Hệ thống hoá kiến thức cơ bản môn địa lí lớp 12

  • 45 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 45 trang

Nội dung text: Hệ thống hoá kiến thức cơ bản môn địa lí lớp 12

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
VIỆT NAM TRÊN ĐƢỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội:
a. Bối cảnh:
- Ngày 30 - 4 - 1975: Đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn vết thương
chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nước.
- Nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu.
- Tình hình trong nước và quốc tế những năm cuối thập kỉ 70, đầu thập kỉ 80 diễn
biến phức tạp.
 Trong thời gian dài nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng.
b. Diễn biến:
- Năm 1979: Bắt đầu thực hiện đổi mới trong một số ngành (nông nghiệp, công
nghiệp).
- Đường lối Đổi mới được khẳng định từ Đại hội VI - Năm 1986 với ba xu thế:
+ Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội.
+ Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN.
+ Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.
c. Thành tựu:
- Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Lạm phát
được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (đạt 9,5% năm 1999, 8,4% năm 2005).
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (giảm tỉ
trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III).
- Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ rệt.
- Đời sống nhân dân được cải thiện, giảm tỉ lệ nghèo của cả nướ c.
d. Thách thức:
- Các thành tựu kinh tế chưa thật vững chắc. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm.
- Lạm phát có xu hướng tăng lên. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn.
- Chênh lệch trình độ phát triển KT-XH giữa các vùng.
- Thiếu vốn đầu tư, kết cấu hạ tầng và csvc chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.
- Nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết: Nhà ở, việc làm, môi trường, y tế, ...
2. Nƣớc ta trong hội nhập quốc tế và khu v ực:
a. Bối cảnh:
- Thế giới: Toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới, đẩy mạnh hợp
tác khu vực. Các tổ chức liên minh kinh tế được thành lập.
- Ngày 15 - 11 - 1994, tổ chức thương mại thế giới (WTO) ra đời, hoạt động chính
thức từ 1 - 1 - 1995. Hiện nay gồm 150 nước thành viên.
- Việt Nam là thành viên của ASEAN (tháng 7/1995), bình thường hóa quan hệ Việt
- Mỹ, thành viên WTO năm 2007.
- Năm 1997, Việt Nam tham gia vào khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á (APTA).
Tham gia diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
b. Thành tựu:
- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ODA, FDI.
- Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học kĩ thuật, bảo vệ môi trường.
- Phát triển ngoại thương ở tầm cao mới, xuất khẩu gạo....
c. Thách thức:
- Bộc lộ những khó khăn của nước ta: Vốn, công nghệ và lao động lành nghề . . .
- Sự cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
- Sự phá hoại của các thế lực thù địch
1
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
3. Một số định hƣớng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới:
- Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo.
- Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.
- Đẩy mạnh công nghiệp hoá gắn liền với kinh tế tri thức.
- Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia.
- Có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.
- Phát triển nền văn hoá mới, chống lại các tệ nạn xã hội, mặt trái của kinh tế thị
trường.
CHUYÊN ĐỀ I
A. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ
1. Vị trí địa lí :
- Nằm ở rìa phía đông của bán cầu trên bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực
Đông Nam Á.
- Vị trí bán đảo, vừa gắn liền với lục địa Á - Âu, vừa tiếp giáp với Thái Bình Dương.
- Nằm trên các tuyến đường giao thông hàng hải, đường bộ, đường hàng không quốc
tế quan trọng.
- Nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động của thế giới.
2. Phạm vi lãnh thổ :
- Hệ tọa độ trên đất liền:
Điểm cực Kinh, vĩ tuyến Địa giới hành chính
0
Bắc 23 23'B Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
0
Nam 8 34' B Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
0
Tây 102 09’Đ Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
0
Đông l09 24'Đ Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Tọa độ địa lí trên biển: Phía Đông 117020’Đ, phía Nam 6050'B và phái Tây 1010Đ.
- Nằm hoàn toàn trong vòng đai nhiệt đới Bắc bán cầu, thường xuyên chịu ảnh
hưởng của gió mậu dịch và gió mùa châu Á.
- Nằm hoàn toàn trong múi giờ thứ 7, thuận lợi cho việc thống nhất quản lí đất nước
về thời gian sinh hoạt và các hoạt động khác.
- Phạm vi lãnh thổ bao gồm:
a. Vùng đất:
- Gồm toàn bộ phần đất liền và các hải đảo ở nước ta. (S: 331.212 km2).
- Biên giới trên đất liền dài hơn 4600km, phần lớn nằm ở khu vực miền núi, trong đó
đường biên giới chung với:
+ Phía Bắc giáp Trung Quốc dài (hơn 1400km).
+ Phía Tây giáp Lào (gần 2100km).
+ Phía Tây Nam giáp Campuchia (hơn 1100km).
Đường biên giới được xác định theo các dạng địa hình đặc trưng: đỉnh núi, đường
sống núi, đường chia nước, khe, sông, suối, ... Giao thông với các nước thông qua nhiều
cửa khẩu tương đối thuận lợi.
b. Vùng biển:
Diện tích khoảng 1 triệu km2. Đường bờ biển dài 3260km chạy theo hình chữ S từ
thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) đến thị xã Hà Tiên (Kiên Giang). Có 29/63 tỉnh và thành
phố giáp với biển.
2
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
Các bộ phận hợp thành vùng biển gồm:
- Vùng nội thuỷ: Là vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở (Nối
các đảo ngoài cùng gọi là đương cơ sở).
- Lãnh hải: Là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển, cách đều đường cơ sở
là 12 hải lí (1 hải lí = 1852m).
- Vùng tiếp giáp lãnh hải: Là vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực
hiện chủ quyền các nước ven biển (bảo vệ an ninh, quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các
quy định về y tế, môi trường, nhập cư …) vùng này cách lãnh hải 12 hải lí (cách đường cơ
sở 24 hải lí).
- Vùng đặc quyền kinh tế: Là vùng nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về mặt kinh
tế nhưng vẫn để các nước khác đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyển, máy bay của
nước ngoài vẫn đi lại theo Công ước quốc tế về đi lại. Vùng này có chiều rộng 200 hải lí
tính từ đường cơ sở.
- Thềm lục địa: Là phần ngầm dưới đáy biển và trong lòng đất dưới đáy biển thuộc
phần lục địa kéo dài mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của lục địa, có độ sâu
200m hoặc hơn nữa. Nhà nước ta có toàn quyền thăm dò, khai thác, bảo vệ, quản lí các
nguồn tài nguyên thiên nhiên ở thềm lục địa Việt Nam.
- Hệ thống đảo và quần đảo: Nước ta có hơn 4000 đảo lớn nhỏ, phần lớn là các đảo
ven bờ và hai quần đảo xa bờ là quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa.
c. Vùng trời :
Khoảng không gian, không giới hạn bao trùm trên lãnh thổ Việt Nam. Trên đất liền
được xác định bởi đường biên giới, trên biển là ranh giới bên ngoài lãnh hải và không gian
của các đảo.
3. Ý nghĩa của v ị trí địa lí :
a. Ý nghĩa tự nhiên :
- Vị trí địa lí quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt
đới ẩm gió mùa với nền nhiệt ẩm cao.
- Nước ta còn nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á, nên khí hậu
nước ta có 2 mùa rõ rệt:
- Nước ta giáp biển Đông là nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt và ẩm, chịu ảnh hưởng
sâu sắc của biển Đông.
- Nước ta nằm trên vành đai sinh khoáng châu Á - Thái Bình Dương nên có tái
nguyên khoáng sản phong phú.
- Nước ta nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thực vật nên tài
nguyên sinh vật phong phú và đa dạng.
- Vị trí và hình thể tạo nên sự phân hoá đa dạng về tự nhiên giữa các vùng miền.
b. Ý nghĩa v ề kinh tế , v ăn hóa, xã hội và quốc phòng:
- Về kinh tế:
+ Tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế và vùng lãnh thổ, thực hiện chính sách mở
của, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
+ Điều kiện phát triển các loại hình giao thông, thuận lợi trong việc phát triển quan
hệ ngoại thương với các nước trong và ngoài khu vực.
- Về văn hoá - xã hội:
+ Tạo thuận lợi nước ta chung sống hoà bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển
với các nước láng giềng và các nước trong khu vực Đông Nam Á.
+ Góp phần làm giàu bản sắc văn hóa, kể cả kinh nghiệm sản xuất…
- Về chính trị và quốc phòng:
+ Là khu vực quân sự đặc biệt quan trọng của vùng Đông Nam Á. Một khu vực kinh
tế năng động và nhạy cảm với những biến động chính trị trên thế giới.
3
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
+ Biển Đông của nước ta là một hướng chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng trong
công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
c. Khó khăn:
- Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa thiếu ổn định, tính thất thường của thời tiết, các tai
biến thiên nhiên (bão, lụt, hạn hán, sâu bệnh...) thường xuyên xảy ra gây tổn thất lớn đến
sản xuất và đời sống.
- Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ gắn với vị trí chiến lược quan trọng ở nước ta.
- Đặt nước ta vào thế vừa hợp tác vừa cạnh tranh quyết liệt trên thi trường thế giới.
B. ĐẤT NƢỚC NHIỀU ĐỒI NÖI
1. Đặc điểm chung của địa hình:
a. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhƣng chủ yếu là đồi núi thấp:
- Địa hình cao dưới 1000m chiếm 85%, từ 1000 - 2000m núi trung bình 14%, trên
2000m núi cao chỉ có 1%.
- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ.
b. Cấu trúc địa hình khá đa dạng:
- Cấu trúc: 2 hướng chính:
+ Hướng Tây Bắc - Đông Nam: vùng núi Trường Sơn Bắc, Tây Bắc.
+ Hướng vòng cung: vùng núi Đông Bắc, Trường Sơn Nam.
- Địa hình già trẻ lại và có tính phân bậc rõ rệt.
- Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.
c. Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa: Xói mòn, rửa trôi ở miền núi, bồi tụ nhanh ở
đồng bằng.
d. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con ngƣời: Thông qua các hoạt động kinh tế:
Các công trình thủy lợi, thủy điện, đắp đê… làm biến đổi các dạng địa hình.
2. Các khu v ực địa hình :
a. Khu v ực đồi núi :
* Địa hình núi: 4 vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.
Vùng núi Vị trí Đặc điểm chính
Đông Bắc - Nằm ở tả ngạn sông - Hướng vòng cung.
Hồng. - Hướng nghiêng chung: Thấp dần từ TB xuống ĐN
- Chủ yếu là đồi núi thấp.
- Gồm 4 cánh cung chụm lại ở Tam Đảo, mở rộng về
phía Bắc, Đông.
- Thung lũng: Sông Cầu, sông Thương, Lục Nam.
Tây Bắc - Nằm giữa sông Hồng - Địa hình cao nhất nước, hướng TB - ĐN.
và sông Cả. - Ba dải địa hình:
+ Phía Đông: Dãy núi cao đồ sộ Hoàng Liên Sơn
(Đỉnh Phanxipăng: 3143m).
+ Phía Tây: Địa hình núi Tây Bắc.
+ Ở giữa: Địa hình thấp hơn: dãy núi, sơn nguyên,
cao nguyên đá vôi.
Trƣờng - Từ phía Nam sông - Hướng địa hình: Tây Bắc - Đông Nam.
Sơn Bắc. Cả đến dãy Bạch Mã. - Các dãy núi song song, so le nhau.
- Thấp, hẹp ngang nâng cao hai đầu.
Trƣờng - Phía Nam Bạch Mã. - Có sự bất đối xứng giữa hai sườn Đông, Tây của
4
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
Sơn Tây Trường Sơn.
Nam. + Địa hình núi ở phía Đông với những đỉnh cao trên
2000m nghiêng dần về phía Đông.
+ Cao nguyên badan tương đối bằng phẳng, bán bình
nguyên xen đồi phía Tây.
* Địa hình bán bình nguyên và đồi trung du: Nắm chuyển tiếp giữa miền núi với
đồng bằng.
- Bán bình nguyên (Đông Nam Bộ): Bậc thềm phù sa cổ và bề mặt phủ badan.
- Đồi trung du (Rìa phía Bắc, phía Tây ĐBSH thu hẹp rìa đồng bằng ven biển
miềnTrung): Phần lớn là bậc thềm phù sa cổ bị chia cắt do tác động của dòng chảy.
b. Khu v ực đồng bằng:
* Đồng bằng châu thổ sông gồm: đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu
Long.
- Giống nhau: Đều được thành tạo và phát triển do phù sa sông bồi tụ dần trên vịnh
biển nông, thềm lục địa mở rộng.
- Khác nhau:
Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long
Nguyên nhân hình Do phù sa sông Hồng và sông Do phù sa sông Tiền, sông Hậu
thành. Thái Bình bồi tụ. bồi tụ.
2 2
Diện tích. 15.000km > 40.000km
Địa hình. Cao ría phía Tây - Tây Bắc, Thấp, bằng phẳng.
thấp dần phía Đông, bị chia cắt
thành nhiều ô.
Hệ thống đê/kênh Có hệ thống đê ngăn lũ. Có hệ thống kênh rạch chằng
rạch. chịt.
Sự bồi đắp phù sa. Vùng trong đê không được bồi Được bồi đắp phù sa hàng
phù sa hằng năm, chỉ có vùng năm.
ngoài đê.
Tác động của thuỷ Ít chịu tác động của thuỷ triều. Chịu tác động mạnh của thuỷ
triều. triều.
* Đồng bằng ven biển (Miền Trung):
- Diện tích 15000 km2. Hẹp ngang, bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.
- Chủ yếu do phù sa biển bồi đắp. Đất nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông.
- Các đồng bằng lớn: Đồng bằng Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Tuy Hoà,....
3. Thế mạnh và hạn chế về thiên nhiên của các khu v ực đồi núi và đồng bằng trong
phát triển kinh tế - xã hội:
a. Khu v ực đồi núi :
* Thế mạnh (thuận lợi):
- Khoáng sản: Nguồn gốc nội sinh, ngoại sinh là cơ sở để phát triển công nghiệp.
- Rừng: Giàu có về loài động, thực vật với nhiều loại quý hiếm.
- Đất đai: Bề mặt cao nguyên bằng phẳng thuận lợi cho việc thành lập các vùng
chuyên canh cây công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc.
- Thủy điện: Các dòng sông ở miền núi có tiềm năng thủy điện lớn (sông Đà, Đồng
Nai, Xê Xan…).
5
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
- Du lịch: Với khí hậu mát mẽ, phong cảnh đẹp nhiều vùng trở thành nơi nghĩ mát
nổi tiếng như: Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo, Mẫu Sơn…
* Hạn chế:
- Địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối, hẻm vực, s ườn dốc gây trở ngại cho
giao thông, khai thác tài nguyên và giao lưu kinh tế giữa các miền.
- Thiên tai: Lũ quét, xói mòn, sạt lở đất, sương muối, rét hại…
- Nơi khô nóng thường xảy ra nạn cháy rừng. Miền núi đá vôi thiếu đất trồng trọt và
khan hiếm nước về mùa khô.
b. Khu vực đồng bằng :
* Thế mạnh (thuận lợi):
+ Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng các loại nông sản, đặc biệt là lúa.
+ Cung cấp các nguồn lợi thiên nhiên khác như khoáng sản, thuỷ sản và lâm sản.
+ Có điều kiện để tập trung các thành phố, các khu công nghiệp và các trung tâm
thương mại. .
* Hạn chế: Thường xuyên chịu nhiều thiên tai bão, lụt, hạn hán...
C. THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƢỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN
1. Khái quát v ề biển Đông :
- Một vùng biển rộng (3,477 triêụ km2 - Thứ 2 ở Thái Bình Dương).
- Là biển tương đối kín.
- Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và tính
khép kín được thể hiện qua các yếu tố hải văn và sinh vật biển.
2. Ảnh hƣởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam :
a. Khí hậu:
Nhờ có Biển Đông nên khí hậu nước ta mang tính hải dương điều hòa, lượng mưa
nhiều, độ ẩm tương đối của không khí trên 80%. Giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết
lạnh khô vào mùa đông, làm dịu bớt thời tiết nóng bức vào mùa hạ.
b. Địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển :
- Địa hình ven biển: vịnh cửa sông, bờ biển mài mòn, các tam giác châu, các đảo ven
bờ và những rạn san hô,…
- Các hệ sinh thái vùng ven biển rất đa dạng và giàu có: hệ sinh thái rừng ngập mặn,
hệ sinh thái đất phèn, rừng trên các đảo, nước lợ, …
c. Tài nguyên thiên nhiên vùng biển :
- Tài nguyên khoáng sản: Dầu mỏ, khí đốt, cát, quặng ti tan,....
- Tài nguyên hải sản: tiêu biểu cho hệ sinh vất vùng biển nhiệt đới: giàu thành phần
loại, năng suất sinh học cao (Đặc biệt vùng ven bờ).
d. Thiên tai:
- Bão lớn (3 - 4 cơn), mưa to, sóng lừng, lũ lụt.
- Sạt lở bờ biển. (Dải bờ biển Trung Bộ).
- Hiện tượng cát bay, cát chảy lấn chiếm đồng ruộng ở ven biển miền Trung =>
Hoang mạc hoá đất đai.
=> Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên biển, bảo vệ vùng ven biển và phòng tránh
thiên tai là vấn đề hệ trọng trong khai thác phát triển kinh tế biển ở nước ta.
D. THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa :
a. Tính chất nhiệt đới :
6
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
* Biểu hiện:
- Tổng bức xạ lớn, cán cân bức xạ dương quanh năm.
- Nhiệt độ trung bình năm cao trên 200C (Vượt chỉ tiêu của khí hậu nhiệt đới), trừ
vùng núi cao.
- Tổng số giờ nắng từ 1400 - 3000 giờ/năm.
* Nguyên nhân: Tính chất nhiệt đới của khí hậu được quy định bởi vị trí nước ta nằm
trong vùng nội chí tuyến.
b. Lƣợng mƣa, độ ẩm lớn:
* Biểu hiện:
- Lượng mưa trung bình năm cao: 1500 - 2000mm. Mưa phân bố không đều, sườn
đón gió 3500 - 4000mm.
- Độ ẩm không khí cao trên 80%, cân bằng ẩm luôn luôn dương.
* Nguyên nhân: Do các khối khí khi di chuyển qua biển được tăng độ ẩm.
c. Gió mùa:
Gió Hƣớng Nguồn gốc Phạm Thời gian Tính chất Hệ quả
mùa gió vi hoạt hoạt động
động
Gió Đông Áp cao Miền Từ tháng 11 Lạnh, khô Mùa đông lạnh ở
mùa Bắc xibia Bắc - tháng 4 (Nửa đầu mùa miền Bắc
mùa năm sau. đông)
đông Lạnh ẩm (Nửa
sau mùa đông)
Gió Nửa đầu Từ tháng 5 - Nóng ẩm Mưa cho Nam Bộ
mùa Tây mùa: Áp tháng 7 và Tây Nguyên
mùa Nam cao Bắc Ấn Khô nóng cho
hạ riêng Độ Dương Cả nước Trung Bộ.
Bắc bộ Giữa, cuối Từ tháng 6 - Nóng ẩm Kết hợp với dải
có mùa: Áp tháng 10. hội tụ nhiệt đới
hướng cao cận chí gây mưa cho cả
Đông tuyến Nam nước.
Nam bán cầu.
2. Các thành phần tự nhiên khác :
a. Địa hình:
* Biểu hiện:
- Xâm thực mạnh ở vùng đồi núi:
+ Bề mặt địa hình bị chia cắt, nhiều nơi đất trơ sỏi đá.
+ Vùng núi có nhiều hang động, thung lũng khô.
+ Các vùng thềm phù sa cổ bị bào mòn tạo thành đất xám bạc màu.
+ Đất trượt đá lỡ làm thành nón phóng vật ở chân núi.
- Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông.
Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long hàng năm lấn ra biển vài chục
đến hàng trăm mét.
* Nguyên nhân:
- Nhiệt độ cao, lượng mưa nhiều. Nhiệt độ và lượng mưa phân hóa theo mùa làm cho
quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển xảy ra mạnh mẽ
- Bề mặt địa hình có dốc lớn, nham thạch dễ bị phong hóa.
b. Sông ngòi:
7
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
* Biểu hiện:
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc (có 2360 sông dài trên 10km, dọc bờ biển trung bình
20km có một cửa sông đổ ra biển).
- Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa (khoảng 200 triệu tấn/năm).
- Chế độ nước theo mùa và thất thường.
* Nguyên nhân:
- Nhờ có nguồn cung cấp nước dồi dào nên lượng dòng chảy lớn, đồng thời nhậ n
được một lượng nước lớn từ lưu vực ngoài lãnh thổ.
- Hệ số bào mòn và tổng lượng cát bùn lớn là hệ quả của quá trình xâm thực mạnh ở
vùng đồi núi.
- Do mưa theo mùa nên lượng dòng chảy theo mùa: Mùa lũ tương ứng với mùa mưa.
Mùa cạn tương ứng với mùa khô.
c. Đất:
Quá trình feralít là quá trình hình thành đất chủ yếu ở nước ta.
* Nguyên nhân:
- Do mưa nhiều nên các chất Ca++, Mg++ bị rửa trôi mạnh mẽ làm đất chua đồng thời
có sự tích tụ ôxít sắt, ôxít nhôm tạo nên đất feralít đỏ vàng.
- Quá trình phong hoá xảy ra mạnh mẽ tạo sự phân huỷ mạnh mẽ trong đất.
d. Sinh v ật:
* Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa là cảnh quan chủ yếu, có sự xuất hiện của
các thành phần á nhiệt đới và ôn đới núi cao.
* Nguyên nhân:
- Do Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới Bán cầu Bắc nên có bức xạ mặt
Trời, độ ẩm phong phú.
- Khí hậu có sự phận hoá theo độ cao.
3. Ảnh hƣởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời
sống :
* Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
- Thuận lợi: Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân hóa theo mùa tạo điều kiện thuận lợi
phát triển nền nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi, phát triển mô
hình nông - lâm kết hợp...
- Khó khăn: Lũ lụt, hạn hán, khí hậu, thời tiết không ổn định.
* Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống:
- Thuận lợi: Phát triển các ngành lâm nghiệp, thuỷ sản, GTVT, du lịch,… và đẩy
mạnh hoạt động khai thác, xây dựng vào mùa khô.
- Khó khăn:
+ Các hoạt động giao thông, vận tải du lịch, công nghiệp khai thác chịu ảnh hưởng
trực tiếp của sự phân mùa khí hậu, chế độ nước sông.
+ Độ ẩm cao gây khó khăn cho việc bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản.
+ Các thiên tai như mưa bão, lũ lụt, hạn hán và diễn biến bất thường như dông, lốc,
mưa đá, sương mù, rét hại, khô nóng, … cũng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.
+ Môi trường thiên nhiên dễ bị suy thoái.
E. THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG
1. Thiên nhiên phân hóa theo Bắc - Nam:
a. Phần lãnh thổ phía Bắc:
- Giới hạn: Từ dãy Bạch Mã trở ra Bắc.
- Thiên nhiên: Đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
8
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
- Khí hậu:
+ Nhiệt độ trung bình năm trên 200C.
+ Có mùa đông lạnh 2 - 3 tháng với nhiệt độ < 180C (Đồng bằng Bắc bộ và vùng núi
phía Bắc).
+ Về phía Nam, gió mùa Đông Bắc yếu dần, số tháng lạnh giảm dần.
+ Biên độ nhiệt/năm lớn (9 - 140C).
+ Phân thành 2 mùa là mùa đông và mùa hạ.
- Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu: Đới rừng nhiệt đới gió mùa.
+ Thành phần sinh vật: Loài nhiệt đới chiếm ưu thế, cây cận nhiệt, ôn đới.
b. Phần lãnh thổ phía Nam :
- Giới hạn: Từ dãy Bạch Mã trở vào Nam.
- Thiên nhiên mang sắc thái của khí hậu cận xích đạo gió mùa.
- Khí hậu:
+ Nhiệt độ trung bình năm trên 250C. Nóng đều quanh năm và có tính chất gió mùa
cận xích đạo.
+ Không có mùa đông lạnh.
+ Biên độ nhiệt năm nhỏ (< 90C).
+ Phân thành 2 mùa là mưa và khô.
- Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu: Đới rừng cận xích đạo gió mùa.
+ Thành phần sinh vật mang đặc trưng vùng xích đạo và nhiệt đới phía Nam lên.
2. Thiên nhiên phân hoá theo Đông - Tây:
a. Vùng biển và thềm lục địa :
- Độ nông, sâu, rộng hẹp của thềm lục địa có quan hệ chặt chẽ với vùng đồng bằng,
vùng đồi núi kề bên và có sự thay đổi theo từng đoạn ở biển.
+ Thềm lục địa phía Bắc, Nam: Đáy nông, mở rộng có nhiều đảo ven bờ.
+ Thềm lục địa Trung Bộ: thu hẹp tiếp giáp vùng biển nước sâu.
b. Vùng đồng bằng ven biển :
- Thiên nhiên thay đổi tuỳ nơi, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ với dải đồi núi phía
Tây và vùng biển phía Đông.
+ ĐB Bắc Bộ, Nam Bộ: Mở rộng, bài triều thấp, phẳng, thềm lục địa nông, rộng.
+ ĐB ven biển Trung Bộ: Hẹp ngang bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ. Thiên
nhiên khắc nghiệt, giàu tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế biển.
c. Vùng đồi núi :
Thiên nhiên phân hoá vùng đồi núi rất phức tạp chủ yếu do tác động của gió mùa và
hướng các dãy núi.
Vùng núi Đông Bắc Vùng núi Tây Bắc
Thiên nhiên mang sắc thái cận nhiệt đới gió Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa (Nam TB)
mùa. Vùng ôn đới (Vùng núi cao TB)
Đông Trƣờng Sơn Tây Trƣờng Sơn
- Mùa mưa vào thu đông. - Mùa mưa vào cuối hạ, đầu thu.
- Khô nóng. - Mùa khô.
3. Thiên nhiên phân hoá theo độ cao :
a. Đai nhiệt đới gió mùa:
- Ở miền Bắc: Độ cao trung bình dưới 600-700m, miền Nam độ cao 900 - 1000m.
- Khí hậu nhiệt đới biểu hiện rõ rệt.
+ Mùa hạ nóng: Nhiệt độ tháng > 250C.
+ Độ ẩm thay đổi tuỳ nơi.
9
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
- Thổ nhưỡng:
+ Đất đồng bằng: chiếm 24% diện tích.
+ Đất vùng đồi núi thấp: 60% diện tích, chủ yếu đất feralít.
- Sinh vật:
+ Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.
+ Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa.
b. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi :
- Miền Bắc có độ cao từ 600 - 700m đến 2600m, miền Nam có độ cao từ 900 -
1000m đến độ cao 2600m.
- Từ 600 - 700 đến 1600 - 1700m: Khí hậu mát mẻ, độ ẩm tăng. Đất feralít có mùn,
chua, tầng mỏng. Hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới lá rộng, lá kim. Động vật: chim, thú cận
nhiệt đới phương Bắc.
- Từ trên 1600 - 1700m: Khí hậu lạnh. Đất mùn. Rừng kém phát triển, đơn giản về
thành phần loài. Xuất hiện các loại cây ôn đới, chim di cư thuộc khu hệ Himalaya.
c. Đai ôn đới gió mùa trên núi :
- Có độ cao từ 2600m trở lên (chỉ có ở Hoàng Liên Sơn).
- Khí hậu: Tính chất ôn đới, nhiệt độ < 150C.
- Đất: Chủ yếu mùn thô.
- Thực vật: Ôn đới: đỗ quyên, lãnh sam.
4. Các miền địa lí tự nhiên :
Tên Miền Bắc và Đông Bắc Miền Tây Bắc Và Bắc Miền Nam Trung Bộ
miền Bắc Bộ Trung Bộ và Nam Bộ
Phạm vi Từ phía Tây - Tây Nam - Từ hữu ngạn sông Từ dãy Bạch Mã trở
của tả ngạn sông Hồng và Hồng đến dãy Bạch Mã. vào Nam.
ría phía Tây - Tây Nam
của đồng bằng Bắc Bộ.
Địa hình - Chủ yếu là đồi núi thấp. - Địa hình cao nhất - Chủ yếu là cao
Độ cao trung bình 600m, nước, núi cao, trung nguyên, sơn nguyên
hướng vòng cung. bình chiếm ưu thế. - Hướng vòng cung:
- Nhiều núi đá vôi, đồng - Hướng TBắc - Đông sườn Đông dốc mạnh,
bằng Bắc Bộ mở rộng, Nam, nhiều bề mặt sơn sườn Tây thoải.
thấp phẳng, nhiều vịnh, nguyên, cao nguyên, - Đồng bằng Nam Bộ
quần đảo. đồng bằng giữa núi. thấp, phẳng và mở
- Đồng bằng thu nhỏ, rộng, đồng bằng ven
chuyển tiếp từ đồng biển Nam Trung Bộ
bằng châu thổ sang nhỏ hẹp.
đồng bằng ven biển.
Khoáng - Giàu khoáng sản: than, - Đất hiếm, sắt, crôm, - Dầu khí ở thền lục
sản sắt, dầu khí,... … titan,.. địa, bôxit ở TNguyên.
Khí hậu - Mùa đông lạnh, ít mưa. - Gió mùa ĐB suy yếu. - Cận xích đạo gió
Mùa hạ nóng, mưa nhiều - Gió Phơn TNam hoạt mùa: Có 2 mùa mưa
- Có nhiều biến động. động mạnh, bão mạnh,.. và mùa khô.
Sông - Dày đặc chảy theo - Có độ dốc lớn, chảy - Ở NTB: ngắn, dốc
ngòi hướng Tây Bắc - Đông theo hướng Tây Bắc - - Ở NB: dày đặc.
Nam và vòng cung Đông Nam (Bắc Trung - 2 hệ thống sông 9:
Bộ: hướng Tây - Đông). Đồng Nai, Cửu Long.
Thổ - Đai cận nhiệt đới hạ - Có đủ 3 hệ thống đai - Nhiệt đới, cận xích
nhƣỡng. thấp. cao. đạo.
10
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
CHUYÊN ĐỀ II
A. SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật :
a. Tài nguyên rừng :
* Hiện trạng:
- Diện tích rừng tăng nhưng chất lượng rừng vẫn suy thoái.
+ Năm 1943: 70% diện tích rừng là rừng giàu.
+ Nay: 70% diện tích rừng là rừng nghèo và mới phục hồi.
* Biến động tài nguyên rừng:
- Về số lượng:
+ Tổng diện tích rừng giảm từ 14,3 triệu ha năm 1943 còn 7,2 triệu ha năm 1983,
sau đó tăng lên 12,7 triệu ha năm 2005.
+ Diện tích rừng tự nhiên giảm từ 14,3 triệu ha năm 1943 còn 8,4 triệu ha năm 1990
sau đó tăng lên 10,2 triệu ha năm 2005.
+ Diện tích rừng trồng tăng 0,1 triệu ha năm 1975 lên 2,5 triệu ha năm 2005.
+ Tỉ lệ che phủ rừng giảm từ 43,0% năm 1943 còn 22,0% năm 1983 sau đó tăng lên
38,0% năm 2005.
- Về chất lượng rừng:
+ Diện tích rừng giàu và trung bình suy thoái nghiêm trọng: Năm 1943 chiếm 9,8
triệu ha, năm 1999 chỉ còn 2,1 triệu ha.
+ Diện tích rừng nghèo và phục hồi tăng khá nhanh: Năm 1975 chiếm 2 triệu ha, đến
năm 1999 tăng lên 4,6 triệu ha.
+ Mặc dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng rừng vẫn bị suy
thoái bởi vì diện tích rừng tăng, nhưng chủ yếu là rừng non mới phục hồi.
* Nguyên nhân:
- Khai thác rừng bừa bãi.
- Tự nhiên: Cháy rừng, sạt lở đất, lở núi…
- Du canh du cư.
- Hậu quả chiến tranh.
* Biện pháp bảo vệ:
- Nâng cao độ che phủ rừng từ 40 -> 45 - 50% (Vùng núi: 70 - 80%).
- Thực hiện các biện pháp quy hoạch và bảo vệ phát triển các loại rừng:
+ Đối với rừng phòng hộ: Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có,
trồng cây gây rừng trên đất trống đồi trọc.
+ Đối với rừng đặc dụng: Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học của các vườn quốc gia,
khu dư trữ thiên nhiên và khu bảo tồn.
+ Đối với rừng sản xuất: Đảm bảo duy trì, phát triển diện tích và chất lượng rừng,
phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng rừng.
- Triển khai luật bảo vệ phát triển rừng. Tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế
miền núi...
* Ý nghĩa của bảo vệ tài nguyên rừng :
- Về kinh tế: Khai thác gỗ và lâm sản phục vụ cho các ngành kinh tế, nguyên liệu
cho các ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ, giấy, diêm, hóa chất nhẹ, xuất khẩu,...
- Về môi trường: Bảo vệ đất, chống xói mòn, cân bằng sinh thái, bảo vệ mực nước
ngầm,...
a. Đa dạng sinh học:
* Sự đa dạng sinh học ở nước ta:
- Sự suy giảm tính đa dạng sinh học:
11
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
+ Trong 14.500 loài thực vật có 500 loài bị mất dần, trong đó có 100 loài quý hiếm
có nguy cơ tuyệt chủng.
+ Trong 300 loài thú có 96 loài bị mất dần, trong đó có 62 loài quý hiếm có nguy cơ
tuyệt chủng.
+ Trong 830 loài chim có 57 loài bị mất dần, trong đó có 29 loài quý hiếm có nguy
cơ tuyệt chủng.
+ Trong 400 loài bò sát lưỡng cư có 62 loài mất dần.
- Nguyên nhân:
- Tác động của con người làm thu hẹp diện tích rừng, đồng thời còn làm nghèo tính
đa dạng của các kiểu sinh thái.
- Hậu quả của việc khai thác quá mức.
- Ô nhiễm môi trường nước, nhất là vùng ven sông, cửa biển dẫn đến nguồn tài
nguyên dưới nước, đặc biệt là nguồn hải sản nước ta bị giảm sút rõ rệt.
* Biện pháp bảo vệ:
- Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên:
+ Năm 1986 có 87 khu bảo tồn thiên nhiên với 7 vườn quốc gia.
+ Năm 1998 có 94 khu bảo tồn thiên nhiên với 12 vườn quốc gia, 18 khu bảo vệ môi
trường - văn hóa - lịch sử.
+ Đến năm 2007 đã có 30 vườn quốc gia được thành lập.
- Ban hành sách đỏ Việt Nam.
- Quy định việc khai thác về gỗ, động vật, thủy sản.
2. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất:
a. Suy thoái tài nguyên đất :
* Suy giảm diện tích rừng dẫn đến diện tích đất hoang đồi núi trọc tăng nhanh:
- Năm 1943 diện tích đất hoang đồi trọc mới có 2 triệu ha, năm 1983 tăng lên 13,8
triệu ha.
- Hiện nay diện tích đất hoang đồi trọc giảm mạnh nhưng diện tích đất bị suy thoái
còn rất lớn (6,8 triệu ha năm 2003).
- Các loại đất cần cải tạo chiếm gần 6 triệu ha bao gồm:
+ Đất phèn, đất mặn, đất cát biển, đất xám bạc màu, đất glây, than bùn, đất nâu vàng
vùng bán hoang mạc.
+ Một nửa trong tổng diện tích đất phù sa (3,4 triệu ha) cần có biện pháp nâng cao
độ phì.
+ Vùng đồng bằng có xu hướng thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, giảm độ phì của
đất, đất thoái hóa bạc màu…, cần quan tâm, bảo vệ tốt.
b. Biện pháp bảo vệ:
* Vùng đồi núi:
- Tổ chức định canh, định cư. Đẩy mạnh bảo vệ rừng.
- Thực hiện các biện pháp thuỷ lợi, canh tác thích hợp.
* Vùng đồng bằng:
- Quản lí chặt chẽ, sử dụng vốn đất hợp lí.
- Thâm canh, canh tác, cải tạo đất hợp lí.
- Phòng chống ô nhiễm đất.
3. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên khác :
- Tài nguyên nước: Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, phòng chống ô nhiễm.
- Tài nguyên khoáng sản: Quản lí chặt việc khai thác, tránh lãnh phí.
- Tài nguyên du lịch: Bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ.
- Tài nguyên biển, khí hậu: Khai thác sử dụng hợp lí, phát triển bền vững.
12
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
B. BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG VÀ PHÕNG CHỐNG THIÊN TAI
1. Bảo v ệ môi trƣờng :
Có 2 vấn đề quan trọng nhất:
- Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường: biểu hiện: gia tăng bão, lũ lụt, hạn
hán và các hiện tượng biến đổi bất thường về thời tiết , khí hậu…
- Tình trạng ô nhiễm môi trường: đất, nước, không khí.
2. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chố ng
Thiên Thời gian Khu vực Hậu quả Biện pháp phòng
tai chống
Bão - Tháng 6 - 11 - Diễn ra chậm - Thiệt hại về - Dự báo chính xác.
(Mạnh nhất dần từ Bắc vào người, tài sản... - Sơ tán dân.
tháng 8, 9, Nam - Ngập lụt ở đồng - Tích cực phòng
10). bằng, lũ quét ở chống bão.
miền núi.
Ngập - Tháng 9 - - Vùng đồng bằng - Ngập úng ruộng - Xây dựng công
lụt 10. châu thổ sông, hạ đồng. trình thoát lũ, ngăn
lưu sông - Tắc nghẽn giao thuỷ triều.
- Vùng trũng. thông. - Trồng rừng.
Lũ - Tháng 6-10: - Vùng núi. - Thiệt hại về - Quy hoạch điểm
quét phía Bắc. người, tài sản. dân cư tránh lũ.
- Tháng 10- - Sạt lở đất, cản trở - Trồng rừng, sử
12: Hà Tĩnh giao thông. dụng đất hợp lí.
-> NTB.
Hạn - Diễn ra vào - Thung lũng - Cháy rừng, thiệt - Xây dựng công
hán mùa khô, tuỳ khuất gió ở MB. hại cho SX. trình thuỷ lợi hợp lí.
nơi. - NB - TN. - Ảnh hưởng đến
- BTB và ven biển sinh hoạt và đời
NTB. sống.
* Các thiên tai khác
- Động đất: Đông Bắc, Tây Bắc.
- Lốc, mưa đá, sương muối.
=> Thiên tai xảy ra thường xuyên, bất thường, khó dự báo.
3. Chiến lƣợc quốc gia về bảo v ệ tài nguyên và môi trƣờng
Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường có mục tiêu là đảm bảo cho
sự bảo vệ đi đôi với việc phát triển bề vững. Để đạt được mục tiêu đó cần thực hiện 5
nhiệm vụ sau:
- Duy trì các hệ sinh thái, các quá trình sinh thái chủ yếu và các hệ thống sống có ý
nghĩa quyết định đến đời sống con người.
- Đảm bảo sự giàu có của đất nước về vốn gen và các loài nuôi trồng cũng như các
loài hoang dại, có liên quan đến lợi ích lâu dài của nhân dân Việt Nam và của nhân loại.
- Đảm bảo việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên tự nhiên, điều khiển việc sử
dụng trong giới hạn có thể phục hồi được.
- Đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu đời sống của con người.
- Phấn đấu đạt tới trạng thái ổn định dân số ở mức cân bằng với khả năng sử dụng
hợp lí tài nguyên.
13
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
CHUYÊN ĐỀ III. ĐỊA LÍ DÂN CƢ
A. ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƢ NƢỚC TA
1. Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc
* Đông dân:
- DS đông: 84.156 nghìn người (năm 2006), đứng thứ 3 ĐNA, thứ 13 thế giới.
- Đánh giá:
+ Nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn.
+ Khó khăn: Gây khó khăn cho phát triển KT, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
cho người dân.
* Nhiều thành phần dân tộc:
- Có 54 dân tộc, dân tộc Kinh chiếm 86,2%, còn lại là các dân tộc ít người.
- Có 3,2 triệu người Việt sinh sống ở nước ngoài
2. Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ:
a. Dân số còn tăng nhanh :
* Biểu hiện:
- Bùng nổ DS vào nữa cuối TK XX. Thời gian DS tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn.
- Do kết quả của việc thực hiện kế hoạch hóa dân số và gia đình nhịp độ tăng dân số
có giảm đi, nhưng thời kì 1989 - 1999 dân số vẫn tăng thêm 11,9 triệu người. Hiện nay môi
năm tăng thêm 1,1 triệu người.
+ Năm 2006 dân số nước ta 84,2 triệu người đứng thứ 13 trên thế giới và thứ 3 ở khu
vực Đông Nam Á.
b. Cơ cấu dân số trẻ : (2005):
- Dưới tuổi lao động: 27%. Trong độ tuổi lao động: 64% . Trên độ tuổi lao động: 9%.
3. Hậu quả:
* Đối với phát triển kinh tế:
- Tốc độ tăng dân số chưa phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.
- Vấn đề việc làm luôn là thách thức đối với nền kinh tế.
- Sự phát triển kinh tế chưa đáp ứng với tiêu dùng và tích lũy.
- Chậm chuyễn dịch cơ cấu kinh tế ngành và lãnh thỗ.
* Sức ép đối với việc phát triển xã hội:
- Chất lượng cuộc sống chậm cải thiện.
- GDP bình quân đầu người còn thấp.
- Các vấn đề phát triển y tế, văn hóa, gióa dục.
* Sức ép đối với tài nguyên môi trường:
- Sự suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
- Ô nhiễm môi trường. Không gian cư trú chật hẹp.
4. Các giải pháp:
- Đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.
- Giảm tỉ sinh.
- Tập trung vào các vùng lãnh thổ, các bộ phận dân cư hiện đang có mức tăng dân số
cao: vùng núi, nông thôn, ngư dân.
5. Phân bố dân cƣ chƣa hợp lí :
Mật độ trung bình 254 người/km2 (Năm 2006). Nhưng phân bố không hợp lí:
a. Giữa đồng bằng v ới trung du miền núi :
- Đồng bằng và ven biển tập trung 75% dân số, nhưng chỉ chiếm ¼ diện tích lãnh
thổ, mật độ dân số cao. ĐBSH có mật độ cao nhất nước: 1225 người/km2, gấp 2,5 lần ĐB
SCL.
- Vùng núi, trung du có mật độ dân số thấp: 25% dân số.
14
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
b. Giữa thành thị v ới nông thôn :
- Nông thôn chiếm 73,1% dân số, thành thị chiếm 26,9% dân số.
- Xu hướng thay đổi: Tỉ trọng dân thành thị tăng, tỉ trọng dân nông thôn giảm.
c. Nguyên nhân:
- Điều kiện tự nhiên.
- Lịch sử khai thác lãnh thổ.
- Trình độ phát triển kinh tế và khả năng khai thác nguồn TNTN của các vùng.
- Sự chuyển cư giữa các vùng.
d. Hậu quả:
- Ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng hợp lí nguồn lao động và khai thác hợp lí nguồn
tài nguyên hiện có của mỗi vùng.
e. Biện pháp:
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số, đẩy mạnh tuyên
truyền các chủ trương chính sách, pháp luật về dân số và kế hoạch hóa gia đình.
- Phân bố lại dân cư, lao động giữa các vùng.
- Xây dựng quy hoạch và có chính sách thích hợp nhằm đáp ứng xu thế chuyển dịch
cơ cấu dân số nông thôn và thành thị.
- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
- Đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi và nông thôn.
B. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
1. Nguồn lao động :
* Đặc điểm: Nguồn lao động dồi dào:
- Dân số hoạt động kinh tế: 42,53 triệu người, chiếm 51,2% dân số (năm 2005).
- Mỗi năm tăng thêm trên 1triệu lao động.
* Ưu điểm:
- Cần cù, sáng tạo, kinh nghiệm sản xuất phong phú.
- Chất lượng lao động ngày càng nâng lên.
* Hạn chế
- Nhiều lao động chưa qua đào tạo.
- Lực lượng lao động có trình độ cao còn ít.
- Thể lực, trình độ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.
2. Cơ cấu lao động :
a. Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế : (2005).
- Lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất: 57,3%.
- Lao động trong ngành công nghiệp - xây dựng chiếm: 18,2%
- Lao động trong ngành dịch vụ chiếm: 24,5%
- Xu hướng: giảm tỉ trọng lao động nông, lâm, ngư nghiệp; tăng tỉ trọng lao động
công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, nhưng còn chậm.
b. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế:
- Phần lớn lao động làm ở khu vực ngoài nhà nước.
- Có sự thay đổi giữa thành phần kinh tế Nhà nước và ngoài Nhà nước với chiều
hướng tăng dần khu vực ngoài Nhà nước, giảm dần khu vực Nhà nước nhưng còn chậm.
- Phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN
c. Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn :
- Phần lớn lao động ở nông thôn, chiếm 75% (Năm 2005)
- Tỉ trọng lao động nông thôn giảm, khu vực thành thị tăng.
* Hạn chế:
15
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
- Năng suất lao động thấp.
- Phần lớn lao động có thu nhập thấp.
- Phân công lao động xã hội còn chậm chuyển biến.
- Chưa sử dụng hết thời gian lao động.
3. Vấn đề việc làm và hƣớng giải quyết việc làm :
a. Vấn đề việc làm:
- Việc làm là vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta.
- Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn còn gay gắt.
Tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở thành thị, nông thôn.
Đơn vị:%
Thất nghiệp Thiếu việc làm
Tỉ lệ trung bình cả nước 2,1 8,1
Thành thị 5,3 4,5
Nông thôn 1,1 9,3
b. Hƣớng giải quyết việc làm :
- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
- Thực hiện tốt chính sách dân số và sức khỏe sinh sản.
- Thực hiện đa dạng hóa các họat động sản xuất, chú ý ngành dịch vụ.
- Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất
hàng xuất khẩu.
- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo.
- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
C. ĐÔ THỊ HOÁ
1. Đặc điểm của đô thị hoá :
a. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm chạp, trình độ đô thị hóa thấp :
* Quá trình đô thị hoá chậm:
- Thế kỉ thứ III trước Công Nguyên đã có đô thị đầu tiên (Cổ Loa).
- Thế kỉ VI: Thành Thăng Long, Phú Xuân, Hội An, ĐN, Phố Hiến.
- Thời Pháp thuộc: Đô thị quy mô nhỏ. Chức năng hành chính, quân sự.
- Từ 1945 - 1954: Quá trình Đô thị hóa diễn ra chậm.
- Từ 1954 - 1975:
+ Miền Nam: Phục vụ âm mưu thôn tính của đế quốc Mĩ.
+ Miền Bắc: Đô thị hóa gắn liền với công nghiệp hóa.
- Từ 1975 đến nay: Đô thị hóa có nhiều chuyển biến tích cực.
=> Trình độ đô thị hóa thấp:
- Quy mô không lớn, phân bố tản mạn, nếp sống xen giữa thành thị và nông thôn làm
hạn chế khả năng đầu tư phát triển kinh tế.
- Tỉ lệ dân đô thị thấp.
- Cơ sở hạ tầng của các đô thị ở mức độ thấp so với khu vực và thế giới.
b. Tỉ lệ dân thành thị tăng:
- Từ 19,5% (Năm 1990) tăng lên 26,9% (Năm 2005).
- Còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
c. Phân bố đô thị giữa các vùng :
- Năm 2006 cả nước có 689 đô thị, trong đó có 38 thành phố, 54 thị xã, 597 thị trấn.
- Phân bố không đều giữa các vùng.
+ Vùng TD & MN BB có nhiều đô thị nhất gấp 3,3 lần ĐNB nơi có ít đô thị nhất.
16
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
+ Số thành phố lớn còn quá ít so với số lượng đô thị.
- Chất lượng đô thị lớn chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.
2. Mạng lƣới đô thị :
* Căn cứ vào số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp, mạng lưới
đô thị được phân thành 6 loại. Năm 2006 cả nước có 689 đô thị, trong đó có 38 thành phố,
54 thị xã và 597 thị trấn.
- Loại đặc biệt: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
* Căn cứ vào cấp quản lí.
- Đô thị trực thuộc TW: 5 đô thị
- Đô thị trực thuộc tỉnh.
3. Ảnh hƣởng cuả đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội: (Mối quan hệ)
- Tích cực:
+ Tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
+ Ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các vùng.
+ Tiêu thụ nhiều sản phẩm hàng hoá lớn, đa dạng,.... thu hút vốn đầu tư nước ngoài,
tạo động lực phát triển.
+ Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tiêu cực: Nảy sinh nhiều vấn đề:
+ Ô nhiễm môi trường.
+ An ninh trật tự xã hội,…việc làm.
4. Những vấn đề cần chú ý trong quá trình đô thị hóa:
- Chú ý phát triển mạng lưới đô thị lớn vì nó là trung tâm, hạt nhân phát triển của
vùng.
- Đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn.
- Đảm bảo sự cân đối giữa tốc độ và quy mô dân số lao động của đô thị, số lao động
của đô thị với sự phát triển KT-XH của đô thị trong tương lai.
- Có kế hoạch phát triển cân đối giữa KT-XH đô thị với kết cấu hạ tầng đô thị.
- Quy hoạch hoàn chỉnh, đồng bộ đô thị để vừa đảm bảo môi trường xã hội đô thị
làng mạnh, vừa đảm bảo môi trường sống trong sạch, cải thiện đáng kể điều kiện sống.
CHUYÊN ĐỀ IV
1. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
1. Vấn đề tăng trƣởng tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP):
* Có ý nghĩa hàng đầu trong các mục tiêu phát triển kinh tế ở nước ta:
- Quy mô nền kinh tế nước ta còn nhỏ, vì vậy cần tăng trưởng GDP với tốc độ cao.
- Tăng trưởng GDP sẽ tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh xuất khẩu, giải quyết việc làm,
xóa đói giảm nghèo.
* Tình hình tăng trưởng GDP:
- Từ năm 1990 - 2005 GDP tăng liên tục, trung bình 7,2% năm. Đứng vào hàng các
nước có nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao của khu vực châu Á.
- Đặc biệt những năm cuối thế kỉ XX nhiều nước trong khu vực xảy ra khủng hoảng
tài chính trầm trọng, tốc độ tăng trưởng GDP giảm sút thì Việt Nam vẫn duy trì được mức
tăng trưởng kinh tế cao.
* Chất lượng tăng trưởng kinh tế đã được cải thiện hơn trước:
- Nguyên nhân:
+ Tăng cường vốn, đặc biệt là vốn nước ngoài (FDI, ODA…).
+ Trình độ kĩ thuật của người lao động không ngừng tăng lên.
+ Tác động của năng suất lao động xã hội.
17
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
- Hạn chế:
+ Nền kinh tế nước ta vẫn đang thiên về phát triển theo chiều rộng, tăng về số lượng
nhưng chậm chuyển biến về chất lượng.
+ Chưa đảm bảo sự phát triển bề vững. Năng lực cạnh tranh chưa cao.
2. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế :
* Xu hướng chung:
- Giảm nhanh tỉ trọng khu vực I (nông - lâm - ngư nghiệp).
- Tăng nhanh tỉ trọng khu vực II (công nghiệp và xây dựng) và chiếm cao nhất trong
cơ cấu GDP: 41% - Năm 2005
- Khu vực III (dịch vụ) chiếm tỉ trọng khá cao 38% nhưng chưa ổn định.
=> Phù hợp với yêu cầu chuyển dịch theo hướng CNH - HĐH, nhưng tốc độ chuyển
dịch còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
* Xu hướng chuyển dịch trong nội bộ từng ngành
- Khu vực I:
+ Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp: 83,4% (1990) -> 71,5% (2005)
+ Tăng tỉ trọng ngành thuỷ sản: 8,7% -> 24,4%.
+ Trong nông nghiệp: Giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi.
- Khu vực II:
+ Chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất.
. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.
+ Đa dạng hoá sản phẩm.
- Khu vực III:
+ Tăng trưởng lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế, phát triển đô thị.
+ Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời.
=> Các ngành kinh tế đang phát triển cân đối, toàn diện hơn, hiện đại hơn phù hợp
với xu thế hoà nhập vào nền kinh tế thế giới.
3. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế :
* Các thành phần kinh tế:
- Kinh tế Nhà nước. Kinh tế ngoài Nhà nước. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
* Xu hướng chuyển dịch:
- Khu vực kinh tế Nhà nước giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo.
- Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỉ trọng lớn và tỉ trọng có xu hướng giảm.
- Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đặc biệt từ khi nước ta
gia nhập WTO.
* Ý nghĩa: Phù hợp với đường lối phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần
theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng XHCN.
4. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế :
- Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế (ĐBSH, ĐNB, ĐBSCL), vùng
chuyên canh cây công nghiệp (TN, ĐNB, TD & MN BB), khu công nghiệp tập trung, khu
chế xuất, ....
- Cả nước đã hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm:
+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng,
Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.
+ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng
Ngãi, Bình Định.
+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-
Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Long An.
Đây là những vùng trọng điểm ưu tiên đầu tư phát triển, có tác dụng quan trọng
chiến lược, nhằm đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.
18
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
2. ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƢỚC TA
1. Đặc điểm đất nông nghiệp ở nƣớc ta:
- Diện tích đất nông nghiệp tăng lên đáng kể (Năm 1993 chỉ 7348 nghìn ha chiếm
22,2% diện tích tự nhiên của cả nước. Năm 2005 tăng lên 9412,2 nghìn ha chiếm 28,4%
diện tích đất tự nhiên của cả nước).
- Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người thấp, năm 2005 là 0,11ha (thế giới 0,44
ha). Ngày càng giảm do gia tăng dân số.
- khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp bị hạn chế, hơn nữa việc mở rộng diện
tích đất nông nghiệp đòi hỏi tốn nhiều lao động và nguồn vốn đầu tư lớn.
- Diện tích đất nông nghiệp còn tiếp tục bị thu hẹp do mở rộng diện tích đất c huyên
dùng trong quá trình công nghiệp hóa và sức ép của dân số.
- Việc phá rừng bừa bãi cũng tạo ra nguy cơ đất đai bị xói mòn, hoang hóa.
- Đất nông nghiệp có thể chia làm 5 loại:
+ Đất trồng cây hàng năm.
+ Đất trồng cây lâu năm.
+ Đất đồng cỏ phục vụ chăn nuôi.
+ Diện tích mặt nước dùng để nuôi thủy sản.
+ Đất vườn tạp.
2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp:
* Các vùng đồng bằng:
- 90% đất nông nghiệp ở đồng bằng sử dụng để trồng lúa và các cây thực phẩm.
- Đồng bằng sông Hồng:
+ Đặc điểm:
● Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người dưới 0,04 ha (thấp nhất cả nước).
● Khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp rất hạn chế.
+ Giải pháp:
● Thâm canh tăng vụ, đưa vụ đông trở thành vụ chính.
● Quy hoạch đất chuyên dùng và đất thổ cư.
● Tận dụng diện tích mặt nước để nuôi thủy sản.
● Hạ thấp tỉ lệ phát triển dân số.
- Đồng bằng sông Cửu Long:
+ Đặc điểm:
● Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người 0,15 ha, lớn gấp 3,5 lần so với đồng
bằng sông Hồng.
● Khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp còn nhiều.
● Phần lớn diện tích đất cấy 1 vụ, diện tích cấy 2, 3 vụ chưa nhiều.
● Diện tích đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn chiếm hơn ½ diện tích của đồng bằng.
+ Giải pháp:
● Cải tạo đất phèn và đất mặn, mở rộng diện tích đất nông nghiệp gắn liền với q uy
hoạch tổng thể thủy lợi của vùng.
- Các đồng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải Miền Trung:
+ Đặc điểm:
● Gồm các đồng bằng duyên hải nhỏ hẹp ở ven biển.
● Bờ biển vuông góc với hướng gió mùa Đông Bắc đẩy các cồn cát lấn sâu vào làng
mạc, ruộng đồng.
● Các tỉnh cực Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận) thiếu nước trầm trọng.
+ Giải pháp:
● Trồng rừng phòng hộ ven biển.
19
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ B ẢN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12
● Thủy lợi giải quyết nước tưới trong mùa khô nhằm năng cao hệ số sử dụng đất và
mở rộng diện tích đất trồng trọt.
* Trung du và miền núi:
- Đặc điểm :
+ Chủ yếu là đất feralit thích hợp với việc trồng cây công nghiệp lâu năm, trồng
rừng và phát triển đồng cỏ chăn nuôi.
+ Đất dốc, dễ bị xói mòn, thủy lợi gặp nhiều khó khăn.
+ Diện tích lúa nước rất hạn chế chỉ phân bố ở thung lũng có điều kiện nước tưới.
- Giải pháp :
+ Đẩy mạnh thâm canh cây lương thực ở các nơi có điều kiện nước tưới để giải
quyết vấn đề lương thực tại chỗ.
+ Chuyển một phần nương rẫy thành vườn cây ăn quả, cây công nghiệp.
+ Hạn chế nạn du canh du cư.
+ Phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn.
+ Đẩy mạnh công nghiệp chế biến.
+ Bảo vệ tài nguyên rừng.
3. Nền nông nghiệp nhiệt đới:
a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nƣớc ta phát triển một nền
nông nghiệp nhiệt đới:
* Thuận lợi:
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hoá rõ rệt, cho phép:
+ Đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp.
+ Áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ.
- Địa hình và đất trồng cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau.
* Khó khăn:
- Thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh, …
- Tính bấp bênh trong nông nghiệp.
b. Nƣớc ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt
đới:
- Các tập đoàn cây trồng và vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng.
- Cơ cấu mùa vụ, giống có nhiều thay đổi.
- Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn.
- Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới.
4. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả
của nông nghiệp nhiệt đới:
- Nền nông nghiệp nước ta hiện nay tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và
nền nông nghiệp hàng hóa.
3. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1. Ý nghĩa của sản xuất lƣơng thực:
- Lương thực có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và là mối quan
tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước là vì:
+ Cung cấp lương thực cho con người để đảm bảo sự sống, tồn tại và phát triển.
+ Tạo ra nguồn nguyên liệu phong phú cho công nghiệp chế biến lương thực.
+ Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính.
+ Tạo nguồn hàng xuất khẩu với khối lượng ngày càng lớn.
+ Tạo ra nhiều việc làm, thu hút nhiều lao động dư thừa của xã hội.
+ Nguồn dự trữ an ninh lương thực và quốc phòng.
20
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP