Kỹ thuật thông tin quang 1

  • 198 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 198 trang

Nội dung text: Kỹ thuật thông tin quang 1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KỸ THUẬT
THÔNG TIN QUANG 1
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2009
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KỸ THUẬT
THÔNG TIN QUANG 1
Biên soạn: TS. LÊ QUỐC CƯỜNG
THS. ĐỖ VĂN VIỆT EM
THS. PHẠM QUỐC HỢP
Chương 1:Tổng Quan về Kỹ Thuật Thông Tin Quang
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG
GIỚI THIỆU
Kỹ thuật thông tin quang ngày càng sử dụng rộng rãi trong viễn thông, truyền số liệu,
truyền hình cáp, … Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu sự ra đời và phát triển của thông tin
quang, cấu trúc tổng quát của hệ thống thông tin quang, các ưu điểm và nhược điểm của cáp sợi
quang, và các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin sợi quang.
1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG
Việc thông tin liên lạc bằng ánh sáng đã sớm xuất hiện trong sự phát triển loài người khi
con người trước đó đã liên lạc với nhau bằng cách ra dấu (Hand signal). Liên lạc bằng cách ra dấu
cũng là một dạng của thông tin quang: bởi vì không thể ra dấu trong bóng tối. Ban ngày, mặt trời
là nguồn ánh sáng cho hệ thống này (hệ thống “Hand signal”). Thông tin được mang từ người gởi
đến người nhận dựa vào sự bức xạ mặt trời. Mắt là thiết bị thu thông điệp này, và bộ não xử lý
thông điệp này. Thông tin truyền theo kiểu này rất chậm, khoảng cách lan truyền có giới hạn, và
lỗi rất lớn.
Một hệ thống quang sau đó, có thể có đường truyền dài hơn, là tín hiệu khói (Smoke
signal). Thông điệp được gởi đi bằng cách thay đổi dạng khói phát ra từ lửa. Mẫu khói này một
lần nữa được mang đến phía thu bằng ánh sáng mặt trời. Hệ thống này đòi hỏi một phương pháp
mã hóa phải được đặt ra, mà người gởi và người thu thông điệp phải được học nó. Điều này có thể
có thể so sánh với hệ thống mã xung (pulse codes) sử dụng trong hệ thống số (digital system) hiện
đại.
Trải qua một thời gian dài từ khi con người sử dụng ánh sáng mặt trời và lửa để làm thông
tin liên lạc đến nay lịch sử của thông tin quang đã qua những bước phát triển và hoàn thiện có thể
tóm tắt bằng những mốc chính sau đây:
− Năm 1775: Paul Revere đã sử dụng ánh sáng để báo hiệu quân đội Anh từ Boston sắp kéo tới.
− Năm 1790: Claude Chappe, kỹ sư người Pháp, đã xây dựng một hệ thống điện báo quang
(optical telegraph). Hệ thống này gồm một chuỗi các tháp với các đèn báo hiệu trên đó. Thời
đó tin tức được truyền với tín hiệu này vượt chặng đường 200 Km trong vòng 15 phút.
− Năm 1854: John Tyndall, nhà vật lý tự nhiên người Anh, đã thực hiện thành công một thí
nghiệm đáng chú ý nhất là ánh sáng có thể truyền qua một môi trường điện môi trong suốt.
− Năm 1870: cũng John Tyndall đã chứng minh được rằng ánh sáng có thể dẫn được theo một
vòi nước uốn cong dựa vào nguyên lý phản xạ toàn phần.
− Năm 1880: Alexander Graham Bell, người Mỹ, đã phát minh ra một hệ thống thông tin ánh
sáng, đó là hệ thống photophone. Ông ta đã sử dụng ánh sáng mặt trời từ một gương phẳng
mỏng đã điều chế tiếng nói để mang tiếng nói đi. Ở máy thu, ánh sáng mặt trời đã được điều
chế đập vào tế bào quang dẫn, selen, nó sẽ biến đổi thông điệp thành dòng điện. Bộ thu máy
điện thoại hoàn tất hệ thống này. Hệ thống photophone chưa bao giờ đạt được thành công trên
1
Chương 1:Tổng Quan về Kỹ Thuật Thông Tin Quang
thương mại, mặc dù nó đã làm việc tốt hơn, do nguồn nhiễu quá lớn làm giảm chất lượng
đường truyền.
− Năm 1934: Norman R.French, kỹ sư người Mỹ, nhận được bằng sáng chế về hệ thống thông
tin quang. Phương tiện truyền dẫn của ông là thanh thủy tinh.
− Vào những năm 1950: Brian O’Brien, Harry Hopkins và Nariorger Kapany đã phát triển sợi
quang có hai lớp, bao gồm lớp lõi (Core) bên trong (ánh sáng lan truyền trong lớp này) và lớp
bọc (Cladding) bao xung quanh bên ngoài lớp lõi, nhằm nhốt ánh sáng ở lõi. Sợi này sau đó
được các nhà khoa học trên phát triển thành Fibrescope uốn cong (một loại kính soi bằng sợi
quang), một thiết bị có khả năng truyền một hình ảnh từ đầu sợi đến cuối sợi. Tính uốn cong
của fiberscope cho phép ta quan sát một vùng mà ta không thể xem một cách bình thường
được. Đến nay, hệ thống fiberscope vẫn còn được sử dụng rộng rải, đặc biệt trong ngành y
dùng để soi bên trong cơ thể con người.
− Vào năm 1958: Charles H.Townes đã phát minh ra con Laser cho phép tăng cường và tập
trung nguồn sáng để ghép vào sợi.
− Năm 1960: Theodor H.Maiman đưa laser vào hoạt động thành công, làm tăng dung lượng hệ
thống thông tin quang rất cao.
− Năm 1966: Charles K.Kao và George Hockham thuộc phòng thí nghiệm Standard
Telecommunication của Anh thực hiện nhiều thí nghiệm để chứng minh rằng nếu thủy tinh
được chế tạo trong suốt hơn bằng cách giảm tạp chất trong thủy tinh thì sự suy hao ánh sáng
sẽ đượ giảm tối thiểu. Và họ cho rằng nếu sợi quang được chế tạo đủ tinh khiết thì ánh sáng
có thể truyền đi xa nhiều Km.
− Năm 1967: suy hao sợi quang được báo cáo là α ≈ 1000 dB/Km.
− Năm 1970: hãng Corning Glass Works đã chế tạo thành công sợi SI có suy hao α < 20 dB/Km
ở bước sóng λ = 633 nm.
− Năm 1972: loại sợi GI được chế tạo với suy hao α ≈ 4 dB/Km.
− Năm 1983: sợi SM (Single Mode) được sản xuất ở Mỹ.
− Năm 1988: Công ty NEC thiết lập một mạng đường dài mới có tốc độ 10 Gbit/s trên chiều dài
80,1 Km dùng sợi dịch tán sắc và Laser hồi tếp phân bố.
− Hiện nay, sợi quang có suy hao α ≤ 0,2 dB/Km ở bước sóng 1550 nm, và có những loại sợi
đặc biệt có suy hao thấp hơn giá trị này rất nhiều.
1.2 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG ĐIỂN HÌNH
1.2.1 Sơ đồ khối cơ bản hệ thống thông tin quang
2
Chương 1:Tổng Quan về Kỹ Thuật Thông Tin Quang
Điện thoại Điện thoại
Fax Fax
E/O O/E E/O O/E
Số liệu Số liệu
Tivi Tivi
Hình 1.1 Cấu hình của một hệ thống thông tin quang.
Hình 1.1 biểu thị cấu hình cơ bản của một hệ thống thông tin quang. Nói chung, tín hiệu
điện từ máy điện thoại, từ các thiết bị đầu cuối, số liệu hoặc Fax được đưa đến bộ E/O để chuyển
thành tín hiệu quang, sau đó gởi vào cáp quang. Khi truyền qua sợi quang, công suất tín hiệu (ánh
sáng) bị suy yếu dần và dạng sóng bị rộng ra. Khi truyền tới đầu bên kia sợi quang, tín hiệu này
được đưa vào bộ O/E để tạo lại tín hiệu điện, khôi phục lại nguyên dạng như ban đầu mà máy điện
thoại, số liệu và Fax đã gởi đi.
Như vậy, cấu trúc cơ bản của một hệ thống thông tin quang có thể được mô tả đơn giản
như hình 1.2, gồm:
Š Bộ phát quang.
Š Bộ thu quang.
Š Môi trường truyền dẫn là cáp sợi quang.
Tín hiệu quang
Tín hiệu điện Tín hiệu điện
ngõ vào ngõ ra
E/O O/E
Bộ phát Cáp sợi quang Bộ thu
quang quang
Hình 1.2 Cấu trúc cơ bản của một hệ thống thông tin quang.
Trên hình 1.2 chỉ mới minh họa tuyến truyền dẫn quang liên lạc theo một hướng. Hình 1.3
minh họa tuyến truyền dẫn quang liện lạc theo hai hướng.
Hình 1.3 Minh họa tuyến truyền dẫn quang theo hai hướng.
3
Chương 1:Tổng Quan về Kỹ Thuật Thông Tin Quang
Như vậy, để thực hiện truyền dẫn giữa hai điểm cần có hai sợi quang.
Nếu cự ly thông tin quá dài thì trên tuyến có thể có một hoặc nhiều trạm lặp (Repeater).
Cấu trúc đơn giản của một trạm lặp (cho một hướng truyền dẫn) được minh họa ở hình 1.4.
Hình 1.4 Cấu trúc đơn giản của một trạm lặp quang.
− Khối E/O: bộ phát quang có nhiệm vụ nhận tín hiệu điện đưa đến, biến tín hiệu điện đó thành
tín hiệu quang, và đưa tín hiệu quang này lên đường truyền (sợi quang). Đó là chức năng
chính của khối E/O ở bộ phát quang. Thường người ta gọi khối E/O là nguồn quang. Hiện nay
linh kiện được sử dụng làm nguồn quang là LED và LASER.
− Khối O/E: khi tín hiệu quang truyền đến đầu thu, tín hiệu quang này sẽ được thu nhận và biến
trở lại thành tín hiệu điện như ở đầu phát. Đó là chức năng của khối O/E ở bộ thu quang. Các
linh kiện hiện nay được sử dụng để làm chức năng này là PIN và APD, và chúng thường được
gọi là linh kiện tách sóng quang (photo-detector).
− Trạm lặp: khi truyền trên sợi quang, công suất tín hiệu quang bị suy yếu dần (do sợi quang có
độ suy hao). Nếu cự ly thông tin quá dài thì tín hiệu quang này có thể không đến được đầu thu
hoặc đến đầu thu với công suất còn rất thấp đầu thu không nhận biết được, lúc này ta phải sử
dụng trạm lặp (hay còn gọi là trạm tiếp vận). Chức năng chính của trạm lặp là thu nhận tín
hiệu quang đã suy yếu, tái tạo chúng trở lại thành tín hiệu điện. Sau đó sửa dạng tín hiệu điện
này, khuếch đại tín hiệu đã sửa dạng, chuyển đổi tín hiệu đã khuếch đại thành tín hiệu quang.
Và cuối cùng đưa tín hiệu quang này lên đường truyền để truyền tiếp đến đầu thu. Như vậy,
tín hiệu ở ngõ vào và ngõ ra của trạm lặp đều ở dạng quang, và trong trạm lặp có cả khối O/E
và E/O.
1.2.2 Ưu nhược điểm của hệ thống thông tin quang
a) Ưu điểm
− Suy hao thấp. Suy hao thấp cho phép khoảng cách lan truyền dài hơn. Nếu so sánh với cáp
đồng trong một mạng, khoảng cách lớn nhất đối với cáp đồng được khuyến cáo là 100 m, thì
đối với cáp quang khoảng cách đó là 2000 m.
Một nhược điểm cơ bản của cáp đồng là suy hao tăng theo tần số của tín hiệu. Điều này có
nghĩa là tốc độ dữ liệu cao dẫn đến tăng suy hao công suất và giảm khoảng cách lan truyền
thực tế. Đối với cáp quang thì suy hao không thay đổi theo tần số của tín hệu.
− Dải thông rộng. Sợi quang có băng thông rộng cho phép thiết lập hệ thống truyền dẫn số tốc
độ cao. Hiện nay, băng tần của sợi quang có thể lên đến hàng THz.
− Trọng lượng nhẹ. Trọng lượng của cáp quang nhỏ hơn so với cáp đồng. Một cáp quang có 2
sợi quang nhẹ hơn 20% đến 50% cáp Category 5 có 4 đôi. Cáp quang có trọng lượng nhẹ hơn
nên cho phép lắp đặt dễ dàng hơn
− Kích thước nhỏ. Cápsợi quang có kích thước nhỏ sẽ dễ dàng cho việc thiết kế mạng chật hẹp
về không gian lắp đặt cáp.
− Không bị can nhiễu sóng điện từ và điện công nghiệp.
4
Chương 1:Tổng Quan về Kỹ Thuật Thông Tin Quang
− Tính an toàn. Vì sợi quang là một chất điện môi nên nó không dẫn điện.
Bảng 1.1. So sánh giữa cáp quang và cáp đồng.
Đặc tính Cáp đồng Cáp quang
Sợi đa mode Sợi đơn mode
Dải thông 100 MHz 1 GHz > 100 GHz
Cự ly truyền dẫn 100 m 2000 m 40.000 m
Xuyên kênh Có Không
Trọng lượng Nặng hơn Nhẹ hơn
Kích thước Lớn hơn Nhỏ hơn
− Tính bảo mật. Sợi quang rất khó trích tín hiệu. Vì nó không bức xạ năng lượng điện từ nên
không thể bị trích để lấy trộm thông tin bằng các phương tiện điện thông thường như sự dẫn
điện bề mặt hay cảm ứng điện từ, và rất khó trích lấy thông tin ở dạng tín hiệu quang.
− Tính linh hoạt. Các hệ thống thông tin quang đều khả dụng cho hầu hết các dạng thông tin số
liệu, thoại và video.
b) Nhược điểm
− Vấn đề biến đổi Điện-Quang. Trước khi đưa một tín hiệu thông tin điện vào sợi quang, tín
hiệu điện đó phải được biến đổi thành sóng ánh sáng.
− Dòn, dễ gẫy. Sợi quang sử dụng trong viễn thông được chế tạo từ thủy tinh nên dòn và dễ gẫy.
Hơn nữa kích thước sợi nhỏ nên việc hàn nối gặp nhiều khó khăn. Muốn hàn nối cần có thiết
bị chuyên dụng.
− Vấn đề sửa chữa. Các quy trình sửa chữa đòi hỏi phải có một nhóm kỹ thuật viên có kỹ năng
tốt cùng các thiết bị thích hợp.
− Vấn đề an toàn lao động. Khi hàn nối sợi quang cần để các mảnh cắt vào lọ kín để tránh đâm
vào tay, vì không có phương tiện nào có thể phát hiện mảnh thủy tinh trong cơ thể. Ngoài ra,
không được nhìn trực diện đầu sợi quang hay các khớp nối để hở phòng ngừa có ánh sáng
truyền trong sợi chiếu trực tiếp vào mắt. Ánh sáng sử dụng trong hệ thống thông tin quang là
ánh sáng hồng ngoại, mắt người không cảm nhận được nên không thể điều tiết khi có nguồn
năng lượng này, và sẽ gây nguy hại cho mắt.
1.3 ỨNG DỤNG VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN
1.3.1.Ứng dụng trong Viễn thông
− Mạng đường trục quốc gia.
− Đường trung kế.
− Đường cáp thả biển liên quốc gia.
1.3.2.Ứng dụng trong dịch vụ tổng hợp.
− Truyền số liệu.
5
Chương 1:Tổng Quan về Kỹ Thuật Thông Tin Quang
− Truyền hình cáp.
Dưới đây minh họa một vài ứng dụng sử dụng cáp sợi quang.
Cáp sợi quang hiện nay được sử dụng cho rất nhiều ứng dụng khác nhau. Chẳng hạn, nhiều công
ty điện thoại đang sử dụng các tuyến cáp quang để truyền thông giữa các tổng đài, qua các thành
phố, qua các nước khác nhau và qua những tuyến dài trên biển (xem hình 1.5). Hiện nay ở một số
nước đã có kế hoạch mở rộng cáp quang đến các hộ gia đình để cung cấp các dịch vụ videophone
chất lượng cao.
Hình 1.5 Kết nối các tổng đài bằng cáp sợi quang.
Các công ty truyền hình cáp đang triển khai các đường cáp quang để truyền tải những tín
hiệu chất lượng cao từ trung tâm đến các vị trí trung chuyển phân bố xung quanh các thành phố
(hình 1.6). Sợi quang nâng cao được chất lượng của các tín hiệu truyền hình và làm tăng số kênh
khả dụng. Trong tương lai cáp quang có thể nối trực tiếp đến các hộ gia đình cung cấp nhiều dịch
vụ mới cho người sử dụng. Những dịch vụ dựa trên cáp quang như truyền hình tương tác, giao
dịch ngân hàng tại gia, hay làm việc từ một hệ thống văn phòng tại gia đã được đưa vào kế hoạch
sử dụng trong tương lai.
6
Chương 1:Tổng Quan về Kỹ Thuật Thông Tin Quang
Trung tâm
phân phối
Trung tâm
truyền hình
Trung tâm
phân phối
Trung tâm
phân phối
Cáp quang Cáp đồng trục (hiện tại),
tương lai có thể là cáp quang
Hình 1.6 Mạng truyền hình cáp quang.
Sợi quang là phương tiện lý tưởng cho truyền số liệu tốc độ cao. Tín hiệu không bị méo
bởi nhiễu từ môi trường xung quanh. Tính cách điện của sợi quang tạo ra một giao tiếp an toàn
giữa các máy tính, các thiết bị đầu cuối, và các trạm làm việc. Rất nhiều trung tâm máy tính đang
sử dụng cáp sợi quang để cung cấp các đường truyền số liệu tốc độ cao ở các mạng LAN.
TÓM TẮT
Với đặc tính suy hao thấp, băng thông rộng, kích thước nhỏ, nhẹ, không bị cang nhiễu
sóng điện từ và điện công nghiệp làm cho sợi quang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như lĩnh
vực viễn thông: viễn thông đường dài, viễn thông quốc tế sử dụng cáp quang vượt đại dương,
mạng trung kế, mạng nội hạt thuê bao; lĩnh vực công nghiệp: đường truyền tín hiệu điều khiển tự
động trong hệ thống tự động, công nghiệp dệt; lĩnh vực y học; lĩnh vực quân sự. Sợi quang chỉ có
thể truyền tín hiệu dưới dạng ánh sáng nên các nguồn tín hiệu điện được chuyển thành ánh sáng
bằng cách sử dụng LED hoặc LASER. Quá trình này được xử lý và diễn ra ở đầu phát, và được
gọi là bộ phát quang. Tín hiệu quang này được ghép vào sợi và truyền đến bộ thu quang. Sau khi
đến đầu thu, các tín hiệu này được chuyển trở lại thành tín hiệu điện thông qua linh kiện PIN hoặc
APD. Mặc dù sợi quang có suy hao thấp nhưng tín hiệu vẫn bị suy yếu, do đó đôi lúc trên hệ
thống cũng cần bộ lặp quang, còn gọi trạm tiếp vận.
Với tiềm năng về băng thông nên hệ thống truyền dẫn sợi quang đã và đang phát triển
trong hệ thống truyền dẫn số đường dài, tốc độ cao từ hàng trăm Mega bit/s đến hàng Tera bit/s
nhờ sử dụng công nghệ ghép kênh theo bước sóng quang WDM.
7
Chương 1:Tổng Quan về Kỹ Thuật Thông Tin Quang
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP
1.1. Trình bày cấu trúc tổng quát của một hệ thống thôngtin quang.
1.2. Mô tả chức năng các thành phần trên hệ thống thông tin quang.
1.3. Nêu các ưu điểm của sợi quang.
1.4. Nêu các nhược điểm của sợi quang.
1.5. Trình bày các ứng dụng của thông tin bằng sợi quang.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1.6. Cấu trúc cơ bản của một hệ thống thông tin quang bao gồm:
a. Máy phát, máy thu và môi trường truyền dẫn.
b. Máy phát quang, máy thu quang và cáp đồng trục.
c. Máy phát quang, máy thu quang và cáp sợi quang.
d. Cả a, b, c đều đúng
1.7. Tín hiệu truyền trên sợi quang là:
a. Dòng điện b. .Điện áp.
c. Ánh sáng d. .Cả a, b, c đều đúng.
1.8. Linh kiện tách sóng quang có nhiệm vụ:
a. Khuếch đại ánh sáng.
b. Biến đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện.
c. Biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang.
d. Sửa dạng tín hiệu quang
1.9. Nguồn quang có nhiệm vụ:
a. Biến đổi tín hiệu điện sang tín hiệu quang.
b. Biến đổi tín hiệu quang sang tín hiệu điện.
c. Khuếch đại ánh sáng.
d. Sửa dạng tín hiệu quang
1.10. Một tuyến truyền dẫn quang cần sử dụng ít nhất mấy sợi quang?
a. 1 sợi quang b. 4 sợi quang
c. 2 sợi quang d. 8 sợi quang
1.11. Sợi quang có ưu điểm gì ?
a. Dễ gẫy b. Suy hao thấp
c. Băng thông hẹp d. Dễ bị nhiễu
1.12. Bộ E/O có chức năng gì?
a. Chuyển đổi tín hiệu điện thành ánh sáng
b. Chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện
c. Khuếch đại ánh sáng
8
Chương 1:Tổng Quan về Kỹ Thuật Thông Tin Quang
d. Chia tín hiệu ánh sáng
1.13. Bộ O/E có chức năng gì?
a. Chuyển đổi tín hiệu điện thành ánh sáng
b. Chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện
c. Khuếch đại ánh sáng
d. Chia tín hiệu ánh sáng
TAI LIỆU THAM KHẢO
[1] J. M. Senior. Optical Fiber Communications: Principles and Practice. Second edition,
Prentice Hall, 1993.
[2] G. Keiser. Optical Fiber Communications . Third edition, McGraw-Hill, 2000.
[3] J. Gowar. Optical Communication Systems. Second edition, Prentice-Hall, 1993.
[4] G. P. Agrawal. Fiber-Optic Communication Systems. Second edition, John Wiley & Sons,
1997.
[5] Max Ming – Kang Liu. Principles and Applications of Optical Communications, 2001.
[6] Vũ Văn San. Hệ thống Thông Tin Quang, tập 1. Nhà xuất bản Bưu Điện, 7-2003.
[7] John G. Proakis. Digital Communications. Third edition, McGrawHill, 1995.
[8] Herbert Taub, Donald L. Schilling. Principles of Communications Systems. McGraw-Hill,
1986.
9
Chương 2: Sợi Quang
CHƯƠNG 2
SỢI QUANG
GIỚI THIỆU
Sợi quang là một môi trường thông tin đặc biệt có thể so sánh với các môi trường khác
như cáp đồng hoặc không gian tự do. Một sợi quang cung cấp một môi trường truyền dẫn suy hao
thấp trên một dãi tần số rộng lớn ít nhất là 2.5 THz, hay cao hơn với các loại sợi quang đặc biệt,
dãi thông của nó rộng hơn dải thông của cáp đồng hay bất cứ môi trường truyền dẫn nào. Dải
thông này có thể truyền hàng trăm triệu cuộc gọi đồng thời, hoặc hàng chục triệu trang web trong
một giây. Ðặc tính suy hao thấp cho phép truyền tín hiệu ở khoảng cách dài với tốc độ cao trước
khi chúng được khuếch đại. Với hai đặc tính suy hao thấp và dải thông cao nên hệ thống thông tin
sợi quang đã được sử dụng rộng rãi ngày nay.
Khi hệ thống truyền dẫn phát triển ở khoảng cách xa hơn và tốc độ bit cao hơn, độ tán sắc
trở thành một hệ số giới hạn quan trọng. Taùn saéc laø hieän töôïng caùc thaønh phaàn
khaùc nhau cuûa tín hieäu di chuyeån vôùi vaän toác khaùc nhau trong sôïi quang. Ðặc
biệt, tán sắc màu là hiện tượng các thành phần tần số (hoặc bước sóng) của tín hiệu di chuyển với
vận tốc khác nhau. Nói chung, tán sắc dẫn đến việc xung bị trải rộng ra và vì vậy đáp ứng xung
của các bit gần nhau giao thoa với nhau. Trong hệ thống thông tin, điều này dẫn đến sự chồng
xung của các bit gần nhau. Hiện tượng này được gọi là giao thoa giữa các kí tự gần nhau
(InterSymbol Interference - ISI). Khi một hệ thống phát triển lên một số lượng lớn bước sóng,
khoảng cách và tốc độ bit cao hơn, các hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang bắt đầu xảy ra. Như
chúng ta sẽ thấy, có sự tương tác phức tạp của các hiệu ứng phi tuyến với tán sắc màu.
Chúng ta bắt đầu chương này bằng cách thảo luận các nguyên lý cơ bản của sự lan truyền
ánh sáng trong sợi quang, bắt đầu từ mô hình quang hình học đơn giản tới mô hình lý thuyết sóng
chung dựa vào phương trình Maxwell. Sau đó chúng ta phần còn lại của chương này để tìm hiểu
các cơ sở tán sắc màu và các hiện tượng phi tuyến trong sợi quang.
2.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ÁNH SÁNG
2.1.1. Sóng điện từ
Ánh sáng như là sóng điện từ. Hình 2.1 là hình ảnh tĩnh của một sóng điện từ.
Hình 2.1 Sóng điện từ: hình tĩnh:
(a) Theo thời gian: T - chu kỳ, f = 1/T - tần số (Hz);
(b) Theo không gian: λ - bước sóng (m).
10
Chương 2: Sợi Quang
Trong môi trường không gian tự do, ánh sáng là sóng điện từ ngang (TEM ). Khái niệm ngang
(transverse) có nghĩa là cả hai véc tơ - điện trường E và từ trường H - vuông góc với phương
truyền, trục z trong hình 2.1.
• Tần số:
- Ký hiệu: f .
- Đơn vị: Hz (Hertz), hay cps (cycle per second).
• Bước sóng:
- Ký hiệu: λ
- Đơn vị: m (μm, nm).
Giữa tần số và bước sóng có mối quan hệ sau:
c c
λ= hay f = (2.1)
f λ
Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, c = 3.108 m/s.
• Khoảng cách tần số (Δf) và khoảng cách bước sóng (Δλ)
Lấy đạo hàm (2.1) theo tần số trung tâm λ0, ta thu được mối quan hệ giữa khoảng cách
tần số và khoảng cách bước sóng
c
Δf = Δλ (2.2)
λ20
• Phổ sóng điện từ:
Vùng hồng Vùng cực
ngoại tím Tia X ...
f(Hz)
DC VLF LF MF VHF UHF+ Tia
SHF+
EHF
1300
nm
1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ
1550 850
nm nm
Vùng ánh sáng
Ánh sáng dùng trong thông tin quang
nhìn thấy được
Hình 2.2 Phổ sóng điện từ
11
Chương 2: Sợi Quang
Bảng 2.1 Các băng sóng vô tuyến
- Vùng ánh sáng nhìn thấy được: chiếm dải phổ từ 380 nm đến 780nm.
- Vùng hồng ngoại: chia làm 3 phần:
ƒ Vùng hồng ngoại gần: 780 nm ÷ 1400 nm.
ƒ Vùng hồng ngoại giữa: 1,4 μm ÷ 6 μm.
ƒ Vùng hồng ngoại xa: 6 μm ÷ 1 mm.
- Ánh sáng dùng trong thông tin quang: 800 nm ( 1600 nm (như vậy nằm trong
vùng hồng ngoại gần và một phần vùng hồng ngoại giữa).
- Ba bước sóng ánh sáng thông dụng dùng trong các hệ thống thông tin quang được
gọi là 3 cửa sổ quang:
ƒ Cửa sổ 1: λ1 = 850 nm.
ƒ Cửa sổ 2: λ2 = 1300 nm.
ƒ Cửa sổ 3: λ3 = 1550 nm.
ƒ Cửa sổ 4: λ4 = 1625 nm.
2.1.2. Quang hình
2.1.2.1. Chiết suất khúc xạ (Refractive index)
Ánh sáng có thể xem như là một chùm tia sáng. Các tia sáng lan truyền trong các môi
trường khác nhau với vận tốc khác nhau. Có thể xem các môi trường khác nhau cản trở sự lan
truyền canh sáng bằng các lực khác nhau. Điều này được đặc trưng bằng chiết suất khúc xạ của
môi trường.
Chiết suất của một môi trường trong suốt (n ) được xác định bởi tỉ số giữa vận tốc ánh
sáng lan truyền trong chân không với vận tốc của ánh sánh lan truyền trong môi trường ấy.
c
n= (2.3)
v
12
Chương 2: Sợi Quang
Với:
n: chiết suất của môi trường, không có đơn vị.
v: vận tốc ánhsáng trong môi trường, (m/s).
c: vận tốc ánh sáng trong chân không, (m/s).
Chiết suất của một vài môi trường thông dụng:
- Không khí: n = 1,00029 ≈ 1,0.
- Nước: n = 4/3 ≈1,33.
- Thủy tinh: n = 1,48.
Vì v ≤ c nên n ≥ 1.
2.1.2.2. Phản xạ, khúc xạ, phản xạ toàn phần và định luật Snell
Ánh sáng truyền thẳng trong môi trường đồng nhất, bị phản xạ và khúc xạ tại biên ngăn
cách hai môi trường đồng nhất khác nhau.
Như vậy, ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng là:
• Truyền thẳng.
• Phản xạ.
• Khúc xạ.
Tổng quát, khi một tia sáng tới mặt ngăn cách giữa hai môi trường, tia sáng này bị tách ra
làm hai phần: một phần dội lại môi trường đầu (hiện tượng phản xạ), một phần truyền tiếp qua
môi trường hai. Tia truyền tiếp bị lệch hướng truyền so với tia ban đầu (hiện tượng khúc xạ).
Ðiều này được minh họa ở hình 2.3.
Tia phản xạ
Tia tới
1 '
1
n1 Môi trường 1
n2 Môi trường 2
2
Tia khúc xạ
Hình 2.3 Hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng
• Ðịnh luật phản xạ ánh sáng: được phát biểu tóm tắt như sau:
ƒ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới.
ƒ Góc phản xạ bằng góc tới (θ1' = θ1).
• Ðịnh luật khúc xạ ánh sáng:
ƒ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.
ƒ Góc khúc xạ và góc tới liên hệ nhau theo công thức Snell:
n1sinθ1 = n2sinθ2 (2.4)
• Phản xạ toàn phần
13
Chương 2: Sợi Quang
Xét hai trường hợp sau:
a) n1 < n2:
Hình 2.4 Ánh sáng đi từ môi trường chiết suất nhỏ sang môi trường chiết suất lớn.
Từ phương trình (2.5) kết hợp n1 < n2 suy ra θ1 > θ2 (xem hình 2.4).
Như vậy, khi ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn,
tia khúc xạ lệch về phía gần pháp tuyến hay lệch xa mặt ngăn cách giữa hai môi trường 1 và 2.
b) n1> n2:
Tia tới Tia tới hạn
(3) (3')
1 c
n1 Môi trường 1 n1 Môi trường 1
n2 Môi trường 2 n2 0
Môi trường 2
2 2 = 90
Tia khúc xạ
Tia khúc xạ
(a) (b)
Hình 2.5 Hiện tượng phản xạ toàn phần.
(a): còn tia khúc xa
(b): xuất hiện tia phản xạ (tia 3)
Từ phương trình (2.4) kết hợp n1 > n2 suy ra θ1 < θ2 (xem hình 2.5 (a)).
Như vậy, khi ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất
nhỏ hơn tia khúc xạ lệch về phía xa pháp tuyến hay lệch gần về phía mặt ngăn cách giữa hai môi
trường 1 và 2.
Cho nên khi tăng góc tới θ1 = θc < 90° thì θ2 = 90° (hình 2.5 (b)).
Và khi θ1 > θc thì tia tới bị phản xạ hoàn toàn về môi trường 1, và được gọi là hiện tượng
phản xạ hoàn toàn (total reflection).
θc được gọi là góc giới hạn (critical angle). Từ phương trình (2.4) suy ra:
n2
sin θ c = (2.5)
n1
2.1.3. Lượng tử
• Mỗi nguyên tử chỉ có thể chiếm một số mức năng lượng rời rạt. Điều này được diễn tả
bằng sơ đồ mức năng lượng như trên hình 2.6.
14
Chương 2: Sợi Quang
E4
E3
Môi trường 1
E2
E1
Trạng thái cơ bản
E0
Hình 2.6 Sơ đồ mức năng lượng
• Nguyên tử có khuynh hướng tồn tại ở mức năng lượng thấp nhất.
• Ðể kích thích nguyên tử nhảy lên mức năng lượng cao hơn, chúng phải được cung cấp
một năng lượng bên ngoài. Quá trình này gọi là “bơm”.
• Khi nguyên tử nhảy lên mức năng lượng cao hơn, nó hấp thụ một lượng năng lượng từ
bên ngoài. Lượng này đúng bằng độ chênh lệch về năng lượng giữa hai mức cao và
thấp xảy ra việc nhảy này.
• Khi nguyên tử rơi từ mức năng lượng cao xuống một mức năng lượng thấp hơn, nó
bức xạ ra một lượng tử năng lượng điện từ gọi là photon ( Điều này chỉ đúng đối với
chuyển tiếp có bức xạ ).
• Photon là hạt cơ bản di chuyển với vận tốc ánh sáng c, và mang một lượng tử năng
lượng:
1,24
E p = hf Ep = (eV )
hay λ (μm) (2.6)
trong đó h là hằng số Planck (6.6261x10-34 J.s) và f là tần số của photon.
• Ánh sáng là dòng photon. Màu sắc của nó được xác định bởi tần số photon, f , đó cũng
là bước sóng, λ, bởi vì λf = c, trong đó c là vận tốc của ánh sáng trong chân không.
• Năng lượng của photon, EP, bằng khe (độ chênh lệch) năng lượng giữa mức bức xạ
cao và mức năng năng lượng thấp, tần số photon (bước sóng) được xác định qua mức
năng lượng của vật chất được sử dụng.
• Các mức năng lượng đã tồn tại tự nhiên; vì vậy chúng ta có thể đạt các màu ánh sáng
khác nhau bằng cách sử dụng các mức năng lượng cùng vật liệu hoặc dùng các vật
liệu khác nhau.
• Photon được hấp thụ bởi vật liệu mà các khe năng lượng của chúng đúng bằng năng
lượng photon. Ðể làm cho môi trường trong suốt, chúng ta phải lựa chọn hoặc các
photon khác, tức là ánh sáng màu sắc khác, hoặc môâi trường khác.
2.2. MÔ TẢ QUANG HÌNH QUÁ TRÌNH TRUYỀN ÁNH SÁNG TRONG
SỢI QUANG
2.2.1. Cấu tạo cơ bản sợi quang
Ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần, sợi quang được chế tạo cơ bản gồm có hai lớp:
• Lớp trong cùng có dạng hình trụ tròn, có đường kính d = 2a, làm bằng thủy tinh có
chiết suất n1, được gọi là lõi (core) sợi.
15
Chương 2: Sợi Quang
• Lớp thứ hai cũng có dạng hình trụ bao quanh lõi nên được gọi là lớp bọc (cladding),
có đường kính D = 2b, làm bằng thủy tinh hoặc plastic, có chiết suất n2 < n1.
Cấu trúc tổng quát này được minh họa ở hình 2.7.
Hình 2.7 Cấu trúc cơ bản sợi quang, gồm lõi (core) và lớp bọc (cladding)
Ánh sáng truyền từ đầu này đến đầu kia sợi quang bằng cách phản xạ toàn phần tại mặt
ngăn cách giữa lõi-lớp bọc, và được định hướng trong lõi.
Hình 2.8 Ánh sáng lan truyền trong sợi quang
2.2.2. Khẩu độ số NA (Numerical Aperture)
Sự phản xạ toàn phần sẽ xảy ra trong lõi sợi quang chỉ đối với những tia sáng có góc tới ở
đầu sợi quang nhỏ hơn θmax. Khẩu độ số của sợi quang được định nghĩa:
NA = sinθmax (2.7)
Ðối với sợi SI ta tính được:
NA = sin θ max = n12 − n22 = n1 2Δ (2.8)
Với:
n1: chiết suất lõi sợi quang;
n2: chiết suất lớp bọc sợi quang;
n12 − n 22
Δ= : độ chênh lệch chiết suất tương đối.
2n12
Có thể tính Δ đơn giản hơn như sau [3]:
Δ= (n1-n2)/n với n= (n1+n2)/2.
16
Chương 2: Sợi Quang
Hình 2.6 Khẩu độ số sợi quang
Ví dụ 1: Một sợi quang SI có: n1 = 1,50 n2 = 1,485. Tính khẩu độ số của sợi quang này.
Giải :
Áp dụng công thức (2.8), ta có
NA = sinθmax = n12 − n 22 = 1,50 2 − 1,4852 ≈ 0,21
Suy ra θmax ≈ 12° .
Từ đây suy ra góc tiếp nhận ánh sáng 2θmax = 2×12° = 24° .
Ví dụ 2:
Một sợi quang SI có:NA = 0,12 n2 = 1,450. Tính chiết suất lớp bọc của sợi quang này.
Giải :
Áp dụng công thức (2.8), ta có
NA = sinθmax = n12 − n 22 = 0,12
Suy ra :
n12 − n 22 = 0,144
Ta tính được n1 = 0,1455.
17
Chương 2: Sợi Quang
Khẩu độ số cho ta biết điều kiện đưa ánh sáng vào sợi quang. Ðây là thông số cơ bản ảnh
hưởng đến hiệu suất ghép ánh sáng từ nguồn quang vào sợi quang.
2.2.3. Phân loại sợi quang
2.2.3.1. Sự phân bố chiết suất trong sợi quang
Chiết suất của lớp bọc không đổi và bằng n2.
Chiết suất của lõi nói chung thay đổi theo bán kính của sợi quang (tâm nằm trên trục của
lõi). Sự biến thiên chiết suất theo bán kính được viết dưới dạng tổng quát sau [1]:
⎧ n ⎡⎢1−Δ⎛⎜ r ⎞⎟ g ⎤⎥ r≤a
⎜a ⎟ ⎥
⎪⎪ 1⎢ ⎝ ⎠ ⎥
n(r ) = ⎨ ⎣⎢ ⎦
(2.9)
⎪n a ≤ r ≤b
⎪⎩ 2
Với:
• n1: chiết suất lớn nhất ở lõi, tức tại r = 0. Hay n(0) = n1.
• n2: chiết suất lớp bọc.
• r: khoảng cách tính từ trục sợi đến điểm tính chiết suất.
• a: bán kính lõi sợi quang.
• b: bán kính lớp bọc sợi quang.
• g: hệ số mũ. Giá trị của g quyết định dạng phân bố chiết suất của sợi quang, g ≥ 1.
g = 1: dạng tam giác
g = 2: dạng parabol
g = ∞: dạng bậc thang.
2.2.3.2. Sợi chiết suất bậc SI (Step-Index)
Sợi SI là sợi đơn giản nhất. Có dạng phân bố chiết suất như sau:
⎧n r ≤a
⎪ 1
n=⎨ (2.10)
⎪n a ≤r ≤b
⎩ 2
n1
n2
b a 0 a b r
Hình 2.7 Dạng phân bố chiết trong lõi sợi SI.
Ánh sáng đi trong sợi SI như hình 2.8.
18