏ .Khi đó chi phí cho quản lý tồn kho sẽ tốn kém và đôi khi không thể
thực hiện được.Chính vì vậy chỉ nên áp dụng phương pháp tính giá này đối với
những loại vật liệu đặc trưng có giá trị cao.
- Phương pháp nhập trước – xuất trước
Với phương pháp này kế toán phải theo dõi được đơn giá thực tế và số
lượng của từng lô hàng nhập kho.Sau đó , khi xuất kho căn cứ vào số lượng xuất
tính ra giá thực tế theo công thức sau:
Đơn giá thực
Trị giá thực tế Số lượng NVL tế bình quân
= x
NVL xuất kho xuất kho của NVL của
lô hàng
Khi nào xuất kho hết số lượng của lô hàng nhập trước mới lấy đơn giá thực
tế của lô hàng tiếp sau để tính giá ra giá thực tế nhập kho .Cách xác định này sẽ
đơn giản hơn cho kế toán so với phương pháp giá đích danh nhưng vì gia thực tế
xuất kho lại đựoc xác định theo đơn giá của lô hàng nhập sớm nhất còn lại nên
không phản ánh sự biến động của giá một cách kịp thời , xa rời thực tế . Vì thế
nó thích hợp cho áp dụng cho những nguyên vật liệu có liên quan đến thời hạn
sử dụng.
- Phương pháp nhập sau – xuất trước:
Phương pháp nhập sau- xuất trước áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn
kho được mua sau hay sản xuất sau thì được xuất trước và hàng tồn kho
còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước đó. Theo
phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng
nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá
của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho.
- Phương pháp giá thực tế bình quân
Đây là phương pháp mà giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho được tính
trên cơ sở đơn giá thực tế bình quân của nguyên vật liệu:
Giá thực tế = Số lượng NVL x Đơn giá thực
NVL xuất kho xuất kho tế bình quân
Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm Trang :20/72