Sách giáo khoa phật học

  • 298 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 298 trang

Nội dung text: Sách giáo khoa phật học

Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
GIÁO KHOA
PHẬT HỌC
cấp một
Nguyên tác Hán ngữ của PHƯƠNG LUÂN cư sĩ
Cư sĩ HẠNH CƠ dịch và biên soạn bổ túc
1
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
GIÁO KHOA PHẬT HỌC
Cấp Một
(Sơ Cấp Phật Học Giáo Bản – nguyên tác Hán ngữ của cư sĩ Phương Luân, Đài-loan)
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch, chú thích bổ túc, đánh máy, và trình bày trang sách
Cư sĩ Tịnh Kiên đọc và sửa chữa bản thảo
Hòa thượng Thích Đỗng Minh chứng nghĩa
Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam in lần thứ nhất tại Việt-nam, năm 2002
(lưu hành nội bộ),
Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam in lần thứ nhì tại California, Hoa-kì, năm 2002
2
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
LỜI GIỚI THIỆU
Đạo Phật có mặt trên đất nước Việt-nam đã 20 thế kỉ. Quốc văn của Việt-nam
với Hán văn của Trung-quốc lúc bấy giờ, có thể nói là cùng đúc chung một lò. Từ
xưa đến nay, tất cả các sách giáo khoa Phật học tại Việt-nam đều dùng Hán hệ
làm chủ yếu.
Trước đây khoảng 5 năm, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh ở Đài-loan có tặng cho
tôi một bộ sách giáo khoa Phật học bằng Hán văn, mang tên là “Phật Học Giáo
Bản”, gồm 3 quyển, dành cho 3 trình độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Bộ sách do
cư sĩ Phương Luân (người Đài-loan) soạn. Tôi đọc thấy hay. Phương pháp soạn
sách có khoa học. Tôi gợi ý với ông Hạnh Cơ (là sư đệ và là học trò của tôi hiện ở
Gia-nã-đại) nên dịch bộ sách ấy ra Việt ngữ, và soạn thêm một vài phần bổ túc, để
làm thành một bộ sách giáo khoa Phật học thích ứng với tăng ni sinh Việt-nam. Cư
sĩ Hạnh Cơ đã tán đồng ý kiến của tôi, và hoan hỉ nhận trách nhiệm thực hiện Phật
sự này.
Nay, quyển Một (Sơ cấp) của bộ sách ấy đã hoàn thành, có tên là “Giáo Khoa
Phật Học - cấp một”. Sách được làm thành hai bản: một bản dành cho giáo thọ, và
một bản dành cho học chúng. Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh phát tâm ấn hành để
phổ biến cho tăng ni sinh trong nước cũng như ngoài nước.
Tôi trân trọng tán thán công đức của Hòa thượng Tịnh Hạnh cùng hai cư sĩ
Hạnh Cơ và Tịnh Kiên; đồng thời xin giới thiệu bộ sách Giáo Khoa Phật Học này
đến quí vị giáo thọ và tăng ni sinh quốc nội cũng như quốc ngoại.
Tì kheo THÍCH ĐỖNG MINH
(nguyên Vụ Trưởng Vụ Phật Học Viện,
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất)
Nha-trang, Việt-nam,
ngày Trưởng-tịnh có trăng,
tháng Mười Một năm Canh Thìn,
Phật lịch 2544 (2000)
3
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
Chúng con, Hạnh Cơ và Tịnh Kiên,
chí thành đảnh lễ Chư Tôn Đức Ân Sư:
Hòa thượng bổn sư Thích Huyền Tân
Hòa thượng giáo thọ Thích Đôn Hậu
Hòa thượng giáo thọ Thích Chánh Thống
Hòa thượng giáo thọ Thích Trí Thủ
Hòa thượng giáo thọ Thích Thiện Hòa
Hòa thượng giáo thọ Thích Thiện Hoa
Hòa thượng giáo thọ Thích Thiện Minh
Hòa thượng giáo thọ Thích Thiện Siêu
Hòa thượng giáo thọ Thích Huyền Quang
Hòa thượng giáo thọ Thích Trí Thành
Hòa thượng giáo thọ Thích Trí Hữu
Hòa thượng giáo dưỡng Thích Chí Tín
Hòa thượng giáo thọ Thích Huyền Vi
Hòa thượng giáo thọ Thích Như Ý (Trà-am)
Hòa thượng giáo thọ Thích Viên Giác
Hòa thượng giáo thọ Thích Định Tuệ
Hòa thượng giáo thọ Thích Thuyền Ấn
Hòa thượng giáo đạo Thích Đỗng Minh
Hòa thượng giáo thọ Thích Nhất Hạnh
Ni trưởng bổn sư Thích nữ Đàm Thu
4
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
CẨN BẠCH
(lời dịch giả)
Thừa lệnh chư tôn đức có trách nhiệm về giáo dục trong Giáo Hội, chúng tôi
xin dịch bộ PHẬT HỌC GIÁO BẢN (佛學教本 – nguyên tác Hán ngữ của
Phương Luân cư sĩ, Đài-loan) ra Việt ngữ, để làm tài liệu học tập Phật pháp cho
tăng ni sinh Việt-nam (như vừa thấy trong “Lời Giới Thiệu” ở trước). Sau khi hoàn
tất quyển đầu (Cấp Một - cả hai bản Học Chúng và Giáo Thọ), chúng tôi nhận
thấy, nội dung quyển sách cũng rất thích hợp cho chúng cư sĩ trong việc học tập
Phật pháp. Vì vậy, chúng tôi lại nương theo hai bản kia, bỏ hết những phần liên
quan đến chữ Hán, và làm thành bản này, dùng làm tài liệu học tập giáo lí cho
chúng cư sĩ. Công việc của chúng tôi xin được trình bày như sau:
1) Mục đích dịch bộ sách này là để học Phật pháp, bởi vậy khi dịch, chúng tôi
sẽ không để bị gò bó quá sát chữ với nghĩa. Không phải là “dịch thoát”, nhưng cố
gắng làm sao cho câu văn rõ ràng, trong sáng, dễ hiểu, đúng với cách nói tiếng
Việt.
2) Mỗi bài học, tác giả soạn gồm ba phần: Bài Học, Chú Thích, và Bài Tập.
Chúng tôi cũng sẽ dịch ra Việt ngữ cả ba phần như vậy.
3) Trong phần “Chú Thích”, tác giả giải nghĩa những từ khó trong bài học. Dù
vậy, chúng tôi vẫn thấy chưa đầy đủ đối với học chúng Việt-nam, cho nên, để giúp
quí vị độc giả hiểu bài học tường tận hơn, dịch giả xin soạn thêm phần “Phụ
Chú”, giải thích những điều cần thiết mà trong phần “Chú Thích” tác giả đã không
đề cập tới, hoặc đề cập một cách đơn sơ. Những “chú thích” của tác giả (theo các
số thứ tự được tác giả ghi ngay trong bài học nguyên tác - sẽ được đính kèm ở cuối
sách này) sẽ được đánh số 1, 2, 3, v.v...; những “phụ chú” của người dịch (theo
các số thứ tự được người dịch ghi ngay trong bài dịch) sẽ được đánh số (1), (2),
(3), v.v...
4) Cứ sau ba bài học, tác giả có viết một bài “tổng hợp yếu chỉ” để tóm tắt
những điều đã nói trong ba bài học đó; đồng thời nói thêm những chi tiết cần thiết
mà trong ba bài học đó chưa nói tới (mục đích là để giải đáp những thắc mắc của
các học viên đã từng học hàm thụ Phật pháp với tác giả lúc trước). Bài này chỉ
5
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
được coi như một “bài đọc thêm”, tác giả không chú thích những từ khó hoặc
những điển tích; cho nên, sau khi dịch, người dịch sẽ chú thích những từ khó và
những điển tích (nếu có) ấy.
5) Bộ PHẬT HỌC GIÁO BẢN khi dịch ra Việt ngữ sẽ có tên là GIÁO KHOA
PHẬT HỌC, và đã được soạn thành hai bản riêng biệt: một bản dành cho chư vị
tăng ni sinh dùng, một bản dành cho chư vị giáo thọ dùng. Và đây là bản dành cho
chúng cư sĩ, nội dung mỗi bài học gồm có các phần như sau:
* Bài học (dịch nghĩa)
* Chú thích (dịch ngĩa)
* Phụ chú (người dịch soạn)
* Bài tập (dịch nghĩa) và kèm câu trả lời bài tập (gợi ý) của người dịch
** Sau ba bài học sẽ có bài “Tổng Hợp Yếu Chỉ” như vừa nói trong mục số 4 ở
trên. Bài này gồm có hai phần: dịch nghĩa bài đọc; và chú thích (của người dịch)
những từ khó, những điển tích.
6) Các tài liệu chính được chúng tôi dùng tham khảo trong khi dịch và biên
soạn các phần “Phụ Chú” (ở các bài học) và “Chú Thích” (ở các bài “Tổng Hợp
Yếu Chỉ”):
- Hán Việt Tự Điển (Thiều Chửu, Đuốc Tuệ xuất bản, Hà-nội, 1942)
- Phật Quang Đại Từ Điển (Từ Di chủ biên, Phật Quang Văn Hóa Sự Nghiệp
xuất bản, Đài-bắc, 1997)
- Quốc Ngữ Nhật Báo Từ Điển (Hà Dung chủ biên, Quốc Ngữ Nhật Báo xuất
bản, Đài-bắc, 1995)
- Từ Điển Hán Việt Hiện Đại (Nguyễn Kim Thản chủ biên, nhà xuất bản Thế
Giới, Việt-nam, 1996)
- Từ Hải (Thư Tân Thành chủ biên, Trung Hoa Thư Cục, phân cục Hương-cảng
xuất bản, Hương-cảng, 1985)
- Từ Nguyên (Ban Biên Tập Thương Vụ Ấn Thư Quán, Thương Vụ Ấn Thư
Quán xuất bản, Hong-kong, 1994)
- Từ Vựng (Lục Sư Thành chủ biên, Văn Hóa Đồ Thư xuất bản, Đài-bắc, 1971)
7) Các ghi chú về niên đại của các nhân vật và triều đại Trung-quốc:
- Niên đại của các vị cao tăng Trung-quốc: chúng tôi căn cứ vào bộ Phật
Quang Đại Từ Điển.
- Niên đại của các nhân vật khác và các triều đại Trung-quốc: chúng tôi căn
cứ vào bộ Từ Nguyên.
6
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
Chúng tôi cố gắng làm việc trong khả năng hạn hẹp của mình, kính xin chư tôn
đức, chư vị cao minh và đại chúng bổ túc cho những chỗ khiếm khuyết.
Chúng con thành kính ghi ơn Hòa thượng THÍCH ĐỖNG MINH đã tin tưởng,
gợi ý, giao việc, hướng dẫn, hỗ trợ tinh thần và giám sát, để chúng con thực hiện
Phật sự này.
Chúng con thành kính ghi ơn Hòa thượng THÍCH TỊNH HẠNH đã hỗ trợ tinh
thần, cung cấp các tư liệu cần thiết, quí giá, để chúng con thực hiện Phật sự này.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát
Hạnh Cơ - Tịnh Kiên
cẩn bạch
Miền Tây Gia-nã-đại,
sau ngày Tự-tứ năm 2002 (PL. 2546)
7
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
PHÀM LỆ
(lời tác giả)
1. Sách này dành cho quí vị giáo thọ dạy Phật pháp sơ cấp sử dụng. Kẻ sơ học,
nếu có chí nghiên cầu Phật pháp, cũng có thể dùng nó để tự sửa mình. Nó đi từng
bước từ cạn đến sâu. Nếu gặp những thuật ngữ hay những chữ khó hiểu thì có thêm
phần chú thích, nhằm thích ứng với tông chỉ hiện đại hóa Phật học.
2. Để tiện cho việc học tập và trắc nghiệm, sau mỗi bài học đều có phần bài tập,
gồm tối thiểu là 5 câu hỏi, tối đa không quá 10 câu, liên quan đến những điều trọng
yếu nhất trong bài học. Cho nên, những ý nghĩa chứa đựng trong phần bài tập, đó
chính là tinh hoa của bài học. Người học chỉ cần trả lời đúng các câu hỏi trong
phần này, tức là chứng tỏ mình đã nắm vững bài học.
3. Phật pháp sâu xa, nhiều danh tướng, nhất là kẻ sơ học, trông thấy thế có thể
thối chí. Sách này đã sưu tầm trong các bộ từ điển Phật học, làm riêng một mục
chú thích, giúp người học xem qua liền hiểu rõ ràng, mà lại khỏi phải mất công tra
cứu từ điển; thật là chỉ bỏ ít công sức mà thu được nhiều kết quả.
4. Tài liệu trong các bài học đều có căn cứ, hoàn toàn không do ức đoán hay bịa
đặt, để khỏi có chỗ không đúng lí, gây hại cho người sau.
5. Trong thời gian dạy hàm thụ mấy năm qua, mỗi tháng đều in ra ba bài học.
Các học viên có điều gì thắc mắc thì viết thư đến hỏi; rồi nhắm đúng vào những
điều thắc mắc ấy mà viết thư trả lời. Trong đó không thiếu gì những điều có giá trị
tham khảo, hoặc cần nêu rõ công khai, thì sau mỗi ba bài học đều có phần phụ lục,
gọi là “Tổng Hợp Yếu Chỉ”, để bổ khuyết những điều mà bài học chưa trình bày
đủ. Sách này, khi còn là những bản in lẻ tẻ từng bài, cũng vẫn được bảo tồn, nhằm
lưu giữ cái diện mục lúc ban đầu.
6. Khi biên soạn bộ sách này, các giáo nghĩa cơ bản và thứ tự của chúng, rất
được chú trọng. Các giáo lí về Ba Ngôi Báu, bốn hàng thánh, sáu đường, bốn sự
thật, mười hai nhân duyên, sáu pháp qua bờ, mười địa, giới luật, mười điều lành,
năm uẩn, đại thiên thế giới, ba tai nạn, năm trược, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, v.v...
đều là những vấn đề mà người mới bước vào cửa Phật cần phải hiểu rõ. Người học
8
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
có được sách này, nếu chú tâm học hỏi, thì đối với sự xây dựng cho mình một cơ
sở Phật pháp, cũng được phần nào bổ ích.
7. Sách vở thuộc Đại Tạng Kinh quá nhiều. Giả sử có được đầy đủ thời gian và
tinh thần để đọc, nhưng nếu không am tường danh từ cũng như những điều thường
thức phổ thông trong nhà Phật, thì vẫn mù mờ, khó hiểu thấu đáo. Nếu trước tiên
đọc qua sách này, thì khi đọc đến Đại Tạng, sẽ không bị trở ngại gì.
8. Bộ sách này nguyên gồm hơn một trăm bài học, từ cạn đến sâu, tạm chia làm
ba quyển: Sơ Cấp, Trung Cấp và Cao Cấp. Nay xuất bản Quyển Một (Sơ Cấp)
trước, đợi sau này, sau khi viết xong trọn vẹn hai quyển Trung và Cao Cấp, sẽ in
tiếp những bài lẻ tẻ, làm thành toàn bộ sách. Vậy thì, quyển Sơ Cấp này cũng có
thể gọi được là “tiền đạo” của hai quyển Trung và Cao Cấp vậy.
9. Cách thức và kĩ thuật biên soạn bộ sách này thì hết sức cố gắng hiện đại hóa,
để cho cái căn bản của Phật pháp không bị sai lệch, mà lại phù hợp với trào lưu của
thời đại, giúp cho người học có thể tiếp nhận và thông hiểu một cách dễ dàng. Về
văn tự, tuy có dùng ngữ thể, nhưng cũng mang hơi hướng văn ngôn, để khỏi xa
cách kinh luận; cũng hàm ý rằng, trên thì thừa tiếp những gì của cổ xưa, dưới thì
thông thuận cùng thế tục. Xin quí vị độc giả hiểu cho nỗi khổ tâm ấy.
10. Trước thuật vốn không phải là việc dễ; huống chi Phật pháp mênh mông
như biển mù sương, nếu muốn ghi chép ra hết để mà cải biên, thì tới một ngàn bài
vẫn không thể hết được. Một trăm bài nhỏ nhoi này thì làm sao trình bày tận cùng
nội dung Phật pháp! Vậy, ở đây chẳng qua chỉ là nêu lên một phần nào cái nội
dung ấy mà thôi. Còn như biên khảo cho thật đến chỗ sâu xa, tất xin đợi sự nỗ lực
kế tục của quí vị học giả.
9
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
MỤC LỤC
Lời Giới Thiệu (HT. Thích Đỗng Minh)
Cẩn Bạch (lời dịch giả)
Phàm Lệ (lời tác giả - dịch)
Bài 1 Phật
Bài 2 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (1)
Bài 3 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2)
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 1, 2 và 3
Bài 4 Đức Phật Dược Sư
Bài 5 Mười Hiệu Như Lai
Bài 6 Phật Pháp
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 4, 5 và 6
Bài 7 Bồ Tát
Bài 8 Bồ Tát Di Lặc
Bài 9 Bốn Cảnh Núi Nổi Tiếng ở Trung Quốc (1)
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 7, 8 và 9
Bài 10 Bốn Cảnh Núi Nổi Tiếng ở Trung Quốc (2)
Bài 11 Sáu Pháp Qua Bờ (1)
Bài 12 Sáu Pháp Qua Bờ (2)
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 10, 11 và 12
Bài 13 Cư sĩ Duy Ma Cật
Bài 14 Mười Địa của Bồ Tát
Bài 15 Bốn Cách Thu Phục - Bốn Tấm Lòng Rộng Lớn - Bốn Lời Nguyện
Lớn
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 13, 14 và 15
Bài 16 Tăng và Sáu Pháp Hòa Kính
Bài 17 Bốn Thánh Đế
Bài 18 Bốn quả Thanh Văn
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 16, 17 và 18
Bài 19 Duyên Giác Thừa và
Mười Hai Nhân Duyên (1)
Bài 20 Duyên Giác Thừa và
Mười Hai Nhân Duyên (2)
Bài 21 Quay Về Nương Tựa
Ba Ngôi Báu
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 19, 20 và 21
10
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
Bài 22 Bảy Chúng và Giới Luật
Bài 23 Luân Hồi Sáu Nẻo (1)
Bài 24 Luân Hồi Sáu Nẻo (2)
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 22, 23 và 24
Bài 25 Mười Nghiệp Đạo Lành (1)
Bài 26 Mười Nghiệp Đạo Lành (2)
Bài 27 Năm Uẩn Đều Không
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 25, 26 và 27
Bài 28 Lỗi Lầm của Sự Uống Rượu
Bài 29 Đại Thiên Thế Giới
Bài 30 Kiếp và Sự Thành Hoại của Thế Giới
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 28, 19 và 30
Bài 31 Ba Tai Nạn Lớn và Ba Tai Nạn Nhỏ
Bài 32 Đời Ác với Năm Thứ dơ bẩn
Bài 33 Địa Ngục Vô Gián và Vua Diêm La
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 31, 32 và 33
Bài 34 Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo (1)
Bài 35 Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo (2)
Bài 36 Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo (3)
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 34, 35 và 36
PHỤ LỤC: Bậc Đạo Sư Cao Cả
Tài Liệu Tham Khảo
11
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
12
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
Bài 1
PHẬT
“Phật” là tiếng gọi tắt của “Phật-đà”, hoặc Phật-đồ, Phù-đồ, v.v...; tất cả những
tiếng này đều là dịch âm từ tiếng Ấn-độ. Phật, nguyên là một trong mười danh hiệu
của đức Như Lai1, có nghĩa là “bậc giác ngộ”. Chữ “giác”(1) lại có đủ hai nghĩa:
giác sát và giác ngộ.
- Đối với những chướng ngại(2) về sự2, tức là tất cả mọi loại phiền não luôn
luôn chực có cơ hội là xâm nhập vào người(3), chỉ có bậc chí thánh(4) mới thường
xuyên tỉnh thức, soi xét, không để cho chúng có cơ hội quấy nhiễu, như thế gọi là
“giác sát”.
- Đối với những chướng ngại về lí3(5), kẻ phàm phu si mê, chấp trước, điên đảo,
chỉ có bậc chí thánh mới thấu suốt sáng tỏ, chiếu soi không sót, như thế gọi là
“giác ngộ”.
Tất cả các bậc thánh đều thực hành đầy đủ hai ý nghĩa đó của tính “giác”,
nhưng thực hành cho thật đến chỗ triệt để của tính “giác” thì chỉ có Phật.
“Giác” lại có ba trình độ(6):
1. Những kiến hoặc(7) và tư hoặc4 ở trong ba cõi, cùng những trần sa hoặc5 và
vô minh hoặc6 ở ngoài ba cõi(8), đều đoạn trừ sạch hết, gọi là “tự giác”.
2. Đem những chân lí tự mình đã giác ngộ mà giáo hóa cho người khác cùng
được giác ngộ, gọi là “giác tha”.
3. Trình độ giác ngộ khi đã tiến đến chỗ viên mãn cứu cánh, gọi là “giác mãn”.
Người tu hành, khi vừa phá sạch những kiến, tư hoặc trong ba cõi7, không còn
bị mê đắm trong hai thứ chướng ngại sự và lí ở ba cõi, người đó đã đạt được địa vị
“tự giác” của tiểu thừa; đó là trường hợp các bậc A-la-hán8 của Thanh-văn thừa và
Bích-chi Phật9 của Duyên-giác thừa. Từ chỗ “tự giác”, tiến xa hơn một bước nữa,
trong thì ôm ấp chí nguyện tu hành thành Phật, ngoài thì thực hiện các hạnh bố thí
làm lợi ích chúng sinh, dần dần phá trừ hết những thứ kiến, tư và trần sa hoặc ở
trong lẫn ngoài ba cõi, người đó đã đạt được địa vị “tự giác và giác tha”; đó là
trường hợp các bậc thánh của Bồ-tát thừa10. Khi quả vị Bồ-tát vừa mãn, lại phá trừ
tận gốc nguyên phẩm vô minh hoặc11, lúc bấy giờ “đại giác” đã tròn, quả Phật đã
thành tựu. Cho nên, Phật là bậc thánh có đầy đủ ba trình độ của tính “giác”: tự
giác, giác tha, và giác mãn.
13
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
CHÚ THÍCH
01. Như Lai: là một trong mười danh hiệu của Phật. Theo con đường chân như đến thành chánh giác,
đến trong ba cõi thương xót hóa độ chúng sinh, gọi là “Như Lai”.
02. Sự chướng: Các loại phiền não tham, sân, si v.v... làm cho dòng sinh tử nối tiếp mãi, ngăn trở con
đường tiến đến niết bàn.
03. Lí chướng: Tà kiến luôn luôn che lấp chánh kiến, làm chướng ngại cho quả vị bồ đề.
04. Kiến tư hoặc: Mê muội trước các đối tượng, không tỏ rõ sự lí, gọi là “hoặc”. Mắc vào những kiến
chấp hư vọng trong ba cõi (như thân kiến, biên kiến v.v...), gọi là “kiến hoặc” (tức là không thấy rõ lí mà
sinh ra kiến chấp sai lầm). Mắc vào những vọng tình trong ba cõi (như tham, sân, si v.v...), gọi là “tư
hoặc” (tức là không thấy rõ sự mà sinh ra các tâm niệm sai lầm).
05. Trần sa hoặc: Các vị Bồ-tát khi muốn giáo hóa người thì phải thông đạt thật nhiều pháp môn (nhiều
như cát, như bụi); nhưng có nhiều vị Bồ-tát học lực chưa đủ, tâm tính còn mờ tối, không thông đạt nhiều
pháp môn, khiến cho việc hành đạo bị trở ngại, gọi là “trần sa hoặc”.
06. Vô minh hoặc: Mê lầm đối với lí thể làm che lấp cái thật tướng trung đạo, đó là sai lầm thuộc về căn
bản vô minh, cho nên gọi là “vô minh hoặc”.
07. Ba cõi: gồm cõi Dục, cõi Sắc, và cõi Vô-sắc. Phạm vi của cõi Dục bao gồm quả đất và 6 tầng trời cõi
Dục (Lục Dục thiên), chúng sinh ở trong đó có sắc thân, có niệm tưởng, có dâm dục. Phạm vi của cõi Sắc
bao gồm từ trời Sơ-thiền đến trời Tứ-thiền, chúng sinh trong đó có sắc thân, có niệm tưởng, nhưng không
có dâm dục. Phạm vi của cõi Vô-sắc bao gồm 4 cõi trời Không (Tứ Không thiên), chúng sinh trong đó chỉ
có niệm tưởng, không có sắc thân và sự dâm dục.
08. A-la-hán: là quả vị chứng đắc cao nhất của Thanh-văn thừa, có ba ý nghĩa: 1) Tận diệt giặc phiền
não (sát tặc); 2) Đoạn trừ sạch mọi loại hoặc trong ba cõi, đạo cao đức trọng, xứng đáng nhận sự cúng
dường của người và trời (ứng cúng); 3) Vĩnh viễn trụ ở cảnh giới niết bàn, chấm dứt sinh tử (bất sinh).
Xin xem thêm bài 18.
09. Phật Bích-chi: là quả vị chứng đắc cao nhất của Duyên-giác thừa. Có hai trường hợp: - Trong thời kì
có Phật tại thế giáo hóa, hành giả chuyên quán sát 12 nhân duyên mà ngộ đạo, gọi là bậc “Duyên-giác”;
- Trong thời kì không có Phật tại thế giáo hóa, hành giả tự mình quán sát mối nhân duyên sinh diệt của
các pháp mà được ngộ đạo, gọi là bậc “Độc-giác”. Xin xem thêm bài 19.
10. Bồ-tát: là tiếng gọi tắt của tiếng Bồ-đề-tát-đỏa. “Bồ-đề” nghĩa là “giác”; “tát-đỏa” nghĩa là “hữu
tình”. Đó là những vị đã giác ngộ, rồi ra sức giáo hóa giúp cho người khác cũng được giác ngộ. Quí vị
ấy cũng được gọi là Đại-sĩ, là tên gọi chung cho tất cả các hành giả đại thừa. Xin xem thêm bài số 7.
11. Nguyên phẩm vô minh: tức là căn bản vô minh, hoặc vô thỉ vô minh. Loại vô minh này cùng với chân
như, đều có từ vô thỉ, là nguồn gốc sinh tử của tất cả chúng sinh. Nếu đoạn trừ được nó thì lập tức thành
Phật.
PHỤ CHÚ
(01) Chữ “giác” có nhiều ý nghĩa, từ thông thường đến đặc biệt:
a) Thông thường, chữ “giác” có nghĩa là “biết”. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, thân
chạm xúc, v.v... thì chúng ta có cái biết gọi là “cảm giác”. Khi mắt thấy sắc, thân chạm xúc, v.v... mà có
14
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
ý thức kèm theo giúp phân biệt để biết được cảnh vật là dài hay ngắn, lớn hay nhỏ, đen hay trắng, đẹp
hay xấu, nóng hay lạnh, trơn hay nhám, mềm hay cứng, v.v... thì chúng ta có cái biết gọi là “tri giác”.
b) Theo Duy Thức Học, “giác” tức là tâm sở “tầm” (vitarka), một trong bốn tâm sở bất định (hối,
miên, tầm, từ). Suy xét sự việc một cách sơ sài, nông cạn, đó là tác dụng của tâm sở “giác” (tầm); trong
khi đó, suy xét sự việc một cách sâu sắc, kĩ càng là tác dụng của tâm sở “quán” (tức “từ” - vicara). Nhân
vì tính chất của sự suy xét tìm cầu có tốt có xấu, cho nên “giác” cũng có “thiện giác” và “ác giác”.
c) Theo giáo lí đạo Phật, tất cả chúng sinh vốn sẵn có tính sáng suốt (giác) bản nhiên, nhưng từ vô
thỉ đã bị vô minh che khuất, cứ mải say mê mộng huyễn mà thành ra mê lầm (bất giác), chìm đắm trong
sinh tử. Nếu quyết tâm tu tập, diệt trừ sạch hết phiền não vô minh thì tính “giác” lại hiện ra, thoát vòng
sinh tử, dứt nẻo luân hồi.
d) “Giác” tức là “giác ngộ”, dịch nghĩa của tiếng Phạn “bồ-đề”, nghĩa là trí tuệ sáng suốt cùng tột,
thấu rõ mọi chân lí của vũ trụ, dứt tuyệt vô minh, không còn mê lầm. Phật là “bậc giác ngộ”, và chỉ có
Phật mới đạt được sự giác ngộ trọn vẹn, tối thượng – gọi là “đại giác”; các hàng Bồ-tát, Duyên-giác,
Thanh-văn, tuy cũng là những bậc giác ngộ, nhưng sự giác ngộ ấy chưa được trọn vẹn như đức Phật.
(02) Trong giáo lí đạo Phật, tất cả những gì làm cản trở người tu hành trên đường tiến tới giải thoát
giác ngộ, đều được gọi là “chướng ngại” (nói tắt là “chướng”). Một cách tổng quát, có hai thứ chướng
ngại (nhị chướng): chướng ngại của phiền não (phiền não chướng) và chướng ngại của kiến thức (sở tri
chướng).
(03) Nói rằng: “Tất cả mọi loại phiền não luôn luôn chực có cơ hội là xâm nhập vào người”, đó chỉ là một
cách nói, giống như kẻ ăn trộm đứng rình phía bên ngoài, chực lúc người trong nhà ngủ mê là lẻn vào
nhà lấy trộm. Thật ra, phiền não cũng như trí tuệ, tính ác cũng như tính thiện, tất cả đều vốn có sẵn trong
bản thân ta (nói ngắn hạn là từ lúc ta mới là cái bào thai tượng hình trong bụng mẹ, mà nói dài hạn thì
đã bao đời kiếp từ vô thỉ). Bản chất của phiền não là luôn luôn muốn trổi dậy, chực có cơ hội là vùng dậy
quấy phá, làm cho ta điên đảo, chìm đắm. Nếu chúng vùng dậy được mà không bị dập tắt, chúng sẽ tiếp
tục vùng dậy, hai lần, ba lần..., và rồi sẽ lớn mạnh, đẩy ta nhào luôn xuống vực thẳm ác đạo. Nếu chúng
vùng dậy mà ta kịp thời dập tắt, hóa giải, hoặc luôn luôn tỉnh thức, coi chừng (tức sống trong chánh
niệm), không để cho chúng có cơ hội vùng dậy, thì dần dần chúng sẽ tự biến thái, hoặc tiêu mất hẳn –
như hạt giống không mọc mầm được thì sẽ bị hư thối đi, biến thành đất, phân, v.v... Vậy, công phu của sự
tu tập là cố gắng sống trong chánh niệm, thường xuyên tỉnh thức, không để cho phiền não có cơ hội vùng
dậy trong ta. Phiền não không dậy được thì trí tuệ tất phải sáng lên, dẫn ta tiến đến cánh cửa giải thoát
giác ngộ.
(04) Trong bài này tác giả có đề cập đến hai danh từ “thánh” và “chí thánh”. Trong đạo Phật, danh từ
“thánh” được dùng để tôn xưng các bậc đã chứng một quả vị nào đó trong hàng Thanh-văn, Duyên-giác
hay Bồ-tát. Vua Tịnh Phạn, trưởng giả Cấp Cô Độc, v.v... là những bậc thánh; các tôn giả Xá Lợi Phất,
Mục Kiền Liên, La Hầu La, Kiều Đàm Di, v.v... là những bậc thánh; các đức Bồ-tát Quán Thế Âm, Văn
Thù, Phổ Hiền, v.v... là những bậc thánh. Ngoài ra, có những vị mà người ta không thể biết được là có
chứng được quả vị gì hay không, nhưng cứ trông vào các hành động tràn đầy uy dũng, từ bi, trí tuệ, cứu
khốn phò nguy, hi sinh vì đạo, làm lợi ích chúng sinh, sống đời phạm hạnh giải thoát..., mọi người khởi
tâm khâm phục, qui ngưỡng, tôn thờ, thân cận, thì cũng tôn xưng họ là thánh. Cư sĩ Duy Ma Cật thời
Phật tại thế, chư Tổ đời xưa, hòa thượng Quảng Đức đời nay, v.v... là những bậc thánh đó. Các ngài
chứng đắc quả vị gì thì con mắt phàm tục không thể nào thấy được, mà chính các ngài thì đâu có ai tự nói
mình có chứng đắc! Những bậc thánh như vậy trong đạo Phật, đã không do “bề trên” nào phong cho cả,
mà hoàn toàn do Phật tử tôn xưng bằng lương tri con người, bằng trí tuệ và đạo tâm thanh tịnh của
người Phật tử. Và trên hết các bậc thánh ở trên, đức Phật được đặc biệt tôn xưng là bậc “chí thánh”
(bậc thánh tối thượng, không ai hơn).
(05) Trong bài này, tác giả có đề cập đến hai danh từ “sự” và “lí”. Đó là hai thuật ngữ Phật học. Vạn
pháp trong vũ trụ đều có hai mặt: mặt bản thể và mặt hiện tượng. Khi nói về mặt bản thể của pháp thì tức
là nói về “lí”, và khi nói về mặt hiện tượng của pháp thì tức là nói về “sự”. Vậy “lí” tức là pháp vô vi, là
lẽ thật, là không sinh không diệt; còn “sự” tức là pháp hữu vi, là hành động, sự việc, là biến chuyển, vô
15
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
thường, nhân duyên, sinh diệt. Tác giả lại cũng dùng danh từ “lí chướng” (chướng ngại về mặt “lí”),
muốn nói rằng, có những thứ chướng ngại làm ngăn trở người tu hành không phát triển được trí tuệ, đó
là những kiến chấp sai lầm (như thân kiến, biên kiến, tà kiến, v.v...) đã che mất chánh kiến, khiến cho
không thấy được thật tướng (bản thể) của vạn pháp, cho nên quả giác ngộ không thể nào đạt được. Mặt
khác, danh từ “sự chướng” (chướng ngại về mặt “sự”) là chỉ cho những thứ chướng ngại đã làm cho
chúng sinh phải lăn lộn mãi trong sinh tử luân hồi; đó là những phiền não tham, sân, si, v.v... làm cho
chúng ta mải tham đắm, chạy theo mặt hiện tượng của vạn pháp mà gây ra biết bao lỗi lầm, nghiệp báo
nối tiếp kiếp này sang kiếp nọ, không thể nào giải thoát để sống an lạc trong cảnh niết bàn tịch tịnh. Tóm
tắt lại có thể nói: “Lí chướng” tức là “sở tri chướng”, cũng chính là “kiến hoặc”, chỉ cho nghi và ác
kiến (tức năm thứ kiến chấp: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, và giới cấm thủ kiến), là 2 trong
6 loại phiền não căn bản; và “sự chướng” tức là “phiền não chướng”, cũng tức là “tư (tu) hoặc”, chỉ
cho tham, sân, si, và mạn, 4 trong 6 loại phiền não căn bản. Lại nữa, kiến hoặc là những nhận thức sai
lầm (thân kiến, tà kiến, nghi v.v...) chỉ sinh khởi trong đời sống hiện tại, do các tà sư hay tà giáo dẫn dắt
không đúng đường, cho nên thuật ngữ Phật học còn gọi nó là “phân biệt khởi hoặc”; trong khi đó, tư
hoặc là những sai lầm bẩm sinh, đã có từ nhiều kiếp, khi con người sinh ra thì nó cùng có mặt theo, cho
nên thuật ngữ Phật học còn gọi nó là “câu sinh khởi hoặc”.
(06) Giác ngộ mà cũng có trình độ sao? Vâng, có! Người căn cơ thấp kém, phải tu tập dần dà từ bước
thấp đến bước cao, trải bao công phu chuyên cần, từ kiếp này sang kiếp khác, mới mong đạt đến chỗ giác
ngộ hoàn toàn. Trong khi đó, người có căn cơ cao, có trí sáng lớn, tâm ý đã thuần thục, chỉ chờ một điểm
khai thị đúng mức nào đó là “khuếch nhiên đại ngộ”. Như thế là có hai trình độ khác nhau trên con
đường giác ngộ, mà thuật ngữ Phật học gọi là “tiệm ngộ” và “đốn ngộ”. Đến như “tự giác”, “giác tha”
và “giác mãn” được tác giả trình bày trong bài này, cũng cho chúng ta thấy rõ các trình độ của giác
ngộ; theo đó, “tự giác” mới chỉ là bước đầu, nếu bằng lòng và dừng lại ở đó thì sự giác ngộ chưa hoàn
toàn. Trong tinh thần đạo Phật, việc độ sinh là quan trọng; muốn vậy, người tu học Phật phải tích cực
tiến lên bước thứ hai là “giác tha”. Muốn “giác tha” thì trước phải có đầy đủ bản lãnh của “tự giác”;
cho nên, giữa “tự giác” và “giác tha” rõ ràng có một nấc thang đi lên, đó là thứ bậc, là trình độ. Và khi
nào đã hoàn thành cả hai bước “tự giác” và “giác tha”, hành giả mới tiến được tới nấc cuối cùng, gọi là
“giác mãn”, là thành quả giác ngộ trọn vẹn, cao tột, là địa vị Phật-đà. Tóm lại, khi tiến tới mức cuối
cùng là quả vị “giác ngộ cao tột” thì tất cả đều không phân biệt, nhưng trước khi đến được mức độ đó,
các hành giả đã phải trải qua nhiều trình độ tu chứng tùy theo căn cơ của từng vị. Bởi vậy, thành quả
giác ngộ của Phật, của chư vị Bồ-tát, của các bậc Thanh-văn, Duyên-giác đều không giống nhau.
(07) “Hoặc” nghĩa là sai lầm, là một tên gọi khác của “phiền não”. Vì phiền não làm cho chúng sinh
chìm đắm mãi trong dòng sông sinh tử, không giải thoát giác ngộ được, nên gọi là “hoặc”. “Hoặc” rất
khó đoạn trừ được tận gốc rễ, dù là các bậc A-la-hán, Phật Bích-chi, hay Bồ-tát, vẫn còn ẩn tàng những
“vi tế hoặc” (mà trong bài này tác giả gọi là “nguyên phẩm vô minh”). Chỉ có Phật là đoạn sạch, hoàn
toàn thanh tịnh.
(08) Chữ “giới” (trong thuật ngữ “tam giới”) trong đạo Phật có nhiều ý nghĩa đặc biệt: 1) “Giới” nghĩa
là khác biệt. Mọi sự vật trong vũ trụ đều khác biệt nhau, không lẫn lộn. 2) “Giới” nghĩa là tánh. Mọi sự
vật trong vũ trụ đều vốn có thể tánh. 3) “Giới” nghĩa là nguyên nhân. Mọi sự vật trong vũ trụ, cái này là
nguyên nhân sinh ra cái kia, cái kia là nguyên nhân sinh ra cái này. 4) “Giới” nghĩa là giống loại. Mọi
sự vật trong vũ trụ đều có giống loại riêng. 5) “Giới” nghĩa là gìn giữ. Mọi sự vật trong vũ trụ đều tự gìn
giữ tướng trạng riêng của chính nó. Vì có các ý nghĩa trên, “giới” cũng được gọi là “pháp giới”. –
Trong bài này tác giả có dùng các từ “giới nội” và “giới ngoại”. “Giới nội” nghĩa là ở trong phạm vi ba
cõi (cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô-sắc); “giới ngoại” là các quốc độ ở ngoài ba cõi, tức là các quốc độ của
chư Phật và Bồ-tát.
16
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
BÀI TẬP
1) Sao gọi là “Phật”?
“Phật” là tiếng gọi tắt của tiếng “Phật-đà” hay “Phật-đồ” (phiên âm từ tiếng Ấn-
độ), một trong mười hiệu của đức Như Lai, có nghĩa là “bậc giác ngộ”.
2) Sao gọi là “Như Lai”?
“Như Lai” là một trong mười hiệu của đức Phật, có nghĩa là nương theo thật
tánh chân như mà đến ba cõi để thành chánh giác và hóa độ chúng sinh.
3) Ý nghĩa của “giác sát” và “giác ngộ” là gì? Có gì khác nhau giữa hai từ này
không?
“Giác sát” nghĩa là thường xuyên tỉnh thức, soi xét, không để cho các loại phiền
não có cơ hội sinh khởi. “Giác ngộ” nghĩa là dứt trừ được các kiến chấp sai lầm,
màn vô minh đã bị quét sạch, trí tuệ sáng tỏ, thấu rõ thật tướng của vạn pháp. Như
vậy, “giác sát” và “giác ngộ” tuy đều nói lên bản chất của tính GIÁC, nhưng về ý
nghĩa và dụng công tu tập thì chúng có khác nhau; nói khác đi, đó là hai phương
diện, hay hai điều kiện tu tập để làm nên tính GIÁC: một mặt thì dứt trừ “phiền
não chướng” để đạt đến chỗ hoàn toàn tịch tịnh, một mặt thì chuyển hóa “sở tri
chướng” để trí tuệ phát huy đến mức sáng suốt tột cùng.
4) Thế nào là “tự giác”, “giác tha”, và “giác mãn”?
Tự mình đoạn trừ sạch hết các kiến hoặc và tư hoặc, tuệ giác bừng sáng, vượt
khỏi ba cõi, thoát vòng sinh tử luân hồi, gọi là “tự giác”; các bậc Thanh-văn thừa
và Duyên-giác thừa thuộc về loại này. Sau khi đã được “tự giác”, đem khả năng và
ý chí để giáo hóa, giúp đỡ mọi người cùng được giác ngộ, vượt thoát sinh tử, gọi là
“giác tha”; các hành giả Bồ-tát thừa thuộc về loại này. Tuy đã được “tự giác” và
đang thực hành “giác tha”, nhưng hàng Bồ-tát vẫn còn trần sa hoặc và căn bản vô
minh hoặc cần phải đoạn trừ, cho nên quả vị giác ngộ vẫn chưa được trọn vẹn. Cho
đến khi vị Bồ-tát đoạn trừ sạch hết gốc rễ của vô minh thì sự giác ngộ liền trọn
vẹn, tuệ giác bao trùm trong ngoài ba cõi, hạnh nguyện thành tựu, chứng quả vô
thượng bồ đề; đó là địa vị của một đức Phật. Cho nên, chỉ có Phật mới là bậc “giác
mãn”, hay “đại giác”.
5) Ba cõi là gì?
Ba cõi là vòng sinh tử mà mọi loài chúng sinh mãi mãi sống quanh quẩn ở trong
đó, gồm có cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô-sắc. Chúng sinh trong cõi Dục có sắc thân,
có niệm tưởng, có ham muốn và dâm dục. Phạm vi cõi Dục bao gồm sáu tầng Trời
17
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
cõi Dục (Lục Dục thiên), loài Người, loài A-tu-la, và các loài Ngạ-quỉ, Súc-sinh,
Địa-ngục. Cõi Sắc gồm bốn cõi trời từ Sơ-thiền đến Tứ-thiền; chúng sinh ở đó có
sắc thân, có niệm tưởng, nhưng không còn có ham muốn và dâm dục. Cõi Vô-sắc
bao gồm bốn cõi trời Không, chúng sinh trong đó chỉ thuần có niệm tưởng, không
có sắc thân, ham muốn và dâm dục.
6) Nêu một tên khác của “nguyên phẩm vô minh” và nói về tính chất của nó.
“Nguyên phẩm vô minh” cũng gọi là “căn bản vô minh” hay “vô thỉ vô minh”.
Nó cùng có với chân như từ vô thỉ, và là nguồn gốc sinh tử của mọi loài chúng
sinh. Nó vô cùng vi tế, rất khó nhận biết, nên thật khó đoạn trừ. Cho nên, một khi
đoạn trừ được nó thì tức khắc thành Phật.
18
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
Bài 2
ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
(phần 1)
Vị giáo chủ khai sáng ra Phật giáo là đức Phật Thích Ca Mâu Ni1. Ngài đản sinh
tại nước Ca-tì-la-vệ(1) ở Ấn-độ, vào ngày Mồng Tám tháng Tư(2) năm Giáp-Dần,
nhằm vào năm thứ 24 đời Chiêu vương nhà Chu(3). Ngài là một vị thái tử, con vua
Tịnh Phạn, được đặt tên là Tất Đạt. Khi mang thai đã gần đầy mười tháng, thánh
mẫu hoàng hậu Ma Da dẫn cung nữ ra dạo chơi vườn Lam-tì-ni2(4), đưa cánh tay
phải lên vịn cành cây vô ưu thì liền sinh thái tử. Thái tử vừa sinh ra, liền hướng về
bốn phương, mỗi phương đều bước đi bảy bước, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ
xuống đất, nói rằng: “Trên trời dưới trời chỉ có ta là tôn quí hơn hết.” Bấy giờ,
quả đất phát ra sáu thứ chấn động3, ánh sáng năm màu chiếu đến cung Thái-vi4.
Vua Chiêu vương đem việc ấy hỏi quần thần, quan thái sử Tô Do tâu rằng: “Ở
phương Tây có Thánh nhân ra đời. Một nghìn năm sau giáo pháp sẽ truyền tới
đây.” Vua sai khắc việc đó vào đá để ghi nhớ(5).
Thái tử Tất Đạt đản sinh được bảy ngày thì hoàng hậu Ma Da tạ thế, sinh lên
cõi trời Đao-lợi5. Thái tử đã được di mẫu là hoàng hậu Ma Ha Ba Xà Ba Đề(6) nuôi
dạy nên người, tinh thông văn võ. Phụ vương đã cưới công nương Da Du Đà La(7)
cho thái tử làm chánh phi, cấp cho ba nghìn cung nữ hầu hạ; nhưng hàng đêm thái
tử chỉ tu tập thiền quán, chưa hề cùng với chánh phi có ý tưởng thế tục.
Một hôm nọ, thái tử ngồi xe ra cửa Đông du ngoạn, trông thấy một người già
yếu. Một hôm khác, ra cửa Nam lại trông thấy một người bệnh hoạn. Một hôm
khác nữa, ra cửa Tây lại trông thấy một người chết. Các cảnh tượng ấy đã làm cho
thái tử thấy rõ được các tính chất khổ, không, vô thường của cuộc đời. Rồi một
ngày kia, ra cửa Bắc, thái tử trông thấy một vị tì kheo7 – do một vị tiên ở cõi trời
Tịnh-cư6 hóa hiện. Được vị tì kheo này nói cho biết ý nghĩa và ích lợi của đời sống
xuất gia, thái tử liền quyết chí xuất gia học đạo. Vua Tịnh Phạn biết được điều đó,
bèn cho lệnh canh giữ cẩn mật, không để cho thái tử tự tiện ra đi. Bấy giờ, thái tử
nhân lúc đêm khuya, bảo người đánh xe là Xa Nặc chuẩn bị ngựa. Chư thiên ở cõi
trời Tịnh-cư làm cho những người canh giữ đều ngủ say, thái tử cỡi ngựa, bay lên
hư không mà đi.
Trước tiên, thái tử theo học với các vị sa môn ngoại đạo8, nhưng sau lại nhận ra
rằng, không có vị nào đạt đến chỗ rốt ráo cùng tột, nên thái tử đã bỏ vào vùng
Tuyết-sơn9, tu khổ hạnh10 sáu năm(8), hình vóc khô gầy chỉ còn da bọc xương, mà
vẫn không thấy được chân lí. Thái tử lại nhận thấy, lối tu khổ hạnh như vậy cũng
19
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một
không thể tiến đến chỗ cứu cánh, bèn lần đến bờ sông Ni-liên11, nhận bát cháo sữa
do một cô gái chăn trâu cúng dường. Thọ dụng xong, thái tử cảm thấy sức khỏe
được khôi phục, xuống sông tắm rửa, rồi đến ngồi nơi gốc cây bồ đề12, phát
nguyện, nếu không chứng được quả vị giác ngộ vô thượng13 thì nhất quyết sẽ
không rời khỏi chỗ ngồi. Một buổi khuya, khi sao mai vừa mọc, Ngài “hoát nhiên
đại ngộ”, thành bậc Tối Chánh Giác14.
CHÚ THÍCH
01. “Thích Ca” nghĩa là “năng nhân”; “Mâu Ni” nghĩa là “tịch mặc”(9). Phật giáo tôn đức Thích Ca
Mâu Ni là bậc Thầy căn bản, cho nên đã xưng Ngài là đức “Bổn Sư”.
02. Vườn Lam-tì-ni ở tại phía Đông thành Ca-tì-la. Phía Bắc khu vườn có cây vô ưu, nay vẫn còn, đó là
nơi đản sinh của đức Thích Tôn.
03. Có ba lối giải thích về “sáu chấn động”: - 1) Sáu lúc chấn động: khi Phật nhập thai, xuất thai, xuất
gia, thành đạo, chuyển pháp luân, và nhập niết bàn. - 2) Sáu phương chấn động: phương Đông vọt lên thì
phương Tây chìm xuống, phương Tây vọt lên thì phương Đông chìm xuống, phương Nam vọt lên thì
phương Bắc chìm xuống, phương Bắc vọt lên thì phương Nam chìm xuống, ngoài biên vọt lên thì ở giữa
chìm xuống, ở giữa vọt lên thì ngoài biên chìm xuống. - 3) Sáu tướng chấn động: tướng lay động, tướng
vọt lên, tướng vang động, tướng đánh đấm, tướng gầm rống, tướng bùng nổ.
04. Thái-vi: tên một chòm sao.
05. Đao-lợi: dịch là cõi trời Ba-mươi-ba, là cõi thứ nhì trong sáu cõi trời Dục giới, trụ tại đỉnh núi Tu-di.
Người ở cõi trời đó thân cao 6 do tuần, sống lâu 1.000 tuổi. Một ngày đêm ở cõi trời này bằng 100 năm ở
nhân gian; tính ra, tuổi thọ của chư thiên cõi trời Đao-lợi bằng (360x100x1.000) 36.000.000 năm ở nhân
gian. Cõi trời Đao-lợi này, ở bốn phương (Đông, Tây, Nam, Bắc), mỗi phương đều có 8 cung trời; ở
trung tâm có cung Hỉ-kiến, là chỗ thiên vương Đế Thích ngự, cai quản cả 32 cung ở bốn phương kia. Cho
nên Đao-lợi cũng được gọi là cõi trời Ba-mươi-ba (tức cõi trời có 33 cung).
06. Trời Tịnh-cư: là cõi trời Tứ-thiền, cao nhất của Sắc giới. Cõi này có năm từng trời, là nơi sinh về của
các bậc thánh đã chứng quả “Bất Hoàn” (không còn sinh trở lại cõi Dục nữa). Vì nơi đó không có các tà
thuyết ngoại đạo, nên được gọi là “Tịnh-cư”. Năm từng trời, từ dưới lên trên gồm có: Vô-phiền (không
có hỗn tạp phiền phức), Vô-nhiệt (không sôi nổi náo loạn), Thiện-hiện (thường xuất hiện các pháp thù
thắng), Thiện-kiến (thường trông thấy các pháp thù thắng), Sắc-cứu-cánh (cõi cao nhất và thù thắng nhất
của Sắc giới).
07. Tì kheo, cũng gọi là “bật sô”, là danh xưng thường dùng để gọi những vị xuất gia đã thọ giới cụ túc.
Nam thì gọi là tì kheo; nữ thì gọi là tì kheo ni. Tì kheo có ba ý nghĩa: - 1) Trên thì xin lãnh thọ giáo pháp
của Phật để nuôi lớn huệ mạng mình, dưới thì xin thức ăn của người đời để nuôi sống thân mạng mình,
cho nên vị tì kheo được gọi là “khất sĩ” (người đi xin). - 2) Người xuất gia cắt bỏ ái dục, tu tập theo
chánh đạo, khiến cho các loại tà ma phải khiếp sợ, cho nên vị tì kheo được gọi là “bố ma” (tà ma phải nể
sợ). - 3) Quyết tâm suốt đời hành trì giới luật để dứt sạch mọi lỗi lầm và phát sinh mọi pháp lành, cho
nên vị tì kheo được gọi là “phá ác” (tiêu diệt tất cả mọi điều xấu).
08. Danh từ “ngoại đạo” có hai nghĩa: một, là tiếng dùng để chỉ chung cho các đạo giáo không phải là
Phật giáo; hai, những người tu học theo đạo Phật mà không tinh cần tu tập, chỉ hướng tâm vọng ngoại,
tìm cầu những gì trái với giáo pháp, cũng là ngoại đạo.
20