Dạy tiếng hàn cho người mới bắt đầu học

  • 195 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 195 trang

Nội dung text: Dạy tiếng hàn cho người mới bắt đầu học

김준-金俊
----------
김준
작자 :김준-金俊-ひりし
이메일: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
전화번호:0084979885762
타이 위안,2010 년

1
MỤC LỤC
Trang
1. Bảng chữ cái tiếng Hàn ................................................................................ 1
1.1. Các nguyên âm & phụ âm cơ bản ............................................................ 8
1.1.1. 아,이,우........................................................................................... 8
1.1.2 어,오,으............................................................................................ 8
1.1.3 야 ,여,요 ,유 ...................................................................................... 8
1.1.4 ㅇ ...................................................................................................... 9
1.1.5 ㅁ ,ㄴ ................................................................................................ 9
1.1.6 ㄹ ...................................................................................................... 9
1.1.7 ㅂ,ㄷ,ㅈ,ㄱ........................................................................................ 9
1.1.8 ㅅ ...................................................................................................... 9
1.1.9 ㅍ,ㅌ,ㅊ,ㅋ........................................................................................ 9
1.1.10 ㅎ .................................................................................................. 10
1.1.11 에 .애............................................................................................. 10
1.1.12 예,얘 ............................................................................................. 10
1.1.13 와,왜,위......................................................................................... 10
1.1.14 워,웨,위......................................................................................... 10
1.1.15 의................................................................................................... 10
1.2 Cách Viết Hangeul.................................................................................. 11
1.3 Cấu tạo của tiếng Hàn ............................................................................ 18
1.4 Luyện tập ............................................................................................... 18
1.5 Thứ tự và vị trí của Nguyên âm . ............................................................ 23
1.5.1. 10 Nguyên âm cơ bản ..................................................................... 23
1.5.2 Vị trí của nguyên âm ....................................................................... 23
1.6 Phụ âm cuối của âm tiết (받침) .............................................................. 23
1.7 Phụ âm đối xứng .................................................................................... 26
1.8 Luyện Tập phát âm................................................................................. 26
1.9 Luyện nghe viết...................................................................................... 27
1.10 Cách đánh máy tiếng Hàn.................................................................... 27
2
2. Phong Cách Ngôn ngữ................................................................................ 29
2.1 Phong cách thân mật............................................................................... 30
2.2 Động từ trong tiếng Hàn ......................................................................... 31
2.3 Luyện tập................................................................................................ 31
2.4 Tiểu từ .................................................................................................... 31
2.4.1 이-가 ............................................................................................... 31
2.4.2 을-를 ............................................................................................... 32
2.4.3 은-는 ............................................................................................... 32
2.4.4 에,에서, 로,으로 . ........................................................................... 32
2.4.5 Điền vào chỗ trống . ........................................................................ 33
2.4.6 Xác định tiểu từ . ............................................................................. 33
2.5 Kính ngôn .............................................................................................. 33
2.5.1 Một số hình thức kính ngôn . ........................................................... 33
2.5.2 Tiểu từ kính ngôn . .......................................................................... 33
2.6 Khiêm ngôn............................................................................................ 34
2.7 Cách xưng hô với mọi người .................................................................. 35
3. Chữ số Hàn ................................................................................................. 35
3.1 Chữ số Thuần Hàn.................................................................................. 36
3.2 Số có nguồn gốc Tiếng Hoa.................................................................... 36
3.3 Lượng từ................................................................................................. 37
3.4 Cách đếm người và đồ vật ...................................................................... 38
4 .Từ để hỏi –Câu hỏi. .................................................................................... 38
4.1 Đuôi từ ㅂ니까 /습니까? ....................................................................... 38
4.2 Đuôi từ 아(어,여)요 ? ............................................................................ 38
5.Phủ định....................................................................................................... 39
5.1 Danh từ (이/가) 아니다 ......................................................................... 39
5.2 Động từ /tính từ +지않다 . ..................................................................... 39
5.3 Động từ /tính từ +지못 하다 Hoặc 못+Động từ ..................................... 39
5.4 Trả lời câu hỏi sau theo thể phủ định . .................................................... 40
6 .Các thì trong tiếng Hàn.............................................................................. 40
6.1 Thì hiện tại (Đang) ................................................................................. 40
6.2. Thì quá khứ (Đã) ................................................................................... 40
6.3 Thì tương lai (Sẽ) ................................................................................... 41
6.4 Thì hiện tại tiếp diễn............................................................................... 42
7. Các cụm từ nối trong tiếng Hàn ................................................................ 42
7.1 그리고 (Và ,với) .................................................................................... 42
7.2 그러나 /그렇지만 (Tuy nhiên,tuy là ...hoặc Nhưng ,nhưng mà) ............ 42
3
7.3 그러면 (Nếu vậy thì, nếu thế thì ) Rút gọn là 그럼 ................................ 43
7.4. 그래서 (Vì vậy ,vì thế nên) ................................................................... 43
7.5. 그런데 (Tuy nhưng mà , thế mà lại )..................................................... 44
7.6. 그러니까 (Chính vì vậy,vì thế nên )...................................................... 44
7.7그래도 (Tuy thế nhưng, tuy..nhưng)........................................................ 44
8.Từ Vựng....................................................................................................... 45
8.1 Các từ ngữ chỉ thời gian . ....................................................................... 45
8.2 Các bộ phận trên cơ thể . ........................................................................ 45
8.3 Gia đình.................................................................................................. 46
8.4. Màu sắc ................................................................................................. 46
8.5. Đồ ăn ,uống. .......................................................................................... 47
8.6 Đồ dùng trong nhà.................................................................................. 49
8.7 Trường học ............................................................................................ 50
8.8 Khí Hậu (기후) ...................................................................................... 52
8.9 Động từ(동사)........................................................................................ 52
8.10 Giao Thông (교통) ............................................................................... 53
8.11 Công viên(공원)................................................................................... 54
8.12 Nhà vệ sinh (화장실) ........................................................................... 54
8.13 Ngân hàng(은행).................................................................................. 54
8.14 Bưu điện (우체국)................................................................................ 55
8.15 Nông trường ......................................................................................... 55
8.16 Công việc (일)...................................................................................... 55
8.17 Địa danh ............................................................................................... 56
8.18 Âm nhạc............................................................................................... 57
8.19 Tranh(그림).......................................................................................... 57
8.20 Điện ảnh & diễn kịch (영화 와 연극)................................................... 57
8.21 Du lịch(여행) ....................................................................................... 58
8.22 Hình dáng & kích thước(모양 과 크기) ............................................... 58
8.23 Thể thao (운동) .................................................................................... 59
8.24 Vị trí (위치).......................................................................................... 59
8.25 Thiên nhiên (자연) ............................................................................... 60
8.26 Thời gian rảnh ...................................................................................... 60
8.27 Miêu tả(묘사)....................................................................................... 61
8.28 Nghề nghiệp(직업)............................................................................... 61
8.29 Quốc gia ( 국가 ) ................................................................................. 62
4
8.30 Các từ ngữ chỉ mức độ.......................................................................... 62
9.Các câu sử dụng trên lớp học ..................................................................... 63
10 .Các Câu nói thông dụng........................................................................... 68
10.1 Các câu thông dụng .............................................................................. 68
10.2 Các Câu Nói Thông Dụng Hàng Ngày................................................. 71
11 .Các tình huống Giao tiếp Thông dụng .................................................... 76
11.1 Chào Hỏi khi mới gặp và sau một thời gian không gặp ........................ 76
11.2 Họ Tên.................................................................................................. 78
11.3 Quốc Gia -Quốc Tịch............................................................................ 79
11.4 Tự Giới Thiệu ....................................................................................... 80
11.5 Ngôn Ngữ............................................................................................. 81
11.6 Nghề Nghiệp Công Việc ....................................................................... 83
11.7 Tuổi tác................................................................................................. 85
11.8 Học Tập -Học Hỏi ................................................................................ 87
11.9 Khen Ngợi ............................................................................................ 88
11.10 Đang làm Gì ....................................................................................... 91
11.11 Sức Khỏe ............................................................................................ 93
11.12 Thời Gian rảnh rỗi .............................................................................. 95
11.13 Thỉnh Cầu -Giúp Đỡ ........................................................................... 97
11.14 Cảm ơn ............................................................................................... 99
11.15 Chờ đợi............................................................................................. 100
11.16 Từ Chối-Đồng ý................................................................................ 100
11.17 Gia Đình -Tình Trạng Hôn Nhân ...................................................... 101
11.18 Xin lỗi............................................................................................... 103
11.19 Sở thích ............................................................................................ 103
11.20 Thời Gian -Giờ Giấc ......................................................................... 105
11.21 Chúc Mừng....................................................................................... 109
11.22 Địa Chỉ Nơi Ở-Nơi Chốn...................................................................111
11.23 Ngày tháng ....................................................................................... 113
11.24 Ngày lễ ............................................................................................. 115
11.25 Nói chuyện điện thoại....................................................................... 117
11.26 Ngoại Hình ....................................................................................... 121
11.27 Phỏng đoán....................................................................................... 122
11.28 Hỏi Đường Phương Hướng Vị Trí .................................................... 122
11.29 Hỏi ai đó đi đâu ............................................................................... 124
11.30 Hỏi ai đó có mặt hàng gì không ........................................................ 125
11.31 Thời tiết Khí hậu............................................................................... 127
11.32 Tiền Tệ -Giá Cả ................................................................................ 131
5
11.33 Rời khỏi nhà –Quay về ..................................................................... 132
11.34 Đồ vật nào đó ở đâu.......................................................................... 133
11.35 Giấc ngủ-Thức dậy ........................................................................... 134
11.36 Bữa cơm ........................................................................................... 134
11.37 Tạm biệt ........................................................................................... 136
11.38 Tính cách.......................................................................................... 137
11.39 Hạnh phúc-Sung sướng..................................................................... 138
11.40 Động viên an ủi ................................................................................ 139
11.41 Chán ghét không thích ...................................................................... 139
11.42 Dặn dò khuyên nhủ nhắc nhở............................................................ 139
11.43 Buồn –lo lắng ................................................................................... 140
11.44 Sai lỗi lầm ........................................................................................ 140
11.45 Bực tức –Giận rỗi ............................................................................. 141
11.46 Tiếc nuối........................................................................................... 141
11.47 Sợ hãi ............................................................................................... 141
11.48 Yêu thương hâm mộ ,mến mộ........................................................... 141
11.49 Tình yêu-Tình bạn ............................................................................ 142
12 .Các bài đàm thoại................................................................................... 145
Bài 1: 안녕하세요 ..................................................................................... 145
Bài 2: 자기 소개를 드리겠습니다? .......................................................... 146
Bài 3: 피자 좋아하세요 ?.......................................................................... 148
Bài 4: 어디가세요 ? .................................................................................. 149
Bài 5: 이번 토요일에 뭐하세요 ? ............................................................. 151
Bài 6: 몇 시에 만날까요 ?......................................................................... 152
Bài 7: 어제 뭐하셨어요 ?.......................................................................... 154
Bài 8 비빔밥 하나 주세요......................................................................... 156
Bài 9: 얼마예요 ? ...................................................................................... 159
Bài 12: 메뉴 갖다 드릴까요 ?................................................................... 165
Bài 13: 이번 주말에 뭐 할 거야?.............................................................. 166
Bài 14: 어디 아파? .................................................................................... 167
Bài 15: 비가 오면 어떻게 하지?............................................................... 169
Bài 16: 은행이 어디 있어요 ?................................................................... 171
Bài 17: 지하철 6 호선 타세요................................................................... 172
Bài 18:여기 겨울은 너무 추워.................................................................. 174
Bài 19: 넌 어떤 스타일의여자가 좋아? ................................................... 175
Bài 20: 알바 찾는 친구 없어?................................................................... 177
6
13. Biển báo giao thông ................................................................................ 179
14.Các kí hiệu khác ...................................................................................... 179
15. Bài Tập luyện dịch.................................................................................. 180
7
1. bảng chữ cái tiếng hàn
1.1. các nguyên âm & phụ âm cơ bản
1.1.1. 아,이,우
nguyên âm cách đọc
아 a
이 i
우 u
-아 lưỡi nằm ở vị trí thấp nhất .mở miệng to âm thanh phát từ khoảng giữa
phần trước và phần sau của miệng .
-이 lưỡi nằm ở vị trí cao nhất .Âm thanh phát ra từ phần trước của miệng .
-우 âm phát ra từ phần sau của của miệng .tròn môi khi phát âm .
1.1.2 어,오,으
nguyên âm cách đọc
어 o
오 ô
으 ư
-어 vị trí lưỡi của 어 cao hơn của 아 nhưng môi không mở rộng như a
-오 vị trí lưỡi ở thấp hơn so với 우 tròn môi khi phát âm .
-으 miệng hơi mở không chạm vào hàm trên và dưới của miệng .
Âm 오 trong tiếng hàn sâu hơn tiếng việt .
1.1.3 야 ,여,요 ,유
8
nguyên âm cách đọc
야 ya
여 yo
요 yô
유 yu
cách đọc các nguyên âm này chỉ cần thêm “y” phía trước đọc luyến sang các
âm +a,o.....
1.1.4 ㅇ
-khi phụ âm đứng đầu một âm tiết nó là một âm câm .chúng ta không cần
phát âm nó .(Vd:우유 chỉ cần phát âm u + yu là được )
1.1.5 ㅁ ,ㄴ
Hai âm này đều được phát âm qua mũi ,vì đường phát âm qua miệng đã
đóng .
phụ âm cách đọc
ㅁ m
ㄴ n
1.1.6 ㄹ
-Đọc là R/L trong tiếng thuần hàn không có từ bắt đầu từ âm ㄹ .chủ yếu là
các từ có nguồn gốc từ nước ngoài .(Vd:라디오 –Radio)
1.1.7 ㅂ,ㄷ,ㅈ,ㄱ
âm cách đọc
ㅂ b/p
ㄷ t
ㅈ ch
ㄱ g/k
-ਲ hai môi hoàn toàn khép chặt rồi bật ra .
-ㄷ luồng hơi giữa vùng lợi và răng
-ਸ luồng hơi bị chặn lại phát ra sau lợi .
-ㄱ hơi bị chặn lợi ở cuống lưỡi .
1.1.8 ㅅ
-Được đọc giống s trong tiếng việt luồng hơi xát vào giữa lợi và răng .
1.1.9 ㅍ,ㅌ,ㅊ,ㅋ
âm cách đọc
ㅍ p(bật hơi)
ㅌ th
ㅊ ch(bật hơi)
9
ㅋ kh
-ㅍ Đọc gần giống ㅂ(P) nhưng bật hơi
-ㅌ Đọc là th
-ㅊ Đọc là (ㅈ) Ch nhưng bật hơi
-ㅋ Đọc là Kh
1.1.10 ㅎ
-Âm ㅎ phát âm bật hơi nhẹ gần giống với H trong tiếng việt .
1.1.11 에 .애
Âm cách đọc
에 ê
애 e
-에 miệng mở và vị trí của lưỡi thấp gần giống Ê trong tiếng việt
-애 miệng mở vị trí lưỡi thấp gần giống E trong tiếng việt .
1.1.12 예,얘
Âm cách đọc
예 yê
얘 ye
- cách đọc gần với 에.애 chỉ cần nối âm y phía trước đọc lướt nhanh sang âm
ê hoặc e .
1.1.13 와,왜,외
Âm cách đọc
와 wa
왜 we
외 uê
-cần lưu ý gần như không có sự khác biệt giữa 왜 & 위
1.1.14 워,웨,위
Âm cách đọc
워 Wo
웨 wê
위 wi
1.1.15 의
-의 Đọc là ưi .mặc dù là nguyên âm đôi nhưng vẫn đọc là một nguyên âm đơn .
1.1.16 ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ .
- các âm này được tạo thành do gấp đôi ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ.
-Khi phát âm chỉ cần bật hơi các phụ âm đơn .
10
1.2 cách viết Hangeul
a

ㅏ 아 ㅏ Đi
ya 약
ㅑ 야
ㅑ Thuốc
o 머리
ㅓ ㅓ Cái đầu

yo 별
ㅕ 여
ㅕ Ngôi sao
모자
ㅗ ô
ㅗ Cái nón

교회
ㅛ yô
ㅛ Nhà thờ

우유
ㅜ u
ㅜ Sữa


ㅠ yu
ㅠ Quả cam

11
트력
ㅡ ư
ㅡ Xe tải

i 기차
ㅣ 이
ㅣ Tàu hỏa
e 노래
ㅐ 애
ㅐ Hát
ye 얘
ㅒ 얘
ㅒ Đứa trẻ
ê
ㅔ 에
ㅔ 게
Con cua
yê 계란
ㅖ 예
ㅖ Trứng
wa 과일
ㅘ 와
ㅘ Trái cây
we 돼지
ㅙ 왜
ㅙ Con lợn
12
uê 윈쪽
ㅚ 외
ㅚ Bên trái
wo 원
ㅝ ㅝ tiền Hàn
quốc

we 웨이터
ㅞ ㅞ Bồi bàn

wi 귀
ㅟ 위
ㅟ Tai
ㅢ ưi ㅢ 의사
Bác sĩ

Các Phụ âm
g,k 같이
ㄱ giyok ㄱ Cùng nhau
n 나
ㄴ niưn ㄴ Tôi
d.t 디자인
ㄷ digưt ㄷ Thiết kế
13
사랑
ㄹ r,l
ㄹ yêu
riưl
문학
ㅁ m
ㅁ Văn chương
miưm

ㅂ b.p
ㅂ Cơm
biưp
손님
ㅅ s
ㅅ Khách hàng
siot
오빠
ㅇ o,ng
ㅇ Em gái gọi anh trai
iưng
j
ㅈ 장미
ㅈ jiưt Bông hồng

ㅊ ch
ㅊ Rất
Chiưt

ㅋ k
ㅋ Cái mũi
kiưk
베트남
ㅌ t
ㅌ Việt Nam
tiưt
커피
ㅍ Ph

14
piưp Cà phê

ㅎ H
ㅎ Em trai gọi anh
hiưt

ㄲ Kk
ssanggiyeok ㄲ Hoa

ㄸ Tt
ㄸ Đất
ssangdigưt

ㅃ Pp
ㅃ bánh mì
ssangbiưp
싸움
ㅆ Ss
ㅆ Gây sự
ssangsiot
짜장면
ㅉ Jj
ㅉ Mì đen
ssangjiưt
BẢNG CÁCH ĐỌC CÁC PHỤ ÂM &NGUYÊN ÂM
15
16
GHÉP PHỤ ÂM VÀ NGUYÊN ÂM
17
1.3 Cấu tạo của tiếng Hàn
1- Cấu trúc một phụ âm và một nguyên âm (đơn hoặc kép):
ㄱ+ㅏ=가
ㄱ+ㅗ=고
ㄱ+ㅘ=과
Đối với những nguyên âm đứng biệt lập nhưng có nghĩa, trong cấu trúc
tiếng Hàn nó được viết thêm ㅇ ở đầu câu. Ví dụ:
ㅇ+ㅏ=아
ㅇ+ㅜ=우
2- Cấu trúc một phụ âm đầu, một nguyên âm (đơn hoặc kép) và một phụ âm
kết thúc:
ㄱ+ㅏ+ㅇ=강
ㄱ+ㅗ+ㅇ=공
ㄱ+ㅘ+ㅇ=광
3- Cấu trúc một phụ âm đầu, một nguyên âm và hai phụ âm kết thúc:
ㅇ+ㅓ+ㅂ+ㅅ=없
ㅁ+ㅏ+ㄴ+ㅎ=많
1.4 Luyện tập
모음 (Nguyên âm-đơn)
ㅏ ㅏ 아 아 a
ㅑ ㅑ 야 야 ya
ㅓ ㅓ 어 어 ơ
ㅕ ㅕ 여 여 yơ
ㅗ ㅗ 오 오 ô
ㅛ ㅛ 요 요 yô
ㅜ ㅜ 우 우 u
ㅠ ㅠ 유 유 yu
ㅡ ㅡ 으 으 ư
ㅣ ㅣ 이 이 i
18
다음과 같이 써 보세요.
(Các nguyên âm kép tiếp theo hãy cùng nhau viết và xem)
ㅐ ㅐ 애 애 e
ㅒ ㅒ 얘 얘 ye
ㅔ ㅔ 에 에 ê
ㅖ ㅖ 예 예 yê
ㅘ ㅘ 와 와 oa
ㅙ ㅙ 왜 왜 oe
ㅚ ㅚ 외 외 oi
ㅝ ㅝ 워 워 uơ
ㅞ ㅞ 웨 웨 uê
ㅟ ㅟ 위 위 uy
ㅢ ㅢ 의 의 ưi
자음(Phụ âm)
ㄱ k ㄱ 가 가
ㅋ kh ㅋ 카 카
ㄴ n ㄴ 나 나
ㄷ t ㄷ 다 다
ㅌ th ㅌ 타 타
ㄹ r/l ㄹ 라 라
ㅁ m ㅁ 마 마
ㅂ p ㅂ 바 바
ㅍ ph ㅍ 파 파
ㅅ x ㅅ 사 사
ㅈ ch ㅈ 자 자
ㅊ ch' ㅊ 차 차
ㅇ ng ㅇ 아 아
ㅎ h ㅎ 하 하
ㄲ kk ㄲ 까 까
ㄸ tt ㄸ 따 따
ㅃ bb ㅃ 빠 빠
ㅆ xx ㅆ 싸 싸
ㅉ ch' ㅉ 짜 짜
19
자음과 모음을 모아 써 보세요.
이름 ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ
ㄱ 기역 가
ㄴ 니은
ㄷ 디귿
ㄹ 리을 러
ㅁ 미음
ㅂ 비읍
ㅅ 시옷 소
ㅇ 이응 야
ㅈ 지읒
ㅊ 치읓 추
ㅋ 키읔
ㅌ 티읕 트
ㅍ 피읖
ㅎ 히읗 히
ㄲ 쌍기역
ㄸ 쌍디귿 또
ㅃ 쌍비읍
ㅆ 쌍시옷
ㅉ 쌍지읒 쩌
받침이 있는 글자를 익혀보세요.
글자 발음 보기
ㄱ, ㄲ, ㅋ -k 각, 밖, 부엌
ㄴ -n 안, 돈
ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ -t 곧, 옷, 갔다, 낮, 꽃, 밭, 파랗다
ㄹ -l 달, 딸, 물, 불, 발, 팔
ㅁ -m 몸, 맘
ㅂ, ㅍ -p 밥, 숲
ㅇ -ng 강, 병, 종, 아리랑
자음+모음
나+ㅏ=나 나
ㅂ+ㅐ=배 배
ㅋ+ㅗ=코 코
자음+모음+자음
20