Đồ án viết chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp

  • 175 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 175 trang

Nội dung text: Đồ án viết chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp

ĐỒ ÁN:
Viết chương trình Quản Lý
Kế Toán Doanh Nghiệp
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp có quy mô
trung bình và lớn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, sản xuất thì vai trò
của thông tin và quản lý thông tin bằng tin học lại càng có ý nghĩa đặc biệt, nó giúp
các đơn vị đột biến về chất lượng quản lý điều hành và qua đó góp phần quan trọng
trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng
yêu cầu cạnh tranh và phát triển làm cho thị trường phần mềm quản trị dữ liệu đã
chuyển mình và sẽ trở thành thị trường quan trọng do hai điều kiện :
Một : Số lượng máy tính trang bị trong các công ty đã nhiều và bắt đầu tiến
trình nối mạng.
Hai : Môi trường kinh doanh ngày càng mang tính thị trường rõ rệt với sự cạnh
tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp trong nước cũng như với các doanh nghiệp
nước ngoài.
Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải trang bị hệ thống quản lý thông tin tiên
tiến để phân tích tình hình kinh doanh và ra quyết định một cách nhanh nhất. Do đó,
các phần mềm ứng dụng trong quản lý đã đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là phần
mềm quản trị dữ liệu về nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp.
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu để thực
hiện cho việc quản lý kế toán trong các doanh nghiệp nhưng để xác định hệ quản trị
nào là tối ưu, gần gũi với người sử dụng. Đặc biệt, đối với nước ta hiện nay thì việc
nắm vững, thao tác và sử dụng vẫn còn nhiều khó khăng nên việc tạo ra một phần
mềm như trên là rất quan trọng và cần thiết. Bởi vì, giao diện của chương trình đều
sử dụng Font chữ tiếng việt nên người sử dụng có thể thao tác, sử dụng dễ dàng khi
người sử dụng không thành thạo về tiếng anh…
2
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
Từ nhận định đó, tôi đã chọn đề tài : “Viết chương trình Quản Lý Kế Toán
Doanh Nghiệp” trên cơ sở nghiên cứu và phát triển, tôi cố gắng hoàn thành đề tài
với sự giúp đỡ tận tình của Thầy Đỗ Văn Uy đã đóng góp những ý kiến vô cùng
quan trọng cho việc nghiên cứu cũng như trong cách thức lập trình.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
 Quý thầy cô trường Đại Học Thủy Sản và trường Bách Khoa Hà Nội đã tận
tình hướng dẫn, giúp đỡ.
 Bạn Trần Thị Thanh Trâm lớp 41DN-2 đã tận tình góp ý về nghiệp vụ và
cung cấp tài liệu về kế toán.
 Cùng toàn thể lớp TIN HỌC 40 đã đóng góp những ý kiến quan trọng trong
thao tác lập trình.
Tôi mong đề tài sẽ được đón nhận và đóng góp để đề tài có thể phát triển hoàn
thiện hơn.
3
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
PHẦN I
TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ THÔNG TIN
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1. Kế toán
Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện
vật và thời gian lao động. Chủ yếu là dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra
tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả sản xuất kinh doanh, sử
dụng vốn và kinh phí nhà nước, cũng như từng tổ chức, xí nghiệp.
2. Vai trò của kế toán
Đối với doanh nghiệp : Kế toán giúp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như sản xuất sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm,
tình hình cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, giúp cho việc theo dõi thị
trường để sản xuất, tích trữ hàng hóa nhằm cung cấp kịp thời cho thị trường những
sản phẩm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Ngoài ra, kế toán còn
cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp để làm cơ sở hoạch định chương trình hành động
cho từng giai đoạn, thời kỳ.
Nhờ kế toán mà người quản lý điều hành trôi chảy các hoạt động của đơn vị,
giúp cho việc quản lý lành mạnh, tránh hiện tượng tham ô, lãng phí tài sản, thực
hiện việc kiểm soát nội bộ có hiệu quả.
4
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
Nhờ kế toán mà người quản lý tính được công việc mình đã điều hành trong
từng giai đoạn và qua đó vạch ra phương hướng hoạt động cho tương lai. Điều hoà
được tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Kế toán là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp, khiếu tố, là cơ sở pháp lý chứng
minh về hành vi thương mại.
3. Vai trò của tin học trong quản lý
Thông tin từ lâu đã được đánh giá có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế,
ngày nay việc nhận định “ Ai nắm được thông tin, người đó sẽ chiến thắng ” lại
càng trở nên đúng đắn. Chính từ việc tin học hóa thông tin với sự trợ giúp của
Computer và Phần mềm đã đưa đến những khái niệm mới như Kỹ nguyên của kỹ
thuật số, Nền kinh tế trí thức…
Việc tin học hóa vào quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ giúp cho các
doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trong một nền kinh tế thị trường, đồng thời
cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài được đánh giá qua các đặc điểm sau:
a. Tính nhanh chóng
Bất kỳ lúc nào cũng có thể trả lời các thông tin một cách nhanh chóng, chính
xác.
b. Tính thích ứng
Giúp người quản lý điều hành trôi chảy các hoạt động của đơn vị và có thể
tính được công việc của mình đã điều hành trong từng giai đoạn và qua đó vạch
5
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
ra phương hướng hoạt động cho tương lai. Điều hành được tình hình tài chính
của doanh nghiệp.
c. Tính an toàn
Bảo đảm sự an toàn dữ liệu của doanh nghiệp.
4. Nhiệm vụ của đề tài
Thay thế việc ghi chép vào sổ sách bằng cách nhập, xuất và lưu trữ lượng thông
tin khổng lồ một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn về dữ liệu. Đáp ứng kịp
thời thông tin khi người kế toán cần đến. Tránh sai sót và giảm thiểu về thời gian
công việc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong từng giai đoạn, chu kỳ sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp.
Cung cấp giao diện gần gũi với người sử dụng, người sử dụng có thể tham khảo
danh mục tài khoản doanh nghiệp bất kỳ lúc nào cần đến, cho biết các mặt hàng nào
được nhập – xuất trong một khoảng thời gian nhất định….
Tuy nhiên, chương trình chỉ đáp ứng một phần nào công việc. Còn đi chuyên
sâu về một phần mềm mang tính kế toán thực thụ thì đòi hỏi chương trình phải được
cải tiến, bổ sung để chương trình có thể sử dụng và doanh nghiệp có thể chấp nhận
như một phần mềm chính thức cho hầu hết công việc kế toán. Ở đây đề tài chỉ mang
tính tham khảo và phát tiển.
6
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
PHẦN II
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN LÝ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
1. Các bước thực hiện cơ bản của kế toán doanh nghiệp
7
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
Lập chứng từ gốc để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đã hoàn thành
Phân tích nghiệp vụ kế toán trên cơ sở chứng từ gốc để :
- Định khoản cho các nghiệp vụ kế toán
- Cập nhật chứng từ vào máy tính như : chứng từ nhập xuất hàng hóa, chứng từ thu
chi, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu…
- In ra các báo cáo : báo cáo nhập xuất trong kỳ, tổng hợp thu chi trong kỳ, báo cáo hàng
tồn kho, thẻ kho…
Ghi chép những nghiệp vụ đã được phân tích vào nhật ký chung theo một trình tự thời gian :
Lập chứng từ ghi sổ hay sổ nhật ký chung.
Chuyển số liệu từ nhật ký vào sổ cái các tài khoản liên quan để in ra bất kỳ lúc nào khi cần
đến
Điều chỉnh số liệu để phản ánh đúng chi phí cũng như doanh thu đạt được trong kỳ : Lập bảng
cân đối số phát sinh
Kết chuyển số liệu trên các tài khoản tạm thời để :
- Tính giá thành sản phẩm
- Tính kết quả hoạt động kinh doanh…
Kiểm tra đối chiếu số liệu trên sổ sách kế toán đã lập, trên những tài khoản tổng hợp
Tổng hợp số liệu từ tài khoản và từ các tài liệu có liên quan để lập báo cáo tài chính như :
- Lập bảng cân đối kế toán.
- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Bảng lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước
8
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
2. Mô tả yêu cầu quản lý của chương trình
a. Quản lý tiền mặt
Chương trình có thể :
 Quản lý các khoản thu – chi của doanh nghiệp.
 Xác định được tồn quỹ tiền mặt của doanh nghiệp.
 In ra các phiếu thu – chi để xác định giao cho khách hàng hay để lưu trữ.
 Lập báo cáo thu – chi chi tiết và tổng hợp trong tháng.
 Cung cấp dữ liệu cho các phân hệ kế toán khác như :
Phân hệ kế toán tổng hợp.
Phân hệ kế toán chi phí…
b. Quản lý hàng hóa
Chương trình có thể :
 Quản lý các phiếu nhập xuất kho của doanh nghiệp, biết được mua hàng
từ các nhà cung cấp nào và xuất bán cho khách hàng nào.
 Lập báo cáo chi tiết nhập xuất hàng hóa.
9
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
 Lập báo cáo tổng hợp nhập xuất hàng hóa theo từng ngày, từng tháng,
từng kho, từng mặt hàng, từng khách hàng và từng nhà cung cấp.
 In ra thẻ kho cho biết việc nhập xuất và tồn của một mặt hàng ứng với
một kho trong khoảng thời gian xác định trong tháng.
 In báo cáo tồn kho :
Tồn kho tổng hợp : cho biết việc nhập xuất và tồn của tất cả hàng hóa
trong tất cả các kho hiện có đến ngày cần biết.
Tồn theo kho : cho biết việc nhập xuất và tồn của tất cả hàng hóa
trong một kho cho đến ngày cần biết.
 Lập báo cáo giá vốn của các mặt hàng xuất bán trong tháng
 Báo cáo giá hàng nhập : cho biết đơn giá cụ thể của từng mặt hàng. Nếu
một mặt hàng có nhiều đơn giá nhập khác nhau thì phải liệt kê tất cả đơn
giá nhập đó và số lượng nhập tương ứng.
 In ra báo cáo thống kê :
Theo từng mặt hàng.
Theo từng nhóm hàng.
Theo từng kho hàng.
10
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
 Nguồn nhập xuất : cho biết nguồn nhập xuất trong tháng
 Cung cấp dữ liệu cho các phân hệ kế toán khác như : tổng hợp, chi phí,
tiền mặt…
 Tra cứu :
Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
c. Quản lý công nợ
Chương trình có thể
 Quản lý hình thức thanh toán công nợ giữa khách hàng với doanh nghiệp
và giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp.
 Đối với nhà cung cấp :
Khi mua hàng (Phiếu nhập kho) thì sẽ làm công nợ nhà cung cấp tăng lên.
Khi doanh nghiệp trả tiền mặt cho nhà cung cấp (Phiếu chi tiền mặt) thì
làm công nợ nhà cung cấp giảm.
 Đối với khách hàng :
11
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
Khi xuất hàng cho khách hàng (Hóa đơn bán hàng) thì sẽ làm công nợ
khách hàng tăng lên.
Khi doanh nghiệp thu tiền mặt của khách hàng trả nợ (Phiếu thu tiền mặt)
thì làm công nợ khách hàng giảm.
 Lập báo cáo tổng hợp công nợ khách hàng và nhà cung cấp.
 Lập báo cáo công nợ chi tiết cho từng khách hàng và nhà cung cấp.
 Cung cấp dữ liệu cho các phân hệ kế toán khác như : tổng hợp, tiền mặt,
hàng hóa,…
3. Quá trình phân tích chương trình
 Khảo sát yêu cầu của chương trình, làm rõ các thông tin đầu vào, các
thông tin đầu ra và các báo cáo phục vụ cho việc quản lý.
 Dựa trên yêu cầu của chương trình, xây dựng sơ đồ chức năng, lấy sơ đồ
chức năng làm cơ sở để xây dựng hệ thống menu cho chương trình.
 Dựa trên sơ đồ chức năng, xây dựng sơ đồ dòng dữ liệu thể hiện các
thông tin đưa vào hệ thống và sau khi được các chức năng xử lý sẽ được
lưu trữ hoặc tạo thành các báo cáo.
 Qua phân tích sơ đồ dòng dữ liệu và các thông tin khảo sát ban đầu, xây
dựng các thực thể (lưu trữ những thông tin cơ bản) và mối quan hệ giữa
chúng. Đó chính là bước xây dựng sơ đồ quan hệ thực thể, làm cơ sở xây
dựng các Table và Relationship.
12
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
4. Dữ liệu đầu vào và đầu ra của chương trình
a. Thông tin nhập
 Danh mục chứng từ
 Danh mục tài khoản
 Danh mục tài khoản đối ứng
 Danh mục hàng hóa
 Danh mục nhóm hàng
 Danh mục kho hàng
 Danh mục khách hàng
 Danh mục nhà cung cấp
 Danh mục nhân viên
 Danh mục ngoại tệ
 Danh mục ngân hàng
 Danh mục thuế
13
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
 Danh mục hình thức nhập xuất
 Danh mục hình thức thanh toán
 Các loại phiếu : Phiếu nhập và phiếu xuất
b. Thông tin xuất
 Báo cáo tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt
 Báo cáo tình hình việc nhập xuất và tồn kho hàng hóa
 Báo cáo công nợ khách hàng và nhà cung cấp
14
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
5. Cấu trúc chương trình
Hệ thống các danh mục
Danh mục chứng từ
Danh mục tài khoản
Danh mục tài khoản đối ứng
Danh mục kho
Danh mục hàng hóa
Danh mục nhóm hàng
Danh mục khách hàng
Danh mục nhà cung cấp
Danh mục nhân viên
Danh mục ngoại tệ
Danh mục ngân hàng
Danh mục thuế
15
Danh mục hình thức nhập xuất
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
16
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
6. Sơ đồ chức năng
Quản lý
Kế Toán Doanh
Nghiệp
1. Quản lý 2. Quản lý 3. Quản lý
Tiền mặt Hàng hóa Công nợ
1.1 Cập nhật 2.1 Cập nhật 3.1 Cập nhật
phiếu thu chi phiếu nhập phiếu thu chi
tiền mặt xuất hàng hóa
1.2 Cập nhật 2.2 Cập nhật 3.2 Cập nhật
danh mục danh mục danh mục
khách hàng và hàng hóa khách hàng và
nhà cung cấp nhà cung cấp
1.3 Báo cáo tình 2.3 Báo cáo hàng 3.3 Báo cáo
hình thu chi hóa (Tổng hợp công nợ
tồn quỹ tiền và chi tiết) (Tổng hợp và
mặt chi tiết)
17
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
7. Sơ đồ luồng dữ liệu
Khách hàng Ban quản lý
b1 a1
c2 c1 d1
Phiếu nhập xuất
b2
Cập nhật phiếu
Phiếu
a3 a4 thu chi
a2 nhập xuất c4
Cập nhật danh
Cập nhật danh c3 d2
mục hàng hóa
mục khách hàng
a5 c5 Lưu phiếu thu chi
Danh mục hàng
hóa Danh mục
khách hàng f2
e2 f3
18
Báo cáo danh Báo cáo công
mục hàng hóa e2 f2 nợ
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
Cập nhật phiếu nhập xuất hàng hóa
a1 Khách hàng mua hàng hoặc nhà cung cấp giao hàng
a2 Lưu phiếu nhập xuất
a3 Yêu cầu cập nhật danh mục hàng hóa (Nếu là hàng hóa mới)
a4 Cập nhật danh mục khách hàng (Nếu là khách hàng mới)
19
ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP
a5 Lưu thông tin hàng hóa mới
Điều chỉnh phiếu nhập xuất
b1 Ban quản lý yêu cầu điều chỉnh phiếu nhập xuất (Do nhập và xuất sai sót)
b2 Lấy phiếu nhập xuất cần điều chỉnh từ kho lưu ra điều chỉnh theo yêu cầu và
lưu lại
Báo cáo tồn kho
e1 Ban quản lý yêu cầu báo cáo tồn kho
e2 Lấy số tồn từ danh mục hàng hóa và tình hình nhập xuất từ kho dữ liệu phiếu
nhập xuất để xác định số tồn kho cuối kỳ
e3 Gửi ban quản lý báo cáo tồn kho
Cập nhật phiếu thu chi
c1 Ban quản lý chi trả nợ cho nhà cung cấp (Yêu cầu lập phiếu chi)
c2 Khách hàng trả nợ (Yêu cầu lập phiếu thu)
c3 Lưu phiếu thu chi đã lập
c4 Yêu cầu cập nhật danh mục khách hàng (Nếu là khách hàng mới)
20