Xác suất thống kê

  • 177 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 177 trang

Nội dung text: Xác suất thống kê

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
(Dùng cho sinh viên ngành CNTT và ĐTVT hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2006
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Biên soạn : Ts. LÊ BÁ LONG
LỜI NÓI ĐẦU
Lý thuyết xác suất thống kê là một bộ phận của toán học, nghiên cứu các hiện tượng ngẫu
nhiên và ứng dụng chúng vào thực tế. Ta có thể hiểu hiện tượng ngẫu nhiên là hiện tượng không
thể nói trước nó xảy ra hay không xảy ra khi thực hiện một lần quan sát. Tuy nhiên, nếu tiến hành
quan sát khá nhiều lần một hiện tượng ngẫu nhiên trong các phép thử như nhau, ta có thể rút ra
được những kết luận khoa học về hiện tượng này.
Lý thuyết xác suất cũng là cơ sở để nghiên cứu Thống kê – môn học nghiên cứu các các
phương pháp thu thập thông tin chọn mẫu, xử lý thông tin, nhằm rút ra các kết luận hoặc quyết
định cần thiết. Ngày nay, với sự hỗ trợ tích cực của máy tính điện tử và công nghệ thông tin, lý
thuyết xác suất thống kê ngày càng được ứng dụng rộng rãi và hiệu quả trong mọi lĩnh vực khoa
học tự nhiên và xã hội. Chính vì vậy lý thuyết xác suất thống kê được giảng dạy cho hầu hết các
nhóm ngành ở đại học.
Có nhiều sách giáo khoa và tài liệu chuyên khảo viết về lý thuyết xác suất thống kê. Tuy
nhiên, với phương thức đào tạo từ xa có những đặc thù riêng, đòi hỏi học viên phải làm việc độc
lập nhiều hơn, vì vậy cần phải có tài liệu hướng dẫn học tập của từng môn học thích hợp cho đối
tượng này. Tập tài liệu “Hướng dẫn học môn toán xác suất thống kê” này được biên soạn cũng
nhằm mục đích trên.
Tập tài liệu này được biên soạn cho hệ đại học chuyên ngành Điện tử-Viễn thông theo đề
cương chi tiết chương trình qui định của Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Nội dung
của cuốn sách bám sát các giáo trình của các trường đại học khối kỹ thuật và theo kinh nghiệm
giảng dạy nhiều năm của tác giả. Chính vì thế, giáo trình này cũng có thể dùng làm tài liệu học
tập, tài liệu tham khảo cho sinh viên của các trường, các ngành đại học và cao đẳng khối kỹ thuật.
Giáo trình gồm 6 chương tương ứng với 4 đơn vị học trình (60 tiết):
Chương I: Các khái niệm cơ bản về xác suất.
Chương II: Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng.
Chương III: Véc tơ ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng.
Chương IV: Luật số lớn và định lý giới hạn.
Chương V:.Thống kê toán học
Chương VI: Quá trình ngẫu nhiên và chuỗi Markov.
Điều kiện tiên quyết môn học này là hai môn toán cao cấp đại số và giải tích trong chương
trình toán đại cương. Tuy nhiên vì sự hạn chế của chương trình toán dành cho hình thức đào tạo từ
xa, do đó nhiều kết quả và định lý chỉ được phát biểu và minh họa chứ không có điều kiện để
chứng minh chi tiết.
Giáo trình được trình bày theo cách thích hợp đối với người tự học, đặc biệt phục vụ đắc lực
cho công tác đào tạo từ xa. Trước khi nghiên cứu các nội dung chi tiết, người đọc nên xem phần
giới thiệu của mỗi chương để thấy được mục đích ý nghĩa, yêu cầu chính của chương đó. Trong
mỗi chương, mỗi nội dung, người đọc có thể tự đọc và hiểu được cặn kẽ thông qua cách diễn đạt
và chỉ dẫn rõ ràng. Đặc biệt bạn đọc nên chú ý đến các nhận xét, bình luận để hiểu sâu hơn hoặc
mở rộng tổng quát hơn các kết quả và hướng ứng dụng vào thực tế. Hầu hết các bài toán được xây
dựng theo lược đồ: đặt bài toán, chứng minh sự tồn tại lời giải bằng lý thuyết và cuối cùng nêu
thuật toán giải quyết bài toán này. Các ví dụ là để minh hoạ trực tiếp khái niệm, định lý hoặc các
thuật toán, vì vậy sẽ giúp người đọc dễ dàng hơn khi tiếp thu bài học. Sau các chương có phần
tóm tắt các nội dung chính và cuối cùng là các câu hỏi luyện tập. Có khoảng từ 20 đến 30 bài tập
cho mỗi chương, tương ứng vói 3 -5 câu hỏi cho mỗi tiết lý thuyết. Hệ thống câu hỏi này bao trùm
toàn bộ nội dung vừa được học. Có những câu kiểm tra trực tiếp các kiến thức vừa được học
nhưng cũng có những câu đòi hỏi học viên phải vận dụng một cách tổng hợp và sáng tạo các kiến
thức để giải quyết. Vì vậy việc giải các bài tập này giúp học viên nắm chắc hơn lý thuyết và kiểm
tra được mức độ tiếp thu lý thuyết của mình.
Tuy rằng tác giả đã rất cố gắng, song vì thời gian bị hạn hẹp cùng với yêu cầu cấp bách của
Học viện, vì vậy các thiếu sót còn tồn tại trong giáo trình là điều khó tránh khỏi. Tác giả rất mong
sự đóng góp ý kiến của bạn bè đồng nghiệp, học viên xa gần và xin cám ơn vì điều đó.
Cuối cùng chúng tôi bày tỏ sự cám ơn đối với Ban Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu
Chính Viễn Thông, Trung tâm Đào tạo Bưu Chính Viễn Thông 1 và bạn bè đồng nghiệp đã
khuyến khích động viên, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành tập tài liệu này.
Hà Nội, đầu năm 2006.
Lê Bá Long
Khoa cơ bản 1
Học Viện CNBCVT
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT
GIỚI THIỆU
Các hiện tượng trong tự nhiên hay xã hội xảy ra một cách ngẫu nhiên (không biết trước kết
quả) hoặc tất định (biết trước kết quả sẽ xảy ra). Chẳng hạn ta biết chắc chắn rằng lông của quạ có
mầu đen, một vật được thả từ trên cao chắc chắn sẽ rơi xuống đất... Đó là những hiện tượng diễn
ra có tính quy luật, tất định. Trái lại khi tung đồng xu ta không biết mặt sấp hay mặt ngửa sẽ xuất
hiện. Ta không thể biết có bao nhiêu cuộc gọi đến tổng đài, có bao nhiêu khách hàng đến điểm
phục vụ trong khoảng thời gian nào đó. Ta không thể xác định trước chỉ số chứng khoán trên thị
trường chứng khoán… Đó là những hiện tượng ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nếu tiến hành quan sát khá
nhiều lần một hiện tượng ngẫu nhiên trong những hoàn cảnh như nhau, thì trong nhiều trường hợp
ta có thể rút ra những kết luận có tính quy luật về những hiện tượng này. Lý thuyết xác suất
nghiên cứu các qui luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Việc nắm bắt các quy luật này sẽ cho phép
dự báo các hiện tượng ngẫu nhiên đó sẽ xảy ra như thế nào. Chính vì vậy các phương pháp của lý
thuyết xác suất được ứng dụng rộng rãi trong việc giải quyết các bài toán thuộc nhiều lĩnh vực
khác nhau của khoa học tự nhiên, kỹ thuật và kinh tế-xã hội.
Chương này trình bày một cách có hệ thống các khái niệm và các kết quả chính về lý thuyết
xác suất:
- Các khái niệm phép thử, biến cố.
- Quan hệ giữa các biến cố.
- Các định nghĩa về xác suất: định nghĩa xác suất theo cổ điển, theo thống kê.
- Các tính chất của xác suất: công thức cộng và công thức nhân xác suất, xác suất của
biến cố đối.
- Xác suất có điều kiện, công thức nhân trong trường hợp không độc lập. Công thức xác
suất đầy đủ và định lý Bayes.
- Dãy phép thử Bernoulli và xác suất nhị thức
Khi nắm vững các kiến thức về đại số tập hợp như hợp, giao tập hợp, tập con, phần bù của
một tập con … học viên sẽ dễ dàng trong việc tiếp thu, biểu diễn hoặc mô tả các biến cố.
Để tính xác suất các biến cố theo phương pháp cổ điển đòi hỏi phải tính số các trường hợp
thuận lợi đối với biến cố và số các trường hợp có thể. Vì vậy học viên cần nắm vững các phương
pháp đếm - giải tích tổ hợp (đã được học ở lớp 12 và trong chương 1 của toán đại số A2). Tuy
nhiên để thuận lợi cho người học chúng tôi sẽ nhắc lại các kết quả chính trong mục 3.
Một trong những khó khăn của bài toán xác suất là xác định được biến cố và sử dụng đúng
các công thức thích hợp. Bằng cách tham khảo các ví dụ và giải nhiều bài tập sẽ rèn luyện tốt kỹ
năng này.
3
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
NỘI DUNG
1.1. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ
1.1.1. Phép thử (Experiment)
Trong thực tế ta thường gặp nhiều thí nghiệm, quan sát mà các kết quả của nó không thể dự
báo trước được. Ta gọi chúng là các phép thử ngẫu nhiên.
Phép thử ngẫu nhiên thường được ký hiệu bởi chữ C . Tuy không biết kết quả sẽ xảy ra như
thế nào, nhưng ta có thể liệt kê được hoặc biểu diễn tất cả các kết quả của phép thử C . Mỗi kết
quả của phép thử C được gọi là một biến cố sơ cấp. Tập hợp tất cả các biến cố sơ cấp của phép
thử được gọi là không gian mẫu, ký hiệu Ω .
Ví dụ 1.1:
ƒ Phép thử tung đồng xu có không gian mẫu là Ω = {S, N } .
ƒ Với phép thử tung xúc xắc, các biến cố sơ cấp có thể xem là số các nốt trên mỗi mặt xuất
hiện. Vậy Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} .
ƒ Phép thử tung đồng thời 2 đồng xu có không gian mẫu là
Ω = {( S , S ), ( S , N ), ( N , S ), ( N , N )}.
Chú ý rằng bản chất của các biến cố sơ cấp không có vai trò đặc biệt gì trong lý thuyết xác
suất. Chẳng hạn có thể xem không gian mẫu của phép thử tung đồng tiền là Ω = {0, 1}, trong đó 0
là biến cố sơ cấp chỉ mặt sấp xuất hiện và 1 để chỉ mặt ngửa xuất hiện.
1.1.2. Biến cố (Event)
Với phép thử C ta thường xét các biến cố (còn gọi là sự kiện) mà việc xảy ra hay không
xảy ra hoàn toàn được xác định bởi kết quả của C .
Mỗi kết quả ω của C được gọi là kết quả thuận lợi cho biến cố A nếu A xảy ra khi kết
quả của C là ω .
Ví dụ 1.2: Nếu gọi A là biến cố số nốt xuất hiện là chẵn trong phép thử tung xúc xắc ở ví
dụ 1.1 thì A có các kết quả thuận lợi là 2, 4, 6.
Tung hai đồng xu, biến cố xuất hiện một mặt sấp một mặt ngửa (xin âm dương) có các kết
quả thuận lợi là ( S , N ) ; ( N , S ) .
Như vậy mỗi biến cố A được đồng nhất với một tập con của không gian mẫu Ω bao gồm
các kết quả thuận lợi đối với A .
Mỗi biến cố chỉ có thể xảy ra khi một phép thử được thực hiện, nghĩa là gắn với không gian
mẫu nào đó. Có hai biến cố đặc biệt sau:
• Biến cố chắc chắn là biến cố luôn luôn xảy ra khi thực hiện phép thử, biến cố này trùng
với không gian mẫu Ω .
• Biến cố không thể là biến cố nhất định không xảy ra khi thực hiện phép thử. Biến cố
không thể được ký hiệu φ .
4
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
Tung một con xúc xắc, biến cố xuất hiện mặt có số nốt nhỏ hơn hay bằng 6 là biến chắc
chắn, biến cố xuất hiện mặt có 7 nốt là biến cố không thể.
1.1.3. Quan hệ giữa các biến cố
Trong lý thuyết xác suất người ta xét các quan hệ sau đây cho các biến cố.
a. Quan hệ kéo theo
Biến cố A kéo theo biến cố B , ký hiệu A ⊂ B , nếu A xảy ra thì B xảy ra.
b. Quan hệ biến cố đối
Biến cố đối của A là biến cố được ký hiệu là A và được xác định như sau: A xảy ra khi và
chỉ khi A không xảy ra.
c. Tổng của hai biến cố
Tổng của hai biến cố A, B là biến cố được ký hiệu A ∪ B . Biến cố A ∪ B xảy ra khi và chỉ
khi có ít nhất A hoặc B xảy ra.
n
Tổng của một dãy các biến cố {A1 , A2 , ... , An } là biến cố ∪ Ai . Biến cố này xảy ra khi có
i =1
ít nhất một trong các biến cố Ai xảy ra.
d. Tích của hai biến cố
Tích của hai biến cố A, B là biến cố được ký hiệu AB . Biến cố AB xảy ra khi và chỉ khi
cả hai biến cố A , B cùng xảy ra.
n
Tích của một dãy các biến cố {A1 , A2 , ... , An } là biến cố ∏ Ai . Biến cố này xảy ra khi tất
i =1
cả các biến cố Ai cùng xảy ra.
e. Biến cố xung khắc
Hai biến số A, B gọi là xung khắc nếu biến cố tích AB là biến cố không thể. Nghĩa là hai
biến cố này không thể đồng thời xảy ra.
Chú ý rằng các biến cố với phép toán tổng, tích và lấy biến cố đối tạo thành đại số Boole
do đó các phép toán được định nghĩa ở trên có các tính chất như các phép toán hợp, giao, lấy phần
bù đối với các tập con của không gian mẫu.
f. Hệ đầy đủ các biến cố
Dãy các biến cố A1 , A2 , ... , An được gọi là một hệ đầy đủ các biến cố nếu:
i. Xung khắc từng đôi một, nghĩa là Ai A j = φ với mọi i ≠ j = 1, ... , n ,
n
ii. Tổng của chúng là biến cố chắc chắc, nghĩa là ∪ Ai = Ω .
i =1
{ }
Đặc biệt với mọi biến cố A , hệ A, A là hệ đầy đủ.
5
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
Ví dụ 1.3: Một nhà máy có ba phân xưởng sản xuất ra cùng một loại sản phẩm. Giả sử rằng
mỗi sản phẩm của nhà máy chỉ do một trong ba phân xưởng này sản xuất. Chọn ngẫu nhiên một
sản phẩm, gọi A1 , A2 , A3 lần lượt là biến cố sản phẩm được chọn do phân xưởng thứ nhất, thứ
hai, thứ ba sản xuất. Khi đó hệ ba biến cố A1 , A2 , A3 là hệ đầy đủ.
g. Tính độc lập của các biến cố
Hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra hay không xảy ra biến cố
này không ảnh hưởng tới việc xảy ra hay không xảy ra biến cố kia.
Tổng quát các biến cố A1 , A2 , ... , An được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra
của một nhóm bất kỳ k biến cố, trong đó 1 ≤ k ≤ n , không làm ảnh hưởng tới việc xảy ra hay
không xảy ra của các biến cố còn lại.
Định lý 1.2: Nếu A, B độc lập thì các cặp biến cố: A, B ; A, B ; A, B cũng độc lập.
Ví dụ 1.4: Ba xạ thủ A, B, C mỗi người bắn một viên đạn vào mục tiêu. Gọi A, B, C lần
lượt là biến cố A, B, C bắn trúng mục tiêu.
a. Hãy mô tả các biến cố: ABC , A B C , A ∪ B ∪ C .
b. Biểu diễn các biến cố sau theo A, B, C :
- D : Có ít nhất 2 xạ thủ bắn trúng.
- E : Có nhiều nhất 1 xạ thủ bắn trúng.
- F : Chỉ có xạ thủ C bắn trúng.
- G : Chỉ có 1 xạ thủ bắn trúng.
c. Các biến cố A, B, C có xung khắc, có độc lập không ?
Giải:
a. ABC : cả 3 đều bắn trúng. A B C : cả 3 đều bắn trượt. A ∪ B ∪ C : có ít nhất 1 người
bắn trúng.
b. D = AB ∪ BC ∪ CA .
Có nhiều nhất một xạ thủ bắn trúng có nghĩa là có ít nhất hai xạ thủ bắn trượt, vậy
E = AB ∪ BC ∪C A .
F = ABC . G = ABC ∪ ABC ∪ ABC .
c. Ba biến cố A, B, C độc lập nhưng không xung khắc.
1.2. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT VÀ CÁC TÍNH CHẤT
Việc biến cố ngẫu nhiên xảy ra hay không trong kết quả của một phép thử là điều không thể
biết hoặc đoán trước được. Tuy nhiên bằng những cách khác nhau ta có thể định lượng khả năng
xuất hiện của biến cố, đó là xác suất xuất hiện của biến cố.
6
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
Xác suất của một biến cố là một con số đặc trưng khả năng khách quan xuất hiện biến cố đó
khi thực hiện phép thử.
Dựa vào bản chất của phép thử (đồng khả năng) ta có thể suy luận về khả năng xuất hiện
của biến cố, với cách tiếp cận này ta có định nghĩa xác suất theo phương pháp cổ điển.
Khi thực hiện nhiều lần lặp lại độc lập một phép thử ta có thể tính được tần suất xuất hiện
của một biến cố nào đó. Tần suất thể hiện khả năng xuất hiện của biến cố, với cách tiếp cận này ta
có định nghĩa xác suất theo thống kê.
1.2.1. Định nghĩa cổ điển về xác suất
Giả sử phép thử C thoả mãn hai điều kiện sau:
(i) Không gian mẫu có một số hữu hạn phần tử.
(ii) Các kết quả xảy ra đồng khả năng.
Khi đó ta định nghĩa xác suất của biến cố A là
sè tr−êng hîp thuËn lîi đèi víi A
P ( A) = (1.1)
sè tr−êng hîp cã thÓ
Nếu xem biến cố A như là tập con của không gian mẫu Ω thì
sè phÇn tö cña A A
P ( A) = = (1.1)’
sè phÇn tö cña Ω Ω
Ví dụ 1.5: Biến cố A xuất hiện mặt chẵn trong phép thử gieo con xúc xắc ở ví dụ 1.1 có 3
3 1
trường hợp thuận lợi ( A = 3 ) và 6 trường hợp có thể ( Ω = 6 ). Vậy P( A) = = .
6 2
Để tính xác suất cổ điển ta sử dụng phương pháp đếm của giải tích tổ hợp.
1.2.2. Các qui tắc đếm
a. Qui tắc cộng
Nếu có m1 cách chọn loại đối tượng x1 , m 2 cách chọn loại đối tượng x 2 , ... , mn cách
chọn loại đối tượng x n . Các cách chọn đối tượng xi không trùng với cách chọn x j nếu i ≠ j
thì có m1 + m2 + + mn cách chọn một trong các đối tượng đã cho.
b. Qui tắc nhân
Giả sử công việc H gồm nhiều công đoạn liên tiếp H1 , H 2 , ... , H k và mỗi công đoạn
H i có ni cách thực hiện thì có tất cả n1 × n2 × × nk cách thực hiện công việc H .
c. Hoán vị
Mỗi phép đổi chỗ của n phần tử được gọi là phép hoán vị n phần tử. Sử dụng quy tắc
nhân ta có thể tính được:
Có n ! hoán vị n phần tử.
7
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
d. Chỉnh hợp
Chọn lần lượt k phần tử không hoàn lại trong tập n phần tử ta được một chỉnh hợp chập
k của n phần tử. Sử dụng quy tắc nhân ta có thể tính được số các chỉnh hợp chập k của n phần
tử là
n!
Ank = (1.2)
(n − k )!
e. Tổ hợp
Một tổ hợp chập k của n phần tử là một tập con k phần tử của tập n phần tử. Cũng có
thể xem một tổ hợp chập k của n phần tử là một cách chọn đồng thời k phần tử của tập n phần
tử.
Hai chỉnh hợp chập k của n phần tử là khác nhau nếu:
ƒ có ít nhất 1 phần tử của chỉnh hợp này không có trong chỉnh hợp kia.
ƒ các phần tử đều như nhau nhưng thứ tự khác nhau.
Do đó với mỗi tổ hợp chập k của n phần tử có k! chỉnh hợp tương ứng. Mặt khác hai
chỉnh hợp khác nhau ứng với hai tổ hợp khác nhau là khác nhau.
Vậy số các tổ hợp chập k của n phần tử là
k Ank n!
Cn = = (1.3)
k! k!(n − k )!
Ví dụ 1.6: Tung một con xúc xắc hai lần. Tìm xác suất để trong đó có 1 lần ra 6 nốt.
Giải: Số các trường hợp có thể là 36. Gọi A là biến cố “ trong 2 lần tung con xúc xắc có 1
lần được mặt 6”. Nếu lần thứ nhất ra mặt 6 thì lần thứ hai chỉ có thể ra các mặt từ 1 đến 5, nghĩa là
có 5 trường hợp. Tương tự cũng có 5 trường hợp chỉ xuất hiện mặt 6 ở lần tung thứ hai. Áp dụng
10
quy tắc cộng ta suy ra xác suất để chỉ có một lần ra mặt 6 khi tung xúc xắc 2 lần là .
36
Ví dụ 1.7: Cho các từ mã 6 bit được tạo từ các chuỗi các bit 0 và bit 1 đồng khả năng. Hãy
tìm xác suất của các từ có chứa k bit 1, với k = 0 , ... , 6 .
Giải: Số trường hợp có thể Ω = 2 6 . Đặt Ak là biến cố " từ mã có chứa k bit 1" . Có thể
xem mỗi từ mã có chứa k bit 1 là một tổ hợp chập k của 6 phần tử, vậy số trường hợp thuận lợi
6!
đối với Ak là số các tổ hợp 6 chập k . Do đó Ak = C 6k =
k!(6 − k )!
6!
Vậy xác suất của các biến cố tương ứng P ( Ak ) = , k = 0 , ... , 6 .
k!(6 − k )!2 6
Ví dụ 1.8: Một người gọi điện thoại quên mất hai số cuối của số điện thoại và chỉ nhớ được
rằng chúng khác nhau. Tìm xác suất để quay ngẫu nhiên một lần được đúng số cần gọi.
8
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
Giải: Gọi A là biến cố “quay ngẫu nhiên một lần được đúng số cần gọi”. Số các trường hợp
có thể là số các cặp hai chữ số khác nhau từ 10 chữ số từ 0 đến 9. Nó bằng số các chỉnh hợp 10
2
chập 2. Vậy số các trường hợp có thể là A10 = 10 ⋅ 9 = 90 . Số các trường hợp thuận lợi của A là
1
1. Do đó P( A) = .
90
Ví dụ 1.9: Một công ty cần tuyển 2 nhân viên. Có 6 người nộp đơn trong đó có 4 nữ và 2
nam. Giả sử khả năng trúng tuyển của cả 6 người là như nhau. Tính xác suất biến cố:
a. Hai người trúng tuyển là nam
b. Hai người trúng tuyển là nữ
c. Có ít nhất 1nữ trúng tuyển.
Giải: Số trường hợp có thể Ω = C62 = 15 .
a. Chỉ có 1 trường hợp cả 2 nam đều trúng tuyển do đó xác suất tương ứng là P = 1 / 15 .
b. Có C 42 = 6 cách chọn 2 trong 4 nữ, vậy xác suất tương ứng P = 6 / 15 .
c. Trong 15 trường hợp có thể chỉ có 1 trường hợp cả 2 nam được chọn, vậy có 14 trường
hợp ít nhất 1 nữ được chọn. Do đo xác suất tương ứng P = 14 / 15 .
1.2.3. Định nghĩa thống kê về xác suất
Định nghĩa xác suất theo cổ điển trực quan, dễ hiểu. Tuy nhiên khi số các kết quả có thể vô
hạn hoặc không đồng khả năng thì cách tính xác suất cổ điển không áp dụng được.
Giả sử phép thử C có thể được thực hiện lặp lại nhiều lần độc lập trong những điều kiện
giống hệt nhau. Nếu trong n lần thực hiện phép thử C , biến cố A xuất hiện k n ( A) lần thì tỉ số
k n ( A)
f n ( A) =
n
được gọi là tần suất xuất hiện của biến cố A trong n phép thử.
Người ta chứng minh được (định lý luật số lớn) khi n tăng lên vô hạn thì f n ( A) tiến đến
một giới hạn xác định. Ta định nghĩa giới hạn này là xác suất của biến cố A , ký hiệu P(A) .
P( A) = lim f n ( A) (1.4)
n →∞
Trên thực tế P(A) được tính xấp xỉ bởi tần suất f n ( A) khi n đủ lớn.
Ví dụ 1.10: Một công ty bảo hiểm muốn xác định xác suất để một người Mỹ 25 tuổi sẽ bị
chết trong năm tới, người ta theo dõi 100.000 thanh niên và thấy rằng có 798 người bị chết trong
vòng 1 năm sau đó. Vậy xác suất cần tìm xấp xỉ bằng 0,008.
Ví dụ 1.11: Thống kê cho thấy tần suất sinh con trai xấp xỉ 0,513. Vậy xác suất để bé trai ra
đời lớn hơn bé gái.
Nhận xét: Định nghĩa xác suất theo thống kê khắc phục được hạn chế của định nghĩa cổ
điển, nó hoàn toàn dựa trên các thí nghiệm quan sát thực tế để tìm xác suất của biến cố. Tuy nhiên
9
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
định nghĩa thống kê về xác suất cũng chỉ áp dụng cho các phép thử mà có thể lặp lại được nhiều
lần một cách độc lập trong những điều kiện giống hệt nhau. Ngoài ra để xác định một cách tương
đối chính xác giá trị của xác suất thì cần tiến hành một số n đủ lớn lần các phép thử, mà việc này
đôi khi không thể làm được vì hạn chế về thời gian và kinh phí.
Ngày nay với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, người ta có thể mô phỏng các phép thử
ngẫu nhiên mà không cần thực hiện các phép thử trong thực tế. Điều này cho phép tính xác suất
theo phương pháp thống kê thuận tiện hơn.
1.2.4. Định nghĩa xác suất theo hình học
Định nghĩa 1.3: Giả sử không gian mẫu Ω có thể biểu diễn tương ứng với một miền nào
đó có diện tích (thể tích, độ dài) hữu hạn và biến cố A tương ứng với một miền con của Ω thì
xác suất của biến cố A được định nghĩa:
diÖn tÝch A
P ( A) = . y
diÖn tÝch Ω
Ví dụ 1.12: Hai người bạn hẹn gặp nhau ở một 60
địa điểm trong khoảng thời gian từ 12h đến 13h. Mỗi
người có thể đến điểm hẹn một cách ngẫu nhiên tại
một thời điểm trong khoảng thời gian nói trên và họ
quy ước rằng ai đến trước thì chỉ đợi người kia trong
vòng 15 phút. Tính xác suất để hai người gặp nhau.
A
15
Giải: Giả sử x, y là thời điểm người thứ nhất
và thứ hai đến điểm hẹn thì 0 ≤ x ≤ 60 , 0 ≤ y ≤ 60 .
Vậy mỗi cặp thời điểm đến ( x ; y ) là một điểm O 60 x
15
của hình vuông Ω = [0, 60] . 2
Gọi A là biến cố hai người gặp nhau thì
{ }
A = ( x ; y ) ∈ Ω x − y ≤ 15 = {( x ; y ) ∈ Ω − 15 + x ≤ y ≤ x + 15 } .
diÖn tÝch A 45 2 9 7
⇒ P( A) = = 1− 2 = 1− = .
diÖn tÝch Ω 60 16 16
1.2.6. Các tính chất và định lý xác suất
1.2.6.1. Các tính chất của xác suất
Các định nghĩa trên của xác suất thoả mãn các tính chất sau:
1. Với mọi biến cố A :
0 ≤ P( A) ≤ 1 . (1.5)
2. Xác suất của biến cố không thể bằng 0, xác suất của biến cố chắc chắn bằng 1.
P (φ) = 0, P(Ω) = 1 (1.6)
10
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
1.2.6.2. Qui tắc cộng xác suất
a. Trường hợp xung khắc
Nếu A, B là hai biến cố xung khắc thì
P ( A ∪ B) = P( A) + P( B) . (1.7)
Tổng quát hơn, nếu {A1 , A2 , ... , An } là dãy các biến cố xung khắc từng đôi một thì
⎛ n ⎞ n
P⎜ ∪ Ai ⎟ = ∑ P ( Ai ) . (1.7)’
⎜ ⎟
⎝ i =1 ⎠ i =1
Từ công thức (1.6) và (1.7)’ ta có hệ quả: Nếu {A1 , A2 , ... , An } là một hệ đầy đủ thì
n
∑ P( Ai ) = 1 (1.8)
i =1
b. Trường hợp tổng quát
ƒ Nếu A, B là hai biến cố bất kỳ thì
P ( A ∪ B) = P( A) + P( B) − P( AB) (1.9)
ƒ Nếu A, B, C là ba biến cố bất kỳ thì
P ( A ∪ B ∪ C ) = P( A) + P( B) + P(C ) − P( AB) − P ( BC ) − P(CA) + P( ABC ) (1.9)’
ƒ Nếu {A1 , A2 , ... , An } là dãy các biến cố bất kỳ
⎛n ⎞ n
P⎜ ∪ Ai ⎟ = ∑ P( Ai ) − ∑ P( Ai A j ) + ∑ P( Ai A j Ak ) − + (−1) n −1 P( A1 A2 ... An ) . (1.9)”
⎜ ⎟
⎝ i =1 ⎠ i =1 i< j i< j Ví dụ 12: Một lô hàng có 25% sản phẩm loại I, 55% sản phẩm loại II và 20% sản phẩm loại
III. Sản phẩm được cho là đạt chất lượng nếu thuộc loại I hoặc loại II. Chọn ngẫu nhiên 1 sản
phẩm tìm xác suất để sản phẩm này đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Giải: Gọi A1 , A2 , A3 lần lượt là biến cố sản phẩm được chọn thuộc loại I, II, III. Ba biến cố
này xung khắc từng đôi một. P ( A1 ) = 0,25 , P ( A2 ) = 0,55 , P( A3 ) = 0,20 . Gọi A là biến cố sản
phẩm được chọn đạt tiêu chuẩn chất lượng. Vậy A = A1 ∪ A2 .
P ( A) = P ( A1 ) + P ( A2 ) = 0,25 + 0,55 = 0,8 .
{ }
Áp dụng công thức (1.8) cho hệ đầy đủ A, A ta được quy tắc xác suất biến cố đối
1.2.6.3. Quy tắc xác suất của biến cố đối
Với mọi biến cố A
P( A ) = 1 − P( A) . (1.10)
11
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
1.2.5. Nguyên lý xác suất lớn, xác suất nhỏ
Một biến cố không thể có xác suất bằng 0. Tuy nhiên một biến cố có xác suất bằng 0 vẫn có
thể xảy ra trong một số lớn các phép thử. Qua thực nghiệm và quan sát thực tế, người ta thấy rằng
các biến cố có xác suất nhỏ sẽ không xảy ra khi ta chỉ thực hiện một phép thử hay một vài phép
thử. Từ đó ta thừa nhận nguyên lý sau đây, gọi là “Nguyên lý xác suất nhỏ”: Nếu một biến cố có
xác suất rất nhỏ thì thực tế có thể cho rằng trong một phép thử biến cố đó sẽ không xảy ra.
Chẳng hạn mỗi chiếc máy bay đều có một xác suất rất nhỏ bị xảy ra tai nạn. Nhưng trên
thực tế ta vẫn không từ chối đi máy bay vì tin tưởng rằng trong chuyến bay ta đi sự kiện máy bay
rơi không xảy ra.
Hiển nhiên việc quy định một mức xác suất thế nào được gọi là nhỏ sẽ phụ thuộc vào từng
bài toán cụ thể. Chẳng hạn nếu xác suất để máy bay rơi là 0,01 thì xác suất đó chưa thể được coi
là nhỏ. Song nếu xác suất một chuyến tàu khởi hành chậm là 0,01 thì có thể coi rằng xác suất này
là nhỏ.
Mức xác suất nhỏ này được gọi là mức ý nghĩa. Nếu α là mức ý nghĩa thì số β = 1 − α gọi
là độ tin cậy. Khi dựa trên nguyên lý xác suất nhỏ ta tuyên bố rằng: “Biến cố A có xác suất nhỏ
(tức là P( A) ≤ α ) sẽ không xảy ra trên thực tế” thì độ tin cậy của kết luận trên là β . Tính đúng
đắn của kết luận chỉ xảy ra trong 100 ⋅ β % trường hợp.
Tương tự như vậy ta có thể đưa ra “Nguyên lý xác suất lớn”: “Nếu biến cố A có xác suất
gần bằng 1 thì trên thực tế có thể cho rằng biến cố đó sẽ xảy ra trong một phép thử”. Cũng như
trên, việc quy định một mức xác suất thế nào được gọi là lớn sẽ tùy thuộc vào từng bài toán cụ
thể.
1.3. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
1.3.1. Định nghĩa cà các tính chất của xác suất có điều kiện
Xác suất của biến cố B được tính trong điều kiện biết rằng biến cố A đã xảy ra được gọi
là xác suất của B với điều kiện A . Ký hiệu P (B A) .
Tính chất
¾ Nếu P( A) > 0 thì
P( AB)
P (B A) = . (1.11)
P( A)
¾ Khi cố định A với P ( A) > 0 thì xác suất có điều kiện P (B A) có tất cả các tính chất
của xác suất thông thường (công thức (1.5)-(1.10)”) đối với biến cố B .
Chẳng hạn:
( )
P B A = 1 − P(B A), P (B1 ∪ B2 A) = P(B1 A) + P(B2 A) − P (B1 B2 A) .
12
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
Ví dụ 13: Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối. Tính xác suất để tổng số nốt xuất hiện
trên hai con xúc xắc ≥ 10 biết rằng ít nhất một con đã ra nốt 5.
2
⎛5⎞
Giải: Gọi A là biến cố " ít nhất một con ra nốt 5". P ( A) = 1 − P A = 1 − ⎜ ⎟ =
⎝6⎠
( )
11
36
.
Gọi B là biến cố "tổng số nốt trên hai con ≥ 10 "
Biến cố AB có 3 kết quả thuận lợi là (5,6), (6,5), (5,5).
3 3 11 3
Vậy P ( AB ) = ⇒ P ( B A) = = .
36 36 36 11
1.3.2. Quy tắc nhân xác suất
1.3.2.1. Trường hợp độc lập:
ƒ Nếu A, B là hai biến cố độc lập thì
P( AB) = P( A) P( B) . (1.12)
ƒ Nếu {A1 , A2 , ... , An } là càc biến cố độc lập thì
P( A1 A2 ... An ) = P( A1 )P( A2 )...P( An ) . (1.13)
1.3.2.2. Trường hợp tổng quát:
ƒ P ( AB ) = P ( A) P (B A) (1.14)
ƒ P ( A1 A2 ... An ) = P ( A1 ) P ( A2 A1 ) P ( A3 A1 A2 ) ... P ( An A1 A2 ... An−1 ) . (1.15)
Ví dụ 1.14: Túi I chứa 3 bi trắng, 7 bi đỏ, 15 bi xanh.
Túi II chứa 10 bi trắng, 6 bi đỏ, 9 bi xanh.
Từ mỗi túi lấy ngẫu nhiên 1 bi. Tìm xác suất để 2 bi được rút từ 2 túi là cùng màu.
Giải: Gọi At , Ađ , Ax lần lượt là biến cố bi được rút từ túi I là trắng, đỏ, xanh.
Bt , Bđ , B x lần lượt là biến cố bi được rút từ túi II là trắng, đỏ, xanh.
Các biến cố At , Ađ , Ax độc lập với các biến cố Bt , Bđ , B x . Vậy xác suất để 2 bi được
rút cùng mầu là
P ( At Bt ∪ Ađ Bđ ∪ Ax Bx ) = P ( At Bt ) + P ( Ađ Bđ ) + P ( Ax Bx )
= P ( At ) P ( Bt ) + P ( Ađ ) P ( Bđ ) + P ( Ax ) P ( Bx )
3 10 7 6 15 9 207
= + + = ≈ 0,331 .
25 25 25 25 25 25 625
13
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
Ví dụ 1.15: Một thủ kho có một chùm chìa khóa gồm 9 chiếc, bề ngoài chúng giống hệt
nhau nhưng trong đó chỉ có đúng 2 chiếc mở được kho. Anh ta thử ngẫu nhiên từng chìa (chìa nào
không trúng thì bỏ ra). Tính xác suất để mở được kho ở lần thứ ba.
Giải: Ký hiệu Ai là biến cố "thử đúng chìa ở lần thứ i". Vậy xác suất cần tìm là
( ) ( ) (
P A1 A2 A3 = P A1 P A2 A1 P A3 A1 A2 = ) ( ) 79 86 72 = 16 .
1.3.3. Công thức xác suất đầy đủ
Định lý 1.3: Nếu { A1, A2 , ..., An } là một hệ đầy đủ các biến cố. Với mọi biến cố B của
cùng một phép thử, ta có
n
P ( B) = ∑ P( Ai ) P ( B Ai ) (1.16)
i =1
1.3.4. Công thức Bayes
Định lý 1.4: Nếu { A1, A2 , ..., An } là một hệ đầy đủ các biến cố. Với mọi biến cố B của
cùng một phép thử sao cho P( B ) > 0 ta có :
P( Ak B) P( Ak ) P ( B Ak )
P ( Ak B ) = = n . (1.17)
P( B)
∑ P( Ai ) P ( B Ai )
i =1
Giải thích: Trong thực tế các xác suất { P ( A1 ), P ( A2 ), ..., P ( An )} đã biết và được gọi là
các xác suất tiền nghiệm. Sau khi quan sát biết được biến cố B xảy ra, các xác suất của Ak được
tính trên thông tin này (xác suất có điều kiện P (Ak B ) ) được gọi là xác suất hậu nghiệm. Vì vậy
công thức Bayes còn được gọi là công thức xác suất hậu nghiệm.
Ví dụ 1.16: Một trạm chỉ phát hai tín hiệu A và B với xác suất tương ứng 0,85 và 0,15. Do
có nhiễu trên đường truyền nên 1/7 tín hiệu A bị méo và thu được như tín hiệu B còn 1/8 tín hiệu
B bị méo và thu được như A.
a. Tìm xác suất thu được tín hiệu A.
b. Giả sử đã thu được tín hiệu A. Tìm xác suất thu được đúng tín hiệu lúc phát.
Giải: Gọi là A biến cố "phát tín hiệu A" và B là biến cố "phát tín hiệu B". Khi đó {A, B}
là hệ đầy đủ. Gọi là T A biến cố "thu được tín hiệu A" và là TB biến cố "thu được tín hiệu B".
1 1
P ( A) = 0,85 , P ( B ) = 0,15 ; P (TB A) = , P (T A B ) = .
7 8
a. Áp dụng công thức xác suất đầy đủ ta có xác suất thu được tín hiệu A:
P(T A ) = P ( A) P(T A A) + P ( B) P(T A B ) = 0,85 ×
6 1
+ 0,15 × = 0,7473 .
7 8
14
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
b. Áp dụng công thức Bayes ta có
6
P( A) P (T A A) 0,85 ×
P(A T A ) = = 7 = 0,975 .
P(T A ) 0,7473
Ví dụ 1.17: Người ta dùng một thiết bị để kiểm tra một loại sản phẩm nhằm xác định sản
phẩm có đạt yêu cầu không. Biết rằng sản phẩm có tỉ lệ phế phẩm là p % . Thiết bị có khả năng
phát hiện đúng sản phẩm là phế phẩm với xác suất α và phát hiện đúng sản phẩm đạt chất lượng
với xác suất β . Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm, tìm xác suất sao cho sản phẩm này:
a. Được kết luận là phế phẩm (biến cố A ).
b. Được kết luận là đạt chất lượng thì lại là phế phẩm.
c. Được kết luận đúng với thực chất của nó.
Giải: Gọi H là biến cố “sản phẩm được chọn là phế phẩm”. Theo giả thiết ta có:
(
P ( H ) = p, P ( A H ) = α , P A H = β . )
a. Áp dụng công thức đầy đủ cho hệ đầy đủ H , H ta có: { }
( ) ( )
P ( A) = P( H ) P ( A H ) + P H P A H = pα + (1 − p)(1 − β ) .
(
P HA )=
(
b. P H A = ) P A ( )
p(1 − α )
p(1 − α ) + (1 − p ) β
.
( ) ( ) (
c. P ( AH ) + P A H = P ( H ) P ( A H ) + P H P A H = pα + (1 − p ) β . )
1.4. DÃY PHÉP THỬ BERNOULLI
Dãy các phép thử lặp lại, độc lập, trong mỗi phép thử chỉ có 2 kết cục: A , A và xác suất
xuất hiện của biến cố A không đổi P ( A) = p , (0 < p < 1) được gọi là dãy phép thử Bernoulli.
p là xác suất thành công trong mỗi lần thử.
Kí hiệu H k là biến cố " A xuất hiện ra đúng k lần trong n phép thử".
Đặt Pn (k ; p ) = P( H k ) .
Định lý 1.1: Pn (k ; p ) = C nk p k (1 − p ) n −k ; k = 0,1, ... , n . (1.18)
Chứng minh: H k là tổng của C nk các biến cố xung khắc từng đôi nhận được bằng cách
hoán vị các chữ A và A trong biến cố tích sau:
A ... A A ... A
k lÇn n − k lÇn
15
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
Mỗi biến cố này có xác suất P( A ... A A ... A ) = p k (1 − p ) n −k .
k lÇn n − k lÇn
Vậy Pn (k ; p ) = C nk p k (1 − p) n − k .
Định lý 1.2:
(n − k + 1) p
(i). Pn (k ; p) = Pn (k − 1; p) (1.19)
kq
(ii). Khi k tăng từ 0 đến n thì Pn (k ; p ) mới đầu tăng sau đó giảm và đạt giá trị lớn nhất
tại k = m thoả mãn:
(n + 1) p − 1 ≤ m ≤ (n + 1) p (1.20)
Như vậy,
ƒ Khi (n + 1) p không nguyên thì m = [(n + 1) p ] (là phần nguyên của (n + 1) p ).
ƒ Khi (n + 1) p nguyên thì m = (n + 1) p − 1 hoặc m = (n + 1) p
Pmax = Pn (m − 1; p) = Pn (m ; p) (1.20)’
Chứng minh:
n!
p k q n−k
Pn (k ; p) k! (n − k )! (n − k + 1) p
= = , từ đó có (1.19).
Pn (k − 1 ; p) n! k −1 n − k +1 kq
p q
(k − 1)! (n − k + 1)!
Pn (k ; p ) (k + 1)(1 − p ) Pn (k ; p )
(1.19) ⇒ = . Do đó < 1 ⇔ k + 1 < (n + 1) p .
Pn (k + 1; p ) (n − k ) p Pn (k + 1; p )
Vậy Pn (k ; p) < Pn (k + 1 ; p) khi k < (n + 1) p − 1
⇒ Pn (k ; p) < Pn (m ; p) ∀ k < (n + 1) p − 1 .
và Pn (k ; p ) > Pn (k + 1; p) khi k ≥ (n + 1) p
⇒ Pn (k ; p) < Pn (m ; p) ∀ k > (n + 1) p ,
trong đó m là số tự nhiên thỏa mãn (n + 1) p − 1 ≤ m ≤ (n + 1) p .
Pn ( m − 1; p) ( n + 1)(1 − p) p
Khi m = (n + 1) p thì = =1
Pn ( m ; p) (n − (n + 1) p + 1) p
⇒ Pn (m − 1 ; p) = Pn (m ; p) .
Định nghĩa 1.1: m xác định bởi công thức (1.20) hoặc (1.20)’ được gọi là giá trị chắc
chắn nhất của số thành công hay giá trị có khả năng xảy ra lớn nhất. Pn (m ; p) là số hạng trung
tâm của phân bố nhị thức.
16
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
Ví dụ 1.19: Tín hiệu thông tin được phát đi 3 lần độc lập nhau. Xác suất thu được mỗi lần là
0.4.
a) Tìm xác suất để nguồn thu nhận được thông tin đúng 2 lần.
b) Tìm xác suất để nguồn thu nhận được thông tin đó.
c) Nếu muốn xác suất thu được tin ≥ 0,9 thì phải phát đi ít nhất bao nhiêu lần.
Giải: Có thể xem mỗi lần phát tin là một phép thử Bernoulli mà sự thành công của phép thử
là nguồn thu nhận được tin, theo giả thiết xác suất thành công của mỗI lần thử là 0,4. Vậy:
a) Xác suất để nguồn thu nhận được thông tin đúng 2 lần là
P2 (3 ; 0,4) = C32 (0,4)2 (0,6) = 0,288 .
b) Xác suất để nguồn thu nhận được thông tin là P = 1 − (0,6 ) = 0,784 .
3
c) Xác suất để nguồn thu nhận được thông tin khi phát n lần là P = 1 − (0,6 )n .
Vậy nếu muốn xác suất thu được tin ≥ 0,9 thì phải phát đi ít nhất n lần sao cho:
lg(0,1) −1
1 − (0,6 )n ≥ 0,9 ⇔ (0,6 )n ≤ 0,1 ⇔ n ≥ = = 4,504 . Chọn n = 5 .
lg(0,6 ) − 1 = 0,778
TÓM TẮT
Phép thử
Trong thực tế ta thường gặp nhiều thí nghiệm, quan sát mà các kết quả của nó không thể dự
báo trước được. Ta gọi chúng là các phép thử ngẫu nhiên. Mỗi kết quả của phép thử C được gọi
là một biến cố sơ cấp. Tập hợp tất cả các biến cố sơ cấp của phép thử được gọi là không gian mẫu,
ký hiệu Ω .
Biến cố
Mỗi biến cố A được đồng nhất với một tập con của không gian mẫu Ω bao gồm các kết
quả thuận lợi đối với A .
Xác suất
Xác suất của một biến cố là một con số đặc trưng khả năng khách quan xuất hiện biến cố đó
khi thực hiện phép thử.
Định nghĩa cổ điển về xác suất
sè tr−êng hîp thuËn lîi đèi víi A
Xác suất của biến cố A là P( A) =
sè tr−êng hîp cã thÓ
Định nghĩa thống kê về xác suất
k n ( A)
Xác suất của biến cố A là P ( A) ≈ f n ( A) = trong đó k n ( A) số lần xuất hiện biến
n
cố A trong n phép thử.
17
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất
Nguyên lý xác suất nhỏ
Nếu một biến cố có xác suất rất nhỏ thì thực tế có thể cho rằng trong một phép thử biến cố
đó sẽ không xảy ra.
Nguyên lý xác suất lớn
Nếu biến cố A có xác suất gần bằng 1 thì trên thực tế có thể cho rằng biến cố đó sẽ xảy ra
trong một phép thử.
Quan hệ kéo theo
Biến cố A kéo theo biến cố B , ký hiệu A ⊂ B , nếu A xảy ra thì B xảy ra.
Quan hệ biến cố đối
A là biến cố đối của A . A xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra.
Tổng của hai biến cố
Biến cố A ∪ B tổng của hai biến cố A, B xảy ra khi và chỉ khi có ít nhất A hoặc B xảy ra.
n
Biến cố tổng ∪ Ai của một dãy các biến cố {A1 , A2 , ... , An } xảy ra khi có ít nhất một trong
i =1
các biến cố Ai xảy ra.
Tích của hai biến cố
Biến cố AB của hai biến cố A, B xảy ra khi và chỉ khi cả hai biến cố A , B cùng xảy ra.
n
Biến cố tích ∏ Ai của dãy các biến cố {A1 , A2 , ... , An } xảy ra khi tất cả các biến cố Ai
i =1
cùng xảy ra.
Biến cố xung khắc
Hai biến số A, B gọi là xung khắc nếu AB là biến cố không thể.
Hệ đầy đủ các biến cố
Dãy các biến cố A1 , A2 , ... , An được gọi là một hệ đầy đủ các biến cố nếu chúng xung khắc
từng đôi một và tổng của chúng là biến cố chắc chắc.
Tính độc lập của các biến cố
Hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra hay không xảy ra biến cố
này không ảnh hưởng tới việc xảy ra hay không xảy ra biến cố kia.
Tổng quát các biến cố A1 , A2 , ... , An được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra
của một nhóm bất kỳ k biến cố, trong đó 1 ≤ k ≤ n , không làm ảnh hưởng tới việc xảy ra hay
không xảy ra của các biến cố còn lại.
Qui tắc cộng
18