Ghép kênh tín hiệu số

  • 167 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 167 trang

Nội dung text: Ghép kênh tín hiệu số

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2007
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ
Biên soạn : TS. CAO PHÁN
THS. CAO HỒNG SƠN
LỜI NÓI ĐẦU
Ghép kênh tín hiệu số là một lĩnh vực rất quan trọng. Khởi đầu của ghép kênh tín hiệu số
là điều xung mã (PCM) và điều chế Delta (DM), trong đó PCM được sử dụng rộng rãi hơn. Từ
PCM, các nhà chế tạo thiết bị viễn thông đã cho ra đời thiết bị ghép kênh cận đồng bộ (PDH) và
sau đó là thiết bị ghép kênh đồng bộ (SDH). Mạng thông tin quang SDH đã mở ra một giai đoạn
mới của công nghệ truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng rất nhanh của các dịch vụ
viễn thông, đặc biệt là dịch vụ Internet.
Với tốc độ bit hiện tại của SDH là 10 Gbit/s vẫn chưa đáp ứng một cách đầy đủ cho truyền
lưu lượng Internet đã, đang và sẽ phát triển theo cấp số nhân. Vì vậy công nghệ ghép kênh theo
bước sóng (WDM) đã xuất hiện. Để có thể tận dụng băng tần truyền dẫn tại miền cửa sổ thứ hai
của sợi quang đơn mode, kỹ thuật ghép chặt các bước sóng DWDM đang đóng vai trò quan trọng
trên mạng thông tin quang toàn cầu.
Tuy nhiên, thông tin quang SDH là công nghệ ghép kênh cố định. Vì vậy độ rộng băng tần
vẫn không được tận dụng triệt để. Theo ước tính thì hiệu suất sử dụng độ rộng băng tần khả dụng
của hệ thống thông tin quang SDH mới đạt được 50%. Trước thực tế một mặt độ rộng băng tần
đường truyền còn bị lãng phí, mặt khác công nghệ truyền gói IP và ATM đòi hỏi hệ thống thông
tin quang SDH phải thoả mãn nhu cầu trước mắt và cả cho tương lai, khi mà các dịch vụ gia tăng
phát triển ở trình độ cao. Chỉ có thể thoả mãn nhu cầu về tốc độ truyền dẫn và nâng cao hiệu suất
sử dụng băng tần đường truyền bằng cách thay đổi các phương thức truyền tải lưu lượng số liệu.
Vấn đề mấu chốt ứng dụng các phương thức truyền tải tiên tiến là kết chuỗi các các
contenơ, sử dụng các phương thức đóng gói số liệu thích hợp, truyền tải gói linh hoạt theo cách tái
sử dụng không gian và chuyển mạch bảo vệ thông minh để nâng cao độ tin cậy của mạng và rút
ngắn thời gian phục hồi của hệ thống khi có sự cố. Những vấn đề này sẽ được phân tích kỹ trong
các chủ đề sau đây:
1) Trình bày một số khái niệm cơ bản trong truyền dẫn tín hiệu, đặc biệt là tín hiệu số và
các phương pháp ghép kênh số.
2) Các phương pháp duy trì mạng. Nội dung chủ yếu của chuyên đề này là các phương
pháp chuyển mạch bảo vệ mạng đường thẳng và mạng vòng SDH.
3) Các chuẩn Ethernet, mạng vòng thẻ bài và FDDI.
4) Các phương thức truyền tải số liệu bao gồm các phương thức đóng khung số liệu, kết
chuỗi, điều chỉnh dung lượng tuyến, các giao thức tái sử dụng không gian v.v.
Sau mỗi chương có các bài tập hoặc câu hỏi để sinh viên tự kiểm tra và đánh giá kiến thức của
mình khi đối chứng với đáp số và trả lời trong phần phụ lục.
Tài liệu giảng dạy này được biên soạn theo đề cương môn học "Ghép kênh tín hiệu số"
của chương trình đào tạo đại học chính quy hiện nay của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông. Tuy nhiên, đây là lần biên soạn đầu tiên nên không tránh khỏi thiếu sót về nội dung và hình
thức. Rất mong các độc giả góp ý để tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn.
Ý kiến đóng góp của các độc giả xin vui lòng gửi trực tiếp cho Phòng Đào tạo Đại học từ
xa – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Xin chân thành cảm ơn!
Nhóm tác giả
1
CHƯƠNG I
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
TRONG TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
Trong chương này giới thiệu các nội dung chính sau đây:
- Một số khái niệm cơ bản trong truyền dẫn tín hiệu số.
- Các phương pháp số hoá tín hiệu analog như: PCM, DPCM và DM. Trong đó phương
pháp PCM được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống ghép kênh PDH.
- Các phương pháp ghép kênh: đã điểm qua các phương pháp ghép kênh theo tần số, theo
tần số trực giao, theo thời gian, theo mã, ghép kênh thống kê v.v. trong đó ghép kênh theo thời
gian được sử dụng trong ghép kênh PDH, SDH.
- Đồng bộ trong viễn thông:
Đã tiến hành phân tích các phương thức đồng bộ như: đồng bộ sóng mang, đồng bộ ký
hiệu, đồng bộ bit, đồng bộ khung, đồng bộ gói, đồng bộ mạng, đồng bộ đa phương tiện và đồng
bộ đồng hồ thời gian thực. Tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà sử dụng một trong các
phương thức đồng bộ hoặc sử dụng đồng thời một số phương thức đồng bộ. Chẳng hạn trong
mạng thông tin quang SDH sử dụng cả đồng bộ mạng, đồng bộ sóng mang, đồng bộ khung, đồng
bộ ký hiệu.
1.2. NHẬP MÔN GHÉP KÊNH SỐ
1.2.1. Tín hiệu và các tham số
1.2.1.1. Các loại tín hiệu
(1) Tín hiệu analog: tín hiệu analog (tương tự) là loại tín hiệu có các giá trị biên độ liên
tục theo thời gian, thí dụ tín hiệu thoại analog.
Một dạng điển hình của tín hiệu analog là sóng hình sine, được thể hiện dưới dạng:
S(t) = Asin (ωt + ϕ)
trong đó: A là biên độ tín hiệu, ω là tần số góc (ω = 2πf, f là tần số), ϕ là pha của tín hiệu.
Nếu tín hiệu là tập hợp của nhiều tần số thì ngoài các tham số trên đây còn có một tham số
khác, đó là dải tần của tín hiệu.
(2) Tín hiệu xung: tín hiệu xung là loại tín hiệu có các giá trị biên độ là hàm rời rạc của
thời gian. Điển hình của tín hiệu xung là tín hiệu xung lấy mẫu tín hiệu analog dựa vào định lý lấy
mẫu.
(3) Tín hiệu số: đây cũng là loại tín hiệu có các giá trị biên độ là hàm rời rạc của thời gian
như tín hiệu xung. Tuy nhiên, khác với tín hiệu xung ở chỗ biên độ của các xung bằng 0 hoặc 1,
mặt khác tập hợp của một nhóm xung đại diện cho một chữ số, hoặc một ký tự nào đó. Mỗi một
xung được gọi là một bit. Một vài loại tín hiệu số điển hình như: tín hiệu 2 mức (0 và 1), còn có
tên là tín hiệu xung nhị phân hay tín hiệu xung đơn cực; và tín hiệu ba mức (-1, 0 và +1), còn
được gọi là tín hiệu xung tam phân hay tín hiệu xung lưỡng cực.
(4) Tín hiệu điều biên xung, điều tần xung hoặc điều pha xung: đây là trường hợp mà sóng
mang xung chữ nhật có biên độ, hoặc tần số, hoặc pha biến đổi theo quy luật biến đổi của biên độ
tín hiệu điều chế. Ba dạng tín hiệu này thường được sử dụng trong mạng thông tin analog.
3
1.2.1.2. Các tham số của tín hiệu
(1) Mức điện
Px
•Mức điện tương đối: L(dB ) = 10 log
P0
trong đó: Px là công suất tín hiệu (mW) tại điểm cần xác định mức điện, P0 là công suất tín hỉệu tại
điểm tham khảo (mW).
Px
• Mức điện tuyệt đối: L(dBm ) = 10 log
1mW
L(dB)m= 0 dBm khi công suất tại điểm x bằng 1 mW, L(dBm) > 0 khi công suất tín hiệu tại điểm x
lớn hơn 1 mW, L(dBm) < 0 khi công suất tín hiệu tại điểm x bé hơn 1 mW.
(2) Tỷ số tín hiệu trên nhiễu
Ps V I
SNR (dB ) = 10 log = 20 log s = 20 log s
Pn Vn In
trong đó: Ps, Vs, Is tương ứng là công suất, điện áp và dòng điện tín hiệu; Pn, Vn, In tương ứng là
công suất, điện áp và dòng điện nhiễu.
1.2.2. Đường truyền và độ rộng băng tần truyền dẫn
1.2.2.1. Đường truyền
Là môi trường truyền dẫn được sử dụng để truyền tải tín hiệu, thí dụ đường truyền cáp
kim loại, đường truyền cáp sợi quang, đường truyền Radio, v.v. Đường truyền còn được phân chia
thành tuyến (Path), kênh v.v.
1.2.2.2. Độ rộng băng tần truyền dẫn
Muốn đo độ rộng băng tần truyền dẫn của tín hiệu nào đó phải căn cứ vào các quy định
sau đây:
(1) Độ rộng băng tần điện (BW)e
Độ rộng băng tần điện là băng tần từ tần số tín hiệu bằng zero đến tần số tín hiệu mà tại đó
đáp ứng của tín hiệu (hệ số khuếch đại, điện áp, dòng điện) giảm còn 0,707 so với giá trị cực đại
của đáp ứng tín hiệu (hình 1.1).
V/Vmax
1
0,707
f
0 fmax
(BW)e
Hình 1.1- Độ rộng băng tần điện
(2) Độ rộng băng tần quang (BW)o
Độ rộng băng tần quang là băng tần từ tần số điều chế bằng zero đến tần số điều chế mà
tại đó mức công suất quang giảm 50% (3dBm) so với công suất quang cực đại, như minh hoạ ở
hình 1.2.
4
P(dBm)
Pmax
3 dBm
f
0 fmax
(BW)o
Hình 1.2. Độ rộng băng tần quang
1.2.3. Truyền dẫn đơn kênh và đa kênh
Truyền dẫn đơn kênh và đa kênh có ngụ ý là hệ thống truyền dẫn quang có một hay nhiều
bước sóng. Thí dụ: hệ thống thông tin quang thông thường chỉ có một bước sóng tại 1310 nm
hoặc 1550 nm; trong khi đó, hệ thống thông tin quang ghép bước sóng (WDM) có thể truyền đồng
thời hàng chục bước sóng khác nhau nằm trong miền cửa sổ thứ hai (1300 nm) hoặc cửa sổ thứ ba
(1550 nm) của sợi quang đơn mode.
1.2.4. Hệ thống truyền dẫn số và các tham số
1.2.4.1. Hệ thống truyền dẫn số
Hệ thống truyền dẫn số bao gồm hệ thống truyền dẫn cáp sợi quang và hệ thống truyền
dẫn vi ba số. Hệ thống truyền dẫn vi ba số là hệ thống đa điểm đường thẳng. Hệ thống truyền dẫn
số cáp sợi quang có thể sử dụng cấu trúc đường thẳng, vòng hoặc hỗn hợp. Các cấu hình này sẽ
được trình bày chi tiết trong chương III. Dưới đây chỉ giới thiệu khái quát một vài cấu trúc cơ bản
của hệ thống.
(1) Hệ thống truyền dẫn đường thẳng
Các cấu hình của hệ thống truyền dẫn đường thẳng như hình 1.3.
Đường truyền Đường truyền
TRM REG TRM
a) Cấu hình điểm nối điểm
Đường truyền Đường truyền
TRM ADM TRM
b) Cấu hình đa điểm, xen/ rẽ
Chú thích: TRM- Bộ ghép đầu cuối, ADM- Bộ ghép xen/ rẽ, REG - Bộ tái sinh (bộ lặp).
Hình 1.3. Các cấu hình đường thẳng
Trong cấu hình điểm nối điểm chỉ có hai bộ ghép đầu cuối kết nối trực tiếp với nhau hoặc
qua bộ lặp bằng đường truyền số, tạo thành một đường thẳng, vì vậy gọi là hệ thống đường thẳng.
Ngoài ra còn có tên gọi khác là hệ thống hở. Cấu hình đa điểm, xen/ rẽ ngoài hai bộ ghép đầu cuối
còn có thêm một hoặc nhiều bộ ghép xen rẽ được kết nối với nhau bởi đường truyền số thành một
đường thẳng. Cấu hình đa điểm, rẽ nhánh cũng là hệ thống hở. Tại địa điểm xen/rẽ, các luồng số
được tiếp tục truyền tới một bộ ghép đầu cuối khác để tạo thành một nhánh của hệ thống chính.
Các cấu hình đường thẳng áp dụng cho vi ba số và thông tin cáp sợi quang PDH hoặc SDH.
5
Các cấu hình trên đây không có khả năng tự duy trì khi đường truyền có sự cố, chẳng hạn đứt cáp
hoặc hỏng nút.
(2) Hệ thống truyền dẫn vòng (ring)
Trong cấu hình này chỉ có các ADM và có thể có các REG. Các nút được kết nối với nhau
bởi hai hoặc bốn sợi quang tạo thành một vòng kín, như trên hình 1.4.
ADM ADM
Ring STM-N
ADM ADM
Hình 1.4. Cấu hình vòng của hệ thống truyền dẫn số
1.2.4.2.Các tham số
(1) Tốc độ bit: số bit phát đi trong một giây.
Các đơn vị đo tốc độ bit: bit/s, kbit/s (1kbit/s = 103 bit/s), Mbit/s (1Mbit/s = 103 kbit/s =
10 bit/s), Gbit/s (1Gbit/s = 103 Mbit/s = 106 kbit/s = 109 bit/s), Tbit/s (1Tbit/s = 103 Gbit/s = 106
6
Mbit/s = 109 kbit/s = 1012 bit/s). Tín hiệu số được sử dụng trong các mạng thông tin số.
(2) Tỷ số lỗi bit BER: số bit bị lỗi chia cho tổng số bit truyền.
- PDH: BER ≤ 10-6 chất lượng đường truyền bình thường, 10-6 < BER < 10-3 chất lượng
đường truyền giảm sút (cảnh báo vàng), BER ≥ 10-3 chất lượng đường truyền rất xấu (cảnh báo đỏ).
- SDH: BER ≤ 10-9 chất lượng đường truyền bình thường, BER = 10-6 chất lượng đường
truyền giảm sút (cảnh báo vàng), BER = 10-3 chất lượng đường truyền rất xấu (cảnh báo đỏ).
(3) Rung pha (Jitter)
Rung pha là sự điều chế pha không mong muốn của tín hiệu xung xuất hiện trong truyền
dẫn số và là sự biến đổi nhỏ các thời điểm có ý nghĩa của tín hiệu so với các thời điểm lý tưởng.
Khi rung pha xuất hiện thì thời điểm chuyển mức của tín hiệu số sẽ sớm hơn hoặc muộn hơn so
với tín hiệu chuẩn, như minh hoạ trên hình 1.5.
Biên độ a) Xung nhịp chuẩn
t
Biên độ Đường bao bị rung pha
t
Đường bao chuẩn
b) Tín hiệu số bị rung pha
Hình 1.5. Tín hiệu số bị rung pha
6
Rung pha xuất hiện là do cự ly đường truyền khác nhau nên trễ khác nhau, lệch tần số
đồng hồ nguồn và đồng hồ thiết bị thu trong cùng một mạng, lệch tần số giữa đồng hồ của thiết bị
SDH và tần số của luồng nhánh PDH.
1.3. SỐ HOÁ TÍN HIỆU ANALOG
Số hoá tín hiệu analog là chuyển đổi tín hiệu analog thành tín hiệu số. Muốn vậy có thể sử
dụng một trong các phương pháp sau đây:
- Điều xung mã (PCM)
- Điều xung mã vi sai (DPCM)
- Điều chế Delta (DM)
Sau đây trình bày các phương pháp số hoá tín hiệu analog.
1.3.1. Điều xung mã PCM
PCM được đặc trưng bởi ba quá trình. Đó là lấy mẫu, lượng tử hoá và mã hoá. Ba quá
trình này gọi là chuyển đổi A/D.
Muốn khôi phục lại tín hiệu analog từ tín hiệu số phải trải qua hai quá trình: giải mã và
lọc. Hai quá trình này gọi là chuyển đổi D/A.
Sơ đồ khối của các quá trình chuyển đổi A/D và D/A như hình 1.6.
Bộ lấy Bộ lượng Bộ mã Bộ giải mã Bộ lọc
Tín hiệu mẫu tử hoá VPAM hoá-nén số Đường - dãn số thấp Tín hiệu
analog truyền analog
Chuyển đổi A/D Chuyển đổi D/A
Hình 1.6- Sơ đồ khối quá trình chuyển đổi A/D và D/A trong hệ thống PCM
1.3.1.1. Chuyển đổi A/D
(1) Lấy mẫu
Hình 1.7 thể hiện lấy mẫu tín hiệu analog. Đây là quá trình chuyển đổi tín hiệu analog
thành dãy xung điều biên (VPAM). Chu kỳ của dãy xung lấy mẫu (Tm) được xác định theo định lý
lấy mẫu của Nyquist:
1
Tm ≤ (1.1)
2 f max
trong đó f-max là tần số lớn nhất của tín hiệu analog.
S(t) Xung lấy mẫu
Tín hiệu analog
t
Tm
Hình 1.7- Lấy mẫu tín hiệu analog
7
Tín hiệu thoại có băng tần hữu hiệu từ 0,3 đến 3,4 kHz. Từ biểu thức (1.1), có thể lấy giá
trị fmax = 4000 Hz. Do đó chu kỳ lấy mẫu tín hiệu thoại là:
1
Tm = = 125μs (1.2)
2 × 4000 Hz
Hoặc tần số lấy mẫu tín hiệu thoại:
f m = 2 f max = 8kHz (1.3)
(2) Lượng tử hoá
Lượng tử hoá là làm tròn biên độ xung lấy mẫu tới mức lượng tử gần nhất. Có nghĩa là
gán cho mỗi xung lấy mẫu một số nguyên phù hợp. Mục đích của lượng tử hoá để mã hoá giá trị
mỗi xung lấy mẫu thành một từ mã có số lượng bít ít nhất.
Có hai phương pháp lượng tử hoá: đều và không đều.
• Lượng tử hoá đều
Hình 1.8 minh hoạ lượng tử hoá đều. Lượng tử hoá đều là chia biên độ các xung lấy mẫu
thành các khoảng đều nhau, mỗi khoảng là một bước lượng tử đều, ký hiệu là Δ . Các đường song
song với trục thời gian là các mức lượng tử. Sau đó làm tròn biên độ xung lấy mẫu tới mức lượng
tử gần nhất sẽ nhận được xung lượng tử.
Nếu biên độ của tín hiệu analog biến thiên trong khoảng từ -a đến a thì số lượng mức
lượng tử Q và Δ có mối quan hệ sau đây:
2a
=Δ (1.4)
Q
S(t)
Xung lượng tử
7
6
Δ - Bước lượng tử đều
5
4 Tín hiệu analog
3
2
Mức lượng tử
1
0 t
Tm
Hình 1.8- Lượng tử hoá đều
Làm tròn biên độ xung lấy mẫu gây ra méo lượng tử. Biên độ xung méo lượng tử nằm
trong giới hạn từ - Δ/2 đến +Δ/2. Công suất méo lượng tử PMLT được xác định theo biểu thức sau
đây:
+Δ / 2
P MLT = ∫ a WLT (a )da
2
(1.5)
−Δ / 2
trong đó: a là biên độ của tín hiệu analog, WLT(a) là xác suất phân bố giá trị tức thời của biên độ
xung lấy mẫu trong một bước lượng tử. WLT(a) = 1/Δ. Thay biểu thức (1.4) vào kết quả lấy tích
phân nhận được:
8
Δ2
PMLT = (1.6)
12
Từ biểu thức (1.6) thấy rằng công suất méo lượng tử chỉ phụ thuộc vào Δ, không phụ
thuộc vào biên độ tín hiệu. Như vậy tỷ số công suất tín hiệu có biên độ lớn trên công suất nhiễu
lượng tử sẽ lớn hơn tỷ số công suất tín hiệu có biên độ yếu trên công suất méo lượng tử. Theo
phân tích phổ thì tín hiệu thoại chủ yếu do các thành phần tín hiệu có cường độ yếu tạo thành. Vì
thế nếu sử dụng lượng tử hoá đều sẽ làm giảm chất lượng tín hiệu thoại tại đầu thu. Muốn khắc
phục nhược điểm này, trong thiết bị ghép kênh PCM chỉ sử dụng lượng tử hoá không đều.
• Lượng tử hoá không đều
Trái với lượng tử hoá đều, lượng tử hoá không đều chia biên độ xung lấy mẫu thành các
khoảng không đều theo nguyên tắc khi biên độ xung lấy mẫu càng lớn thì độ dài bước lượng tử
càng lớn, như trên hình 1.9. Lượng tử hoá không đều được thực hiện bằng cách sử dụng bộ nén.
S(t) Xung lượng tử
7
Δi - Bước lượng tử không đều
6
5
Tín hiệu analog
4
3
Mức lượng tử
2
1
0 t
Tm
Hình 1.9- Lượng tử hoá không đều
(3) Mã hoá - nén số
• Đặc tính biên độ bộ mã hoá - nén số
Chức năng của mã hoá là chuyển đổi biên độ xung lượng tử thành một từ mã gồm một số
bit nhất định. Theo kết quả nghiên cứu và tính toán của nhiều tác giả thì trong trường hợp lượng
tử hoá đều, biên độ cực đại của xung lấy mẫu tín hiệu thoại bằng 4096 Δ. Do đó mỗi từ mã phải
chứa 12 bit, dẫn tới hậu quả là tốc độ bit mỗi kênh thoại lớn gấp 1,5 lần tốc độ bit tiêu chuẩn 64
kbit/s. Muốn nhận được tốc độ bit tiêu chuẩn, thường sử dụng bộ nén có đặc tính biên độ dạng
logarit, còn được gọi là bộ nén analog. Biểu thức toán học của bộ nén analog theo tiêu chuẩn châu
Âu có dạng:
⎧ Ax 1
⎪⎪1 + ln A khi 0 ≤ x ≤ A
y=⎨ (1.7)
⎪1 + ln Ax khi 1 < x ≤ 1
⎪⎩ 1 + ln A A
trong đó: A= 87,6 đặc trưng cho mức độ nén, x = Vvào/ Vvào max và y = Vra/ Vra max.
Tuy nhiên, do bộ nén analog tại phía mã hoá và bộ dãn analog tại phía giải mã chứa các
diode bán dẫn nên gây ra méo phi tuyến. Trong PCM sử dụng bộ mã hoá - nén số và bộ giải mã-
dãn số để loại trừ méo phi tuyến. Tóm lại, sử dụng mã hoá- nén số vừa đạt được mục tiêu lượng tử
hoá không đều, vừa đạt được mục tiêu mỗi từ mã chỉ có 8 bit.
9
Dựa vào đặc tính biên độ bộ nén analog luật A để xây dựng đặc tính biên độ bộ mã hoá -
nén số bằng cách gần đúng hoá đường cong logarit thành 13 đoạn thẳng. Vì vậy đặc tính biên độ
của bộ mã hoá - nén số có tên là bộ mã hoá - nén số A = 87,6/13. Hình 1.10 là nhánh dương (tại
góc 1/4 thứ nhất của hệ toạ độ) đặc tính biên độ của bộ mã hoá nén số A = 87,6/13. Nhánh âm (tại
góc 1/4 thứ III) đặc tính biên độ đối xứng với nhánh dương qua gốc toạ độ.
Bốn đoạn gần gốc toạ độ có góc nghiêng như nhau nên gộp thành một đoạn, do đó toàn bộ
đặc tính biên độ có 13 đoạn thẳng. Trên trục hoành đặt các giá trị của điện áp vào theo tỷ lệ
logarit. Giá trị điện áp vào đầu các đoạn đều ghi rõ trên hình vẽ. Trên trục tung đặt các giá trị của
điện áp ra và được chia thành 8 đoạn bằng nhau, mỗi đoạn có 16Δ. Trục hoành cũng được chia
làm 8 đoạn, mỗi đoạn gồm 16 bước lượng tử mới và bằng nhau (Δi, i là số thứ tự đoạn). Biên độ
mỗi bước lượng tử Δi được xác định dựa vào quy luật là biên độ bước lượng tử của đoạn sau lớn
gấp đôi biên độ bước lượng tử của đoạn trước liền kề. Thật vậy:
Δ7 = (2048Δ- 1024Δ)/ 16 = 64Δ, Δ6 = (1024Δ- 512Δ)/ 16 = 32Δ, suy ra
Δ5 = 16Δ, Δ4 = 8Δ, Δ3 = 4Δ, Δ2 = 2Δ, Δ1= Δ0 = Δ
Vra
128Δ y
112Δ
y VII
VI
96Δ y
V
80Δ y
IV
64Δ y
III
48Δ y
II
32Δ y
I
16Δ
0

256Δ 512Δ 1024Δ 2048Δ Vvào
128Δ
64Δ
32Δ
16Δ
Hình 1.10- Nhánh dương đặc tính biên độ bộ mã hoá- nén số A= 87,6/13
• Hoạt động của bộ mã hoá nén số
Bộ mã hoá nén số hoạt động theo nguyên tắc so sánh giá trị biên độ xung lượng tử chưa bị
nén với các nguồn điện áp mẫu để xác định giá trị các bit. Trong bộ mã hoá - nén số có 11 loại
nguồn điện áp mẫu như bảng 1.1.
Ký hiệu biên độ điện áp xung cần mã hoá là VPAM.
- Chọn bit dấu b1:
VPAM ≥ 0Δ thì b1= 1; VPAM < 0Δ thì b1= 0
- Chọn đoạn: xác định biên độ xung thuộc đoạn nào.
10
. Xác định b2:
VPAM ≥ 128Δ thì b2 = 1; VPAM < 128Δ thì b2 = 0
. Xác định b3: có hai trường hợp:
Trường hợp thứ nhất, b2 = 1:
VPAM ≥ 512Δ thì b3 = 1; VPAM < 512Δ thì b3 = 0
Trường hợp thứ hai, b2 = 0:
VPAM ≥ 32Δ thì b3 = 1; VPAM < 32Δ thì b3 = 0
. Xác định b4: có 4 trường hợp:
Trường hợp thứ nhất, b2b3 = 00:
VPAM ≥ 16Δ thì b4 = 1; VPAM < 16Δ thì b4 = 0
Trường hợp thứ hai, b2b3 = 01:
VPAM ≥ 64Δ thì b4 = 1; VPAM < 64Δ thì b4 = 0
Trường hợp thứ ba, b2b3 = 10:
VPAM ≥ 256Δ thì b4 = 1; VPAM < 256Δ thì b4 = 0
Trường hợp thứ tư, b2b3 = 11:
VPAM ≥ 1024Δ thì b4 = 1; VPAM < 1024Δ thì b4 = 0
Bảng 1.1- Các nguồn điện áp mẫu
T.T. đoạn Mã đoạn Điện áp mẫu chọn bước trong đoạn Điện áp mẫu
b2 b3 b4 b8 b7 b6 b5 đầu đoạn
0 000 Δ 2Δ 4Δ 8Δ 0Δ
I 001 Δ 2Δ 4Δ 8Δ 16Δ
II 010 2Δ 4Δ 8Δ 16Δ 32Δ
III 011 4Δ 8Δ 16Δ 32Δ 64Δ
IV 100 8Δ 16Δ 32Δ 64Δ 128Δ
V 101 16Δ 32Δ 64Δ 128Δ 256Δ
VI 110 32Δ 64Δ 128Δ 256Δ 512Δ
VII 111 64Δ 128Δ 256Δ 512Δ 1024Δ
- Chọn bước trong đoạn: sau khi biết biên độ xung thuộc đoạn nào, tiếp tục xác định biên
độ xung thuộc bước nào trong đoạn ấy, tức là xác định giá trị các bit b5 b6 b7 b8. Nguyên tắc chung
là đem VPAM so sánh với tổng các nguồn điện áp mẫu; gồm điện áp mẫu đầu đoạn, điện áp mẫu
của bit ấy và điện áp mẫu của các bit đã xác định trước đó nếu giá trị của chúng bằng 1 (trường
hợp các bit đã xác định trước đó nếu có giá trị bằng 0 thì nguồn chuẩn tương ứng với chúng sẽ
bằng 0).
. Xác định b5:
VPAM ≥ ΣVm1 thì b5 = 1; VPAM < ΣVm1 thì b5 = 0, trong đó ΣVm1= Vmđđ + Vm(b5)
11
. Xác định b6:
VPAM ≥ ΣVm2 thì b6 = 1; VPAM < ΣVm2 thì b6 = 0,
trong đó ΣVm2 = Vmđđ + Vm(b6) + Vm(b5 = 1)
. Xác định b7:
VPAM ≥ ΣVm3 thì b7 = 1; VPAM < ΣVm3 thì b7 = 0, trong đó
ΣVm3 = Vmđđ + Vm(b7) + Vm(b5 = 1) + Vm(b6 = 1)
. Xác định b8:
VPAM ≥ ΣVm4 thì b8 = 1; VPAM < ΣVm4 thì b8 = 0, trong đó
ΣVm4 = Vmđđ + Vm(b8) + Vm(b5 = 1) + Vm(b6 = 1)+ Vm(b7 = 1)
Sau khi xác định giá trị các bit b5 b6 b7 b8, dựa vào bảng 1.2 sẽ biết được biên độ xung
thuộc bước nào trong đoạn. Có nghĩa là đầu ra bộ mã hoá xuất hiện 4 bit mã bước tương ứng.
Bảng 1.2- Mã bước
TT bước b5 b6 b7 b8 TT bước b5 b6 b7 b8
0 0000 8 1000
1 0001 9 1001
2 0010 10 1010
3 0011 11 1011
4 0100 12 1100
5 0101 13 1101
6 0110 14 1110
7 0111 15 1111
1.3.1.2. Chuyển đổi D/A
Các quá trình chuyển đổi D/A như hình 1.6. Bộ giải mã - dãn số có chức năng chuyển đổi
mỗi từ mã 8 bit thành một xung lượng tử đã bị nén và sau đó dãn biên độ xung tới giá trị như khi
chưa bị nén. Dãy xung đầu ra bộ giải mã - dãn số qua bộ lọc thông thấp có tần số cắt bằng 3,4 kHz
để khôi phục lại tín hiệu thoại analog.
Thí dụ: đầu vào bộ giải mã - dãn số có từ mà 10110101, xác định biên độ xung đầu ra. b1
= 1, giải mã thành xung dương. 011 ứng với đoạn III, vì vậy đầu ra của bộ giải mã - dãn số có
nguồn điện áp mẫu đầu đoạn III là 64Δ. Bit thứ sáu bằng 1 và ứng với b6 nên có thêm nguồn điện
áp mẫu 16Δ. Bit thứ tám bằng 1 và là b8 nên đầu ra có thêm nguồn điện áp mẫu 4Δ. Như vậy đầu
ra bộ giải mã- dãn số có tổng ba nguồn điện áp mẫu bằng 84Δ.
1.3.2. Điều xung mã vi sai DPCM
Trong phương pháp mã hoá - nén số của PCM mỗi từ mã có 8 bit, và do đó tốc độ bit mỗi
kênh thoại là 64 kbit/s. Một phương pháp số hoá tín hiệu thoại analog khác mà mỗi từ mã chỉ cần
bốn bit, nên giảm tốc độ bit của mỗi kênh thoại xuống còn một nửa. Đó là phương pháp DPCM.
1.3.2.1. Chuyển đổi A/D
Sơ đồ khối máy phát DPCM được thể hiện tại hình 1.11a.
12
Bộ lọc để hạn chế dải tần tín hiệu thoại analog đến 3,4 kHz. Bộ lấy mẫu có tần số lấy mẫu
~
fm = 8 kHz. Xn là giá trị biên độ xung lấy mẫu hiện tại. X n−i là giá trị biên độ các xung lấy mẫu
trước đó. X̂ n là giá trị dự đoán của biên độ xung lấy mẫu tiếp theo:
p
~
Xˆ n = ∑ ai X n −i (1.8)
i =1
trong đó:
ai là hệ số dự đoán, được chọn để tối thiểu hoá sai số giữa giá trị biên độ xung lấy mẫu
hiện tại Xn và giá trị dự đoán của biên độ xung lấy mẫu tiếp theo. X̂ n là giá trị dự đoán biên độ
xung lấy mẫu tiếp theo, được ngoại suy từ p giá trị xung lấy mẫu trước đó. en là hiệu số, hay còn
gọi là vi sai giữa Xn và X̂ n . en được mã hoá thành 4 bit. Bit thứ nhất là bit dấu của en. Khi en
dương thì bit dấu bằng 1, khi en âm thì bit dấu bằng 0. Ba bit còn lại được sử dụng để mã hoá giá
trị tuyệt đối của en. Trước khi mã hoá, en được lượng tử hoá đều, có nghĩa là gán cho mỗi en một
số nguyên tương ứng giống như trong PCM. Chỉ khác PCM ở chỗ en bé hơn biên độ xung lấy mẫu
nên chỉ cần 4 bit để mã hoá nó.
Bộ lấy Xn en Bộ mã
Bộ lọc
Tín hiệu mẫu hoá Tín hiệu
analog ∧ DPCM
~
p
X n = ∑ ai X n −i Bộ giải
a) Máy phát i

en
Bộ dự
⊕~
Xn
đoán
~
en Xn

Tín hiệu Bộ giải
DPCM Bộ lọc
mã Tín hiệu

analog
p
~
b) Máy thu
X n = ∑ ai X n −i
i
Bộ dự
đoán
Hình 1.11- Sơ đồ khối máy phát (a) và máy thu (b) DPCM
1.3.2.2. Chuyển đổi D/A
Sơ đồ khối máy thu DPCM như hình 1.11b. Tín hiệu DPCM tại đầu vào là các từ mã 4 bit.
Sau khi giải mã, mỗi từ mã được chuyển thành một xung có biên độ bằng en và được đưa tới bộ
cộng. Một đầu vào khác của bộ cộng được nối tới đầu ra bộ dự đoán. Đầu ra bộ cộng xuất hiện
một xung lấy mẫu có biên độ bằng xung lấy mẫu phía phát. Dãy xung lấy mẫu qua bộ lọc để khôi
phục lại tín hiệu analog.
1.3.3. Điều chế Delta (DM)
Khác với PCM và DPCM, trong điều chế Delta mỗi từ mã chỉ có một bit (-1 hoặc +1).
Mặt khác để tránh méo tín hiệu analog tại phía thu, tần số lấy mẫu tại phía phát lớn hơn nhiều lần
13
so với tần số lấy mẫu của PCM và DPCM (fm = 8 kHz). Tần số lấy mẫu của DM được xác định
theo biểu thức sau đây:
fm(DM) ≥ 2π f(TH) amax /Δ (1.9)
trong đó:
fm(DM) là tần số lấy mẫu của DM (kHz), f(TH) là tần số cực đại của tín hiệu analog (kHz),
amax là biên độ cực đại của tín hiệu analog (V), Δ là bước lượng tử đều (V).
1.3.3.1. Chuyển đổi A/D
Quá trình thực hiện DM được thể hiện tại hình 1.12.
Tín hiệu analog được lấy mẫu theo chu kỳ Tm(DM) (Tm(DM) = 1/ fm(DM) ). Thiết lập hàm bậc
thang mỗi bậc bằng Δ theo nguyên tắc khi sườn tín hiệu tăng thì bậc thang đi lên, khi sườn tín
hiệu nằm ngang thì bậc thang cũng nằm ngang, khi sườn tín hiệu giảm thì bậc thang đi xuống. Tại
thời điểm lấy mẫu nếu giá trị tín hiệu X(t) lớn hơn giá trị hàm bậc thang trước đó một chu kỳ thì
nhận được ΔV> 0 và mã hoá ΔV thành +1. Ngược lại, tại thời điểm lấy mẫu mà giá trị của X(t)
bé hơn giá trị hàm bậc thang thì ΔV < 0 và được mã hoá thành -1. Trong quãng thời gian sườn tín
hiệu tăng hoặc giảm nhanh thì hàm bậc thang tăng hoặc giảm không kịp và gây ra quá tải sườn
(phần có các đường đứt nét tại hình 1.12).
Biên độ
Quá tải sườn Tín hiệu analog
Δ
Hàm bậc thang
Tín hiệu DM
0
t
Hình 1.12- Chuyển đổi A/D trong DM
1.3.3.2. Chuyển đổi D/A
Tại phía thu tái lập lại hàm bậc thang dựa vào kết quả giải mã. Nhận được một dãy các bit
1, bộ tích phân tại máy thu tạo ra dãy bậc thang đi lên, nhận được dãy các bit 1 và -1 đan xen nhau
thì bộ tích phân tạo ra dãy bậc thanh nằm ngang và nhận được dãy các bit -1 thì bộ tích phân tạo
lập dãy bậc thang đi xuống. Tín hiệu dạng bậc thang qua bộ lọc tách ra giá trị trung bình của hàm
bậc thang và đó là động tác khôi phục lại tín hiệu analog. Vì tín hiệu analog tại đầu ra bộ lọc là giá
trị trung bình của hàm bậc thang nên trong quãng thời gian quá tải sườn thì dạng sóng tín hiệu
analog thu được bị lệch so với dạng sóng analog tại phía phát. Do đó quá tải sườn gây ra méo tín
hiệu. Để khắc phục méo tín hiệu do quá tải sườn cần sử dụng kỹ thuật điều chế Delta thích ứng
(ADMo).
1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP GHÉP KÊNH
1.4.1. Ghép kênh phân chia theo tần số FDM
14
Khái niệm: ghép kênh theo tần số là tần số (hoặc băng tần) của các kênh khác nhau, nhưng
được truyền đồng thời qua môi trường truyền dẫn. Muốn vậy phải sử dụng bộ điều chế, giải điều
chế và bộ lọc băng.
1.4.1.1. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động bộ FDM
Sơ đồ khối hệ thống ghép kênh và tách kênh theo tần số như hình 1.13.
Sơ đồ có N nhánh, mỗi nhánh dành cho một kênh. Sơ đồ chỉ có một cấp điều chế, nhưng trong
thực tế có nhiều cấp điều chế. Tuỳ thuộc môi trường truyền dẫn là vô tuyến, dây trần, cáp đối
xứng hay cáp đồng trục mà sử dụng một số cấp điều chế cho thích hợp.
Phía phát: tín hiệu tiếng nói qua bộ lọc thấp để hạn chế băng tần từ 0,3 đến 3,4 kHz. Băng
tần này được điều chế theo phương thức điều biên với sóng mang fN để được hai băng bên. Trong
ghép kênh theo tần số chỉ truyền một băng bên, loại bỏ băng bên thứ hai và sóng mang nhờ bộ lọc
băng, như biễu diễn trên hình 1.14. Trong hình 1.14 thí dụ truyền băng dưới. Tại cấp điều chế
kênh, khoảng cách giữa hai sóng mang kề nhau là 4 kHz.
Bộ lọc Bộ điều Bộ lọc Bộ lọc Bộ giải Bộ lọc
thấp chế băng băng điều chế thấp
f1 f1
Bộ lọc Bộ điều Bộ lọc Bộ lọc Bộ giải Bộ lọc
thấp chế băng băng điều chế thấp
f2 f2
Bộ lọc Bộ điều Bộ lọc Bộ lọc Bộ giải Bộ lọc
thấp chế băng băng điều chế thấp
fN fN
Hình 1.13- Sơ đồ khối hệ thống ghép kênh theo tần số
Đặc tính suy hao - tần số của bộ lọc băng
Băng tần thoại Băng dưới Băng trên
f (kHz)
0,3 3,4 fN
Hình 1.14- Tín hiệu điều biên trong cấp điều chế kênh
Cấp điều chế kênh hình thành băng tần cơ sở 60 ÷ 108 kHz. Từ băng tần cơ sở tạo ra băng
tần nhóm trung gian nhờ sóng mang nhóm trung gian. Từ băng tần nhóm trung gian tạo ra băng
tần đường truyền nhờ một sóng mang thích hợp. N bộ lọc băng tại đầu ra nhánh phát nối song
song với nhau.
15
Phía thu: các bộ lọc băng tại nhánh phát và nhánh thu của mỗi kênh có băng tần như nhau.
Đầu vào nhánh thu có N bộ lọc băng nối song song và đóng vai trò tách kênh. Bộ điều chế tại
nhánh phát sử dụng sóng mang nào thì bộ giải điều chế của kênh ấy cũng sử dụng sóng mang như
vậy. Tín hiệu kênh được giải điều chế với sóng mang và đầu ra bộ giải điều chế ngoài băng âm tần
còn có các thành phần tần số cao. Bộ lọc thấp loại bỏ các thành phần tần số cao, chỉ giữ lại băng
âm tần.
Ghép kênh theo tần số có ưu điểm là các bộ điều chế và giải điều chế có cấu tạo đơn giản
(sử dụng các diode bán dẫn), băng tần mỗi kênh chỉ bằng 4 kHz nên có thể ghép được nhiều kênh.
Chẳng hạn, máy ghép kênh cáp đồng trục có thể ghép tới 1920 kênh. Tuy nhiên do sử dụng điều
biên nên khả năng chống nhiễu kém.
1.4.1.2. Ghép phân chia theo tần số trực giao OFDM
(1) Mở đầu
Ghép phân chia theo tần số trực giao là một công nghệ trong lĩnh vực truyền dẫn áp dụng
cho môi trường không dây, thí dụ truyền thanh radio. Khi áp dụng vào môi trường có dây như
đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL), thường sử dụng thuật ngữ đa âm rời rạc (DMT).
Tuy thuật ngữ có khác nhau nhưng bản chất của hai kỹ thuật này đều phát sinh từ cùng một ý
tưởng. Vì vậy trong phần này xét trường hợp sử dụng cho môi trường không dây.
Như đã trình bày trong phần FDM, băng tần tổng của đường truyền được chia thành N
kênh tần số không chồng lấn nhau. Tín hiệu mỗi kênh được điều chế với một sóng mang phụ riêng
và N kênh được ghép phân chia theo tần số. Để tránh giao thoa giữa các kênh, một băng tần bảo
vệ được hình thành giữa hai kênh kề nhau. Điều này gây lãng phí băng tần tổng. Để khắc phục
nhược điểm này của FDM, cần sử dụng N sóng mang phụ chồng lấn, nhưng trực giao với nhau.
Điều kiện trực giao của các sóng mạng phụ là tần số của mỗi một sóng mang phụ này bằng số
nguyên lần của chu trình (T) ký hiệu, như biểu thị trên hình 1.15. Đây là vấn đề quan trọng của kỹ
thuật OFDM.
Biên độ
chuẩn hoá 1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8 Thời gian
chuẩn hoá
-1 (t / T)
0.2 0.4 0.6 0.8 1
Hình 1.15. Ba sóng mang phụ trực giao trong một ký hiệu OFDM
(2) Mô hình hệ thống
Để điều chế các sóng mang trực giao cần sử dụng phương pháp biến đổi Fourier rời rạc
ngược (IDFT). Hình 1.16 là sơ đồ bộ điều chế OFDM.
16
ej2πf1tm
Chuyển ⊗
nối tiếp

dn
thành song
ej2πfN-1tm
song
⊗ Sm
Hình 1.16. Bộ điều chế OFDM
Đầu vào bộ điều chế có dãy số liệu d0, d1,...., dN-1 trong đó dn là ký hiệu phức (có thể nhận
từ đầu ra bộ điều chế phức như QAM, PSK, v.v.). Giả thiết thực hiện biến đổi Fourier ngược trên
dãy 2dn sẽ nhận được N số phức Sm (m = 0,1,...., N-1):
N −1
⎛ nm ⎞ N −1
S m = 2 ∑ d n exp⎜ j 2π ⎟ = 2 ∑ d n exp( j 2πf n t )[m = 0,1,....N − 1] (1.10)
n =0 ⎝ N ⎠ n=0
trong đó
n
fn = và t = mTS
NTS
trong đó TS là chu kỳ của các ký hiệu gốc. Cho phần thực của dãy ký hiệu trong biểu thức (1.10)
đi qua bộ lọc lấy thấp đối với từng ký hiệu riêng trong quãng thời gian TS sẽ nhận được phiên bản
băng gốc của tín hiệu ODFFM:
⎧ N −1 ⎛ n ⎞⎫
y (t ) = 2 Re ⎨ ∑ d n exp⎜ j 2π t ⎟⎬ khi 0 ≤ t ≤ T (1.11)
⎩ n =0 ⎝ T ⎠⎭
trong đó, T = NTS
1.4.2. Ghép phân chia theo thời gian TDM
Khi có nhiều tín hiệu có tần số hoặc băng tần như nhau cùng truyền tại một thời điểm phải
sử dụng ghép kênh theo thời gian. Có thể ghép kênh theo thời gian các tín hiệu analog hoặc các
tín hiệu số. Dưới đây trình bày hai phương pháp ghép kênh này.
1.4.2.1. TDM tín hiệu tương tự
(1) Sơ đồ khối bộ ghép
Sơ đồ khối TDM 4 kênh như hình 1.17.
Tín hiệu Tín hiệu
analog Bộ lọc Bộ lọc analog
1 thấp Bộ chuyển Bộ phân thấp 1
mạch phối
Bộ lọc Bộ lọc
2 thấp Đường thấp 2
° truyền °
Bộ lọc Bộ lọc
3 thấp thấp 3
Bộ lọc Phát Thu Bộ lọc
xung xung
4 thấp thấp 4
ĐB ĐB
Hình 1.17. Sơ đồ khối ghép 4 kênh theo thời gian
17
(2) Nguyên lý hoạt động
Bộ lọc thấp hạn chế băng tần tín hiệu thoại analog tới 3,4 kHz. Bộ chuyển mạch đóng vai
trò lấy mẫu tín hiệu các kênh, vì vậy chổi của bộ chuyển mạch quay một vòng hết 125 μs, bằng
một chu kỳ lấy mẫu. Chổi tiếp xúc với tiếp điểm tĩnh của kênh nào thì một xung của kênh ấy được
truyền đi. Trước hết một xung đồng bộ được truyền đi và tiếp theo đó là xung của các kênh 1, 2, 3
và 4. Kết thúc một chu kỳ ghép lại có một xung đồng bộ và ghép tiếp xung thứ hai của các kênh.
Quá trình này cứ tiếp diễn liên tục theo thời gian. Để phía thu hoạt động đồng bộ với phía phát,
yêu cầu chổi của bộ phân phối quay cùng tốc độ và đồng pha với chổi của bộ chuyển mạch. Nghĩa
là hai chổi phải tiếp xúc với tiếp điểm tĩnh tại vị trí tương ứng. Yêu cầu đồng bộ giữa máy phát và
máy thu sẽ được đáp ứng nhờ xung đồng bộ.
Phía thu, sau khi tách dãy xung của các kênh cần khôi phục lại tín hiệu analog nhờ sử
dụng bộ lọc thấp giống như bộ lọc này tại phía phát.
Hình ảnh ghép kênh theo thời gian tín hiệu 3 kênh được minh hoạ tại hình 1.18.
S1(t)
t
S2(t)
t
S3(t)
t
XR(t)
2 1 3
XĐB 1 XĐB XĐB
3 2 3 1 2
t
125μs
XR(t) là dãy xung ghép tại đầu ra bộ chuyển mạch.
Hình 1.18- Dạng sóng của TDM
1.3.2.2. TDM tín hiệu số
(1) Sơ đồ khối bộ ghép
Sơ đồ khối bộ ghép TDM tín hiệu số được thể hiện tại hình 1.19.
(2) Nguyên lý hoạt động
Quá trình hoạt động của bộ chuyển mạch và bộ phân phối đã được trình bày trong phần
TDM tín hiệu tương tự (analog). Sau đây trình bày hoạt động TDM tín hiệu số.
Phía phát: sau khi lấy mẫu tín hiệu thoại analog của các kênh, xung lấy mẫu được đưa vào
bộ mã hoá để tiến hành lượng tử hoá và mã hoá mỗi xung thành một từ mã nhị phân gồm 8 bit.
18
Các bit tin này được ghép xen byte để tạo thành một khung nhờ khối tạo khung. Trong khung còn
có từ mã đồng bộ khung đặt tại đầu khung và các bit báo hiệu được ghép vào vị trí đã quy định
trước. Bộ tạo xung ngoài chức năng tạo ra từ mã đồng bộ khung còn có chức năng điều khiển các
khối trong nhánh phát hoạt động.
Phía thu: dãy tín hiệu số đi vào máy thu. Dãy xung đồng hồ được tách từ tín hiệu thu để
đồng bộ bộ tạo xung thu. Bộ tạo xung phía phát và phía thu tuy đã thiết kế có tốc độ bit như nhau,
nhưng do đặt xa nhau nên chịu sự tác động của thời tiết khác nhau, gây ra sai lệch tốc độ bit. Vì
vậy dưới sự khống chế của dãy xung đồng hồ, bộ tạo xung thu hoạt động ổn định. Khối tái tạo
khung tách từ mã đồng bộ khung để làm gốc thời gian bắt đầu một khung, tách các bit báo hiệu để
xử lý riêng, còn các byte tin được đưa vào bộ giải mã để chuyển mỗi từ mã 8 bit thành một xung.
Do bộ phân phối hoạt động đồng bộ với bộ chuyển mạch nên xung của các kênh tại đầu ra bộ giải
mã được chuyển vào bộ lọc thấp của kênh tương ứng. Đầu ra bộ lọc thấp là tín hiệu thoại analog.
Bộ tạo xung phía thu điều khiển hoạt động của các khối trong nhánh thu.
Bộ lọc Bộ lọc
thấp thấp 1
1 Báo hiệu
Các bit báo hiệu
Bộ lọc
Bộ lọc
Đường truyền thấp 2
2 thấp Bộ mã Tạo Tái tạo Bộ giải
° hoá khung khung mã °
Bộ lọc
Bộ lọc thấp 3
3 thấp Bộ tạo
xung Tách Bộ tạo Bộ lọc
Bộ lọc Từ mã đồng thấp
4 thấp bộ khung Đ. hồ xung 4
Bộ phân
Tín hiệu Bộ chuyển Tín hiệu
phối
analog mạch analog
Hình 1.19- Sơ đồ khối hệ thống TDM tín hiệu số
1.4.2.3. Ghép kênh thống kê
(1) Mở đầu
Trong ghép phân chia theo thời gian đồng bộ đã trình bày trên đây việc phân bổ khe thời
gian cho các nguồn là tĩnh, nghĩa là cố định; do đó khi các nguồn không có số liệu thì các khe bị
bỏ trống, gây lãng phí. Để khắc phục nhược điểm này cần sử dụng phương pháp ghép thời gian
thống kê.
(2) Đặc điểm của TDM thống kê
- Phân bổ các khe thời gian linh động theo yêu cầu;
- Bộ ghép kênh thống kê rà soát các đường dây đầu vào và tập trung số liệu cho đến khi
ghép đầy khung mới gửi đi;
- Không gửi các các khe thời gian rỗng nếu còn có số liệu từ nguồn bất kỳ;
- Tốc độ số liệu trên đường truyền thấp hơn tốc độ số liệu của các đường dây đầu vào;
- Nếu có n cổng I/O đưa vào bộ ghép thống kê, chỉ có k khe thời gian khả dụng, trong đó
k (3) Sơ đồ khối bộ ghép
Sơ đồ khối bộ ghép kênh thống kê như hình 1.20.
19