Toán cao cấp a2

 • 126 trang
 • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 126 trang

Nội dung text: Toán cao cấp a2

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
===== =====
SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
TOÁN CAO CẤP (A2)
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2006
Giới thiệu môn học
0. GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1. GIỚI THIỆU CHUNG:
Toán cao cấp A1, A2, A3 là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên
các nhóm ngành toán và nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Nội dung của toán cao
cấp A1, A3 chủ yếu là phép tính vi tích phân của hàm một hoặc nhiều biến, còn
toán cao cấp A2 là các cấu trúc đại số và đại số tuyến tính. Có khá nhiều sách giáo
khoa và tài liệu tham khảo viết về các chủ đề này. Tuy nhiên với phương thức đào
tạo từ xa có những đặc thù riêng, đòi hỏi học viên làm việc độc lập nhiều hơn, do
đó cần phải có tài liệu hướng dẫn học tập thích hợp cho từng môn học. Tập tài liệu
hướng dẫn học môn toán cao cấp A2 này được biên soạn cũng nhằm mục đích
trên.
Tập tài liệu này được biên soạn theo chương trình qui định năm 2001 của Học
viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Nội dung của cuốn sách bám sát các giáo
trình của các trường đại học kỹ thuật, giáo trình dành cho hệ chính qui của Học
viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông biên soạn năm 2001 và theo kinh nghiệm
giảng dạy nhiều năm của tác giả. Chính vì thế, giáo trình này cũng có thể dùng làm
tài liệu học tập,tài liệu tham khảo cho sinh viên của các trường, các ngành đại học
và cao đẳng.
Giáo trình được trình bày theo cách thích hợp đối với người tự học, đặc biệt
phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo từ xa. Trước khi nghiên cứu các nội dung chi
tiết, người đọc nên xem phần giới thiệu của mỗi chương để thấy được mục đích ý
nghĩa, yêu cầu chính của chương đó. Trong mỗi chương, mỗi nội dung, người đọc
có thể tự đọc và hiểu được cặn kẽ thông qua cách diễn đạt và chứng minh rõ ràng.
Đặc biệt bạn đọc nên chú ý đến các nhận xét, bình luận để hiểu sâu hơn hoặc mở
rộng tổng quát hơn các kết quả. Hầu hết các bài toán được xây dựng theo lược đồ:
đặt bài toán, chứng minh sự tồn tại lời giải bằng lý thuyết và cuối cùng nêu thuật
toán giải quyết bài toán này. Các ví dụ là để minh hoạ trực tiếp khái niệm, định lý
hoặc các thuật toán, vì vậy sẽ giúp người đọc dễ dàng hơn khi tiếp thu bài học. Sau
các chương có phần tóm tắt các nội dung chính và cuối cùng là các câu hỏi luyện
tập. Có khoảng từ 30 đến 40 bài tập cho mỗi chương, tương ứng vói 3 -5 câu hỏi
cho mỗi tiết lý thuyết. Hệ thống câu hỏi này bao trùm toàn bộ nội dung vừa được
học. Có những câu kiểm tra trực tiếp các kiến thức vừa được học nhưng cũng có
những câu đòi hỏi học viên phải vận dụng một cách tổng hợp và sáng tạo các kiến
5
Giới thiệu môn học
thức để giải quyết. Vì vậy việc giải các bài tập này giúp học viên nắm chắc hơn lý
thuyết và kiểm tra được mức độ tiếp thu lý thuyết của mình.
Các bài tập được cho dưới dạng trắc nghiệm khách quan, đây là một phương
pháp rất phù hợp với hình thức đào tạo từ xa. Học viên có thể tự kiểm tra và đối
chiếu với đáp án ở cuối sách. Tuy nhiên phương pháp trắc nghiệm cũng có những
mặt hạn chế của nó, chẳng hạn phương pháp này không thể hiện được khả năng
trình bày kết quả, khả năng lập luận, mà đây là một trong những yêu cầu chính của
việc học toán. Một bài toán có thể giải cho đúng kết quả nhưng cách giải sai thậm
chí sai cả về bản chất. Hai lần sai dấu trừ biến thành dấu cộng và cho kết quả đúng
nhưng thực chất là sai. Mặt khác có thể giải bài toán trắc nghiệm bằng cách thử các
trường hợp và loại trừ, nhưng cách làm này khá tiêu cực. Để khắc phục những hạn
chế của phương pháp kiểm tra trắc nghiệm chúng tôi khuyên người đọc nên tự giải
quyết các bài toán theo phương pháp tự luận, sau đó mới đối chiếu với các trường
hợp a, b, c, d để chọn phương án đúng.
Giáo trình gồm 7 chương tương ứng với 4 đơn vị học trình (60 tiết):
Chương I: Lô gích toán học, lý thuyết tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số.
Chương II: Không gian véc tơ.
Chương III: Ma trận.
Chương IV: Định thức.
Chương V: Hệ phương trình tuyến tính
Chương VI: Ánh xạ tuyến tính.
Chương VII: Không gian véc tơ Euclide và dạng toàn phương.
Ngoài vai trò là công cụ cho các ngành khoa học khác, toán học còn được
xem là một ngành khoa học có phương pháp tư duy lập luận chính xác chặt chẽ. Vì
vậy việc học toán cũng giúp ta rèn luyện phương pháp tư duy. Các phương pháp
này đã được giảng dạy và cung cấp từng bước trong quá trình học tập ở phổ thông,
nhưng trong chương I các vấn đề này được hệ thống hoá lại. Nội dung của chương
I được xem là cơ sở, ngôn ngữ của toán học hiện đại. Một vài nội dung trong
chương này đã được học ở phổ thông nhưng chỉ với mức độ đơn giản. Các cấu trúc
đại số thì hoàn toàn mới và khá trừu tượng vì vậy đòi hỏi học viên phải đọc lại
nhiều lần mới tiếp thu được.
Các chương còn lại của giáo trình là đại số tuyến tính. Kiến thức của các
chương liên hệ chặt chẽ với nhau, kết quả của chương này là công cụ của chương
khác. Vì vậy học viên cần thấy được mối liên hệ này. Đặc điểm của môn học này
6
Giới thiệu môn học
là tính khái quát hoá và trừu tượng cao. Các khái niệm thường được khái quát hoá
từ những kết quả của hình học giải tích ở phổ thông. Khi học ta nên liên hệ đến các
kết quả đó.
2. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đại số : Mệnh đề, tập hợp,
ánh xạ , cấu trúc đại số và đại số tuyến tính bao gồm các khái niệm về không gian
vecto, ma trận, định thức, ánh xạ tuyến tính, dạng song tuyến tính, dạng toàn
phương..., làm cơ sở để tiếp thu các môn kỹ thuật điện và điện tử.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
Để học tốt môn học này, sinh viên cần lưu ý những vấn đề sau :
1- Thu thập đầy đủ các tài liệu :
◊ Bài giảng: Toán cao cấp A2. Lê Bá Long, Nguyễn Phi Nga, Học viện
Công nghệ BCVT, 2005.
◊ Sách hướng dẫn học tập và bài tập: Toán cao cấp A2. Lê Bá Long,
Nguyễn Phi Nga, Học viện Công nghệ BCVT, 2005.
Nếu có điều kiện, sinh viên nên tham khảo thêm: Các tài liệu tham khảo trong
mục Tài liệu tham khảo ở cuối cuốn sách này.
2- Đặt ra mục tiêu, thời hạn cho bản thân:
9 Đặt ra mục các mục tiêu tạm thời và thời hạn cho bản thân, và cố gắng
thực hiện chúng
Cùng với lịch học, lịch hướng dẫn của Học viện của môn học cũng như các
môn học khác, sinh viên nên tự đặt ra cho mình một kế hoạch học tập cho riêng
mình. Lịch học này mô tả về các tuần học (tự học) trong một kỳ học và đánh dấu
số lượng công việc cần làm. Đánh dấu các ngày khi sinh viên phải thi sát hạch, nộp
các bài luận, bài kiểm tra, liên hệ với giảng viên.
9 Xây dựng các mục tiêu trong chương trình nghiên cứu
Biết rõ thời gian nghiên cứu khi mới bắt đầu nghiên cứu và thử thực hiện, cố
định những thời gian đó hàng tuần. Suy nghĩ về thời lượng thời gian nghiên cứu để
“Tiết kiệm thời gian”. “Nếu bạn mất quá nhiều thì giờ nghiên cứu”, bạn nên xem
lại kế hoạch thời gian của mình.
3- Nghiên cứu và nắm những kiến thức đề cốt lõi:
7
Giới thiệu môn học
Sinh viên nên đọc qua sách hướng dẫn học tập trước khi nghiên cứu bài giảng
môn học và các tài liệu tham khảo khác. Nên nhớ rằng việc học thông qua đọc tài
liệu là một việc đơn giản nhất so với việc truy cập mạng Internet hay sử dụng các
hình thức học tập khác.
Hãy sử dụng thói quen sử dụng bút đánh dấu dòng (highline maker) để đánh
dấu các đề mục và những nội dung, công thức quan trọng trong tài liệu.
4- Tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn học tập:
Thông qua các buổi hướng dẫn học tập này, giảng viên sẽ giúp sinh viên nắm
được những nội dung tổng thể của môn học và giải đáp thắc mắc; đồng thời sinh
viên cũng có thể trao đổi, thảo luận của những sinh viên khác cùng lớp. Thời gian
bố trí cho các buổi hướng dẫn không nhiều, do đó đừng bỏ qua những buổi hướng
dẫn đã được lên kế hoạch.
5- Chủ động liên hệ với bạn học và giảng viên:
Cách đơn giản nhất là tham dự các diễn đàn học tập trên mạng Internet. Hệ
thống quản lý học tập (LMS) cung cấp môi trường học tập trong suốt 24 giờ/ngày
và 7 ngày/tuần. Nếu không có điều kiện truy nhập Internet, sinh viên cần chủ động
sử dụng hãy sử dụng dịch vụ bưu chính và các phương thức truyền thông khác
(điện thoại, fax,...) để trao đổi thông tin học tập.
6- Tự ghi chép lại những ý chính:
Nếu chỉ đọc không thì rất khó cho việc ghi nhớ. Việc ghi chép lại chính là
một hoạt động tái hiện kiến thức, kinh nghiệm cho thấy nó giúp ích rất nhiều cho
việc hình thành thói quen tự học và tư duy nghiên cứu.
7 -Trả lời các câu hỏi ôn tập sau mỗi chương, bài.
Cuối mỗi chương, sinh viên cần tự trả lời tất cả các câu hỏi. Hãy cố gắng vạch
ra những ý trả lời chính, từng bước phát triển thành câu trả lời hoàn thiện.
Đối với các bài tập, sinh viên nên tự giải trước khi tham khảo hướng dẫn, đáp
án. Đừng ngại ngần trong việc liên hệ với các bạn học và giảng viên để nhận được
sự trợ giúp.
Nên nhớ thói quen đọc và ghi chép là chìa khoá cho sự thành công của việc tự học!
8
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
1. CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU VỀ LÔGÍCH MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP
ÁNH XẠ VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐẠI SỐ
1.1 MỤC TIÊU, YÊU CẦU, Ý NGHĨA
Đây là chương mở đầu làm cơ sở, làm ngôn ngữ và công cụ không những cho
toán học mà còn cho các ngành khoa học khác.
Ta biết rằng toán học là một ngành khoa học lý thuyết được phát triển trên cơ
sở tuân thủ nghiêm ngặt các qui luật lập luận của tư duy lôgich hình thức. Các qui
luật cơ bản của lôgich hình thức đã được phát triển từ thời Aristote (Arít-xtốt ) (thế
kỷ thứ 3 trước công nguyên) cùng với sự phát triển rực rỡ của văn minh cổ Hy
Lạp. Tuy nhiên mãi đến thế kỷ 17 với những công trình của De Morgan (Đờ
Mocgan), Boole ... thì lôgích hình thức mới có một cấu trúc đại số đẹp đẽ và cùng
với lý thuyết tập hợp giúp làm chính xác hoá các khái niệm toán học và thúc đẩy
toán học phát triển mạnh mẽ. Việc nắm vững lôgich hình thức giúp học viên không
những học tốt môn toán mà còn có thể vận dụng trong thực tế và biết lập luận
chính xác. Học tốt môn lôgich là cơ sở để học tốt đại số Boole, vận dụng để giải
các bài toán về sơ đồ công tắc rơle, các sơ đồ điện và công nghệ thông tin. Yêu cầu
của phần này là phải nắm vững khái niệm mệnh đề toán học, các phép toán liên kết
mệnh đề và các tính chất của chúng.
Khái niệm tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số là các khái niệm cơ bản: vừa
là công cụ vừa ngôn ngữ của toán học hiện đại. Vì vai trò nền tảng của nó nên khái
niệm tập hợp được đưa rất sớm vào chương trình toán phổ thông (lớp 6). Khái
niệm tập hợp được Cantor đưa ra vào cuối thế kỷ 19. Sau đó được chính xác hoá
bằng hệ tiên đề về tập hợp. Có thể tiếp thu lý thuyết tập hợp theo nhiều mức độ
khác nhau. Chúng ta chỉ tiếp cận lý thuyết tập hợp ở mức độ trực quan kết hợp với
các phép toán lôgich hình thức như "và", "hoặc", phép kéo theo, phép tương
đương, lượng từ phổ biến, lượng từ tồn tại. Với các phép toán lôgích này ta có
tương ứng các phép toán giao, hợp, hiệu các tập hợp con của các tập hợp.
Trên cơ sở tích Descartes (Đề-các) của hai tập hợp ta có khái niệm quan hệ
hai ngôi mà hai trường hợp đặc biệt là quan hệ tương đương và quan hệ thứ tự.
Quan hệ tương đương được dùng để phân một tập nào đó thành các lớp không giao
nhau, gọi là phân hoạch của tập đó. Quan hệ đồng dư môđulô p (modulo) là một
quan hệ tương đương trong tập các số nguyên. Tập thương của nó là tập p các
9
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
số nguyên môđulô p. Tập p có nhiều ứng dụng trong lý thuyết mật mã, an toàn
mạng. Quan hệ thứ tự được dùng để sắp xếp các đối tượng cần xét theo một thứ tự
dựa trên tiêu chuẩn nào đó. Quan hệ ≤ trong các tập hợp số là các quan hệ thứ tự.
Khái niệm ánh xạ là sự mở rộng khái niệm hàm số đã được biết. Khái niệm
này giúp ta mô tả các phép tương ứng từ một tập này đến tập kia thoả mãn điều
kiện rằng mỗi phần tử của tập nguồn chỉ cho ứng với một phần tử duy nhất của tập
đích và mọi phần tử của tập nguồn đều được cho ứng với phần tử của tập đích. Ở
đâu có tương ứng thì ta có thể mô tả được dưới ngôn ngữ ánh xạ.
Sử dụng khái niệm ánh xạ và tập hợp ta khảo sát các vấn đề của giải tích tổ
hợp, đó là các phương pháp đếm số phần tử. Giải tích tổ hợp được sử dụng để giải
quyết các bài toán xác suất thống kê và toán học rời rạc.
Ta có thể thực hiện các phép toán cộng các số, hàm số, đa thức, véc tơ hoặc
nhân các số, hàm số, đa thức... Như vậy ta có thể thực hiện các phép toán này trên
các đối tượng khác nhau. Cái chung cho mỗi phép toán cộng hay nhân ở trên là các
tính chất giao hoán, kết hợp, phân bố... Một tập hợp có phép toán thoả mãn điều
kiện nào đó được gọi là có cấu trúc đại số tương ứng. Các cấu trúc đại số quan
trọng thường gặp là nhóm, vành, trường, không gian véc tơ. Đại số học là một
ngành của toán học nghiên cứu các cấu trúc đại số. Lý thuyết Nhóm được Evarist
Galois (Galoa) đưa ra vào đầu thế kỉ 19 trong công trình "Trong những điều kiện
nào thì một phương trình đại số có thể giải được?", trong đó Galoa vận dụng lý
thuyết nhóm để giải quyết. Trên cơ sở lý thuyết nhóm người ta phát triển các cấu
trúc đại số khác.
Việc nghiên cứu các cấu trúc đại số giúp ta tách ra khỏi các đối tượng cụ thể
mà thấy được cái chung của từng cấu trúc để khảo sát các tính chất, các đặc trưng
của chúng. Chẳng hạn, tập các ma trận vuông cùng cấp, các tự đồng cấu tuyến tính,
các đa thức ... có cấu trúc vành không nguyên nên có những tính chất chung nào
đó.
Các cấu trúc đại số có tính khái quát hoá và trừu tượng cao vì vậy người ta
nghĩ rằng khó áp dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên thực tế cho thấy đại số Boole được
ứng dụng rất hiệu quả trong việc giải quyết các bài toán về sơ đồ mạch điện, vào
máy tính. Lý thuyết nhóm được ứng dụng vào cơ học lượng tử. Lý thuyết vị nhóm
và vành được ứng dụng trong lý thuyết mật mã, lý thuyết Ôtômát.
1.2 TÓM TẮT NỘI DUNG
1.2.1 Lôgíc mệnh đề
a. Mệnh đề
10
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
b. Liên kết mệnh đề:
9 Phép phủ định: p đọc không p
9 Phép hội: p ∧ q đọc p và q
9 Phép tuyển: p ∨ q đọc p hoặc q
9 Phép kéo theo: p ⇒ q đọc p kéo theo q, p suy ra q
9 Phép tương đương: p ⇔ q đọc p tương đương q
9 Lượng từ phổ biến: ∀ đọc với mọi
9 Lượng từ tồn tại: ∃ đọc tồn tại.
1.2.2 Tập hợp và phần tử
a. Tập hợp
9 a là phần tử của A ký hiệu a ∈ A , đọc a thuộc A
9 a không phải là phần tử của A ký hiệu a ∉ A , đọc a không thuộc A.
9 Tập rỗng φ
9 Tập con: A ⊂ B ⇔ (x ∈ A ⇒ x ∈ B )
9 Tập bằng nhau A = B ⇔ (( A ⊂ B) ∧ ( B ⊂ A) )
b. Các phép toán trên tập hợp
9 Hợp x ∈ A ∪ B ⇔ (x ∈ A ∨ x ∈ B )
9 Giao x ∈ A ∩ B ⇔ (x ∈ A ∧ x ∈ B )
9 Hiệu x ∈ A \ B ⇔ (x ∈ A ∧ x ∉ B )
9 Phần bù A⊂ X , A = X \ A
9 Tập tất cả các tập con của X :
P (X ) = { A A ⊂ X }
A × B = {(a, b) a ∈ A, b ∈ B}
9 Tích đề các
A × B × C = {(a, b, c) a ∈ A, b ∈ B, c ∈ C}
c. Quan hệ
9 Quan hệ hai ngôi R trên X là tập con R ⊂ X × X , gọi là có tính:
o phản xạ nếu xR x , ∀ x ∈ X
11
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
o đối xứng nếu xR y ⇒ yR x
o bắc cầu nếu xR y ∧ yR z ⇒ xR z
o phản đối xứng nếu xR y ∧ yR x ⇒ x = y
9 Quan hệ hai ngôi R trên X được gọi là quan hệ tương đương nếu nó
có tính phản xạ đối xứng bắc cầu, ký hiệu ~.
y = {x ∈ X x ~ y }
9 Lớp tương đương của y, ký hiệu
9 Quan hệ hai ngôi R trên X được gọi là quan hệ thứ tự nếu nó có tính
phản xạ phản đối xứng và bắc cầu, ký hiệu ≤.
9 Quan hệ thứ tự ≤ trên X được gọi là quan hệ thứ tự toàn phần nếu hai
phần tử bất kỳ x, y của X đều có thể so sánh được với nhau, nghĩa là
x ≤ y hoặc y ≤ x . Quan hệ thứ tự không toàn phần được gọi là quan
hệ thứ tự bộ phận.
1.2.3 Ánh xạ
a. Ánh xạ: Ánh xạ từ tập X vào tập Y là một quy luật cho ứng mỗi x ∈ X với
một và chỉ một y ∈ Y , ký hiệu f : X → Y ,
b. Phân loại: y = f ( x) hoặc x a y = f ( x) được gọi là công thức xác định
ảnh.
9 f là một đơn ánh nếu f ( x) = f ( y ) ⇒ x = y .
9 f là một toàn ánh nếu f (X ) = Y .
9 f là một song ánh nếu f vừa đơn ánh vừa toàn ánh.
9 Nếu
f là một song ánh thì có ánh xạ ngược f −1 : Y → X xác định
bởi: y = f ( x) ⇔ x = f −1 ( y ) cũng là một song ánh.
c. Các phép toán
9 Hợp của hai ánh xạ f : X →Y và g : Y → Z là ánh xạ
g o f : X → Z xác định bởi g o f ( x) = g ( f ( x) ) .
9 Lực lượng của tập hợp : Hai tập hợp gọi là cùng lực lượng nếu có một
song ánh từ tập này lên tập kia. Tập có cùng lực lượng với {1, 2, ..., n }
12
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
được gọi là tập hữu hạn có n phần tử. Tập rỗng là tập hữu hạn có 0
phần tử. Tập không hữu han được gọi là tập vô hạn.
9 Tập cùng lực lượng với tập số tự nhiên ² được gọi là tập vô hạn đếm
được. Tập số thực không đếm được.
1.2.4 Giải tích tổ hợp
9 Số các hoán vị n phần tử là Pn = n!
9 Số các chỉnh hợp lặp chập p của n phần tử là np
9 Số các chỉnh hợp không lặp chập p của n phần tử là
n!
Anp = n(n − 1)...(n − p + 1) =
(n − p )!
9 Số các tổ hợp chập p của n phần tử là
p
p An n!
Cn = =
p! (n − p )! p!
9 Nhị thức Niu-tơn
n
(a + b) = Cnn a n + Cnn −1a n −1b + ... + Cn0b n =
n
∑ Cnp a pb n − p .
p =0
9 Sơ lược về phép đếm
o Công thức cộng: A ∪ B + A ∩ B = A + B ,
A1 × ... × Ak = A1 ⋅ ... ⋅ Ak
o Công thức nhân: ,
o Chỉnh hợp có lặp:
{ f : A → B} = A B , P ( A) = 2 A .
o Nếu f : A → B song ánh thì A = B .
1.2.5 Các cấu trúc đại số
Luật hợp thành trong, hay còn gọi là phép toán hai ngôi, trên tập X là một
ánh xạ từ X × X vào X , ký hiệu * : X × X → X ( x, y ) a x * y
Luật hợp thành trong * của tập X được gọi là:
9 Có tính kết hợp nếu ∀x, y, z ∈ X : x ∗ ( y ∗ z ) = ( x ∗ y ) ∗ z
9 Có tính giao hoán nếu ∀x, y ∈ X : x ∗ y = y ∗ x
13
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
9 Có phần tử trung hoà (hay có phần tử đơn vị) là e ∈ X nếu
∀x ∈ X : x ∗ e = e ∗ x = x
9 Giả sử * có phần tử trung hoà e ∈ X . Phần tử x'∈ X được gọi là
phần tử đối xứng của x ∈ X nếu x ∗ x' = x'∗ x = e .
Tập khác trống G với luật hợp thành * được gọi là một vị nhóm nếu * có tính
kết hợp và có phần tử trung hoà.
9 Vị nhóm là một nhóm nếu mọi phần tử của G đều có phần tử đối.
9 Nếu * có tính giao hoán thì nhóm (G ,*) được gọi là nhóm giao hoán
hay nhóm Abel.
Vành ( A,+,⋅) , trong đó "+,⋅" là hai luật hợp thành trong của A ≠ φ thoả mãn:
9 ( A,+ ) là một nhóm Abel,
9 Luật nhân có tính kết hợp,
9 Luật nhân có tính phân phối hai phía đối với luật cộng, nghĩa là:
∀x, y, z ∈ A : x ⋅ ( y + z ) = x ⋅ y + x ⋅ z phân phối bên trái
∀x, y, z ∈ A : ( x + y ) ⋅ z = x ⋅ z + y ⋅ z phân phối bên phải
9 Nếu thoả mãn thêm điều kiện:
Luật nhân có tính giao hoán thì ( A,+,⋅) là vành giao hoán.
Luật nhân có phần tử đơn vị là 1 thì ( A,+,⋅) là vành có đơn vị.
9 Vành không có ước của 0 được gọi là vành nguyên.
Trường là một vành giao hoán có đơn vị ( K ,+,⋅) sao cho mọi phần tử x ≠ 0
của K đều khả nghịch (có phần tử đối của luật nhân).
9 (4,+,⋅) , (,+,⋅) , (,+,⋅) là trường.
9 ( n ,+,⋅) là trường khi và chỉ khi n là số nguyên tố.
1.2.6 Đại số Bool:
Đại số Boole ( B,∨,∧, ' ) là một tập khác trống B với hai phép toán hai ngôi
∨,∧ : B × B → B và phép toán một ngôi ': B → B thoả mãn các tiên đề sau:
9 B1: ∨,∧ có tính kết hợp, nghĩa là với mọi a, b, c ∈ B
a ∨ (b ∨ c) = (a ∨ b) ∨ c, a ∧ (b ∧ c) = (a ∧ b) ∧ c
14
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
9 B2: ∨,∧ có tính giao hoán, nghĩa là với mọi a, b ∈ B
a ∨ b = b ∨ a, a ∧ b = b ∧ a
9 B3: Tồn tại các phần tử không và phần tử đơn vị 0,1 ∈ B sao cho
0 ≠ 1 và với mọi a ∈ B a ∨ 0 = a, a ∧ 1 = a
9 B4: Với mọi a ∈ B thì a '∈ B là phần tử đối theo nghĩa là:
a ∨ a ' = 1, a ∧ a' = 0
9 B5: Luật ∨ phân phối đối với luật ∧ và luật ∧ phân phối đối với luật
∨ , nghĩa là với mọi a, b, c ∈ B
a ∨ (b ∧ c) = (a ∨ b) ∧ (a ∨ c), a ∧ (b ∨ c) = (a ∧ b) ∨ (a ∧ c) .
Hai công thức Boole trong đại số Boole ( B,∨,∧, ' ) được gọi là đối ngẫu nếu
trong một công thức ta thay ∨,∧,0,1, bằng ∧,∨,1,0 thì ta được công thức hai.
Nguyên lý đối ngẫu: Nếu một công thức của đại số Boole được chứng minh là
đúng dựa trên cơ sở hệ tiên đề B1-B5 thì công thức đối ngẫu của chúng cũng đúng.
Có thể áp dụng đại số Boole để giải quyết các bài toán về mạch điện, thiết kế
một mạng thoả mãn những yêu cầu nào đó, rút gọn mạng điện...
1.3 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất;
a) "Mọi số nguyên tố đều là số lẻ có phải không?" là một mệnh đề lôgich
toán học.
b) "Trái đất quay xung quanh mặt trời" không phải là một mệnh đề
lôgich toán học.
c) Mệnh đề p ∨ p luôn đúng.
d) Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 2: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
a) ( p ∧ ( p ⇒ q ) ) ≡ q . (
b) ( p ⇒ q ) ≡ p ∧ q .)
c) (( p ⇒ q ) ∧ (q ⇒ r ) ) ≡ ( p ⇒ r ) . d) Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 3: Cho tập A và phần tử x của A. Điều nào sau đây sai
a) x ∈ A . b) x ⊂ A . c) φ ∈ P ( A) . d) φ ⊂ P ( A).
15
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
Câu 4: Giả sử A, B, C , D là tập con của E . Trường hợp nào sau đây là
sai:
a) A \ B = φ khi và chỉ khi A ⊂ B .
b) Nếu A ⊂ B, C ⊂ D thì A ∪ C ⊂ B ∪ D, A ∩ C ⊂ B ∩ D .
c) A ∪ A ≠ A .
d) Nếu A ∪ C ⊂ A ∪ B, A ∩ C ⊂ A ∩ B thì C ⊂ B .
Câu 5: Cho A, B là hai tập con của E . Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
a) A ⊂ B ⇔ B ⊂ A .
b) A ⊂ B ⇔ A ∪ B = B ⇔ A ∪ B = E .
c) A ⊂ B ⇔ A ∩ B = A ⇔ B ∪ A = φ .
d) Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 6: Cho A, B là hai tập con của E . Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
a) A \ ( A \ B) = A ∩ B .
b) A ∩ ( B \ C ) = ( A ∩ B) \ ( A ∩ C ) .
c) A ∪ ( B \ A) = A ∪ B .
d) Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 7: Giả sử A, B, C , D là tập con của E . Trường hợp nào sau đây là
sai:
a) A ∩ B ≠ φ ⇔ ( A × B ) ∩ ( B × A) ≠ φ .
b) ( A × C ) ∪ ( B × D) = ( A ∪ B) × (C ∪ D) .
c) ( A × C ) ∩ ( B × D) = ( A ∩ B ) × (C ∩ D) .
d) Nếu A ⊂ B, C ⊂ D thì A × C ⊂ B × D .
Câu 8: Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào thì hai tập hợp A
và B không bằng nhau
{ } {
a) A = x ∈ x 2 + 2 x > 1 , B = x ∈ x > 2 − 1 . }
b) A là tập mọi số thực ≥ 0 , B là tập mọi số thực ≥ trị tuyệt đối của
chính nó.
16
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
⎧ 1 ⎫
c) A = ⎨ x ∈ x 3 − a 3 = x − a; a = ⎬ , B = { a,− 2a }.
⎩ 3 ⎭
d) A là tập các số tự nhiên nguyên tố nhỏ hơn 15, B = {2, 3, 5, 7,11,13 } .
Câu 9: Quan hệ nào trong các trường hợp sau đây là quan hệ tương
đương trong tập các số nguyên .
a) aRb ⇔ a chia hết cho b .
b) aRb ⇔ a không nguyên tố với b .
c) a b ⇔ (a, b) = 1 (a và b nguyên tố cùng nhau)
R
d) a b ⇔ a − bM m , trong đó m ≥ 2 là một số tự nhiên cho trước.
R
Câu 10: Trong , xét quan hệ tương đương R xác định bởi:
aRb ⇔ a 3 − b 3 = a − b .
Tìm lớp tương đương a của a trong các trường hợp sau:
a) Trị tuyệt đối của a thoả mãn: a > 2 3.
b) Trị tuyệt đối của a thoả mãn: a = 1 3.
c) Trị tuyệt đối của a thoả mãn: a < 2 3 vµ a ≠ 1 3.
d) Trị tuyệt đối của a thoả mãn: a = 2 3.
Câu 11: Quan hệ R nào trong các trường hợp sau đây là quan hệ thứ tự
trong tập tương ứng
a) aRb ⇔ b − a ≥ 0 , ∀a, b ∈ .
b) aRb ⇔ bM a , ∀a, b ∈ *+ , *+ là tập các số nguyên dương.
c) A B ⇔ A ⊂ B , ∀A, B ∈
R P ( X ) , trong đó X ≠ φ là một tập cho trước
d) Tất cả các trường hợp trên đều là quan hệ thứ tự.
Câu 12: Tìm các ví dụ về tập được sắp ( E , ≤) và hai tập con A, B ⊂ E
thoả mãn:
a) Tồn tại sup A nhưng không tồn tại sup B .
b) Tồn tại sup B nhưng không tồn tại sup A .
c) Tồn tại sup A ∉ A nhưng tồn tại max B .
17
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
d) Tồn tại inf A nhưng không tồn tại sup A .
Câu 13: Các ánh xạ f : → nào sau đây là đơn ánh:
a) f ( x) = 2 x + 5 . b) f ( x) = x 3 + x 2 − 5 x .
c) f ( x) = 3 x − 2 x . d) f ( x) = x 2 + bx + c ; b, c ∈ .
Câu 14: Cho hai ánh xạ f , g : ² → ² xác định bởi:
⎧n 2 nÕu n ch½n
f (n) = 2n, g (n) = ⎨
⎩(n − 1) 2 nÕu n lÎ
Hãy xác định:
a) f o g . b) g o f . c) f o f . d) f o g o f .
Câu 15: Giả sử A, B, C , D là tập con của X .
⎧ 1 nÕu x ∈ A
Đặt I A ( x) = ⎨ và gọi là hàm đặc trưng của tập A.
⎩ 0 nÕu x ∉ A
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
a) I A ⋅ I A = I A ; I X \ A = 1 − I A .
b) I A∩ B = I A ⋅ I B ; I A∪ B = I A + I B − I A ⋅ I B .
c) A ⊂ B ⇔ I A ≤ I B .
d) Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 16: Cho ánh xạ f : X → Y và A, B ⊂ X . Điều nào sau đây luôn luôn
đúng:
a) A ⊂ B ⇔ f ( A) ⊂ f ( B ) . b) f ( A ∪ B ) = f ( A) ∪ f ( B ) .
c) f ( A ∩ B ) = f ( A) ∩ f ( B ) . d) f ( B \ A) = f ( B ) \ f ( A) .
Câu 17: Cho ánh xạ f : X → Y và C , D ⊂ Y . Điều nào sau đây không luôn
luôn đúng:
a) f −1 (C ∩ D) = f −1 (C ) ∩ f −1 ( D) .
b) C ⊂ D ⇔ f −1 (C ) ⊂ f −1 ( D) .
c) f −1 (C ∪ D) = f −1 (C ) ∪ f −1 ( D) .
18
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
d) f −1 (C \ D) = f −1 (C ) \ f −1 ( D) .
Câu 18: Ký hiệu h = g o f là hợp của hai ánh xạ f : X → Y , g : Y → Z .
Điều nào sau đây không luôn luôn đúng:
a) f , g đơn ánh thì h đơn ánh. b) f , g toàn ánh thì h toàn ánh.
c) h đơn ánh thì g đơn ánh. d) h toàn ánh thì g toàn ánh.
Câu 19: Ký hiệu h = g o f là hợp của hai ánh xạ f : X → Y , g : Y → Z .
Điều nào sau đây không luôn luôn đúng:
a) h đơn ánh thì f đơn ánh.
b) h toàn ánh thì f toàn ánh.
c) h đơn ánh và f toàn ánh thì g đơn ánh.
d) h toàn ánh và g đơn ánh thì f toàn ánh.
Câu 20: Cho hai phép thế của tập {1,2,3,4}:
⎡1 2 3 4⎤ ⎡1 2 3 4 ⎤
σ =⎢ ⎥ , μ=⎢ ⎥ . Tìm:
⎣3 4 1 2 ⎦ ⎣ 4 2 1 3 ⎦
a) σ o μ . b) μ o σ . c) σ −1 . d) μ −1 .
Câu 21: Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số:
a) Gồm 4 chữ số khác nhau.
b) Số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau.
c) Số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau.
d) Số chẵn gồm chữ số bất kỳ.
7!4! ⎛ 8! 9! ⎞
Câu 22: Tính giá trị A = ⎜ − ⎟
10! ⎝ 3!5! 2!7! ⎠
4 5 2 6
a) A = . b) A = . c) A = . d) A = .
5 4 3 7
m!−(m − 1)! 1
Câu 23: Tìm tất cả các số tự nhiên dương m ≥ 1 thoả mãn =
(m + 1)! 6
a) m = 4 . b) m = 1, m = 4 . c) m = 3, m = 4 . d) m = 2, m = 3 .
19
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
Câu 24: Mười người bạn đi xem phim, cùng ngồi một hàng ghế, chơi trò
đổi chỗ cho nhau. Cho rằng một lần đổi chỗ mất hết một phút, hỏi thời gian
họ đổi chỗ cho nhau là bao nhiêu?
a) Hết 10 ngày đêm. b) Hết 100 ngày đêm.
c) Hết 1670 ngày đêm. d) Hết 2520 ngày đêm.
Câu 25: Một hợp tác xã có 225 xã viên. Họ muốn bầu một người làm chủ
nhiệm, một thư ký, một thủ quỹ mà không kiêm nhiệm. Giả sử mọi xã viên
đều có khả năng được chọn như nhau, hỏi có bao nhiêu cách chọn?
a) Có 12600 cách. b) Có 13800 cách.
c) Có 14580 cách. d) Có 13680 cách.
Câu 26: Một hợp tác xã có 225 xã viên. Họ muốn bầu một hội đồng quản
trị gồm một chủ nhiệm, một thư ký, một thủ quỹ mà không kiêm nhiệm. Giả
sử mọi xã viên đều có khả năng được chọn như nhau, hỏi có bao nhiêu cách
chọn?
a) Có 2100 cách. b) Có 2300 cách.
c) Có 4860 cách. d) Có 2280 cách.
Câu 27: Một cái hộp đựng 10 quả cầu trong đó có 7 quả cầu trắng và 3
quả cầu đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách:
a) Lấy ra 4 quả cầu từ hộp.
b) Lấy ra 4 quả cầu, trong đó có đúng 2 quả cầu đỏ.
c) Lấy ra 4 quả cầu, trong đó có nhiều nhất 2 quả cầu đỏ.
d) Lấy ra 4 quả cầu, trong đó có ít nhất 2 quả cầu đỏ.
Câu 28: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
a) Cnk−1 + Cnk−−11 = Cnk .
b) Cn0 + C1n + Cn2 + ... + Cnn = 2 n .
c) C12n + C23n + C25n + ... + C22nn −1 = C20n + C22n + C24n + ... + C22nn .
d) Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 29: Tìm số hạng lớn nhất trong khai triển của nhị thức (37 + 19)31 .
10 21 10 12 12 19
a) C31 37 .19 . c) C31 37 .19 .
20
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
10 10 12 19 12
b) C31 37 .19 21 . d) C31 37 .19 .
Câu 30: Phép toán nào sau đây không phải là một luật hợp thành trong:
a) Phép cộng hai véc tơ. b) Tích vô hướng hai véc tơ.
c) Phép cộng hai đa thức. d) Phép nhân hai hàm số.
Câu 31: Phép hợp thành trong nào sau đây không có tính giao hoán:
a) Phép cộng các số thực.
b) Phép nhân các số tự nhiên.
c) Phép hợp các ánh xạ từ tập E ≠ φ vào chính tập E .
d) Phép cộng các hàm số.
Câu 32: Trường hợp nào sau đây không có cấu trúc nhóm
a) Tập các số tự nhiên ² với phép cộng.
b) Tập các số tự nhiên với phép cộng.
c) Tập các số hữu tỉ khác không 4* với phép nhân.
d) Tập các số hữu tỉ dương khác không 4*+ với phép nhân.
Câu 33: Giả sử (G,*) là một nhóm. Điều nào sau đây không đúng:
a) Phần tử trung hoà e là duy nhất.
b) Với mỗi phần tử x , phần tử đối x' của nó là duy nhất.
c) Phần tử trung hoà e không có phần tử đối.
d) Thoả mãn luật giản ước, nghĩa là nếu x * y = x * z thì y = z .
Câu 34: Trong mỗi tập số sau đây với phép cộng số và phép nhân số,
trường hợp nào không phải là một vành:
a) Tập các số nguyên chẵn.
b) Tập các số hữu tỉ dương 4 + .
c) Tập các số có dạng a + b 2 , a và b nguyên.
d) Tập các số nguyên môđulô p .
Câu 35: Cho A là một vành. Phần tử x ∈ A được gọi là luỹ linh nếu tồn
tại một số tự nhiên n ≠ 0 sao cho x n = 0 . Điều nào sau đây không đúng:
21
Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
a) Nếu x, y luỹ linh và xy = yx thì x + y cũng lũy linh.
b) Nếu x luỹ linh và xy = yx thì xy cũng lũy linh.
c) Nếu x ∈ A luỹ linh thì tồn tại x −1 .
d) Nếu x ∈ A luỹ linh thì tồn tại (1 − x )−1 .
Câu 36: Hãy xác định các công thức đại số Boole nào sau đây là tương
đương:
a) ( x ∧ z ) ∨ ( x'∧ y ) . b) ( x ∧ y ') ∨ z .
c) ( x ∨ y ) ∧ ( x'∨ z ) ∧ ( y ∨ z ) . d) [ y ∨ ( x ∧ z )] ∧ [z ∨ ( x'∧ y )].
Câu 37: Công thức [x ∨ ( y '∧ z ) ∨ ( x ∧ z ' )] ∨ ( y ∧ z ) có công thức rút gọn là
công thức nào sau đây:
a) y ∨ z . c) ( x ∧ y ' ) ∨ z .
b) x ∨ z . d) ( x ∧ z ' ) ∨ y .
Câu 38: Trường hợp nào sau đây là công thức rút gọn của mạng
• •
a) x ∧ ( y ∨ z ) . b) x ∨ ( y ∧ z ) .
c) z ∧ ( y ∨ x ) . d) y ∨ ( x ∧ z ) .
22
Chương 2: Không gian véc tơ
2. CHƯƠNG 2: KHÔNG GIAN VÉC TƠ
2.1 MỤC TIÊU, YÊU CẦU, Ý NGHĨA
Khái niệm không gian véc tơ có nguồn gốc từ vật lý. Ban đầu các véc tơ là
những đoạn thẳng có định hướng, với khái niệm này người ta đã sử dụng để biểu
diễn các đại lượng vật lý như: véc tơ vận tốc, lực tác động, lực điện từ... . Các nhà
vật lý còn sử dụng phương pháp véc tơ Fresnel để tổng hợp các dao động điều hoà.
Cuối thế kỷ 17 Descartes đã đề xuất phương pháp toạ độ để giải quyết các bài
toán hình học. Với phương pháp này mỗi véc tơ trong mặt phẳng được đồng nhất
với một cặp số là hoành độ và tung độ còn véc tơ trong không gian được đồng nhất
với bộ ba số. Các phép toán của véc tơ (cộng véc tơ, nhân 1 số với véc tơ) có thể
chuyển tương ứng bằng phép toán trên các bộ số và thoả mãn một số tính chất nào
đó. Trong nhiều lĩnh vực khác chúng ta cũng thấy những đối tượng khác như các
đa thức, hàm số, v.v... có các phép toán thoả mãn các tính chất tương tự các véc tơ.
Điều này dẫn đến việc khái quát hoá khái niệm véc tơ.
Trong các công trình về số quaternion từ năm 1843 của nhà toán học Anh
Hamilton, người ta có thể tìm thấy một dạng thô sơ của khái niệm không gian vec
tơ 3 và 4 chiều. Hamilton dùng các số quaternion để nghiên cứu các vấn đề toán lý.
Sau đó các nhà vật lý như Maxwell và Gibbs đã phát triển dần lý thuyết không gian
véc tơ 3 chiều. Khái niệm không gian véc tơ 4 chiều được Einstein (Anh-xtanh) sử
dụng trong thuyết tương đối. Ngày nay lý thuyết không gian véc tơ nhiều chiều
được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của toán học và các ngành
khoa học khác.
Chúng ta thấy khái niệm không gian véc tơ được hình thành qua một quá trình
lâu dài trên cơ sở các thành tựu về lý thuyết cũng như ứng dụng thực tế và khái
quát hoá cao. Vì vậy để học tốt chương này đồi hỏi người học phải nắm vững khái
niệm không gian véc tơ vói mức độ trừu tượng cao, còn các mô hình cụ thể là các
không gian 2 chiều, 3 chiều ta đã biết. Đối tượng của ta ở đây là các không gian
véc tơ hữu hạn chiều. Đó là các không gian có hệ sinh hữu hạn. Trong không gian
này mọi véc tơ đều có thể biểu diễn thành tổ hợp tuyến tính của các véc tơ của hệ
sinh. Muốn cho biểu diễn này là duy nhất thì hệ sinh phải độc lập tuyến tính, lúc đó
ta gọi là một cơ sở của không gian véc tơ. Các hệ số trong biểu diễn ở trên được
gọi là toạ độ của véc tơ.
23