Kỹ thuật truyền số liệu

  • 127 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 127 trang

Nội dung text: Kỹ thuật truyền số liệu

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KỸ THUẬT
TRUYỀN SỐ LIỆU
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2007
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU
Biên soạn : THS. PHẠM NGỌC ĐĨNH
LỜI NÓI ĐẦU
Kỹ thuật truyền số liệu là một mảng kiến thức không thể thiếu đối với sinh viên chuyên
ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Đây là nền tảng để nghiên cứu chuyên sâu trong
chuyên ngành này. Mặc dù mang đậm giải pháp cho dịch vụ số liệu, nhưng kỹ thuật truyền số liệu
ngày nay lại là xuất phát điểm cho đa dịch vụ một xu thế tất yếu trong mạng viễn thông và mạng
máy tính hiện đại. Chúng ta đều biết rằng không có kiến thức cơ sở vững vàng sẽ không có phát
triển ứng dụng vì vậy tài liệu này sẽ giúp cho sinh viên trang bị cho mình những kiến thức căn bản
nhất, thiết thực nhất. Cuốn sách này không chỉ hữu ích đối với sinh viên ngành viễn thông và công
nghệ thông tin, mà còn cần thiết cho cả các cán bộ kỹ thuật đang theo học các lớp bổ túc hoàn
thiện kiến thức của mình.
Tài liệu gồm 5 chương được sắp xếp theo thứ tự những chủ đề từ mức vật lý đến giao
thức.
Chương 1 MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ SỰ CHUẨN HÓA
Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau:
9 Thông tin và truyền thông : một vấn đề đang được xã hội quan tâm trong nền kinh tế
mới nền kinh tế thông tin , nền kinh tế trí thức, nền kinh tế học hỏi, nền kinh tế số
9 Cái nhìn tổng quát về mạng số liệu
9 Tổ chức về mạng mạng truyền số liệu hiện đại , Các kỹ thuật được dùng để truyền số
liệu
9 Những vấn đề căn bản trong chuẩn hóa và mô hình tham chiếu của mạng
Chương 2 GIAO TIẾP VẬT LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DỮ LIỆU
Chương này bao gồm những nội dung :
9 Các loại tín hiệu :
9 Sự suy giảm và biến dạng tín hiệu
9 Môi trường truyền dẫn
9 Chuẩn giao tiếp vật lý
Chương 3 GIAO TIẾP KẾT NỐI SỐ LIỆU
Chương này được trình bày thành các mục chính như sau:
9 Các khái niệm cơ bản về truyền số liệu.
9 Thông tin nối tiếp không đồng bộ
9 Thông tin nối tiếp đồng bộ
9 Mạch điều khiển truyền số liệu
9 Các thiết bị điều khiển
Chương 4 CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT SỐ LIỆU.
Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau:
9 Tông quan về điều khiển liên kết dữ liệu
9 Các môi trường ứng dụng
9 Các giao thức thiên hướng ký tự
9 Các giao thức thiên hướng bit
Chương 5 XỬ LÝ SỐ LIỆU TRUYỀN
Chương này coc các nội dung như sau:
9 Mã hóa số liệu mức vật lý
9 Phát hiện lỗi và sửa sai
9 Mật mã hóa số liệu
9 Nén số liệu
9 Kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ
Trong khi biên soạn mặc dù có nhiều cố gắng nhưng cũng không tránh khỏi thiếu sót.
Chúng tôi mong bạn đọc xa gần đóng góp ý kiến để nhày càng hoàn thiện hơn.
Hà Nội, tháng 6 năm 2007
Tác giả
2
CHƯƠNG 1
MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ SỰ CHUẨN HÓA
I PHẦN GIỚI THIỆU
Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau:
9 Thông tin và truyền thông : một vấn đề đang được xã hội quan tâm trong nền kinh tế
mới nền kinh tế thông tin , nền kinh tế trí thức, nền kinh tế học hỏi, nền kinh tế số
9 Cái nhìn tổng quát về mạng số liệu
9 Tổ chức về mạng mạng truyền số liệu hiện đại , Các kỹ thuật được dùng để truyền số
liệu
9 Những vấn đề căn bản trong chuẩn hóa và mô hình tham chiếu của mạng
Mục đích : giúp sinh viên thấy rõ vai trò của truyền thông dữ liệu đóng vai trò quan trọng
trong cuộc sống của con người trong thế giới văn minh hiện đại. Những khái niệm ban đầu nhưng
hết sức cần thiết trong lĩnh vực thông tin như các dạng thông tin. Phân biệt một cách chính xác
giữa thông tin và tín hiệu, gia công chế biến tín hiệu cho phù hợp với mục đích và phù hợp với
đường truyền vật lý, số hóa các dạng tín hiệu, Xử lý các dạng tín hiệu số. Hiểu biết một cách tổng
quát về mạng số liệu để tổ chức truyền đi trong mạng sao cho có hiệu quả nhất, biết một cách
sâu sắc sự kết hợp giữa phần cứng, các giao thức truyền thông các thuật toán đã tạo ra các hệ
thống truyền số liệu hiện đại
Yêu cầu : Mỗi sinh viên khi đọc hiểu chương này phải tự mình đánh giá kiến thức của mình
theo các vấn đề chính sau :
9 Tin tức và tín hiệu được hiểu như thế nào ?
9 Mô hình tổng quát của một hệ thống truyền số liệu
9 Sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo ra hệ thống truyền số liệu
hiện đại và mô hình hệ thống truyền số liệu hiện đại được trình bày như thế nào ?
9 Các kỹ thuật đã được ứng dụng để truyền số liệu trên mạng số liệu hiện đại được chuẩn
hóa như thế nào
II. NỘI DUNG
1.1. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Thông tin liên lạc đóng vai trò hết sức quang trọng trong cuộc sống, hầu hết chúng ta luôn gắn
liền với một vài dạng thông tin nào đó. Các dạng trao đổi tin có thể như: đàm thoại người với
người, đọc sách, gửi và nhận thư, nói chuyện qua điện thoại, xem phim hay truyền hình, xem triển
lãm tranh , tham dự diễn đàn . . .
Có hàng nghìn ví dụ khác nhau về thông tin liên lạc, trong đó gia công chế biến để truyền đi
trong thông tin số liệu là một phần đặc biệt trong lĩnh vực thông tin.
3
Máy tính A Máy tính B
Thông tin user - đến - user
AP
AP
Thông tin
Máy tính - đến – máy tính
Hệ thống phục vụ Hệ thống phục vụ
truyền tin truyền tin
Thông tin máy tính–đến – mạng
Mạng truyền số liệu
AP = Applicayion process : Quá trình ứng dụng
Hình 1.1. Một hệ thống thông tin cơ bản
Từ các ví dụ trên chúng ta nhận thấy rằng mỗi hệ thống truyền tin đều có các đặc trưng riêng
nhưng có một số đặc tính chung cho tất cả các hệ thống. Đặc trưng chung có tính nguyên lý là tất
cả các hệ thống truyền tin đều nhằm mục đích chuyển tải thông tin từ điểm này đến điểm
khác.Trong các hệ thống truyền số liệu, thường gọi thông tin là dữ liệu hay thông điệp.Thông điệp
có nhiều dạng khác nhau, để truyền thông điệp từ một điểm này đến điểm khác cần phải có sự
tham gia của 3 thành phần của hệ thống: nguồn tin là nơi phát sinh và chuyển thông điệp lên môi
trường truyền, môi trường là phương tiện mang thông điệp tới đích thu. Các phần tử này là yêu
cầu tối thiểu trong bất cứ quá trình truyền tin nào. Nếu một trong các thành phần này không tồn
tại , truyền tin không thể xảy ra . Một hệ thống truyền tin thông thường được miêu tả trên hình.
Các thành phần cơ bản có thể xuất hiện dưới dạng khác nhau tuỳ thuộc vào hệ thống. Khi xây
dựng các thành phần của một hệ thống truyền tin, cần phải xác định một số các yếu tố liên quan
đến phẩm chất hoạt động của nó.
Để truyền tin hiệu quả các chủ để phải hiểu được thông điệp. Nơi thu nhận thông điệp phải có
khả năng dịch thông điệp một cách chính xác. Điều này là hiển nhiên bởi vì trong giao tiếp hàng
ngày nếu chúng ta dùng một từ mà người ta không thể hiểu thì hiệu quả thông tin không đạt yêu
cầu .Tương tự, nếu máy tính mong muốn thông tin đến với tốc độ chỉ định và ở một dạng mã nào
đó nhưng thông tin lại đến với tốc độ khác và với dạng mã khác thì rõ ràng không thể đạt được
hiệu quả truyền.
Các đặc trưng toàn cục của một hệ thống truyền được xác định và bị giới hạn bởi các thuộc
tính riêng của nguồn tin, của môi trường truyền và đích thu. Nhìn chung, dạng thông tin cần
truyền quyết định kiểu nguồn tin, môi trường và đích thu .
Trong một hệ thống truyền, hiện tượng nhiễu có thề xảy ra trong tiến trình truyền và thông
điệp có thể bị ngắt quãng. Bất kỳ sự xâm nhập không mong muốn nào vào tín hiệu đều bị gọi là
nhiễu. Có nhiều nguồn nhiễu và nhiều dạng nhiễu khác nhau.
4
Hiểu biết được các nguyên tắc căn bản về truyền tin sẽ giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận một
lĩnh vực đặc biệt hấp dẫn đó là thông tin số liệu.Thông tin số liệu liên quan đến một tổ hợp nguồn
tin , môi trường và máy thu trong các kiểu mạng truyền số liệu khác nhau.
1.2. CÁC DẠNG THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
Tất cả những gì mà con người muốn trao đổi với nhau được hiểu là thông tin những thông tin
nguyên thuỷ này được gia công chế biến để truyền đi trong không gian được hiểu là tín hiệu. Tuỳ
theo việc sử dụng đường truyền, tín hiệu có thể tạm chia tín hiệu thành hai dạng : tín hiệu điện-từ
và tín hiệu không phải điện từ . Việc gia công tín hiệu cho phù hợp với mục đích và phù hợp với
đường truyền vật lý được gọi là xử lý tín hiệu
Ngày nay với sự phát triển của công nghệ tin học đã tạo ra một công nghệ mới về truyền số
liệu. Máy tính với những tính năng vô cùng to lớn đã trở thành hạt nhân trong việc xử lý thông tin,
điều khiển các quá trình truy nhập số liệu, máy tính và các hệ thống thông tin tạo thành một hệ
thống truyền số liệu.
Có 2 nguồn thông tin đó là thông tin tương tự và thông tin số . Trong đó nguồn thông tin tương
tự liên tục theo sự thay đổi của giá trị vật lý thể hiện thông tin với đặc tính chất lượng như tiếng
nói, tín hiệu hình ảnh , còn nguồn thông tin số là tín hiệu gián đoạn thể hiện thông tin bởi nhóm
các giá trị gián đoạn xác định đặc tính chất lượng bằng quan hệ với thời gian như tín hiệu số liệu.
Thông tin số có nhiều ưu điểm hơn so với thông tin tương tự như : thông tin số có nhiều khả
năng chống nhiễu tốt hơn vì nó có các bộ lặp để tái tạo lại tín hiệu, cung cấp chất lượng truyền
dẫn tốt hơn với các khoảng cách, nó kết hợp được mọi nguồn dịch vụ hiện đang có, nó tạo ra được
một tổ hợp truyền dẫn số và tổng đài số. Những phần tử bán dẫn dùng trong truyền dẫn số là
những mạch tổ hợp nó được sản xuất hàng loạt, và mạng liên lạc trở thành mạng thông minh vì dễ
chuyển đổi tốc độ cho các loại dịch vụ khác nhau thay đổi thủ tục, xử lý tín hiệu số (DSP) chuyển
đổi phương tiện truyền dẫn ...
Hệ thống thông tin số cho phép thông tin điều khiển được cài đặt vào và tách dòng thông tin
thực hiện một cách độc lập với với bản chất của phương tiện truyền tin ( cáp đồng trục, cáp sợi
quang, vi ba, vệ tinh..),. Vì vậy thiết bị báo hiệu có thể thiết kế riêng biệt với hệ thống truyền dẫn.
Chức năng điều khiển có thể thay đổi mà không phụ thuộc vào hệ thống truyền dẫn, ngược lại hệ
thống có thể nâng cấp không ảnh hưởng tới các chức năng điều khiển ở cả 2 đầu của đường truyền
1.3 KHÁI QUÁT MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU
Ngày nay với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ đã tạo ra một bước tiến dài trong lĩnh
vực truyền số liệu. Sự kết hợp giữa phần cứng, các giao thức truyền thông các thuật toán đã tạo ra
các hệ thống truyền số liệu hiện dại, những ký thuật cơ sở vẫn được dùng nhưng chúng được xử lý
tinh vi hơn. Về cơ bản một hệ thống truyền số liệu hiện đại mô tả như hình 1..2. :
5
Giao tiếp
Giao tiếp DTE - DCE
DTE - DCE
DTE DCE DCE DTE
Kênh truyền tin
Hệ thống truyền ( nhận) tin Hệ thống nhận ( truyền ) tin
Hình 1.2 Mô hình mạng truyền số liệu hiện đại
a). DTE ( Data Terminal Equipment – Thiết bị đầu cuối dữ liệu)
Đây là thiết bị lưu trữ và xử lý thông tin. Trong hệ thống truyền số liệu hiện đại thi DTE
thường là máy tính hoặc máy Fax hoặc là trạm cuối ( terminal). Như vậy tất cả các ứng dụng của
người sử dụng ( chương trình, dữ liệu ) đều nằm trong DTE Chức năng của DTE thường lưu trữ
các phần mềm ứng dụng , đóng gói dữ liệu rồi gửi ra DCE hoặc nhận gói dữ liệu từ DCE theo một
giao thức ( protocol) xác định DTE trao đổi với DCE thông qua một chuẩn giao tiếp nào đó . Như
vậy mạng truyền số liệu chính là để nối các DTE lại cho phép chúng ta phân chia tài nguyên , trao
đổi dữ liệu và lưu trữ thông tin dùng chung
b). DCE (Data Circuit terminal Equipment- Thiết bị cuối kênh dữ liệu )
Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các thiết bị dùng để nối các DTE với các đường ( mạng) truyền
thông nó có thể là một Modem, Multiplexer, Card mạng...hoặc một thiết bị số nào đó như một
máy tính nào đó trong trường hợp máy tính đó là một nút mạng và DTE được nối với mạng qua
nút mạng đó. DCE có thể được cài đặt bên trong DTE hoặc đứng riêng như một thiết bị độc lập.
Trong thiết bị DCE thường có các phần mềm được ghi vào bộ nhớ ROM phần mềm và phần cứng
kết hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ của nó vẫn là chuyển đổi tín hiệu biểu diễn dữ liệu của
người dùng thành dạng chấp nhận được bởi đường truyền. Giữa 2 thiết bị DTE việc trao đổi dữ
liệu phải tuân thủ theo chuẩn, dữ liệu phải gửi theo một Format xác định. Thí dụ như chuẩn trao
đổi dữ liệu tầng 2 của mô hình 7 lớp là HDLC ( High level Data Link Control) Trong máy Fax thì
giao tiếp giữa DTE và DCE đã thiết kế và được tích hợp vào trong một thiết bị, phần mềm điều
khiển được cài đặt trong ROM.
6
c). Kênh truyền tin
Kênh truyền tin là môi trường mà trên đó 2 thiết bị DTE trao đổi dữ liệu với nhau trong phiên
làm việc
DTE DTE
C D E F
Cáp đồng Cáp sợi
trục quang
Modem Transducerr
Hình 1.3. Kênh thông tin
Trong môi trường thực này 2 hệ thông được nối với nhau bằng một đoạn cáp đồng trục và một
đoạn cáp sợi quang, modem C để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự để truyền trong cáp
đồng trục modem D lại chuyển tín hiệu đó thành tín hiệu số và qua Tranducer E để chuyển đổi từ
tín hiệu điện sang tín hiệu quang để truyền trên cáp sợi quang cuối cùng Tranducer F lại chuyển
tín hiệu quang thành tín hiệu điện để tới DTE
1.4. MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU
M¹ng truyền sè liÖu bao gåm hai hay nhiều hÖ thèng truyền ( nhËn ) tin nh− h×nh 1..2.®−îc
ghÐp nèi víi nhau theo nhiÒu h×nh thøc nh− ph©n cÊp hoÆc ph©n chia thµnh c¸c trung t©m xö lý
trao ®æi tin víi c¸c chøc n¨ng riªng ...
Mạng truyền số liệu là một hệ thống nhằm nối các máy tính lại với nhau, sự thông tin giữa
chúng được thực hiện bởi các giao thức đã được chuẩn hoá, có nghĩa các phần mềm trong các
máy tính khác nhau có thể cùng nhau giải quyết một công việc hoặc trao đổi thông tin với nhau.
Các ứng dụng tin học ngày càng rộng rãi do đó đã đẩy các hướng ứng dụng mạng xử lý số
liệu, mạng đấu nối có thể có cấu trúc tuyến tính cấu trúc vòng cấu trúc hình sao... Cấu trúc mạng
phải có khả năng tiếp nhận các đặc thù khác nhau của các đơn vị tức là mạng phải có tính đa năng
, tính tương thích
Mạng số liệu được thiết kế nhằm mục đích có thể nối nhiều thiết bị đầu cuối với nhau . Để
truyền số liệu ta có thể dùng mạng điện thoại hoặc dùng đường truyền riêng có tốc độ cao . Dịch
vụ truyền số lỉệu trên kênh thoại là một trong các dịch vụ đầu tiên của việc truyền số liệu. Trên
mạng này có thể có nhiều máy tính cùng chủng loại hoặc khác loại được ghép nối lại với nhau,
khi đó cần giải quyết những vấn đề phân chia tài nguyên . Để các máy tính ở các đầu cuối có thể
làm việc được với nhau cần phải có cùng một protocol nhất định .
Dạng thức của phương tiện truyền số liệu được qui định bởi bản chất tự nhiên của ứng dụng,
bởi số lượng máy tính liên quan và khoảng cách vật lý giữa chúng. Các dạng truyền số liệu trên
các dạng sau:
a) Nếu chỉ có hai máy tính và cả hai đều đặt ở một văn phòng, thì phương tiện truyền số liệu có
thể chỉ gồm một liên kết điểm nối đơn giản.Tuy nhiên, nếu chúng toạ lạc ở những vị trí khác
nhau trong một thành phố hay một quốc gia thì phải cần đến các phương tiện truyền tải công
7
cộng.. Mạng điên thoại công cộng được dùng nhiều nhất, trong trường hợp này sẽ cần đến bộ
thích nghi gọi là Modem. Sắp xếp truyền theo dạng này được trình bày trên hình1.4
AP AP
Hệ thống phục vụ Hệ thống phục vụ
Truyền tin Truyền tin
PSTN
Modem Modem
Hình 1.4 Truyền số liệu nối qua mạng điện thoại công cộng dùng modem
b) Khi cần nhiều máy tính trong một ứng dụng, một mạng chuyển mạch sẽ được dùng cho
phép tất cả các máy tính có thể liên lạc với nhau vào bất cứ thời điểm nào. Nếu tất cả máy tính
đều nằm trong một toà nhà , có thể xây dựng một mạng riêng .Một mạng như vậy được xem như
mạng cục bộ LAN (Local Area Network) .Nhiều chuẩn mạng LAN và các thiết bị liên kết đã được
tạo ra cho các ứng dụng thực tế . Hai hệ thống mạng Lan cơ bản được trình bày trên hình 1.5.
Khi máy tính được đặt ở nhiều nơi cách xa nhau cần liên lạc với nhau, phải dùng đến các
phương tiện công cộng .Việc liên kết máy tính này tạo nên một mạng rộng lớn, được gọi là mạng
diện rộng WAN (Wide Area Network). Kiểu mạng WAN được dùng phụ thuộc vào tường ứng
dụng tự nhiên .
Máy tính A Máy tính B
AP
AP
Hệ thống phục vụ Hệ thống phục vụ
Truyền tin Truyền tin
Hình 1.5. Các hệ thống LAN cơ bản ( liên kết LAN qua backbone trong một văn phòng )
Ví dụ nếu tất cả các máy tính đều thuộc về một công ty và có yêu cầu truyền một số lượng dữ
liệu quan trọng giữa các điểm , thì giải pháp đơn giản nhất cho vắn đề là thuê các đường truyền từ
nhà cung cấp phương tiện truyền dẫn và xây dựng hệ thống chuyển mạch riêng tại một đIểm để
tạo thành mạng tư nhân .
8
Các giải pháp thuê kênh chỉ hiệu quả đối với các công ty lớn vì có tải hữu ích để cân đối với giá
thuê kênh. Trong hầu hết các trường hợp khác đều cần đến các mạng truyền dẫn công cộng . Bên
cạnh việc cung cấp dịch vụ điện thoại công cộng, ngày nay hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ
truyền dẫn đều cung cấp một dịch vụ chuyển mạch số liệu mang tính công cộng. Thật ra các mạng
này tương tự như mạng PSTN là được liên kết quốc tế, chỉ khác ở chỗ được thiết kế chuyên cho
truyền số liệu . Như vậy các ứng dụng liên quan đến máy tính được phục vụ bởi mạng số liệu
chuyển mạch công cộng PSDN. Ngoài ra còn có thể chuyển đổi các mạng PSTN có sẵn sao cho
có thể truyền được số liệu mà không cần dùng modem.Các mạng này hoạt động trong chế độ số
(digital) hoàn toàn được gọi là mạng số liên kết đa dịch vụ ISDN
1.4.1. Phân loại mạng truyền số liệu
Mạng truyền số liệu đa dạng về chủng loại cũng như về số lượng , có nhiều cách phân chia
mạng số liệu
a). Phân loại theo địa lý
Mạng nội bộ
Mạng diện rộng
Mạng toàn cầu
b). Phân loại theo tính chất sử dụng mạng
Mạng truyền số liệu kí sinh
Mạng truyền số liệu chuyên dụng
c). Phân loại theo topo mạng
Mạng tuyến tính
Mạng hình sao
Mạng vòng
d). Phân loại theo kỹ thuật
Mạng chuyển mạch kênh
Mạng chuyển mạch gói
Mạng chuyển mạch thông báo
1.4.2. Kỹ thuật chuyển mạch giữa các node trong mạng
Để thực hiện việc liên lạc giữ các thuê bao người ta tạo ra mạng liên lạc với các NODE. Các
thuê bao được nối đến các node . các thuê bao được nối vào mạng thông qua các Node. Số lượng
các node phụ thuộc vào độ lớn của mạng, như vậy mỗi thuê bao chị cần một cổng I/O.
Mỗi mạng bao gồm các Node , các node được nối với nhau , số liệu sẽ truyền từ người gửi đến
người nhận theo con đường thông qua mạng, các Node được nối với nhau theo hướng truyền, số
liệu được định đường từ Node này sang node này sang node khác.
1.4.2.1. Kỹ thuật chuyển mạch kênh
Liên lạc thông qua chuyển mạch kênh đặc trưng bởi việc cung cấp các đường nối cố định giữa
2 thuê bao. Sự liên lạc qua mạng chuyển mạch kênh bao gồm 3 giai đoạn : xác lập, truyền số liệu
và giải phóng mạch
a) Xác lập mạch
Trước khi có thể truyền số liệu , đường truyền cần được thiết lập, Từ thuê bao truy nhập vào
một node , node này cần phải tìm các nhánh đi qua một số node khác để đến được thuê bao bị gọi
việc tìm kiếm này dựa vào các thông tin về tìm đường và các thông số khác, cuối cùng khi 2 node
thuộc thuê bao gọi và bị gọi được nối với nhau nó cần kiểm tra xem node thuộc thuê bao bị gọi có
bận không. Như vậy là con đường nối từ thuê bao gọi đến thuê bao bị gọi đã được thiết lập
9
b) Truyền số liệu
Thông tin bắt đầu truyền từ điểm A đến điểm E có thể trong dạng số hoặc tương tự qua điểm
nối mạch bên trong mỗi node, sự nối mạch cho phép truyền 2 chiều toàn phần và dữ liệu có thể
truyền 2 chiều.
c) Giải phóng mạch
Sau khi hoàn thành sự truyền, có tín hiệu báo của thuê bao gọi (A) hoặc bị gọi (E) báo cho các
node trung gian giải phóng sự nối mạch, đường nối từ A đến E không còn nữa. Đường nối được
thiết lập trước khi truyền dữ liệu như vậy dung lượng các kênh cần phải dự trữ cho mỗi cặp thuê
bao và ở mỗi node cũng phải có lượng chuyển mạch tương ứng bên trong để bảo đảm bảo được sự
yêu cầu nối mạch. Trong bộ chuyển mạch số lượng kênh nối phải bảo đảm bảo suốt cả quá trình
yêu cầu nối cho dù có hay không có dữ liệu truyền qua.
Tuy nhiên khi đường nối giữa 2 thuê bao được nối thì dữ liệu được truyền trên một đường cố
định.
1.4.2.2. Kỹ thuật chuyển mạch thông báo
Chuyển mạch kênh có 2 nhược điểm:
9 2 thuê bao cần phải hoạt động trong cùng thời gian truyền
9 Những nguồn cung cấp cũng phải ổn định và cung cấp qua mạng giữa 2 thuê bao
Hiện nay những bức điện báo, thư điện tử, Files của máy tính được gọi là những thông báo và nó
được truyền qua mạng như sự trao đổi những dữ liệu số được trao đổi 2 chiều giữa các thuê bao .
Một trong những loại mạch để phục vụ sự trao đổi thông tin đó được gọi là chuyển mạch thông
báo .
Với chuyển mạch thông báo không tồn tại sự thiết lập và cung cấp lộ trình cố định giữa 2 thuê
bao, mỗi thuê bao muốn truyền một thông báo, nó sẽ gán địa chỉ của người nhận vào thông báo.
Thông báo sẽ được chuyển qua mạng từ node này qua node khác.Tại mỗi node thông báo được
nhận tạm giữ và chuyển sang node khác . các node thông thường là những máy tính nó giữ thông
báo ở bộ đệm. Thời gian trễ ở mỗi bộ đệm bao gồm cả thời gian nhận thông báo vào node và
thời gian xếp hàng chờ để đến lượt mình được chuyển đến node sau . Hệ thống chuyển mạch
thông báo là hệ thống luôn giữ và chuyển tiếp.
1.4.2.3.Chuyển mạch gói
Chuyển mạch gói gần giống chuyển mạch thông báo . Chỗ khác nhau cơ bản là độ dài của một
khối dữ liệu đưa vào mạng được chế thành các gói và được gửi đi tại từng thời điểm, mỗi gói bao
gồm dữ liệu cùng với địa chỉ và các thông số cần thiết, các gói không phải là file .
Trong mạng chuyển mạch gói có 2 cách truyền gói được dùng : Datagram và Virtual Circuit
1. DATAGRAM : các gói là độc lập giống như trong chuyển mạch thông báo, các thông báo
độc lập nhau. Cách truyền như vậy, mỗi gói độc lập đường đi có thể không giống nhau gọi là
DATAGRAM ( DG)
2. MẠCH ẢO ( Virtual Circuit ) : Trong mạch ảo sự nối logic mạch được thiết lập trước khi
truyền mỗi gói, mỗi gói bây giờ gồm cả nhận dạng VC và dữ liệu. Mỗi Node với con đường đã
định biết được cần phải truyền gói trực tiếp đến đâu không cần phải tìm đường nữa. Một trong 2
trạm sẽ chấm dứt kết nối bằng cách truyền gói CLEAR REQUEST
10
Cùng một thời gian một trạm có thể có nhiều VC đến một trạm khác và có thể có nhiều VC đến
nhiều trạm khác. Như vậy tính chất cơ bản của VC là đường nối logic giữa 2 trạm được thiết lập
trước khi truyền dữ liệu , điều đó không có nghĩa là có một con đường cụ thể như trong chuyển
mạch kênh. Gói được giữ ở một node và sắp hàng để được đưa ra trên đường nối. Chỗ khác với
DATAGRAM là trong VC NODE không cần tìm đường cho mỗi gói mà nó chỉ làm một lần cho
một lần nối.
Chú ý : Nếu một Node bị hư tất cả các VC qua Node đều bỏ, còn với DG nếu node đó bị hư
thì gói tìm con đường khác.
Những điều chính yếu của mạng chuyển mạch gói là :
Routing : Chức năng đầu tiên của PS là nhận những gói từ trạm nguồn và cung cấp nó đến người
nhận, để hoàn thành việc đó, một hoặc nhiều con đường thông qua mạng được chọn, thông thường
khả năng cho phép nhiều hơn 1. Điều đó có nghĩa là con đường được chọn cần phải đảm bảo một
số yêu cầu cần thiết trong chức năng đường truyền như chính xác , đơn giản, ổn định hợp lý tối
ưu
Sự chọn đường dựa vào tiêu chuẩn đơn giản là chọn đường ngắn nhất ( một đường với node ít
nhất ) thông qua mạng. Thực tế là người ta thường dùng các con đường có thời gian đi là nhỏ
nhất, Nhưng không phải khi nào con đường đi có thời gian nhỏ nhất cũng là con đường ngắn
nhất. Giá trị nhỏ nhất bao gồm cho từng đường và đường thông qua mạng bao gồm tích luỹ giá trị
bé nhất của các đường thành phần, Những điểm cần quyết định khi lựa chọn gồm:
9 Sự quyết định về thời gian
9 Sự quyết định về vị trí
9 Routing phân tán
9 Routinh tập trung
Một trong những cách tìm đường đơn giản là tìm đường cố định. Trong trường hợp đó, một
con đường được xác định cho một cặp nguồn. Một thư mục tìm đường tại trung tâm được tạo
nên. thư mục cho ta Node nguồn Node đích và node lân cận phải qua. Thư mục được lưu lại ở bộ
điều khiển trung tâm mạng.
Một kỹ thuật tìm đường đơn giản khác là tìm đường động, Kỹ thuật này không yêu cầu bất kỳ
thông tin nào của mạng và nó làm việc như sau :
Gói gửi từ một nguồn đến mọi Node lân cận. ở tại mỗi node đến, gói vừa mới đến lại chuyển đi
trên trên mọi đường ra, ngoài đường nó đến, và cứ tiếp tục như vậy
Trafic control : giá trị lưu lượng trong mạng cần phải điều hoà để tăng hiệu suất và ổn định công
suất. các phần tử của Traffic control..Traffic control có 4 loại với mục đích khác nhau : Flow
control, Congestion control, Deadlock control.
9 Flow control liên quan đến việc điều chỉnh lưu lượng của dữ liệu truyền giữa 2 điểm, cơ
sở của Flow control là cho phép bộ thu với lưu lượng sao cho không bị tràn .
Điển hình của Flow control là thực hiện với một số loại kỹ thuật như cửa sổ trượt
9 Congestion control là kiểm tra sự nghẽn mục đích là nắm được số của packet được đưa
vào mạng theo mức . Mạng chuyển mạch gói là là một mạng xếp hàng tại mỗi Node, các
gói được xếp hàng để dưa ra theo một đường ra nào đó, nếu như số lượng các gói đến xếp
11
hàng nhiều hơn nhiều hơn lượng các gói có thể truyền thì độ lớn của hàng càng phình ra,
còn nếu như lượng các gói đến ( tốc độ) ít hơn lượng gửi đi thì vấn dề xếp hàng không xảy
ra và tốc độ đến bằng tốc độ truyền đi. Trên mỗi đường có các gói đến hoặc đi. Ta có thể
giả thiết rằng có 2 buffer cho mỗi đường 1 dành cho các gói đến và 1 dành cho gói xếp
hàng chuyển đi.
Trong trường hợp, gói đến nó được lưu lại ở bộ nhớ đệm đến của đường dây tương ứng, Node
kiểm tra gói đến và quyết định đường đi và chuyển gói đó đến buffer ra thích hợp. gói được xếp
hàng chờ đưa ra với khả năng nhanh nhất, Nếu như gói đến quá nhanh so với hoạt động của Node
hoặc quá nhanh so với việc xoá trong bộ nhớ đệm ra thì đương nhiên gói sẽ đến mà không được
giữ lại và làm cho đường truyền bị nghẽn.
9 Deadlock control Một Node không chấp nhận chuyển tiếp các gói vì nó không có buffer để
dùng
9 Error control chức năng cuối cùng của chuyển mạch gói là kiểm tra sai có nhiều nguyên
nhân dẫn đến sai, mất gói trong chuyển mạch gói đó là : Đường nối hư, Node hư, Trạm
thu nhận hư
1.5. CHUẨN HOÁ VÀ MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI
1.5.1. Kiến trúc phân tầng
Để giảm độ phức tạp khi thiết kế và cài đặt mạng mạng số liệu được thiết kế theo quan điểm
kiến trúc 7 tầng nguyên tắc là : mỗi hệ thống trong một mạng đều có số lượng tầng là 7 chức năng
của mỗi tầng là như nhau , xác định giao diện giữa 2 tầng kề nhau và giao thức giữa 2 tầng đồng
mức của 2 hệ thống kết nối với nhau .
Trên thực tế dữ liệu không được truyền trực tiếp từ tầng thứ i của hệ thống này sang tầng thứ i
của hệ thống kia ( trừ tầng thấp nhất trực tiếp sử dụng đường truyền vật lý ) . Từ hệ thống gửi
truyền sang hệ thống nhận theo quy trình như sau :
Dữ liệu từ tầng i của hệ thống gửi sẽ đi từ tầng trên xuống tầng dưới và tiếp tục đến tầng dưới
cùng – tầng vật lý qua đường truyền vật lý chuyển đến hệ thống nhận và dữ liệu sẽ đi ngược lên
các tầng trên đến tầng đồng mức thứ i. Như vậy 2 hệ thống kết nối với nhau chỉ có tầng vật lý mới
có kết nối vật lý còn các tầng khác chỉ có kết nối logic
1.5.2. Mô hình tham chiếu
Mô hình OSI được hình thành vào năm 1974 bởi hội đồng các tiêu chuẩn được biết như tổ
chức các tiêu chuẩn quốc tế (ISO). Mô hình này, như là mô hình liên kết các hệ thống mở, hoặc
mô hình OSI, phân chia hệ thống thông tin thành 7 lớp. Mỗi lớp thực hiện một chức năng riêng
biệt như một phần công việc để cho phép các chương trình ứng dụng trên các hệ thống khác liên
lạc, nếu như chúng đang hoạt động trên cùng một hệ thống.
Mô hình OSI là một mô hình kiến trúc cơ bản. Mô hình không dành riêng cho phần mềm hoặc
phần cứng nào. OSI miêu tả các chức năng của mỗi lớp nhưng không cung cấp phần mềm hoặc
thiết kế phần cứng để phục vụ cho mô hình này. Mục đích sau cùng của mô hình là cho khả năng
hoạt động tương lai của nhiều thiết bị truyền thông.
Một thiết bị truyền thông có thể được thiết kế dựa trên mô hình này. Thông qua việc đề cập
nhiều lần bởi các qui định của LAN, có một số dữ liệu và thông tin thoại được thiết kế theo mô
hình OSI.
12
Có 7 và chỉ 7 lớp tạo lên mô hình này (Việc qui định các mức và các lớp có thể được sử dụng,
hình 1.6 mô tả các lớp theo trình tự từ dưới lên trên; Lớp vật lý (physical layer), lớp liên kết dữ
liệu Data link layer), lớp mạng (Network layer), lớp vận chuyển (Transport layer), lớp tập hợp
(Session layer), lớp trình bầy (presentation) và lớp ứng dụng (application layer). Mỗi lớp có một
mục đích riêng và có chức năng độc lập của chúng.
Application ứng dụng
Presentation Trình bày
Session Phiên
Transport Vận chuyển
Network Mạng
Datalink Liên kết dữ liệu
Physical Vật Lý
Hình 1.6.. Mô hình OSI
Physical layer: Lớp này định nghĩa các phương pháp sử dụng để truyền và thu dữ liệu trên
mạng, nó bao gồm: cáp, các thiết bị được sử dụng để kết nối bộ giao tiếp mạng của trạm tới cáp.
Tín hiệu liên quan tới dữ liệu truyền/thu và khả năng xác định các lối dữ liệu trê phương tiện
mạng ( the cable plant).
Datalink layer: lớp này đồng bộ hoá truyền dẫn và vận dụng điều khiển lối vào mức khung và
phục hồi thông tin có thể truyền trên lớp vật lí. Khuôn dạng khung và CRC (kiểm tra vòng) được
thực hiện tại các lớp vật lý. Lớp này thực hiện các phương pháp truy nhập như Ethernet và Token
Ring. Nó luôn cung cấp địa chỉ lớp vật lí cho khung truyền.
Network layer: Lớp này điều khiển việc chuyển tiếp các thông báo giữa các trạm. Trên cơ sở
một số thông tin, lớp này sẽ cho phép dữ liệu theo trình tự giữa hai trạm để hạn chế cho cả hai
đường logic và vật lí. Lớp này cho phép các khối dữ liệu được truyền tới các mạng khác thông
qua việc sử dụng một số thiết bị được biết như router. Qua các router được định nghĩa tại lớp này.
Transport layer: Lớp này cung cấp cho truyền dẫn end - to - end của dữ liệu ( trạm nguồn tới
trạm đích). Nó cho phép dữ liệu được truyền một cách tin cậy, và đảm bảo rằng dữ liệu được
truyền hoặc được thu không có lỗi, chính xác theo trình tự.
Session layer: Lớp này thiết lập, duy trì và cắt đứt liên kết giữa hai trạm trên một mạng. Lớp
này chịu trách nhiệm biên dịch địa chỉ tên trạm.
Presentation layer: Lớp này thực hiện chuyển đổi cú pháp dữ liệu để đáp ứng yêu cầu truyền
dữ liệu của các ứng dụng qua môi trường OSI.
Application layer: Lớp này được sử dụng cho các ứng dụng, đó là yếu tố để thực hiện trên
mạng. Các ứng dụng như truyền file, thư điện tử ...
Trên đây là những gì mà mô hình OSI đã thực hiện. Ngay sau khi mô hình OSI này ra đời thì
nó được dùng làm có sở để nối các hệ thống mở phục vụ cho các ứng dụng phân tán. Từ “mở” ở
đây nói lên khả năng hai hệ thống có thể kết nối để trao đổi thông tin với nhau, nếu chúng tuân thủ
theo mô hình tham chiến và các chuẩn liên quan.
Điều quan trọng nhất của mô hình OSI là đưa ra các giải pháp cho vấn đề truyền thông giữa
các trạm không giống nhau . Hai hệ thống dù khác nhau như thế nào đều có thể truyền thông với
nhau nếu chúng bảo đảm những điều kiện sau :
13
9 Chúng cài đặt cùng một tập các chức năng truyền thông.
9 Các chức năng đó được tổ chức thành một tập các tầng các tầng đồng mức phải cung cấp
các chức năng như nhau
9 Các tầng đồng mức phải sử dụng một giao thức chung
Để bảo đảm bảo các điều kiện trên cần phải có các chuẩn. Các chuẩn phải xác định các chức
năng và dịch vụ của tầng. các chuẩn cũng phải cũng xác định các giao thức giữa các tầng đồng
mức . Mô hình OSI 7 lớp chính là cơ sở để xây dựng các chuẩn đó.
1.5.3. Phương thức hoạt động
Ơ mỗi tầng trong mô hình OSI có 2 phương thức hoạt động : phương thức có liên kết
(connection oriented) và phương thức không liên kết (connectionless)
Với phương thức có liên kết trước khi truyền dữ liệu cần thiết lập một liên lết logic giữa các
thực thể đồng mức. như vậy quá trình truyền thông gồm 3 giai đoạn:
9 Thiết lập liên kết logic : 2 thực thể đồng mức ở 2 hệ thống sẽ thương lượng với nhau về các
thông số sẽ sử dụng trong giai đoạn sau
9 Truyền dữ liệu : Dữ liệu sẽ được truyền với cơ chế kiểm soát và quản lý kèm theo ( như
kiểm soát lỗi , kiểm soát luồng, cắt/hợp dữ liệu )
9 Huỷ bỏ liên kết : giải phóng các tài nguyên hệ thống đã được cấp phát cho liên kết để dùng
cho các liên kết khác
Mỗi giai đoạn trên thường được thể hiện bằng một hàm tương ứng. Thí dụ hàm connect thể
hiện giai đoạn thiết lập liên kết, hàm Data thể hiện giai đoạn truyền dữ liệu và hàm Disconnect thể
hiện giai đoạn huỷ bỏ liên kết. Cùng với 4 hàm nguyên thuỷ trên cho mỗi giai đoạn ta sẽ có 12 thủ
tục chính để xây dựng các dịch vụ và các giao thức chuẩn theo kiểu OSI.
Còn đối với phương thức không liên kết thì không cần thiết lập liên kết logic và mỗi đơn vị dữ
liệu được truyền độc lập với các đơn vị dữ liệu trước hoặc sau nó. Phương thức này chỉ có duy
nhất một giai đoạn truyền dữ liệu
So sánh 2 phương thức hoạt động trên thi phương thức có liên kết cho phép truyền dữ liệu tin
cậy, do được kiểm soát và quản lý chặt chẽ theo từng liên kết lôgic, nhưng cài đặt khó khăn .
Phương thức không liên kết cho phép các PDU có thể được truyền đi theo nhiều đường khác nhau
để tới đích, thích nghi được với sự thay đổi trạng thái của mạng, nhưng lại gặp phải khó khăn khi
tập hợp lại các PDU để chuyển tới người dùng. Về nguyên tắc 2 tầng lân cận không nhất thiết phải
dùng chung một phương thức hoạt động.
III. PHẦN TÓM TẮT
Trong xã hội thông tin yêu cầu được có thông tin một cách nhanh chóng, chính xác , và kịp
thời là nhu cầu cần thiết của mọi người. Trên các phương tiện truyền thông cần phải đảm bảo
phục vụ tốt như cầu này. Các sinh viên sau khi học xong chương này sẽ phải nắm được các nội
dung chính như sau :
14
Chuyển đổi thông tin thành tín hiệu, các dạng tín hiệu, gia công chế biến tín hiệu, ưu điểm nổi bật
của tín hiệu số. Các mạng truyền thông số liệu, những mô hình truyền thông cổ điển và các mô
hình truyền số liệu hiện đại. Các khối chính của mạng truyền số liệu hiện đại bao gồm:
Các thiết bị đầu cuối dữ liệu. DTE ( Data Terminal Equipment) Đây là thiết bị lưu trữ và xử
lý thông tin. Trong hệ thống truyền số liệu hiện đại thi DTE thường là máy tính hoặc máy Fax
hoặc là trạm cuối ( terminal). Như vậy tất cả các ứng dụng của người sử dụng ( chương trình, dữ
liệu ) đều nằm trong DTE Chức năng của DTE thường lưu trữ các phần mềm ứng dụng , đóng gói
dữ liệu rồi gửi ra DCE hoặc nhận gói dữ liệu từ DCE theo một giao thức ( protocol) xác định DTE
trao đổi với DCE thông qua một chuẩn giao tiếp nào đó . Như vậy mạng truyền số liệu chính là để
nối các DTE lại cho phép chúng ta phân chia tài nguyên, trao đổi dữ liệu và lưu trữ thông tin dùng
chung
Thiết bị cuối kênh dữ liệu DCE (Data Circuit terminal Equipment-) Đây là thuật ngữ dùng để
chỉ các thiết bị dùng để nối các DTE với các đường ( mạng) truyền thông nó có thể là một
Modem, Multiplexer, Card mạng...hoặc một thiết bị số nào đó như một máy tính nào đó trong
trường hợp máy tính đó là một nút mạng và DTE được nối với mạng qua nút mạng đó. DCE có
thể được cài đặt bên trong DTE hoặc đứng riêng như một thiết bị độc lập. Trong thiết bị DCE
thường có các phần mềm được ghi vào bộ nhớ ROM phần mềm và phần cứng kết hợp với nhau để
thực hiện nhiệm vụ của nó vẫn là chuyển đổi tín hiệu biểu diễn dữ liệu của người dùng thành
dạng chấp nhận được bởi đường truyền. Giữa 2 thiết bị DTE việc trao đổi dữ liệu phải tuân thủ
theo chuẩn, dữ liệu phải gửi theo một Format xác định. Thí dụ như chuẩn trao đổi dữ liệu tầng 2
của mô hình 7 lớp là HDLC ( High level Data Link Control) Trong máy Fax thì giao tiếp giữa
DTE và DCE đã thiết kế và được tích hợp vào trong một thiết bị, phần mềm điều khiển được cài
đặt trong ROM.
Kênh truyền tin Kênh truyền tin là môi trường mà trên đó 2 thiết bị DTE trao đổi dữ liệu với
nhau trong phiên làm việc của mình
Phân loại mạng truyền số liệu theo các tiêu chí :
a). Phân loại theo địa lý
b). Phân loại theo tính chất sử dụng mạng
c). Phân loại theo topo mạng
d). Phân loại theo kỹ thuật
Kỹ thuật chuyển mạch giữa các node trong mạng
Kỹ thuật chuyển mạch kênh
Sự liên lạc qua mạng chuyển mạch kênh bao gồm 3 giai đoạn :
9 xác lập,
9 truyền số liệu
9 giải phóng mạch
Kỹ thuật chuyển mạch thông báo
Với chuyển mạch thông báo không tồn tại sự thiết lập và cung cấp lộ trình cố định giữa 2 thuê
bao,
giữ và chuyển tiếp.
Mỗi thuê bao muốn truyền một thông báo, nó sẽ gán địa chỉ của người nhận vào thông báo. Thông
15
báo sẽ được chuyển qua mạng từ node này qua node khác.Tại mỗi node thông báo được nhận tạm
giữ
và chuyển sang node khác . các node thông thường là những máy tính nó giữ thông báo ở bộ đệm.
Thời gian trễ ở mỗi bộ đệm bao gồm cả thời gian nhận thông báo vào node và thời gian xếp
hàng
chờ để đến lượt mình được chuyển đến node sau . Hệ thống chuyển mạch thông báo là hệ thống
luôn
Chuyển mạch gói
Chuyển mạch gói gần giống chuyển mạch thông báo . Chỗ khác nhau cơ bản là độ dài của một
khối dữ liệu đưa vào mạng được chế thành các gói và được gửi đi tại từng thời điểm, mỗi gói bao
gồm dữ liệu cùng với địa chỉ và các thông số cần thiết, các gói không phải là file .
Trong mạng chuyển mạch gói có 2 cách truyền gói được dùng : Datagram và Virtual Circuit
1. DATAGRAM : các gói là độc lập giống như trong chuyển mạch thông báo, các thông báo
độc lập nhau. Cách truyền như vậy, mỗi gói độc lập đường đi có thể không giống nhau gọi là
DATAGRAM ( DG)
3. MẠCH ẢO ( Virtual Circuit ) : Trong mạch ảo sự nối logic mạch được thiết lập trước khi
truyền mỗi gói, mỗi gói bây giờ gồm cả nhận dạng VC và dữ liệu. Mỗi Node với con đường đã
định biết được cần phải truyền gói trực tiếp đến đâu không cần phải tìm đường nữa. Một trong 2
trạm sẽ chấm dứt kết nối bằng cách truyền gói CLEAR REQUEST
Kiến trúc phân tầng
Để giảm độ phức tạp khi thiết kế và cài đặt mạng mạng số liệu được thiết kế theo quan điểm
kiến trúc 7 tầng nguyên tắc là : mỗi hệ thống trong một mạng đều có số lượng tầng là 7 chức năng
của mỗi tầng là như nhau , xác định giao diện giữa 2 tầng kề nhau và giao thức giữa 2 tầng đồng
mức của 2 hệ thống kết nối với nhau. Như vậy 2 hệ thống kết nối với nhau chỉ có tầng vật lý mới
có kết nối vật lý còn các tầng khác chỉ có kết nối logic
Mô hình tham chiếu
Mô hình OSI là một mô hình kiến trúc cơ bản. Mô hình không dành riêng cho phần mềm hoặc
phần cứng nào. OSI miêu tả các chức năng của mỗi lớp nhưng không cung cấp phần mềm hoặc
thiết
kế phần cứng để phục vụ cho mô hình này. Mục đích sau cùng của mô hình là cho khả năng hoạt
động tương lai của nhiều thiết bị truyền thông.
IV. PHẦN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1 : Trong hệ thống truyền số liệu các khôi cơ bản gồm có
A 2 khối
B 4 Khối
C 5 Khối
D 7 Khối
16
Câu 2 : Để truyền dữ liệu từ một điểm này đến điểm khác cần phải có sự tham gia của
A Nguồn tin, Đích thu tin
B Nguồn tin, Môi trường truyền tin
C Môi trường truyền tin
D Cả A và C
Câu 3 : Đặc trưng chung có tính nguyên lý cho tất cả các hệ thống truyền số liệu là :
A . Các thiết bị dùng trong hệ thống là giống nhau
B . Truyền số liệu có điều khiển
C. . Truyền tải thông tin từ điểm này đến điểm khác.
D . A và B đều dúng
Câu 4 : Môi trường truyền tin là
A . Không gian tự do
B . Các phương tiện vật lý bất kỳ có trên mạng
C . Là phương tiện mang dữ liệu tới đích thu
D . Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 5: Nguồn tin trong hệ thống truyền là nơi
A . Tạo ra thông điệp
B . Phát sinh và chuyển thông điệp lên môi trường truyền
C. Hệ thống máy phát sóng
D . Cả 3 ý trên đều sai
Câu 6 : Phát biểu nào sau đây là đúng
A Dạng thông tin cần truyền.phụ thuộc môi trường truyền
B Dạng thông tin cần truyền.phụ thuộc kiểu nguồn tin
C Dạng thông tin cần truyền.phụ thuộc đích thu
D Dạng thông tin cần truyền quyết định kiểu nguồn tin, môi trường và đích thu
Câu 7 : Trong một hệ thống truyền số liệu, hiện tượng nhiễu có thể
A Làm thông điệp bị ngắt quãng
17
B. Xâm nhập không mong muốn nào vào tín hiệu
C Do nhiều nguồn nhiễu khác nhau
D. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 8: Thông tin số liệu liên quan đến
A Một tổ hợp nguồn tin
B Môi trường truyền tin
C Đích thu tin
D Cả 3 ý trên
Câu 9 :Tín hiệu được truyền trên mạng dữ liệu là
A Tất cả những gì mà con người muốn trao đổi với nhau
B Thông tin mà con người muốn trao đổi với nhau
C Những thông tin nguyên thuỷ được gia công để truyền đi trên mạng
D Cả ba ý trên đều đúng
Câu 10: Xử lý tín hiệu là
.A Gia công tín hiệu
B Chế biến tín hiệu
C Làm cho tín hiệu phù hợp với mục đích và phù hợp với đường truyền vật lý
D Cả ba ý trên đều đúng
Câu 11: Ưu điểm của tín hiệu số là
A Có nhiều khả năng chống nhiễu tốt
B Có thể dùng các bộ lặp để tái tạo lại tín hiệu
C Nó kết hợp được mọi nguồn dịch vụ hiện đang có
D Cả ba ý trên
Câu 12 : DTE và DCE là những thiết bị
A Có chức năng giống nhau nhưng có tên gọi khác nhau
B Đều là thiết bị đầu cuối của kênh truyền
C Đều là thiết bị đầu cuối dữ liệu
18