Quản lý mạng viễn thông

  • 95 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 95 trang

Nội dung text: Quản lý mạng viễn thông

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2007
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG
Biên soạn : THS. NGUYỄN VĂN ĐÁT
TS. NGUYỄN TIẾN BAN
THS. DƯƠNG THANH TÚ
THS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG
KS. LÊ SỸ ĐẠT
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, bài toán quản lý mạng viễn thông luôn là mối quan tâm hàng đầu và là một trong
những vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết của các nhà khai thác viễn thông. Với những khả
năng mà hệ thống quản lý mạng viễn thông đem lại cùng với sự phát triển của mạng lưới, các nhà
khai thác đều xây dựng cho mình các hệ thống quản lý mạng thích hợp để nâng cao hiệu quả vận
hành và khai thác mạng.
Mục tiêu của tài liệu là cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản trong quản lý mạng
viễn thông như mô hình tổng thể của hệ thống quản lý mạng, các yêu cầu và quan điểm tiếp cận
trong quản lý mạng, nguyên lí và các kiến trúc của mạng quản lí viễn thông TMN, giao thức quản
lí mạng đơn giản SNMP và các vấn đề về quản lí mạng trên nền IP.
Với mục tiêu đặt ra như vậy, nội dung của tài liệu được chia thành 3 chương.
Chương 1 giới thiệu một số mô hình hệ thống quản lý như hệ thống quản lý mở, quản lý
phân tán, quản lý trong băng và ngoài băng, các yêu cầu trong quản lý mạng cũng như là các quan
điểm và cách tiếp cận trong quản lý mạng.
Chương 2 trình bày các nội dung liên quan đến mạng quản lý viễn thông TMN, trong đó đi
sâu vào xu hướng quản lý tập trung dựa trên các giao thức và các tiêu chuẩn đã được chuẩn hóa
nhằm nâng cao năng lực của mạng.
Chương 3 cung cấp những khái niệm cơ bản nhất về giao thức quản lí mạng đơn giản
SNMP: các thành phần, chức năng và phương thức hoạt động của giao thức, đồng thời giới thiệu
các phiên bản ứng dụng của SNMP và so sánh những điểm khác biệt giữa chúng.
Quản lí mạng viễn thông là một nội dung rất quan trọng, cần được nghiên cứu kĩ lưỡng để
nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác mạng. Yêu cầu đối với học viên sau khi học xong môn
học này là phải nắm bắt được các yêu cầu chung về quản lý mạng, các thực thể vật lý cũng như
các thực thể chức năng trong mạng quản lý viễn thông, các giao diện và chức năng quản lý, cách
thức quản lí và điều hành mạng thông qua các giao thức quản lí khác nhau.
Tài liệu được biên soạn trong khoảng thời gian tương đối ngắn nên không tránh khỏi còn
nhiều thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của độc giả và những
người quan tâm.
1
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG
Nội dung của chương giới thiệu cho học viên những khái niệm cơ bản trong quản lý mạng
viễn thông như mô hình tổng quan của hệ thống quản lý mạng, các yêu cầu trong quản lý mạng,
các quan điểm và cách tiếp cận trong quản lý mạng cũng như giới thiệu một số mô hình hệ thống
quản lý như hệ thống quản lý mở, hệ thống quản lý phân tán, hệ thống quản lý trong băng và
ngoài băng.
1.1. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO DƯỠNG MẠNG
Vào những thập niên cuối cùng của thể kỷ trước, công nghệ và dịch vụ truyền thông đã có
sự phát triển mạnh mẽ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển của loài người.
Truyền thông, có thể hiểu nôm na như là một cách thức để truyền tải và trao đổi thông tin. Trong
đó, Internet chính là ví dụ tốt nhất để minh hoạ cho sự bùng nổ mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn
mạnh đến khả năng chia sẻ thông tin của con người ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.
Giấc mơ của con người về khả năng truy nhập thông tin toàn cầu, về sự trao đổi thông tin
nhanh, tin cậy và giầu nội dung ngày nay đã tiến gần đến hiện thực, nhanh hơn bất kỳ người nào
đã tiên đoán trước đây. Truyền thông số liệu, truyền thông video, phương tiện truyền thông vô
tuyến và hữu tuyến ... tất cả đều đóng góp vai trò quan trọng , làm tăng khả năng điều khiển xuyên
suốt thông tin trong các hoạt động kinh doanh hay các tổ chức, doanh nghiệp rộng lớn và toàn
cầu.
Hệ thống quản lý mạng là một hệ thống chuyên hoá nhằm mục đích giám sát và điều khiển
một hệ thống rộng lớn bao gồm các tài nguyên mạng và các hệ thống máy tính, được sử dụng
trong lĩnh vực truyền thông, trong sản xuất, kinh doanh, trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hay
giáo dục cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.
Sự ra đời của các hệ thống quản lý mạng cũng là một yêu cầu cấp thiết để ngăn ngừa, chẩn
đoán, định cấu hình và giải quyết các vấn đề phát sinh do sự lớn mạnh, phức tạp và không đồng
nhất của môi trường, đa nhà cung cấp, đa giao thức, đa công nghệ của hệ thống mạng và các máy
tính.
Mặc dù các hệ thống quản lý mạng là thành phần giá trị gia tăng của công nghệ truyền
thông nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, khai thác và bảo dưỡng các hệ
thống truyền dẫn, chuyển mạch và điều hành, đảm bảo cho quá trình trao đổi thông tin được diễn
ra bình thường.
1.2. MÔ HÌNH TỔNG QUÁT HỆ THỐNG MẠNG
Nhiệm vụ của quản lý mạng là theo dõi, giám sát và điều khiển tất cả các thành phần tham
gia vào quá trình truyền thông từ điểm đầu đến điểm cuối hay từ nguồn đến đích. Các thành phần
tham gia vào quá trình truyền thông này rất khác nhau. Đó có thể là các máy chủ, máy trạm đóng
vai trò như là nguồn và đích thông tin, các thiết bị chuyển đổi dữ liệu/ tín hiệu như bộ chuyển đổi
giao thức, bộ tập trung, bộ ghép kênh, các thiết bị điều khiển việc truy nhập vào mạng như nhận
thực, bảo mật truy nhập, mã hoá và giải mã cũng như tất cả các thiết bị khác sử dụng trong quá
trình truyền dẫn, chuyển mạch và định tuyến (hình 1.1).
3
Máy tính/ Máy Bộ chuyển đổi tín Nhận thực/ truy Thiết bị truyền
chủ hiệu/ Bộ tập trung nhập an toàn/ mã dẫn, chuyển mạch,
Thiết bị đầu cuối hoá thông tin định tuyến
Các hệ thống và dịch vụ quản lý
Hình 1.1. Mô hình tổng quát hệ thống mạng
Nhiệm vụ của quản lý mạng rất rõ ràng nhưng thực hiện được điều này lại không đơn giản
một chút nào. Hãy thử hình dung với mỗi một thiết bị lại có một danh sách đặc tả các chi tiết và
có hàng tá các công nghệ khác nhau với hàng trăm các thiết bị được phát triển, thiết kế và sản xuất
bởi hàng ngàn các nhà cung cấp. Tất cả điều là các thực thể của hệ thống quản lý mạng nhất là khi
đi vào xem xét việc truyền tải thông tin từ đầu cuối đến đầu cuối với các chức năng giám sát, chẩn
đoán, điều khiển và đưa ra báo cáo.
Máy tính cá nhân, máy trạm, server, máy vi tính cỡ nhỏ, máy vi tính cỡ lớn, các thiết bị đầu
cuối, thiết bị đo kiểm, máy điện thoại, tổng đài điện thoại nội bộ, các thiết bị truyền hình, máy
quay, modem, bộ ghép kênh, bộ chuyển đổi giao thức, CSU/DSU, bộ ghép kênh thống kê, bộ
ghép và giải gói, thiết bị tương thích ISDN, card NIC,các bộ mã hoá và giải mã tín hiệu, thiết bị
nén dữ liệu, các gateway, các bộ xử lý front- end, các trung kế đường dây, DSC/DAC, các bộ lặp,
bộ tái tạo tín hiệu, các chuyển mạch ma trận, các bridge, router và switch, tất cả mới chỉ là phần
đầu của danh sách các thiết bị sẽ phải được quản lý.
Toàn cảnh của bức tranh quản lý phải bao gồm quản lý các tài nguyên mạng cũng như các
tài nguyên của các hệ thống máy tính như hàng ngàn các doanh nghiệp, người sử dụng, các ứng
dụng hệ thống, các cơ sở dữ liệu khác nhau cũng như các hệ thống phức tạp, chuyên hoá và rộng
lớn.
Tất cả các thông tin trên được thu thập, trao đổi và được kết hợp với các hoạt động quản lý
mạng dưới dạng các số liệu quản lý bởi các kỹ thuật tương tự như các kỹ thuật sử dụng trong
mạng truyền số liệu. Tuy nhiên sự khác nhau căn bản giữa truyền thông số liệu và trao đổi thông
tin quản lý là việc trao đổi thông tin quản lý đòi hỏi các trường dữ liệu chuyên hoá, các giao thức
truyền thông cũng như các mô hình thông tin chuyên hoá, các kỹ năng chuyên hoá để có thể thiết
kế, vận hành hệ thống quản lý cũng như biên dịch các thông tin quản lý về báo lỗi, hiện trạng hệ
thống, cấu hình và độ bảo mật.
1.3. CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ
Sự đa dạng của các tài nguyên được quản lý mà dễ nhận thấy nhất ỏ các trường truyền tin
như thoại, số liệu, truyền thông video... đã tạo ra các quan điểm khác nhau về chức năng và yêu
cầu quản lý trong các hệ thống quản lý.
1.3.1. Các chức năng quản lí lớp cao
Mặc dù có rất nhiều quan điểm khác nhau về mô hình quản lý nhưng chúng đều thống nhất
bởi các chức năng quản lý nằm ở ba lớp trên cùng. Đó là giám sát, điều khiển và đưa ra báo cáo.
4
Chức năng giám sát có nhiệm vụ thu thập liên tục các thông tin về trạng thái của các tài
nguyên được quản lý sau đó chuyển các thông tin này dưới dạng các sự kiện và đưa ra các cảnh
báo khi các tham số của tài nguyên mạng được quản lý vượt quá ngưỡng cho phép.
Chức năng quản lý có nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu của người quản lý hoặc các ứng dụng
quản lý nhằm thay đổi trạng thái hay cấu hình của một tài nguyên được quản lý nào đó.
Chức năng đưa ra báo cáo có nhiệm vụ chuyển đổi và hiển thị các báo cáo dưới dạng mà
người quản lý có thể đọc, xem xét toàn cảnh hoặc tìm kiếm, tra cứu thông tin được báo cáo.
Trong thực tế, tuỳ theo từng công việc cụ thể mà còn có một vài chức năng khác được kết
hợp với các hệ thống quản lý và các ứng dụng quản lý được sử dụng như quản lý kế hoạch dự
phòng thiết bị, dung lượng, triển khai dịch vụ, quản lý tóm tắt tài nguyên, quản lý việc phân phối
tài nguyên mạng/ các hệ thống, quản lý việc sao lưu và khôi phục tình trạng hệ thống, vận hành
quản lý tự động. Phần lớn các chức năng phức tạp kể trên đều nằm trong hoặc được xây dựng dựa
trên nền tảng của ba chức năng quản lý lớp cao là giám sát, điều khiển và đưa ra báo cáo.
1.3.2. Các yêu cầu quản lí của người sử dụng
Các yêu cầu quản lý của người sử dụng được đưa ra dưới đây dựa trên quan điểm của người
sử dụng về quản lý. Bao gồm:
− Khả năng giám sát và điều khiển mạng cũng như các thành phần của hệ thống máy tính
từ đầu cuối đến đầu cuối.
− Có thể truy nhập và cấu hình lại từ xa các tài nguyên được quản lý.
− Dễ dàng trong việc cài đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống quản lý cũng như các ứng
dụng của nó.
− Bảo mật hoạt động quản lý và truy nhập của người sử dụng, bảo mật truyền thông các
thông tin quản lý.
− Có khả năng đưa ra các báo cáo đầy đủ và rõ nghĩa về các thông tin quản lý.
− Quản lý theo thời gian thực và hoạt động quản lý hàng ngày được thực hiện một cách tự
động.
− Mềm dẻo trong việc nâng cấp hệ thống và có khả năng tương thích với nhiều công nghệ
khác nhau.
− Có khả năng lưu trữ và khôi phục các thông tin quản lý.
1.3.3. Các động lực thúc đẩy công nghệ quản lí mạng
Mặc dù thuật ngữ “quản lý mạng” mới được chấp nhận vào giữa những năm 80 của thế kỷ
trước nhờ sự ra đời bộ công cụ quản lý của IBM (IBM NetView) nhưng cho đến nay quản lý
mạng đã cố gắng phát triển ngang bằng với sự phát triển của các hệ thống viễn thông, truyền
thông số liệu và mạng các hệ thống máy tính. Đối với hệ thống viễn thông và truyền thông số liệu,
công nghệ quản lý tập trung vào quản lý các thiết bị truyền dẫn và chuyển mạch (bao gồm các
thiết bị phần cứng, các kết nối, các kênh luồng) cùng với các thiết bị chuyển đổi và điều khiển
truy nhập. Còn đối với các hệ thống máy tính, công nghệ quản lý lại tập trung vào quản lý các tài
nguyên hệ thống máy rộng lớn (như phần cứng, các giao diện, bộ nhớ, các thiết bị lưu trữ số liệu,
...) và các ứng dụng/các cơ sở dữ liệu.
5
Tuy nhiên, với sự hội tụ của hệ thống viễn thông và hệ thống máy tính mà điển hình là sự
tích hợp của hệ thống điện thoại trên máy tính (thoại trên Internet), quan điểm chung hiện nay cho
rằng trong tương lai khái niệm mạng sẽ là mạng của sự kết nối của tất cả các hệ thống trên và
quản lý mạng sẽ là quản lý mạng truyền thông số liệu rộng khắp.
1.4. CÁC QUAN ĐIỂM VÀ CÁCH TIẾP CẬN TRONG QUẢN LÝ MẠNG
1.4.1. Các thực thể của hệ thống quản lí mạng
Ban đầu, hệ thống quản lý mạng được xây dựng dựa trên mô hình khá đơn giản. Trong mô
hình này, quản lý được định nghĩa là sự tương tác qua lại giữa hai thực thể: thực thể quản lý và
thực thể bị quản lý. Thực thể quản lý đặc trưng bởi hệ thống quản lý, nền tảng quản lý (platform)
và/hoặc ứng dụng quản lý. Thực thể bị quản lý đặc trưng bởi các tài nguyên bị quản lý. Hình 1.2
chỉ ra mô hình đơn giản của hệ thống quản lý, nó cũng tương tự như mô hình nền tảng của truyền
thông.
Thực thể Thực thể bị
quản lý quản lý
Hình 1.2. Mô hình nền tảng của quản lý
Để truyền thông với các tài nguyên bị quản lý mà chưa có bất kỳ cơ cấu tự nhiên nào để
truyền thông tin quản lý, người ta cần phải tạo ra một thành phần trung gian, đó là agent. Agent
cũng có thể là agent quản lý hoặc agent bị quản lý. Manager chính là thực thể quản lý trong khi đó
agent là thực thể ấn dưới sự tương tác giữa manager và các nguồn tài nguyên bị quản lý thực sự
(hình 1.3).
Thực thể bị quản lý
Thực thể Agent Tài nguyên
quản lý bị quản lý
Hình 1.3. Mô hình Manager-Agent
Mô hình Manager-Agent rất thông dụng, được sử dụng để miêu tả sự tương tác giữa thực
thể quản lý và thực thể bị quản lý ở các lớp cao. Đây cũng chính là lý do mà các mô hình được tạo
ra tự nhiên cho mục đích quản lý đều gần với mô hình Manager-Agent. Tuy nhiên, trong thực tế
thì mô hình Manager-Agent phức tạp hơn thế nhiều (hình 1.4)
Chúng ta có thể hiểu rõ sự phức tạp này hơn khi xem xét sự tương tác giữa manager hay các
ứng dụng quản lý với người vận hành mạng. Ngoài ra còn có các thành phần khác, tuy không rõ
ràng bằng nhưng lại chiếm vị trí khá quan trọng trong sự tương tác giữa các manager với các
agent, đó là các chính sách quản lý và chỉ dẫn vận hành, được đưa tới manager để chuyển tới
người điều hành mạng.
6
Còn có một vài mô hình khác cũng được sử dụng cho việc trao đổi thông tin quản lý như
mô hình client-server hay mô hình application-object server. Những mô hình này, về bản chất,
được dùng để xây dựng các ứng dụng phân bố hoặc các môi trường đối tượng phân bố.
Người điều hành
mạng Manager Agent
Các chính sách quản lý và chỉ dẫn vận hành
Hình 1.4. Mô hình Manager-Agent thực tế
1.4.2. Quan điểm quản lí Manager-Agent
Các quan điểm về quản lý đều cho rằng chức năng quan trọng nhất trong quản lý chính là sự
truyền thông giữa thực thể quản lý và thực thể bị quản lý. Và điều này được thực hiện dựa trên mô
hình yêu cầu-phản hồi. Manager sẽ yêu cầu từ agent các thông tin quản lý đặc trưng và thực thể bị
quản lý, thông qua agent, sẽ phản hồi lại bằng một bản tin chứa đầy đủ thông tin được yêu cầu.
Nếu truyền thông yêu cầu-phản hồi được sử dụng liên tục để tìm kiếm mỗi agent và các đối tượng
bị quản lý tương ứng thì cơ chế này được gọi là polling và lần đầu tiên được ứng dụng để quản lý
trong môi trường internet dựa trên giao thức quản lý mạng đơn giản SNMP (Simple Network
Management Protocol) (hình 1.5)
Yêu cầu
Thực thể bị quản lý
Phản hồi
Các nguồn tài
Thực thể quản lý Polling
Agent nguyên bị quản lý
Gửi thông báo
Hình 1.5. Mô hình truyền thông Manager-agent
Cơ chế yêu cầu - phản hồi được coi là một cơ chế truyền thông đồng bộ. Điều này có nghĩa
là, manager sẽ chờ sự phản hồi từ agent trong một khung thời gian giới hạn nào đó trước khi nó
tiến hành bất kỳ một sự kiện nào tiếp theo. Nếu quá thời gian cho phép mà không nhận được phản
hồi, manager sẽ tiến hành phát lại yêu cầu.
Bên cạnh cơ chế yêu cầu- phản hồi còn có một cơ chế nữa cho sự truyền thông giữa
manager và agent, đó là cơ chế thông báo. Cơ chế thông báo là một cơ chế không đồng bộ. Trong
cơ chế này, agent sẽ gửi thông báo đến manager những thay đổi quan trọng về trạng thái của các
tài nguyên bị quản lý và yêu cầu manager lưu ý đến hay can thiệp vào.
7
1.4.3. Mô hình quan hệ Manager-agent
Khi xây dựng các hệ thống quản lý, có rất nhiều khía cạnh, vấn đề cần phải quan tâm. Bên
cạnh mô hình truyền thông Manager-Agent còn có rất nhiều mô hình khác được sử dụng kết hợp
cùng với mối quan hệ giữa manager và các agent. Đó là mô hình kiến trúc, mô hình tổ chức, mô
hình chức năng và mô hình thông tin (hình 1.6).
Mô hình truyền thông
Mô hình vận hành
Các mệnh lệnh
Người điều MANAGER AGENT
hành Các đáp ứng
Giao diện người Quản lý Quản lý
Các thông báo
sử dụng chức năng chức năng
Mô hình tổ chức
Mô hình thông tin
Các chính sách quản lý
Mô hình chức năng
Hình 1.6. Mô hình quan hệ Manager-Agent.
Mô hình kiến trúc sử dụng để thiết kế, cấu trúc các thành phần tham gia vào tiến trình quản
lý. Điều này có nghĩa là manager hay các manager và các agent cung cấp các thông tin quản lý
thông qua kiến trúc mạng. Manager có thể được thiết kế như là một cơ sở quản lý bao gồm một cơ
cấu quản lý và một bộ các ứng dụng quản lý cung cấp các chức năng quản lý thực sự như quản lý
cấu hình, quản lý lỗi và quản lý hiệu năng.
Mô hình vận hành định ra giao diện của người sử dụng với hệ thống quản lý trong đó chỉ rõ
trạng thái cũng như kiểu định dạng của các tương tác tới người sử dụng như điều khiển các đối
tượng được quản lý, hiển thị và tìm kiếm các sự kiện, các bản tin hay báo động với người điều
hành trong trường hợp cảnh báo nghiêm trọng. Phần lớn các đặc điểm của hoạt động điều hành
quản lý này đều có trong các chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống in trong các tài liệu hướng dẫn sử
dụng.
8
Mô hình chức năng định ra cấu trúc của các chức năng quản lý giúp cho hệ thống quản lý
thực hiện các ứng dụng quản lý. Mô hình chức năng có cấu trúc phân lớp. Các chức năng cơ bản
trong mô hình này là quản lý cấu hình, quản lý hiệu năng, quản lý lỗi, độ bảo mật và thống kê.
Ngoài ra trong các chức năng cơ bản này còn tích hợp một vài chức năng khác như chức năng tạo
phiếu báo lỗi, trợ giúp trực tuyến, hoạt động giúp đỡ/ dự phòng, lập kế hoạch lưu lượng... Ở các
lớp bậc cao trong mô hình chức năng đều là các ứng dụng thực hiện các chức năng phức hợp như
tương quan các sự kiện/ cảnh báo, các hệ thống chuyên gia và quản lý tự động.
Mô hình tổ chức liên quan chặt chẽ đến các chính sách quản lý và thủ tục vận hành. Mô
hình này sẽ xác định các miền quản lý, sự phân chia quyền điều hành cũng như quyền truy nhập
của người sử dụng vào hệ thống quản lý cũng như hệ thống quản lý mạng khách hàng. Mô hình
này cũng cung cấp khả năng trao đổi vai trò giữa các manager và các agent cũng như sự hợp tác
toàn cục giữa manager này với các manager khác hay với các ứng dụng quản lý.
Mô hình thông tin là mô hình được đề cập cuối cùng trong mô hình quan hệ Manager-
Agent nhưng lại nắm vai trò quan trọng trong tất cả các vấn đề liên quan đến quản lý. Mô hình
thông tin định ra bản tóm tắt các nguồn tài nguyên được quản lý dưới dạng thông dụng mà các
manager và agent đều có thể hiểu được. Mô hình thông tin cũng xây dựng một cơ sở để định dạng,
đặt tên và đăng nhập các nguồn tài nguyền được quản lý. Trong mô hình thông tin, thuật ngữ “đối
tượng quản lý” được sử dụng nhằm trìu tượng hoá các nguồn tài nguyên vật lý và logic bị quản lý.
Việc truy nhập đến các nguồn tài nguyên bị quản lý phải thông qua các đối tượng quản lý. Cơ sở
dữ liệu chứa các thông tin quản lý được gọi là MIB (Management Information Base). Khi chúng
ta tham khảo tới một MIB cá biệt nào đó có nghĩa là chúng ta đang tham khảo đến miền hay môi
trường đặc tả chi tiết định dạng của các đối tượng quản lý. Định dạng của đối tượng quản lý đã
được chuẩn hoá và dựa trên cơ sở chuẩn hoá này một manger tiến hành thực hiện giao thức
chuyên hoá và truyền thông với các agent phân tán trên cùng một MIB.
1.4.4. Các miền quản lí
Như đã được đề cập trong phần trước của chương, quan điểm quản lý mạng lần đầu tiên
được khởi phát bởi IBM. Các sản phẩm IBM NetView thực chất là sự kết hợp của quản lý hệ
thống mainframe với quản lý mạng. Từ đó đến nay quan điểm về quản lý đã thay đổi rất nhiều.
Đầu tiên, người ta phân tách khái niệm quản lý mạng với quản lý hệ thống máy tính. Sau này, với
sự phát triển của các cơ sở nền tảng quản lý, sự khác nhau giữa quản lý mạng và quản lý hệ thống
dần được xoá bỏ.
Ngày nay, khi xem xét bản chất của các tài nguyên bị quản lý, phần lớn các quan điểm đều
cho rằng có hai miền quản lý chính: quản lý nguồn tài nguyên vật lý và quản lý nguồn tài nguyên
logic.Các nguồn tài nguyên vật lý là các thành phần phần cứng tham gia vào quá trình trao đổi
thông tin của hệ thống mạng viễn thông và mạng truyền số liệu. Miền quản lý này được gọi là
quản lý mạng.Quản lý các tài nguyên vật lý của hệ thống máy tính như các bộ vi xử lý, bộ nhớ,
thiết bị vào/ra, thiết bị lưu trữ ... được gọi là quản lý hệ thống.
Quản lý nguồn tài nguyên logic bao gồm quản lý các ứng dụng và quản lý các cơ sở dữ liệu.
Cả hai phần này đều gắn với các hệ thống máy tính. Quản lý dịch vụ, quản lý người sử dụng, quản
lý các dịch vụ giao dịch phân tán, quản lý luồng dữ liệu ... cũng được coi là quản lý nguồn tài
nguyên logic (hình 1.7).
Ngoài ra còn có một miền độc lập khác được xếp vào các nguồn tài nguyên logic đặc biệt.
Đó là các giao thức chuẩn trong truyền thông. Ví dụ như các giao thức phân lớp, các dịch vụ phân
9
lớp, các dịch vụ quản lý gắn kèm. Kiểu quản lý này được ứng dụng để quản lý các giao diện của
các công nghệ đặc biệt như ATM, SONET và WDM dưới hình thức các kênh thông tin gắn kết
hay các thực thể quản lý lớp LMEs (Layer Managemnt Entities) đi cùng. Khái niệm về kiểu quản
lý này đã được đưa ra trong mô hình tham chiếu cơ sở OSI, thiết lập nên kiến trúc và quản lý phân
cấp chuẩn hoá.
Quản lý mạng
Các tài
nguyên vật
Quản lý hệ thống Host WS PC

Quản lý ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng
Các tài
Quản lý cơ sở dữ liệu
nguyên
logic
Quản lý giao thức F A C Data PDU
Hình 1.7. Phân lớp miền quản lý
1.5. HỆ THỐNG QUẢN LÝ MỞ
Để có thể đánh giá được các hệ thống quản lý cần phải có một mô hình tham chiếu. Đó chính là
hệ thống mở và mô hình tương ứng của nó là mô hình hệ thống quản lý mở.
1.5.1. Mô hình hệ thống quản lí mở
Mô hình hệ thống mở là mô hình được thiết kế dưới dạng 4 thực thể và các thực thể này
phải có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Bốn thực thể đó là: Cơ sở ứng dụng, các ứng dụng, các
giao diện lập trình ứng dụng APIs (Application Programming Interfaces) và giao diện ngoài PEI
(Platform External Interface). (hình 1.8).
Mô hình hệ thống mở cũng được áp dụng cho các hệ thống quản lý hay nói cách khác là cho
các manager và các agent. Trong trường hợp này các ứng dụng sẽ là các ứng dụng quản lý chuyên
hoá cung cấp các chức năng quản lý lỗi, quản lý cấu hình, quản lý hiệu năng, bảo mật và thống kê.
Cơ sở quản lý bao gồm cơ cấu tổ chức quản lý và cơ sở tính toán. Các dịch vụ quản lý chuyên hoá
10
bao gồm các dịch vụ quản lý sự kiện, các dịch vụ truyền thông, các dịch vụ cung cấp giao diện đồ
hoạ cho người sử dụng và các dịch vụ về cơ sở dữ liệu. (hình 1.9).
Phần mềm các ứng dụng
Các giao diện lập trình ứng dụng (APÍ)
Cơ sở ứng dụng
Giao diện ngoài (PEI)
Hình 1.8. Mô hình hệ thống mở
Những ứng dụng
AGENT quản lý Những ứng dụng
API quản lý
Những ứng dụng API
quản lý Cơ sở
quản lý Cơ sở
API
quản lý
Cơ sở MANAGER
quản lý MANAGER
Hình 1.9. Hệ thống quản lý mở.
Như đã đề cập ở phía trên, thành phần mấu chốt của các hệ thống mở là các APIs. Ở đây,
các APIs là các APIs chuyên hoá cho phép phát triển các ứng dụng quản lý bởi việc sử dụng các
dịch vụ cơ sở quản lý chuyên hoá. Các cơ sở quản lý là các thực thể độc lập nhưng không tách
biệt. Chúng truyền thông với các agent bị quản lý và với các hệ thống quản lý khác. Các giao diện
ngoài trong trường hợp này là các giao diện chuẩn hoá xác định các hoạt động, các dịch vụ và các
giao thức quản lý.
1.5.2. Các yêu cầu đối với hệ thống quản lí mở
Có bốn yêu cầu mô tả đặc điểm của các hệ thống mở cũng như các hệ thống quản lý mở. Đó
là: độ khả dụng, khả năng hoạt động liên kết, khả năng di động và khả năng phân cấp (hình 1.10).
Độ khả dụng biểu thị khả năng dễ dàng cài đặt, vận hành và bảo dưỡng của một hệ thống
quản lý. Nó cũng bao hàm cả độ ổn định và hiệu năng cao.
Khả năng hoạt động liên kết thể hiện khả năng trao đổi thông tin quản lý một cách trong
suốt giữa cơ sở quản lý với các agent bị quản lý hay giữa các hệ thống quản lý ngang hàng.
11
Các hệ thống quản lý mở
Độ khả dụng Khả năng hoạt động Khả năng di Khả năng
liên kết động phân cấp
Hình 1.10. Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý mở.
Khả năng di chuyển diễn tả sự ổn định của cơ sở quản lý hay các ứng dụng của các hệ
thống quản lý khi bị thay đổi môi trường (cơ sở tính toán) hay nói cách khác, cơ sở quản lý hay
các ứng dụng của các hệ thống quản lý không bị thay đổi hay sự thay đổi là tối thiểu.
Khả năng nâng cấp là khả năng hệ thống có thể nâng cấp, mở rộng phạm vi quản lý, phạm
vi người sử dụng, các chức năng quản lý mà không làm thay đổi thiết kế ban đầu.
1.6. HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN TÁN
Một hệ thống (đơn xử lý hay đa xử lý) được coi là một hệ thống tự trị nếu các quá trình xử
lý trong hệ thống cùng chia sẻ bộ nhớ. Trái ngược lại, hệ thống phân tán là hệ thống bao gồm các
hệ thống tự trị được liên kết lại với nhau mà không có sự chia sẻ bộ nhớ.
Phần lớn các hệ thống máy tính, mạng viễn thông, mạng truyền số liệu là phân tán. Chúng
liên kết lại với nhau trong một mạng truyền thông để truyền tải thông tin hay các bản tin phục vụ
cho một mục đích truyền thông nào đó. Quản lý mạng có nghĩa là quản lý các tài nguyên mạng và
hệ thống máy tính đa dạng mà phần lớn là tách biệt nhau về mặt vật lý. Chính vì vậy, bản chất của
hệ thống quản lý mạng là phân tán.
12
CPU CPU CPU CPU
Thiết Thiết
bị Mạng bị
Memory truyền Memory
I/O I/O
thông
AGENT AGENT
CPU CPU
Thiết
bị
Memory
I/O
Các ứng dụng quản lý
MANAGER
Hình 1.11. Quản lý hệ thống phân tán
1.6.1. Kiến trúc hệ thống quản lí phân tán
Thực chất của hệ thống quản lý là tập trung hay phân tán không chỉ xác định bởi sự phân
tán vật lý của phần tử (manager và agent) mà còn xác định bởi sự tập trung cũng như quá trình xử
lý thông tin quản lý (hình 1.11).
Nếu một hệ thống được thiết kế để thu thập tất cả các thông tin quản lý từ tất cả các agent
(thiết lập nên miền quản lý) về một điểm, người ta sẽ coi đó là hệ thống quản lý tập trung. Nếu sự
thu thập thông tin quản lý phải tiến hành qua một vài quá trình xử lý liên kết với nhau và thông tin
này được lưu dữ trong các cơ sở dữ liệu phân tán thì người ta coi đó là hệ thống quản lý phân tán.
Trong hệ thống quản lý phân tán đích thực, có rất nhiều người sử dụng hay nói cách khác là
người điều hành mạng, tất cả đều được coi là các client quản lý, truy nhập vào các server quản lý
thông qua các mạng cục bộ hay mạng diện rộng. Các manager sẽ điều khiển các ứng dụng quản
lý, được nắm giữ bởi một MIB nào đó trong một miền quản lý riêng biệt. Mỗi một manager chỉ
đảm nhiệm một số lượng agent cụ thể trong miền quản lý của nó.
13
Đối với kiến trúc quản lý phân tán thực sự, các server (hay manager) có thể trao đổi thông
tin quản lý với nhau, giữ đồng bộ thông tin MIB được chia sẻ, tiếp tục miền quản lý của manager
bị lỗi và các nhà điều hành hệ thống có thể tác động với nhiều manager. (hình 1.12).
Tất nhiên với những hệ thống như kể trên đều sử dụng giả thiết manager là manager cấp cao
có quyền truy nhập và cấu hình lại các agent từ xa và mỗi agent lại đóng vai trò như là một agent
quản lý để thu thập thông tin về các đối tượng bị quản lý và các quá trình quản lý.
1.6.2. Hệ thống quản lí trong băng và ngoài băng
Như vậy, toàn bộ phần trên đây đã đưa ra các mô hình giới thiệu cho chúng ta biết các khái
niệm về quản lý mạng, các trường quản lý, hoạt động của các liên mạng truyền tải thông tin quản
lý. Nhưng tất cả đều chỉ là thiết kế hạ tầng thông tin quản lý. Phần lớn các hệ thống quản lý đều
trao đổi thông tin quản lý dựa trên các mạng truyền thông, truyền tải các thông tin khác nhau như
thoại, số liệu, video.
Cho mục đích quản lý, người ta cần phải tạo ra các giao thức chuyên hoá, sự vận hành và
các thực thể ứng dụng chuyên hoá. Tuy nhiên các thông tin quản lý lại được truyền tải trên cùng
cơ sở hạ tầng vật lý truyền thông các thông tin thương mại khác. Trong trường hợp này, người ta
gọi đó là hệ thống quản lý trong băng. Đây là một giải pháp kinh tế rất hiệu quả. Tuy nhiên cũng
có một vài hạn chế. Do chia sẻ cùng kênh dữ liệu nên thông tin quản lý có thể sẽ chiếm dụng một
khoảng đáng kể băng tần và điều này có thể ảnh hưởng toàn diện đến hiệu năng trao đổi dữ liệu
cũng như việc thu thập thông tin quản lý.
Chính vì những hạn chế kể trên mà một vài hệ thống quản lý đã sử dụng các kênh ngoài
băng (out-of-band channels). Hệ thống quản lý ngoài băng đưa ra giải pháp sử dụng các dải băng
tần nằm ngoài dải tần truyền thông dữ liệu. Ví dụ như sử dụng dải tần thấp của kênh thoại truyền
thống (50 Hz - 200 Hz) để tạo ra các kênh số liệu truyền thông tin quản lý.
14
Các nhân
WS PC WS
viên quản
lý mạng
Mạng truyền thông nội bộ
MANAGER MANAGER
Các ứng dụng Các ứng dụng
quản lý quản lý
Hệ thống quản
lý phần tử Mạng truyền số liệu
NE
EMS Mạng viễn thông
NE
Các phần tử Mạng video
mạng
Các tài nguyên
Agent Agent Agent
mạng bị quản

Hình 1.12. Kiến trúc quản lý mạng phân tán.
Giải pháp trên đây được sử dụng để quản lý các modem băng tần thoại. Một giải pháp khác
là sử dụng các bit dự trữ trong luồng bit truyền tải (ví dụ các bit trong ghép kênh luồng T1) để tạo
ra các kênh dữ liệu dùng cho mục đích quản lý hoặc sử dụng các trường ấn định trong các khung
hoặc tế bào phát của công nghệ SONET và ATM.
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1
1. Các chức năng quản lý lớp cao của hệ thống quản lý mạng là:
a. Giám sát, điều khiển và đưa ra báo cáo.
b. Phát hiện lỗi, giám sát và điều kiển.
c. Định cấu hình, giám sát và đưa ra báo cáo.
d. Điều khiển, bảo mật truy nhập và định cấu hình.
2. Thuật ngữ “quản lý mạng” được chấp nhận vào giữa những năm 80 của thế ký trước nhờ
sự ra đời bộ công cụ quản lý của .......
15
a. IBM.
b. Compact.
c. HP.
d. Alcatel.
3. Manager chính là:
a. Thực thể quản lý.
b. Thực thể bị quản lý.
c. Agent.
d. Các nguồn tài nguyên bị quản lý.
4. Agent chính là:
a. Thực thể bị quản lý.
b. Thực thể quản lý.
c. Các nguồn tài nguyên bị quản lý.
d. đối tượng trung gian thể hiện sự tương tác giữa manager và các nguồn tài nguyên
bị quản lý.
5. Mô hình thông dụng cho việc mô tả sự tương tác giữa thục thể quản lý và thực thể bị quản
lý là:
a. Manager -Agent.
b. Client - Server.
c. Application -Object server.
6. Cơ chế yêu cầu - phản hồi là cơ chế ......
a. Đồng bộ.
b. Cận đồng bộ.
c. Không đồng bộ.
7. Cơ chế gửi thông báo là cơ chế ......
a. Đồng bộ.
b. Cận đồng bộ.
c. Không đồng bộ.
8. MIB là từ viết tắt của:
a. Management Information Base.
b. Mathematics Information Base.
c. Management Information Basic.
d. Management Informatic Base.
9. Phần lớn các quan điểm hiện tại đều cho rằng, có ..... miền quản lý chính.
a. 1.
b. 2.
c. 3.
d. 4.
16
10. Hệ thống quản lý phân tán là hệ thống:
a. Đơn xử lý.
b. Đa xử lý.
c. Chia sẻ bộ nhớ.
d. Bao gồm các hệ thống tự trị và không chia sẻ bộ nhớ.
11. Hệ thống quản lý ngoài băng là hệ thống
a. Sử dụng các dải băng tần nằm ngoài dải tần truyền thông dữ liệu.
b. Sử dụng các bít dự trữ trong luồng bít truyền tải.
c. Sử dụng các trường ấn định trong các khung hoặc tế bào phát của công nghệ
SONET hoặc ATM.
d. Cả ba đặc điểm trên.
12. Quản lý các giao thức chuẩn trong truyền thông được xếp vào miền quản lý nào?
a. Nguồn tài nguyên vật lý.
b. Nguồn tài nguyên logic.
c. Miền quản lý đặc biệt không trực thuộc hai miền kể trên.
17
CHƯƠNG 2
MẠNG QUẢN LÝ VIỄN THÔNG TMN
Mục đích của chương 2 là cung cấp cho người học các nội dung liên quan đến mạng quản lý
viễn thông TMN. Với xu hướng của việc quản lý tập trung dựa trên các giao thức và các tiêu
chuẩn được chuẩn hóa và mong muốn nâng cao năng lực của mạng, TMN ra đời đáp ứng những
yêu cầu đó.
Hiện nay, vấn đề quản lý mạng luôn là mối quan tâm hàng đầu và là một trong những vấn
để quan trọng nhất trong mạng viễn thông của các nhà khai thác viễn thông. Với những khả năng
mà hệ thống quản lý mạng viễn thông đem lại, cùng với sự phát triển của mạng lưới các nhà khai
thác đều xây dựng cho mình các hệ thống quản lý mạng để áp dụng quản lý cho các mạng riêng.
Nhằm đạt được thống nhất giữa các hệ thống quản lý mạng, khả năng liên kết cũng như nâng cao
năng lực và hiệu quả sử dụng của các hệ thống Liên minh viễn thông quốc tế (ITU-T) đã đưa ra
các khuyến nghị và các mô hình mạng quản lý viễn thông (TMN). Trong chương này trình bày
các nội dung về nguyên lý của TMN, các chuẩn liên quan đến TMN cũng như các nội dung về các
mô hình chức năng, mô hình vật lý, các giao diện quản lý…
Học viên cần nắm bắt được các yêu cầu chung về quản lý viễn thông, các thực thể vật lý
cũng như các thực thể chức năng trong mạng quản lý viễn thông TMN và đặc biệt là các giao diện
quản lý và các chức năng quản lý trong TMN.
2.1 NGUYÊN LÍ CHUNG VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TMN
2.1.1 Khái niệm và nguyên lý của TMN
TMN (Telecommunication Management Network) là mạng quản lý viễn thông cung cấp các
hoạt động quản lý liên quan tới mạng viễn thông. ITU-T đã công bố từ năm 1988 một số khuyến
nghị về các hệ thống quản lý điều hành mạng viễn thông. Các khuyến nghị này tập hợp thành họ
khuyến nghị M.30. Các khuyến nghị này thường xuyên được bổ sung, sửa đổi nhằm đưa đến
những tiêu chuẩn thống nhất về hệ thống điều hành, quản lý mạng viễn thông đối với toàn cầu.
Trước hết, như định nghĩa trong khuyến nghị của ITU-T M.3100 (1995) do nhóm nghiên
cứu IV: “TMN là một mạng riêng liên kết các mạng viễn thông tại những điểm khác nhau để
gửi/nhận thông tin đi/đến mạng và để điều khiển các hoạt động của mạng”. Nói một cách khác,
TMN sử dụng một mạng quản lý độc lập để quản lý mạng viễn thông bằng các đường thông tin
riêng và các giao diện đã được chuẩn hoá.
TMN chứa nhiều hệ điều hành, một mạng thông tin dữ liệu và những phần tử quản lý.
TMN chỉ ra trạng thái thực hiện chức năng quản lý của phần tử mạng thuộc phạm vi của TMN
(như hệ thống chuyển mạch, hệ thống truyền dẫn .v.v.). Ở dưới là mạng dữ liệu mà TMN dùng để
truyền tải thông tin quản lý có thể giống như một mạng mà TMN quản lý hoặc được thiết kế như
mạng truyền dẫn. TMN phải cung cấp các chức năng và thông tin quản lý giữa các hệ điều hành
với nhau, giữa các hệ điều hành với các thành phần mạng và các thông tin liên quan tới các hệ
điều hành khác.
Mạng quản lý viễn thông cung cấp các chức năng quản lý và truyền thông cho việc khai
thác, quản lý, bảo dưỡng mạng và các dịch vụ viễn thông trong môi trường đa nhà cung cấp thiết
18