Tổng quan android

  • 24 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 24 trang

Nội dung text: Tổng quan android

Tổng Quan Android
LOGO
[email protected]
Nội dung
Sự phát triển của ứng dụng di động
Giới thiệu về Android
Cấu hình môi trường phát triển Android
[email protected]
Sự phát triển của ứng dụng di động
[email protected]
Sự phát triển của ứng dụng di động
Hệ điều
hành cho
Hệ điều Máy tính
hành cho bảng
Điện thoại
Firmware
[email protected]
Sự phát triển của ứng dụng di động
Windows Phone
Nhà phát triển: Microsoft
Ngôn ngữ lập trình: C#, VB, XAML
Thiết bị hỗ trợ: HTC, Samsung, LG, DELL, Nokia
[email protected]
Sự phát triển của ứng dụng di động
iOS
Nhà phát triển: Apple
Ngôn ngữ lập trình: Objective C
Thiết bị hỗ trợ: iPhone, iPad
[email protected]
Sự phát triển của ứng dụng di động
Android
Nhà phát triển: Google
Ngôn ngữ lập trình: Java
Thiết bị hỗ trợ: HTC, Samsung, LG, DELL, Sony…
[email protected]
Giới thiệu về Android
Sự ra đời của Android
• Năm 2005, Google mua lại Android Inc và bắt
đầu nuôi ý tưởng tự sản xuất điện thoại di động.
• Năm 2007, tổ chức OHA (Open Handset
Alliance) được thành lập bao gồm nhiều hãng
sản xuất phần cứng, phần mềm và một số các
nhà mạng.
[email protected]
Giới thiệu về Android
• Năm 2008, Google ra mắt chiếc di động đầu
tiên đồng thời open source bản SDK (Software
Development Kit) phiên bản 1.0
• Đến nay, Android đã ra đến phiên bản 4.2.2
[email protected]
Giới thiệu về Android
Android là gì?
• Phần mềm stack cho các thiết bị di động,máy
tính bảng
o Một hệ điều hành
o Middleware
o Các ứng dụng quan trọng
• Ngôn ngữ lập trình
o Java, JNI, C++
o XML
[email protected]
Giới thiệu về Android
Tại sao lập trình trên Android?
• Mã nguồn mỡ hoàn toàn.
• Ngôn ngữ Java mạnh mẽ, chuyên nghiệp và
khá phổ biến.
• Chợ ứng dụng phong phú, chi phí để đưa ứng
dụng cũng không cao như App Store hay App
Hub.
[email protected]
Giới thiệu về Android
Kiến trúc Android
[email protected]
Cấu hình môi trường phát triển Android
Hệ điều hành hỗ trợ
1. Windows XP (32-bit) or Vista (32- or 64-bit), or
Windows 7 (32- or 64-bit)
2. Mac OS X 10.4.8 or later (x86 only)
3. Linux (tested on Ubuntu Linux, Lucid Lynx)
Môi trường phát triển hỗ trợ
1. Java Runtime Environment 1.7 hoặc lớn hơn
2. Eclipse 3.5 (Galileo) hoặc lớn hơn
3. Android Software Development Kit (SDK)
4. Android Development Tools plugin (ADT)
[email protected]
Download và cài đặt
• JDK:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/download
s/jdk-7u4-downloads-1591156.html
• Android ADT:
http://developer.android.com/sdk/index.html
[email protected]
Cài đặt JDK/JRE
[email protected]
ADT Bundle
[email protected]
Cài đặt USB Driver
 Thiết lập hệ thống (PC) để dò tìm thiết bị
 Windows: Cần cài đặt USB driver
a) Nexus One, Nexus S, hoặc điện thoại phát triển
Android (ADP) sử dụng Google Windows USB Driver.
b) Sử dụng OEM USB driver phù hợp cho các loại điện
thoại khác
 Mac OS X: Được hỗ trợ driver
 Ubuntu Linux: Cần thêm file chứa cấu hình USB cho
mỗi loại thiết bị điện thoại được sử dụng cho phát
triển (xem thêm:
http://developer.android.com/guide/developing/device.
html)
[email protected]
Cài đặt USB Driver
 Dùng SDK Manager để tiến hành cài đặt và nâng cấp
USB driver.
[email protected]
Cài đặt USB Driver
[email protected]