Kỹ thuật vịnh xuân quyền

  • 19 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 19 trang

Nội dung text: Kỹ thuật vịnh xuân quyền

Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
Bởi:
Wiki Pedia
Đặc điểm
Bàn về hệ thống kỹ thuật của Vịnh Xuân quyền, trên sự quan sát bề nổi của nhiều người,
đó là cảm nhận về một hệ thống khá đơn giản với vài ba bài quyền, một bài côn, một bài
đao và một bài mộc nhân thung. Thật hiếm có một võ phái nào khác chỉ dựa trên nền
tảng một vài bài quyền và bài binh khí như vậy. Tuy nhiên, Vịnh Xuân quyền không
nhấn mạnh vào tính hình thức và do đó rất khó khăn để trở thành một hệ thống để biểu
diễn. Các bài quyền không phản ánh tính chất quy ước cho các chiêu thức, phân thế cụ
thể từng chiêu tấn công hay phòng thủ (chẳng hạn như một số võ phái dạy đòn thế theo
kiểu khi đối phương đấm thì ta đỡ thế nào và phản công ra sao), mà là những nguyên lý
tấn công và phòng thủ rất cần sự sáng tạo của môn sinh khi ứng dụng thực chiến.
Theo những võ sư Vịnh Xuân lão luyện, yếu lĩnh tự nhiên tính được đề cao hàng đầu,
vì vậy những người cố gắng theo đuổi vẻ đe dọa bên ngoài của động tác sẽ không bao
giờ phát triển được trong môn võ này. Kỹ thuật các dòng Vịnh Xuân quyền trên thế giới
cho thấy tính chất "đại đồng tiểu dị" với những điểm giống nhau là căn bản, bao gồm
trong nó những nguyên lý xuyên suốt khi luyện tập các bài quyền; khái niệm "xả kỷ
tòng nhân" (quên mình theo người), "thính kình" (nghe lực), "tâm ứng thủ” (khi đầu óc
nghĩ đến một đòn đánh là chân tay thực hiện thành công); hệ thống đòn chân không có
đá xoay người hay đá bay; hệ thống thủ pháp nhu nhuyễn nhưng nhanh và mạnh như
roi quất; tấn pháp kiềm dương mã tự, xước mã (đạp bộ); công phu niêm thủ, niêm cước,
trao đổi thân, niêm côn và đao; và các bài luyện tập trên mộc nhân trang.
Nội dung kỹ thuật
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền theo như nhiều tài liệu (xem tài liệu tham khảo chính phía
dưới) từ tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông có rất nhiều lưu phái với những hệ thống kỹ
thuật và bài quyền phong phú và khác nhau.
Tuy nhiên, hiện nay các chi lưu Vịnh Xuân quyền tại huyện Vĩnh Xuân tỉnh Phúc Kiến,
Phật Sơn và Quảng Châu ở Quảng Đông, Hong Kong thì hệ thống bài quyền còn lưu
truyền lại được công nhận là nội dung cốt lõi trong hệ quyền pháp là 4 bài: Tiểu Niệm
Đầu, Tầm Kiều, Tiêu Chỉ, và Mộc Nhân Trang Quyền Pháp.
1/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
Về binh khí, các chi lưu Vịnh Xuân tại Phúc Kiến, Quảng Đông hiện nay công nhận còn
lại 2 bài cốt lõi là : Lục Điểm Bán Côn và Bát Trảm Đao (Song Tô).
Có tài liệu còn nói rằng Tiểu Niệm Đầu là huấn luyện kỹ thuật phòng thân tự vệ, Đại
Niệm Đầu (?) là huấn luyện chiến đấu cho tinh thần Phản Thanh Phục Minh.
Vịnh Xuân Việt Nam theo dòng Nguyễn Tế Công còn có Ngũ Hình quyền (Long, Hổ,
Báo, Xà, Hạc) và các bài tập phương pháp Khí công Trung Hoa.
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền thường được tóm lược trong Vịnh Xuân Yếu Lĩnh:
Triền ? (quấn)
Thiểm ? (tránh, né)
Xuyên ? (xiên qua, luồn qua)
Tải ? (dẫn lái)
và 10 Kiều Thủ tóm lược như sau:
Khuyên ? (xoay tròn)
Than ? (tản ra)
Bàng ? (tạt qua bên)
Chẩm ? (gối đè lên)
Khấu ? (giằng chặt)
Phục ? (nằm lên)
Phao ? (quăng, ném)
Khiêu ? (dẫn dụ)
Liêu ? (nâng lên, vén lên)
Xuyên ? (xiên qua, luồn qua)
Ngoài ra thủ pháp tấn công chủ yếu trong Kiều thủ là: tam xung chùy còn gọi là đấm
tam tinh (đấm nhồi liên tiếp 3 cái Nhật tự quyền), Phê trửu (tát chỏ), Quải trửu (cắm
2/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
chỏ), Sạn thủ, Sát Cảnh thủ, Vấn thủ, Phan Cảnh thủ được sử dụng trong lối đánh áp sát
(người Trung Hoa gọi là Bích Đả) hay Cận chiến (đánh tầm gần), Nhập Nội.
Trong Thủ pháp của Vịnh Xuân quyền, có phương pháp luyện nghe lực tay đối phương
gọi là Phép Thính Kình hay còn gọi là Phép Du Đẩy hỗ trợ trong phép Niêm Thủ (còn
gọi là Li Thủ) là một phương pháp phát triển hiệu quả tối đa của hệ thống Kiều thủ Vịnh
Xuân quyền khác với hệ thống Kiều thủ trong Hồng Gia quyền và Bạch Mi quyền.
Về Cước pháp, Thoái pháp thì chủ yếu dùng Trực Đăng Thoái, Trắc Sanh Thoái, Tảo
Thoái, ... khi lâm trận dùng để phá mã (đá gẫy chân đối phương)
Nguồn gốc kỹ thuật Kiều thủ : Kỹ Pháp Kiều Thủ Nam Thiếu Lâm Phúc
Kiến
Dẫn nhập
Xưa nay khi nói về võ công Thiếu Lâm thông thường công chúng đều nghĩ đến ngôi
chùa Thiếu Lâm tại đỉnh Trung Nhạc Sơn ở giữa dãy Thiếu Thất thuộc dãy Tung Sơn
tại huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Sau này võ công Thiếu Lâm thường được hiểu có sự phân chia Nam – Bắc mà tục gọi là
Nam quyền – Bắc Thoái hay Nam quyền – Bắc Cước. Nghĩa là người miền Bắc chuộng
dùng đòn chân (Thoái pháp, Cước pháp) và người miền Nam thích đòn tay (Thủ pháp).
Tại Việt Nam, võ Thiếu Lâm 2 nhánh Nam – Bắc thường được gọi là Thiếu Lâm Bắc
Phái và Thiếu Lâm Nam Phái.
Rồi nào là Thiếu Lâm Trung Sơn võ đạo tại Việt Nam, Thiếu Lâm Tây Sơn, Thiếu Lâm
Tây Sơn Nhạn, ...
Thật ra võ Thiếu Lâm chỉ có 3 sự phân chia chứ không phải là 2 hay nhiều hơn 3 như ở
Việt Nam.
Hà Nam Tung Sơn Thiếu Lâm
Là nơi mà Đạt Ma Bồ Đề đã đặt chân đến khai sinh ra dòng Phật giáo Thiền Tông Trung
Hoa. Võ công Hà Nam Tung Sơn Thiếu Lâm mới chính là võ công chính thống khởi
nguyên mà được gọi tắt là võ Thiếu Lâm.
Võ Thiếu Lâm Tung Sơn Hà Nam không giới hạn trong ngạn ngữ Nam quyền Bắc Thoái
vì đều sử dụng chân và tay đều nhau, đặc điểm của quyền pháp là bài quyền chỉ đánh
trong phạm vi diện tích một con trâu nằm là đủ (Quyền Đả Ngọa Ngưu Chi Địa ?????
?). Điều này có thể thấy qua bài Ngũ Lộ Mai Hoa Quyền (Wu Lu Mei Hua Quan ?? ???)
3/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
và Liên Hoa Quyền (Lian Hua Quan ???). Thiếu Lâm Quyền (Shaolin Ch’uan, Shaolin
Quan ???) xưa nay nổi danh với những bài quyền được cải cách nhiều lần trong lịch sử
quyền pháp Thiếu Lâm từ thời nhà Bắc Ngụy vua Hiếu Văn Đế (495 Công Nguyên) cho
đến thời nhà Tống – Nguyên có thể kể ra như:
1. La Hán Thập Bát Thủ (Luohan Shi Ba Shou ?????),
2. Tâm Ý Bả (Xin Yi Ba ???),
3. Tâm Ý Quyền (Xin Yi Quan ???),
4. La Hán Quyền (Luohan Quan ???),
5. Kim Cương Quyền (Jin Kang Quan ???),
6. Tiểu La Hán Quyền (Xiao Luohan Quan ?? ? ?),
7. Đại La Hán Quyền (Da Luohan Quan ????),
8. Tiểu Hồng Quyền (Xiao Hong Quan ???),
9. Đại Hồng Quyền (Da Hong Quan ? ? ?),
10. Tống Thái Tổ Trường Quyền (Song Tai Zhu Chang Quan ?????),
11. Triều Dương Quyền (Chao Yang Quan, Zhāo Yáng Quán???),
12. Thông Bối Quyền (Tong Bei Quan ???),
13. Thất Tinh Quyền (Qixingquán ???)
14. Mê Tung Quyền hay Mê Tông Quyền (Mi Zong Quan ???) - còn gọi là Yến Thanh
Quyền (Yan Qing Quan ???)
15. Phiên Tử Quyền (Fānziquán ???)
16. Bát Cực Quyền (Bājíquán ???)
Bắc Thiếu Lâm Sơn Đông – Hà Bắc
Là một dải mênh mông phần lớn thuộc vùng cư ngụ của người Hồi giáo kéo dài đến
vùng sa mạc Nội Mông, người Trung Hoa không dùng danh từ Thiếu Lâm Bắc Phái
như người Việt Nam mà gọi là Bắc Thiếu Lâm, phát âm theo âm Quan Thoại (tiếng Phổ
Thông) được Latin hóa là Bei Shaolin ???, phát âm theo âm tỉnh Quảng Đông là Bak Siu
4/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
Lum, tục gọi là Bắc quyền (Bei ch’uan, Bei quan ??), sau này để dễ hiểu người Trung
Hoa gọi là Trường quyền (Chang Ch’uan ??, Chang quan ??) do các môn quyền của Bắc
Thiếu Lâm bị ảnh hưởng của các môn quyền trong cộng đồng người Hồi giáo di cư từ
Trung Đông (Ả Rập Ai Cập, Do Thái, Ba Tư tức Iran và Iraq ngày nay) đến bằng con
đường tơ lụa bắt đầu từ thành phố Thương Châu (Cāngzhōu ??? -???) ở tỉnh Hà Bắc
(Trung Quốc) (Hebei ??) kéo dài đến vùng Trung Cận Đông gần Thổ Nhĩ Kỳ và Địa
Trung Hải vào thế kỷ thứ 13 theo gót chân của người Mông Cổ tràn xuống Trung Hoa.
Có thể nói rằng thành phố Thương Châu thuộc tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) là cái nôi võ
thuật nảy sinh nhiều cao thủ dị biệt ở miền Bắc Trung Hoa nhưng lại không nổi danh.
Người dân thành phố này hầu hết đều tập luyện võ nghệ vì ngày xưa nơi đây là ngã ba
đường của con đường tơ lụa từ Châu Âu và Trung Đông xuyên qua sa mạc Mông Cổ
vào Trung Hoa với nạn giặc cướp giết người thường xuyên.
Đặc trưng kỹ pháp của các môn Trường quyền là dùng đòn chân nhiều (Thoái pháp,
Cước pháp) với yếu quyết là Trường Nhất Thốn, Cường Nhất Thốn ??? ???(dài thêm
một tấc, mạnh thêm một tấc) nghĩa là đánh Trường trận: công – thủ từ xa do vậy rất
trọng sự di chuyển và tốc độ, chạy nhanh, nhảy cao, đá bén, thân thủ lanh lẹ biến ảo vô
cùng.
Khi nói đến Bắc Thiếu Lâm thường ngay tại Trung Hoa cũng có sự nhầm lẫn là Hà Nam
Tung Sơn Thiếu Lâm vì ngôi chùa này nằm phía trên sông Trường Giang (Dương Tử
Giang).
Thật ra ở tại ngọn Tử Cái Đỉnh (Zǐ Gài Dǐng ???) thuộc dãy Bàn Sơn (Pan Shan ??)
trong tỉnh Hà Bắc (Hebei ??) giáp ranh với bán đảo Triều Tiên có một ngôi chùa mang
tên Thiếu Lâm, đây mới chính là ngôi chùa Bắc Thiếu Lâm nhưng không có một sư tăng
nào luyện võ xưa nay mà chỉ chuyên chú vào lưu trữ và nghiên cứu Phật giáo.
Do vậy nói đến võ Bắc Thiếu Lâm đó là một khái niệm hết sức mơ hồ vì nó chỉ chung
chung đến các phái võ địa phương trong cộng đồng người Hồi pha trộn với võ Thiếu
Lâm Tung Sơn Hà Nam, trong đó các môn nổi tiếng có thể kể ra như: Tra quyền (Cha
Ch’uan ??), Đàn Thối (Tan Tui ??), Địa Thảng quyền (Di Tang quan ???), Phách quải
quyền (Pi Gua quan ???), Phiên tử quyền (Fānziquán ???), Thông bối quyền (Tong Bei
quan ???), Trốc cước (Chuoi jiao ??), Mê tông quyền (Mi Zong quan ???) còn gọi là
Yến Thanh quyền (Yan qing ch’uan ???), …
Đại biểu xuất sắc nhất của Trường quyền trong thế giới hiện đại là Lý Liên Kiệt sinh
ngày 26 tháng 4 năm 1963 tại thành phố Bắc Kinh (Běijīng ??), năm 15 tuổi năm 1978
đoạt giải vô địch diễn luyện Sáo Lộ (Tao Lu ??) tức diễn quyền của Trường quyền tại
Bắc Kinh sau thời gian khổ luyện từ năm 6 tuổi tại Học Viện Võ Thuật Trung Ương Bắc
Kinh.
5/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
Nam Thiếu Lâm Phúc Kiến
Tại tỉnh Phúc Kiến có đến 3 ngôi chùa Nam Thiếu Lâm tại 3 thành phố khác nhau: Toàn
Châu (Quan zhou ??), Phủ Điền (Putian ??), và Phúc Thanh (Fuqing ??) thuộc thành phố
Phúc Châu (Fuzhou ??).
Các tài liệu cho biết chùa Nam Thiếu Lâm tại thành phố Toàn Châu được xây dựng vào
khoảng năm 611 Công nguyên. Vào năm 907 Công nguyên, Vương Thẩm Tri (Wang
Shenzhi???,862 – 925 ) đã thiêu hủy ngôi chùa Nam Thiếu Lâm Toàn Châu thành bình
địa, khi các nhà sư trong chùa chống lại ách thống trị của Vương. Ngôi chùa Nam Thiếu
Lâm Toàn Châu sau đó được xây dựng lại vào thời nhà Bắc Tống. Vào năm 1236, chùa
Nam Thiếu Lâm Toàn Châu lại bị tiêu hủy lần nữa theo sắc lệnh của các triều vua nhà
Nam Tống. Lần đại nạn bị thiêu hủy lần cuối cùng là vào năm 1763 dưới tay của quan
quân nhà Thanh thời vua Càn Long.
Thông tin thêm: Vương Thẩm Tri (Wang Shenzhi???,862 – 925 ), một người khởi nghĩa
sáng lập nên “Đế Chế Mân Quốc” (?) mà thủ đô là thành phố Phúc Châu (Fuzhou ??)
trong tỉnh Phúc Kiến (Fujian ??) trong suốt thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc (chữ Hán phồn
thể: ????; chữ Hán giản thể: ????; đọc Bính âm: Wǔdài Shíguó, 907-960, dịch nghĩa
sang tiếng Anh: Five Dynasties and Ten Kingdoms) (và cũng là người chịu trách nhiệm
nỗ lực xóa bỏ bộ tộc họ Thẩm – Shen ?). Tỉnh Phúc Kiến thời trước Nhà Đường được
gọi là Mân Nam hay Mân quốc, người Phúc Kiến được gọi là người Mân Việt trong tộc
Bách Việt ở miền Nam Trung Hoa.
Đã có một vài tranh luận nho nhỏ rằng vị trí của ngôi chùa Thiếu Lâm nguyên thủy
thật sự mới là chùa Thiếu Lâm xây trong “khu rừng nhỏ” trên núi “Thiếu Thất” (Shao
Shi Shan ???: Thiếu Thất Sơn) trong dãy Tung Sơn (Songshan ??) nên mới gọi là Thiếu
Lâm tại huyện Đăng Phong (Deng Feng shi ???- Đăng Phong Thị ) thuộc tỉnh Hà Nam
(Heinan hay Henan ??) về phía Bắc Trung Quốc bên trên sông Dương Tử (Trường
Giang). Khi ngôi chùa Thiếu Lâm Tung Sơn di chuyển về phương Nam với các nhà sư
Thiếu Lâm, dù vậy, khi đó những cuộc tranh cãi bắt đầu. Một số tranh luận cho rằng
chùa Nam Thiếu Lâm Phúc Kiến đã từng tồn tại, nhưng các tài liệu nghiên cứu Khảo Cổ
Học và Lịch Sử cho biết rằng có 3 vị trí khác nhau có những dấu vết của Thiếu Lâm:
chùa Nam Thiếu Lâm Phủ Điền Phúc Kiến (được xây vào năm 557 Công nguyên), chùa
Nam Thiếu Lâm Toàn Châu Phúc Kiến (được xây vào năm 874 - 879 Công nguyên), và
chùa Nam Thiếu Lâm Phúc Thanh Phúc Châu Phúc Kiến (mà ngày khởi công xây dựng
vẫn chưa ai biết, nhưng được xác định vào khoảng thời gian nào đó vào thời nhà Tống).
Chú thích thêm:
Theo như tài liệu của các phái võ Không Thủ Đạo Bạch Hạc (là thủy tổ của các môn
Không Thủ Đạo Nhật Bản ngày nay) tại đảo quốc Okinawa thì chùa Nam Thiếu Lâm tại
thành phố Phủ Điền mới thật sự là chùa Nam Thiếu Lâm.
6/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
Các Tài liệu của các phái võ miền Nam Trung Hoa như Bạch Mi quyền (Bak Mei kuen,
Bai Mei Chuan), Vịnh Xuân quyền (Wing Chun kuen, Yong Chun quan), Hồng Gia
quyền (Hung Ga Kuen), Phúc Kiến Vĩnh Xuân Bạch Hạc quyền (Fukien Yong Chun
Bai He quan) thì lại cho rằng chùa Nam Thiếu Lâm tại thành phố Toàn Châu chính xác
hơn.
Các nhà khảo cổ học và các học giả Trung Hoa thì khẳng định chùa Nam Thiếu Lâm tại
thành phố Phúc Thanh mới chính là chùa Nam Thiếu Lâm thật sự.
Tuy nhiên, một điều chắc chắn nhất theo dân gian và các tài liệu sử học cho biết thành
phố Toàn châu tỉnh Phúc Kiến xưa nay vốn là một trong những trung tâm võ thuật lớn ở
Trung Hoa chứ không phải như nhiều tài liệu của một số chi lưu Karate và Vĩnh Xuân
quyền cho rằng chùa Nam Thiếu Lâm tại Phủ Điền (Bồ Điền) có Vĩnh Xuân Đường hay
Cung Vĩnh Xuân (Evergreen Hall) mới chính là nơi phát tích võ thuật miền Nam Trung
Hoa và Vịnh Xuân quyền. (xem Sự liên hệ giữa Thiếu Lâm Quyền và Thái Cực Quyền,
Jacques Nguyen Qui phía dưới mục tài liệu tham khảo)
Dấu vết còn sót lại xa xưa của chùa Nam Thiếu Lâm Toàn Châu là kỹ thuật Kiều thủ
trong bài quyền nổi tiếng Công (Cung) Tự Phục Hổ Quyền của Nam Thiếu Lâm mà
Hồng Gia quyền còn lưu giữ và trong bộ quyền phổ Nam Thiếu Lâm Toàn Châu.
Sau này để cho dễ hiểu người Trung Hoa đã gọi các môn võ nằm phía dưới sông Trường
Giang (Dương Tử Giang) từ tỉnh Phúc Kiến vùng Mân Nam xuống vùng Giang Tô,
Giang Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông và Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam là khu vực mà
tính chất vật thể - ý thức hệ gắn liền với tính chất quyền pháp trên địa bàn này là Nam
quyền phát âm theo âm Quan Thoại (tiếng Phổ Thông) được Latin hóa là Nản Shàolỉn
Chuan (Nam Thiếu Lâm quyền), âm Quảng Đông gọi tắt là Nàam Kuèn (Nam quyền)
đều có xuất xứ từ võ công của Nam Thiếu Lâm Phúc Kiến.
Võ thuật Nam Thiếu Lâm ở tỉnh Phúc Kiến vùng Mân Nam xuất hiện rất sớm vào
khoảng thời gian từ gần cuối triều nhà Đường (618–690 Công nguyên) và nhà Tống
(960–1279) là đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ ngang thời với võ thuật Thiếu Lâm. Võ
phái Karate ở đảo quốc Okinawa xuất phát từ Nam Thiếu Lâm Phúc Kiến giải thích
trong chữ Karate thì Kara nghĩa là nhà Đường, te trong tiếng Nhật có nghĩa là Thủ tức
là đòn tay không, võ tay không xuất hiện từ thời nhà Đường, do vậy Karate có 2 nghĩa
là Đường Thủ Đạo và Không Thủ Đạo. Tại bán đảo Triều Tiên cũng lưu truyền môn võ
tay không với cùng tên gọi là Đường Thủ Đạo mà tiếng Triều Tiên phát âm là Tang Su
Do.
Lịch sử Thiếu Lâm Quyền Tung Sơn còn cho biết kể từ triều nhà Minh (1368–1644),
nhà Thanh (1644–1911) trở đi võ thuật Thiếu Lâm đã vượt sông Trường Giang (Dương
Tử Giang) tràn xuống miền Nam Trung Hoa bắt đầu từ tỉnh Phúc Kiến tới Quảng Đông
gây ra ngộ nhận nhiều điều giữa võ thuật Thiếu Lâm và Nam Thiếu Lâm.
7/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
Kỹ thuật chủ yếu trong Nam Thiếu Lâm Phúc Kiến và các hệ Nam Quyền (đều xuất phát
từ Nam Thiếu Lâm Phúc Kiến) là kỹ pháp Kiều Thủ ? ? - ?? (âm Quảng Đông đọc là
Kìu Sẩu, dịch nghĩa sang tiếng Anh là the Bridge Hand Techniques). Kiều Thủ là đoạn
từ cùi chỏ cánh tay đến cổ tay.
Trong Hồng Gia Quyền, Bạch Mi quyền, Vịnh Xuân quyền đều luôn dùng chữ Kiều
để chỉ các đòn tay (Thủ pháp) có lẽ do vùng miền Nam Trung Hoa (Phúc Kiến, Quảng
Đông) sông ngòi rất nhiều, thậm chí trong các môn phái Karate tại đảo quốc Okinawa
xưa kia hay dùng chữ Ryu để chỉ môn phái phân nhánh, chữ Ryu ? trong tiếng Nhật có
nghĩa là Lưu (Liu) trong tiếng Hán và dịch nghĩa sang tiếng Việt là Chảy, Lưu đây nghĩa
là Chi Lưu (phân nhánh) như tiếng Nhật là Goju Ryu (Cương Nhu Lưu phái) của Chōjun
Miyagi ?? ?? (25-04-1888 – 08-10-1953) và Gogen Yamaguchi ???? (20/10/1909 - 20
/05/1989), Go Ryu (Cương Lưu phái) của Masutatsu Oyama ???? (27/07/1923 – 26/04/
1994), Shotokan Ryu (Tùng Đạo Quán Lưu phái) của giáo sư Gichin Funakoshi ?? ??
(10-11-1868 – 26-04-1957).
Karate ở Okinawa và Nhật Bản có nguồn gốc từ Karate Hakutsuru nghĩa là Không Thủ
Đạo Bạch Hạc Phái mà thật ra chính là Phúc Kiến Vĩnh Xuân Bạch Hạc quyền truyền
bá sang Okinawa vào khoảng thế kỷ 15 -16.
Nam Thiếu Lâm Phúc Kiến và các hệ Nam Quyền vốn chủ trương Cương nhiều hơn
Nhu, ngoại trừ Phúc Kiến Vĩnh Xuân Bạch Hạc quyền, Vịnh Xuân quyền và Nga Mi
quyền ??? ở Tứ Xuyên. Trong khi Thiếu Lâm Quyền vốn chủ Cương Nhu phối triển.
Các bộ quyền của Nam Thiếu Lâm (hay Nam Quyền) thường dùng 2 thế tấn căn bản
trong các bài quyền là Tứ Bình Bát Phân (Sei Ping Baat Fahn ????) còn gọi là Tứ Bình
Mã (Sei Ping Ma ???) tức là Trung Bình Tấn, và thế tấn thứ hai là Nhị Tự Kiềm Dương
Mã (Yee Gee Kim Yeung Ma – Yih Jih Kìhm Yèuhng Máh ????? – ?????) gồm Đại
Kiềm Dương Mã ???? và Tiểu Kiềm Dương Mã ????.
Trong Nam Quyền (Hồng Gia Quyền, Bạch Mi Quyền, Vịnh Xuân Quyền) thường dùng
chữ Kiều Mã ?? để nhấn mạnh tầm quan trọng của Kiều Thủ và Mã Bộ khi giao thủ với
đối phương không cho đối phương Niêm Kiều, Triệt Kiều, Phá Mã.
Câu nói nổi tiếng trong Hồng Gia quyền nhấn mạnh tầm quan trọng của Kiều Mã như
sau: Ổn Mã Ngạnh Kiều ????, Trường Kiều Đại Mã ????, Đoản Kiều Tiểu Mã ????, tạm
dịch là Ngựa Vững Cầu Cứng, Ngựa Lớn Cầu Dài, Ngựa Nhỏ Cầu Ngắn, nghĩa là bộ
tấn vững chãi đòn tay rắn chắc, đòn tay dài với bộ tấn rộng thấp, đòn tay ngắn với bộ
tấn nhỏ hẹp và cao (Cao Mã).
Do sử dụng chủ yếu là tay khi công thủ nên nguyên tắc chiến đấu pháp được gói gọn
trong câu quyết nổi tiếng của Hồng Gia quyền Xuyên Kiều Tranh Mã Xích Thân Trửu
???????, nghĩa là chủ về lối đánh trụ bộ (một chỗ) cận chiến và nhập nội nhiều hơn,
8/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
Xuyên Kiều nghĩa là xuyên tay và len tay vượt trên tay đối phương, Tranh Mã nghĩa là
phải dùng chân nêm chặt bộ vị (thế tấn) của đối phương, Xích Thân Trửu nghĩa là Thân
và Cùi Chỏ (Trửu) phải luôn áp sát đối phương.
Đặc điểm của Nam Quyền (Hồng Gia Quyền, Bạch Mi Quyền) là thường hay giậm đạp
gót chân xuống đất rồi thét lớn khi phóng quyền xuất kình, thế quyền tuôn ra ào ạt như
thác lũ mà người Trung Hoa gọi là Dĩ Thanh Trợ Lực ???? nghĩa là hét lớn để tạo thêm
sức mạnh và khí thế.
Khi chùa Nam Thiếu Lâm ở Toàn Châu tỉnh Phúc Kiến bị hỏa thiêu dưới bàn tay tàn
bạo của quan quân nhà Thanh, có 5 người đệ tử cuối cùng xuất sắc nhất của Thiếu Lâm
Nam Phái Phúc Kiến (là một trong những vị tiền bối xuất sắc sáng lập ra Nam Quyền
Thiếu Lâm - truyền dạy) trốn khỏi chùa.
Do ngộ nhận vụ hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự là nạn kiếp của chùa Thiếu Lâm Tung Sơn Hà
Nam mà sau này có những truyền thuyết ngụy tạo về lịch sử võ thuật Thiếu Lâm.
5 vị cao đồ xuất sắc của Nam Thiếu Lâm sống sót và trốn thoát sau vụ hỏa thiêu Nam
Thiếu Lâm Toàn Châu Phúc Kiến là:
Ngũ Mai lão ni sư thái (chữ Hán: ? ? ? ?, phiên âm Latin: Ng Mui Si Tai hay Wu Mei
Shitai)
Bạch Mi Đạo Nhân (chữ Hán: ? ? ? ?, phiên âm Latin: Bai Mei Dao Ren)
Chí Thiện thiền sư (chữ Hán: ? ? ? ?, phiên âm Latin: Jee Sin Sim See)
Phùng Đạo Đức (chữ Hán: ? ? ?, phiên âm Latin: Fung Do Duk hay Fung To Tak)
Miêu Hiển (chữ Hán: ? ?, phiên âm Latin: Miu Hin hay Mew Hing) là cha của Miêu
Thúy Hoa (chữ Hán: ? ? ?, phiên âm Latin: Miu Tsui Fa), ông ngoại của Phương Thế
Ngọc (chữ Hán: ???, phiên âm Latin: Fong Sai Yuk)
Theo Diệp Chuẩn, căn cứ vào tài liệu Trung Hoa Hí Khúc Sử (lịch sử kịch nghệ cổ
truyền Trung Hoa), Ngũ Mai và Nghiêm Vịnh Xuân chỉ là nhân vật hư cấu trong truyền
thuyết dân gian, nhân vật sáng tổ của Vịnh Xuân quyền là Trương Thủ Ngũ còn gọi là
Than Thủ Ngũ nổi tiếng về Thiếu Lâm quyền với cú đấm tam xung chùy và kỹ thuật
than thủ.
Khang Hy và Càn Long là 2 vị Hoàng Đế nhà Thanh rất quí mến và ái mộ chùa Thiếu
Lâm Tung Sơn, rất thích học võ thuật Thiếu Lâm, nên câu chuyện trên chỉ là bịa đặt
xuyên tạc không đúng với sự thật lịch sử đã diễn ra.
9/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
Chùa Nam Thiếu Lâm ở thành phố Toàn Châu tỉnh Phúc Kiến bị thiêu hủy 2 lần chính
yếu: lần thứ nhất là vào năm Ung Chính thứ 2 tức năm 1723 Tây lịch do Ung Chính
đế ra lệnh, sau đó Chí Thiện Thiền Sư đã tìm cách xây lại, lần thứ hai và cũng là lần
sau cùng bị thiêu hủy tận diệt là vào năm Càn Long thứ 28 tức năm 1763 do Càn Long
đế ra lệnh và cấm tiệt xây dựng lại vĩnh viễn do vậy sự kiện này đã là mầm mống cho
các phái võ miền Nam Trung Hoa sau này xuất hiện như: Bạch Hạc quyền tại địa hạt
Vĩnh Xuân thuộc tỉnh Phúc Kiến, Bạch Mi quyền tại thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh
Quảng Đông, Vịnh Xuân quyền tại thành phố Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, Hồng
Gia quyền của Hồng Hy Quan tại khắp tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Bạch Hổ Phái
của Phùng Đạo Đức, Thiếu Lâm Thái Gia của Thái Phúc (Choi Fook ??) và Thái Cửu
Nghi (Choi Kau-Yee ???), Thiếu Lâm Lưu gia của Lưu Tam Nhãn (Lau Sam Ngan ??
? ), Thiếu Lâm Lý gia của Lý Hữu Sơn (Lee Yau-San ??? ), Thiếu Lâm Mạc gia của
Mạc Thanh Kiều (Mok Ching Kiu ??? ) là nữ nhân, Thái Lý Phật của Trần Hưởng (Chan
Heung ??) ở Tân Hội (Sun Wui, Xun Hui ??) tỉnh Quảng Đông, Thiếu Lâm Trung Ngoại
Châu Gia quyền của Châu Long (Jow Lung ? ?) cũng tại Tân Hội tỉnh Quảng Đông
cùng 4 người em ruột là Châu Hiệp (Jow Hip ??), Châu Hải (Jow Hoy ?? ), Châu Điền
(Jow Tin ?? ), Châu Bưu (Jow Biu ??), Thiếu Lâm Phật gia quyền ở Vân Nam và Quảng
Đông, ...
Trên thực tế võ Thiếu Lâm nguyên thủy có nguồn gốc từ Tung Sơn thuộc huyện Đăng
Phong tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) mới là chính thống khởi nguyên võ công Thiếu Lâm
và không hề có tục lệ nhận đệ tử tục gia vào chùa truyền võ rồi cho rời chùa xuống
núi, hành động này chỉ có ở chùa Nam Thiếu Lâm Phúc Kiến với danh tiếng mỗi đệ tử
muốn rời chùa phải qua 36 quan ải chiến đấu với 18 (có thuyết nói 36) tượng đồng La
Hán (La Hán Đồng Nhân) làm cho biết bao thế hệ võ thuật say mê võ công Thiếu Lâm
cứ tưởng đấy là truyền thuyết có thật tại chùa Thiếu Lâm Tung Sơn. Truyền thuyết về
những bức tượng La Hán Đồng Nhân này được khẳng định trong một tài liệu kỹ thuật
quân sự trung cổ vào thời nhà Minh tên là Võ Bị Chí (Wubishi ??? ) tiếng Nhật phiên
âm là Bubishi được lưu giữ trong phái Vĩnh Xuân Phúc Kiến Bạch Hạc quyền và trường
phái Hakutsuru Karate (Không Thủ Đạo Bạch Hạc) của Đại Sư Hohan Soken là truyền
nhân chính thống đã được ghi vào sách kỷ lục Guiness về kỳ tích diễn quyền trên một
tấm ván mỏng thả trên mặt nước. Phái Không Thủ Đạo Bạch Hạc có nguồn gốc từ Bạch
Hạc quyền chính là thủy tổ của tất cả các hệ phái Không Thủ Đạo ngày nay.
Tại chùa Thiếu Lâm Tung Sơn Hà Nam không hề có một sự khẳng định hay một dấu vết
nào nhắc đến niềm tự hào về truyền thuyết những tượng đồng La Hán cả và cũng không
có một thư tịch nào khẳng định chùa đã từng có chính sách nhận đệ tử tục gia vào để
truyền thụ võ công rồi cho hạ sơn.
Câu chuyện về 36 quan ải tại chùa Nam Thiếu Lâm ở Phúc Kiến với các bức tượng đồng
nhân La Hán đã được đạo diễn của hãng phim Thiệu Thị (Shaw Brothers) là Lưu Gia
Lương (Liu Chia Liang, Lau Kar Leung ???) đồng thời cũng là võ sư và là truyền nhân
của Hồng Gia quyền dựng thành một bộ phim nổi tiếng vào tháng giêng năm 1978 mang
10/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
tựa đề Thiếu Lâm 36 Quan ải (The 36 Chambres of Shaolin) với diễn viên chính là Lưu
Gia Huy (Liu Chia Hui, Lau Kar Fei, Gordon Liu ???).
Lưu Gia Lương đã từng đạo diễn rất nhiều phim võ thuật Hồng Kông chung với các vị
đạo diễn nổi tiếng của Hong Kong như La Duy, Trương Triệt tại phim trường Thiệu Thị
qua các bộ phim như: Hồng Hy Quan và Phương Thế Ngọc (tháng giêng năm 1974),
Hoàng Phi Hồng và Lục A Thái (năm 1976), Thiếu Lâm 36 Quan ải (tháng giêng năm
1978), Túy Hầu (Khỉ Say) (tháng giêng năm 2001), Thiếu Lâm Hồng Gia quyền (năm
1975)...
Trên thực tế vua Khang Hy nhà Thanh là ông nội của vua Càn Long, cả 2 người đã có
công bỏ tiền của ra xây lại chùa Thiếu Lâm Tung Sơn cho rộng rãi hơn, tấm biển Thiếu
Lâm Tự ngày nay tại cổng chính trước chùa chính là bút tích thư pháp của Khang Hy và
Càn Long đã viếng thăm Tung Sơn Thiếu Lâm Tự vào năm Càn Long thứ 15 tức năm
1750 Tây lịch.
Sở dĩ vua Càn Long cho lệnh đốt chùa Nam Thiếu Lâm tại thành phố Toàn Châu tỉnh
Phúc Kiến do chùa này là căn cứ địa của phong trào Phản Thanh Phục Minh tại miền
Nam Trung Hoa.
Do vậy khi nói đến chùa Thiếu Lâm tại Trung Quốc thường có khái niệm chùa Nam
chùa Bắc, chùa Nam chính là Nam Thiếu Lâm Tự tại Phúc Kiến (có 3 chùa Nam Thiếu
Lâm Phúc Kiến: ở Toàn Châu, Phủ Điền và Phúc Thanh), chùa Bắc chính là Hà Nam
Tung Sơn Thiếu Lâm tự và Hà Bắc Bàn Sơn Tử Cái đỉnh Thiếu Lâm tự.
Tài liệu này được viết ra với mục đích chỉ ra đặc trưng của một môn võ đã bị chìm tên
vào quên lãng là Nam Thiếu Lâm Phúc Kiến với kỹ thuật chính yếu là phát huy tối đa
hệ thống Kiều Thủ và Mã Bộ mà ngày nay kỹ thuật này được biết đến qua 3 hệ phái
phân lưu lớn từ đây: Hồng Gia quyền, Bạch Mi quyền, Vịnh Xuân quyền. Điều này càng
được chứng minh trong các bộ quyền có các tên thế của các đòn tay đều dùng chữ Kiều
và Mã mà ta rất khó tìm thấy trong các hệ phái võ Thiếu Lâm khác ở miền Bắc Trung
Hoa và võ Thiếu Lâm Tung Sơn Hà Nam.
Tài liệu tham khảo chính về kỹ thuật Kiều thủ Nam Thiếu Lâm
Nam Quyền Toàn Thư – nguyên tác Trung văn Quyền Sư Tiến sĩ Trương Tuấn Mẫn -
bản dịch Việt ngữ của dịch giả Thiên Tường, nhà xuất bản Mũi Cà Mau.
Nam Thiếu Lâm, bản dịch của Hồ Tiến Huân, nhà xuất bản Thể Dục Thể Thao Hà Nội.
Thuật ngữ Kiều thủ Vịnh Xuân quyền
Sự liên hệ giữa Thiếu Lâm Quyền và Thái Cực Quyền, Jacques Nguyen Qui
11/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
Trửu pháp (??) - Phép đánh cùi chỏ
Đây là phép đánh cùi chỏ trong Bạch Mi quyền và Vịnh Xuân quyền.
Trong phép đánh cùi chỏ, Thiếu Lâm quyền không cho phép đánh cùi chỏ cao quá vai,
do vậy cùi chỏ luôn kẹp nách sau khi tung đòn. Bạch Mi và Vịnh Xuân xuất phát từ
Thiếu Lâm quyền cũng không đi ra ngoại lệ. Bảy kỹ thuật cùi chỏ nằm rải rác trong cả
ba quyền sáo căn bản của môn phái Vịnh Xuân, chẳng hạn các kỹ thuật Bình Trửu, Hậu
Trửu nằm trong quyền sáo sơ cấp Tiểu Niệm Đầu, kỹ thuật Lan Thủ nằm trong quyền
sáo trung cấp Tầm Kiều và những kỹ thuật khác nằm trong quyền sáo cao cấp Tiêu Chỉ.
Cát Trửu ( Ge Jarn ?? ) (cắm chỏ) dùng cùi chỏ đánh từ trên đầu xuống. Cát Trửu là một
đòn cùi chỏ đánh xuống từ một tư thế cao, cắt thẳng vào mục tiêu thường là đầu của đối
thủ.
Cát Trửu còn được gọi là Đỉnh Trửu (Ding Jarn ?? ) (cắm chỏ).
Quải Trửu (Guai Jarn ?? ) (gánh chỏ) tư thế giống Bãi Trửu (Đáng Trửu) giống như đang
gánh một vật trên vai, cũng có thể là đòn cùi chỏ thúc ngang gọi là Bình Trửu hay Bách
Trửu. Quải Trửu là một đòn cùi chỏ đánh theo đường chéo và cong, bắt đầu từ mặt suốt
xuống phần giữa thân người đối thủ mà chém xả xuống hoặc đánh chéo từ dưới lên như
một nhát dao. Mục tiêu của đòn này rất rộng, gồm trán, mặt, cổ, xương cổ, vùng ngực
đối thủ. Hiệu lực của Quải Trửu cao về cả công lẫn thủ, có thể giúp hóa giải dễ dàng
một đòn chẹn cổ từ trước mặt.
Quải Trửu đánh ở vị trí thấp cắt ngang ngực và hông tạt vào là Giác Trửu (Gok Jarn ??
) (cắt chỏ ngang).
Bãi Trửu (Baai Jarn ?? ) dùng cùi chỏ đánh xéo. Bãi Trửu nhắm dùng cùi chỏ chặt ngang
vào mặt đối thủ. Đòn này rất đắc dụng để chống một đối thủ muốn ôm chầm lấy bạn
trong một khoảng trống hẹp. Đòn có thể tung ra bằng cả hai tay như một đòn kép. Khi
tung đòn, cánh tay trước ở thế gập thẳng góc với cánh tay trên và dùng một động tác vặn
hông để đưa cùi chỏ vào tầm trung đòn. Nếu mục tiêu là một bên đầu đối thủ có thể sử
dụng tay kia nắm đầu đối thủ lại khi đòn cùi chỏ tung ra từ phía ngang hông.
Trong Bạch Mi quyền, Bãi Trửu của Vịnh Xuân được gọi bằng tên Đáng Trửu (Dang
Jarn ?? ) (gánh chỏ) giống như tư thế đang quải (gánh) một vật trên vai.
Lan Thủ (Laan Sau ??/??) gập gắp cùi chỏ để đánh bằng cánh tay trước. Lan Thủ tuy là
xếp vào kỹ thuật đánh cùi chỏ nhưng chỉ sử dụng cánh tay trước để đập mạnh bàn tay
vào đầu, cổ ngực hay đối thủ. Khi tung đòn này, cùi chỏ được gập gắt lại cùng với động
tác vặn hông cực gắt để tạo ra một lực xoắn lớn.
12/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
Cách đánh cùi chỏ trong kỹ thuật Lan Thủ gọi là Phê Trửu (Pie Jarn ?? ) (tát chỏ từ
ngoài vào nằm ngang vị trí đầu, cổ), có thể dùng kỹ thuật này niêm chỏ đối phương.
Bình Trửu (Ping Jarn ?? ) dùng cùi chỏ tạt ngang, thúc ngang vào bụng, ngực khi thân
và vai đánh áp sát (Bích Đả ??) đối phương. Bình Trửu được phóng ra khi cánh tay ở
vị thế ngang nhắm vào những phần mềm như yết hầu, ngực, bụng. Đòn này được coi là
một đòn cùi chỏ hiểm hóc.
Còn gọi là Bách Trửu (Bik Jarn ?? ) trong Bạch Mi quyền.
Hậu Trửu (Hau Jarn ?? ) đòn cùi chỏ đánh về phía sau. Hậu Trửu cũng được coi là một
đòn cùi chỏ hiểm hóc và ác liệt không thua Bình Trửu. Hậu Trửu nhắm vào một đối thủ
ở phía sau và dùng mút cùi chỏ làm khí giới trong khi nắm đấm xoay lên trên (đánh thốc
ra phía sau lưng từ dưới lên).
Trực Lạc Trửu (Zik Lok Jarn ??? ) đánh bằng cùi chỏ cắm thẳng đứng thốc xuống hơi
giống Cát Trửu. Trực Lạc Trửu là một đòn đánh ở tầm cực gần hoặc trong tình thế khẩn
cấp tương tự như lúc đối thủ liều lĩnh lao thẳng vào mình. Trực Lạc Trửu đánh thốc
xuống từ tư thế cùi chỏ thẳng đứng nhắm vào đỉnh cột sống đối thủ và sử dụng mút cùi
chỏ.
Trực Lạc Trửu đánh cắm xuống ra phía sau là Áp Trửu (Ngat Jarn ?? ) (đè chỏ) hay Sừ
Trửu (Chu Jarn ?? ) (bửa chỏ).
Một số kỹ thuật Kiều Thủ phổ biến trong Vịnh Xuân quyền
Lưu ý: có nhiều lưu phái Vịnh Xuân quyền có các cách diễn giải khác nhau đối với cùng
một thao tác kỹ pháp, ví dụ như:
1. động tác đè tay hay ấn tay được diễn giải thành 6 tên khác nhau là Trất thủ, Khấm
thủ, Nại thủ, Án thủ, Chẩm thủ, Trầm thủ;
2. động tác dùng cạnh bàn tay chém gạt mạnh hay thọc thẳng vào mục tiêu được diễn
giải thành 2 tên khác nhau là Quát thủ, Sạn thủ và cùng được dịch nghĩa sang tiếng Anh
là Shaving-hand hay Scraping-hand;
3. động tác dùng lưng cổ tay ngoài nâng lên đỡ gạt được diễn giải thành Đề thủ, Đỉnh
thủ (Hạc Đỉnh thủ)
4. động tác dùng cạnh bàn tay chém mạnh vào yết hầu (cổ họng) được diễn giải thành
Tỏa Hầu thủ, Tiêu thủ (Phiêu thủ), Sát Cảnh Thủ.
5. động tác xoay tròn cổ tay hay cùi chỏ tay được diễn giải thành Khuyên thủ, Quyển
thủ, trong chữ Hán âm Khuyên và Quyển đọc giống nhau là quān/ quán ? theo âm Quan
13/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
Thoại (nếu phiên ra theo âm của chữ Latin đọc là Chian), đọc theo âm Quảng Đông
được Latin hóa là Huen hay Huyn.
6. động tác đỡ chặn tay đối phương được diễn giải thành Phong thủ, Lan thủ đều có ý
nghĩa giống nhau.
7. động tác dùng tay kéo cổ đối phương được diễn giải thành Trì Cảnh thủ, Phan Cảnh
thủ đều là một nghĩa.
8. động tác phẩy hay ve vẩy cánh tay và cổ tay khi tấn công vào đối phương được diễn
giải thành Sủy thủ, Đoái thủ, Phất thủ(thấy rỗ nhất trong Sil Nim tau dòng Diệp Vấn).
9. động tác đưa tay ra thăm dò nội kình của đối phương được diễn giải thành Tầm Kiều,
Lao thủ, Vấn thủ.
10. động tác Cổn thủ, Khổn thủ và Bàn thủ có điểm giống nhau khi thực hành động tác
vì đều xoay khớp cùi chỏ.
11. động tác dùng tay ngăn chặn đòn tay của đối phương được diễn giải thành Lan thủ,
Phong thủ.
12. Vấn thủ: tay đưa tới trước tiếp xúc với đòn địch để hất qua bên, thường dùng hóa
giải những thế từ trên đánh xuống, trong bài Mộc Nhân(Dòng Diệp Vấn), tay chém vào
nách địch là Vấn thủ, trong thực tế là chém vào cổ địch.
13. Sạn thủ: thế giống như Hoành Chưởng, nhưng đánh bằng cạnh bàn tay.
14. Tỏa Hầu thủ: có chi nhánh Vịnh Xuân có thế này là bóp cổ địch nhân.
15. Quát thủ: là đỡ xuống dưới và ra ngoài, tên khác là Cảnh thủ.
16. Cổn thủ: tay trên là Than thủ, tay dưới là Hạ Bàng thủ, gọi là Khổn thủ là sai, vì
Khổn là trói, trong danh từ võ thuật, Khổn chỉ những thế dùng để trói tay địch nhân khi
nhập nội.
17. Thoát thủ: còn gọi là Đoái thủ, tay mình bị chụp, tay kia dùng hất ra, mấy thế cuối
của mấy bài Vịnh Xuân có thế chót trước khi Khuyên thủ, là Thoát thủ (chém 2 tay ra
liên tục).
18. Trầm thủ, Trất thủ, Khấm thủ đều là thế ấn tay địch xuống nhưng mỗi thế có công
dụng đặc biệt.
19. Tiêu chỉ, Tiêu thủ: xỉa đầu ngón tay tới nhắm vào cổ họng, mắt.
14/19
Kỹ thuật Vịnh Xuân quyền
20. Tầm kiều: thăm dò kình lực địch nhân bằng cách đưa tay tìm tay địch (danh từ miền
Bắc là Tiếp thủ), còn Lao thủ đưa 2 tay nâng lên, giống như Thác thủ trong bài Mộc
Nhân.
21. Bàn thủ: khi mới bắt tay vào Song Li thủ (Niêm thủ, Khuyên thủ), 2 tay mình liền
dính với 2 tay địch, chuyển động từ Phục thủ-Than thủ qua Phục thủ-Bàng thủ thì gọi là
Bàn thủ (quay cánh tay).
22. Sát Cảnh thủ: chém sấp cạnh bàn tay vào cổ địch nhân.
23. Bão Bài Chưởng: giống Phá Bài Chưởng của Hồng gia, còn gọi là Hồ Điệp Chưởng.
Chú giải: Danh từ Kiều Thủ trong ngôn ngữ Trung Hoa được dịch thành 2 thuật ngữ:
Bridge Hand và Bridge Arm. Thật ra dịch là Bridge Arm thì đúng hơn vì Kiều Thủ đây
là ám chỉ chủ yếu từ khớp xương cùi chỏ đến cổ tay nên phải dịch là Arm nghĩa là phần
Cẳng tay, trong khi Hand trong tiếng Anh tương đương tiếng Trung Hoa là Chưởng
nghĩa là bàn tay, nếu dịch Bridge Hand thì phải gọi là Kiều Chưởng mới đúng, nhưng
Thủ trong tiếng Trung Hoa lại vừa có nghĩa là cẳng tay và cả bàn tay.
Sau đây là bảng liệt kê danh mục kỹ thuật Kiều thủ (Kìu Sẩu / Bridge-arms techniques /
Bridge-hand techniques) trong Vịnh Xuân quyền:
15/19